Pravosudni ispit

Naučna otkrića, edukacija, školstvo, univerziteti, fakulteti...
Post Reply
User avatar
torcida
Posts: 784
Joined: 26/08/2009 13:10
Location: gens una sumus

#1 Pravosudni ispit

Post by torcida »

Možda je ova tema nekad i bila otvorena ali je trenutačno nisam upratio.... :)

interesira me ima li tko od pravnika da je u fazi pripremanja ispita (na federalnoj razini), koju literaturu koristite kao i program polaganja pošto stalno izbacuju kakve izmjene i dopune...ne može se čovjek više ni okrenuti i već je x stvari u proceduri revidiranja... :-)
ajmo kolege...đe ba zapelo! :D
User avatar
revolver amidza
Posts: 374
Joined: 07/08/2005 11:43

#2 Re: Pravosudni ispit

Post by revolver amidza »

ja sam također u pripremnoj fazi,orijentaciono mi je poslužio ovaj link:
http://www.mpr.gov.ba/hr/str.asp?id=92
sretno kolega :-D
User avatar
torcida
Posts: 784
Joined: 26/08/2009 13:10
Location: gens una sumus

#3 Re: Pravosudni ispit

Post by torcida »

također kolega, iskreno se nadam pozitivnom raspletu na obje strane! :D
a čančao sma po njihovoj stranici ali me zanimao federalni nivo a program nisam našao(na drugom siteu, naravno)
imam ovaj plan ali nisam više siguran da li je i dalje važeći pošto ne mogu doći do dodatnih inf., eventualno da zovem direktno u ministarstvo pa da provjerim..nema druge?


FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o pravosudnom ispitu ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95, 35/98 i 29/03), federalna ministrica pravde, na prijedlog Komisije za polaganje pravosudnog ispita, donosi
PROGRAM
PRAVOSUDNOG ISPITA
I.
Ovim programom utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura po kojemu se polaže pismeni i usmeni dio pravosudnog ispita pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita. Pismeni dio polaže se iz kaznenog i građanskog odnosno obiteljskog prava, a usmeni dio iz kaznenog (materijalnog i procesnog), građanskog, obiteljskog, privrednog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.
Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita ispitivači, su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo odnosno pravni izvori u ovom programu.
II.
Za predmete iz stavka 1. točka I. ovog Programa, utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura, za svaki predmet pojedinačno, kako slijedi:


KAZNENO PRAVO (MATERIJALNO I PROCESNO)
A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI
1. Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/03, 37/03, 21/04 i 18/05),
2. Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04 i 28/05),
3. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/03),
4. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/98 i 42/99) - samo odredbe čl. 1. do 9. osnovne odredbe; čl. 10. do 31. izvršenje kazne zatvora, dugotrajnog zatvora i maloljetničkog zatvora, upućivanje na izdržavanje kazne, odlaganje izvršenja kazne; čl. 57. do 61. prekid izdržavanja kazne zatvora i premještaj osuđenih osoba; čl. 108. do 111. uvjetni otpust,
5. Zakon o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/96, 47/01, 28/04, 69/04, 18/05 i 57/05) - samo odredbe o nadležnosti za davanje pomilovanja i sadržaj pomilovanja,
6. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/06) - samo odredbe koje se odnose na blanketne propise Glave XXVIII - Kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
B) PRIJEDLOG LITERATURE
1. Kazneno pravo - Opći dio, Srzentić, Stajić i Lazarević, "Savremena administracija", 1986. godine,
2. Kazneno pravo - Opći dio, Franjo Bašić, 1998. godine,
3. Komentari krivičnih/kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini, Knjiga I i Knjiga II, Zajednički projekat Vijeća Europe i Europske komisije, Sarajevo, 2005. godine,
4. Komentari zakona o krivičnom/kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini, Zajednički projekat Vijeća Europe i Europske komisije, Sarajevo 2005. godine,
5. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, s komentarom i provedbenim propisima, Džemal Husić i Ranko Nikolić, Federalno ministarstvo pravde, Sarajevo, 2000. godine,
PO IZBORU KANDIDATA


GRAĐANSKO PRAVO
A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI
1. Zakon o vlasničko-pravnim odnosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98 i 29/03),
2. Zakon o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/03 i 73/05),
3. Zakon o vanparničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98, 39/04 i 73/05),
4. Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH", broj 38/78, 4/89, 29/90 i 22/91), te ("Službeni list RBiH", broj 21/92, 3/93,13/94,18/94 i 33/94), koji se primjenjuje kao federalni zakon temeljem članka IX.5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
5. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", broj 29/78, 39/85 i 57/89) te ("Službeni list RBiH", broj 2/92 i 13/93) i ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03) koji se primjenjuje kao federalni zakon temeljem članka IX.5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
6. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 7/02) - samo odredbe o pojmu i pravnoj zaštiti autorskog djela,
7. Zakon o rješavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim, obiteljskim i nasljednim odnosima ("Službeni list SFRJ", broj 9/79), koji se primjenjuje kao federalni zakon temeljem članka IX.5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
8. Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (kolizione norme /"Službeni list SFRJ", broj 43/82 i "Službeni list RBiH", broj 2/92/, koji se primjenjuje kao federalni zakon temeljem članka IX.5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine),
9. Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni list SRBiH", broj 33/77 i 30/90), te ("Službeni list RBiH", broj 3/93 i 13/94), koji se primjenjuje kao federalni zakon temeljem članka IX.5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
10. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list SRBiH", broj 7/80 i 15/80), koji se primjenjuje kao federalni zakon temeljem članka IX.5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
11. Zakon o izvršnom/ovršnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/03) i
12. Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04).
B) PRIJEDLOG LITERATURE
1. Knjiga "Pravila građanskog i obiteljskog prava sa sudskom praksom", Enver Zečević, Sarajevo, 2003. godine,
2. Knjiga "Komentar Zakona o vanparničnom postupku sa obrascima prijedloga i odluka", Enver Zečević, Sarajevo, 2001. godine,
3. Knjiga "Pravila nasljednog prava sa sudskom praksom i obrascima za praktičnu primjenu", Enver Zečević, Sarajevo, 2002. godine,
4. Komentari zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, zajednički projekat Vijeća Europe i Europske komisije, Sarajevo, 2005. godine,
5. Komentari zakona o izvršnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, Zajednički projekat Vijeća Europe i Europske komisije, Sarajevo, 2005. godine,
6. Komentar zakona o zemljišnim knjigama u Bosni i Hercegovini, Jorg Weike i Larisa Tajić, Privredna štampa D.D. Sarajevo, 2005. godine i
PO IZBORU KANDIDATA


OBITELJSKO PRAVO
A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI
1. Obiteljski zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05 i 41/05).
2. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/05).
B) PRIJEDLOG LITERATURE
PO IZBORU KANDIDATA


PRIVREDNO PRAVO
A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI
1. Zakon o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99,45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05),
2. Zakon o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05),
3. Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 i 68/05),
4. Zakon o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03 i 32/04),
5. Zakon o likvidacijskom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03),
6. Zakon o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/01),
7. Zakon o bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 32/00, 27/02, 41/02 i 58/02),
8. Zakon o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/9,
9. Zakon o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/9,
10. Zakon o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/9,
11. Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 3/02 i 29/02),
12. Zakon o mjenici ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/00 i 28/03),
13. Zakon o čeku ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/00),
14. Zakon o osiguranju imovine i osoba ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95,7/95 i 6/9 i
15. Zakon o obligacionim odnosima - Drugi dio UGOVORI - o prodaji, građenju, prijevozu, licenci, uskladištenju, komisionu, posredovanju, špediciji i kreditu.
B) PRIJEDLOG LITERATURE
1. Knjiga "Poslovno pravo", Trifković dr. Miloš, Simić dr. Milić i Aziz Sultanović i
PO IZBORU KANDIDATA


UPRAVNO PRAVO
A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI
1. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05),
2. Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99),
3. Zakon o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04 i 67/05),
4. Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05),
5. Zakon o upravnim sporovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05),
6. Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/02,19/03, 38/05 i 2/06),
7. Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03 i 2/06) i
8. Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/99, 41/02 (fac.) i 6/03) - samo odredbe o stjecanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine.
B) PRIJEDLOG LITERATURE
1. Komentar Zakona o upravnom postupku, dr. Pero Krijan, OSCE, 2002. godine,
2. Komentar Zakona o upravnim sporovima, dr. Pero Krijan, OSCE, 2002. godine i
PO IZBORU KANDIDATA


RADNO PRAVO
A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI
1. Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/99, 32/00 i 29/03) i
2. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/98, 32/01 i 73/05) - samo odredbe o vrsti mirovina i uvjetima stjecanja.
B) PRIJEDLOG LITERATURE
PO IZBORU KANDIDATA


USTAVNI SISTEM I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA
A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI
1. Ustav Bosne i Hercegovine (Aneks 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini),
2. Europska konvencija o ljudskim pravima ("Službeni glasnik BiH", broj 6/99),
3. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
4. Zakon o Centru za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/02,40/02 i 59/02),
5. Zakon o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02),
6. Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00,16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04 i 61/04),
7. Zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04 i 93/05),
8. Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/05),
9. Zakon o Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/02),
10. Zakon o Federalnom pravobranilaštvu - Federalnom pravobraniteljstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95,12/98 i 18/00),
11. Zakon o sudskoj policiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/96),
12. Zakon o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02, 29/03,18/05 i 68/05),
13. Zakon o notarima ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02) - samo odredbe članka 2. javna služba; članka 4. dokazna snaga notarskih isprava i članka 73. pravni poslovi za koje je obvezna notarska obrada isprava,
14. Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 23/04).
B) PRIJEDLOG LITERATURE
PO IZBORU KANDIDATA


III.
Kandidati za polaganje pravosudnog ispita dužni su poznavati i sve nove procesne, materijalno-pravne i organizacijske zakone iz oblasti pravosuđa i uprave koji stupe na snagu u roku od 60 dana prije utvrđivanja termina polaganja pravosudnog ispita.
IV.
Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje da važi Program pravosudnog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/03).
V.
Ovaj Program stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-06-1-2665/05
21. veljače/februara 2006. godine
Sarajevo

Ministrica
Borjana Krišto, v. r.
User avatar
revolver amidza
Posts: 374
Joined: 07/08/2005 11:43

#4 Re: Pravosudni ispit

Post by revolver amidza »

hvala na ovom linku od federalnog,i mene također više zanima ovaj federalni s tim da mi se ovaj državni čini kao svežije updatetiran,..e sada šta je opurtinije ili lakše,federalni.,da li bi bio priznat i rs-u?,..ili na državnom,.čuo sam da su na federalnom rigorozniji.evo recimo na federalnom nisu naveli izmjene što se tiče uslova za polaganje.a to je na držvnom navedeno da su sada 2 godine za sve kandidate pravnike bez obzira da li sudstvo,uprava ili privreda,..kako se ti snalaziš po pitanju skupljanja gradiva?
User avatar
torcida
Posts: 784
Joined: 26/08/2009 13:10
Location: gens una sumus

#5 Re: Pravosudni ispit

Post by torcida »

ista ti je sit.i na federalnom po pitanju tih uvjeta, 2 god. bez obzira u kojoj branši se zaposlen...i stvarno je drž.nivo organiziraniji, ovaj federalni pr. sam našao na jednom forumu, službenog linka ni za lijeka! :roll:
što se tiče polaganja, navodno da su na drž.razini političari na mjestu ispitivača tako da nisu toliki detaljisti i da se lakše ispit savlada dok je na federalnom situacija obratna...ma ko će ga više znati, ja sam se uglavnom odlučio za federalnu domenu, imam par skripti koje kruže, sad skupljam i literaturu pa me zanimalo jel ovaj gore plan i dalje aktualan i jel bilo kakvih izmjena da se ne zaletim bezze...ništa mi mrže nema nego prikupiti lit., prihvatiti se posla i na kraju upratiš da ima 'dodataka' ili su neke stvari već zastarjele.. :-?
User avatar
revolver amidza
Posts: 374
Joined: 07/08/2005 11:43

#6 Re: Pravosudni ispit

Post by revolver amidza »

i meni bi više pasala ove federalna varijanta ali samo uslovno,da li bila validna i u rs-u s obzirom da koliko sam mogao upratiti ( a možda i griješim? ) da se u federalnoj varijanti normativi rs-a izostave??,..dobro si to apsolvirao po pitanju ispitivača,ja imam ideju da ostvrim kontakt sa nekim od jačih advokata koji bi mi ukazao na nove promjene i izmjene zakona,ma muka živa. :-)
User avatar
revolver amidza
Posts: 374
Joined: 07/08/2005 11:43

#7 Re: Pravosudni ispit

Post by revolver amidza »

i meni bi više pasala ove federalna varijanta ali samo uslovno,da li bila validna i u rs-u s obzirom da koliko sam mogao upratiti ( a možda i griješim? ) da se u federalnoj varijanti normativi rs-a izostave??,..dobro si to apsolvirao po pitanju ispitivača,ja imam ideju da ostvrim kontakt sa nekim od jačih advokata koji bi mi ukazao na nove promjene i izmjene zakona,ma muka živa. :-)
User avatar
JThomas
Posts: 68808
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#8 Re: Pravosudni ispit

Post by JThomas »

ja nisam još u toj fazi, ali preporučio bi vam - ispit je javan, pa otiđite i pogledajte, zapišite pitanja...a niko koga ja znam ne kaže da su ga pitali sad nešto što nigdje nema.
User avatar
torcida
Posts: 784
Joined: 26/08/2009 13:10
Location: gens una sumus

#9 Re: Pravosudni ispit

Post by torcida »

revolver amidza wrote:i meni bi više pasala ove federalna varijanta ali samo uslovno,da li bila validna i u rs-u s obzirom da koliko sam mogao upratiti ( a možda i griješim? ) da se u federalnoj varijanti normativi rs-a izostave??,..dobro si to apsolvirao po pitanju ispitivača,ja imam ideju da ostvrim kontakt sa nekim od jačih advokata koji bi mi ukazao na nove promjene i izmjene zakona,ma muka živa. :-)
koliko sam upratio, rs je obuhvaćen samo na državnom nivou...barem do sada u literaturi nisam vidio nikakvu komparaciju ili bilo kakvo vezivanje za rs, razlika previše i nema ali nađe se pokoja..
usput, ako štogod konkretnog saznaš, obavezno se javi..svaka inf. je zlata vrijedna :)
User avatar
torcida
Posts: 784
Joined: 26/08/2009 13:10
Location: gens una sumus

#10 Re: Pravosudni ispit

Post by torcida »

JThomas wrote:ja nisam još u toj fazi, ali preporučio bi vam - ispit je javan, pa otiđite i pogledajte, zapišite pitanja...a niko koga ja znam ne kaže da su ga pitali sad nešto što nigdje nema.
morat ću otići...ako ne padne snijeg u neka doba jer sam na njemu ko riba na suhom... :-) 8-)
-pokupio sam pitanja od kolega koji su gore bili, ni manje ni više nego cca 1100, ma komentari su suvišni! :shock: :shock: :shock:
bozidar78
Posts: 3
Joined: 07/11/2009 19:55

#11 Re: Pravosudni ispit

Post by bozidar78 »

I ja sam u fazi pripremanja pravosudnog na Federalnoj razini. Najbolje je otići par puta u Sarajevo poslušati ispit. Ja sam krenuo od Kaznenog prava (na savjet par prijatelja koji su položili ispit). Imam literature i previše, zasad učim iz nekih skripta koje imaju oko 500 strana ood toga oko 200 kaznenog. Problem je što se Zakon o kazneno-procesnom pravu dosta izmjenio, pa treba to sve ukomponirati. Isto tako od 9 mjeseca je imenovana nova komisija za polaganje pravosudnog ispita, pa ako netko zna imena tih članova volio bih da ih napiše. Ja sam slušao jedanput ispit ali prije više od godinu
User avatar
felipe kajetano
Posts: 4084
Joined: 21/09/2009 19:32
Location: Nachtwerk

#12 Re: Pravosudni ispit

Post by felipe kajetano »

Ko ima 5 milja u auto i pravac BL prijaviti ispit i dalje me kontaktirati na PP :skoljka: Ili ste prijeko zeljni znanja :D
Koliko se placa izlazak u SA?
gaius
Posts: 1013
Joined: 17/09/2004 10:33

#13 Re: Pravosudni ispit

Post by gaius »

sugestija.. na web stranici suda bih imate prečišćenu tekstu ZKP i KZ.. jest da je državni ali to je sve isto uz par sitnih razlika koje proizilaze iz postojanja više sudova u vertikali u FBIH..
bozidar78
Posts: 3
Joined: 07/11/2009 19:55

#14 Re: Pravosudni ispit

Post by bozidar78 »

Polaganje u Sarajevu se plaća oko 900 KM
bozidar78
Posts: 3
Joined: 07/11/2009 19:55

#15 Re: Pravosudni ispit

Post by bozidar78 »

A jebo ispit bez znanja bolje se dobro namučiti pa ćeš više cjeniti to :-)
Maybach
Posts: 463
Joined: 24/07/2008 15:31

#16 Re: Pravosudni ispit

Post by Maybach »

Ma isto se placa i u rs i fbih,a vaze i jedan i drugi i tamo i vamo,ne znam kako,ali vaze.Jos bi mi samo trebalo da ga sto puta polazem.Neke moje kolege su polagale u Rs,i pokajali se,jer isto je kazu i tamo i vamo,a samo se naplacas benzina i smjestaja.Ja bih isto trebala pocet prikupljat literaturu za federalni iako ga planiram polagat pocetkom 2011,ali oklijevam s pripremama bas zbog te neorganiziranosti,sretno svima!
User avatar
torcida
Posts: 784
Joined: 26/08/2009 13:10
Location: gens una sumus

#17 Re: Pravosudni ispit

Post by torcida »

bozidar78 wrote:I ja sam u fazi pripremanja pravosudnog na Federalnoj razini. Najbolje je otići par puta u Sarajevo poslušati ispit. Ja sam krenuo od Kaznenog prava (na savjet par prijatelja koji su položili ispit). Imam literature i previše, zasad učim iz nekih skripta koje imaju oko 500 strana ood toga oko 200 kaznenog. Problem je što se Zakon o kazneno-procesnom pravu dosta izmjenio, pa treba to sve ukomponirati. Isto tako od 9 mjeseca je imenovana nova komisija za polaganje pravosudnog ispita, pa ako netko zna imena tih članova volio bih da ih napiše. Ja sam slušao jedanput ispit ali prije više od godinu
hm, od kad su te izmjene? :roll:
ha učim i ja po skripti, imam ih mali milijun ali sam eto bio na seminaru ove godine u 2 mj pa se ravnam po njoj...čuo sam za kaz., da je najbolje krenuti od njega, praktički to je i prva ispitna građa ali se trenutačno držim građanskog prava,,posao diktira uvjete tako da spajam 'ugodno' sa korisnim :)

@gaius
hvala stari, nema druge nego ispravljati krivu drinu...nadam se da neće biti dodatnih izmjena narednih godinu dana 8-)

@maybach
također moja tii, kao i da nam se uskoro pridružiš,,ha zanimljivije je kad nas ima više! :D
User avatar
JThomas
Posts: 68808
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#18 Re: Pravosudni ispit

Post by JThomas »

raja prijavljuju sad dosta u RSu, jer se može polagati nakon samo jedne godine staža, ja znam lično dvoje koji su to učinili. također kažu da je kriterij slabiji, ali to je rekla - kazala...nisam iskreno siguran koliko je to pametno, ali ko voli, ima i ta mogućnost, priznaje se potpuno isto.
User avatar
torcida
Posts: 784
Joined: 26/08/2009 13:10
Location: gens una sumus

#19 Re: Pravosudni ispit

Post by torcida »

hm, pa na državnom i fedralnom novou je potrebno 2 godine staža bez obzira na firmu/instituciju, zar je moguće da je tamo 1 god.??
ha slažem se...ali kako god da okreneš, ovdje barem znam šta me može snaći i na šta mogu računati, gore je već druga priča...al svakome na volju :wink:
User avatar
revolver amidza
Posts: 374
Joined: 07/08/2005 11:43

#20 Re: Pravosudni ispit

Post by revolver amidza »

neko je spomenuo,a ideja mi se sviđa,otići na ispit,samo je to meni problem sa poslom jedino koji dan neplaćeno da ide,a i j sam zabezeknut da u rs-u mogu n akon godinu dana?,pa to faktički znači da nakon pripravničkog može na pravosudni,..e svašta.
nego,torcida ja sam se manje-više više naoružao literaturom odn zakonima iz krivičnog,njega trenutno lupam,literature što se tiče,one preporučene imam samo srzentića,..ne znam da li dalje da tražim ili da se fokusiram na zakone?,čuo sam da 90% oni rešetaju po zakonima,za ovo navodno ironično kažu,"da ste položili na faultetu",..
User avatar
torcida
Posts: 784
Joined: 26/08/2009 13:10
Location: gens una sumus

#21 Re: Pravosudni ispit

Post by torcida »

mislim da bi trebalo biti dovoljno u kombinaciji sa zakonima...ja sam recimo krenuo po bačiću ali me nerva već hvata jer je knjiga forsira filozofski i demagoški pristup pa sve kontam da je nekako zaobiđem i baziram se samo na zakone i skriptu(e) ali ne znam koliko bi mi to bila pametna opcija..ma morat ću otići u rajvosa pa da vidim kako stvari ferceraju inače ću prosto podivljati... :-)
kakva je situacija sa komentarima kz i zkp..jel se to može gdje pronaći i kad planiraš izaći na ispit?
User avatar
felipe kajetano
Posts: 4084
Joined: 21/09/2009 19:32
Location: Nachtwerk

#22 Re: Pravosudni ispit

Post by felipe kajetano »

Da nema nedoumica..u RS godinu dana za one iz pravosudja,notari i sl. a 2 godine za ove iz uprave i opstih pravnih poslova..
User avatar
revolver amidza
Posts: 374
Joined: 07/08/2005 11:43

#23 Re: Pravosudni ispit

Post by revolver amidza »

@torcida,čuo sam i ja od par ljudi da im bačić baš i ne paše,..a kada bih na ispit,pa u najboljem slučaju prije početka ljeta sumnjam da ću moći,mislim biti spreman da se podrvrgnem toj torturi,naravno još nisam kompletirao ni literaturu iz građanskog,radim da makar to kompletiram,dokle si ti dogurao sa građanskim?,.ja ne mogu paralelno da idem i sa krivicom i građanskim,a kroz posao najviše dodira imam sa upravom,i radnim odnosima,ima i izvršnog te vanparničnog, tako da to ostavljam po strani
User avatar
revolver amidza
Posts: 374
Joined: 07/08/2005 11:43

#24 Re: Pravosudni ispit

Post by revolver amidza »

izgleda da su kolege svojski prionule na posao,tako i treba :thumbup:
User avatar
Sarajevo89er
Posts: 130
Joined: 22/06/2009 12:43

#25 Re: Pravosudni ispit

Post by Sarajevo89er »

Može li netko staviti link na Zakon o pravosudnom ispitu Federacije,i po mogućnosti prečišćeni tekst sa izmjenama iz 98 i 03?
Post Reply