Slavenska rodna vjera

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Post Reply
Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 05/06/2012 11:01

Treba se osvrnuti i na predhrišćansko vrjerovanje i vjeru slavenskih naroda. Te na njihove običaje i pogled na svijet.
Te ću u par narednih dana postaviti par osnovnih informacija o slavenskom panteonu.

Slava


Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 05/06/2012 11:25

Glavni bogovi: Perun, Veles, Dažbog, Jarilo, Morana, Triglav, Svantevit…
Drugi bogovi: Bjelbog, Crnbog, Hors, Lado, Mokoš, Rod, Stribog…
Demoni i duhovi: baba roga, domovnik, drekavac, košei, polevik, rusalka, vila, vampir, vodjanoj…

ROD (u Hinduizmu Brahma) – prvobitno ispoljavanje Svevišnjeg
Apsoluta, tvorca čitavog sveta. Do njegove pojave čitava vasiona se
nalazila u stanju »nepostojanja« (u Hinduizmu to stanje se naziva
Parabraman), to jest nije bilo ni Bogova, ni materije, ni prostora, ni
vremena, ni vidljivog ni nevidljivog sveta. Rod je – dvopolni Bog, koji
ima u sebi i muški i ženski početak. Rod je – otac Bogova, Rod i majka
Bogova. Zatim je Rod izdvojio iz sebe odvojen muški početak Boga
Svaroga i ženski početak Boginju Ladu.
Iz svog lika Rod je izrodio Boga sunca Ra. Rod je izrodio takođe
svetu Kravu Zemun i Kozu Sedun, i iz njihovih sisa se razlilo mlijeko i
postala naša galaktika. U astronomiji naša galaktika se naziva »Mliječni
put«. Rod je izrodio i Svjetsku Patku, koja je izrodila mnogo Bogova – demona.
Osnovna funkcija Roda je – rađanje. Učestvuje u svim rađanjima,
uključujući rađanje svakog čovjeka.

Kada se rađa svaki čovjek, njegova namjena se upisuje u knjigu Roda.
Ta knjiga se ne nalazi na jednom mestu, ona je razdeljena, ona je zapisana
u samom čovjeku, u svakoj njegovoj ćeliji u vidu genetskog koda. Kada
Rod za novorođenog čovjeka piše tu knjigu, onda polovinu genetske
informacije on uzima od oca djeteta, drugu polovinu od majke (genetičari
to nazivaju naslijedstvom). A ponekad Rod dodaje nešto i od sebe
(genetičari to zovu promenljivošću). Kada se kod čovjeka pojavljuju
pozitivne osobine, kojih nije bilo ni kod oca, ni kod majke, onda kažu:
»To je od Boga« (a može biti i od đavola).

Veoma je važno što veza ljudi sa kosmičkim silama nije jednostrana
(samo od Bogova prema ljudima), već je dvostrana: i od bogova ka
ljudima, i od ljudi ka bogovima. Mi možemo da dajemo snage sile svoje
duše bjelim bogovima, a možemo i crnim, u zavisnosti od našeg shvatanja
i izbora Bogova.
Prilikom pravilnog izbora Bogova i uspostavljanja veze sa njima
(preko egregera) čovjek izlazi izvan mogućnosti ličnosti i crpi informaciju,
znanja i sile iz kosmosa. Sva genijalna otkrića čovječanstva – to nisu
otkrića konkretnih ličnosti, već predaja znanja Bogova preko tih
genijalnih ličnosti.
TRIGLAV – Trojedini Bog. Objedinjuje u jednu cjelinu tri
hipostasije bića: Javu; Navu i Pravu. Triglav oličava prostor u kome se
nalazi i živi čovjek. Čovjeku se daje sloboda volje i mogućnost da sam bira
svoj put – pravilan ili nepravilan. Kao rezultat toga puta čovjek stiče sebi
odgovarajuću karmu – duhovni zbir svih dobrih i loših djela. Karma prati
dušu čovjeka i za vrjeme života na zemlji i poslije smrti na zemlji i života u
drugim svjetovima. Od toga kakvu karmu je čovjek sebi stekao zavisi i
njegov život na zemlji, i njegovi životi u budućnosti, i životi njegovih
potomaka. Karma odražava zakon uzročno-poslijedične veze, čija se
osnovna ideja izražava u riječima– »šta posiješ, to ćeš i požnjeti«. Zakon
karme – to je zakon osvete i odmazde.
JAV – realna hipostasija bića. Njeno oličenje je – objektivan,
ispoljen, vidljiv, realan, materijalni svijet. To, što je izvan ljudske ličnosti.
Odavde potiču riječi: »javno«, »na javi«, »javiti se«, »javljanje«.
NAV – svijet nerealan, nematerijalan, zagrobni, nevidljiv,
hipotetičan, uključujući lažnu hipostasiju bića. Odavde potiče riječ
»priviđenje«.
PRAV – potencijalno pravilna hipostasija bića. Prav – to je sistem
sveukupnih zakona i pravila, koja je ustanovio Svarog, po kojima treba da
živi pravilan dobar čovjek. Živjeti po Pravu – to znači pravilno misliti,
pravilno govoriti i pravilno raditi. Odavde potiču riječi »pravda«,
»ispravan«, »prav«, »pravila«, »pravilan«, »pravedan« (pravilne vede).

SVARGA – nebesko carstvo Bogova, zvezdano nebo, vasiona (naša
galaktika).

SVAROG – Bog neba. Bog duhovnog sveta. Duhovni vladika naše
vasione, rodonaèelnik slovenskih Bogova. Svi osnovni slovenski Bogovi
su – djeca Svaroga, zato se oni zovu Svarožići.

PERUN (kod baltijskih naroda PERKON, PERKONAS) – Bog
oluje i rata, gromovnik, pokrovitelj kaste vitezova (knezova i vojnika, na
sanskrtu kšatrija). Sin Svaroga i Lade. Perun je – ljut Bog u odnosu na
neprijatelje Domovine, ali je milostiv i pravedan prema prijateljima.
SVETOVID – Bog svetlosti.
VELES (u maloj Aziji Vaal, u Indiji Valu) – Bog mudrosti. Sin Roda
i svete krave Zimun. Pokrovitelj sloja (kaste) čarobnjaka (mudraca,
duhovnih učitelja, na sanskrtu brahmana). Pokrovitelj pjesnika. Pokrovitelj
domaćih životinja. Bog bogatstva.
LADA – Majka većine Bogova. Bogorodica. Boginja ljepote, ljubavi i
sklapanja brakova. Svaki mladi bračni par prinosio je boginji cvijeće, žive
ptice, med i jagode. V

HORS – sin (hipostas) Boga sunca Ra. Bog sunca koji je pošao od
zime prema proljeću. Mlado sunce, koje se preporađa. Njegovo je vrijeme
poslije zimskog solsticija (najduža noć, najkraći dan) 21-22.decembra do
proljećne ravnodnevice (trajanje dana i noći jednaki) 21.marta.
JARILO – sin (hipostas) Boga sunca Ra. Njegovo vrijeme je od
proljećne ravnodnevice poslije 21.marta do ljetnjog solsticija (najduži dan,
najkraća noć) 21-22.juna.
DAŽBOG – sin (hipostas) Boga sunca Ra. Njegovo vrijeme je od
ljetnjeg solsticija 21-22.juna do jesenje ravnodnevice (jednaki dan i noć)
23.septembra.
OVSENJ (JASENJ, TAUSENJ, BAUSENJ) – sin (hipostas) Boga
sunca Ra. Njegovo vreme je od jesenje ravnodnevice 23.septembra do
zimskog solsticija. Odavde potiče rječ »jesen« i drvo jasen.
215
ZARNICA (ZARJA, ZARENICA) – Boginja jutarnje zore.
Supruga Boga Horsa.
BELBOG – opšti Bog svih svjetlih kosmičkih sila (Bogova). Oličenje
svjetlosti. Bog dobra, uspjeha, sreće. Njegovo svetilište je bilo na brdu,
okrenutom prema suncu, a mnogobrojni zlatni i srebrni ukrasi Belboga
odražavali su igru zrakova i čak su noću osvetljavali hram, gde nije bilo ni
jedne sjenke, ni jednog mračnog ugla. Belbog se stalno bori sa
Černobogom, podržavajući u Svargi dinamičku ravnotežu suprotnih sila:
stvaranja i rušenja; svjetla i tame; toplote i hladnoće; dobra i zla; ljubavi i
mržnje i t.d.
ČERNOBOG (u Hinduizmu Šiva) – izrod svjetske patke. Bog smrti,
rušenja, uništenja.
MATI VLAŽNA ZEMLJA – Boginja zemlje.
SIMARGL (SEMARGL), u Hinduizmu Agni) – Bog vatre.
LAD – Bog primirenja i sloge, prijateljstva, iskrenosti. Njegovo ime
odgovara rječi »ladonj« (dlan) kao znaku otvorenih poštenih namera.
LELJ – Bog ljubavi i strasti. Prikazivan je u vidu dječaka zlatne boje kose: jer
ljubav je slobodna i neuhvatljiva. Lelj baca iz ruku iskre: jer strast je
plamena, žarka ljubav! Lelj je isto što i grčki Eros ili starorimski Amor,
samo što oni pogađaju ljudska srca strelama, a Ljelj ih je spaljivao svojim
jarkim plamenom.
POLELJA – drugi sin Boginje ljubavi Lade, mlađi brat Lelja. Idući
za Leljom – Bogom ljubavi, on je Bog braka, jer brak slijedi za ljubavlju i
vjenčava je. On je isti Bog, što i grčki Himenej.
LELJA (DODOLA) – Boginja ljeta kao godišnjeg doba i ljeta
ljudskog života – mladosti. Pokroviteljica mladih devojaka. Odavde potiče
naziv cvjeta »lilija« (beli ljiljan, krin), indijsko »lotos«, »lola« – tulipan na
iranskom ( i na tadžičkom, i na osetijskom).
USLAD (OSLAD) – Bog veselja i svakog blaženstva, pirova, šetnji i
uživanja, vjerni saputnik Lade, Boginje ljubavi.
STRIBOG – Bog vjetra. Bog vihor.
KOLJADA – oličenje novogodišnjeg sunčevog ciklusa.
ŽIVA (u Hinduizmu Višnu) – žensko Božanstvo. Kći Lade. Oličava
životnu silu i suprotstavlja se smrti. Njena funkcija je – očuvanje i
nastavak života. Odavde rječi »život«, »živ«.
GAMAJUN – ptica proročica, poslanik Boga Velesa, njegov glasnik.
IRIJ – analog raja, gdje živi Svarog, svarožići i ruski preci.
KRIŠENJ (u induizmu Krišnu) – Bog krova nad glavom.
MARENA (MARA) – Boginja smrti, supruga Černoboga. Odavde
rječi »smrt«, »mor« (pomor), »morg« (mrtvačnica).
VIJ (NIJ, NIJAN) – Nemilosrdan Bog, sin Černoboga i koze
Sedunj.
POZVIZD – svirepi Bog bura i nepogoda.
PORENUTA – pokrovitelj moreplovstva. Ima četiri lika, okrenuta
na sever, jug, zapad i istok, tako da to Božanstvo može da prati sva četiri
vetra i čuva putnike i brodare od svih neočekivanih žestokih i svirepih
oluja. Peti lik se nalazi na grudima Porenute, i njegove oči su uvek
uperene dole, jer tako je Božanstvo čuvalo svoje štićenike od podvodnog
kamenja, neočekivanih plićaka i morskih čudovišta.
PROK – Bog poslovnih i preduzimljivih ljudi.
ČISLOBOG – Bog vremena i astrologa.
DEVANA (kod Rimljana – DIJANA) – Boginja lova.
KUKER – Bog plodnosti.
BABA-JAGA (BABA-JOGA) – šumska starica-čarobnjak.
LEŠIJ – gospodar šume i zveri.
VODJANOJ – oličenje stihije vode. Loš duh.
POLKAN – polubog natprirodne sile i neverovatne brzine trèanja.
Iznad pojasa ima telo i izgled èoveka, ispod pojasa ima figuru konja
(Polkan = polukonj),

User avatar
Obskurni
Posts: 795
Joined: 17/10/2011 09:19

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Obskurni » 05/06/2012 14:28

Isto tako smatram da se treba nauciti o vjeri naših predaka. Bilo bi super kada bi izgradili turizam na osnovu neopaganizma i poceli slaviti neke festivale kako bi privukli ljude.
K tome pratim i temu i doprinjet cu nesto kasnije :D

samina_swe
Posts: 321
Joined: 18/12/2011 04:31

Re: Slavenska rodna vjera

Post by samina_swe » 05/06/2012 14:43

puno nesto tih bogova,subhanllah :D

User avatar
zambaklija
Posts: 2737
Joined: 27/03/2008 14:56
Location: budžak

Re: Slavenska rodna vjera

Post by zambaklija » 05/06/2012 14:50

samina_swe wrote:puno nesto tih bogova,subhanllah :D


:D :D :thumbup: :D :D :D dobra tema pratim i edukujem se :D :D

Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 05/06/2012 15:41

samina_swe wrote:puno nesto tih bogova,subhanllah :D


Nije važan broj.

Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 05/06/2012 15:46

Obskurni wrote:Isto tako smatram da se treba nauciti o vjeri naših predaka. Bilo bi super kada bi izgradili turizam na osnovu neopaganizma i poceli slaviti neke festivale kako bi privukli ljude.
K tome pratim i temu i doprinjet cu nesto kasnije :D


Neopaganizam je strani termin i on više odgovara evropskim pogledima.
Osim toga, ti festivali ne bi imali izraženi ekonomski uticaj. Osim ako na to ne gledaš kao turističku atrakciju u rangu cirkusa.
Ja ovu temu gledam iz više duhovnog aspekta. Ne mješajmo ekonomiju i duhovnost.
Unaprijed hvala na budućem doprinosu svih učesnika u raspravama.

samina_swe
Posts: 321
Joined: 18/12/2011 04:31

Re: Slavenska rodna vjera

Post by samina_swe » 05/06/2012 15:47

Vuki2012 wrote:
samina_swe wrote:puno nesto tih bogova,subhanllah :D


Nije važan broj.


da naravno,da je bitan danas ljudi nebi obozavali Allaha vec te male "bogove" :lol:


al nastavi,citam te :thumbup:

samina_swe
Posts: 321
Joined: 18/12/2011 04:31

Re: Slavenska rodna vjera

Post by samina_swe » 05/06/2012 15:48

Vuki2012 wrote:
Obskurni wrote:Isto tako smatram da se treba nauciti o vjeri naših predaka. Bilo bi super kada bi izgradili turizam na osnovu neopaganizma i poceli slaviti neke festivale kako bi privukli ljude.
K tome pratim i temu i doprinjet cu nesto kasnije :D


Neopaganizam je strani termin i on više odgovara evropskim pogledima.
Osim toga, ti festivali ne bi imali izraženi ekonomski uticaj. Osim ako na to ne gledaš kao turističku atrakciju u rangu cirkusa.
Ja ovu temu gledam iz više duhovnog aspekta. Ne mješajmo ekonomiju i duhovnost.
Unaprijed hvala na budućem doprinosu svih učesnika u raspravama.


Dakle ti zelis ici malo dalje od pukog turizma,zelis oziviti staru vjeru?

User avatar
Obskurni
Posts: 795
Joined: 17/10/2011 09:19

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Obskurni » 05/06/2012 15:56

Naravno da ne mislim na cirkus da se pravi od toga no festivali i radionice ne bi bili nimalo loši da upoznamo ostatak svijeta sa našom izvornom religijom a i sami nešto naucimo od toga.

musa_2004
Posts: 88
Joined: 17/06/2004 12:10

Re: Slavenska rodna vjera

Post by musa_2004 » 05/06/2012 16:01

samina_swe wrote:
Vuki2012 wrote:
samina_swe wrote:puno nesto tih bogova,subhanllah :D


Nije važan broj.


da naravno,da je bitan danas ljudi nebi obozavali Allaha vec te male "bogove" :lol:


al nastavi,citam te :thumbup:cemu omalovazanje drugih religija/bogova?

Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 05/06/2012 16:08

samina_swe wrote:
Vuki2012 wrote:
samina_swe wrote:puno nesto tih bogova,subhanllah :D


Nije važan broj.


da naravno,da je bitan danas ljudi nebi obozavali Allaha vec te male "bogove" :lol:


al nastavi,citam te :thumbup:


Ovdje se ne radi ni o kakvom obožavanju. I ničiji Bog ili Bogovi nisu "mali".

Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 05/06/2012 16:08

samina_swe wrote:
Vuki2012 wrote:
Obskurni wrote:Isto tako smatram da se treba nauciti o vjeri naših predaka. Bilo bi super kada bi izgradili turizam na osnovu neopaganizma i poceli slaviti neke festivale kako bi privukli ljude.
K tome pratim i temu i doprinjet cu nesto kasnije :D


Neopaganizam je strani termin i on više odgovara evropskim pogledima.
Osim toga, ti festivali ne bi imali izraženi ekonomski uticaj. Osim ako na to ne gledaš kao turističku atrakciju u rangu cirkusa.
Ja ovu temu gledam iz više duhovnog aspekta. Ne mješajmo ekonomiju i duhovnost.
Unaprijed hvala na budućem doprinosu svih učesnika u raspravama.


Dakle ti zelis ici malo dalje od pukog turizma,zelis oziviti staru vjeru?


Stara vjera nikada nije ni umrla.

AleksoMKD
Posts: 5617
Joined: 01/03/2012 15:03
Location: Tamo gdje vjecno sunce sja

Re: Slavenska rodna vjera

Post by AleksoMKD » 05/06/2012 16:43

Obskurni wrote:Naravno da ne mislim na cirkus da se pravi od toga no festivali i radionice ne bi bili nimalo loši da upoznamo ostatak svijeta sa našom izvornom religijom a i sami nešto naucimo od toga.


Ovo sam video u Svedskoj. Nesto kao "reenacment" ali radi non stop kao Vikingsko selo. Ljudi obuceni ko onda, rade u radionicama uzhad, posudje, alate i oruzje. Ima i restoran gde se jedu ta njihova jela (pusena jagnjetina je super) i svakako pice.

Cak se ponekad obuku u oklope i malo "mlate" tupim macevima. Posetioci mogu iznajmit odela i ucestvovat u radionici ili fino zameziti.

Sve u svemu fino sredjeno.

User avatar
harač
Posts: 5268
Joined: 13/02/2006 13:30

Re: Slavenska rodna vjera

Post by harač » 05/06/2012 16:59

Obskurni wrote:Isto tako smatram da se treba nauciti o vjeri naših predaka. Bilo bi super kada bi izgradili turizam na osnovu neopaganizma i poceli slaviti neke festivale kako bi privukli ljude.
K tome pratim i temu i doprinjet cu nesto kasnije :D


k'o ateista podržavam sve vjerske festivale: ajvatovice, djevojačke pećine, dovišta, međugorja, ukazanje marija, proglašavanje svetaca, te bi se i paganski praznici, naročito spaljivanje onih lomača i dr. tu komotno smjestilo. tu se najveće pare vrte. kad već nemamo pameti za industrije, možemo se barem pokušat spasit na ovu vjeru koju imamo na izvor :lol:

Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 06/06/2012 10:05

Festival nije nužno povezan sa bilo kjim ispoljavanjem religije.
Kraj Tuzle imamo naselje sojenica. Ali kako vidim, nije nešto ozbiljnije posjećeno niti donosi puno novca.
Na kraju se sve to svodi na biznis, a teško da nas to može izvući iz krize. Osim ako se zapušteni zamkovi i tvrđave ne pretvore u hotele. To bi moglo donijeti više novca nego radionice i prodaja suvenira.
Ali opet to se opet ne odnosi na samu vjeru. A nije ostalo ni mnogo prirode gdje bi se obredi, za turiste izvodili. E sada ako neko izvodi obrede za turiste, koliko tu ima vjere?


Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 07/06/2012 09:18

NA stranici www.starisloveni.com može te preuzeti i časopis Veles.

http://www.starisloveni.com/CasopisVeles.html

Kao i stripove inpirisane slavenskim vjerovanjima i mitologijom.

http://www.starisloveni.com/Stripovi.html

Slava

Leftist
Posts: 233
Joined: 04/10/2011 09:28

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Leftist » 07/06/2012 09:34

Vuki, jedno pitanje bez provokacije. Jeli ti fakat vjerujes u sve to sto pricas, ono bas iskreno u babarogu i sl. ili ti je hobi to proucavati ?

Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 07/06/2012 10:49

Leftist wrote:Vuki, jedno pitanje bez provokacije. Jeli ti fakat vjerujes u sve to sto pricas, ono bas iskreno u babarogu i sl. ili ti je hobi to proucavati ?


Da vjerujem. Ovo teško mmože da bude hobi. Vjersko ubjeđenje ili samo ubjeđenje, ma kakvo bilo, određuje naš život.

User avatar
irac300
Posts: 6224
Joined: 18/07/2009 18:36

Re: Slavenska rodna vjera

Post by irac300 » 07/06/2012 12:26

Ja sam mislio ti si neko ko izučava davno zaboravljena vjerovanja, religije...iz hobija, znatiželje, struke..Kad ono..ti k'o da sektu stvaraš. :D (bez uvrede)

Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 07/06/2012 12:51

irac300 wrote:Ja sam mislio ti si neko ko izučava davno zaboravljena vjerovanja, religije...iz hobija, znatiželje, struke..Kad ono..ti k'o da sektu stvaraš. :D (bez uvrede)


Odmah vi po sektama. Pa iznenađeni, pa bez uvrede.
Ts ts ts ts.
Nema tu nikakvih sekti. Svako traži svoju istinu i pogled na svijet. Bar je internet dovoljno šitok i prostran za iznošenje ličnih pogleda i uvjerenja. A i još uvijek nije cenzurisana i kontrolisan. Te se može nađi dosta korisnih informacija, šta već kome treba.

User avatar
irac300
Posts: 6224
Joined: 18/07/2009 18:36

Re: Slavenska rodna vjera

Post by irac300 » 07/06/2012 13:01

Vuki2012 wrote:
irac300 wrote:Ja sam mislio ti si neko ko izučava davno zaboravljena vjerovanja, religije...iz hobija, znatiželje, struke..Kad ono..ti k'o da sektu stvaraš. :D (bez uvrede)


Odmah vi po sektama. Pa iznenađeni, pa bez uvrede.
Ts ts ts ts.
Nema tu nikakvih sekti. Svako traži svoju istinu i pogled na svijet. Bar je internet dovoljno šitok i prostran za iznošenje ličnih pogleda i uvjerenja. A i još uvijek nije cenzurisana i kontrolisan. Te se može nađi dosta korisnih informacija, šta već kome treba.


Ma O.K. izvinjavam se ako sam te uvrijedio, nije mi to bila namjera, samo sam neko svoje zapažanje izveo. Sorry!

Vuki2012
Posts: 45
Joined: 05/06/2012 10:54

Re: Slavenska rodna vjera

Post by Vuki2012 » 07/06/2012 13:11

Nema problema.

AleksoMKD
Posts: 5617
Joined: 01/03/2012 15:03
Location: Tamo gdje vjecno sunce sja

Re: Slavenska rodna vjera

Post by AleksoMKD » 07/06/2012 15:55

Mozes li opisat neki ritual ili molitvu?

Ja znam da prilicno danasnjih obicaja sto ih narod jos upraznjava vuce korene iz Slovenske stare religije.
Na primer u nekim delovima Makedonije posle zetve se napravi venac ili snop od zita i ostavi na polju kao dar. Mislim da to ide Dazhbog-u ili tako nesto.

Post Reply