Religija kao mentalni program

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

User avatar
vet
Posts: 97
Joined: 21/07/2003 00:00

Religija kao mentalni program

Post by vet » 25/05/2007 23:15

Kad se lijepo upakovana gomila laži uspije da proda narodnim masama polako i sistematski tokom nekoliko hiljada godina - onda se istina smatra totalnom besmislicom a onaj koji ju propovijeda - totalnim ludakom

J. Dresden


Kad bi čovjek bio u stanju da se izdigne izvan svog nacionalnog ili vjerskog obora, vidjeo bi da su svi ljudi na ovoj planeti u osnovi isti. Razlika je jedino u mentalnim programima. Te razlike između ljudi koje čovjek “pecipira” u suštini su vještačkog karaktera a njegova “percepcija” je izmanipulisana, tako da se tu više radi o jednoj – “projekciji”, na osnovu lažnih elemenata koji su čovjeku zadati izvana. Laž prihvaćena kao istina, reguliše čovjekovu svijest i percepciju. Mehanizam na koji se to dešava, može se predstaviti na sljedeći način:

Mnogima je poznato da oni koji se bave hermetičkim naukama često koriste jedan simbol kojeg oni nazivaju “drvo života.” Oni koji su taj simbol vidjeli znaju da se radi o na prvi pogled jednom običnom drvetu sa pupoljcima u njegovoj krošnji kao i vidljivom korijenju u zemlji.

Stara hermetička maksima kaže: “Kako gore, tako i dole”.

Ako odemo “dolje” do nivoa ćelije koja predstavlja jedan mikrokosmos za naš organizam i ako pogledamo kako nervna ćelija izgleda, vidjećemo da ona veoma liči na stablo, gdje dendriti predstavljaju njenu krošnju a aksoni korjenje. Daljim istraživanjem dolazimo do podatka da se na “krošnji” nalazi i određen broj receptora koji veoma liče na - pupoljke.Ti receptori, koje takođe možemo da smatramo i “bravom”, služe za prihvat “ključa”, odnosno – liganda, koji je donosilac informacije. Kada informacija dođe uz pomoć liganda do ćelije, ona onda unutra aktivira određene funkcije koje regulišu život te ćelije a time i cijelog našeg organizma. Znači ligand mijenja stanje u ćeliji donoseći joj određenu informaciju. Sada treba da zamislimo jedan primjer, recimo da se Istina zove – adenozin, a Laž – kofein.

Dnevnom aktivnošću tijelo čovjeka se zamara te se usljed njegovog metabolizma oslobađaju molekule adenozina koje na neki način možemo smatrati - ISTINSKOM INFORMACIJOM.
Te molekule adenozina se onda kao ligandi počinju da vežu za receptore ćelije donoseći joj informaciju: “vrijeme je za spavanje”. Što se vremenom više receptora ćelije okupira od strane adenozina, to se aktivnost te ćelije sve više i više smanjuje, čovjek počinje da zijeva i na kraju ide na spavanje, te tako na osnovu istinskih informacija, on omogućava svom organizmu da se odmori.

Međutim, šta se dešava ukoliko je taj čovjek na prve znakove sanjivosti odgovorio jednom kafom? Nekim slučajem molekule kofeina, kojeg smo već nazvali – LAŽ, imaju sličnu konfiguraciju kao i molekule adenozina, te se vežu upravo za one receptore na ćeliji koji su namjenjeni za adenozin, odnosno ISTINU.Vezanjem za te receptore ligandi kofeina ih okupiraju, te tako receptori nisu više u stanju da prime ISTINU, što dovodi to toga da se ćelija ponaša sasvim drugačije nego što bi se ponašala u normalnim okolnostima. Sada laži počinju da regulišu rad, odnosno, ponašanje ćelije!

Dakle, ono što tu imamo, to je LAŽ koja se “zaljepila” namjesto ISTINE.

Da li je i ovo onda slučajno: religija – religare - ligare – ligand (da li možda ovdje imamo posla sa – vezivanjem - nečije svijesti)?!?
Sada idemo “gore”. Naš um takođe možemo smatrati jednim “organom” sa određenim brojem receptora. Kada primi neku informaciju on je prenosi duboko u našu svijest gdje ta informacija može dramatično da promijeni njeno stanje. Na kraju, još samo treba da zamislimo šta se događa ukoliko je naš um prihvatio laži umjesto istine, te su tako te laži okupirale većinu njegovih “receptora”, ostavljajući veoma malo slobodnih receptora koji su u stanju da prihvate istinu. Kakvog to onda odražaja može imati na našu svijest, percepciju i ponašanje? Naravno, u tom slučaju laži će kontrolisati našu svijest i percepciju!

Religije imaju upravo tu ulogu, međutim, one su samo jedan od mentalnih programa dizajniranih za kontrolu svijesti čovjeka. Bilo koja ideologija može igrati ulogu mentalnog programa


Naravno, u praksi se laži nikada ne prezentiraju same, nego se vješto pakuju s istinitim informacijama jer ljudi kad prepoznaju istinu, imaju tendenciju da gutaju i ambalažu u koju je ona upakovana.

U knjizi Aktivna strana beskraja, Don Huan postavlja Kastanedi sljedeće pitanje: “Kako objašnjavaš nesklad između intelekta jednog inženjera i gluposti njegovog sistema vjerovanja”?

Da bi se razumjela suština ovog pitanja i pokušalo doći do odgovora na njega, prvo ćemo predstaviti jedan kraći

Pregled trenutne situacije na terenu

Hrkljuš Jehović

Image

Sve vidi, sve čuje i sve zna. Prilično je star ali je još uvijek veoma aktivan uz pomoć svojih predstavnika i sljedbenika. Poznat je i pod šifrom - YHVH. Prije više od 2500 godina, prikazao se Mojsiju na Sinajskoj Gori uz svjetlosne efekte, puno dima i vatre; i tom prilikom mu je svečano uručio zapovijesti u vezi toga šta se smije a šta ne smije raditi.

Tamo negdje 458 g. p.n.e., Leviti, sveštenici palestinskog plemena Juda, sjetili su se da napišu Knjigu Zakona u kojoj su pojasnili šta je ovaj Hrkljuš htjeo da kaže, a tu je navedena i činjenica, - da je on lično upravo njih izabrao kao svoje miljenike i ovozemaljske predstavnike. Dakle, tu je bila napisana istina i ništa drugo do samo istina, kako je to jasno navedeno u tom ‘svetom pismu’. On je tu, ujedno, poručio i svima onima koji ga ne budu voljeli i slušali - da će gadno da prođu. Jedna od njegovih poznatih izjava je: Služite mi sa strahom i radujte mi se s trepetom". Ima mnogo sljedbenika koji su danas podijeljeni u nekoliko različitih grupa u skladu sa različitim razumijevanjem onoga što je on rekao. A on, nikako da dođe lično i pojasni stvar.

***

Hrkljuš Islamović

Image


Sve vidi, sve čuje i sve zna. Poznat je i pod šifrom Hrkljuš dž.š. Veoma je aktivan preko svojih predstavnika i sljedbenika. Uz pomoć svog anđela-glasnika Gabrijela, stupio je u kontakt sa Muhamedom 612. godine, kad je ovaj krenuo da se malo prošeta a onda je usljed Gabrijelove anđeoske intervencije, pao u nesvijest. Tom prilikom je ovaj ošamućenom Muhamedu prišapnuo hrpu suštinskih informacija u kojima je rečena samo istina i ništa drugo do istina. Srećom, nakon što je došao sebi, Meho se je sjetio svih tih informacija, pa je sve to stavio i na papir i tako napravio ‘svetu knjigu’, čiji se sadržaj ni dan danas ne smije dovoditi u pitanje. Tako, Hrkljuš dž.š. danas ima mnogo sljedbenika u svijetu koji su se u međuvremenu, takođe podijelili u nekoliko različitih grupa, u skladu sa različitim razumijevanjem onoga što je on rekao. A on, nikako da dođe lično i pojasni stvar.

***

Hrkljuš Mormonijević

Image


Sve vidi, sve čuje i sve zna. Kontaktirao je Jozu Smita jedne septembarske noći 1823. godine, uz pomoć svog anđela-izaslanika Moronija, kojom prilikom je zapanjenom Jozi uručena specijalna knjiga u kojoj je napisana istina i ništa drugo do samo istina (takođe, na principu: “isto sranje, drugo pakovanje”). Tako je on danas veoma aktivan uz pomoć svojih predstavnika i sljedbenika.

***

Hrkljuš Svjedok

Image


Sve vidi, sve čuje i sve zna. Poznat je i po nadimku Turbo-Hrkljuš. Čarli Taze Rasel je u njegovo ime lično osnovao poveliku grupu sljedbenika koji su danas poznati kao Hrkljuševi Svjedoci. Oni su takođe zakleti obožavaoci istine. Tako je ovaj Hrkljuš danas veoma aktivan uz pomoć svojih predstavnika i sljedbenika a postao je nadaleko poznat tek nakon što mu se pridružila moja komšinica Šefika, koja je na osnovu svojih intimnih iskustava s njim, izjavila za javnost:

“Kad sam mala bila,
tanko sam piškila,
sad Hrkljušu hvala
piškim ko iz bokala”

***

Hrkljuš Novog Doba

Image


Ovo je najmlađi Hrkljuš (što se sasvim jasno može i vidjeti na gornjoj slici). Kaže da nas sviju prožima, pa vjerovatno tako i sve vidi, sve čuje i sve zna. Poznat je kao Hrkljuš Novog Doba a neki ga nazivaju i Hrkljušem Novog Svjetskog Poretka. On nalaže svojim sljedbenicima da nose ružičaste naočale i da obraćaju pažnju na sve, osim na - objektivnu realnost.

Ovaj Hrkljuš ne koristi nikakve sveštenike, hodže i popove u svojim odnosima s javnošću. On to radi tiho preko svojih specijalnih gurua, kojima je njegova doktrina poznata do tančina.

Njega će, navodno, morati da vole i slijede svi oni koji budu htjeli da žive u Novom svjetskom poretku, kojeg nam je patokratija pripremila. (Naravno, patokratija će tada ukinuti sve ostale Hrkljuše, jer nam oni više neće trebati.)


***

Dakle, odakle taj nesklad između intelekta jednog “injženjera” i racionalnog prihvatanja neke od gorenavedenih opcija?!

Religija kao mentalni program ‘daunlodira’ se u čovjekovu podsvijest u većini slučajeva još za vrijeme njegovog djetinjstva, gdje se to mahom radi u tzv. “periodu ranih impresija” u obliku kojekakvih rituala. Kasnije se taj program samo održava i eventualno nadograđuje, regulišući čovjekovo stanje svijesti i percepciju. Njegov intelekt ga ne dovodi u pitanje zbog podsvjesnih blokada i ugrađenog straha od ‘individue’ koja “sve vidi, sve čuje i sve zna”, što djeluje kao neka vrsta “firewall-a” ili zaštite “mentalnog softvera”. Tako se čovjek duhovno kastrira, dok istovremeno ima tendenciju da pod duhovnošću smatra religiju, koja istovremeno sa duhovnom realnošću nema nikakve veze.

Takav čovjek, naravno, koristeći svoj intelekt može postati injženjerom ili bilo čim drugim, međutim, on će se sa ezoteričke tačke gledišta smatrati slijepim. Tako je npr. današnja nauka, koja nije zasnovana na istinskoj duhovnoj realnosti, dovela ovu planetu i čovječanstvo na rub kolapsa, dok se najnovija otkrića prvenstveno koriste u vojne svrhe, nebili se kako upotrijebila na štetu drugih ili s ciljem kontrole tih “drugih”. Tako, nije nikakvo čudo što je atomska energija prvenstveno na ovoj planeti korištena u obliku atomskih bombi. Naučnici, slijepi za duhovnu realnost, nisu u stanju da vide da je sve što postoji međusobno povezano i dio jedne veće cjeline, kao ćelije jednog organizma, te da se i ponašaju u skladu s tim. Kako to onda očekivati od nekog ‘prosječnog čovjeka’?!

Uzmimo na primjer da je neki religiozan čovjek postao psihijatar ili psiholog. On “zna” da je ovaj život sve što jeste, i ako se on proživi na osnovu pravila koje je zacrtao “onaj odozgo”, čovjek ima dobre sanse da završi u raju, a ako ne, onda ide u pakao. Dakle, dosta toga zavisi od presude “onoga koji sve vidi, sve čuje i sve zna”. Naravno, ova vrsta filozofije će se odražavati i kod pristupa ovog stručnjaka ne samo životu, nego i materiji kojom se bavi. Tako, ukoliko mu se neki pacijent, na primjer, obrati zbog toga što pati od neke fobije ili recimo, automatski pada u nesvijest kad se posiječe, odnosno, vidi svoju vlastitu krv, šanse da mu gorenavedena vrsta psihologa ili psihijatra pomogne, jednake su nuli. Zašto? Zato što određene traume koje su nastale u prošlosti, bilo u “periodima ranih impresija”, bilo za vrijeme dok je čovjek bio u majčinoj utrobi, bilo u nekom od njegovih prošlih života, ostavljaju u njegovoj podsvijesti određene “rezidue” koje uveliko utiču na njegovo biće, kao jednu cjelinu. “Prošlih života…!?”...Kakvih “prošlih zivota”!?”, vrisnuo bi skoro svaki psiholog/psihijatar-vjernik kad bi ovako nešto čuo jer on “zna” da je tako nešto nemoguće, te tako neće ni pokušavati da zalazi na to područje. Međutim, u objektivnoj realnosti postoje i neki koji ne misle tako, te su razvili metode regresivne terapije uz pomoć kojih vraćaju pacijente “unazad” sve do momenta pojave određene traume koja je uzrok fobije od koje ovaj trenutno pati. Kada čovjeka regresivnom terapijom vrate unazad i kad on s tačke njegove sadašnje budne svijesti sagleda traumu koja mu se dogodila u prošlosti, dolazi do tzv. “rezolucije konflikta”, te svaka fobija vezana za tu traumu kod njega prestane da se manifestuje. Međutim, praksa regresivnog vraćanja ljudi u prošlost, uključujuci i njihove prošle života, pokazala da nijedan od pacijenata tamo nije vidjao kojekave Jehove, Alahe i slične “bogove”, nego da ljudsko biće “kruži” između različitih oblasti postojanja i da ono kao “duhovno biće” dolazi ovamo kako bi imalo fizičko iskustvo, gdje bi u interakciji s materijom ubrzalo svoj individualni razvoj. (Međutim, to ne znači da ne postoje entiteti višeg stanja svijesti iz jedne druge oblasti postojanja koji mou da se “igraju bogova”!)

Sada, ovdje već imamo situaciju gdje dolazi do konflikta između objektivne realnosti i religijskog programa. Nastavljajući dalje sa regresivnom terapijom, u slučaju onih koji automatski padaju u nesvijest nakon percepcije krvi, ispostavilo se da je najčešći uzrok za to fizička trauma nastala u periodu ranih impresija. Takođe se ispostavilo da je najčešća vrsta te traume kod muškaraca cirkumcizija prepucijuma. Ukoliko dijete kod obrezivanja prepucijuma vidi krv, nakon koje odmah slijedi bol, njegova svijest nakon tog doživljaja (kojeg tada nije u stanju racionalizovati/protumačiti) počinje da se “isključuje” kod svake naredne percepcije krvi, kako bi izbjegla doživljaj bola. To ima i druge psihičke posljedice, kao npr. strah od autoriteta, tendencija ka slijepom slijeđenju kojekavih propisa ili ‘trendova’ koje mu drugi zacrtavaju, gubljenje tendencije za ili razmišljanjem svojom glavom, kao i neki drugi psiho-somatski poremećaji.

Imajući to na umu, onda nije slučajno to što je Jehova davno tražio od svojih sljedbenika, prvobitno u sklopu Judaizma, da uvedu obaveznu cirkumciziju. Ovaj čin bi neki psiholozi tumačili ranom fazom “transpersonalizacije” čovjeka. To je veoma bitno za apsorpciju psiho-patološkog materijala kojem će on kasnije biti izložen. Tako, ukoliko ostanemo na Judaizmu, koji je zasnovan na Tori (prvih pet “Knjiga Mojsijevih”) i Talmudu, koji se u Judaizmu smatra važnijim od Tore, ne bi bilo loše malo kritički zaviriti u taj materijal s aspekta jednog psihologa. S obzirom da je psiho-patološki materijal iz “Mojsijevih knjiga” lako dostupan u Starom Zavjetu, ovdje ću samo navesti par bisera iz Talmuda:

SMRT ZA PREKRŠAJ TALMUDA
„Učenja i zakoni Talmuda važniji su i imaju se strožije primenjivati od zakona Tore. Ko prekrši zakon Talmuda zaslužuje smrt.” (Talmud, Erubin 21a).

BEZ JEVREJA NIŠTA NE BI BILO NA SVIJETU
„Da Jevreja nema na svijetu, ne bi ni sunce sjalo, ni kiša padala, niti bi ikakva blagoslova bilo na zemlji.” (Talmud, ...amot 1016)

BOG I JEVREJI
„Bogu su miliji Jevreji od anđela.” (Talmud, Holin 916).

„Kao god što je čovek nad životinjama, tako su i Jevreji nad svima narodima od Boga postavljeni.” (Talmud, Berah 1026).

O FIZIČKOM RADU
„Rad je veoma štetan i malo donosi.” (Talmud, Getin 680).
„Nema goreg i lošijeg posla od obrađivanja zemlje, jer kad ko 100 srebrnika ima u trgovini može svaki dan mesa i vina imati: ko pak uloži 100 srebrnika u zemljoradnju, može samo soli i kupusa jesti.” (Talmud, ...amot 63a).

FIZIČKI RAD JE ZA NEJEVREJE
„Nejevreji su stvoreni da služe Jevreje. Oni moraju orati, kopati, sijati, kositi, vršiti. Jevreji su stvoreni da sve gotovo nađu.” (Talmud, Berahot 58a).

JEVREJSKO JUNAŠTVO
„Jevrej neka ide poslednji u rat. U tom slučaju biće prvi kod kuće.” (Talmud, Tesahim 113a).

JEVREJSKO MILOSRĐE
„Zabranjeno je biti milostiv prema Nejevrejima.” (Talmud, Ramban).
„Nejevreju ne treba milost i pomoć ukazivati.” (Talmud, ...amot 12a).

NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NEJEVREJU NE TREBA POMOĆI
„Ako jednom Nejevreju prijeti opasnost da se u jednoj rijeci udavi pa ako se nalazi već i blizu smrti, Jevrej mu ne sme ići u pomoć da ga spase.” (Jad Hazakah, Aboda Cara 10a).

NEJEVREJI NISU LJUDI VEĆ ŽIVOTINJE
„Bog je stvorio Nejevreje, iako su oni ravni sa životinjama i dao im je čovečji oblik, jer ne dolikuje Jevreju da bude služen od stoke. Zato ga služe životinje u čovečijem obliku.” (Šulhan aruh, Mudraš talpiot 225).
„Nejevreji, čija duša potiče od nečistog duha, nazivaju se svinjama.” (Talmud, Jalkut Rubeni 12).
„I zato ako jedan nejevrejski sluga ili sluškinja umre treba ih ožaliti onako, kao kad jedan vo ili magarac crkne. ” (Talmud, Brohes).
„Između Jevreje i Nejevreja ne postoji nikakva veza. Jer meso Nejevreja je životinjsko meso, a njihovo sjeme je životinjsko sjeme.” (Talmud, ...amot 89a).
„Nejevrej je kao jedno pseto. Štaviše, zapisi uče da se pseto ima više poštovati od Nejevreja. ” (Talmud, Ekeseget raši eksod 22).
„Meso Nejevreja je meso magareće, a sjeme konjsko sjeme.” (Talmud, ...amot 98a).

„Onaj koji nije obrezan i ne drži sabat ne naziva se čovekom.” (Talmud, Jalkut Rubeni 39).
„Nejevrej nema oca, jer je on na đubrištu rođeno pseto.” (Tamud, ...amot).
„Ma koliko imali narodi svijeta tijelo slično Izrailjcima, ipak se oni upoređeni s čovjekom imaju smatrati za majmune. ” (Talmud, Šene Lukot 250).
„Polni odnosi Nejevreja su isto kao i polni odnosi životinja.” (Talmud, Sanhedrin 746).
„Kuće nejevrejske su kuće životinjske. ” (Talmud, Leb. tob. 46a).
„Tuđa žena koja nije kći Izrailja, parče je marve.” (Talmud, Abarbanel).
„Nejevrejka u bremenitom stanju ima se smatrati kao bremenita stoka. ” (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 405).
„Dijete u utrobi jedne Nejevrejke nije bolje od životinje.” (Šulhan aruh, Joreh deah 240).

NEJEVREJKE SU PROSTITUTKE
„Nejevrejke su nečiste i imaju se smatrati prostitutkama.” (Talmud, Aloda Kara 366).
„Sve Nejevrejke su kurve.” (Talmud, Even hekor).

PET ZAPOVESTI ZA JEVREJE
„Jevreji moraju naučiti ovih pet stvari: 1. Volite jedan drugoga. 2. Volite pljačku. 3. Volite bančenje. 4. Mrzite vaše gospodare. 5. Ne govorite nikada istinu.” (Talmud, Pesahim 113a).

LAŽ
„Prema Nejevrejima dozvoljena je upotreba svake laži.” (Talmud, Berahot).

NEPRAVDA
„Ne smiješ Jevreju, tvome bratu, učiniti kakvu nepravdu. Nejevreju je dozvoljeno da učiniš sve i svaku nepravdu.” (Talmud, Geneba 40a).

LICEMIJERSTVO
„Dopušteno je pred Nejevrejom pretvarati se, da te ne ošteti i ne ujede.” (Talmud, Lota 41b)

MESIJA
”Mesija će doći i povratiti Kraljevinu Jevrejima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i potčinjeni biti.„ (Talmud, Šab 120a).

”Kad Mesija dođe onda će zemlja roditi kolače i vunene haljine, a žito će krupno biti kao dva bubrega od najvećeg vola.„ (Talmud, Ketubog 112b).

”Tada će svaki Jevrej imati 2800 slugu i 300 sluškinja.„ (Talmud, Sanhedrin 101a).

”Pre toga biće strahovit rat, koji će dve trećine sveta uništiti. U njemu će Jevreji toliko oružja zapleniti, da će im trebati 7 godina da ga sagore i istope.„ (Talmud, Majene ješ. 74,4).

”Tada će Jevreji neizmjerno bogati biti jer će blago cijeloga svijeta u njihovim rukama biti. Svi će narodi tada preći u jevrejsku veru, samo Hrišćanima to neće dozvoljeno biti, nego će ih potpuno iskoreniti, jer su porijeklom od đavola”. (Talmud, ...amot 24b., Aboda 3b). (…)

(malo širi izvod može se naći ovdje: http://galaksija.blogspot.com


***

Gorenavedeni psiho-patološki materijal poslužio je zajedno sa Torom kao temelj za osnivanje prve monoteističke religije, iz koje su proistekle i druge religije, zasnovane na obožavanju boga-psihopate.

Šta onda možemo očekivati od njegovih sljedbenika, pitanje je sad?!

Ovo je naravno bio samo jedan mali primjer uticaja religije na mentalni sklop čovjeka, u smislu njegove ‘transpersonalizacije’ i njenog dejstva u ograničavanju čovjekove percepcije realnosti. Destruktivno dejstvo ovog psiho-patološkog materijala možemo lako primjetiti ukoliko poznajemo osnovne elemente naše istorije i ukoliko se okrenemo malo oko sebe.

[Napomena: proces “transpersonalizacije” (psihopatizacije) čovjeka lijepo je opisao Lobaczewski u ovj knjizi ovdje: http://www.galaksija.com/politicka_pone ... adrzaj.htm]


***

I na kraju, imajući na umu neku moguću diskusiju na ovu temu, prethodno bi moglo biti od koristi uzeti u obzir i ovaj slučaj iz objektivne realnosti:
Na jednom predavanju na temu hipnoze predavač je hipnotisao jednu osobu iz publike i onda joj dao tzv. posthipnotičku sugestiju da ustane i kukurikne kad god se on uhvati za uho. Naravno, kad ju je povratio iz hipnoze, ta osoba se vratila nazad u publiku ne sjećajući se ničega; predavanje se tako nastavilo, predavač se onda uhvatio za uho - a osoba iz publike je ustala i kukuriknula. Tako se to ponovilo nekoliko puta. Onda su pitali tu osobu iz publike koja kukuriče, zašto to radi. Ona je nakon kraćeg razmišljanja odgovorila - kako joj se učinilo da je atmosfera na predavanju bila nekako loša, pa je htjela da je malo popravi tim svojim gestom.

Ljudska svijest ima tendenciju da interpretira odnosno racionalizuje svaki događaj i situaciju, kao i svoje ponašanje na osnovu do tada joj poznatih elemenata. Ona istovremeno ne dozvoljava mogućnost da samoj sebi prizna - da je njeno razmišljanje i ponašanje rezultat kondicioniranja, odnosno programiranja.

Kad mislimo da mislimo "svojom glavom" - mi većinom, u stvari, - samo racionalizujemo na osnovu spolja nam zadatih elemenata. Mi, u stvari – cijelo vrijeme mahom “kukuričemo” a da toga nismo ni svjesni.


Naravno, ovo moramo imati na umu prilikom svakog iznošenja „našeg“ mišljenja.


Pozdrav


marijindvorac
Posts: 245
Joined: 21/10/2006 18:40

Post by marijindvorac » 27/05/2007 01:26

Joj meni ovo sve govori da ti mislis da nema boga. Pa bar Mojsije je bio covjek kome se moglo vjerovati (vidio sam ga na filmu, sa bradom, ozbiljan). Pa Muhamed..... pisalo da je on padao u nesvijest od epilepsije ali nije jer zna bog zasto je to tako namjestio da mu moze sve da izdiktira i da ih drugi ne ometaju.
A vidi Talmuda: "Tada će svaki Jevrej imati 2800 slugu i 300 sluškinja." (Talmud, Sanhedrin 101a). A sve se ko nema.......

Posto ne bi znao sta da radim sa tolikim muskim slugama ja sam ipak za 70 djevica i ako uslov nije da su djevice niti da ih je bas toliko.

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 27/05/2007 01:47

procitavsi ovo, namah se konvertujem u judeizam :oops:

User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 8632
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

Post by Bosanac sa dna kace » 27/05/2007 03:16

Ev ja odo sad odma iz ovih stopa da se prishaltam na judaizam, ev svice odo zauzet mjesto u provm safu u sinagogi...sluskinje men, a sluge Muratu :lol:

User avatar
vet
Posts: 97
Joined: 21/07/2003 00:00

Post by vet » 27/05/2007 07:30

Problem je u tome što u ovim vremenima na ovoj planeti mahnitanje transpersonalizovanih individua (pod vođstvom suštinskih psihopata) ulazi u završnu fazu. Ovi mentalni programi stvoreni su s ciljem ne samo stvaranja uslova za sukobe i patnju ljudskih bića, ograničavanja i zaustavljanja njihovog ezoteričnog razvoja, nego i krajnjeg uništenja čovječanstva.

Na primjer, ukoliko obratimo pažnju na ovaj izvod iz Talmuda:

”Mesija će doći i povratiti Kraljevinu Jevrejima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i potčinjeni biti.„ (Talmud, Šab 120a).

”Kad Mesija dođe onda će zemlja roditi kolače i vunene haljine, a žito će krupno biti kao dva bubrega od najvećeg vola.„ (Talmud, Ketubog 112b).

”Tada će svaki Jevrej imati 2800 slugu i 300 sluškinja.„ (Talmud, Sanhedrin 101a).

”Pre toga biće strahovit rat, koji će dve trećine sveta uništiti. U njemu će Jevreji toliko oružja zapleniti, da će im trebati 7 godina da ga sagore i istope.„ (Talmud, Majene ješ. 74,4).

”Tada će Jevreji neizmjerno bogati biti jer će blago cijeloga svijeta u njihovim rukama biti. Svi će narodi tada preći u jevrejsku veru, samo Hrišćanima to neće dozvoljeno biti, nego će ih potpuno iskoreniti, jer su porijeklom od đavola”. (Talmud, ...amot 24b., Aboda 3b)


mi moramo imati na umu da postoji jedna prilično jaka struja (vjerovatno danas i najača) ove vrste mentalnih bolesnika, koji su preko Levita i Fariseja, danas poznati i kao Cionisti. Njima je u interesu da poduzmu sve kako bi došlo do ovog „velikog rata“, što bi vodilo ka „armagedonu“ i stvaranju uslova za dolazak njihovog „mesije“. Oni su njegova glavna „produžena ruka“ u našoj realnosti (mada ni ostale nisu za zanemariti.) Ovo nije nikakva šala, niti stvar za potcjenjivanje jer te individue STVARNO VJERUJU u to i DEJSTVUJU u skladu s tim vjerovanjem (mentalnim programom).

Ukoliko uzmemo u obzir samo ove detalje na temu Cionista, koje Dr A. Pastore naveo u tekstu Čudnije od Fantazije, ovdje:

http://www.galaksija.com/cofsadrzaj.htm

što se može i malo dublje sagledati u knjizi Controversy of Zion, Douglas-a Reed-a, ovdje:

http://knud.eriksen.adr.dk/Controversybook/

i povežemo to s današnjim zbivanjima (priprema jednog šireg svjetskog sukoba uz pomoć napada na Iran), možemo vidjeti (tj. oni koji nisu transpersonalizirani izvan određenih granica) da ova struja vodi čovječanstvo direktno u propast. Naravno, da bi se ovo primjetilo i nešto u skladu s tim poduzelo, potrebno je osloboditi se svojih vlastitih mentalnih programa i napokon mućnuti svojom vlastitom glavom.

Čovjek, kao individualno ljudsko biće, mora da napokon da izađe iz mentaliteta grupe kojoj pripada, bilo da se radi (figurativno rečeno) o grupi „onih koji Mu ga puše“, o grupi „onih koji Ga ljube u dupe“ ili o grupi „onih koji su Mu se naguzili“. S takvim stanjem svijesti i odnosom prema bilo kakvoj individui ili autoretetu odozgo ili odozdo, ne može se daleko stići.

U svakom slučaju, jedno je sigurno, šta god da se na kraju desi, niko neće imati pravo na ono:...“nisam znala...ja sam mislila“...!? Svako od nas, pojedinačno, dijeli odgovornost kako za zbivanja na ovoj planeti, tako i za dobrobit čovječanstva.Pozdrav

marijindvorac
Posts: 245
Joined: 21/10/2006 18:40

Post by marijindvorac » 27/05/2007 16:21

Everyone wants to rule the world
Everyone wants the world in their hands
Everyone wants to rule the high and low
Father and son rise up to the call....


Kako god postoje zakoni za ostalo, postoji sigurno i Zakon Neizbjeznosti. Zato @vet nemoj da te to brine.
Meni je opasnije ovo "Kad Mesija dođe onda će zemlja roditi kolače i vunene haljine, a žito će krupno biti kao dva bubrega od najvećeg vola." (Talmud). Jer u tom slucaju ce da dodje do pada proizvodnje tekstila u Kini sto ce povuci i pad ostale proizvodnje sto ce dovesti do nezaposlenosti milijarde koji ako uzmu samo batinu ima da nas pokokaju kao sto su vec radili sa pacovima u doba Maoa.
Nego sta mislite je li talmud pogresno opisivao zrna zita u poredjenju sa bubrezima jer im je bilo nezgodno opisati velicinu tacnije "kao muda." Prihvatam da ce zemlja roditi kolace i vunene haljine ali su vala sa bubrezima pretjerali.

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

Post by _BosanaC » 27/05/2007 21:20

danas wrote:procitavsi ovo, namah se konvertujem u judeizam :oops:


Konvertujes se s cega? :-) :-) :D

User avatar
vet
Posts: 97
Joined: 21/07/2003 00:00

Post by vet » 28/05/2007 10:22

Kada se uvodilo hrišćanstvo u Rusiji, tamo negdje oko 980.g., gdje je moj pra, pra, pradjed tada živjeo, on je vjerovatno već tada imao neki svoj pogled na stvarnost, duhovnost, odnosno, religiju i kakav god da je on bio, to je bilo nešto u šta je on vjerovao, odnosno, nevjerovao, što bi se reklo - njegova privatna stvar.

S obzirom, da se ta religija/novi program, u to vrijeme uvodila u krvi do koljena, (što je ujedno i dio njene tradicije) tj. nije bilo na principu hoćeš-nećeš, nego moraš, on kada je vidio kako su prošle njegove komšije koje nisu htjele da ju prihvate, vjerovatno se odlučio da ju prihvati čisto iz razloga da sačuva svoju glavu i glave svoje porodice.

“Ili se prikloni - ili ćemo da te uklonimo”, stari je moto psihopata i ‘transpersonalizovanih’ ljudi, koji kako vidimo i dan danas dobro funkcioniše. Tako se on priklonio, mada je vjerovatno i umro ne vjerujući u ono u šta je zvanično morao da vjeruje. Međutim, što se njegovog potomstva tiče, program je učinio svoje, te je tu došlo do tzv. “domino efekta”. Tako, neki od njegovih potomaka ne samo da su ga prihvatili, nego čak i kao popovi i sveštenici dalje promovisali.

Kada su, dosta kasnije, oni koji su kreirali taj program odlučili da malo eksperimentišu s jednim novim programom (komunizmom), mom djedu koji je živjeo na istim prostorima, ta ideja se nije nimalo svidjela, jer je on tada bio tvrdokorni hrišćanin. Njegov program je imao i jaku “anti-virusnu komponentu” koja je sprečavala ne samo deprogramiranje, nego i – reprogramiranje. Kada su opet milioni onih koji nisu htjeli da prihvate novi program počeli gubiti glavu, on nije postupio kao njegov pra, pra, pradjed te odmah prihvatio novi program, nego je odlučio da bježi na prostore koji tim novim programom tada još uvijek nisu bili zahvaćeni (u ovom slučaju iz Rusije u kraljevinu Srbiju). Nije se priklonio, znači, nego se - uklonio.

Tako je on umro privržen Microsoft Hrišćanstvu dok njegov sin, odnosno moj otac, nije uspio da izbjegne novi program, kojeg sam i ja svojevremeno trebao da prihvatim. Naravno, Microsoft Komunizam se isto tako vrlo lako, kao i sve ostalo što nam je bivalo nametnuto na principu “šargarepe i batine”, mogao - racionalizovati. Neki su išli čak dotle da su i u Komunističkom Manifestu (“komunističkoj Bibliji”) otkrivali neku dublju simbologiju a da ne kažem da su napamet znali i neka poglavlja iz njega.

S obzirom da su i škole uvijek morale da prate trendove, odnosno, najnovije masovne programe, vjeronauk je izbačen a marksizam ubačen. Umjesto ikona i svetaca Ms Hrišćanstva, sada su nas sa zidova motrili simboli i sveci Ms Komunizma, Marks, Engels i ostala kompanija.

Na nama je bilo samo da racionalizujemo kako imamo posla s nečim najboljim sto je do tada smišljeno za naše dobro. Ko je bolje, u ovom smislu racionalizovao i pratio taj program, bolje je kotirao u društvu. Naravno, nikakva kritika negativne vrste nije bila nimalo uputna jer jeretici prolaze uvijek kao jeretici, bilo koji program da je u pitanju. Neki iz moje šire familije ne samo da su vjerovali u ovaj program nego su ga kao partijski sveštenici čak i promovisali sa istim žarom kao i oni moji preci koji su svojevremeno promovisali Ms Hrišćanstvo. Stvar sa Ms Komunizmom krenula je tako žestoko i s jednom takvom ozbiljnošću da se računalo kako je nemoguće da ova posljednja riječ ljudske filozofije ikada propadne. Koliko je ljudskih života koštao taj eksperimentalni program ne može se sa sigurnošću utvrditi.

Zadesio sam se u Bosni, kad su rekli da je s eksperimentom završeno, “stoko nazad u stare torove”. “Puj pike propalo - ne važi više”. Izbaciše marksizam iz škola, skinuše slike marksističkih svetaca sa zidova, vratiše vjeronauk u škole zajedno sa svecima Ms Hrišćanstva. Ko se nije odmah reprogramirao, tj. zaboravio Ms Komunizam, kad je to bilo naloženo, automatski se počeo smatrati - neprilagođenim. Čovjek se inače najlakše programira – kad ga dobro isprepadaš. Naravno, ni ovo nije moglo da prođe bez žrtava, jer je ovaj put valjalo i obaviti transfer “narodne imovine” i prirodnih bogatstava u ruke onih koji su na hijerarhijskoj ljestvici odmah do onih koji programe izmišljaju. Stari podprogrami su prekonoći osvježeni i aktivirani, tako da je došlo do nastavka tradicionalne bitke između “onih koji Ga ljube u dupe”, “onih koji su Mu se naguzili” i “onih koji Mu ga puše”.

’Oni što Mu ga puše’ zauzeli su jedan čvrst stav: “ko nije sa nama taj je protiv nas”. Isti stav zauzeli su i ‘oni što su Mu se naguzili’ i ‘oni što Ga ljube u dupe’. Ovdje, naravno, govorimo o subprogramima jednog te istog programa. Razlika između njih bila bi analogna razlici između Ms Windows 98, Ms Windows 2000 i Ms Windows XP (kako vidimo, - proizvođač tih programa je isti).

S druge strane, oni koji se nisu mogli priključiti ni jednoj od ovih grupa s različitim pristupom entitetu koji se kroz zadnjih par hiljada godina naše istorije predstavlja pod imenom Jehova, Allah ili Hrkljuš, morali su hitno da se izmjeste, ukoliko su imali vremena za to, pa tako i ja. Ja se tako ne priklonih, nego se uklonih.

Kasnije, vrzmajući se po ovoj planeti jedino što sam mogao primjetiti, to su bili – u sustini isti ljudi, samo – različito programirani. Religija je do sada bila jedan od najbitnijih programa jer veže čovjekovu svijest na specifičan način praveći ga poniznim podanikom, daje mu osjećaj pripadnosti (svom stadu i oboru) i stalni strah od nekog entiteta koji motri odozgo i sudi. Religijom je čovjekova svijest, pa time i percepcija – zatvorena, a duh (još uvijek naučno nepriznat) zarobljen.

Čovjek je stavljen u ulogu sljedbenika a sljedbenik koristi svoj um samo za slijeđenje nekoga ili - nečega.Pozdrav


P.S. Ovo je bio članak kojeg sam na ovu temu napisao još davno, kada mi pozadina fenomena transpersonalizacije ljudi usljed dejstva psiho-patološkog materijala na njihovu psihu, - nije bila poznata.

Kid_A
Posts: 217
Joined: 14/03/2007 07:42

Post by Kid_A » 28/05/2007 11:53

Idi bolan zaljevaj cvijece , mani se gluposti.

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Post by Kwaheri » 28/05/2007 11:56

Kid_A wrote:Idi bolan zaljevaj cvijece , mani se gluposti.


zasto? :)
pusti insana, da kaze sta misli...

jer sve ovo mozesh chitati..bez da te "pogađa"...jer iako ti se pakovanje mozda ne dopada, religio perennis je u pitanju :) :-)

Kid_A
Posts: 217
Joined: 14/03/2007 07:42

Post by Kid_A » 28/05/2007 12:15

zena wrote:
Kid_A wrote:Idi bolan zaljevaj cvijece , mani se gluposti.


zasto? :)
pusti insana, da kaze sta misli...

jer sve ovo mozesh chitati..bez da te "pogađa"...jer iako ti se pakovanje mozda ne dopada, religio perennis je u pitanju :) :-)


Ma ustao sam na lijevu nogu :-x

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Post by Kwaheri » 28/05/2007 12:17

Kid_A wrote:
zena wrote:
Kid_A wrote:Idi bolan zaljevaj cvijece , mani se gluposti.


zasto? :)
pusti insana, da kaze sta misli...

jer sve ovo mozesh chitati..bez da te "pogađa"...jer iako ti se pakovanje mozda ne dopada, religio perennis je u pitanju :) :-)


Ma ustao sam na lijevu nogu :-x


vratis se u krevet... pa ustani opet :D

User avatar
Abu FEED el-Castro
Posts: 1662
Joined: 19/04/2006 11:41
Location: BH Teheran

Post by Abu FEED el-Castro » 28/05/2007 12:17

Pa eto dobro, nek kaze sta zeli (ako bas mora), i onda nek ide zaljevat cvijece :)

Heh, sto ti je kompromis, i sto ti je vjernička tolerancija :D

Vertigo
Posts: 1194
Joined: 04/12/2005 12:06
Location: Sarajevo

Post by Vertigo » 28/05/2007 12:29

Ovdje vlada demokratija i caruje drugarstvo. :)
Hajde @vet izlozi nam svoj "mentalni program". Moras imati nesto po cemu se ravnas.

Kid_A
Posts: 217
Joined: 14/03/2007 07:42

Post by Kid_A » 28/05/2007 12:36

registrovan wrote:Ovdje vlada demokratija i caruje drugarstvo. :)
Hajde @vet izlozi nam svoj "mentalni program". Moras imati nesto po cemu se ravnas.


Ma po cemu se ravna ....

Tipicni psihoanaliticki pristup razjasnjavanju fenomena nadnaravnih senzacija...

Ja sad njemu da kazhem kako vidim stvari koje on ne vidi , reci ce da sam lud, i potencijalno opasan po drustvo , i kao takvog me predloziti za tretman u odredjenim institucijama...

Sam naslov je profashistichki ... "RELIGIJA KAO MENTALNI PROBLEM"

Ne treab biti genijalac da se upotrebom analogije izvuche zakljucak , kako su svi vjernici " MENTALNO BOLESNI"...

Ko je ovdje netolerantan???

Gdje je ono cvijeche:)

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Post by Kwaheri » 28/05/2007 12:36

Abu FEED el-Castro wrote:Pa eto dobro, nek kaze sta zeli (ako bas mora), i onda nek ide zaljevat cvijece :)

Heh, sto ti je kompromis, i sto ti je vjernička tolerancija :D


8) ... ja volim da znam sta ljudi koji zive u mojoj mahali misle o meni, ali i o sebi...

...kad ja kazem da sam vehabija, svi znaju sta mislim :D

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Post by Kwaheri » 28/05/2007 12:38

Kid_A wrote:
registrovan wrote:Ovdje vlada demokratija i caruje drugarstvo. :)
Hajde @vet izlozi nam svoj "mentalni program". Moras imati nesto po cemu se ravnas.


Ma po cemu se ravna ....

Tipicni psihoanaliticki pristup razjasnjavanju fenomena nadnaravnih senzacija...

Ja sad njemu da kazhem kako vidim stvari koje on ne vidi , reci ce da sam lud, i potencijalno opasan po drustvo , i kao takvog me predloziti za tretman u odredjenim institucijama...

Sam naslov je profashistichki ... "RELIGIJA KAO MENTALNI PROBLEM"

Ne treab biti genijalac da se upotrebom analogije izvuche zakljucak , kako su svi vjernici " MENTALNO BOLESNI"...

Ko je ovdje netolerantan???

Gdje je ono cvijeche:)


... Kid A...
danas me pravo vuche na "mevlud"...

kako ono ide.. "od ashka sam bolestan..." :oops: :D

Vertigo
Posts: 1194
Joined: 04/12/2005 12:06
Location: Sarajevo

Post by Vertigo » 28/05/2007 13:28

Kid_A wrote:
registrovan wrote:Ovdje vlada demokratija i caruje drugarstvo. :)
Hajde @vet izlozi nam svoj "mentalni program". Moras imati nesto po cemu se ravnas.


Ma po cemu se ravna ....

Tipicni psihoanaliticki pristup razjasnjavanju fenomena nadnaravnih senzacija...

Ja sad njemu da kazhem kako vidim stvari koje on ne vidi , reci ce da sam lud, i potencijalno opasan po drustvo , i kao takvog me predloziti za tretman u odredjenim institucijama...

Sam naslov je profashistichki ... "RELIGIJA KAO MENTALNI PROBLEM"

Ne treab biti genijalac da se upotrebom analogije izvuche zakljucak , kako su svi vjernici " MENTALNO BOLESNI"...

Ko je ovdje netolerantan???

Gdje je ono cvijeche:)


Jasno je meni to, nego sam zaboravio dodati u pitanju, po cemu se ravna u vlastitom zivotu. Neka nam izlozi svoj pogled, mozda bude interesantno za procitati.

Kid_A
Posts: 217
Joined: 14/03/2007 07:42

Post by Kid_A » 28/05/2007 13:31

zena wrote:
Kid_A wrote:
registrovan wrote:Ovdje vlada demokratija i caruje drugarstvo. :)
Hajde @vet izlozi nam svoj "mentalni program". Moras imati nesto po cemu se ravnas.


Ma po cemu se ravna ....

Tipicni psihoanaliticki pristup razjasnjavanju fenomena nadnaravnih senzacija...

Ja sad njemu da kazhem kako vidim stvari koje on ne vidi , reci ce da sam lud, i potencijalno opasan po drustvo , i kao takvog me predloziti za tretman u odredjenim institucijama...

Sam naslov je profashistichki ... "RELIGIJA KAO MENTALNI PROBLEM"

Ne treab biti genijalac da se upotrebom analogije izvuche zakljucak , kako su svi vjernici " MENTALNO BOLESNI"...

Ko je ovdje netolerantan???

Gdje je ono cvijeche:)


... Kid A...
danas me pravo vuche na "mevlud"...

kako ono ide.. "od ashka sam bolestan..." :oops: :D


Da sam bogdo :)

User avatar
black
Posts: 15220
Joined: 19/06/2004 16:00
Location: ispod tresnje
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times

Post by black » 28/05/2007 13:44

Image

"Sufizam i psihologija" Lynn Willcox

U ovoj knjizi, dr. Wilcox napominje daje, u povijesti čovječanstva, sufizam postojao i postoji najmanje 1400 godina, stoljećima prethodeći modernoj psihologiji. Kao što se vidi iz sadržaja, ona se profesionalno bavi tradicionalnim psihološkim konceptima, ali ih rekonceptualizira na temelju starovjekovne mudrosti Škole sufizma koju psiholozi privrženi "nauci" uglavnom nisu priznavali.
Mudrost se, tvrdi ona, postiže prevazilaženjem ograničenog ljudskog uma univerzalnim Božijim umom. Kada se tradicionalna psihologija bavi "identitetom" čovjeka, fokusira se ili na njegovo ponašanje ili na opis njegove "ličnosti." Sufizam se, međutim, bavi suštinom čovjekovog identiteta, iskustvom spoznaje istinskog sebstva, iskustvom samospoznaje.
Čini se ispravnim reći da različite "škole" psihoterapije nisu bile u potpunosti svjesne svojih osnovnih pretpostavki o prirodi realnosti i prirodi čovjekovog identiteta, niti su adekvatno razmotrile utjecaj ovih pretpostavki na svoj klinički i istraživački rad. Posebno je "psihologija praznog organizma (tabula rasa)" držala da je cjelokupno ponašanje naučeno, da bi se psihologija trebala baviti samo vidljivim fenomenima, da razum treba da bude uvjet bez koga nema psihološke intervencije, da se razvitak čovjeka odvija relativno predviđenim slijedom te da su neoperativno definirani termini kao što su ljubav, mudrost, altruizam, intuicija, čednost (čestitost), identitet, empatija, brižnost, dobro, zlo i sloboda, nesigurni i neprikladni da bi bili predmet psiholoških istraživanja. Međutim, pretpostavka da će saznanja stečena iz takve psihologije unaprijediti čovječanstvo, teško da se pokazala tačnom, imajući u vidu današnje stanje stvari u svijetu.

dio iz predgovora Thomas H. Elmore, Ph.D.
Dr. Elmore je profesor savjetodavne psihologije i direktor programa Edukacije za savjetnike na Univerzitetu Wake Forest

User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 8632
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

Post by Bosanac sa dna kace » 28/05/2007 14:15

black wrote:Image
"Sufizam i psihologija" Lynn Willcox

:-) :-) a ja sve mislo ti vhbija :D

User avatar
black
Posts: 15220
Joined: 19/06/2004 16:00
Location: ispod tresnje
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times

Post by black » 28/05/2007 14:33

Bosanac sa dna kace wrote: :-) :-) a ja sve mislo ti vhbija :D


:lol: :lol:

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Post by Kwaheri » 28/05/2007 14:36

black wrote:
Bosanac sa dna kace wrote: :-) :-) a ja sve mislo ti vhbija :D


:lol: :lol:


jes jes
ovo je sve fol... da zavara trag... da se anamoni ne dosjete :D

Jonx
Posts: 346
Joined: 14/01/2007 12:05
Location: Tibet

Post by Jonx » 28/05/2007 15:23

Zreo si mladicu....
---> Start--->Accessories--->System Tools--->Disc Defragmenter

...i samo vici JES :-) :D


Salu na stranu, dobar si. Onako zrelo razmisljas :lol:

User avatar
morti
Posts: 1596
Joined: 23/03/2004 18:08
Location: Republika Peyton

Post by morti » 28/05/2007 17:00

interesantno vet!

ako imaš još nešto, definitivno postiraj...

čitao sam prije tekstove na ovu temu, na raznim mjestima, i mogu reći da podobro oslikava moj pogled na svijet i religiju prvenstveno...

:D :D

Post Reply