Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Naučna otkrića, edukacija, školstvo, univerziteti, fakulteti...
User avatar
Drug Član
Posts: 533
Joined: 12/10/2007 23:40

#1 Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by Drug Član » 15/04/2008 09:40

Dat je sljedeći zadatak: Koliko atoma ugljenika je izreagovalo ako je pri reakciji oksidacije dobijeno 0,2 mola ugljenik (IV)-oksida?

Po mom mišljenju to bi bilo ovako Ugljenik (IV)-oksid je CO2; 1 mol CO2 ima 6x10 na 23 atoma, pa onda 0,2 mola CO2 imaju 1,2x10 na 23 atoma. Pošto u sastavu 1 molekule CO2 učestvuju dva atoma kiseonika i jedan atom ugljenika, to bi broj atoma ugljenika trebao biti (1,2x10 na 23 atoma) podijeljeno na tri, dakle 0,4 x10 na 23 atoma.
Međutim u rješenjima piše da je broj atoma ugljenika 1,2x10 na 23 atoma.
NE KONTAM!
E sad pošto nisam našao mnogo grešaka u ovoj knjizi pretpostavljam da sam ja pogriješio, samo ne znam gdje. Takođe pretpostavljam da ovdje ima studenata ili naprednih srednjoškolaca koji znaju odgovor na ovo pitanje. Zahvaljujem...
Last edited by Drug Član on 20/04/2008 12:46, edited 1 time in total.


didgeridoo
Posts: 1671
Joined: 26/06/2006 13:50
Location: ...za dobro ili lose

#2 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by didgeridoo » 15/04/2008 09:47

Drug Član wrote:Dat je sljedeći zadatak: Koliko atoma ugljenika je izreagovalo ako je pri reakciji oksidacije dobijeno 0,2 mola ugljenik (IV)-oksida?

Po mom mišljenju to bi bilo ovako Ugljenik (IV)-oksid je CO2; 1 mol CO2 ima 6x10 na 23 atoma, pa onda 0,2 mola CO2 imaju 1,2x10 na 23 atoma. Pošto u sastavu 1 molekule CO2 učestvuju dva atoma kiseonika i jedan atom ugljenika, to bi broj atoma ugljenika trebao biti (1,2x10 na 23 atoma) podijeljeno na tri, dakle 0,4 x10 na 23 atoma.
Međutim u rješenjima piše da je broj atoma ugljenika 1,2x10 na 23 atoma.
NE KONTAM!
E sad pošto nisam našao mnogo grešaka u ovoj knjizi pretpostavljam da sam ja pogriješio, samo ne znam gdje. Takođe pretpostavljam da ovdje ima studenata ili naprednih srednjoškolaca koji znaju odgovor na ovo pitanje. Zahvaljujem...
ne kontam ni ja zasto dijelis broj C atoma na 3 (mislim da 2xO ne treba uzimati u obzir vec samo 1xC)?

Lesli Eldridž
Posts: 3544
Joined: 10/01/2008 15:23
Location: Ko će to znati

#3 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by Lesli Eldridž » 15/04/2008 09:51

Pa jednostavno, mala je zamka u pitanju. Avogadrova konstanta ti govoti koliko imaš čestica, a u ovom slučaju to su molekule. Znači na jednu molekulu jedinjenja CO2 imaš i JEDAN ATOM KARBONA , PA TI JE BROJ ATOMA KARBONA JEDNAK BROJU MOLEKULA JEDINJENJA CO2. Na početku si napisao 0,2 , a poslije operišeš sa 1,2, postavka ti nije dobra, radi se izgleda o tvojoj greški u kucanju.

moon78
Posts: 48
Joined: 02/04/2008 13:02

#4 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by moon78 » 15/04/2008 09:52

C + O2 --> CO2
Ako je nastalo 0,2 mol CO2 reagovalo je n = 0,2 mol C. Koliko je to atoma? N = n* N avogadr.
N = 0,2 * 6,02*10^23 = 1,2*10^23

Lesli Eldridž
Posts: 3544
Joined: 10/01/2008 15:23
Location: Ko će to znati

#5 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by Lesli Eldridž » 15/04/2008 10:08

E baš tako. Jednak je broj atoma C i broj molekula CO2. Znači postavka je sada jasna. Dobije se na kraju 0,2 mola CO2.
N = 0,2 * 6,02*10^23 = 1,2*10^23 , a to je i broj atoma karbona. Sve je OK.

User avatar
Drug Član
Posts: 533
Joined: 12/10/2007 23:40

#6 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by Drug Član » 15/04/2008 11:01

Pa da naravno! :D
Na jednu molekulu jedinjenja CO2 ima JEDAN ATOM KARBONA, PA JE BROJ ATOMA KARBONA JEDNAK BROJU MOLEKULA JEDINJENJA CO2. Super, hvala mnogo. Ma Avogadrov broj je broj čestica, molekula ili atoma respektivno, to me je zeznulo, kao i činjenica da sam hemiju radio prije 20 godina, he.

Evo još jedan ako nije problem:
Koliko molova azotne kiseline se dobije kada u reakcijama sinteze učestvuje 1 mol azota i dovoljne količine kiseonika i vode?
Dakle: N+O2+H2O----H2NO3
U rješenjima kaže da se dobije 2 mola azotne kiseline! Hm!? Ćerka pita, :oops: a tata ne zna, hvala unaprijed…

moon78
Posts: 48
Joined: 02/04/2008 13:02

#7 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by moon78 » 15/04/2008 11:19

Ispravna jednacina je:
N2 + (5/2)O2 + H2O --> 2HNO3

Ocigledno je iz jednačine da na lijevoj strani 1 mol N2 daje 2 mol HNO3. Dakle, uvijek se gledaju ovi koeficijenti u jednačini a ne u formuli produkta, kako je to neko ispred naveo. pozz
p.s.
jednacina mora biti ispravno napisana i izjednacena


dariomiamigo
Posts: 192
Joined: 16/03/2008 19:15

#9 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by dariomiamigo » 15/04/2008 12:31

jes ovo lijepo vidjeti na forumu pored reformi,lagumdžija,silajdžića,džamija,križeva :) :thumbup:

didgeridoo
Posts: 1671
Joined: 26/06/2006 13:50
Location: ...za dobro ili lose

#10 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by didgeridoo » 15/04/2008 12:47

Koliko ima sacme u 6 tona iste... :D

User avatar
univerzalac
Posts: 266
Joined: 27/06/2007 18:00
Location: Nedođija

#11 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by univerzalac » 15/04/2008 15:45

furuna wrote:Koliko ima sacme u 6 tona iste... :D
Nadam se da ste skontali... :D

User avatar
Drug Član
Posts: 533
Joined: 12/10/2007 23:40

#12 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by Drug Član » 20/04/2008 12:37

Pošto ni na fakultetu ni u srednjoj školi nisam imao hemiju, evo još jedna zavrzlama iz hemije koja mi predstavlja problem.
Nešto smo govorili gore o Avogadrovom broju čestica. Kaže se da je jedan mol količina supstance (n) koja sadrži onoliko čestica koliko atoma ima u 12g ugljenikovog izotopa C-12. Ovaj broj iznosi 6*10 na 23 i naziva se Avogadrov broj. Takođe kaže se da je n=m/M. Ako je to tako onda 12 g C-12 jeste 1 mol, isto tako 12g C jeste 1 mol. Iz ovoga slijedi da je molarna masa (M) uglikovog izotopa C-12 jednaka molarnoj masi ugljika C?!
Kako je to moguće, kako je dakle moguće da je molarna masa izotopa C-12 (koji po definiciji ima drugačiji maseni broj A od ugljika) ista molarnoj masi ugljika.
Ispada da je maseni broj C-12 jednak masenom broju ugljika. U prilog ovoga govori i podatak da je 1/12 mase izotopa C-12 jednaka masi protona, pa pošto je maseni broj ugljika 12, to je i maseni broj C-12 jednak 12.
Ili je ovo opet zaključak zasnovan na lošoj premisi jednog elektrotehničara.

d2
Posts: 6237
Joined: 15/03/2007 04:52
Location: Grbavica

#13 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by d2 » 20/04/2008 12:38

dariomiamigo wrote:jes ovo lijepo vidjeti na forumu pored reformi,lagumdžija,silajdžića,džamija,križeva :) :thumbup:
o da :thumbup:

User avatar
Ridjobrki
Posts: 11379
Joined: 21/05/2004 20:27
Location: https://twitter.com/Ridjobrki
Contact:

#14 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by Ridjobrki » 20/04/2008 12:50

Drug Član wrote:Pošto ni na fakultetu ni u srednjoj školi nisam imao hemiju, evo još jedna zavrzlama iz hemije koja mi predstavlja problem.
Nešto smo govorili gore o Avogadrovom broju čestica. Kaže se da je jedan mol količina supstance (n) koja sadrži onoliko čestica koliko atoma ima u 12g ugljenikovog izotopa C-12. Ovaj broj iznosi 6*10 na 23 i naziva se Avogadrov broj. Takođe kaže se da je n=m/M. Ako je to tako onda 12 g C-12 jeste 1 mol, isto tako 12g C jeste 1 mol. Iz ovoga slijedi da je molarna masa (M) uglikovog izotopa C-12 jednaka molarnoj masi ugljika C?!
Kako je to moguće, kako je dakle moguće da je molarna masa izotopa C-12 (koji po definiciji ima drugačiji maseni broj A od ugljika) ista molarnoj masi ugljika.
Ispada da je maseni broj C-12 jednak masenom broju ugljika. U prilog ovoga govori i podatak da je 1/12 mase izotopa C-12 jednaka masi protona, pa pošto je maseni broj ugljika 12, to je i maseni broj C-12 jednak 12.
Ili je ovo opet zaključak zasnovan na lošoj premisi jednog elektrotehničara.

Koliko se ja u to razumijem (davno sam polagao hemiju) u računicu se uzima relativna atomska masa a ne atomski broj, mislim da ti to je*e kokoši... :-D

Ovim ti možda nisam pomogao pa da dopunim:

atomski broj
.

Atomski ili protonski broj (Z) je broj protona sadržanih u atomskoj jezgri. Redni broj elementa jednak je atomskom broju.


relativna atomska masa

Relativna atomska masa elementa je omjer prosječne mase atoma elementa i 1/12 mase atoma nuklida 12C. Elementi se u prirodi nalaze kao smjese izotopa, te su prosječne mase atoma elemenata uvjetovane relativnim odnosom tih izotopa u smjesi

User avatar
Drug Član
Posts: 533
Joined: 12/10/2007 23:40

#15 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by Drug Član » 20/04/2008 15:11

Čini mi se da si u pravu! :-D Prvo da vidimo kolika je relativna atomska masa ugljika. Podijelimo njegovu stvarnu masu sa stvarnom masom ugljikovog izotopa C-12 i dobićemo relativnu atomsku masu. Ugljik ima ukupno 12 protona i neutrona pa mu je masa aproksimativno 12x1,67x10 na -24grama. Masa (1/12-edit)ugljikovog izotopa C-12 jednaka je masi jednog protona dakle 1,67x10 na -24 g. Podijelimo ovo dvoje i dobijemo da je relativna atomska masa ugljika jednaka 12! Naravno, relativna atomska masa (1/12-edit)ugljikovog izotopa C-12 je jednaka 1! Ispada da su mase ugljika i njegovog izotopa C-12 jednake, nešto to ne kontam!
Last edited by Drug Član on 20/04/2008 16:37, edited 1 time in total.

moon78
Posts: 48
Joined: 02/04/2008 13:02

#16 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by moon78 » 20/04/2008 15:22

Ono što vidiš u PSE je prosječna masa svih izotopa (a najviše je zastupljen C-12 sa 98,9% pa je zbog toga bliska masa izotopa C-12 i prosječna koju vidiš u PSE), kao što prethodno neko napisa. A griješiš kad kažeš da je rel. at. m. ugljika trebala biti 1 jer se kao jedinica at. mase uzima jedna dvanaestina mase C-12, a ne masa C-12
Last edited by moon78 on 20/04/2008 15:31, edited 1 time in total.

moon78
Posts: 48
Joined: 02/04/2008 13:02

#17 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by moon78 » 20/04/2008 15:28

Drug Član wrote:Masa ugljikovog izotopa C-12 jednaka je masi jednog protona dakle 1,67x10 na -24 g.
otkud ti ovo? :-)

User avatar
chuchumbamayumbe
Posts: 11050
Joined: 20/10/2006 22:02

#18 Re: Broj atoma Ugljenik (IV)-oksida u CO2

Post by chuchumbamayumbe » 20/04/2008 15:58

furuna wrote:Koliko ima sacme u 6 tona iste... :D
Pri kojoj temperaturi?! :D :D :D

User avatar
Drug Član
Posts: 533
Joined: 12/10/2007 23:40

#19 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by Drug Član » 20/04/2008 16:19

moon78 wrote:Ono što vidiš u PSE je prosječna masa svih izotopa (a najviše je zastupljen C-12 sa 98,9% pa je zbog toga bliska masa izotopa C-12 i prosječna koju vidiš u PSE), kao što prethodno neko napisa. A griješiš kad kažeš da je rel. at. m. ugljika trebala biti 1 jer se kao jedinica at. mase uzima jedna dvanaestina mase C-12, a ne masa C-12
Ja to nisam rekao, ja rekoh da rel.at.m. ugljikovog izotopa C-12 treba biti jedan, ako sam u pravu!

User avatar
Drug Član
Posts: 533
Joined: 12/10/2007 23:40

#20 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by Drug Član » 20/04/2008 16:23

moon78 wrote:
Drug Član wrote:Masa ugljikovog izotopa C-12 jednaka je masi jednog protona dakle 1,67x10 na -24 g.
otkud ti ovo? :-)
Pardon 1/12 mase ugljikovog izotopa C-12 ...samo onda i ugljik i njegov izotop C-12 imaju istu masu, o tome govorim...kako to,hm!Valjda izotop ugljika nema jednak maseni broj sa ugljikom!

moon78
Posts: 48
Joined: 02/04/2008 13:02

#21 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by moon78 » 20/04/2008 16:32

pa napisala sam ti gore, ali evo: imaš 98,9% C-12 i oko 1,1% C-13 u prirodi. ima i ostalih, ali im je zastupljenost mala. ovako se računa prosjecna atomska masa:
0,989*12 + 0,011*13 + ....ostali izotopi kojih je daleko manje i vidiš da je to približno 12 jer je zastup. ostalih jako mala.

User avatar
Drug Član
Posts: 533
Joined: 12/10/2007 23:40

#22 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by Drug Član » 20/04/2008 16:45

moon78 wrote:pa napisala sam ti gore, ali evo: imaš 98,9% C-12 i oko 1,1% C-13 u prirodi. ima i ostalih, ali im je zastupljenost mala. ovako se računa prosjecna atomska masa:
0,989*12 + 0,011*13 + ....ostali izotopi kojih je daleko manje i vidiš da je to približno 12 jer je zastup. ostalih jako mala.
Kontam nešto, međutim ne shvatam sve pošto se moja definicija izotopa svodi na to da su to atomi istog elementa koji se međusobno razliku po masenom broju. (ako im je isti broj protona da bi bili isti element onda ostaje da se razliku po broju neutrona) Ovdje se očito maseni broj ugljika i njegovog izotopa C-12 razlikuju jedva nešto više od 1%
Hvala u svakom slučaju!

moon78
Posts: 48
Joined: 02/04/2008 13:02

#23 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by moon78 » 20/04/2008 16:52

kad kažeš ugljika i izotopa C-12 griješiš. To nisu izotopi. izotopi su: C-12, C-13, C-14. Kad kažeš ugljik nisi naveo na koji izotop ugljika misliš. a pretpostavljam da misliš na masu 12,011 koja je u PSE. To ti i govorim. To je prosječna masa izračunata na osnovu zastupljenosati u prirodi. Približna je masi C-12 jer je oko 99% u prirodi prisutnog ugljika izotop C-12. Ne razlikuju se njihove mase za oko 1% već njihove zastupljenosti. Maseni broj je suma protona i neutrona (i zato je cijeli broj). atomska masa je izračunata iz zastupljenosti u prirodi.

User avatar
Drug Član
Posts: 533
Joined: 12/10/2007 23:40

#24 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by Drug Član » 20/04/2008 19:13

Izotopi su atomi jednog te istog elementa koji se međusobno razlikuju po masi, ali su inače identični po hemijskim osobinama. To su atomi kod kojih jezgra sadrži isti broj protona ali različit broj neutrona.Zbog ovoga sam ja mislio da je C-12 izotop nastao od C, međutim ti reče nešto što zaista nisam znao, u prirodi ima puno više izotopa ugljika nego čistog ugljika, :? interesantno proguglaću malo o ovome pa ću se onda javiti, razumjećeš me jer ni tebi vjerovatno ne bi bilo jednostavno da razgovaramo o "vjerovatnoći pravilne detekcije u radiolokaciji" :-D u svakom slučaju hvala puno za pomoć...

moon78
Posts: 48
Joined: 02/04/2008 13:02

#25 Re: Zavrzlame iz hemije za jednog elektrotehničara

Post by moon78 » 20/04/2008 19:39

nema potrebe praviti razliku između čistog ugljika i izotopa. Kad kažeš čisti ugljik, to se odnosi i na ugljik sa masenim brojem 12, 13, 14. itd... Sam si rekao da imaju iste hem. osobine (zbog istog broja protona). Dakle ne radi se o tome da u prirodi ima ''više izotopa nego čistog ugljika''. Ispade onda da je samo element koji nema izotope ''čist''. Fosfor npr. ima samo jedan stabilan izotop P-31, pa ne kažemo da je fosfor čist, a ugljik nije.

Post Reply