pravni savjet

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.

Moderator: _BataZiv_0809

Post Reply
dejan1471
Posts: 8
Joined: 11/12/2012 23:47

#1 pravni savjet

Post by dejan1471 » 17/12/2013 23:03

Trebam pravni savjet pa ako može tko da pomogne.Radi se o ovrhi na dug od pokojnog oca od 6000 maraka na karticama i to se vuče već 10 godina po sudovima.Znači prije dvije godine smo dobili(majka brat i ja) da su nas dobili na sudu i da dolaze u popis stvari za pljendidbu.Popisali su stvari i ja sam mislio da je to to da će to doči plijeniti.Ali danas sam dobio promjenu ovrhe na zemlju koja je na mom bratu i imam pravo žalbe na 8 dana.Pošto nisam bio doma brat je otišao u nekog advokata i ovaj mu je rekao da se može žaliti ali da od toga nema ništa da će izgubiti.Sad me zanima je li taj advokat u pravu ili da potražim drugo mišljenje?


User avatar
sioux113
Posts: 92
Joined: 15/09/2013 11:07

#2 Re: pravni savjet

Post by sioux113 » 18/12/2013 07:52

dejan1471 wrote:Trebam pravni savjet pa ako može tko da pomogne.Radi se o ovrhi na dug od pokojnog oca od 6000 maraka na karticama i to se vuče već 10 godina po sudovima.Znači prije dvije godine smo dobili(majka brat i ja) da su nas dobili na sudu i da dolaze u popis stvari za pljendidbu.Popisali su stvari i ja sam mislio da je to to da će to doči plijeniti.Ali danas sam dobio promjenu ovrhe na zemlju koja je na mom bratu i imam pravo žalbe na 8 dana.Pošto nisam bio doma brat je otišao u nekog advokata i ovaj mu je rekao da se može žaliti ali da od toga nema ništa da će izgubiti.Sad me zanima je li taj advokat u pravu ili da potražim drugo mišljenje?
Ne znam kompletan slučaj, ali je to što je izrekao advokat pregrubo.
Spomenuo si zemlju, može li se ta zemlja okarakterisati kao zemljište zemljoradnika? Bilo koju fintu da probate iznaći da ti se brat bavi zemljoradnjom jer se do 5 dunuma takvo zemljište izuzima, izuzev ako nije opterećeno hipotekom.

dejan1471
Posts: 8
Joined: 11/12/2012 23:47

#3 Re: pravni savjet

Post by dejan1471 » 18/12/2013 08:48

sioux113 wrote:
dejan1471 wrote:Trebam pravni savjet pa ako može tko da pomogne.Radi se o ovrhi na dug od pokojnog oca od 6000 maraka na karticama i to se vuče već 10 godina po sudovima.Znači prije dvije godine smo dobili(majka brat i ja) da su nas dobili na sudu i da dolaze u popis stvari za pljendidbu.Popisali su stvari i ja sam mislio da je to to da će to doči plijeniti.Ali danas sam dobio promjenu ovrhe na zemlju koja je na mom bratu i imam pravo žalbe na 8 dana.Pošto nisam bio doma brat je otišao u nekog advokata i ovaj mu je rekao da se može žaliti ali da od toga nema ništa da će izgubiti.Sad me zanima je li taj advokat u pravu ili da potražim drugo mišljenje?
Ne znam kompletan slučaj, ali je to što je izrekao advokat pregrubo.
Spomenuo si zemlju, može li se ta zemlja okarakterisati kao zemljište zemljoradnika? Bilo koju fintu da probate iznaći da ti se brat bavi zemljoradnjom jer se do 5 dunuma takvo zemljište izuzima, izuzev ako nije opterećeno hipotekom.
Zemlja jeste za poljoprivredu i ima 2 duluma i nije opterečena hipotekom, znači li to da se može praviti žalba na ovrhu?

User avatar
sioux113
Posts: 92
Joined: 15/09/2013 11:07

#4 Re: pravni savjet

Post by sioux113 » 18/12/2013 09:13

dejan1471 wrote:
sioux113 wrote:
dejan1471 wrote:Trebam pravni savjet pa ako može tko da pomogne.Radi se o ovrhi na dug od pokojnog oca od 6000 maraka na karticama i to se vuče već 10 godina po sudovima.Znači prije dvije godine smo dobili(majka brat i ja) da su nas dobili na sudu i da dolaze u popis stvari za pljendidbu.Popisali su stvari i ja sam mislio da je to to da će to doči plijeniti.Ali danas sam dobio promjenu ovrhe na zemlju koja je na mom bratu i imam pravo žalbe na 8 dana.Pošto nisam bio doma brat je otišao u nekog advokata i ovaj mu je rekao da se može žaliti ali da od toga nema ništa da će izgubiti.Sad me zanima je li taj advokat u pravu ili da potražim drugo mišljenje?
Ne znam kompletan slučaj, ali je to što je izrekao advokat pregrubo.
Spomenuo si zemlju, može li se ta zemlja okarakterisati kao zemljište zemljoradnika? Bilo koju fintu da probate iznaći da ti se brat bavi zemljoradnjom jer se do 5 dunuma takvo zemljište izuzima, izuzev ako nije opterećeno hipotekom.
Zemlja jeste za poljoprivredu i ima 2 duluma i nije opterečena hipotekom, znači li to da se može praviti žalba na ovrhu?
Ja bih je uložio, jer imate osnova za to po ovome kako si napisao, barem ja tako vidim. Da u žalbi tražite da se izuzme od izvršenja pomenuto zemljište, i pri tome se pozovete na član 79. Zakona o izvršnom postupku FBiH, ako ste u F BiH.
Sretno!

User avatar
sema911s
Posts: 5148
Joined: 04/03/2013 15:37
Location: mene nosi mutna rijeka

#5 Re: pravni savjet

Post by sema911s » 18/12/2013 09:19

pozz


taj dug po kartici jel to obicna platna kartica il neka kreditna,., kako je pokojni otac bio vezan sa bankom,.,mjenica ako je postoja banka moze pravit problem,. e sada ako nisu u tih godina uspjeli naplatit dug postoji mogucnost o zastari duga,.,
posavjetujte sa sa drugim advokatom,.,

dejan1471
Posts: 8
Joined: 11/12/2012 23:47

#6 Re: pravni savjet

Post by dejan1471 » 18/12/2013 09:28

sema911s wrote:pozz


taj dug po kartici jel to obicna platna kartica il neka kreditna,., kako je pokojni otac bio vezan sa bankom,.,mjenica ako je postoja banka moze pravit problem,. e sada ako nisu u tih godina uspjeli naplatit dug postoji mogucnost o zastari duga,.,
posavjetujte sa sa drugim advokatom,.,

Kartica je bila kreditna na njegovo ime, mjenice nema nikakve koliko znam,zar dug može da zastari ako se konstantno vuče p sudovima?A idem u drugog advokata nema mi druge

dejan1471
Posts: 8
Joined: 11/12/2012 23:47

#7 Re: pravni savjet

Post by dejan1471 » 18/12/2013 09:37

Ja bih je uložio, jer imate osnova za to po ovome kako si napisao, barem ja tako vidim. Da u žalbi tražite da se izuzme od izvršenja pomenuto zemljište, i pri tome se pozovete na član 79. Zakona o izvršnom postupku FBiH, ako ste u F BiH.
Sretno![/quote]


Možeš li mi ako nije problem reći o čem se otprilike radi u tom članku 79 Zakoona o izvršnom postupku FBiH,,pošto jesam iz federacije BiH

User avatar
sioux113
Posts: 92
Joined: 15/09/2013 11:07

#8 Re: pravni savjet

Post by sioux113 » 18/12/2013 10:05

dejan1471 wrote:Ja bih je uložio, jer imate osnova za to po ovome kako si napisao, barem ja tako vidim. Da u žalbi tražite da se izuzme od izvršenja pomenuto zemljište, i pri tome se pozovete na član 79. Zakona o izvršnom postupku FBiH, ako ste u F BiH.
Sretno!

Možeš li mi ako nije problem reći o čem se otprilike radi u tom članku 79 Zakoona o izvršnom postupku FBiH,,pošto jesam iz federacije BiH[/quote]


2. Izuzimanje od izvršenja
Član 79.
(1) Ne može biti predmet izvršenja poljoprivredno zemljište zemljoradnika u površini do 5.000 m2.
(2) Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na izvršenje radi ostvarenja novčanih potraživanja osiguranih ugovornim založnim pravom na nepokretnostima (hipotekom).

dejan1471
Posts: 8
Joined: 11/12/2012 23:47

#9 Re: pravni savjet

Post by dejan1471 » 18/12/2013 11:05

Hvala puno

User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#10 Re: pravni savjet

Post by muminovic » 18/12/2013 11:46

dejan1471 wrote:Hvala puno
A da li je u pitanju zemljoradnik ?

User avatar
sioux113
Posts: 92
Joined: 15/09/2013 11:07

#11 Re: pravni savjet

Post by sioux113 » 18/12/2013 12:04

muminovic wrote:
dejan1471 wrote:Hvala puno
A da li je u pitanju zemljoradnik ?
Ovo je boldirano - dobro postavljeno, nešto sam u 1.postu pokušao da slično pitam, trebalo bi dokazati da je osoba i zemljoradnik. u članu 2 tačka 9 Zakon o izvršnom postupku
9) "zemljoradnik" - označava lice kojem je poljoprivredna proizvodnja pretežni izvor prihoda;,
konkretnije daje pojašnjenje pojma zemljoradnika član 12. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Clan 12.

Obavezno se osiguravaju zemljoradnici i clanovi njihovog domacinstva i druga lica koja se bave poljoprivrednom djelatnoscu kao jedinim ili glavnim zanimanjem, koji su navrsili 15 godina zivota (u daljem tekstu: zemljoradnici). Smatra se da je poljoprivredna djelatnost jedino ili glavno zanimanje u smislu ovog zakona ako zemljoradnik prosjecno mjesecno od te djelatnosti ostvaruje prihod najmanje u visini prosjecne mjesecne place u Federaciji u prethodnoj godini. Kao domacinstvo u smislu ovog zakona smatra se zajednica zivota, privredjivanja i trosenja prihoda ostvarenih radom njihovih clanova. 2 Osigurana lica

Naime, trebao bi dokazati da mu je poljoprivredna djeltnost pretežna za izvor prihoda.
A kako? Najlakši način je davanje ovjerene izjave da jeste ali nije baš i najjači dokaz. Kako god probajte sa žalbom,za dokazna sredstva upotrijebite i izjavu, i kojeg svjedoka da to posvjedoči, praktički sve. Ako zaista jeste zemljoradnik u smislu navedenog, da je kao takav zaveden kod Porezne uprave, nemate problema.

User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#12 Re: pravni savjet

Post by muminovic » 19/12/2013 11:45

Tako je kolega, potrebno je da budu kumulativno oba uslova, a ne samo jedan od njih.

cule64
Posts: 187
Joined: 16/02/2004 00:00

#13 Re: pravni savjet

Post by cule64 » 20/12/2013 13:36

dejan1471 wrote:Trebam pravni savjet pa ako može tko da pomogne.Radi se o ovrhi na dug od pokojnog oca od 6000 maraka na karticama i to se vuče već 10 godina po sudovima.Znači prije dvije godine smo dobili(majka brat i ja) da su nas dobili na sudu i da dolaze u popis stvari za pljendidbu.Popisali su stvari i ja sam mislio da je to to da će to doči plijeniti.Ali danas sam dobio promjenu ovrhe na zemlju koja je na mom bratu i imam pravo žalbe na 8 dana.Pošto nisam bio doma brat je otišao u nekog advokata i ovaj mu je rekao da se može žaliti ali da od toga nema ništa da će izgubiti.Sad me zanima je li taj advokat u pravu ili da potražim drugo mišljenje?
Pljenidba pokretnih stvari je izvršena sastavljanjem pljenibenog popisa, tada tražilac izvršenja stiče založno pravo na popisanim pokretninama, istovremeno se vrši procjena tih stvari. Imaš li zapisnik? Onda se, najranije protekom roka od 15 dana,provodi prodaja tih zaplijenjenih stvari.Tek ako je izvršenje na pokretnim stvarima postalo nemoguće, a očigledno da nije jer nije ni pokušano, sud poziva tražioca izvršenja (ovrhovoditelja) da u roku od 15 dana podnese prijedlog u kom će predložiti novo sredstvo ili predmet izvršenja. Ako takav prijedlog ne bude podnesen u roku od 15 dana, ili je neosnovan, izvršenje se obustavlja. Ne može ovrhovoditelj na drugi način predlagati novo sredstvo ili predmet izvršenja. Da li se taj rok od 8 dana odnosi na prigovor ili žalbu? Ko je kao dužnik označen u izvršnoj ispravi (presudi), otac ili neko drugi (nasljednici)? Ko je u zemljišnoj knjizi upisan kao vlasnik zemljišta (ne zemlje, jer zemlja se drži u saksiji)? Ne može se na tvoje pitanje odgovoriti na osnovu podataka koje si dao, obrati se advokatu i postupi kako ti on kaže, obrati se za svaki slučaj i nekom drugom advokatu.

Nela111
Posts: 1
Joined: 06/02/2014 09:40

#14 Re: pravni savjet

Post by Nela111 » 06/02/2014 09:50

POZZZZ; Da li mogu dobiti info sta je potrebno za uknjizbu zemljisne parcele i objekta izgradjenog na njoj. Ko moze predati zahtjev za uknjizbu? Hvala

bebeSa
Posts: 340
Joined: 21/11/2009 20:10

#15 Re: pravni savjet

Post by bebeSa » 08/03/2014 14:58

Poštovani.....
trebam pravni savjet u vezi sa pobijanjem prijavljenog potrazivanja na likvidaciju!
Konkretno radi se o potrazivanju KJKP Rad prema pravnom licu koje ne obavlja djelatnost od 2000 godine, odluka o prestanku rada 1.1.2001. ... Rad je dobio jedno rjesenje o izvrsenju na koji je podnesen i uvazen prigovor (2003.godine za period 2000-2003) nakon cega ide tuzba Rada koju zaprima moja mama 2006. godine i rjesenje zbog propustanja koje takodje prima moja mama 2007. godine. a ja ni jedno ni drugo ne znam da postoji do uvida u arhiviran spis!!!Ne prilazu ovo rjesenje vec samo rjesenje o izvrsenju!
Rad je prilozio prijedloge za izvrsenje (2004. za 2003.; 2005 za 2004.;2006 za 2005.) za koje jos nema rjesenja a sve ih navodi u potrazivanju!
Na zalost iz tog perioda (2000-2005)ja nemam nikakvu dokumentaciju. U 2000. godini sam poslala obavijest da firma ne obavlja djelatnost, i prigovor na gore navedeno rjesenje o izvrsenju se temelji na tome a prigovor je uvazen. U Rad-u su mi veoma neljubazno pokazali Zapisnik na kojem sam uspjela vidjeti pecat i rukom dopisano "ukljucenje". Kad sam rekla da je tu greska i da je to trebala da bude odjava nisu mi dali da vidim ima li potpisa i koji je datum na zapisniku, zurno su istjerali gospodju koja je donijela te papire!!!!!E da, njihovo pitanje je bilo: "Pa dobro, a koliko ste vi spremni da platite?"
Je li moguce da love u mutnom... da predaju predmet tek tako pa "ako prodje"...kako da ih pobijem jer stvarno mislim da nisam duzna platiti nista????????
Po slovu zakona nisam bila u mogucnosti likvidirati firmu ranije i sad kad sam izmirila sve obaveze i dosla do likvidacije jedina prijava potrazivanja je njihova. Nikad niko nije dosao da nesto plijeni, nikad nisam dobila na adresu IOS, nikad nisam dobila neku opomenu za neplacanje, itd isl.
Hvala

kakavdanakneiskustvu
Posts: 53444
Joined: 03/08/2010 19:04

#16 Re: pravni savjet

Post by kakavdanakneiskustvu » 20/04/2014 09:33

da ne otvaram novu temu postaviću ovdje pitanje,šta kad jedan od supružnika ne daje drugom supružniku,a trenutno ne žive zajedno,ne daje da vidi dijete?

User avatar
insomnia78
Posts: 62026
Joined: 03/04/2011 14:43

#17 Re: pravni savjet

Post by insomnia78 » 20/04/2014 17:57

Jesi se i ti jarane usrecio, cudo jedno


Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk

kakavdanakneiskustvu
Posts: 53444
Joined: 03/08/2010 19:04

#18 Re: pravni savjet

Post by kakavdanakneiskustvu » 20/04/2014 18:01

insomnia78 wrote:Jesi se i ti jarane usrecio, cudo jedno


Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk


nije još do toga došlo ali mi treba savjet ako se to desi

User avatar
Black swan
Posts: 54053
Joined: 17/03/2004 09:36

#19 Re: pravni savjet

Post by Black swan » 20/04/2014 18:03


ZPP
Posts: 468
Joined: 16/02/2013 10:13

#20 Re: pravni savjet

Post by ZPP » 21/04/2014 08:27

kakavdanakneiskustvu wrote:da ne otvaram novu temu postaviću ovdje pitanje,šta kad jedan od supružnika ne daje drugom supružniku,a trenutno ne žive zajedno,ne daje da vidi dijete?
Jeste li razvedeni?

Ako niste - policija i Centar za socijalni rad.

Ako jeste, šta piše u presudi kojom se brak razvodi, kad viđaš dijete?

Ako je npr. svaki drugi vikend, odeš u subotu kad je tvoj termin po dijete, ona ne da, zovneš policiju, pokažeš presudu i kažeš da ti onemogućava kontakt sa djetetom. O svakom nedozvoljavanju pismeno izvijestiš i Centar za socijalni rad.

Uglavnom, mora ti dozvoliti kontakt sa djetetom, onako kako u presudi piše.

Sve što se dešava probaj dokumentovati, pa ako bude uporna, možeš ići sa prijedlogom za izvršenje u kojem se navede da te onemogućava (uz dokaze naravno) itd. itd....

User avatar
manekenka u penziji
Posts: 4026
Joined: 03/07/2013 08:37

#21 Re: pravni savjet

Post by manekenka u penziji » 22/04/2014 22:10

Koliko se čeka na poziv na raspravu/suocenje od strane prekršajnog suda?
Pretpostavljam par mjeseci... Ako neko ima svježiju informaciju, bila bih zahvalna.

User avatar
DaffyDuck
Posts: 3628
Joined: 22/06/2009 22:54
Location: sarajevo-x

#22 Re: pravni savjet

Post by DaffyDuck » 23/04/2014 14:01

kakavdanakneiskustvu wrote:
insomnia78 wrote:Jesi se i ti jarane usrecio, cudo jedno


Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk


nije još do toga došlo ali mi treba savjet ako se to desi
Izvini sto se mijesam, ali daj malo smirite strasti... Hormoni nakon poroda, sikiracija oko djeteta.... spustite lopticu, sad morate biti najjaci.

PurpurHazel
Posts: 377
Joined: 12/09/2011 10:01

#23 Re: pravni savjet

Post by PurpurHazel » 23/04/2014 15:05

DaffyDuck wrote:
Izvini sto se mijesam, ali daj malo smirite strasti... Hormoni nakon poroda, sikiracija oko djeteta.... spustite lopticu, sad morate biti najjaci.
:thumbup:
Ja taman kontam sve sad dobro, on opet o rastavi krene. :) Druže Danak, uživajte s bebom, dugo ste je čekali, kakve crne misli opet. :kiss:

kakavdanakneiskustvu
Posts: 53444
Joined: 03/08/2010 19:04

#24 Re: pravni savjet

Post by kakavdanakneiskustvu » 23/04/2014 17:56

ZPP wrote:
kakavdanakneiskustvu wrote:da ne otvaram novu temu postaviću ovdje pitanje,šta kad jedan od supružnika ne daje drugom supružniku,a trenutno ne žive zajedno,ne daje da vidi dijete?
Jeste li razvedeni?

Ako niste - policija i Centar za socijalni rad.

Ako jeste, šta piše u presudi kojom se brak razvodi, kad viđaš dijete?

Ako je npr. svaki drugi vikend, odeš u subotu kad je tvoj termin po dijete, ona ne da, zovneš policiju, pokažeš presudu i kažeš da ti onemogućava kontakt sa djetetom. O svakom nedozvoljavanju pismeno izvijestiš i Centar za socijalni rad.

Uglavnom, mora ti dozvoliti kontakt sa djetetom, onako kako u presudi piše.

Sve što se dešava probaj dokumentovati, pa ako bude uporna, možeš ići sa prijedlogom za izvršenje u kojem se navede da te onemogućava (uz dokaze naravno) itd. itd....


nismo razvedeni,bio u centru za socijalni rad,hvala

kakavdanakneiskustvu
Posts: 53444
Joined: 03/08/2010 19:04

#25 Re: pravni savjet

Post by kakavdanakneiskustvu » 23/04/2014 17:57

PurpurHazel wrote:
DaffyDuck wrote:
Izvini sto se mijesam, ali daj malo smirite strasti... Hormoni nakon poroda, sikiracija oko djeteta.... spustite lopticu, sad morate biti najjaci.
:thumbup:
Ja taman kontam sve sad dobro, on opet o rastavi krene. :) Druže Danak, uživajte s bebom, dugo ste je čekali, kakve crne misli opet. :kiss:


vjeruj da je dotle došlo,na žalost

Post Reply