vehabije i terorizam; intervju iz DANA

TV i novinske vijesti, vaši komentari, vaše teme...
User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

vehabije i terorizam; intervju iz DANA

Post by danas » 10/02/2006 19:41

Intervju: Jasmin Merdan, jedan od autora knjige Vehabizam/Selefizam i osnivač ZAPRET-a, centra za preventivu terorizma

Nije svaki vehabija terorist, nego je svaki terorist vehabija!


Jasmin Merdan je rođen u Sarajevu 1980. U Jordanu je na filozofskom fakultetu diplomirao arapski jezik i književnost i hafiz je. Sa Adnanom Mešanovićem napisao je knjigu Vehabizam/Selefizam - Ideološka pozadina i historijski korijeni koju je nedavno objavio sarajevski izdavač Srebreno pero. Dva autora se sistematski obračunavaju sa vehabijskim pokretom i, naročito, sa posljedicama koje je izazvao u Bosni i Hercegovini

Eldin Hadžović

DANI: U ovdašnjoj narodnoj uobrazilji postoji stav o vehabijama kao o ljudima sa dužim bradama i kraćim patalonama. Vi u knjizi tvrdite da je vehabizam puno ozbiljnija pojava. Šta je, ustvari, vehabizam?

MERDAN: Bilo bi nemoralno i nenormalno kada bi neko dizao toliku halabuku oko nečijeg izbora vlastitog vanjskog izgleda, dakle u ovom slučaju brade i pantalona. To nije suština rasprave. Vehabizam je nešto mnogo sofisticiranije i više kamuflirano nego što to može na prvi pogled izgledati. Knjiga je to razradila, ali evo: vehabizam je ona dimenzija bukvalne interpretacije nekih kur'anskih i hadiskih tekstova koji se tiču Božijeg bića, nastala još u ranom periodu islama, pospješena političkom klimom, kada je zadobila svoje složenije oblike u vremenu emevijske vladavine, sistematizirana u vremenu Ibn Tejmijje (14. vijek), a konačne karakteristike i posljednju reformu dobila u doba Muhammeda bin Abdulwehhaba. Dakle to je srž iz koje niče sve ostalo vezano za vehabizam, a što je toliko pojavno i eksponirano u današnjem dobu. Između ostalog i ekstremizam i terorizam. Terorizam je zapravo samo rep na tijelu vehabizma, i to jedan od repova, i manje-više svi oni koji se dižu protiv terorizma danas zapravo barataju repom dok glava slobodno i neometano biva zanemarena. Na osnovu ovoga što sam rekao može se primijetiti da mi vehabizmom nazivamo i ono što je zapravo postojalo i prije samog Muhammeda bin Abdulwehhaba, koji je samo jedan od obnovitelja te misli i po čijem su nazivu danas postali poznati. To sam rekao samo radi uprošćavanja materije. Termin nije sporan, upotrijebljen je više uslovno. Bitna je suština, a suština ove ideologije je izložena u knjizi: govoriti o vehabizmu znači govoriti o sekti i o najvećoj novotariji koja se ikada pojavila u islamskom ummetu. Naročito stoga što vehabijsko sektaštvo izbija iz same srži ummeta, iz jednog od četiri mezheba, ili bolje rečeno - iz loše interpretacije jednog od četiri mezheba koju su učenjaci ovog mezheba nastojali zaliječiti, doduše, bez većeg uspjeha.

DANI: Zašto smatrate da je vehabizam društvena opasnost u ovoj i ovakvoj Bosni i Hercegovini i da li se tu kriju motivi za pisanje ove knjige?

MERDAN: Vehabizam je u Bosni od svoga dolaska do danas prošao kroz više faza; od osude i zabrane (među masama) do konačne "legalizacije" koju danas uživa. Nema sumnje da su muslimani u BiH u proteklom ratu dokazali po ko zna koji put svoju toleranciju, umjerenost i pravičnost. Ova tri obilježja su po mojem mišljenju glavni faktori muslimanskog opstanka na ovim prostorima uz Božiju volju, te im se nije dogodila sudbina muslimana iz Andelusa. Ukoliko bi posmatrali vehabije kroz ova tri faktora ili vrline, bez sumnje bi došli do rezultata da ih nijedna od njih ne krasi. Njihov ekstremizam negira njihovu umjerenost, njihova nepodnošljivost spram drugih, čak (i naročito) spram muslimana koji drugačije misle, negira njihovu toleranciju. Dovoljan nam je samo primjer šta rade vehabije ovih dana u Iraku, gdje podmeću eksploziv u džamije i oko drugih objekata njihove braće u islamu, šija. Oni isto tako, kada im se pruži prilika, svirepo postupaju i sa sunijama kao što je poznato iz historije nastanka pokreta Muhammeda bin Abdulwehhaba. Ukoliko ovome još dodamo klošarstvo kao vehabijsku pratilju, bit će nam jasno otkuda dolazi opasnost nastranih tumačenja. Situacija je već odavno alarmantna, na što su i ranije ukazivali Senad ef. Agić i prof. Rešid Hafizović, međutim mi kao nacija u principu ne prepoznajemo belaje sve dok nas valjano ne udare po glavi. Četnici su već bili protjerali pola istočne Bosne a po Sarajevu smo još uvijek govorili: "Neće biti rata..."

DANI: Oprostite, šta podrazumijevate pod "klošarstvom" u vehabizmu?

MERDAN: Moglo bi se reći da je to nepisano pravilo, kako u arapskom svijetu tako i kod nas, da ova ideologija uglavnom plijeni ljude sa lošom pozadinom, u najboljem slučaju one koji nisu imali jačeg dodira sa islamom. Duhovnu prazninu, gubitak identiteta, nedostatak uzora, želju za čistim životom, različitim od onog dotadašnjeg, i htijenje za vraćanjem izvornoj vjeri, u nedostatku ičeg drugog ovi lovci na ljudske duše itekako koriste. S druge strane, dugovremeni duhovni ambis u kojem su bili traži svoju izgubljenu satisfakciju, a vehabizam se tu pojavljuje kao fatamorgana, koja u par koraka nadomješta izgubljeno, i čak i više; od pukog neznalice koji tek treba da uči, i od duhovnog bogalja kojem su potrebne godine duhovnog susprezanja i odgajanja, vehabizam preko noći stvara muftiju i evliju bez premca. Čist psihološki fenomen.


DANI: Islam je u svojem temelju vjera mira i tolerancije. Otkuda u vehabijskom pokretu toliki naboj nasiljem?

MERDAN: Njihova ideologija počiva na literarnoj interpretaciji nekih kur'anskih i hadiskih tekstova. Otuda i vjerovanje u postojanje "spašene skupine", u cijepanje ummeta na 73 frakcije od kojih je samo jedna spašena, dok su sve ostale u Vatri. Svakako - ta jedna jedina je njihova. Uz to: anuliranje razuma utkano u same temelje ove ideologije, duhovna osornost i nedostatak pluralizma nastalog u vremenu emevijske vladavine, koja je na taj način uspjela da se održi na tronu i ukloni sve političke ili druge protivnike. Svakako na čelu protivnika je bila Poslanikova a.s. časna porodica Ehlul-bejt, koja je zbog toga i diskriminisana od strane vehabija, naročito onih klasičnih, poput Ibn Tejmijje. To je usput i još jedan od temelja vehabizma koje knjiga obrazlaže. Pogledajte reakcije na karikature Poslanika: one su uslijedile mahom u zemljama gdje se očuvao islamski tesavuf - Sirija, Libanon, Pakistan, Afganistan, među muslimanima na Zapadu, te u šiitskim zemljama. Dok su se u zemljama u kojima je vehabizam rasprostranjen (Saudijska Arabija, Jordan i zemlje Zaljeva) uglavnom javljali stidljivi glasovi, pa su čak te karikature bile objavljene i u jednom jordanskim novinama, što ne čudi, jer je u jednoj od tih zemalja branjena doktorska disertacija na temu ekshumiranja Poslanikovog tijela iz njegovog kabura.

DANI: U jednom dijelu knjige navodite da ne smijemo čekati da eksplodira bomba ispred američke ili britanske ambasade u BiH da bismo shvatili koliko vehabije mogu biti opasne, i u tom smislu terorizam dijelite na ideološki i praktični. Da li je vehabizam nužna podloga za terorizam?

MERDAN: Da, svakako, upravo o tome i govorimo! Ideološki terorizam, pod kojim se podrazumijeva zastrašivanje neistomišljenika, platforma je za praktični. Međutim moramo naglasiti da nije svaki vehabija terorist, ali je zato svaki terorist vehabija, naravno kada govorimo o onome što svijet danas zove muslimanskim terorizmom! Sve što se danas dešava među muslimanskim svijetom, od Indonezije do Amerike, i što svakodnevno gledamo na medijima, manje-više ide ovome u prilog. I ako izuzmemo šaku preostalih Saddamovih fanatika u Iraku koji nemaju veze sa vjerskom motivacijom, niko od muslimana - niti šije, niti sufije, niti sljedbenici mezheba - ne stoji iza nereda i ne čini zlodjela osim vehabija! To nam također govori da se terorizam ne može povezati sa islamom nego jednom grupom zastranjenih muslimana čiji su fundamenti izloženi u ovoj knjizi...

DANI: Koliko je vehabijsko učenje uzelo maha u BiH? Kako objašnjavate da je vaš rad podržao samo jedan ovdašnji islamski učenjak - prof. dr. Rešid Hafizović? U knjizi donosite opširan spisak istaknutih aktivista i ideologa vehabizma, u svijetu i kod nas...

MERDAN: U većem broju arapskih zemalja trebalo im je manje od 30 godina da preuzmu glavnu riječ i dominaciju nad uzdama tradicionalnog islama. U mnogim zemljama se još samo sa stidom može spomenuti pripadnost nekom tarikatu, ešarijskom ili maturidijskom pravcu, čak i mezhebu. Oni slijede i predvode "pravi islam"! Kod nas su upotrijebili iste metode, a već su aktivni više od decenije... Ako pasivno budemo gledali šta rade i kako kupe simpatije naše omladine žedne vjere, a ne ponudimo islamsku alternativu - koju u Bosni imamo 500 godina - rezultat će biti, iako možda sporiji, na kraju identičan. A tada neka nam je Bog na pomoći.

Porazna je činjenica da je uz naš rad stao samo cijenjeni prof. Hafizović. Porazna, zato što su svi kojima smo pokucali na vrata pohvalili knjigu i dijelili isto mišljenje, ali se niko nije usudio da u javnosti transparentno i direktno stane protiv ove ideologije. Čak smo iz kabineta jednog renomiranog profesora na Fakultetu islamskih nauka dobili i ovaj odgovor: "Sa tim spiskovima u knjizi, recenziju vam može dati samo onaj ko ne pretenduje na visoke pozicije u Islamskoj zajednici!" Sami spiskovi su, pak, bili naša velika dilema i moglo bi se reći da su diskutabilni. Međutim, ko pročita knjigu i vidi šta ustvari naučava ova ideologija, teško će povjerovati da danas (i kod nas) ima ljudi koji vjeruju u takvo što. Liči više na neke drevne teološke i filozofske rasprave. Spiskovi pokazuju da ih ima, itekako. I da su vrlo aktivni, i da je zahvaljujući njima, vehabizam našao plodno tlo kod nas. Atraktivni istjerivači duhova, koji su na svojim seansama iscjeliteljskim sposobnostima liječili narodne mase, obišli su cijelu našu zemlju. Videokasete Muharema Štulanovića su se do skoro mogle naći i po sarajevskim ulicama kod uličnih prodavača...

DANI: O prodaji te i slične ideologije (čak i filmova sa strahotnim sadržajem) na sarajevskim ulicama izvještavali smo prije više od godinu dana. Čini se da vehabijski pokret u BiH, Sandžaku... snažno uporište nalazi upravo u propagandi - od letaka, knjiga, brošura pa do multimedijalnih CD-ova i raznih misionara, čemu ste posvetili značajan dio knjige. Možete li to objasniti?

MERDAN: Svakako da besplatna i uprošćena literatura, kombinovana sa živim prikazom ljudi koji su radi iste živjeli, i još - što je dojmljivije - umirali, ostavlja snažan utisak, posebno na mlade ljude. To je suština. Ne treba zaboraviti ogromnu finansijsku podršku koju vehabije širom svijeta uživaju i s kojom lahko regrutuju i one koji se možda ne slažu potpuno sa njima, a bez koje bi ova ideologija bila mrtva. U isto vrijeme paradoksalno je da nas cijeli svijet proziva da smo leglo terorizma, mi to svakako i rukama i nogama negiramo, a u studentskim domovima u Sarajevu se prikazuju videokasete akcija iz Čečenije, Afganistana itd. Možda su toj propagandi najviše doprinijela "braća" iz lista Saff. Opširnije smo govorili u samoj knjizi, a i u fusnotama se nalazi dosta toga.

DANI: Po svemu što ste do sada rekli, može se zaključiti da se baš i nije pametno zamjeriti vehabijama. Mislite li da ste hrabri kad ste se odlučili na objavljivanje ove knjige?

MERDAN: Nas je svega dvojica, i pitanje je da li smo ludo hrabri ili hrabro ludi. Doduše, roditelji su me otpisali kad su vidjeli knjigu, rekli su da nisam normalan protiv čega se dižem. Knjigu zato niko nije ni vidio dok nije izašla iz štampe. Ne vjerujemo da će vehabije učiniti nešto protiv nas, nisu još krenuli u neki frontalni napad - a i da jesu, pitanje je da li bismo im mi bili prvi prioritet. Možda neka budala iz njihovih redova pokuša neki fizički napad. Svjesni smo, međutim, da će veći napad uslijediti od nekih ljudi iz IZ-a, i možda ljudi iz struktura vlasti - ubacivanje u pogrešne kontekste, pripisivanje terorizma islamu i sl. Mada je jasno da mi zapravo želimo da branimo islam i muslimane, i da je to naš motiv. Prednost je možda jedino što nismo aktivni članovi niti jedne strukture, političke ili druge, te tako nismo ničim uslovljeni.

DANI: Kakvi su vam planovi?

MERDAN: Osnovali smo prvu nevladinu organizaciju Centar za preventivu terorizma ZAPRET, čiji je cilj objasniti o kakvim se sve idejama ovdje radi. Dakle, ne "borbu" protiv terorizma, jer je borba policijski posao, a u isto vrijeme to je hod za palikućom i gašenje vatre za njim. Nužno je palikuću uhvatiti za ruku i spriječiti ga da pali. Poslanik a.s. veli: "Pomozi svog brata, činio on nasilje, ili mu se činilo." Rečeno je: "U redu za ovog kojem se čini nasilje, ali kako da pomognemo ovog što nasilje čini?" Poslanik reče: "Spriječite ga da to radi!" Vehabizam je tipični vid indoktrinacije, a jedini način sprečavanja je ispravna edukacija i doktrinacija. Mislim da je to jedini i najbolji način rješavanja ovog globalnog problema, prije svega muslimana, a onda ostalih.
Last edited by danas on 10/02/2006 20:14, edited 1 time in total.


Qwert
Posts: 1216
Joined: 30/05/2003 00:00
Location: "Gold on Blue"

Post by Qwert » 10/02/2006 19:53

Doktor Enes Karić: Islam treba vratiti tradicionalnim vrijednostima i učenjima
Omer Vatrić
03-02-2006
Enes Karic
Dekan Fakulteta za izučavanje Islama u Sarajevu, doktor Enes Karić - dok je boravio u Washingtonu gdje je bio gost na Nacionalnom molitvrnom doručku, za Glas Amerike je komentirao karikaturalno prikazivanje poslanika Muhameda u nekim novinama u zemljama Zapadne Evrope, i govorio o islamskom extremizmu, njegovim uzrocima i putevima uklanjanja.


KARIĆ: Takva osuda, kakvu vidimo ovih dana širom svijeta, svugdje gdje žive muslimani, je nešto što proističe iz kulture ophodjenja sa svetim u Islamu. Kako god imaju religije koje afirmiraju prikazivanje svojih osnivača u figurativnoj, u slikovnoj formi, tako imaju i religije koje svoje glasonoše tako ne prikazuju. Islam ne prikazuje božije poslanike u nekome liku, ili slici i taj kulturalni odnos upražnjavanja svetog u islamu jeste nešto što treba respektirati - kako od strane muslimana prema drugim vjerama tako i od strane drugih vjera prema Islamu.

I, znate, ne radi se tu ni o kakvoj slobodi izražavanja, niti kada je riječ o muslimanskom revoltu, da je to sada suzbijanje slobode. Radi se, jednostavno, o provokaciji. Mislim da bi to trebalo izbjegavati.

VOA: I dok muslimani prosvjeduju širom svijeta, profesor Karić misli da je karikaturalno prikazivanje proroka Muhameda samo posljedica današnje situacije, spominjući posebno rat u Iraku.


KARIĆ: To je jedan bumerang. Medju Muslimanima - ne govorim svim muslimanima, zavladao je jedan pesimizam, poljuljana je vjera na mnogim univerzitetima u islamskom svijetu u jdnu vrstu demokratskog zapada; naime, taj je demokratski zapad nekada bio nada za tu omladinu i velika je, velika šteta da ta muslimanska omladina izgubi tu nadu u jedan istinski demokratski zapad. Dakle - to je po srijedi - po srijedi su provokacije koja iza sebe kriju ove druge sadržaje, koji su daleko dublje zapretanje.

Komentirajući riječi predsjednika Busha u govoru o Stanju nacije da je radikalni Islam medju glavnim smetnjama na putu slobode u svijetu, i inače odnos Islama prema islamskom ekstremizmu u svijetu, doktor Karić je ukazujući na činjenicu postojanja i drugih, a ne samo islamskog ekstremizma, odgovorio:

KARIĆ: Trebamo istražiti uzroke koji vode odgovoru na pitanje : zašto dolazi do samoubilačkih napada na nevine ljude To nema u islamu; ja doista nigdje nisam našao , niti kod jednoga autoriteta - relevantnoga vjerskog islamskog autoriteta , koji dozvoljava ili propagira takvo nešto. Uostalom samoubojstvo je u Islamu strogo zabranjeno.

Na pitanje vjeruje li da je suštinski problem Islama danas to što mu nedostaje jedinstven i vrhunski autoritet, usljed čega tu vjeru svako tumači na način na koji mu to odgovara, doktor Karić kaže da je upravo to ključno pitanje, i stoga smatra da se treba vratiti tradicionalnim vrijednostima, oživjeti tradicionalna islamska učilišta, da ona autentično progovore, ističući da kao i mnogi drugi, misli da bi riješenje palestinskog pitanja znatno pomoglo u oslobadjanju od samoubilačkih napada islamskih extremista, i ekstremizma uopće, kao i ekonomska pomoć u razvoju islamskih zemalja.


digger
Posts: 2935
Joined: 03/12/2004 02:10
Location: blizina Toronta

Post by digger » 10/02/2006 20:19

U većem broju arapskih zemalja trebalo im je manje od 30 godina da preuzmu glavnu riječ i dominaciju nad uzdama tradicionalnog islama. ... Kod nas su upotrijebili iste metode, a već su aktivni više od decenije... Ako pasivno budemo gledali šta rade i kako kupe simpatije naše omladine žedne vjere, a ne ponudimo islamsku alternativu - koju u Bosni imamo 500 godina - rezultat će biti, iako možda sporiji, na kraju identičan. A tada neka nam je Bog na pomoći.


Na pitanje vjeruje li da je suštinski problem Islama danas to što mu nedostaje jedinstven i vrhunski autoritet usljed čega tu vjeru svako tumači na način na koji mu to odgovara, doktor Karić kaže da je upravo to ključno pitanje, i stoga smatra da se treba vratiti tradicionalnim vrijednostima....

Sta da mirno i stalozeno dodam na gornje nego:
PA ZAR JA TO STALNO NE TRUBIM PO FORUMU!!!

Elem, kada dolazi od islamskih školara, nadam se da ce isto neko prihvatiti kao realnu mogućnost a ne prdež nekakvog "vlaha"....

forUMASH
Posts: 2181
Joined: 24/01/2006 04:12
Location: Razjedinjene Drzave BIH

Post by forUMASH » 10/02/2006 20:27

....postovanje i respekt za dvojicu hrabrih momaka koji razmisljaju svojom glavom..... 8-)

.....konacno neko pokusava djelovati na preventivan nacin, umjesto nepokretnog cekanja na sinama gledajuci u voz koji se priblizava punom brzini....svaka vam cast.....

....sto se tice samoga clanka, mislim da su vehabije opasne za Bosnu u istoj mjeri koliko su to i ustase i cetnici.....srecom, za razliku od svojik kolega, jos uvijek nisu dobili priliku za svojih pet minuta na pozornici....
.....treba uciniti sve da je i ne dobiju.....

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 10/02/2006 20:41

koliko god se trudim da postujem slobodu izbora i misljenja i vjerovanja... nekako me strah ovih likova opisanih u clanku... cija je jedina svrha postojanja napad i ugnjetavanje svojih neistomisljenika... oni su zaista ekvivalent bush-ovih born-again hriscana, koji utiru sve pred sobom i igraju prljavo svaku utakmicu. sta ce biti sa nama, i sa svijetom, koji sve vise tone u ponor kako islamskog tako hriscanskog fundamentalizma... bojim se da pomislim...

ova dva momka su vrlo hrabra, otvoreno pricaju o ovoj temi i upozoravaju... sa druge strane -- oni jedini i mogu pricati i upozoravati, jer njima ne moze biti naljepljena etiketa "komunjare" ili "laznog demokrate" (popularna na ovom forumu) ili "cetnika"... mada me zapravo ne bi iznenadilo da se ovakvo sto desi i da ih se i na taj nacin pocne ocrnjivati... :roll:

Šandor
Posts: 2387
Joined: 13/04/2005 20:26
Location: Negdje izmedju

Post by Šandor » 10/02/2006 21:05

danas wrote:ova dva momka su vrlo hrabra, otvoreno pricaju o ovoj temi i upozoravaju... sa druge strane -- oni jedini i mogu pricati i upozoravati, jer njima ne moze biti naljepljena etiketa "komunjare" ili "laznog demokrate" (popularna na ovom forumu) ili "cetnika"... mada me zapravo ne bi iznenadilo da se ovakvo sto desi i da ih se i na taj nacin pocne ocrnjivati... :roll:


............

Za mene je recimo Senad Avdić ustaša koliko i Jadranko Prlić. :-)

Ime i prezime nije bitno. Bitno je ono što kažeš i učiniš u kritičnim momentima. Na osnovu toga se zaključuje šta misliš. A ne na osnovu imena i prezimena.

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 10/02/2006 21:09

Šandor wrote:Ime i prezime nije bitno. Bitno je ono što kažeš i učiniš u kritičnim momentima. Na osnovu toga se zaključuje šta misliš. A ne na osnovu imena i prezimena.


dobro znas da to nije bas tako "u nas".
ja kada kazem da sam bosanka ateista i uputim kritiku, ili digger koji kaze da je srbin i uputi kritiku... ne shvata se isto kao kad covjek koji je bosnjak i hafiz i musliman vjernik kaze to isto. pa cak i ako kaze i gore i crnje nego sto ja kazem.

Šandor
Posts: 2387
Joined: 13/04/2005 20:26
Location: Negdje izmedju

Post by Šandor » 10/02/2006 21:17

danas wrote:dobro znas da to nije bas tako "u nas".
ja kada kazem da sam bosanka ateista i uputim kritiku, ili digger koji kaze da je srbin i uputi kritiku... ne shvata se isto kao kad covjek koji je bosnjak i hafiz i musliman vjernik kaze to isto. pa cak i ako kaze i gore i crnje nego sto ja kazem.


Znam da kod nas to nije tako.

Ali za mene jeste. Za mene je Senad Avdić opasan koliko i ustaše a Nedžad Ibrišimović koliko i vehabije (iako je ženio i Srpkinju i Hrvaticu, to nije dokaz nečije multikulturalnosti-> i Velibor Ostojić je oženio Feridu Kopić pa ga to nije spriječilo da organizuje istrijebljenje Bošnjaka u Foči).

Od svih psihopata najgori su oni koji mijenjaju mišljenja. Zastaneš....i sjetiš se da se prije 6-7 mjeseci naslađivao/la nečim što bi svako normalan osudio. :-)

zavrzlama
Posts: 9125
Joined: 15/01/2006 18:35
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Post by zavrzlama » 10/02/2006 21:21

Ove bradate spodobe koji sebe nazivaju vehabije,ne mogu ozbiljnije nanijeti stetu i okrenuti masu da ih slijede jer to u bosanaca ne prolazi,oni vjesto koriste nesredenu drzavu i neslogu i nejednistvo u BIH gradana da taj meduprostor iskoriste za svoje ciljeve,a ciljevi su da odrade prljav posao od natredbodavaca i finansijera iz arapskih zemalja koji ih za male pare koriste u osveti prema zapadu.te ljude treba ignorisati na svakom mjestu i treba javno traziti od cerica&co da se javno izjasne dali je vehabizam samoorganizovana sekta ili je pod kontrolom IZ.Da znamo dali je u pitanju izolovani slucaj ili ono sto pijan govori -trijezan misli.
I mi gradani BIH smo duzni ustati protiv ovih blatara BIH,jer njihovo divljanje se stavlja na racun BIH ,a ne te iste grupe.Vehabizam je skracenica-daje para na guzove,bolje i protestovat nego radit.

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 10/02/2006 21:28

Šandor wrote:
Od svih psihopata najgori su oni koji mijenjaju mišljenja. Zastaneš....i sjetiš se da se prije 6-7 mjeseci naslađivao/la nečim što bi svako normalan osudio. :-)


iako sam psihopata :D
mogu reci :D da misljenje rijetko mijenjam...
pa nisam ja ko presidente :D da na sabahu jedno :D a na aksamu drugo mislim :D :D :D

nego, mescini :D da sam ja ostala ista iscijata a da se svijet svako malo mijenja...:roll:

Šandor
Posts: 2387
Joined: 13/04/2005 20:26
Location: Negdje izmedju

Post by Šandor » 10/02/2006 21:36

danas wrote:iako sam psihopata :D
mogu reci :D da misljenje rijetko mijenjam...
mescini :D da sam ja ostala ista iscijata a da se svijet svako malo mijenja...:roll:


Vezano za ocjenu iznesenog mišljenja kod nas.....ne samo da je tačno nego se vidi i na forumu. Tačno se mogu podijeliti tabori (misli se na forumaše koji ocjenjuju na osnovu toga KO je rekao :D). Ali ne onako kako ih je Pape razvrstao. :lol: :-)

PS
Sreća je da je prošlo vrijeme kad su Ameri hapsili takve kao što si ti. Inače bi se sad javljala iz zatvorske biblioteke. :P :D

Šandor
Posts: 2387
Joined: 13/04/2005 20:26
Location: Negdje izmedju

Post by Šandor » 10/02/2006 21:58

Ovo je malo ružno ispalo. Ispade da mislim da sam najobjektivniji. :D:D:D Poenta je, ako se ne svrstaš drugi će te svrstat. :D:P:D

User avatar
pape
Posts: 6845
Joined: 21/08/2003 00:00
Location: Od jedne zene te boli jedna glava, ... od dvije zene, dvije glave.

Post by pape » 10/02/2006 22:00

Šandor wrote:Vezano za ocjenu iznesenog mišljenja kod nas.....ne samo da je tačno nego se vidi i na forumu. Tačno se mogu podijeliti tabori (misli se na forumaše koji ocjenjuju na osnovu toga KO je rekao :D). Ali ne onako kako ih je Pape razvrstao. :lol: :-)

:lol: Eeeeee, ... Kame, List, Sandore i Boga pitaj koliko jos nikova imas, .... ne mozes mi oprostiti sto si u desnici, .... jel`? Sta cu ti ja, ... tvoj lik i djelo su ti tak`i. I budi sretan sto si se uopce progur`o do perlamentarne klupe. Nije ti ni tamo mjesto, a ..... bolje da ti ne govorim, ... gdje ti je mjesto. :oops: :zzzz:

Šandor
Posts: 2387
Joined: 13/04/2005 20:26
Location: Negdje izmedju

Post by Šandor » 10/02/2006 22:06

pape wrote::lol: Eeeeee, ... Kame, List, Sandore i Boga pitaj koliko jos nikova imas, .... ne mozes mi oprostiti sto si u desnici, .... jel`? Sta cu ti ja, ... tvoj lik i djelo su ti tak`i. I budi sretan sto si se uopce progur`o do perlamentarne klupe. Nije ti ni tamo mjesto, a ..... bolje da ti ne govorim, ... gdje ti je mjesto. :oops: :zzzz:


Dajem ostavku na mjesto zastupnika u parlamentu. :D :-)

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 10/02/2006 23:18

jos malo pa drzavni udar na pomolu :D

digger
Posts: 2935
Joined: 03/12/2004 02:10
Location: blizina Toronta

Post by digger » 10/02/2006 23:43

zavrzlama wrote:Ove bradate spodobe koji sebe nazivaju vehabije ne mogu ozbiljnije nanijeti stetu i okrenuti masu da ih slijede jer to u bosanaca ne prolazi, oni vjesto koriste nesredenu drzavu i neslogu i nejednistvo u BIH gradana da taj meduprostor iskoriste za svoje ciljeve...

I ako vjerujem da je mir svacija zelja, gornje ti je racun bez krcmara.

Odredjeni pokreti nisu inicijative velikog broja ljudi (5%, 10% ili vise), nego nekolicine. Sa novcem, pametnim manipulisanjem raznih medija, te u pogodnom momentu, sve je moguce. Hitler je poceo malte ne sam, Tito, Kastro, pa ako hocemo i Muhammed.

Najgore je da svi znamo da vehabije ne zaziru od bilo cega. Najbolji primjer je njihovo specijalno zadovoljstvo da postave bombe na izlazu iz dzamija, ili na trgove gdje se skuplja narod. Jer, meni je tako bog odredio... A po njima, cilj opravdava sredstvo.

El-Vedex
Posts: 151
Joined: 16/06/2005 02:53
Location: Iz Dubine

Post by El-Vedex » 11/02/2006 03:08

Eej a kako da ja prepoznam Vehbosa - Terroristu . . . mislim treba li da prijavim prvog bradonju kratkih pantalona ovoj novo oformljenoj agenciji za prevenciju terrorizma....

Svaki terrorist je vehabija , a znamo da je i svaki vehabija musliman.
To znaci da je svaki terrorist musliman... Oni hoce da uniste nash nacin zivota . . . hajmo mi njih prije nego oni nas... jebl'i mater svoju...

E ljudi da me nebi ko pogreshno svrstao u nepripadajuci tor ovaj text u Danima, u dosta segmenata stoji na pravom putu (cuj "pravom putu"), al brate na momente tukne na vec usvojene shablone i predrasude ko da ga je sam Bush pisao.
Jebem ti i terroriste i amerikance . . . covjek jedva doceka da se taj Hladni Rat zavrshi , da prestane misliti hoce li tamo neki ruski ili americki kompleksash i seronja dici po planete u zrak samo zato jer moze i usput mu se ne svidja na koju stranu tamo neki nepismeni hudnjak na devi ceslja kosu.
Taman covjek pomisli evo doslo vrijeme da se dihne, putuje po svijetu , vidi shta su ljudi napravili dobroga kad tamo eto ti terrorista i necesh majcin sine sa osmjehom da putujesh i divish se nicim zasluzenoj ljepoti... nema osmjeha, nema dobrodoslice , skeniraju te ko da bolujesh rak, ne mogu da razumiju da to shto imash u laptopu nisu nikakve jebene koordinate napada na Bijelu Kucu, nego prezentacija Wireless mreznog okruzenja... morash cekat pripadnika njegovog tora , da objasni nabildanom bekanu da je sve u dure . . .

E jebem ti hajvane

kub lajkan
Posts: 3516
Joined: 03/12/2004 19:20

Post by kub lajkan » 11/02/2006 03:37

El-Vedex wrote:Svaki terrorist je vehabija , a znamo da je i svaki vehabija musliman.
To znaci da je svaki terrorist musliman...


Ali ne lezi vraze... kad smo vec tu da ih razotkrijemo do kraja...

Dakle,

"Svaki terrorist je vehabija , a znamo da je i svaki vehabija musliman.
To znaci da je svaki terrorist musliman..."

A znamo i da je svaki musliman covjek, pa znaci i da su svi ljudi teRRoristi. Posto su svi ljudi nastali od majmuna, nedvosmisleno zakljucujemo da su i majmuni teroRRisti. A posto nijedan majmun nije musliman, a prethodno smo zakljucili da su svi majmuni teRRoristi, sad saznajemo i da nijedan musliman nije teRRorist.

Dakle, treba majmunima yebat mater... Uh, ali onda ce se radjati novi majmuni, a oni su teroristi... a to nije dobro... Izgleda da se negdje potkrala neka greskica...

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 11/02/2006 04:08

kub lajkan wrote: Izgleda da se negdje potkrala neka greskica...


ma ne uzrujavaj se... :D neko ocigledno nije savladao osnove logike i matematike, od podskupova pa do if-then premisa :D

El-Vedex
Posts: 151
Joined: 16/06/2005 02:53
Location: Iz Dubine

Post by El-Vedex » 11/02/2006 10:42

kub lajkan wrote:
El-Vedex wrote:Svaki terrorist je vehabija , a znamo da je i svaki vehabija musliman.
To znaci da je svaki terrorist musliman...


Ali ne lezi vraze... kad smo vec tu da ih razotkrijemo do kraja...

Dakle,

"Svaki terrorist je vehabija , a znamo da je i svaki vehabija musliman.
To znaci da je svaki terrorist musliman..."

A znamo i da je svaki musliman covjek, pa znaci i da su svi ljudi teRRoristi. Posto su svi ljudi nastali od majmuna, nedvosmisleno zakljucujemo da su i majmuni teroRRisti. A posto nijedan majmun nije musliman, a prethodno smo zakljucili da su svi majmuni teRRoristi, sad saznajemo i da nijedan musliman nije teRRorist.

Dakle, treba majmunima yebat mater... Uh, ali onda ce se radjati novi majmuni, a oni su teroristi... a to nije dobro... Izgleda da se negdje potkrala neka greskica...


Ajd ne laprdaj bezveze . . . ocigledno ne shvatash point...

Mehanizmi kreiranja misljena kod covjeka su prilicno jednostavni.
Javno mnijenje nebi trrebalo biti misljenje.
ili nisi procitao citav moj post do kraja ili si glup da shvatish kako nastaje predrasuda.
Naravno da je ona logika kurac, ali razmisli malo o njoj, prestani glumiti sofistu nisi josh dorastao tome.

Usput bih napomenuo (danas-a :D ) , nek mi objasni koji je pojam po obimu shiri , dali je to terorista ili je to musliman. Pa cemo onda raspravljati o osnovama logike.
I da. If-then za mene nije premisa nego petlja :D

forUMASH
Posts: 2181
Joined: 24/01/2006 04:12
Location: Razjedinjene Drzave BIH

Post by forUMASH » 11/02/2006 19:42

El-Vedex wrote: I da. If-then za mene nije premisa nego petlja :D

...if-then nije petlja nego logicka raskrsnica.... :D :P :D ...a vehabije su opasnost za suzivot u Bosni....

El-Vedex
Posts: 151
Joined: 16/06/2005 02:53
Location: Iz Dubine

Post by El-Vedex » 11/02/2006 23:50

forUMASH wrote:
El-Vedex wrote: I da. If-then za mene nije premisa nego petlja :D

...if-then nije petlja nego logicka raskrsnica.... :D :P :D ...a vehabije su opasnost za suzivot u Bosni....


Hajde ba forUMASH , ovdje se radi o ozbiljnim stvarima a ti se zajebavash . . . Imash topica koliko hocesh za zajebanciju . . .

Nego kontam ovi logicari shto ne znaju sloziti dvije ne istinite premise da bi dobili istinitu konkluziju . . . neshto se nisu bash potrudili da me razuvjere u ubjedjenju da je i njima rezon na nivou kakvog vehabije . . . A bili se neshto razmahali postovima i Boga pitaj dokle bi se razvukao ovaj thread da im je protivrijecio kakav vehabija. I kako god su vehabije opasne za suzivot u Bosni, tako je i njihovo poimanje ozbilnjih stvari u crno bijeloj boji.
Pa nije ovo nikakva meksicka safunjara da bi se moglo raspravljati o krajnje dobrim i krajnje loshim momcima.

Ja neznam kome ovdje fali osnovne logike. . .

Post Reply