Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Ekonomija, biznis, dionice, posao, (ne)zaposlenost...

Moderators: ExNihilo, anex

User avatar
eyesburn
Posts: 1990
Joined: 05/08/2008 13:14
Location: ljeto u zlatnoj dolini

#1 Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by eyesburn » 30/03/2012 22:38

evo ovako, volio bih ako mi može odgovoriti neko ko odlično poznaje problematiku. nažalost, sam nisam bio u stanju dotičnoj osobi ponuditi tačan odgovor, pa rekoh da priupitam nekog ko ima radnopravne odnose u malom prstu. :D

pitanje: da li volonter koji je odradio recimo 4 mjeseca volonterskog staža na jednom radnom mjestu, a u isto vrijeme dobije mogućnost da bude primljen kao pripravnik na drugom radnom mjestu (druga firma/organ), da li mu se pika tih 4 mjeseca volontiranja i na tom novom radnom mjestu ili se to poništava, odnosno na drugom radnom mjestu kao pripravnik bi morao ispočetka svih 12 mjeseci raditi?

prvo što mi pada napamet je da se "poništavaju" ta 4 mjeseca volontiranja u tom slučaju. sad ne znam jeli dobro pogađam ili ne. :razz:

jeli to regulisano zakonom ili je neki interni propis organa tu primarni?


HM 2011
Posts: 4736
Joined: 26/06/2011 22:58

#2 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by HM 2011 » 30/03/2012 23:05

Pripravnički/volonterski staž si dužan obavljati 12 kalendarskih mjeseci radi sticanja uvjeta za polaganje stručnog ispita....

računa ti se 4 mjeseca.... nakon tog ako poslodavac želi može te primiti u radni odnos....

ma, može on tebe primiti i odmah pa da sačeka da položiš stručni upravni ispit...

ako te baš interesuje pripravnički on ti traje 12 mjeseci za visoku, a koliko sam shvatio 6 mjeseci za višu - neka me neko ispravi ako griješim...

III - OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD
Član 25.
Poslodavac može, u skladu sa potrebama rada, omogućiti zaposleniku obrazovanje,
osposobljavanje i usavršavanje za rad.
Zaposlenik je obavezan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada,
obrazovati se, osposobljavati i usavršavati za rad.
Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvoñenja novog načina ili
organiziranja rada, omogućiti zaposleniku obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje
za rad.
Uvjeti i način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad iz st. 1. i 2. ovog
člana ureñuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.
1. Prijem pripravnika
Član 26.
Poslodavac može zaključiti ugovor o obavljanju pripravničkog staža sa pripravnikom
na onoliko vremena koliko traje pripravnički staž propisan za zanimanje na koje se
odnosi. Ugovor se zaključuje u pisanoj formi.
Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od
pet dana od dana njegovog zaključivanja radi evidencije i kontrole.
Pripravnikom se smatra lice sa završenom srednjom ili višom školom, odnosno
fakultetom koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju, a koje je, prema Zakonu,
obavezno položiti stručni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno
iskustvo.
U toku obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na novčanu naknadu u
iznosu najmanje 80% od najniže plaće. Poslodavac i pripravnik mogu se dogovoriti i o
većem iznosu novčane naknade, ovisno od stručne spreme pripravnika.
Poslodavac osigurava pripravnika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti,
a zdravstveno osiguranje osigurava nadležna služba za zapošljavanje.
Pripravnik ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor izmeñu dva
uzastopna radna dana i sedmični odmor.
Član 27.
Nakon završenog pripravničkog staža, pripravnik polaže stručni ispit, u skladu sa
zakonom, propisom kantona ili pravilnikom o radu.
2. Volonterski rad
Član 28.
Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvršeno Zakonom ili Pravilnikom o radu, uvjet
za obavljanje poslova odrešenog zanimanja, poslodavac može lice koje završi školovanje
za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja
radnog odnosa (volonterski rad).
Ugovor sa volonterom zaključuje se u pisanoj formi. Kopiju ugovora poslodavac
dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od pet dana od dana zaključenja
ugovora radi evidencije i kontrole.
Volonterski rad može trajati onoliko vremena koliko je propisano trajanje
osposobljavanja, prema Zakonu, za odreñeno zanimanje.
Trajanje volonterskog rada iz stava 3. ovog člana računa se u pripravnički staž i
radno iskustvo kao uvjet za rad na odreñenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog
ispita.
Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrñeno propisima za
nezaposlena lica.
Radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac plaća
nadležnoj službi za zapošljavanje 35 % od najniže plaće za svakog volontera.
Volonter ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor izmeñu dva
uzastopna radna dana i sedmični odmor.

User avatar
eyesburn
Posts: 1990
Joined: 05/08/2008 13:14
Location: ljeto u zlatnoj dolini

#3 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by eyesburn » 31/03/2012 01:08

znam ja svima ispričati koliko traje volonterski/pripravnički staž i te neke osnovne crte iz zakona, ali kod ove osobe je specifična situacija. znači radi nekih 4 mjeseca kao volonter i pitanje je ako promjeni status u pripravnika (hipotetički) u drugoj firmi, da li će ta druga firma priznati 4 mjeseca volontiranja u prvoj firmi? ili se to više ne pika, jer je novi ugovor (pripravnički) i nova firma?

da li nastavlja još 8 mjeseci kao pripravnik ili će hajmo novo nanovo svih 12 mjeseci zbog promjene radnog mjesta i statusa (iz volontera u pripravnika)?

ne vidim kako je to regulisano. vidim da se u zakonu spominju neki pravilnici o radu, a oni su koliko znam interne prirode.

User avatar
Ricken
Posts: 4982
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#4 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by Ricken » 01/04/2012 00:07

eyesburn wrote:znam ja svima ispričati koliko traje volonterski/pripravnički staž i te neke osnovne crte iz zakona, ali kod ove osobe je specifična situacija. znači radi nekih 4 mjeseca kao volonter i pitanje je ako promjeni status u pripravnika (hipotetički) u drugoj firmi, da li će ta druga firma priznati 4 mjeseca volontiranja u prvoj firmi? ili se to više ne pika, jer je novi ugovor (pripravnički) i nova firma?

da li nastavlja još 8 mjeseci kao pripravnik ili će hajmo novo nanovo svih 12 mjeseci zbog promjene radnog mjesta i statusa (iz volontera u pripravnika)?

ne vidim kako je to regulisano. vidim da se u zakonu spominju neki pravilnici o radu, a oni su koliko znam interne prirode.
Napisano je, volonterski rad se priznaje u pripravnički. Ovo za 12 i 6 mjeseci u biti je najviše. Znači 4 mjeseca volontiranja i još maksimalno 8 mjeseci pripravničkog. Nakon toga polaganje ispita i zasnivanje radnog odnosa. :D Pa nemožeš biti godinu dana volonter a godinu dana pripravnik.

User avatar
mirsek
Posts: 9363
Joined: 07/05/2010 15:40

#5 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by mirsek » 01/04/2012 11:18

HM 2011 wrote:Pripravnički/volonterski staž si dužan obavljati 12 kalendarskih mjeseci radi sticanja uvjeta za polaganje stručnog ispita....

računa ti se 4 mjeseca.... nakon tog ako poslodavac želi može te primiti u radni odnos....

ma, može on tebe primiti i odmah pa da sačeka da položiš stručni upravni ispit...

ako te baš interesuje pripravnički on ti traje 12 mjeseci za visoku, a koliko sam shvatio 6 mjeseci za višu - neka me neko ispravi ako griješim...

III - OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD
Član 25.
Poslodavac može, u skladu sa potrebama rada, omogućiti zaposleniku obrazovanje,
osposobljavanje i usavršavanje za rad.
Zaposlenik je obavezan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada,
obrazovati se, osposobljavati i usavršavati za rad.
Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvoñenja novog načina ili
organiziranja rada, omogućiti zaposleniku obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje
za rad.
Uvjeti i način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad iz st. 1. i 2. ovog
člana ureñuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.
1. Prijem pripravnika
Član 26.
Poslodavac može zaključiti ugovor o obavljanju pripravničkog staža sa pripravnikom
na onoliko vremena koliko traje pripravnički staž propisan za zanimanje na koje se
odnosi. Ugovor se zaključuje u pisanoj formi.
Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od
pet dana od dana njegovog zaključivanja radi evidencije i kontrole.
Pripravnikom se smatra lice sa završenom srednjom ili višom školom, odnosno
fakultetom koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju, a koje je, prema Zakonu,
obavezno položiti stručni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno
iskustvo.
U toku obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na novčanu naknadu u
iznosu najmanje 80% od najniže plaće. Poslodavac i pripravnik mogu se dogovoriti i o
većem iznosu novčane naknade, ovisno od stručne spreme pripravnika.
Poslodavac osigurava pripravnika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti,
a zdravstveno osiguranje osigurava nadležna služba za zapošljavanje.
Pripravnik ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor izmeñu dva
uzastopna radna dana i sedmični odmor.
Član 27.
Nakon završenog pripravničkog staža, pripravnik polaže stručni ispit, u skladu sa
zakonom, propisom kantona ili pravilnikom o radu.
2. Volonterski rad
Član 28.
Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvršeno Zakonom ili Pravilnikom o radu, uvjet
za obavljanje poslova odrešenog zanimanja, poslodavac može lice koje završi školovanje
za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja
radnog odnosa (volonterski rad).
Ugovor sa volonterom zaključuje se u pisanoj formi. Kopiju ugovora poslodavac
dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od pet dana od dana zaključenja
ugovora radi evidencije i kontrole.
Volonterski rad može trajati onoliko vremena koliko je propisano trajanje
osposobljavanja, prema Zakonu, za odreñeno zanimanje.
Trajanje volonterskog rada iz stava 3. ovog člana računa se u pripravnički staž i
radno iskustvo kao uvjet za rad na odreñenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog
ispita.
Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrñeno propisima za
nezaposlena lica.
Radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac plaća
nadležnoj službi za zapošljavanje 35 % od najniže plaće za svakog volontera.
Volonter ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor izmeñu dva
uzastopna radna dana
i sedmični odmor.
Ovo mi nije jasno..Da li ovo znaci da volonter svaki treci radni dan ima slobodan i da ima pravo da ne dolazi na posao ?? Da li je ovaj clan obavezujuci za sve nivoe vlasti, npr. opstine i kantone ?? Da li opstine i kantoni imaju autonomiju u izmjeni i primjeni ovog clana i zakona u cjelini ??

User avatar
medvjed23
Posts: 21267
Joined: 16/07/2010 13:49
Location: paketici-i-sve-2020-t158457.html

#6 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by medvjed23 » 01/04/2012 12:07

Ma to ti je vrijeme između dva radna dana... radiš 8 sati u ponedjeljak, radiš 8 sati u utorak... vrijeme između ta dva perioda je dnevni odmor... taj odmor mora trajati najmanje 12 sati

User avatar
eyesburn
Posts: 1990
Joined: 05/08/2008 13:14
Location: ljeto u zlatnoj dolini

#7 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by eyesburn » 01/04/2012 15:03

Ricken wrote:
eyesburn wrote:znam ja svima ispričati koliko traje volonterski/pripravnički staž i te neke osnovne crte iz zakona, ali kod ove osobe je specifična situacija. znači radi nekih 4 mjeseca kao volonter i pitanje je ako promjeni status u pripravnika (hipotetički) u drugoj firmi, da li će ta druga firma priznati 4 mjeseca volontiranja u prvoj firmi? ili se to više ne pika, jer je novi ugovor (pripravnički) i nova firma?

da li nastavlja još 8 mjeseci kao pripravnik ili će hajmo novo nanovo svih 12 mjeseci zbog promjene radnog mjesta i statusa (iz volontera u pripravnika)?

ne vidim kako je to regulisano. vidim da se u zakonu spominju neki pravilnici o radu, a oni su koliko znam interne prirode.
Napisano je, volonterski rad se priznaje u pripravnički. Ovo za 12 i 6 mjeseci u biti je najviše. Znači 4 mjeseca volontiranja i još maksimalno 8 mjeseci pripravničkog. Nakon toga polaganje ispita i zasnivanje radnog odnosa. :D Pa nemožeš biti godinu dana volonter a godinu dana pripravnik.
jasno je to meni sve. ali nju zanima ako napusti firmu gdje je volonter (i gdje je odradila 4 mjeseca volonterskog) i uspije da izganja u drugoj firmi da je prime kao pripravnika, hoće li morati ispočetka svih 12 mjeseci pripravničkog odrađivati ili će joj uvažiti 4 mjeseca volonterskog iz prethodne firme?

izgleda da me ne shvatate, a mislim da sam prilično jasno objasnio situaciju :)

User avatar
mirsek
Posts: 9363
Joined: 07/05/2010 15:40

#8 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by mirsek » 01/04/2012 19:48

Objasnio si normala...Pa evo kako pise iz ovog gore zakona i clanova zakona volonterski rad se racuna kao pripravnicki, tako da bi po ovome poslije 4 mjeseca volontiranja mogao samo 8 mjeseci pripravnickog da imas s tim da bi imao 4 mjeseca manje radnog staza jer za volontiranje ne ide radni staz a za pripravnicki ide... :roll: Valjda je to to...

User avatar
eyesburn
Posts: 1990
Joined: 05/08/2008 13:14
Location: ljeto u zlatnoj dolini

#9 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by eyesburn » 01/04/2012 20:41

dakle, vaše su pretpostavke da bi joj priznali tih 4 mjeseca volontiranja i da bi onda kao pripravnik mogla još samo 8 mjeseci odraditi.

ali opet, to su samo pretpostavke. ima li neko da bi znao reći nešto sigurnije?

jer zavisno od radnog mjesta, stvari vezane za volontere mogu biti drugačije uređene po nekim internim pravlnicima radnog mjesta/firem/organa uprave.

User avatar
_Principessa_
Posts: 6
Joined: 27/02/2008 16:59

#10 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by _Principessa_ » 01/04/2012 23:21

Kad je neko volonter u tom slucaju stice radno iskustvo, a kad je pripravnik stice radni staz. Buduci da ta osoba ima 4 mjeseca radnog iskustva kao volonter i nakon 4 mjeseca sklopi ugovor o radu koji je na godinu dana, to znaci da njoj ostaje jos 8 mjeseci do sticanja godine dana za polaganje strucnog ispita. Samim tim ona moze nakon 8 mjesci raskinuti ugovor ukoliko smatra da joj to ide u prilog tj. ukoliko ce joj poslodavac nakon tih osam mjeseci primiti u stalni radni odnos, inace ne vidim svrhe, zasto bi raskidala ugovor.Barem ja to vidim tako.

User avatar
medvjed23
Posts: 21267
Joined: 16/07/2010 13:49
Location: paketici-i-sve-2020-t158457.html

#11 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by medvjed23 » 01/04/2012 23:40

Zakon je jasan. Volonterski rad se računa u pripravnički staž. A sad, kako to u praksi funkcioniše, pretpostavljam, zavisi od firme do firme, odnosno od institucije do institucije...
Kad bi se neko sa odrađena 4 mjeseca volonterskog rada zaposlio u mojoj firmi, ja bih mu napravio pripravnički ugovor na 8 mjeseci i prilično sam siguran da bi direktor potpisao takav ugovor :D

wendy
Posts: 257
Joined: 04/02/2009 16:22

#12 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by wendy » 01/04/2012 23:40

Zakon nije dovoljno precizan, ali ova odredba da volonterski staz ide u pripravnicki je osnov da volontiranje + pripravnicki u ovom konkretnom slucaju mogu ukupno trajati 1 godinu. Ovo je potvrdjeno i misljenjem revizije u jednog organu drzavne sluzbe u kojem sam radila, a li i presudom Suda BiH u slucaju njihovih pripravnika i volontera s kojim je Sud zakljucivao ugovore na 2 g po logici da im toliko treba za polaganje pravosudnog. Dakle, sve ukupno moze trajati samo 1 godinu.

Sad, ako je rijec o privatnoj firmi ili nekom drcnijem rukovodiocu kakvog organa, sve je moguce...dokaz je sam Sud :lol:

[email protected]
Posts: 347
Joined: 21/04/2010 00:44

#13 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by [email protected] » 02/04/2012 01:06

Pa najbolji odgovor će dati ta druga firma/ organ koja joj nudi pripravnički.Vjerovatno hoće nekoga na 12 mjeseci zbog sufinansiranja od zavoda za zapošljavanje jer jedino takve firme traže pripravnike ili eventualno državne zato što imaju obavezu i onda oni to pošutaju nakon godinu dana izuzev one sa jakim štelama.Uostalom ako je dotična osoba mogla volontirati 4 mjeseca neće joj škoditi pripravnički na godinu dana.

Mezopotamija
Posts: 122
Joined: 21/10/2009 20:52

#14 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by Mezopotamija » 02/04/2012 01:28

Ima li neko da bi znao da ovo rezonuje?

Znaci osoba je treca godina fakulteta s tim da trecu godinu obnavlja dva puta - znaci dvije godine je treca i u okviru te dvije godine je volontirala u nekoj firmi, e sad po ovom novom zakonu volontiranje se priznaje kao pripravnicki, mene interesuje da li ova XY osoba moze ostvariti pravo na to jer pripravnik je osoba koja je zavrsila faks, da li se ovo priznaje i kako?

User avatar
eyesburn
Posts: 1990
Joined: 05/08/2008 13:14
Location: ljeto u zlatnoj dolini

#15 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by eyesburn » 02/04/2012 07:50

hvala vam na odgovorima, vidim da većina njih ide u prilog pretpostavci da bi joj bilo priznato tih 4 mjeseca volontiranja na trenutnom radnom mjestu.

ali vjerujem da će se još raspitati, za svaki slučaj.

User avatar
_Principessa_
Posts: 6
Joined: 27/02/2008 16:59

#16 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by _Principessa_ » 02/04/2012 17:52

Mezopotamija wrote:Ima li neko da bi znao da ovo rezonuje?

Znaci osoba je treca godina fakulteta s tim da trecu godinu obnavlja dva puta - znaci dvije godine je treca i u okviru te dvije godine je volontirala u nekoj firmi, e sad po ovom novom zakonu volontiranje se priznaje kao pripravnicki, mene interesuje da li ova XY osoba moze ostvariti pravo na to jer pripravnik je osoba koja je zavrsila faks, da li se ovo priznaje i kako?

Prema tom Zakon o volontiranju koji je jos uvijek u proceduri volontiranjem se ne smatra strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa odnosno tzv. volonterski rad u smislu Zakona o radu FBiH, sto dakle znaci da u pripravnicki staz te osobe nece uci volontiranje obavljeno prije sticanja diplome.

Mezopotamija
Posts: 122
Joined: 21/10/2009 20:52

#17 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by Mezopotamija » 02/04/2012 22:34

_Principessa_ wrote:
Mezopotamija wrote:Ima li neko da bi znao da ovo rezonuje?

Znaci osoba je treca godina fakulteta s tim da trecu godinu obnavlja dva puta - znaci dvije godine je treca i u okviru te dvije godine je volontirala u nekoj firmi, e sad po ovom novom zakonu volontiranje se priznaje kao pripravnicki, mene interesuje da li ova XY osoba moze ostvariti pravo na to jer pripravnik je osoba koja je zavrsila faks, da li se ovo priznaje i kako?

Prema tom Zakon o volontiranju koji je jos uvijek u proceduri volontiranjem se ne smatra strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa odnosno tzv. volonterski rad u smislu Zakona o radu FBiH, sto dakle znaci da u pripravnicki staz te osobe nece uci volontiranje obavljeno prije sticanja diplome.
Znaci nista se to ne priznaje, hvala :D

User avatar
kokuz_sa
Posts: 7829
Joined: 29/05/2010 21:11
Location: nisam u inostranstvu :D

#18 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by kokuz_sa » 02/04/2012 22:46

volonterski se prizna kao pripravnicki..

ali razlika je u tome sto ako si volonter stices radno iskustvo ali ne i radni staz..
tako da npr kad se zaposljavas u oglasu pise radni staz traze godinu..a ti volontiras 3..i opet macku o rep okacis to volontiranje

User avatar
_Principessa_
Posts: 6
Joined: 27/02/2008 16:59

#19 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by _Principessa_ » 02/04/2012 23:16

Rijetko da ima konkurs u kojem se kao uslov trazi radni staz, u najvecem broju slucajeva trazi se radno iskustvo.

User avatar
Ricken
Posts: 4982
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#20 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by Ricken » 03/04/2012 09:35

_Principessa_ wrote:
Mezopotamija wrote:Ima li neko da bi znao da ovo rezonuje?

Znaci osoba je treca godina fakulteta s tim da trecu godinu obnavlja dva puta - znaci dvije godine je treca i u okviru te dvije godine je volontirala u nekoj firmi, e sad po ovom novom zakonu volontiranje se priznaje kao pripravnicki, mene interesuje da li ova XY osoba moze ostvariti pravo na to jer pripravnik je osoba koja je zavrsila faks, da li se ovo priznaje i kako?

Prema tom Zakon o volontiranju koji je jos uvijek u proceduri volontiranjem se ne smatra strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa odnosno tzv. volonterski rad u smislu Zakona o radu FBiH, sto dakle znaci da u pripravnicki staz te osobe nece uci volontiranje obavljeno prije sticanja diplome.
Jel misliš na zakon o volontiranju BiH, usvojen tokom 2010 godine od strane vijeće ministara? Taj zakon nema veze sa ovom pričom, jer u njegovom djelokrugu nije volontiranje iz zakona o radu, i također nije volontiranje koje uopšte može organizovati privredno društvo. Volontiranje u smislu tog zakona organizuju jedinice lokalne samouprave, javne institucije, školske i visokoškolske ustanove i razno razni NGO ublehari. Zakon o volontiranju FBiH je usvojen prije nekih 15 ak dana i manje više je prepisan.

Što se tiče gore navedenog slučaja, moje mišljenje je da osoba na trećoj godini fakulteta nije stekla uvjete da bi potpisala volonterski ugovor, što samim tim bitno determinira oporezivanje takvih isplata. Naravno takav ugovor ne bi mogao uticati na pravo te osobe da kasnije zasnuje pripravnički odnosno volonterski radni odnos u smislu zakona o radu FBiH.

User avatar
mrtva kokoš
Posts: 12188
Joined: 13/01/2009 19:46
Location: komuna

#21 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by mrtva kokoš » 10/04/2012 19:23

ejjj zna li ko nakon obavljenog volonterskog rada, je li se moze odmah prijaviti za polaganje drzavnog ili kako to vec ide ?!

sussie
Posts: 3
Joined: 22/05/2012 07:21

#22 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by sussie » 22/05/2012 07:36

i mene to zanima, jer sam 12 mjeseci volontirala u sudu. Da li nakon toga mogu polagati stručni ili državni?

User avatar
agent_zero
Posts: 6302
Joined: 27/01/2010 23:58
Location: tamni vilajet SDA genocidaša

#23 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by agent_zero » 22/05/2012 08:33

Da, ako dobiješ potvrdu da si obavljala poslove VSS spreme tokom volonterskog staža.

User avatar
kockica_kockica
Posts: 4658
Joined: 04/07/2008 20:06
Location: Iza ormara skupljam prasinu

#24 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by kockica_kockica » 22/05/2012 08:39

Ricken wrote:
_Principessa_ wrote:
Mezopotamija wrote:Ima li neko da bi znao da ovo rezonuje?

Znaci osoba je treca godina fakulteta s tim da trecu godinu obnavlja dva puta - znaci dvije godine je treca i u okviru te dvije godine je volontirala u nekoj firmi, e sad po ovom novom zakonu volontiranje se priznaje kao pripravnicki, mene interesuje da li ova XY osoba moze ostvariti pravo na to jer pripravnik je osoba koja je zavrsila faks, da li se ovo priznaje i kako?

Prema tom Zakon o volontiranju koji je jos uvijek u proceduri volontiranjem se ne smatra strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa odnosno tzv. volonterski rad u smislu Zakona o radu FBiH, sto dakle znaci da u pripravnicki staz te osobe nece uci volontiranje obavljeno prije sticanja diplome.
Jel misliš na zakon o volontiranju BiH, usvojen tokom 2010 godine od strane vijeće ministara? Taj zakon nema veze sa ovom pričom, jer u njegovom djelokrugu nije volontiranje iz zakona o radu, i također nije volontiranje koje uopšte može organizovati privredno društvo. Volontiranje u smislu tog zakona organizuju jedinice lokalne samouprave, javne institucije, školske i visokoškolske ustanove i razno razni NGO ublehari. Zakon o volontiranju FBiH je usvojen prije nekih 15 ak dana i manje više je prepisan.

Što se tiče gore navedenog slučaja, moje mišljenje je da osoba na trećoj godini fakulteta nije stekla uvjete da bi potpisala volonterski ugovor, što samim tim bitno determinira oporezivanje takvih isplata. Naravno takav ugovor ne bi mogao uticati na pravo te osobe da kasnije zasnuje pripravnički odnosno volonterski radni odnos u smislu zakona o radu FBiH.
Zakon o volontiranju u Federaciji jos uvijek nije usvojen... Neki dan je bila javna rasprava na kojoj su ljudi davali komentare na taj Zakon kojim volontiranje gubi svaki smisao, jer drzava ne dozvoljava privrednim drustvima koje ostvaruju profit da imaju volontere.. U isto vrijeme regulira samo dugorocno volontiranje sto znaci da moras provesti maksimalno 3 mjeseca, od 20 do 40 sati sedmicno kao volonter da bi ti se to radno iskustvo priznalo..
Nadalje volontiranje nije strucno osposobljavanje vec samo radno iskustvo. Strucno se osposobljavas kao pripravnik.. Ako bi ovo dvoje izjednacili vise nikad niko nebi primio niti jednog pripravnika kod sebe...Ionako je jako tesko dobiti pripravnicki staz...
U Zakon o radu ce se brisati onaj dio pripravnik/volonter, i stajati ce samo pripravnik.. Volonterizam je drustveno koristan rad, i nema veze sa pripravnickim stazom.. volonter je osoba koja svojevoljno svjesno i dobrovoljno zeli pridonijeti drustvu... Kod nas je to sve izopaceno i dignuto na razinu besmislenosti...

Volonterski ugovor ce se potpisivati samo sa dugorocnim volonterima i ovim Zakonom ako on prodje je definirano sta treba biti u Ugovoru...
30.05. ce se predati konacan tekst nacrta Zakona o volontiranju na usvajanje...

Iz kompletnog Zakona kojeg sam imala cast komentirati i citati, ja samo vidim korist za drzavu, sa raznim taksama, porezima i slicnim stvarima... Obzirom da oni tretiraju samo dugorocno volontiranje sve sto ne spada u to je volontiranje koje se nigdje nece priznavati... Ima tu jos mnogo zavrzlama, koje jednostavnim rijecnikom se moze opisati kao preglomazna i nepotrebna administracija, preskupa jer ce se zahtjevati od volontera da prikuplja sve te papire i na koncu da bi organizacija institucija i slicni mogli uopce organizirati volonterizam moraju imati papir od Ministarstva ...

User avatar
agent_zero
Posts: 6302
Joined: 27/01/2010 23:58
Location: tamni vilajet SDA genocidaša

#25 Re: Volonter vs pripravnik - pitanje iz radnopravnog statusa

Post by agent_zero » 22/05/2012 08:42

A ako se usvoji u tom obliku, od kad bi počela primjena?

Post Reply