Rad Vlade BPK 2003-2006

Svakodnevna dešavanja u Goraždu, Višegradu, Foči, Vlasenici, Han-Pijesku i ostalim mjestima regije.
Post Reply
User avatar
burekodsira
Posts: 3300
Joined: 09/07/2006 00:23
Has thanked: 4 times

Rad Vlade BPK 2003-2006

Post by burekodsira » 14/09/2006 10:24

tekst prekopiran sa stranice kantona - interesuju me vasa misljenja i komentari...
Budžet kantona uvećan sa 16 na 28 miliona KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u svom dosadašnjem, troipogodišnjem mandatu zabilježila je uspjeh u svim segmentima svoga rada.

Ovo je istaknuto na prezentaciji rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koju je, u prisustvu članova Vlade, održao Premijer kantona Nazif Uruči.

On je kazao da se na početku svog mandata, od početka februara 2003. godine, Vlada BPK-a Goražde suočila sa naslijeđenim dugom od 4,5 miliona KM, ekonomskim problemima, neizmirenim obavezama u socijalnom sektoru i nerazvijenošću Kantona, koji su eskalirali upravo po konstituisanju nove Vlade i otežali njen rad. Uprkos tome, Vlada BPK-a Goražde je, uz stabilizaciju budžeta, te povećanjem sredstava i investicija u skoro svim sektorima, uspjela uvećati budžet sa 16 miliona iz 2002. godine na današnjih 28 miliona maraka, a što je najvažnije, stvoriti uslove za normalno funkcionisanje sistema.

- Sa tih skromnih 16 miliona 2003. godine došli smo ove godine do 28 miliona KM u Budžetu BPK-a Goražde, koji će nam omogućiti da vratimo sve naslijeđene dugove, te da realizujemo one projekte koje smo naslijedili ili započeli u toku svog mandata- izjavio je Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči.

- U svim sektorima, kroz sve ove godine imali smo investiranja, rekonstrukciju i obnovu. Krenuli smo od stabilizacije sistema u 2003. godini, zaustavljanja erozije broja zaposlenih i odlazaka iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, do toga da u 2004., 2005. i 2006. godini dođemo do povećanja broja zaposlenih, te da prvi put u 2006. godini imamo smanjenje broja nezaposlenih na evidenciji Službe za zapošljavanje, iako je u međuvremenu više od 1200 ljudi (radnika iz preduzeća poslije privatizacije ili onih iz Armije BiH) , došlo na evidenciju nezaposlenih. S druge strane, u svim segmentima, od boračke populacije, socijalne politike, izbjeglih i raseljenih, zdravstvu, školstvu, policiji, podignut je u ovom periodu standard uposlenih i povećana opremljenost, što ohrabruje i govori o tome da su sredstva ulagana racionalno. Otvorili smo pretpostavke da se već 2004. godine milion KM iz Budžeta kantona plasira u projekte koje podstiču poslodavce da zapošljavaju nove radnike, posebno mlade, te otvaraju nove firme radi zapošljavanja i uz programe za obezbjeđivanje stambenih potreba boračke populacije, te programe za poticaj u privredi i poljoprivredi, svake godine je bilo više sredstava da pružimo šansu građanima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da tim putem mogu riješavati svoja egzistencijalna pitanja. Po prvi put u deset godina postojanja ovog kantona izgrađena je zgrada za boračku populaciju, te zgrada „Dom“za potrebe nosilaca stanarskog prava, čiji su stanovi u ratu u potpunosti uništeni. - kazao je Premijer Uruči i naglasio:
- Kao rezultat svega toga i uključivanjem BPK-a Goražde u Parlament Evropske Skupštine regiona, došli smo u poziciju da možemo biti ravnopravan partner u svim segmentima u BiH, pa i među regionima Evrope. Zahvaljujući racionalnom trošenju standard uposlenih u kantonu koji primaju plaću iz budžeta, takođe, prvi put poslije deset godina postojanja Bosansko-podrinjskog kantona povećan je u ovoj godini, u zavisnosti od godina staža, za 7 do 9 %, zadržavajući onaj omjer da je najveći prosjek plaća u MUP-u, školstvu, pa tek onda u organima uprave. Raduje, takođe, činjenica da i prosječna plaća u Kantonu ima određeni trend rasta.
- To je jedna osnovica koja zadovoljava postavljene ciljeve u proteklim godinama, ali stvara još mnogo veću obavezu uposlenim i svima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da na toj osnovi prave nove projekte, donose nova sredstva u kanton i otvaraju nova radna mjesta. To je ono na čemu bi morala počivati strategija i u narednom periodu. Stvorene su pretpostavke, budžet je stabiliziran i mi smo sigurni da se na bazi onoga što smo ostvarili, na toj osnovi , može planirati budućnost i privrednih subjekata i građana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, - istakao je Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči i dodao da su projekti iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde naišli na razumijevanje većih instanci vlasti koji su pokazali da nisu zaboravili Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Primjera radi, u ovaj kanton u protekle 3 i po godine direktno je ušlo 11,5 miliona KM, a indirektno 7,5 miliona KM.

- Morate imati u vidu da za sve ove tri i po godine nijednom iz budžeta nismo platili kredit Saudijskoj Arabiji za vodu, a to je svake godine 600.000 KM. Napravljen je most na Osanici od 3 miliona KM, a ove godine započela je izgradnja novog mosta preko rijeke Drine, koji košta milion KM. Kroz projekte koje su aplicirale općine BPK-a Goražde, ove godine će biti implementirano skoro pet miliona KM. Ministarstvo za privredu, za infrastrukturu i Ministarstvo za socijalnu politiku unijeli su u Kanton u ovom periodu više od 7 miliona KM. Napravljene su dvije zgrade, jedna se dovršava i to je novih 2 miliona KM .

Prema tome, veće instance vlasti dale su značajnu podršku i zbog toga su ovo zajednički rezultati- kazao je Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči na press konferenciji na kojoj je prezentovan rad Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dosadašnjem mandatu.


Odisej
Posts: 327
Joined: 10/08/2006 16:05
Location: Gorazde

Post by Odisej » 14/09/2006 10:37

:x

User avatar
Liberalism
Posts: 2632
Joined: 27/08/2006 16:54

Post by Liberalism » 14/09/2006 20:21

Pitanje od 32.000 KM:

Sta je radio Nazif Oruci, Premijer Vlade BPK Gorazde za vrijeme rata 1992 -1995:

a) Pripadnik Armije BiH te je dobitnik zlatnog ljiljana na ime unistavanja tri neprijateljska tenka?

b) Bio ključna politička ličnost u Gorazdu, koji je svojim mudrim odlukama spasila da se u Gorazdu ne ponovi Srebrenica?

c) Primao socijalnu pomoc u Njemackoj i nije radio ni na crno jer nije bio sposoban ni za kakav posao?

d) Zamjenik gradonačelnika Sarajeva?

Ako tacno odgovorite prelazite drugi prag. Izvolite

Arslan_
Posts: 309
Joined: 11/09/2006 10:35
Location: BiH

Post by Arslan_ » 14/09/2006 20:50

ja mislim da se istina vrti oko odgovora c) :D

Odisej
Posts: 327
Joined: 10/08/2006 16:05
Location: Gorazde

Post by Odisej » 14/09/2006 21:37

Mogući odgovor je

e ) Vježbao otvaranje , odnosno puštanje u promet 3,5 do 6 km puta sa tek položenim asfaltom i suučešće u presjecanju vrpci sa njegovim plitičkim ocem i mecenom njegovog sina Salkom Zavodnikom , magistrom za lov i ribolov u mjesnoj zajednici Hrenevica

Pitanje za autora posta: Je li tih 32.ooo iz budžeta kantona namijenjenog za poticaj razvoja intelektulanog potencijala mladih prijavljenika na Zavodu za pranje para BPK ili je neka donacija iz nama bliskih i prijateljskih svrstanih zemalja ?

User avatar
Liberalism
Posts: 2632
Joined: 27/08/2006 16:54

Post by Liberalism » 15/09/2006 14:28

Pitanje za 64.000 KM

Ko je savjetnik Ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine:

a) Vrhunski bosanskogercegovački expert iz oblasti ljudskih prava, sa doktoratom iz UCLA L.A. USA?

b) Visoko rangirani političar SDA, javnosti poznat ni po cem drugom osim po ' .. sto su ti takve oci kao more u plicaku'

c) Dugogodišnji borac za ljudska prava koji je odigrao veoma značajnu ulogu u političkoj tranziciji BiH?

d) predstavnik organizacije koja promoviše povratak izbjeglih i raseljenih?

Odisej
Posts: 327
Joined: 10/08/2006 16:05
Location: Gorazde

Post by Odisej » 15/09/2006 15:53

Odgovor je pod

e ) vozač splava na Prači u okviru programa Prača - Drina moje turističke destinacije

splav ide uz poznatu pjesmu u izvedbi zavodnikovog naslijednika Plači Sale plači , ostao sam u Prači...

P.S. Ko je prošao prvi prag i ...odakle ti lova za nagrade , a frajeru.
Od kredita za vodosnadbjevanje ili od para za izgradnju zaobilaznice !?

User avatar
Liberalism
Posts: 2632
Joined: 27/08/2006 16:54

Post by Liberalism » 16/09/2006 11:43

Ako je vozac splava na Praci odgovor, onda bi moralo biti pitanje, koji je visokopozicionirani politicar iz SDA iz pracemagistrirao u Banja Luci u skolskoj godini 1993/94 :-) :-) :-)

Post Reply