Sta kupit', vozat' .... kol'ko para se istegnut' i valajl' cemu?

Podforum za motocikliste...

Moderator: Bobi

BiBi911
Posts: 690
Joined: 09/12/2018 17:47

#1151 Re: Sta kupit', vozat' .... kol'ko para se istegnut' i valajl' cemu?

Post by BiBi911 » 29/10/2020 06:17

Ovome fici, kada zatvorite vrata, kako se fiksiraju 4. Vrata da drze ova druga.
Il puse kroz ovo il je drze se misko da ne ispadnes


Post Reply