RAK u akciji

TV i novinske vijesti, vaši komentari, vaše teme...
Post Reply
StupskaBitanga
Posts: 15590
Joined: 20/12/2006 16:59

RAK u akciji

Post by StupskaBitanga » 31/07/2007 17:47

Na osnovu državnog Zakona o komunikacijama, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Kemal Huseinović, pismeno je upozorio RTVFBiH, BHT1, RTRS, Neovisnu televiziju Hayat, Alternativnu televiziju, HTV Oscar C, RTV Mostar, Tuzlansku televiziju, Pink BH Company i ...

... Televiziju Alfa radi kršenja Kodeksa o oglašavanju i sponzorstvu, zbog emitovanja reklamnog spota „Royal“, prenosi Ppona pisanje bh. medija.
U toku postupka utvrđivanja činjenica, sve stranice su tvrdile da se zapravo radi o reklamiranju firme „Granoff“ i njihove kolekcije odijela pod tim nazivom, međutim utvrđeno je da se cijela kompanija pod nazivom „Royal“ odnosi na reklamiranje cigareta pod nazivom „royal“, a navodna saradnja dvije domaće firme, kako je objavljeno u medijima, u promociji ovog proizvoda rezultat je marketinug prisutne prakse takozvanog „surrogate advertising“, odnosno oglašavanja proizovda čije je oglašavanje zabranjeno, premda je dozvoljena njihova proizvodnja i prodaja.
- Kodeks o oglašavanju i sponzorstvu jasno zabranjuje oglašavanje i teletrogvinu duhanskih proizvoda, a također zabranjuju varljivo oglašavanje. Agencija smatra da emitovanje reklame za „Royal“, koja nedvojbeno upućuje na istoimene cigarete, pored toga što predstavlja oglašavanje cigareta, također djeluje zavaravajuće na javnost i šteti interesima potrošača u kontekstu obaveze medija da na legalan i pošten način plasiraju oglase u svojim programima – navode u RAK –u.
Agencija upozorava da će, ukoliko se ovakva praksa ponovi doći do izricanja ozbiljnih novčanih kazni.
Huseinović je usmeno upozorio i Televiziju OSM, te NTV Studio 99 zbog kršenja Kodeksa o oglašavanju i sponzorstvu.


Post Reply