PRIMJENA OPCEG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.
Post Reply
zenicablues
Posts: 256
Joined: 20/11/2009 17:27

PRIMJENA OPCEG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Post by zenicablues » 14/07/2016 19:07

Pitanje za kolege pravnike,
Da li smatrate da se novi opći kolektivni ugovor treba ili ne treba primjenjivati na sve poslodavce u FBIH a s obzirom da je isti potpisan od strane udruženja poslodavaca,pa ako neko nije član tog udruženja da li ga taj ugovor uopće obavezuje. U starom kolektivnom ugovoru je pisalo da se primjenjuje na sve poslodavce,a u ovom to nije navedeno. Ipak se radi o ugovoru,jer ako neko nije član udruženja,onda to udruženje i ne može preuzeti obaveze za nekoga.
Molim za vaše mišljenje.


bbianconero
Posts: 48
Joined: 17/06/2013 14:03

Re: PRIMJENA OPCEG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Post by bbianconero » 21/07/2016 15:44

Zakon o radu (26/16)

Proširenje primjene kolektivnog ugovora
Član 143.
(1) Ako postoji interes Federacije, Federalni ministar može
proširiti primjenu općeg i granskog kolektivnog ugovora i
na druge poslodavce koji nisu članovi udruženja
poslodavaca - strane kolektivnog ugovora, za koje se ocijeni
da postoji opravdani interes radi ostvarivanja ekonomske i
socijalne politike u Federaciji u cilju obezbjeđenja jednakih
uvjeta rada.
(2) Prije donošenja odluke o proširenju važnosti kolektivnog
ugovora, Federalni ministar je obavezan zatražiti mišljenje
Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i
Hercegovine.
(3) Odluka o proširenju važnosti kolektivnog ugovora može se
opozvati na način utvrđen za njezino donošenje.
(4) Odluka o proširenju važnosti kolektivnog ugovora
objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH"

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije BiH usuglasilo je na vanrednoj sjednici da preambulu Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH treba izmijeniti tako da se ona poziva na Zakon o radu FBiH donesen u aprilu ove godine, a ne na zakon donesen u augustu 2015. kao što je sada slučaj.

Tako izmijenjeni tekst preambule, odnosno Ugovora, sindikati i poslodavci, kao druge dvije strane u socijalnom partnerstvu, treba da upute Vladi FBiH da bi, nakon objave u Službenim novinama, Vlada mogla donijeti odluku o proširenju dejstva Općeg kolektivnog ugovora na sve uposlene u Federaciji kao pravnog osnova za donošenje granskih ugovora.

Nadam se da ti je jasno, vlada još nije donijela odluku o proširenju dejstva OKU, jer trebaju prvo izmjeniti preaumbulu

Post Reply