Testament

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.
Post Reply
User avatar
macmoodan
Posts: 319
Joined: 14/09/2013 14:27

Testament

Post by macmoodan » 14/10/2014 20:15

Gdje i kako je moguce napraviti testament na najjednostavniji nacin i koja je dokumentacija potrebna?


User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 15/10/2014 11:53

Svojeručni testament

­ Ako osoba zna da čita i piše, ona svojom rukom napiše testament i potpiše ga. Testament je punovažan ako ga je zavještalac napisao svojom rukom i ako ga je potpisao. Naznačiti i vrijeme i datum pisanja testamenta. (mada nije nuzno)

­ Ovaj testament bi se mogao pobijati iz sljedećih razloga:

a) da potpis ne pripada ostaviocu
b) da zavještalac prilikom sačinjavanja istog nije bio pri čistoj svijesti i zdravoj pameti tj. da nije bio sposoban za rasuđivanje ili
c) da je testament sačinjen pod prisilom, prinudom,...

User avatar
macmoodan
Posts: 319
Joined: 14/09/2013 14:27

Re: Testament

Post by macmoodan » 15/10/2014 13:31

Pretpostavljam da je potrebno testament ovjeriti u opstini ili kod notara?

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 15/10/2014 13:32

Nije potrebno.

User avatar
macmoodan
Posts: 319
Joined: 14/09/2013 14:27

Re: Testament

Post by macmoodan » 15/10/2014 13:38

Hvala!

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 15/10/2014 13:47

Nema na cemu

Nestea31
Posts: 58
Joined: 21/01/2012 10:57

Re: Testament

Post by Nestea31 » 15/10/2014 14:15

S obzirom da je u Službenom listu FBIH 80/14, objavljen novi Zakon o nasljeđivanju, možda bi bilo bolje da ga iščitaš, jer mislim (nisam sigurna 100%), ali su uvedene neke prilične promjene kad su u pitanju ostavinske rasprave i testamenti. Ipak da budeš siguran/sigurna u odluke vezane za testament.
Moj tata je prije 4-5 godina pravio testament, kod notara, i platio je 300 KM.

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 15/10/2014 14:22

Naravno, najsigurniji je testamnet pred notarom, tu nema dvojbe.

Ali lice zeli sto jeftinije da prodje, bez ikakvih troskova, ako mu se isplati, bujrum.

Drinski
Posts: 6307
Joined: 25/03/2014 10:24

Re: Testament

Post by Drinski » 16/10/2014 07:34

muminovic wrote: Naznačiti i vrijeme i datum pisanja testamenta. (mada nije nuzno)


Eh, dobro ovo pomenu.
sjecam se vremena kada je Misita gnjavio studente sa pitanjem: sta ako se nađu dva testamenta sa različitim raspolaganjima a niti jedan nema datum? A da bude jos gora stvar, lisac ih prije toga nije uputio na literaturu iz koje se to moze nauciti niti im je to kazao na predavanju. Masa studenata pala, bezze pokazivao da je pametan.

Neki dan pitam jednu pripravnicu o ovome, ona meni veli, bez imalo stida i jos mi rece da ja ne znam, da neće biti valjan ni jedan.

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 16/10/2014 09:06

Drinski wrote:
muminovic wrote: Naznačiti i vrijeme i datum pisanja testamenta. (mada nije nuzno)


Eh, dobro ovo pomenu.
sjecam se vremena kada je Misita gnjavio studente sa pitanjem: sta ako se nađu dva testamenta sa različitim raspolaganjima a niti jedan nema datum? A da bude jos gora stvar, lisac ih prije toga nije uputio na literaturu iz koje se to moze nauciti niti im je to kazao na predavanju. Masa studenata pala, bezze pokazivao da je pametan.

Neki dan pitam jednu pripravnicu o ovome, ona meni veli, bez imalo stida i jos mi rece da ja ne znam, da neće biti valjan ni jedan.


He he he, kraljica, sta reci...

Jel bar dobra ? :lol:

Drinski
Posts: 6307
Joined: 25/03/2014 10:24

Re: Testament

Post by Drinski » 16/10/2014 09:11

ma ko grom, ja namjerno počeo priču o pravu samo da progovorimo. :lol:

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 16/10/2014 09:21

Drinski wrote:ma ko grom, ja namjerno počeo priču o pravu samo da progovorimo. :lol:


E onda super, samo nađi laksa pitanja :-)

Drinski
Posts: 6307
Joined: 25/03/2014 10:24

Re: Testament

Post by Drinski » 16/10/2014 09:27

ma malo je to sad duza priča, u svakom slučaju ja nju "zamolio" da mi pomogne nesto oko jednog predmeta pa je pitao ono što mi je prvo palo na pamet, ali mi se ne čini nesto osobito pametna (da sada ne navodim druge primjere, mozda cita i ona forum :mrgreen: ).

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 16/10/2014 09:33

Drinski wrote:ma malo je to sad duza priča, u svakom slučaju ja nju "zamolio" da mi pomogne nesto oko jednog predmeta pa je pitao ono što mi je prvo palo na pamet, ali mi se ne čini nesto osobito pametna (da sada ne navodim druge primjere, mozda cita i ona forum :mrgreen: ).


Pa zar mora biti I pametna ? :-)

Drinski
Posts: 6307
Joined: 25/03/2014 10:24

Re: Testament

Post by Drinski » 16/10/2014 09:37

Ne mora. :lol: :lol:

User avatar
macmoodan
Posts: 319
Joined: 14/09/2013 14:27

Re: Testament

Post by macmoodan » 06/11/2014 16:08

Ako želim testament deponovati, koji sud je nadležan?

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 06/11/2014 16:55

macmoodan wrote:Ako želim testament deponovati, koji sud je nadležan?


Općinski sud ili notar, po mjestu prebivališta zavještatelj koje ga je sacinilo.

Član 191.

Ako je testament sastavljen u sudu na čijem području zavještatelj nema prebivališta, ili ako je testament tom sudu predat na čuvanje, ili ako je testament pred tim sudom opozvan, taj sud je dužan o tome odmah obavijestiti sud na čijem području zavještatelj ima prebivalište.

User avatar
macmoodan
Posts: 319
Joined: 14/09/2013 14:27

Re: Testament

Post by macmoodan » 07/11/2014 21:39

Hvala!

condy
Posts: 7816
Joined: 22/09/2011 14:34

Re: Testament

Post by condy » 07/11/2014 22:05

Većina sudova bi trebala priznati punovažnost svojeručnom testamentu ili pisanom testamenut pred svjedocima, ali znam da je bilo različite prakse kad je u pitanje punovažnost testamenta, koji nije sačinio notar. Zakon o notarima propisuje obaveznu notarsku obradu isprave kada je u pitanju prenos ili sticanje prava vlasništva na nekretninama. Sudija Vrhovnog suda FBiH Hajrudin Hajdarević smatra da je punovažan testament samo onaj koji notar sačini. Određeni Općinski sudovi u FBiH, smatraju ovaj zakon o notarima lex specialis propisom, i kada je u pitanju testament, priznaju samo testament koji je notarski obrađen. To je pogrešno, ali treba svako da zna ko sačini svojeručni testament da to može biti rizično za njegovu punovažnost.

Koliko mi je poznato novi zakon o nasljeđivanju fbih, je riješio ovu nedoumicu, tako da je notarski testament samo jedano od oblika a ne i jedini mogući, ali taj zakon još se nije počeo primjenjivati.

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 08/11/2014 11:06

condy wrote:Većina sudova bi trebala priznati punovažnost svojeručnom testamentu ili pisanom testamenut pred svjedocima, ali znam da je bilo različite prakse kad je u pitanje punovažnost testamenta, koji nije sačinio notar. Zakon o notarima propisuje obaveznu notarsku obradu isprave kada je u pitanju prenos ili sticanje prava vlasništva na nekretninama. Sudija Vrhovnog suda FBiH Hajrudin Hajdarević smatra da je punovažan testament samo onaj koji notar sačini. Određeni Općinski sudovi u FBiH, smatraju ovaj zakon o notarima lex specialis propisom, i kada je u pitanju testament, priznaju samo testament koji je notarski obrađen. To je pogrešno, ali treba svako da zna ko sačini svojeručni testament da to može biti rizično za njegovu punovažnost.

Koliko mi je poznato novi zakon o nasljeđivanju fbih, je riješio ovu nedoumicu, tako da je notarski testament samo jedano od oblika a ne i jedini mogući, ali taj zakon još se nije počeo primjenjivati.


Drug Cody, malo si pomjesao institute, nema nikave sanse da Hajrudin Hajdarevic iznosti takve tvrdnje. Vjerovatno si mislio na "ugovor o dozivotnom izdrzavanju" ili tako sta. I proslim zakonom o naslijednom pravu je bilo regulisano da postoji svojerucni testament (sacinjen od pocetka do kraja rukom zavjestaoca), niko nikad nije niti ima pravo da uslovljava institut testamenta na notarski izraden i ovjeren akt.

Testament je posljednja volja zavjestaoca, i on ima pravo svoju volju da izazi na komadu kartona, tako sto ce od pocetka do kraja, svojom rukom, da napise sta i na koji nacin zeli da bude sa njegovom imovinom nakon njegove smrti. Jedino je potrebno da ima vise od 15 godina i da je u vrijeme sacinjavanja istog sposoban za rasudivanje. (takodje i vi, clam, precario)

Novim Zakonom o naslijedivanju Federacije BiH koji se primjenjuje od 01.01.2015.g. za testament stoji:

B. OBLICI TESTAMENTA

Svojeručni testament

Član 66.
(1) Testament je punovažan ako ga je zavještatelj napisao svojom rukom i ako ga je potpisao.
(2) Za punovažnost svojeručnog testamenta nije nužno da je u njemu naznačen datum kada je sačinjen, ali je poželjno da datum bude naznačen.

Pismeni testament pred svjedocima

Član 67.
(1) Zavještatelj koji zna da čita i piše može sačiniti testament na taj način što će ispravu koju je neko drugi sastavio svojeručno potpisati u prisustvu dva svjedoka, izjavljujući pred njima da je to njegov testament.
(2) Svjedoci će se potpisati na samom testamentu, a poželjno je da se naznači njihovo svojstvo svjedoka, kao i druge okolnosti koje bi mogle koristiti njihovom lakšem
pronalaženju.

Sudski testament

Član 68.
(1) Testament može zavještatelju sačiniti po njegovom kazivanju sudija nedležnog suda koji će prethodno utvrditi identitet zavještatelja.
(2) Pošto zavještatelj ovakav testament pročita i potpiše, sudija će potvrditi na samom testamentu da ga je zavještatelj u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.

Sudski testament ako zavještatelj nije u stanju da ga pročita

Član 69.
(1) U slučaju da zavještatelj nije u stanju da pročita testament koji mu je sačinio sudija, sudija će ga pročitati zavještatelju u prisustvu dva svjedoka.
(2) Zavještatelj će zatim u prisustvu dva svjedoka potpisati testament ili staviti na njega otisak prsta pošto izjavi da je to njegov testament.
(3) Svjedoci će se potpisati na testamentu.
(4) Sudija će na testamentu potvrditi da su sve ove radnje izvršene.

Notarski testament

Član 70.
(1) Testament može zavještatelju sačiniti notar u formi notarski obrađene isprave u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje postupak notarske obrade isprava.
(2) Notarski testament iz stava 1. ovog člana je oblik redovnog i javnog testamenta.

Predaja testamenta na čuvanje

Član 71.
(1) Zavještatelj može svoj testament sam čuvati ili ga povjeriti na čuvanje kojem drugom fizičkom ili pravnom licu.
(2) Ako zavještatelj želi povjeriti svoj testament na čuvanje sudu, notaru ili u inozemstvu konzularnom, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavniku Bosne i Hecegovine, taj ga je dužan primiti na čuvanje, bez obzira na to ko je testament sastavio, te postupiti pritom po
pravilima ovog zakona, odnosno zakona koji uređuje notarsku službu.

Sačinjavanje pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta

Član 72.
(1) Pri sačinjavanju pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta svjedoci će biti punoljetna lica koja nisu lišena poslovne sposobnosti i koja znaju čitati i pisati, a kod sudskog testamenta i koja razumiju jezik na kojem je testament sačinjen.
(2) Ne mogu biti svjedoci pri sačinjavanju pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta, niti testament sačiniti po kazivanju zavještatelja u svojstvu sudije: potomci zavještatelja, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi preci i usvojitelji, njegovi srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno, bračni partneri svih ovih osoba i bračni partner zavještatelja.

Raspolaganje u korist osoba koje su zavještatelju sačinile testament, svjedoka i njihovih bližih srodnika

Član 73.
Ništavne su odredbe testamenta kojima se ostavlja nešto osobama koje su zavještatelju sačinile testament, svjedocima pri njegovom sačinjavanju, kao i precima, potomcima, braći i
sestrama i bračnim partnerima ovih osoba.

Testament sačinjen pred konzularnim ili diplomatskim predstavnikom u inozemstvu


Član 74.
Testament može sačiniti državljaninu Bosne i Hercegovine u inozemstvu po odredbama koje važe za sačinjavanje sudskog testamenta, konzularni predstavnik ili diplomatski predstavnik
Bosne i Hercegovine koji obavlja konzularne poslove.

Testament sačinjen na bosanskohercegovačkom brodu i u avionu

Član 75.
(1) Na bosanskohercegovačkom brodu i u avionu testament može sačiniti zapovjednik broda, odnosno aviona po odredbama koje važe za sačinjavanje sudskog testamenta.
(2) Testament koji je sačinjen na bosanskohercegovačkom brodu, odnosno u avionu prestaje važiti po isteku 30 dana nakon povratka zavještatelja u Bosnu i Hercegovinu.

Testament sačinjen za vrijeme mobilizacije ili rata

Član 76.
(1) Za vrijeme mobilizacije ili rata može po odredbama koje važe za sačinjavanje sudskog testamenta, sačiniti testament osobi na vojnoj dužnosti zapovjednik čete ili drugi
starješina njegovog ili višeg ranga, ili koja druga osoba u prisustvu koje od ovih starješina, kao i svaki starješina odvojenog odjeljenja.
(2) Ovako sačinjen testament prestaje važiti po isteku 60 dana po završetku rata, a ako je zavještatelj ranije ili kasnije demobiliziran po isteku 30 dana od demobiliziranja.

Usmeni testament

Član 77.
(1) Zavještatelj može izjaviti svoju posljednju volju usmeno pred dva svjedoka samo ako uslijed izuzetnih prilika nije u mogućnosti da sačini pismeni testament.
(2) Usmeni testament prestaje da važi po isteku 30 dana od prestanka izuzetnih prilika u kojima je sačinjen.

Svjedoci pri sačinjavanju usmenog testamenta
Član 78.
Pri sačinjavanju usmenog testamenta mogu biti svjedoci samo osobe koje mogu biti svjedoci pri sačinjavanju sudskog testamenta, ali ne moraju znati čitati i pisati.

Dužnost svjedoka usmenog testamenta

Član 79.
(1) Svjedoci pred kojima je zavještatelj usmeno izjavio svoju posljednju volju dužni su bez odlaganja staviti napismeno izjavu zavještatelja i što prije predati je sudu, ili je usmeno
ponoviti pred sudom iznoseći i kad, gdje i u kojim prilikama je zavještatelj izjavio svoju posljednju volju.
(2) Izvršenje ove dužnosti nije uvjet za punovažnost usmenog testamenta.

Raspolaganje usmenim testamentom u korist svjedoka i njihovih bližih srodnika

Član 80.
Ništavne su odredbe usmenog testamenta kojima se ostavlja nešto svjedocima pri njegovom sačinjavanju, njihovim bračnim partnerima, njihovim precima, njihovim potomcima, njihovim
srodnicima u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva zaključno i bračnim partnerima svih ovih osoba.

Dokazivanje uništenog, sakrivenog i izgubljenog ili zaturenog testamenta

Član 81.
Testament uništen slučajem ili radnjom neke druge osobe, izgubljen, sakriven ili zaturen poslije smrti zavještatelja ili prije njegove smrti, ali bez njegovog znanja, proizvest će djelovanje punovažnog testamenta ako zainteresirana osoba dokaže da je testament postojao, da je uništen, izgubljen, sakriven ili zaturen, da je bio sačinjen u formi propisanoj u zakonu i ako dokaže sadržaj onog dijela testamenta na koji se poziva.

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 08/11/2014 11:07

.

condy
Posts: 7816
Joined: 22/09/2011 14:34

Re: Testament

Post by condy » 08/11/2014 15:32

muminovic wrote:
condy wrote:Većina sudova bi trebala priznati punovažnost svojeručnom testamentu ili pisanom testamenut pred svjedocima, ali znam da je bilo različite prakse kad je u pitanje punovažnost testamenta, koji nije sačinio notar. Zakon o notarima propisuje obaveznu notarsku obradu isprave kada je u pitanju prenos ili sticanje prava vlasništva na nekretninama. Sudija Vrhovnog suda FBiH Hajrudin Hajdarević smatra da je punovažan testament samo onaj koji notar sačini. Određeni Općinski sudovi u FBiH, smatraju ovaj zakon o notarima lex specialis propisom, i kada je u pitanju testament, priznaju samo testament koji je notarski obrađen. To je pogrešno, ali treba svako da zna ko sačini svojeručni testament da to može biti rizično za njegovu punovažnost.

Koliko mi je poznato novi zakon o nasljeđivanju fbih, je riješio ovu nedoumicu, tako da je notarski testament samo jedano od oblika a ne i jedini mogući, ali taj zakon još se nije počeo primjenjivati.


Drug Cody, malo si pomjesao institute, nema nikave sanse da Hajrudin Hajdarevic iznosti takve tvrdnje. Vjerovatno si mislio na "ugovor o dozivotnom izdrzavanju" ili tako sta. I proslim zakonom o naslijednom pravu je bilo regulisano da postoji svojerucni testament (sacinjen od pocetka do kraja rukom zavjestaoca), niko nikad nije niti ima pravo da uslovljava institut testamenta na notarski izraden i ovjeren akt.

Testament je posljednja volja zavjestaoca, i on ima pravo svoju volju da izazi na komadu kartona, tako sto ce od pocetka do kraja, svojom rukom, da napise sta i na koji nacin zeli da bude sa njegovom imovinom nakon njegove smrti. Jedino je potrebno da ima vise od 15 godina i da je u vrijeme sacinjavanja istog sposoban za rasudivanje. (takodje i vi, clam, precario)

Novim Zakonom o naslijedivanju Federacije BiH koji se primjenjuje od 01.01.2015.g. za testament stoji:

B. OBLICI TESTAMENTA

Svojeručni testament

Član 66.
(1) Testament je punovažan ako ga je zavještatelj napisao svojom rukom i ako ga je potpisao.
(2) Za punovažnost svojeručnog testamenta nije nužno da je u njemu naznačen datum kada je sačinjen, ali je poželjno da datum bude naznačen.

Pismeni testament pred svjedocima

Član 67.
(1) Zavještatelj koji zna da čita i piše može sačiniti testament na taj način što će ispravu koju je neko drugi sastavio svojeručno potpisati u prisustvu dva svjedoka, izjavljujući pred njima da je to njegov testament.
(2) Svjedoci će se potpisati na samom testamentu, a poželjno je da se naznači njihovo svojstvo svjedoka, kao i druge okolnosti koje bi mogle koristiti njihovom lakšem
pronalaženju.

Sudski testament

Član 68.
(1) Testament može zavještatelju sačiniti po njegovom kazivanju sudija nedležnog suda koji će prethodno utvrditi identitet zavještatelja.
(2) Pošto zavještatelj ovakav testament pročita i potpiše, sudija će potvrditi na samom testamentu da ga je zavještatelj u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.

Sudski testament ako zavještatelj nije u stanju da ga pročita

Član 69.
(1) U slučaju da zavještatelj nije u stanju da pročita testament koji mu je sačinio sudija, sudija će ga pročitati zavještatelju u prisustvu dva svjedoka.
(2) Zavještatelj će zatim u prisustvu dva svjedoka potpisati testament ili staviti na njega otisak prsta pošto izjavi da je to njegov testament.
(3) Svjedoci će se potpisati na testamentu.
(4) Sudija će na testamentu potvrditi da su sve ove radnje izvršene.

Notarski testament

Član 70.
(1) Testament može zavještatelju sačiniti notar u formi notarski obrađene isprave u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje postupak notarske obrade isprava.
(2) Notarski testament iz stava 1. ovog člana je oblik redovnog i javnog testamenta.

Predaja testamenta na čuvanje

Član 71.
(1) Zavještatelj može svoj testament sam čuvati ili ga povjeriti na čuvanje kojem drugom fizičkom ili pravnom licu.
(2) Ako zavještatelj želi povjeriti svoj testament na čuvanje sudu, notaru ili u inozemstvu konzularnom, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavniku Bosne i Hecegovine, taj ga je dužan primiti na čuvanje, bez obzira na to ko je testament sastavio, te postupiti pritom po
pravilima ovog zakona, odnosno zakona koji uređuje notarsku službu.

Sačinjavanje pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta

Član 72.
(1) Pri sačinjavanju pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta svjedoci će biti punoljetna lica koja nisu lišena poslovne sposobnosti i koja znaju čitati i pisati, a kod sudskog testamenta i koja razumiju jezik na kojem je testament sačinjen.
(2) Ne mogu biti svjedoci pri sačinjavanju pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta, niti testament sačiniti po kazivanju zavještatelja u svojstvu sudije: potomci zavještatelja, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi preci i usvojitelji, njegovi srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno, bračni partneri svih ovih osoba i bračni partner zavještatelja.

Raspolaganje u korist osoba koje su zavještatelju sačinile testament, svjedoka i njihovih bližih srodnika

Član 73.
Ništavne su odredbe testamenta kojima se ostavlja nešto osobama koje su zavještatelju sačinile testament, svjedocima pri njegovom sačinjavanju, kao i precima, potomcima, braći i
sestrama i bračnim partnerima ovih osoba.

Testament sačinjen pred konzularnim ili diplomatskim predstavnikom u inozemstvu


Član 74.
Testament može sačiniti državljaninu Bosne i Hercegovine u inozemstvu po odredbama koje važe za sačinjavanje sudskog testamenta, konzularni predstavnik ili diplomatski predstavnik
Bosne i Hercegovine koji obavlja konzularne poslove.

Testament sačinjen na bosanskohercegovačkom brodu i u avionu

Član 75.
(1) Na bosanskohercegovačkom brodu i u avionu testament može sačiniti zapovjednik broda, odnosno aviona po odredbama koje važe za sačinjavanje sudskog testamenta.
(2) Testament koji je sačinjen na bosanskohercegovačkom brodu, odnosno u avionu prestaje važiti po isteku 30 dana nakon povratka zavještatelja u Bosnu i Hercegovinu.

Testament sačinjen za vrijeme mobilizacije ili rata

Član 76.
(1) Za vrijeme mobilizacije ili rata može po odredbama koje važe za sačinjavanje sudskog testamenta, sačiniti testament osobi na vojnoj dužnosti zapovjednik čete ili drugi
starješina njegovog ili višeg ranga, ili koja druga osoba u prisustvu koje od ovih starješina, kao i svaki starješina odvojenog odjeljenja.
(2) Ovako sačinjen testament prestaje važiti po isteku 60 dana po završetku rata, a ako je zavještatelj ranije ili kasnije demobiliziran po isteku 30 dana od demobiliziranja.

Usmeni testament

Član 77.
(1) Zavještatelj može izjaviti svoju posljednju volju usmeno pred dva svjedoka samo ako uslijed izuzetnih prilika nije u mogućnosti da sačini pismeni testament.
(2) Usmeni testament prestaje da važi po isteku 30 dana od prestanka izuzetnih prilika u kojima je sačinjen.

Svjedoci pri sačinjavanju usmenog testamenta
Član 78.
Pri sačinjavanju usmenog testamenta mogu biti svjedoci samo osobe koje mogu biti svjedoci pri sačinjavanju sudskog testamenta, ali ne moraju znati čitati i pisati.

Dužnost svjedoka usmenog testamenta

Član 79.
(1) Svjedoci pred kojima je zavještatelj usmeno izjavio svoju posljednju volju dužni su bez odlaganja staviti napismeno izjavu zavještatelja i što prije predati je sudu, ili je usmeno
ponoviti pred sudom iznoseći i kad, gdje i u kojim prilikama je zavještatelj izjavio svoju posljednju volju.
(2) Izvršenje ove dužnosti nije uvjet za punovažnost usmenog testamenta.

Raspolaganje usmenim testamentom u korist svjedoka i njihovih bližih srodnika

Član 80.
Ništavne su odredbe usmenog testamenta kojima se ostavlja nešto svjedocima pri njegovom sačinjavanju, njihovim bračnim partnerima, njihovim precima, njihovim potomcima, njihovim
srodnicima u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva zaključno i bračnim partnerima svih ovih osoba.

Dokazivanje uništenog, sakrivenog i izgubljenog ili zaturenog testamenta

Član 81.
Testament uništen slučajem ili radnjom neke druge osobe, izgubljen, sakriven ili zaturen poslije smrti zavještatelja ili prije njegove smrti, ali bez njegovog znanja, proizvest će djelovanje punovažnog testamenta ako zainteresirana osoba dokaže da je testament postojao, da je uništen, izgubljen, sakriven ili zaturen, da je bio sačinjen u formi propisanoj u zakonu i ako dokaže sadržaj onog dijela testamenta na koji se poziva.

Nista ja nisam pomjesao i prenosim onako kako sam cuo. Nije on jedino tog misljenja. Njegovo misljenje dijeli i prof. Povlakic. Novi zakon je izricit upravo zbog nedumica koje su nastale pa uvodi i notarski testament kao jedan od vise propisanih.

User avatar
muminovic
Posts: 3267
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Testament

Post by muminovic » 08/11/2014 15:50

condy wrote:
muminovic wrote:
condy wrote:Većina sudova bi trebala priznati punovažnost svojeručnom testamentu ili pisanom testamenut pred svjedocima, ali znam da je bilo različite prakse kad je u pitanje punovažnost testamenta, koji nije sačinio notar. Zakon o notarima propisuje obaveznu notarsku obradu isprave kada je u pitanju prenos ili sticanje prava vlasništva na nekretninama. Sudija Vrhovnog suda FBiH Hajrudin Hajdarević smatra da je punovažan testament samo onaj koji notar sačini. Određeni Općinski sudovi u FBiH, smatraju ovaj zakon o notarima lex specialis propisom, i kada je u pitanju testament, priznaju samo testament koji je notarski obrađen. To je pogrešno, ali treba svako da zna ko sačini svojeručni testament da to može biti rizično za njegovu punovažnost.

Koliko mi je poznato novi zakon o nasljeđivanju fbih, je riješio ovu nedoumicu, tako da je notarski testament samo jedano od oblika a ne i jedini mogući, ali taj zakon još se nije počeo primjenjivati.


Drug Cody, malo si pomjesao institute, nema nikave sanse da Hajrudin Hajdarevic iznosti takve tvrdnje. Vjerovatno si mislio na "ugovor o dozivotnom izdrzavanju" ili tako sta. I proslim zakonom o naslijednom pravu je bilo regulisano da postoji svojerucni testament (sacinjen od pocetka do kraja rukom zavjestaoca), niko nikad nije niti ima pravo da uslovljava institut testamenta na notarski izraden i ovjeren akt.

Testament je posljednja volja zavjestaoca, i on ima pravo svoju volju da izazi na komadu kartona, tako sto ce od pocetka do kraja, svojom rukom, da napise sta i na koji nacin zeli da bude sa njegovom imovinom nakon njegove smrti. Jedino je potrebno da ima vise od 15 godina i da je u vrijeme sacinjavanja istog sposoban za rasudivanje. (takodje i vi, clam, precario)

Novim Zakonom o naslijedivanju Federacije BiH koji se primjenjuje od 01.01.2015.g. za testament stoji:

B. OBLICI TESTAMENTA

Svojeručni testament

Član 66.
(1) Testament je punovažan ako ga je zavještatelj napisao svojom rukom i ako ga je potpisao.
(2) Za punovažnost svojeručnog testamenta nije nužno da je u njemu naznačen datum kada je sačinjen, ali je poželjno da datum bude naznačen.

Pismeni testament pred svjedocima

Član 67.
(1) Zavještatelj koji zna da čita i piše može sačiniti testament na taj način što će ispravu koju je neko drugi sastavio svojeručno potpisati u prisustvu dva svjedoka, izjavljujući pred njima da je to njegov testament.
(2) Svjedoci će se potpisati na samom testamentu, a poželjno je da se naznači njihovo svojstvo svjedoka, kao i druge okolnosti koje bi mogle koristiti njihovom lakšem
pronalaženju.

Sudski testament

Član 68.
(1) Testament može zavještatelju sačiniti po njegovom kazivanju sudija nedležnog suda koji će prethodno utvrditi identitet zavještatelja.
(2) Pošto zavještatelj ovakav testament pročita i potpiše, sudija će potvrditi na samom testamentu da ga je zavještatelj u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.

Sudski testament ako zavještatelj nije u stanju da ga pročita

Član 69.
(1) U slučaju da zavještatelj nije u stanju da pročita testament koji mu je sačinio sudija, sudija će ga pročitati zavještatelju u prisustvu dva svjedoka.
(2) Zavještatelj će zatim u prisustvu dva svjedoka potpisati testament ili staviti na njega otisak prsta pošto izjavi da je to njegov testament.
(3) Svjedoci će se potpisati na testamentu.
(4) Sudija će na testamentu potvrditi da su sve ove radnje izvršene.

Notarski testament

Član 70.
(1) Testament može zavještatelju sačiniti notar u formi notarski obrađene isprave u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje postupak notarske obrade isprava.
(2) Notarski testament iz stava 1. ovog člana je oblik redovnog i javnog testamenta.

Predaja testamenta na čuvanje

Član 71.
(1) Zavještatelj može svoj testament sam čuvati ili ga povjeriti na čuvanje kojem drugom fizičkom ili pravnom licu.
(2) Ako zavještatelj želi povjeriti svoj testament na čuvanje sudu, notaru ili u inozemstvu konzularnom, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavniku Bosne i Hecegovine, taj ga je dužan primiti na čuvanje, bez obzira na to ko je testament sastavio, te postupiti pritom po
pravilima ovog zakona, odnosno zakona koji uređuje notarsku službu.

Sačinjavanje pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta

Član 72.
(1) Pri sačinjavanju pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta svjedoci će biti punoljetna lica koja nisu lišena poslovne sposobnosti i koja znaju čitati i pisati, a kod sudskog testamenta i koja razumiju jezik na kojem je testament sačinjen.
(2) Ne mogu biti svjedoci pri sačinjavanju pismenog testamenta pred svjedocima i sudskog testamenta, niti testament sačiniti po kazivanju zavještatelja u svojstvu sudije: potomci zavještatelja, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi preci i usvojitelji, njegovi srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno, bračni partneri svih ovih osoba i bračni partner zavještatelja.

Raspolaganje u korist osoba koje su zavještatelju sačinile testament, svjedoka i njihovih bližih srodnika

Član 73.
Ništavne su odredbe testamenta kojima se ostavlja nešto osobama koje su zavještatelju sačinile testament, svjedocima pri njegovom sačinjavanju, kao i precima, potomcima, braći i
sestrama i bračnim partnerima ovih osoba.

Testament sačinjen pred konzularnim ili diplomatskim predstavnikom u inozemstvu


Član 74.
Testament može sačiniti državljaninu Bosne i Hercegovine u inozemstvu po odredbama koje važe za sačinjavanje sudskog testamenta, konzularni predstavnik ili diplomatski predstavnik
Bosne i Hercegovine koji obavlja konzularne poslove.

Testament sačinjen na bosanskohercegovačkom brodu i u avionu

Član 75.
(1) Na bosanskohercegovačkom brodu i u avionu testament može sačiniti zapovjednik broda, odnosno aviona po odredbama koje važe za sačinjavanje sudskog testamenta.
(2) Testament koji je sačinjen na bosanskohercegovačkom brodu, odnosno u avionu prestaje važiti po isteku 30 dana nakon povratka zavještatelja u Bosnu i Hercegovinu.

Testament sačinjen za vrijeme mobilizacije ili rata

Član 76.
(1) Za vrijeme mobilizacije ili rata može po odredbama koje važe za sačinjavanje sudskog testamenta, sačiniti testament osobi na vojnoj dužnosti zapovjednik čete ili drugi
starješina njegovog ili višeg ranga, ili koja druga osoba u prisustvu koje od ovih starješina, kao i svaki starješina odvojenog odjeljenja.
(2) Ovako sačinjen testament prestaje važiti po isteku 60 dana po završetku rata, a ako je zavještatelj ranije ili kasnije demobiliziran po isteku 30 dana od demobiliziranja.

Usmeni testament

Član 77.
(1) Zavještatelj može izjaviti svoju posljednju volju usmeno pred dva svjedoka samo ako uslijed izuzetnih prilika nije u mogućnosti da sačini pismeni testament.
(2) Usmeni testament prestaje da važi po isteku 30 dana od prestanka izuzetnih prilika u kojima je sačinjen.

Svjedoci pri sačinjavanju usmenog testamenta
Član 78.
Pri sačinjavanju usmenog testamenta mogu biti svjedoci samo osobe koje mogu biti svjedoci pri sačinjavanju sudskog testamenta, ali ne moraju znati čitati i pisati.

Dužnost svjedoka usmenog testamenta

Član 79.
(1) Svjedoci pred kojima je zavještatelj usmeno izjavio svoju posljednju volju dužni su bez odlaganja staviti napismeno izjavu zavještatelja i što prije predati je sudu, ili je usmeno
ponoviti pred sudom iznoseći i kad, gdje i u kojim prilikama je zavještatelj izjavio svoju posljednju volju.
(2) Izvršenje ove dužnosti nije uvjet za punovažnost usmenog testamenta.

Raspolaganje usmenim testamentom u korist svjedoka i njihovih bližih srodnika

Član 80.
Ništavne su odredbe usmenog testamenta kojima se ostavlja nešto svjedocima pri njegovom sačinjavanju, njihovim bračnim partnerima, njihovim precima, njihovim potomcima, njihovim
srodnicima u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva zaključno i bračnim partnerima svih ovih osoba.

Dokazivanje uništenog, sakrivenog i izgubljenog ili zaturenog testamenta

Član 81.
Testament uništen slučajem ili radnjom neke druge osobe, izgubljen, sakriven ili zaturen poslije smrti zavještatelja ili prije njegove smrti, ali bez njegovog znanja, proizvest će djelovanje punovažnog testamenta ako zainteresirana osoba dokaže da je testament postojao, da je uništen, izgubljen, sakriven ili zaturen, da je bio sačinjen u formi propisanoj u zakonu i ako dokaže sadržaj onog dijela testamenta na koji se poziva.

Nista ja nisam pomjesao i prenosim onako kako sam cuo. Nije on jedino tog misljenja. Njegovo misljenje dijeli i prof. Povlakic. Novi zakon je izricit upravo zbog nedumica koje su nastale pa uvodi i notarski testament kao jedan od vise propisanih.


Zakonom o notarima FBiH, nigdje nije navedeno da su notari ovlašteni da vrši izradu testamenta, zato ne moze lex specialis - derogat legi generalis, i to ne dolazi u obzir - i proslim zakonom o naslijedivanju je definisano da lice moze saciniti svojerucni testament, bez ikakvih ogranicenja.

Članak 73.
Pravni poslovi za koje je obvezna notarska obrada isprava

Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava odnose se na:
1. pravne poslove o reguliranju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između osoba koje žive u vanbračnoj životnoj zajednici,
2. raspolaganja imovinom malodobnih i poslovno nesposobnih osoba,
3. pravne poslove kojima se obećava neka činidba kao poklon s tim što se nedostatak notarske forme, u ovom slučaju, nadomješta izvršenjem obećane činidbe,
4. pravne poslove, čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama,
5. osnivačka akta gospodarskih društava i utvrđivanje njihovih statuta, kao i svaka promjena statuta.
Pravni poslovi, za koje, protivno stavku 1. ovog članka, nisu sačinjene notarski obrađene isprave, ništavi su.

Neovisno od odredbe stavka 1. ovog članka, obveze notarske obrade isprava mogu biti predviđene i u drugim zakonima.

Stranke imaju pravo zahtijevati notarsku obradu isprava i za druge pravne poslove, koji nisu navedeni u stavku 1. ili 3. ovog člana.
Odredbe ovog članka vrijede samo tako dugo dok ne budu zamijenjene posebnom regulativom o obvezi notarske obrade isprava, koje ih izričito u cjelini ili u dijelovima stavlja van snage.

Notarijat je poceo sa radom 5.4.2007 godine, evo presuda Vrhovnog suda FBiH iz kraja 2012.g. nigdje se ne spominje da testament pred svjedocima ne postoji i da nije valjan,

Član 67. Zakona o nasljeđivanju

ZA VALJANOST PISMENOG TESTAMENTA PRED SVJEDOCIMA ZAVJEŠTALAC MORA ISTOVREMENO POTPISATI IZJAVU PRED SVJEDOCIMA I DATI IZJAVU DA JE TA ISPRAVA NJEGOV TESTAMENT, KAO ŠTO OBA SVJEDOKA MORAJU BITI ISTOVREMENO PRISUTNA PRILIKOM POTPISIVANJA IZJAVE OD STRANE ZAVJEŠTAOCA. SVAKO ODSTUPANJE OD OVOGA ČINI TESTAMENT NIŠTAVIM.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 68 0 P 002314 12 Rev od 04.12.2012. godine)

User avatar
Deriguz
Posts: 624
Joined: 30/07/2009 21:29

Re: Testament

Post by Deriguz » 23/09/2016 12:01

Koje pravo je mjerodavno za medjunarodni testament, npr drzavljanin Madjarske sa prebivalistem u BIH sastavi testament, ostavstina se sastoji i od pokretnih i nepokretnih stvari

Post Reply