ZAKON O STVARNIM PRAVIMA

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.
Post Reply
sahara1428
Posts: 1186
Joined: 03/03/2010 07:39

ZAKON O STVARNIM PRAVIMA

Post by sahara1428 » 30/06/2016 17:25

2013. godine usvojen je ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FBIH, prema članu 34. stav (1) neko od suvlasnika (stvari tj. nekretnine, zgrade) moze biti upravnik

https://ia601509.us.archive.org/10/item ... a-fbih.pdf

...Za upravnika može biti izabran jedan ili
nekoliko suvlasnika
, a upravljanje može biti povjereno i
drugoj poslovno sposobnoj fizičkoj ili pravnoj osobi.


u prednacrtu novog Zakona o upravljanju zgradama Kantona Sarajevo koji mora biti uskladjen sa gore pomenutim zakonom pravo suvlasnika na izbor se ne pominje
[url]
http://mpz.ks.gov.ba/sites/mpz.ks.gov.b ... u-2016.pdf[/url]

već se upravnik ovako definiše

h) upravnik je privredno društvo registrovano za obavljanje djelatnosti gradnje stambenih i
nestambenih zgrada i pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama, koji upravlja zajedničkim
dijelovima zgrade, vrši održavanje istih i obavlja druge poslove koje mu povjere etažni
vlasnici.


Upravitelji tj. pravna lica, firme su u skorije vrijeme napravili udruzenje kako bi lobirali za pomenuti zakon, nas stanare etažne vlasnike žele "pokopati" sa ovim kantonalnim zakonom iako nam je federalni zakon dao određeno pravo.

Molim vas na koji način mi "obični" građani možemo učiniti da se ova nepravda ne desi, jer i već postojeći kantonalni zakon koji nije usklađen oduzima nam ovo pravo.

Može li se ovdje podnijeti apelacija Ustavnom sudu FBIH na kršenje prava suvlasnika ili kako se na drugi način može djelovati???

Hvala unaprijed


User avatar
Haris.ba
Posts: 8789
Joined: 08/09/2005 20:08

Re: ZAKON O STVARNIM PRAVIMA

Post by Haris.ba » 30/06/2016 20:34

Pa nije još donesen Zakon ako je u prednacrtu (barem ja nisam vidio da je donešen). Ako su se Upravitelji organizovali, zašto ne bi i ti sa istomišljenicima?
Evo, možemo preko ove teme dogovoriti se (ko-su-upravitelji-u-vasoj-zgradi-t66834s3575.html ).
Bellica je pisala. Možemo se uvezati. Jeste da je prošao ovaj rok: http://mpz.ks.gov.ba/sites/mpz.ks.gov.b ... ljanju.pdf

ali može se još pisati i zastupnicima.

Zakon je loše napisan. Skoro čitava intencija zakonodavca na federalnom nivou da odnose među etažnim vlasnicima rješava sud u vanparničnom postupku, ovim prednacrtom zakona je izmjenjena.

I promjeni naziv teme. :D Zbunjuješ ljude. Ipak ti je bolje da probleme upravljanja etažnim vlasništvom rješavaš na usmjerenoj temi.

sahara1428
Posts: 1186
Joined: 03/03/2010 07:39

Re: ZAKON O STVARNIM PRAVIMA

Post by sahara1428 » 30/06/2016 21:05

Haris.ba wrote:Pa nije još donesen Zakon ako je u prednacrtu (barem ja nisam vidio da je donešen). Ako su se Upravitelji organizovali, zašto ne bi i ti sa istomišljenicima?
Evo, možemo preko ove teme dogovoriti se (ko-su-upravitelji-u-vasoj-zgradi-t66834s3575.html ).
Bellica je pisala. Možemo se uvezati. Jeste da je prošao ovaj rok: http://mpz.ks.gov.ba/sites/mpz.ks.gov.b ... ljanju.pdf

ali može se još pisati i zastupnicima.

Zakon je loše napisan. Skoro čitava intencija zakonodavca na federalnom nivou da odnose među etažnim vlasnicima rješava sud u vanparničnom postupku, ovim prednacrtom zakona je izmjenjena.

I promjeni naziv teme. :D Zbunjuješ ljude. Ipak ti je bolje da probleme upravljanja etažnim vlasništvom rješavaš na usmjerenoj temi.


Hvala Harise, ma mislio sam od pravnika dobiti koji savjet pa ovdje otvorih temu. Ima jos roka 9 dana, neke smo bellica i ja primjedbe napisali, razgovarali sa jednim zastupnikom u skupštini KS, bio je spreman pomoći, vidjet cemo sta ce se desiti, ali već postojeći zakon ako se ovo sa ovim zakonom otegne treba srušiti pred Ustavnim sudom FBIH. Svejedno hoćemo da zatalasamo da ovaj zakon novi ne prodje sa ovakvim nakaradnim tekstom. U svakom slučaju pomozi nam :-D

User avatar
jao_situacije
Posts: 17650
Joined: 29/03/2014 19:20

Re: ZAKON O STVARNIM PRAVIMA

Post by jao_situacije » 01/07/2016 00:38

sahara1428 wrote:
Haris.ba wrote:Pa nije još donesen Zakon ako je u prednacrtu (barem ja nisam vidio da je donešen). Ako su se Upravitelji organizovali, zašto ne bi i ti sa istomišljenicima?
Evo, možemo preko ove teme dogovoriti se (ko-su-upravitelji-u-vasoj-zgradi-t66834s3575.html ).
Bellica je pisala. Možemo se uvezati. Jeste da je prošao ovaj rok: http://mpz.ks.gov.ba/sites/mpz.ks.gov.b ... ljanju.pdf

ali može se još pisati i zastupnicima.

Zakon je loše napisan. Skoro čitava intencija zakonodavca na federalnom nivou da odnose među etažnim vlasnicima rješava sud u vanparničnom postupku, ovim prednacrtom zakona je izmjenjena.

I promjeni naziv teme. :D Zbunjuješ ljude. Ipak ti je bolje da probleme upravljanja etažnim vlasništvom rješavaš na usmjerenoj temi.


Hvala Harise, ma mislio sam od pravnika dobiti koji savjet pa ovdje otvorih temu. Ima jos roka 9 dana, neke smo bellica i ja primjedbe napisali, razgovarali sa jednim zastupnikom u skupštini KS, bio je spreman pomoći, vidjet cemo sta ce se desiti, ali već postojeći zakon ako se ovo sa ovim zakonom otegne treba srušiti pred Ustavnim sudom FBIH. Svejedno hoćemo da zatalasamo da ovaj zakon novi ne prodje sa ovakvim nakaradnim tekstom. U svakom slučaju pomozi nam :-D


javite se dini na fb možda vas sasluša

User avatar
Haris.ba
Posts: 8789
Joined: 08/09/2005 20:08

Re: ZAKON O STVARNIM PRAVIMA

Post by Haris.ba » 01/07/2016 12:25

U obrazloženju teksta prednacrta ima zanimljiv stav, sa kojim se djelimično i slažem.
Problem je što se tekst prednacrta smatra za "prelazno rješenje". :D

"Predloženim rješenjima su se imale u vidu odredbe Zakona o stvarnim pravima u prelaznom
periodu, dok etažni vlasnici svoje odnose ne urede u skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima
koje se odnose na etažno vlasništvo.
Takođe, su se predloženim rješenjima imala u vidu dosadašnja iskustva u praćenju ove oblasti,
koja ukazuju na još uvijek nedovoljno razvijenu svijest i spoznaju etažnih vlasnika da su oni ti koji su
u obavezi da vrše upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade, da regulišu svoje međusobne
odnose posebnim ugovorom, što je uzrokovalo i određene zloupotrebe u raspolaganju sredstvima
etažnih vlasnika od strane jednog broja upravitelja."


Pravni osnov za zakon je član 367. stav 3 Zakona o stvarnim pravima
Član 367.
(3) Propisi kantona koji uređuju korištenje, upravljanje i održavanja zajedničkih dijelova i
uređaja zgrada uskladiće se u roku od 6 mjeseci sa odredbama ovog zakona.


Znači, nema zakonskih rješenja suprotnim Zakonu o stvarnim pravima.

Što se tiče upravljanja nekretninom:
Koristi se član 97. stav 1. Zakona o stvarnim pravima

Član 97.
Upravljanje nekretninom na kojoj je uspostavljeno etažno vlasništvo
(1) Cijelom nekretninom na kojoj je uspostavljeno etažno vlasništvo upravljaju etažni
vlasnici po općim pravilima o upravljanju suvlasničkom stvari, ako ovim zakonom nije
drugačije određeno.


Što znači i da se koristi član 34. stav 1. Zakona o stvarnim pravima


Član 34.
Prenos prava upravljanja
(1) Suvlasnici mogu saglasno povjeriti upravljanje sa stvari određenoj osobi kao upravniku,
koja će djelovati kao njihov punomoćnik. Za upravnika može biti izabran jedan ili nekoliko
suvlasnika, a upravljanje može biti povjereno i drugoj poslovno sposobnoj fizičkoj ili pravnoj
osobi.Dalje, član 18 stav 1. iz Prednacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade:

Član 18.
(Upravnik)
(1) Upravnik je privredno društvo registrovano za obavljanje djelatnosti gradnje stambenih i
nestambenih zgrada i pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama i koje ispunjava uvjete za
obavljanje poslova upravnika.


Poslovi upraviteljstva su posebna kategorija u klasifikaciji djelatnosti, a ne mogu se obavljati kao obrt. To što je Zakon o stvarnim pravima dao u upravljanju stvari u suvlasništvu mogućnost da to obavlja poslovno sposobna fizička osoba je sasvim normalno. Jer bi bilo ekonomski i proceduralno težak teret da to samo radi pravna osoba. Naročito kod stvari koje nemaju veliku vrijednost (ekonomsku). Ali, održavanje zajedničkih dijelova zgrade (osim što je javni interes) zahtjeva i određena znanja i fizičke mogućnosti, a i zakonski je to dužnost etažnih vlasnika - član 94. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (ta dužnost suvlasnika ne postoji kod suvlasništva).

Dalje, može se tvrditi i da je ispoštovana odredba iz člana 34. Zakona o stvarnim pravima, jer poslove upravljanja kantonalnim zakonom se djelimično prenose i na fizičku osobu - predstavnika etažnih vlasnika.

U članu 97. zakona o stvarnim pravima stoji da:
Član 97.
Upravljanje nekretninom na kojoj je uspostavljeno etažno vlasništvo
(1) Cijelom nekretninom na kojoj je uspostavljeno etažno vlasništvo upravljaju etažni
vlasnici po općim pravilima o upravljanju suvlasničkom stvari, ako ovim zakonom nije
drugačije određeno.

(2) Etažni vlasnici su dužni učestvovati u upravljanju nekretninom te odrediti osobu koja će
obavljati poslove zajedničkog upravnika i osnovati zajedničku rezervu.
(3) Etažni vlasnici donose odluke o preduzimanju poslova redovnog upravljanja i vanrednih
poslova u pismenom obliku.
(4) Ako je vlasnik prilikom podjele odredio kako će se upravljati nekretninom to će djelovati
prema trećima, ako je zabilježeno u zemljišnoj knjizi..Iako u zakonu u dijelu o etažnom vlasništvu nije izričito rečeno da poslove upravnika može obavljati samo privredno društvo, te se u članu 97. stav 2 se koristi termin "osoba", Kanton može urediti šta ta osoba mora da ispunjava da bi bila upravnik.
I mislim da ne bi bilo loše da se ostavi mogućnost I fizičkoj osobi, ako etažni vlasnici tako odluče (a koja ispunjava uslove da bude upravnik) da obavlja poslove upraviteljstva. Ali, mislim da ovo nije toliki problem u zakonu. A i mislim da se može riješiti u prednacrtu.

P.S.
Etažno vlasništvo je kao i suvlasništvo oblik vlasništva. Ali različito od suvlasništva.

Post Reply