Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.

Moderator: _BataZiv_0809

User avatar
homega
Posts: 1866
Joined: 18/05/2014 23:45

#151 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by homega »

muminovic wrote:
antonija wrote:Na snagu je stupio najnoviji Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine», broj 63/14 od 06.augusta.2014.g.

Kazu da je novina, da ako platis kaznu u roku od 8 dana, ona bude povoljnija u iznosu od 50%, a ako ne platis onda placas puni iznos, to je navodno uzeto iz R. Hrvatske.

Sta je jos novitet ?
Ovo su neki noviteti:

- Ukoliko se prihvati odgovornost za počinjeni prekršaj i izrečena novčana kazna plati u Zakonom predviđenom roku, kažnjena osobaoslobađa se plaćanja 50% izrečene kazne.

Da li je i član 75. novina u zakonu?
Član 75.
Uručenje rješenja
Sud će uručiti kopiju rješenja o prekršaju osobnim uručenjem ili putem pošte okrivljeniku i ovlaštenom tijelu ili
oštećeniku u roku tri dana od dana donošenja rješenja o prekršaju.
Kada je rješenje o prekršaju uručeno putem pošte, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana od dana kada je rješenje predano na poštu
putnik2107
Posts: 155
Joined: 22/04/2013 13:26

#152 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by putnik2107 »

homega wrote:
Da li je i član 75. novina u zakonu?
Član 75.
Uručenje rješenja
Sud će uručiti kopiju rješenja o prekršaju osobnim uručenjem ili putem pošte okrivljeniku i ovlaštenom tijelu ili
oštećeniku u roku tri dana od dana donošenja rješenja o prekršaju.
Kada je rješenje o prekršaju uručeno putem pošte, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana od dana kada je rješenje predano na poštu
Nije. Bilo je i prije tako. Navodno da se radilo na tome da se smatra uručenim ako bude lično uručenje ali od toga, sad za sad, ništa.
calculator
Posts: 1351
Joined: 25/11/2013 12:32

#153 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by calculator »

putnik2107 wrote:
homega wrote:
Da li je i član 75. novina u zakonu?
Član 75.
Uručenje rješenja
Sud će uručiti kopiju rješenja o prekršaju osobnim uručenjem ili putem pošte okrivljeniku i ovlaštenom tijelu ili
oštećeniku u roku tri dana od dana donošenja rješenja o prekršaju.
Kada je rješenje o prekršaju uručeno putem pošte, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana od dana kada je rješenje predano na poštu
Nije. Bilo je i prije tako. Navodno da se radilo na tome da se smatra uručenim ako bude lično uručenje ali od toga, sad za sad, ništa.

Kakva je pravna razlika između dostavljanja i uručenja?
putnik2107
Posts: 155
Joined: 22/04/2013 13:26

#154 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by putnik2107 »

Kad ti sa Suda pošalju poziv/Rješenje/Presudu na adresu na kojoj si registrovan u bazi CIPS smatra se da ti je pismeno uručeno/dostavljeno protekom pet dana od slanja. Iako se kasnije koverta vrati sa naznakom da si odselio ili da si obavješten a nisi htio preuzeti, Rješenje svakako postaje pravosnažno i upisuješ se u Registar novčanih kazni kao i da si upoznat sa svime.
Smatra se da si nastanjen na adresi koju si prijavio. Ako odseliš podrazumijeva se da se treba promijeniti i adresa u CIPS.

A radilo se na tome da Rješenje /Presuda postaje pravosnažno tek kada se faktički uruči okrivljenom/optuženom. Znači trebalo bi ga prvo tražiti na adresi iz CIPS. Ako ga tu nema slati sve dok on to ne primi u ruke, dok se dostavnica ne vrati kao DOSTAVLJENO. Od toga sad za sad ništa....
calculator
Posts: 1351
Joined: 25/11/2013 12:32

#155 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by calculator »

putnik2107 wrote:Kad ti sa Suda pošalju poziv/Rješenje/Presudu na adresu na kojoj si registrovan u bazi CIPS smatra se da ti je pismeno uručeno/dostavljeno protekom pet dana od slanja. Iako se kasnije koverta vrati sa naznakom da si odselio ili da si obavješten a nisi htio preuzeti, Rješenje svakako postaje pravosnažno i upisuješ se u Registar novčanih kazni kao i da si upoznat sa svime.
Smatra se da si nastanjen na adresi koju si prijavio. Ako odseliš podrazumijeva se da se treba promijeniti i adresa u CIPS.....

Jesi li siguran o napisano iznad?

Tvoje tumačenje meni znači da: Ako me policajac prekršajno kazni za prekršaj koji zaista nisam počinio (hipotetički, policajac pogriješio ili mi sa zlom namjerom želi nauditi...), i prijavu pošalje poštom na moju adresu u vrijeme u kojem sam ja na godišnjem odmoru izvan mjesta prebivališta, i ako se pošiljka vrati neuručena, prijava će postati pravosnažna istekom 5 dana od dana prijema prijave u poštu, i ja ću biti terećen novčanom kaznom, bilo kojeg iznosa, npr. 100 KM? A pojma nemam ni o čemu... :?
putnik2107
Posts: 155
Joined: 22/04/2013 13:26

#156 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by putnik2107 »

calculator wrote:
putnik2107 wrote:Kad ti sa Suda pošalju poziv/Rješenje/Presudu na adresu na kojoj si registrovan u bazi CIPS smatra se da ti je pismeno uručeno/dostavljeno protekom pet dana od slanja. Iako se kasnije koverta vrati sa naznakom da si odselio ili da si obavješten a nisi htio preuzeti, Rješenje svakako postaje pravosnažno i upisuješ se u Registar novčanih kazni kao i da si upoznat sa svime.
Smatra se da si nastanjen na adresi koju si prijavio. Ako odseliš podrazumijeva se da se treba promijeniti i adresa u CIPS.....

Jesi li siguran o napisano iznad?

Tvoje tumačenje meni znači da: Ako me policajac prekršajno kazni za prekršaj koji zaista nisam počinio (hipotetički, policajac pogriješio ili mi sa zlom namjerom želi nauditi...), i prijavu pošalje poštom na moju adresu u vrijeme u kojem sam ja na godišnjem odmoru izvan mjesta prebivališta, i ako se pošiljka vrati neuručena, prijava će postati pravosnažna istekom 5 dana od dana prijema prijave u poštu, i ja ću biti terećen novčanom kaznom, bilo kojeg iznosa, npr. 100 KM? A pojma nemam ni o čemu... :?
Ako ti policajac napiše nalog a ti ne tražiš sudsko odlučivanje ti si automatski prihvatio odgovornost. Nalog ti je napisao kad te zaustavio, ti potpisao da ne prihvataš odgovornost ali nisi otišao na Sud i odnio taj nalog. Automatski on postao konačan i izvršan.

Još jedan dokaz mojoj tvrdnji od neki dan - uzmimo da se desila tuča. To se ne može sankcionisati prekršajnim nalogom (osim kad je policajac u blizini i vidio je prekršaj) nego Zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka.
Taj Zahtjev dođe na Sud od policije za nekih 20-30 dana od samog događaja.
Poziv okrivljenima se šalje (nakon 2-3 mjeseca min od zaprimanja Zahtjeva u Sud-dok dođe na red) na adresu iz CIPS. Ti ako si se pobio s nekim a ne živiš na adresi koju si prijavio u CIPS, koverta/poziv se vrati kao neuručena, usmeni pretres se održi bez tebe (samo sa ovlaštenim organom i drugookrivljenim i ako ih ima više). Oni dobiju kazne (ili budu oslobođeni, kako god) a ti budeš Odgovoran zbog propuštanja i kažnjen.
Ljudi tek saznaju za to kad hoće da registruju auto, da prijave firmu ili slično. Vide u Registru novčanih kazni da imaju kaznu npr.500 KM i tek onda idu na Sud da vide zašto im stoji to 500 KM, žale se, nisu primili poziv i slično. To u većini slučajeva ne pije vode jer prođe rok od 3 mjeseca koliko se može tražiti povrat u pr. stanje i onda si obavezan platiti.

Jbg, takav Zakon. Nekom odgovara (Sudu) nekom ne odgovara (okrivljenim)...
User avatar
kica
Posts: 826
Joined: 10/03/2012 14:11

#157 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by kica »

alphonse kauders wrote:U Sl.novinama FBiH br. 80/14 od 01.10.2014. objavljen novi Zakon o nasljeđivanju FBiH koji mijenja stari SFRJ zakon iz 1980. godine. Zakon stupa na snagu 9.10., a počeće se primjenjivati 3 mjeseca nakon stupanja na snagu.
Pazi članova u korist notara - koji ce raditi ostavinske rasprave, a ne sud:

Član 200.

(1) Ostavinski postupak se u prvom stepenu provodi pred općinskim sudom u Federaciji, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda.

(2) U općinskom sudu ostavinski postupak provodi sudija pojedinac.

(3) Sud će povjeriti notaru provođenje ostavinskog postupka i dostaviti mu spis bez odgađanja u skladu sa odredbama člana 261. ovog zakona.

(4) Kada notar provodi radnje u ostavinskom postupku kao povjerenik suda ovlašten je, kao i sudija općinskog suda, poduzimati sve radnje u postupku i donositi sve odluke, osim odluka za koje je ovim zakonom drukčije propisano.

Član 261.

(1) Sud će provođenje ostavinskih postupaka povjeravati notarima koji imaju službeno sjedište na području suda ili na području njegovog odjeljenja.
(2) Kad na području suda, odnosno odjeljenja suda imaju svoja službena sjedišta više notara, predmeti će im se dodjeljivati u rad ravnomjerno abecednim redom prezimena notara, na
koji red neće uticati završetak kalendarske godine.

(3) Ostavinske predmete u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana sud može dostavljati notarima i elektronskim putem.

II. POLOŽAJ I RAD NOTARA KAO SUDSKOG POVJERENIKA

Važenje zakona

Član 262.

(1) Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za rad notara kao sudskog povjerenika važe propisi kao za sudove.
(2) O razlozima za izuzeće notara odlučuje sud koji ga je postavio za svog povjerenika.

Dostavljanje

Član 263.

Pozive i druge isprave koje sastavlja kao sudski povjerenik notar dostavlja strankama prema propisima o sudskoj dostavi.

Oslobođenje od troškova taksi

Član 264.

U izvršenju povjerenog posla notar je ovlašten pribavljati potrebne podatke i isprave od drugih nadležnih organa. Podnesci kojima to traži oslobođeni su od troškova sudskih i
administrativnih taksi.


Nadzor suda

Član 265.

(1) Nadzor nad radom notara kao sudskog povjerenika vrši sud koji mu je povjerio posao.
(2) Notar ne može, osim iz naročito opravdanih razloga, odbiti povjereni posao, a o čemu je bez odgađanja dužan obavijestiti sud i Notarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) O opravdanosti razloga iz stava 2. ovog člana odlučuje sud koji mu je povjerio posao, pri čemu sud može zatražiti mišljenje Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Kad notar odbije povjereni posao ili kad mu sud oduzme povjereni posao, sud će narediti notaru predaju spisa i po službenoj dužnosti izvršiti svoj nalog te o tome obavijestiti
Notarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine.
(5) Notar koji odbije izvršiti nalog suda ili odbije predati sudu spise o povjerenom poslu čini povredu službene dužnosti iz člana 120. Zakona o notarima ("Službene novine Federacije
BiH", br. 45/02).

Prestanak rada notara

Član 266.

(1) U slučaju prestanka rada notara ili promjene službenog sjedišta notara, kojem je sud povjerio provođenje ostavinskog postupka, postupit će se po odredbama propisa
o notarskoj službi koji se odnose na postupak sa spisima notara nakon što se uprazni mjesto notara.
(2) Ako u roku od 130 dana ne bude postavljen novi notar ili vršitelj dužnosti notara kojem su povjereni svi spisi, knjige i druga dokumentacija, Notarska komora dužna je sve spise
koje je sud povjerio na provođenje ostavinskog postupka vratiti nadležnom sudu, a nadležni sud će postupiti u skladu sa odredbom člana 261. ovog zakona.

III. NAGRADA I TROŠKOVI NOTARA KAO SUDSKOG POVJERENIKA

Nagrada i troškovi
Član 267.

(1) Nagrada i troškovi notara kao povjerenika suda u provođenju ostavinskog postupka određuju se tako da se jedna nagrada po pravilu odnosi na sve radnje notara u pojedinom ostavinskom postupku.
(2) Pravilnikom o nagradi za provođenje ostavinskog postupka propisat će se za koje radnje notar ima pravo na posebnu nagradu (popis ostavine, dopunsko rješenje o nasljeđivanju,
djelomično rješenje o nasljeđivanju i sl.).
(3) Kad u ostavinskom postupku notar postupa kao povjerenik suda, ne plaća se taksa.
(4) Plaćanje notarske nagrade i nadoknade vrši se u skladu s propisima o notarskoj službi i Pravilniku iz člana 268. ovog zakona.

Pravilnik

Član 268.

(1) Visinu nagrade i nadoknade troškova za radnje iz člana 267. ovog zakona propisat će federalni ministar pravde na prijedlog Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Notar smije za službene radnje koje je proveo u ostavinskom postupku kao povjerenik suda računati i naplaćivati samo nagradu po propisanoj tarifi. Zabranjeno je notaru sklapanje pogodbe sa strankama o plaćanju nagrade i troškova drukčije nego je propisano tarifom.
(3) Notar će odbiti davanje klauzule pravomoćnosti idostavljanje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju javnim registrima, sve dok stranke ne izmire cjelokupni iznos notarske nagrade i nadoknade troškova.

..

Član 277.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati nakon tri mjeseca od dana stupanja na snagu.

ZAKON o naslijedivanju FBiH: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Z ... govine.pdf
User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#158 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by muminovic »

kica wrote:
alphonse kauders wrote:U Sl.novinama FBiH br. 80/14 od 01.10.2014. objavljen novi Zakon o nasljeđivanju FBiH koji mijenja stari SFRJ zakon iz 1980. godine. Zakon stupa na snagu 9.10., a počeće se primjenjivati 3 mjeseca nakon stupanja na snagu.
Pazi članova u korist notara - koji ce raditi ostavinske rasprave, a ne sud:

Član 200.

(1) Ostavinski postupak se u prvom stepenu provodi pred općinskim sudom u Federaciji, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda.

(2) U općinskom sudu ostavinski postupak provodi sudija pojedinac.

(3) Sud će povjeriti notaru provođenje ostavinskog postupka i dostaviti mu spis bez odgađanja u skladu sa odredbama člana 261. ovog zakona.

(4) Kada notar provodi radnje u ostavinskom postupku kao povjerenik suda ovlašten je, kao i sudija općinskog suda, poduzimati sve radnje u postupku i donositi sve odluke, osim odluka za koje je ovim zakonom drukčije propisano.

Član 261.

(1) Sud će provođenje ostavinskih postupaka povjeravati notarima koji imaju službeno sjedište na području suda ili na području njegovog odjeljenja.
(2) Kad na području suda, odnosno odjeljenja suda imaju svoja službena sjedišta više notara, predmeti će im se dodjeljivati u rad ravnomjerno abecednim redom prezimena notara, na
koji red neće uticati završetak kalendarske godine.

(3) Ostavinske predmete u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana sud može dostavljati notarima i elektronskim putem.

II. POLOŽAJ I RAD NOTARA KAO SUDSKOG POVJERENIKA

Važenje zakona

Član 262.

(1) Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za rad notara kao sudskog povjerenika važe propisi kao za sudove.
(2) O razlozima za izuzeće notara odlučuje sud koji ga je postavio za svog povjerenika.

Dostavljanje

Član 263.

Pozive i druge isprave koje sastavlja kao sudski povjerenik notar dostavlja strankama prema propisima o sudskoj dostavi.

Oslobođenje od troškova taksi

Član 264.

U izvršenju povjerenog posla notar je ovlašten pribavljati potrebne podatke i isprave od drugih nadležnih organa. Podnesci kojima to traži oslobođeni su od troškova sudskih i
administrativnih taksi.


Nadzor suda

Član 265.

(1) Nadzor nad radom notara kao sudskog povjerenika vrši sud koji mu je povjerio posao.
(2) Notar ne može, osim iz naročito opravdanih razloga, odbiti povjereni posao, a o čemu je bez odgađanja dužan obavijestiti sud i Notarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) O opravdanosti razloga iz stava 2. ovog člana odlučuje sud koji mu je povjerio posao, pri čemu sud može zatražiti mišljenje Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Kad notar odbije povjereni posao ili kad mu sud oduzme povjereni posao, sud će narediti notaru predaju spisa i po službenoj dužnosti izvršiti svoj nalog te o tome obavijestiti
Notarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine.
(5) Notar koji odbije izvršiti nalog suda ili odbije predati sudu spise o povjerenom poslu čini povredu službene dužnosti iz člana 120. Zakona o notarima ("Službene novine Federacije
BiH", br. 45/02).

Prestanak rada notara

Član 266.

(1) U slučaju prestanka rada notara ili promjene službenog sjedišta notara, kojem je sud povjerio provođenje ostavinskog postupka, postupit će se po odredbama propisa
o notarskoj službi koji se odnose na postupak sa spisima notara nakon što se uprazni mjesto notara.
(2) Ako u roku od 130 dana ne bude postavljen novi notar ili vršitelj dužnosti notara kojem su povjereni svi spisi, knjige i druga dokumentacija, Notarska komora dužna je sve spise
koje je sud povjerio na provođenje ostavinskog postupka vratiti nadležnom sudu, a nadležni sud će postupiti u skladu sa odredbom člana 261. ovog zakona.

III. NAGRADA I TROŠKOVI NOTARA KAO SUDSKOG POVJERENIKA

Nagrada i troškovi
Član 267.

(1) Nagrada i troškovi notara kao povjerenika suda u provođenju ostavinskog postupka određuju se tako da se jedna nagrada po pravilu odnosi na sve radnje notara u pojedinom ostavinskom postupku.
(2) Pravilnikom o nagradi za provođenje ostavinskog postupka propisat će se za koje radnje notar ima pravo na posebnu nagradu (popis ostavine, dopunsko rješenje o nasljeđivanju,
djelomično rješenje o nasljeđivanju i sl.).
(3) Kad u ostavinskom postupku notar postupa kao povjerenik suda, ne plaća se taksa.
(4) Plaćanje notarske nagrade i nadoknade vrši se u skladu s propisima o notarskoj službi i Pravilniku iz člana 268. ovog zakona.

Pravilnik

Član 268.

(1) Visinu nagrade i nadoknade troškova za radnje iz člana 267. ovog zakona propisat će federalni ministar pravde na prijedlog Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Notar smije za službene radnje koje je proveo u ostavinskom postupku kao povjerenik suda računati i naplaćivati samo nagradu po propisanoj tarifi. Zabranjeno je notaru sklapanje pogodbe sa strankama o plaćanju nagrade i troškova drukčije nego je propisano tarifom.
(3) Notar će odbiti davanje klauzule pravomoćnosti idostavljanje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju javnim registrima, sve dok stranke ne izmire cjelokupni iznos notarske nagrade i nadoknade troškova.

..

Član 277.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati nakon tri mjeseca od dana stupanja na snagu.

ZAKON o naslijedivanju FBiH: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Z ... govine.pdf

Na novom zakonu o naslijedivanju FBiH je notarski lobij radio vec punih 5 godina, nacrt imam iz 2010.g.

Najbolje koristi ce imati notarski uredi.

Ovo je dobra stvar u vezi sa eventualnim zaposljavanjem novih pravnika u notarske urede, jer ce im se posao podici.

Mana je za budzet, jer svi prihodi po ovom osnovi koji su se prije uplacivali na budzet kantona, sada ce se (po daleko vecim cijenama) uplacivati direktno privatnom notaru, koji obavlja "javnu djelatnost", u ovom slucaju ono sto su prije radili sudovi (ili strucni saradnici unutar sudova).

Prednost je za sud, jer ce biti rastereceni ostavinskih rasprava, koje iskreno receno i nisu bile neki teret ranije, ali eto'

Za obicne ljude, u sustini donosi skuplju uslugu, i eventualno malo brzu nego prije - no vidjet cemo kako ce ici u praksi.

Ovaj clan je posebno zanimljiv :-)

268 stav 3 Zakona o nasliedivanju:

(3) Notar će odbiti davanje klauzule pravomoćnosti idostavljanje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju javnim registrima, sve dok stranke ne izmire cjelokupni iznos notarske nagrade i nadoknade troškova.
User avatar
vješalica
Posts: 10114
Joined: 02/04/2010 19:12

#159 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by vješalica »

ako bi neko slučajno imao da baci link ili dokument

uputstvo o primjeni zakona o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima 28.10.1999
Ispravna12
Posts: 18
Joined: 06/02/2016 23:39

#160 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by Ispravna12 »

Stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH.
User avatar
joske
Posts: 2277
Joined: 13/07/2016 11:09

#161 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by joske »

kica wrote:
alphonse kauders wrote:U Sl.novinama FBiH br. 80/14 od 01.10.2014. objavljen novi Zakon o nasljeđivanju FBiH koji mijenja stari SFRJ zakon iz 1980. godine. Zakon stupa na snagu 9.10., a počeće se primjenjivati 3 mjeseca nakon stupanja na snagu.
Pazi članova u korist notara - koji ce raditi ostavinske rasprave, a ne sud:

Član 200.

(1) Ostavinski postupak se u prvom stepenu provodi pred općinskim sudom u Federaciji, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda.

(2) U općinskom sudu ostavinski postupak provodi sudija pojedinac.

(3) Sud će povjeriti notaru provođenje ostavinskog postupka i dostaviti mu spis bez odgađanja u skladu sa odredbama člana 261. ovog zakona.

(4) Kada notar provodi radnje u ostavinskom postupku kao povjerenik suda ovlašten je, kao i sudija općinskog suda, poduzimati sve radnje u postupku i donositi sve odluke, osim odluka za koje je ovim zakonom drukčije propisano.

Član 261.

(1) Sud će provođenje ostavinskih postupaka povjeravati notarima koji imaju službeno sjedište na području suda ili na području njegovog odjeljenja.
(2) Kad na području suda, odnosno odjeljenja suda imaju svoja službena sjedišta više notara, predmeti će im se dodjeljivati u rad ravnomjerno abecednim redom prezimena notara, na
koji red neće uticati završetak kalendarske godine.

(3) Ostavinske predmete u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana sud može dostavljati notarima i elektronskim putem.

II. POLOŽAJ I RAD NOTARA KAO SUDSKOG POVJERENIKA

Važenje zakona

Član 262.

(1) Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za rad notara kao sudskog povjerenika važe propisi kao za sudove.
(2) O razlozima za izuzeće notara odlučuje sud koji ga je postavio za svog povjerenika.

Dostavljanje

Član 263.

Pozive i druge isprave koje sastavlja kao sudski povjerenik notar dostavlja strankama prema propisima o sudskoj dostavi.

Oslobođenje od troškova taksi

Član 264.

U izvršenju povjerenog posla notar je ovlašten pribavljati potrebne podatke i isprave od drugih nadležnih organa. Podnesci kojima to traži oslobođeni su od troškova sudskih i
administrativnih taksi.


Nadzor suda

Član 265.

(1) Nadzor nad radom notara kao sudskog povjerenika vrši sud koji mu je povjerio posao.
(2) Notar ne može, osim iz naročito opravdanih razloga, odbiti povjereni posao, a o čemu je bez odgađanja dužan obavijestiti sud i Notarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) O opravdanosti razloga iz stava 2. ovog člana odlučuje sud koji mu je povjerio posao, pri čemu sud može zatražiti mišljenje Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Kad notar odbije povjereni posao ili kad mu sud oduzme povjereni posao, sud će narediti notaru predaju spisa i po službenoj dužnosti izvršiti svoj nalog te o tome obavijestiti
Notarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine.
(5) Notar koji odbije izvršiti nalog suda ili odbije predati sudu spise o povjerenom poslu čini povredu službene dužnosti iz člana 120. Zakona o notarima ("Službene novine Federacije
BiH", br. 45/02).

Prestanak rada notara

Član 266.

(1) U slučaju prestanka rada notara ili promjene službenog sjedišta notara, kojem je sud povjerio provođenje ostavinskog postupka, postupit će se po odredbama propisa
o notarskoj službi koji se odnose na postupak sa spisima notara nakon što se uprazni mjesto notara.
(2) Ako u roku od 130 dana ne bude postavljen novi notar ili vršitelj dužnosti notara kojem su povjereni svi spisi, knjige i druga dokumentacija, Notarska komora dužna je sve spise
koje je sud povjerio na provođenje ostavinskog postupka vratiti nadležnom sudu, a nadležni sud će postupiti u skladu sa odredbom člana 261. ovog zakona.

III. NAGRADA I TROŠKOVI NOTARA KAO SUDSKOG POVJERENIKA

Nagrada i troškovi
Član 267.

(1) Nagrada i troškovi notara kao povjerenika suda u provođenju ostavinskog postupka određuju se tako da se jedna nagrada po pravilu odnosi na sve radnje notara u pojedinom ostavinskom postupku.
(2) Pravilnikom o nagradi za provođenje ostavinskog postupka propisat će se za koje radnje notar ima pravo na posebnu nagradu (popis ostavine, dopunsko rješenje o nasljeđivanju,
djelomično rješenje o nasljeđivanju i sl.).
(3) Kad u ostavinskom postupku notar postupa kao povjerenik suda, ne plaća se taksa.
(4) Plaćanje notarske nagrade i nadoknade vrši se u skladu s propisima o notarskoj službi i Pravilniku iz člana 268. ovog zakona.

Pravilnik

Član 268.

(1) Visinu nagrade i nadoknade troškova za radnje iz člana 267. ovog zakona propisat će federalni ministar pravde na prijedlog Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Notar smije za službene radnje koje je proveo u ostavinskom postupku kao povjerenik suda računati i naplaćivati samo nagradu po propisanoj tarifi. Zabranjeno je notaru sklapanje pogodbe sa strankama o plaćanju nagrade i troškova drukčije nego je propisano tarifom.
(3) Notar će odbiti davanje klauzule pravomoćnosti idostavljanje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju javnim registrima, sve dok stranke ne izmire cjelokupni iznos notarske nagrade i nadoknade troškova.

..

Član 277.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati nakon tri mjeseca od dana stupanja na snagu.

ZAKON o naslijedivanju FBiH: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Z ... govine.pdf
idemo u eu pa tako i zakoni
User avatar
vješalica
Posts: 10114
Joined: 02/04/2010 19:12

#162 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by vješalica »

pošto je usvojen izmjena zakona o zateznim kamatama a ne mogu da ga nađem komplet
da li je mijenjan član 4 ?
zna li neko?

dakle zatezna kamta sa 12% je sada 0,2% :skoljka:
kakavdanakneiskustvu
Posts: 53355
Joined: 03/08/2010 19:04

#163 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by kakavdanakneiskustvu »

ko može pokrenuti inicijativu da se u neki zakon uvede neka nova stavka,novi detalji?
User avatar
Haris.ba
Posts: 11613
Joined: 08/09/2005 20:08

#164 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by Haris.ba »

vješalica wrote:pošto je usvojen izmjena zakona o zateznim kamatama a ne mogu da ga nađem komplet
da li je mijenjan član 4 ?
zna li neko?

dakle zatezna kamta sa 12% je sada 0,2% :skoljka:
Neki dan izašla presuda ustavnog suda da je neki član neustavan. Nisam stigao to detaljno pogledati, ali eto - ima i to sada.
User avatar
JThomas
Posts: 68842
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#165 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by JThomas »

to smanjenje zatezne kamate mahsuz za radne sporove su oborili prvo privremenom mjerom, a konačno još prošle godine u ova doba. nema od toga ništa.
User avatar
vjeshalica
Posts: 5364
Joined: 31/03/2019 14:56

#166 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by vjeshalica »

Ima,sad ce biti 10% umjesto 12% i nece moci kamata preci visinu glavnice
Jos jedan vjetar u ledja bagri koja odugovlaci aporove
boshniak
Posts: 1266
Joined: 20/04/2014 11:48

#167 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by boshniak »

Ima li neko PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA, OPĆINA I GRADOVA (Sl.novine FBiH 17/14) ili da postavi slubtene novine ako ima link za preuzimanje
User avatar
spree
Posts: 6747
Joined: 04/04/2009 02:10
Location: oʌǝɾɐɹɐs

#168 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by spree »

Ne znam gdje da pitam pa haj da probam ovdje. Gdje se na internetu može naći krivični zakon federacije prije 2003?
E: odgovoreno na drugoj temi.
Post Reply