POrez

Ekonomija, biznis, dionice, posao, (ne)zaposlenost...
Post Reply
azrimdina
Posts: 9
Joined: 18/06/2012 15:09

POrez

Post by azrimdina » 19/06/2012 07:06

eh ovako, dobila sam fakturu iz Hrvatske za certifikat neki o kvalitetu, kako to da knjižim,,fakttura glasi na 1331,74 EUR, nesto mi govore treba poreskoj podnijeti obrasce,znaci na fakturi nema nikakvog poreza al nesto pričaju o nekih 10 % da bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje, al neznam sta i kako ,pa bih molila da mi neko pojasni...Hvala


User avatar
Ricken
Posts: 3898
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Been thanked: 2 times
Contact:

Re: POrez

Post by Ricken » 19/06/2012 09:58

Prema članu 33. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit u slučaju primjene međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji propisuju nižu stopu od stope propisane članovima 30. i 41. Zakona o porezu na dobit ili neplaćanja poreza po odbitku u BiH, isplatilac je dužan podnijeti:
1. obrazac P-OD,
2. potvrdu o rezidentnosti izdatu od nadležnog poreznog organa, kao dokaz da je pravno lice kome se vrši isplata rezident države s kojom BiH ima važeći ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

POD obrazac možeš naći na stranicama porezne uprave, a potvrdu o nerezidentnosti tražiš od dobavljača.

Inače, saglasno članu 41. Zakona o porezu na dobit, porez po odbitku je porez na prihod koji je nerezident ostvario na teritoriji BiH. Obračun, obustavu i plaćanje poreza po odbitku vrši isplatilac prihoda, koji je dužan u roku od 10 dana od dana isplate podnijeti izvještaj PU o obračunatom i uplaćenom porezu po odbitku.
Međutim, međudržavni sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja imaju jaču pravnu snagu od domaćih poreznih propisa. BiH, između ostalog, ima i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Hrvatskom.

Ono što je ključ svega je utvrditi da li je certifikat o kvalitetu iz domena tačke 7 ili tačke 12 ugovora između zemalja. Po mom mišljenju u ovom slučaju se radi o prihodu nerezidenta po osnovu usluga, te ne moraš obustaviti 10% poreza, već je dovoljno podnijeti precizirane obrasce. Ukoliko ne podneseš obrasce onda moraš izvršiti odbitak od 10% ili obračunati na svoj teret 11,1%. Obaveza poreza po odbitku dospjeva u momentu plačanja iznosa dobavljaču.

User avatar
tag33
Posts: 768
Joined: 19/02/2012 14:19

Re: POrez

Post by tag33 » 19/06/2012 10:30

Pokusaj da ne platis poreza ni marke :D

azrimdina
Posts: 9
Joined: 18/06/2012 15:09

Re: POrez

Post by azrimdina » 19/06/2012 13:01

Ricken wrote:Prema članu 33. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit u slučaju primjene međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji propisuju nižu stopu od stope propisane članovima 30. i 41. Zakona o porezu na dobit ili neplaćanja poreza po odbitku u BiH, isplatilac je dužan podnijeti:
1. obrazac P-OD,
2. potvrdu o rezidentnosti izdatu od nadležnog poreznog organa, kao dokaz da je pravno lice kome se vrši isplata rezident države s kojom BiH ima važeći ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

POD obrazac možeš naći na stranicama porezne uprave, a potvrdu o nerezidentnosti tražiš od dobavljača.

Inače, saglasno članu 41. Zakona o porezu na dobit, porez po odbitku je porez na prihod koji je nerezident ostvario na teritoriji BiH. Obračun, obustavu i plaćanje poreza po odbitku vrši isplatilac prihoda, koji je dužan u roku od 10 dana od dana isplate podnijeti izvještaj PU o obračunatom i uplaćenom porezu po odbitku.
Međutim, međudržavni sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja imaju jaču pravnu snagu od domaćih poreznih propisa. BiH, između ostalog, ima i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Hrvatskom.

Ono što je ključ svega je utvrditi da li je certifikat o kvalitetu iz domena tačke 7 ili tačke 12 ugovora između zemalja. Po mom mišljenju u ovom slučaju se radi o prihodu nerezidenta po osnovu usluga, te ne moraš obustaviti 10% poreza, već je dovoljno podnijeti precizirane obrasce. Ukoliko ne podneseš obrasce onda moraš izvršiti odbitak od 10% ili obračunati na svoj teret 11,1%. Obaveza poreza po odbitku dospjeva u momentu plačanja iznosa dobavljaču.
VELIKO HVALA Ricken, ..

Post Reply