Radni status

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.
Post Reply
Ishak7
Posts: 6
Joined: 16/03/2014 12:15

Radni status

Post by Ishak7 » 23/09/2015 09:31

Pozdrav,

1.Istekao mi je u ugovor o radu na određeno,međutim nastavio sam raditi i nakon isteka. Da li je obaveza napraviti novi ugovor, ili mi je ugovor produzen precutno samim nastavkom rada ?


User avatar
frngla
Posts: 2571
Joined: 30/05/2009 14:29
Location: Manila

Re: Radni status

Post by frngla » 23/09/2015 09:38

Radiš "na crno".

Naravno da je potrebno napraviti novi ugovor.

Ishak7
Posts: 6
Joined: 16/03/2014 12:15

Re: Radni status

Post by Ishak7 » 23/09/2015 11:30

buni me ovaj izraz "Precutno obnovi ugovor"
"Ako radnik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prećutno zaključi s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme." čl-22 (4) novog zakona o radu

i da li se "pika" kao pripravnicki staz ako sam prijavljen na radno mjesto koje je srodno mojoj struci,ali nije navedeno da se radi o pripravnickom stazu?

hvala puno na odgovoru.

User avatar
JThomas
Posts: 63372
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA

Re: Radni status

Post by JThomas » 23/09/2015 11:54

naravno da bi bilo bolje napraviti novi ugovor, ali ako ti plaćaju doprinose ne radiš na crno, jer je to zakonom izričito predviđena situacija. član 24. stav 3. kaže da ako radiš uz platu, smatra se da si u radnom odnosu na neodređeno i ako nemaš ugovor, a na poslodavcu je teret dokazivanja suprotno.

Post Reply