Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 22/08/2010 20:11

Molim pravnike da daju svoje strucno misljenje o ugovoru a na temelju skice tuzbe. Mislim da se radi o vrlo interesantnom slucaju,medjutim, nisam mogao prokopati nista oko sudske prakse na ovu temu!
Hvala unaprijed!


O P C I N S K O M S U D U

___________________

Pravna stvar:
Tuzitelj : ___________________________________
Tuzenik :
1_________________________________________
2. ________________________________________

T U Z B A (s dva priloga)
(Radi : Utvrdjenja nistavosti ugovora o dozivotnom izdrzavanju ; Vrijednost predmeta spora : 10.000,00 konvertibilnih maraka)


I.

Tuzene stranke su sklopile pismeni ugovor o dozivotnom izdrzavanju dana _________godine koji ugovor je ovjeren od Opcinskog suda u_____________________ br.____________od ___________. godine.Dokaz: Navedeni ugovor koji se prilaze u kopiji i kopija zapisnika o ovjeri ugovora o dozivotnom izdrzavanju Opcinskog suda u _____________br. ____________od __________. godine, te uvid u spis tog suda pod istim brojem.U tekstu ugovora je kao primalac izdrzavanja naznacena _____________ciji identitet pak nije ovjeren i potvrdjen na istinit nacin od strane Opcinskog suda u ____________, buduci da je u ispravi o ovjeri ugovora naznaceno da je stranka – primalac izdrzavanja ________Osim navedenog , postoji nesklad izmedju ovjerenog jedinstvenog maticnog broja za prvotuzenu, primaoca izdrzavanja, koji je naveden kao JMB 0505940____ dok je u ugovoru naveden njen JMB _________Pri ovjeri potpisa i utvrdjivanju identiteta za davaoca izdrzavanja__________________ kao drugo-tuzene, postoji takodjer nesklad u navodjenju jedinstvenog maticnog broja, jer je konstatovan JMB 03089….., dok se u tekstu ugovora navodi JMB __________


Dokaz: Kao gore.


Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je vrsta pravnog posla koji ima strogu zakonom propisanu formu obzirom da mora biti zakljucen u pismenoj formi, pri cemu se zahtijeva i dodatna forma, da potpisi, odnosno identitet stranaka bude ovjeren, odnosno sacinjen u posebno propisanoj formi uz ucestvovanje nadleznog suda, odnosno sudije. Ovim nacinom ovjere morao bi u potpunosti postojati identitet i sklad podataka u imenima ugovaraca te njihovim jedinstvenim maticnim brojevima , da bi isti ugovor zadovoljavao pismenu formu, koja forma je inace predvidjena članom 9. Zakona o prometu nepokretnosti («Službeni list R BiH» broj 18/94), kojim je propisano da ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo vlasništva na nepokretnosti mora biti sačinjen u pisanom obliku, a potpisi stranaka ovjereni kod nadležnog suda R BiH, s tim da ugovor koji ne ispunjava ove uslove ne proizvodi pravno dejstvo. Kako ocigledno ovog identiteta u ovjeri nema, to je i prednji ugovor, pravno gledano, nistavan ili nepostojeci, na osnovu clana 70. st.1. Zakona o obligacionim odnosim ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93,13/94 i 32/03) u vezi s clanom 120. Zakona o nasljedjivanju (”Sl.list SRBiH” br.7/80-267, 15/80-711).

II.


Predmetni ”Ugovor o dozivotnom izdrzavanju” je zakljucen u vrijeme kada se prvotuzena bila jako razbolila te usljed takovog zdravstvenog stanja nije bila u stanju starati se o svojim licnim potrebama. Na njenu inicijativu predlozila je drugo-tuženoj da se stara o njoj, sto je ova i prihvatila te se obavezala da joj, kao primaocu izdrzavanja, “ obezbjedjuje ishranu, stara se za njeno zdravlje, higijenu, vodi uobicajene poslove, po potrebi da zivi sa njom u zajednici zivota i nakon smrti je ukopa osvom trosku, prema mjesnim obicajima”, a da za uzvrat ista dobije u “nasljedstvo” od primaoca izdrzavanja ________dijela nekretnine iz P.L.______/05 K.O.______________, označene kao k.c._________ kuca i zgrada _____________u površini od 95m2 i 1/1 dijela iz P.L._______/01 K.O._____________ I oznacene kao k.c.________voćnjak 2 klase __________ u površini od _______ m2.

Dokaz: Saslusanje tuzenih te uvid u ugovor.


Drugotuzena je kao davalac izdržavanje vrsila svoje ugovorne obaveze nekoliko sedmica tokom 2008 godine i to neposredno po potpisivanju ugovora, kada je prvotuzena boravila kod nje u K.________________. Nakon ovog, prvotuzenoj se zdravstveno stanje znatno popravilo i ona je presla ponovo na svoju adresu u _____________, ul. ________________dok je drugotuzena nastavila i dalje da živi u K, sada zvanim N_____G.____, gdje i sada živi.Dokaz : Saslusanje stranaka i po potrebi, drugi dokazi.III.

Tuzitelj, koji je inače sin prvotuzene, je slučajno saznao za postojanje spomenutog ugovora o doživotnom izdržavanju te se jako iznenadio postojanju ovog ugovora jer je mogao vidjeti da prvotuzena, svo vrijeme, od 2009 pa do sada, sama kuha, pere ves i radi i sve druge svakodnevne poslove u kuci, a uz to, potpuno samostalno održava vrt u blizini kuće. Vrt koji ona obradjuje je jedan od onih sa najboljim prinosima u cijeloj ulici pa i dalje, te prvotuzena cesto dariva najblize komsije sa krastavcima, kupusom, tikvama i ostalim povrcem, sto za sebe govori da se potpuno samostalno i bez icije pomoci brine o svojoj prehrani i drugim licnim potrebama. Pored svega toga, ona, iako starija osoba, ode povremeno i do obliznje prodavnice da se namiri. U ljeto 2009 i 2010 godine, dok je tuzitelj koristio odmor, prvotuzena ga je u vise navratu pozivala da jede kod nje, a vise puta je potpuno samostalno pravila vise raznih pita, sto nije karakteristika slabih i nemocnih lica.


Dokaz: Saslusanje stranaka i po potrebi preslusanje svjedoka B.H. ul. _________br.16 i F.S. iz _____ul.________________na okolnost da prvotuzena vecim dijelom samostalno obavlja radove po vrtu i po potrebi drugi dokazi ( O.M., ul. _____________na okolnost da joj prvotuzena cesto daruje povrce iz vrta pa cak cesto i hrani njenog psa).S druge strane, drugotuzena, kao davalac izdrzavanja, iako je navedeno u ugovoru da živi na istoj adresi s prvotuzenom, zivi u K., s manjim prekidima jos od 1990 godine, na adresi navedenoj u tužbi. S ovim u vezi, ona samo povremeno dolazi da posjeti prvotuzenu te ne obavlja nista od onog sto je predvidjeno ugovorom o dozivotnom izdrzavanju. Ako nesto i uradi ili joj pomogne, prema vlastitioj izjavi prvotuzene, ona je isplati, bilo dajuci joj dio penzije ili pak cijelu penziju ako se nekad zadrzi duze kod nje u K. Prvotuzena vecinu poslova pri narucivanju recepata za lijekove i podizanju lijekova te placanje raznih rezijskih troskova obavlja na nacin da joj pomazu komsije, pri cemu joj primjera radiDz.O iz _________ ul. _______________cesto dize lijekove u apoteci, dok joj H.B .iz G. ____________iz________, uplacuje razne vrste komunalnih usluga. Prvotuzena je u vise navrata pricala tuzitelju kako osjeca veliku zahvalnost prema rodici T.B koja zivi u neposrednoj blizini, u komsiluku, koja joj cesto zna spremiti i donijeti gotove hrane narocito zimi i u vrijeme kada je bolesna.


Dokaz: Preslusanje stranaka te po potrebi iskazi svjedoka _____________________________________________________na okolnost da za prvotuzenu kao primaoca izdrzavanja vrsi placanje raznih rezijskih troskova kao npr.komunalnih usluga i struje.
IVIz cinjenicnog stanja pod II. i III. ove tuzbe proizilazi da davalac uzdrzavanja ne izvrsava svoje ugovorne obaveze te da stoga nema valjanog osnova za prvotuzenu da joj temeljem takvog ugovora ostavlja imovinu u vlasnistvo nakon svoje smrti. Ovim, ukoliko sud ne prihvati navod o nistavosti ili nepostojanja ugovora naveden pod I. ove tuzbe, a zbog nedostatka forme i netacnosti isprave o ovjeri ugovora, postoji daljnji razlog njegove nistavosti - zbog nedostatka osnova, koji razlog je predvidjen clanom 52. Zakona o obligacionim odnosima koji glasi:
“Ako osnov ne postoji ili je nedopusten, ugovor je nistav”,

jer je bit i osnov upravo ove vrste ugovora da se daje odnosno prima izdrzavanje, a na osnovu toga da je obaveza primaoca izdrzavanja da ustupi svoju imovinu davaocu izdrzavanja nakon svoje smrti. Na osnovu svega izlozenog tuzitelj predlaze da sud nakon glavne i javne rasprave donese slijedecuP R E S U D UI. UTVRDJUJE SE da je nistavan/nepostojeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju zakljucen __________ u _______________izmedju ____________________ kao primaoca izdrzavanja i ________________ kao davaoca izdrzavanja koji ugovor je ovjeren od Opcinskog suda u __________ pod br.___________ od __________. godine.

II. Tuzeni su duzni naknaditi tuzitelju sve troskove spora u roku od 15 dana po pravosnaznosti presude pod prijetnjom prinudnog izvrsenja.


Pravni izvori tuzbe :
1.cl.9. Zakona o prometu nepokretnosti («Službeni list R BiH» broj 18/94) kojima je propisano da ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo vlasništva na nepokretnosti mora biti sačinjen u pisanom obliku, a potpisi stranaka ovjereni kod nadležnog suda R BiH, s tim da ugovor koji ne ispunjava ove uslove ne proizvodi pravno dejstvo.
2.čl. 5. i 7. Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa («Službeni list SR BiH» broj 37/71) kojima je propisano da će se identitet ugovorne strane čije se potpis, odnosno prstoznak ovjerava, provjeravati putem dva svjedoka samo za slučaj da stranka nije lično poznata sudu ili da nema ličnu kartu, s tim da će se nepismenoj stranci prije ovjere prstoznaka pročitati sadržaj ugovora.
3.Zakon o obligacionim odnosim ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93,13/94 i 32/03)
4.Zakona o nasljedjivanju (”Sl.list SRBiH” br.7/80-267, 15/80-711).
5.U pogledu stvarne nadleznosti opcinskog suda, cl. 27. st.2. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine
6.Aktivna legitimacija tuzenika: cl.109. Zakona o obligacionim odnosima
Last edited by zmaj56 on 30/08/2010 20:25, edited 3 times in total.


User avatar
Miki123
Posts: 1786
Joined: 23/09/2007 12:44

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by Miki123 » 22/08/2010 21:05

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti notarski obrađen i nakon toga izvršena nadovjera od strane Općinskog suda, u skladu sa članom 120. Zakona o nasljeđivanju. Novi Zakon o nasljeđivanju ne sadrži "nadovjeru" i dvostruku formu, nego predviđa samo notarsku obradu.

Zk ured odbija, a po žalbi Kantonalni sud potvrđuje rješenje zk. ureda kojim se odbija uknjižba prava vlasništva na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju koji nije "nadovjeren" od strane Općinskog suda. (slučaj u sarajevu)

Sada, ako je zk. ured odbio uknjižbu na temelju toga što nije ispoštovana jedna forma, čini se me da će odbiti i ovaj jer nije notarski obrađen, a zaključen je 2008. godine, nakon stupanja na snagu Zakona o notarima.

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 22/08/2010 21:37

"Novi Zakon o nasljedjivanju" ?

Nisam ga mogao pronaci na net-u.

Clan koji citiras je iz prijeratnog zakona.

Uknjizba nije ni vrsena jer su ugovaraci zivi.
Ugovor je sastavljen od advokata i ovjeren od opcinskog suda.

User avatar
Miki123
Posts: 1786
Joined: 23/09/2007 12:44

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by Miki123 » 22/08/2010 22:28

Prijedlog Zakona o nasljeđivanju.

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 23/08/2010 13:37

Miki,
Mnogo hvala na Vasim odgovorima!
Da li bi se mogla zbaviti neka odluka suda o ovom topic-u? Ili mozda ima neki udbenik ili druga knjiga koja raspravlja oblast dozivotnog izdrzavanja.
Hvala unaprijed.

high_volume
Posts: 2166
Joined: 09/06/2010 22:51

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by high_volume » 23/08/2010 23:07

Miki123 wrote:Prijedlog Zakona o nasljeđivanju.


Je li hočeš reći da se u notarskoj obradi predmeta postupa po Prijedlogu zakona?

User avatar
Miki123
Posts: 1786
Joined: 23/09/2007 12:44

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by Miki123 » 24/08/2010 23:54

high_volume wrote:
Miki123 wrote:Prijedlog Zakona o nasljeđivanju.


Je li hočeš reći da se u notarskoj obradi predmeta postupa po Prijedlogu zakona?


Normalno da ne, to sam naveo, onako, jer stranke su izložene dvostrukim troškovima: notarskim i sudskim, što je prije bilo prihvatljivo kad su se samo u općini ovjeravali potpisi, a sada kada je obavezna notarska obrada, notar pouči ugovorne strane o svim posljedicama tog pravnog posla i nema razloga da sudija to isto radi.

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 25/08/2010 19:31

Kao rezime:
Ovaj ugovor prema vazecoj legislativi treba biti notarski obradjen ali i treba biti ovjeren od sudije nadleznog opstinskog suda, obzirom da su promjene Zakona o nasljedivanju u toku, i jos vaze odredbe "starog" odnosno postojeceg zakona?

User avatar
JThomas
Posts: 63373
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by JThomas » 25/08/2010 19:48

takva je praksa, iako je vrlo diskutabilno koliko smisla ima dvostruka forma. teoretski gledano, sudska obrada i ovjera je potpuno suvišna ako postoji notarska, ali eto...

dalje, ako je istina da se ti matični brojevi ne poklapaju, to je također razlog za ništavost jer nije jasan identitet stranaka. također, ako obaveza davanja izdržavanja nije ispoštovana, nema sticanja vlasništva jer dužna činidba iz ugovora nije izvršena. itd, itd...

User avatar
Miki123
Posts: 1786
Joined: 23/09/2007 12:44

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by Miki123 » 26/08/2010 08:41

Jest, znači gore koriguj i ne spominji Zakon o prometu nepokretnosti i nego čl. 73. Zakona o notarima.

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 26/08/2010 10:19

Najcesci slucajevi osporavanja validiteta ovog ugovora su nakon smrti primatelja izdrzavanja. To vjerovatno i zbog toga sto zainteresovana stranka nije znala za njegovo postojanje.
Problem se sastoji u tome sto su stranke jos zive, te bi mogli nakon postupka nistavosti uzeti pa napravit novi ugovor bez manjkavosti :lol: :lol: :lol:
U dilemi sam...A ako sam vec sasnao o ugovoru u julu 2010, ima li neki prekluzivni rok po kojem bi morao podnijeti tuzbu, jer ako to ne bih ucinio, onda bih izgubio pravo osporavanja?
Hvala

User avatar
JThomas
Posts: 63373
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by JThomas » 26/08/2010 10:28

ništavost ne zastarijeva i prigovor ništavosti se može uvijek isticati, jer se smatra da ugovor nije ni nastao.

za pobojnost postoje prekluzivni rokovi - ali to su ti mane volje, zelenaški ugovor, oštećenje povjerilaca, a toga nema ovdje. ovi tvoji potencijalni razlozi za ništavost nisu vezani za prekluzivne rokove. i opet - ako davalac izdržavanja ne izvršava obavezu izdržavanja - nema sticanja vlasništva (iako to nije ništavost)

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 26/08/2010 12:52

JThomas..Hvala na odgovoru...
Kazes da nema sticanja vlasnistva ako nema izdrzavanja...fakticki ga nema, bar ne onako kako pise u ugovoru, medjutim, stranke zele da davatelj izdrzavanja dobije vlasnistvo!

User avatar
JThomas
Posts: 63373
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by JThomas » 26/08/2010 15:40

e bogami ne znam, nisam to u praksi imao. u zakonu o nasljeđivanju piše da samo stranke mogu tražiti raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. kao što u tom nacrtu tužbe kaže, moglo bi se dokazivati da osnov nije valjan, ti možeš pokrenuti parnicu, jer imaš pravni interes, ali stvarno ne znam kako to sudovi u praksi presuđuju.

ali ono što smo prije govorili ti je sigurno, ništa što se odnosi na nekretnine u 2008. g. nije valjano bez notarske obrade, i tu ti je pravni osnov zakon o notarima. i to sa strankama, ako se matični brojevi ne podudaraju, identitet stranaka je upitan i ugovor je ništav.

User avatar
Miki123
Posts: 1786
Joined: 23/09/2007 12:44

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by Miki123 » 26/08/2010 19:26

Problem se sastoji u tome sto su stranke jos zive, te bi mogli nakon postupka nistavosti uzeti pa napravit novi ugovor bez manjkavosti


Ček, ček, ti hoćeš da osporavaš ugovor, a između davatelja i primatelja izdržavanja nema spora, tj. primatelj izdržavanja je u potpunosti saglasan sa ugovorom i želi da nakon njegove smrti vlasništvo sa 1/1 pređe na davatelja izdržavanja? :D

Dobro, pretpostavljam da svako od nas ima neku nanu, tako lakovjernu, ali ipak je to njena volja.

Meni se čini da je tebi najbolje da šutiš, i onda nakon smrti primatelja izdržavanja, davatelj izdržavanja neće moći izvršiti prenos vlasništva na svoje ime jer mu je ugovor ništav :D

Ovo sve pod uslovom da davatelj izdržavanja ne odnese taj ugovor nekom malo pismenijem pravniku koji bi mu ovo sve objasnio :D

Ja još ne mogu vjerovati da je advokat 2008. godine sačinio ugovor o doživotnom izdržavanju i uputio stranke da potpise ovjere u općini :lol:

User avatar
JThomas
Posts: 63373
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by JThomas » 26/08/2010 19:31

ma ima takvih koliko hoćeš. ogulio ga, da ga je uputio notaru ne bi mogao ništa naplatiti :-D

i ja mislim da ti je bolje da se ušutiš i pustiš da ugovor ostane takav kakav je.

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 26/08/2010 19:46

Miki123 wrote:
Problem se sastoji u tome sto su stranke jos zive, te bi mogli nakon postupka nistavosti uzeti pa napravit novi ugovor bez manjkavosti


Ček, ček, ti hoćeš da osporavaš ugovor, a između davatelja i primatelja izdržavanja nema spora, tj. primatelj izdržavanja je u potpunosti saglasan sa ugovorom i želi da nakon njegove smrti vlasništvo sa 1/1 pređe na davatelja izdržavanja? :D

Dobro, pretpostavljam da svako od nas ima neku nanu, tako lakovjernu, ali ipak je to njena volja.

Meni se čini da je tebi najbolje da šutiš, i onda nakon smrti primatelja izdržavanja, davatelj izdržavanja neće moći izvršiti prenos vlasništva na svoje ime jer mu je ugovor ništav :D

Ovo sve pod uslovom da davatelj izdržavanja ne odnese taj ugovor nekom malo pismenijem pravniku koji bi mu ovo sve objasnio :D

Ja još ne mogu vjerovati da je advokat 2008. godine sačinio ugovor o doživotnom izdržavanju i uputio stranke da potpise ovjere u općini :lol:1.Nije lakovjerna vec prepredena i zeli jednom djetetu sve dati

2.Do istog zakljucka sam dosao.

3. Ovjeren ne u opstini nego od sudije...manja je carsija a ni svi advokati nisu isti.

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 26/08/2010 19:47

JThomas wrote:ma ima takvih koliko hoćeš. ogulio ga, da ga je uputio notaru ne bi mogao ništa naplatiti :-D

i ja mislim da ti je bolje da se ušutiš i pustiš da ugovor ostane takav kakav je.:dance: :thumbup: :sax:

jaaa
Posts: 47
Joined: 30/07/2008 00:05

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by jaaa » 30/08/2010 14:55

Konačno sam pronašao slučaj koji liči na moj.Ja pokušavam srušiti ugovor o dož. uzd. sačinjen između oca i jednog sina.Otac je umro a kasnije smo primjetili da ugovor nije ovjeren od strane sudije nego samo od notara, u njemu se imovina daruje jednom sinu s izuzetkom jednog manjeg dijela koji se daje jednoj kćerki, pa se spominje i njeno ime ali s greškom i u imenu i prezimenu, piše Rodić a pravo je Radić, i ime, piše Mare a pravo je Marica.Ugovor je sačinjen 50 dana prije smrti od raka za koji su svi znali pa je i to navedeno kao razlog ništavosti.Mi pretpostavljamo da ugovor ne izražava volju oca,jer je on napravio svojeručnu oporuku u kojoj navodi svu djecu a ugovor je napravio na insistiranje tog sina,kao da spriječi otimanje za kuću.Tuženi sin je sakrio oporuku i samo predstavio ugovor o dož. uzd..On je uspio prevesti imovinu u katastru opštine ali kad je predao za gruntovni prevod,dobio je odbijenicu zbog nedostatka forme,žalio se i dobio opet odbijenicu.Sad smo na sudu i čekamo drugu raspravu.Volio bi kad bi mi neko rekao svoje mišljenje o ovom slučaju.

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 30/08/2010 19:55

jaaa wrote:Konačno sam pronašao slučaj koji liči na moj.Ja pokušavam srušiti ugovor o dož. uzd. sačinjen između oca i jednog sina.Otac je umro a kasnije smo primjetili da ugovor nije ovjeren od strane sudije nego samo od notara, u njemu se imovina daruje jednom sinu s izuzetkom jednog manjeg dijela koji se daje jednoj kćerki, pa se spominje i njeno ime ali s greškom i u imenu i prezimenu, piše Rodić a pravo je Radić, i ime, piše Mare a pravo je Marica.Ugovor je sačinjen 50 dana prije smrti od raka za koji su svi znali pa je i to navedeno kao razlog ništavosti.Mi pretpostavljamo da ugovor ne izražava volju oca,jer je on napravio svojeručnu oporuku u kojoj navodi svu djecu a ugovor je napravio na insistiranje tog sina,kao da spriječi otimanje za kuću.Tuženi sin je sakrio oporuku i samo predstavio ugovor o dož. uzd..On je uspio prevesti imovinu u katastru opštine ali kad je predao za gruntovni prevod,dobio je odbijenicu zbog nedostatka forme,žalio se i dobio opet odbijenicu.Sad smo na sudu i čekamo drugu raspravu.Volio bi kad bi mi neko rekao svoje mišljenje o ovom slučaju.Mislim da je u Vasem slucaju vazniji faktor neispunjavanja forme koja se naziva i forma ad solemnitatem/bitna forma, zbog neovjere od sudije prema vazecem Zakonu o nasljedjivanju.
Priroda bolesti i vrijeme od potpisivanja ugovora do smrti nisu toliko relevantani jer tip ovog ugovora sadrzi i tzv. elemenatt aleatornosti, tj. neizvjesnost u pogledu duzine trajanja ugovorne obaveze. Jedino ako je ostavitelj bio u takvom stanju da nije imao moc pravilnog rasudjivanja.
Sto se tice pravne snage ugovora i testamenta, jaci je ugovor o izdrzavanj, pod uslovom da je vazeci.
Obzirom da ima elemnenata koji ukazuju na nistavost ugovora, ostavina bi se trebala rasporediti prema testamentu, ako je i ovaj valjan. Ako ne, raspored ostavine se vrsi na temelju zakona.

User avatar
Miki123
Posts: 1786
Joined: 23/09/2007 12:44

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by Miki123 » 30/08/2010 23:31

jaaa wrote:Konačno sam pronašao slučaj koji liči na moj.Ja pokušavam srušiti ugovor o dož. uzd. sačinjen između oca i jednog sina.Otac je umro a kasnije smo primjetili da ugovor nije ovjeren od strane sudije nego samo od notara, u njemu se imovina daruje jednom sinu s izuzetkom jednog manjeg dijela koji se daje jednoj kćerki, pa se spominje i njeno ime ali s greškom i u imenu i prezimenu, piše Rodić a pravo je Radić, i ime, piše Mare a pravo je Marica.Ugovor je sačinjen 50 dana prije smrti od raka za koji su svi znali pa je i to navedeno kao razlog ništavosti.Mi pretpostavljamo da ugovor ne izražava volju oca,jer je on napravio svojeručnu oporuku u kojoj navodi svu djecu a ugovor je napravio na insistiranje tog sina,kao da spriječi otimanje za kuću.Tuženi sin je sakrio oporuku i samo predstavio ugovor o dož. uzd..On je uspio prevesti imovinu u katastru opštine ali kad je predao za gruntovni prevod,dobio je odbijenicu zbog nedostatka forme,žalio se i dobio opet odbijenicu.Sad smo na sudu i čekamo drugu raspravu.Volio bi kad bi mi neko rekao svoje mišljenje o ovom slučaju.


Kako će prevest u kastastru? svašta, pa imal' pravnika u općini koji bi trebao znati da to ne može.

Uglavnom, ti ne brini, taj ugovor neće nikad biti proveden, niti može konvalidirati tj. postati valjan. Znači, još jedan slučaj gdje je uknjiža stala zbog nepoštivanja čl. 120 Zakona o nasljeđivanju.. :-? :?

jaaa
Posts: 47
Joined: 30/07/2008 00:05

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by jaaa » 31/08/2010 09:28

U katasru su preveli zbog notarice koja je iskoristila svoj autoritet,ona je pokušala i u gruntovnici ali nije uspjela.Ona se pojavljuje i kao svjedok tuženih.Mislim da ona tu ima svoj dio i da otac nije bio ni upoznat s sadržajem ugovora, jer da je čitano sigurno ne bi pogrješio ime svoje kćeri.

User avatar
Miki123
Posts: 1786
Joined: 23/09/2007 12:44

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by Miki123 » 31/08/2010 19:05

jaaa wrote:U katasru su preveli zbog notarice koja je iskoristila svoj autoritet,ona je pokušala i u gruntovnici ali nije uspjela.Ona se pojavljuje i kao svjedok tuženih.Mislim da ona tu ima svoj dio i da otac nije bio ni upoznat s sadržajem ugovora, jer da je čitano sigurno ne bi pogrješio ime svoje kćeri.


Koja notarka, ako nije tajna? :D

Ti ne brini, jer ugovor se ne može provesti u gruntovnici. Ja već znam za jedan slučaj odbijanja gdje je Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio rješenje zk. ureda kojim se odbija uknjižba.

To što je ime kćerke pogrešno napisano ništa ne znači jer se uvijek može raditi o tehničkoj grešci, a stranke su sigurno u notarski obrađenom ugovoru o doživotnom izdržavanju, negdje u završnim odredbama, dale ovlaštenje notaru da bez njihove saglasnosti može vršiti ispravke tehničkih grešaka na tom ugovoru, a to se može podvesti kao tehnička greška.

jaaa
Posts: 47
Joined: 30/07/2008 00:05

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by jaaa » 01/09/2010 10:19

I kod nas je kantonalni sud odbio uknjižiti imovinu ali sad ide parnica.

User avatar
zmaj56
Posts: 578
Joined: 30/09/2008 13:23
Location: svugdje

Re: Vazeci ugovor o dozivotnom izdrzavanju?

Post by zmaj56 » 01/09/2010 16:26

Pa eto, imas dobar osnov za vodjene parnice.
Jel ima jos sta nejasno?

Post Reply