Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Ekonomija, biznis, dionice, posao, (ne)zaposlenost...

Moderators: ExNihilo, anex

Post Reply
User avatar
alphonse kauders
Posts: 2751
Joined: 12/10/2004 22:10
Location: def: a place of settlement, activity, or residence

#101 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by alphonse kauders » 05/01/2012 19:30

jasko__ wrote:Ako može još jedan savjet...D.O.O. iskazala gubitak iznad visine kapitala na 31.12.2010.godine...cijelu godinu ništa posebno se nije dešavalo...ali nije pokrenuta likvidacija...i ove godine je podobro u gubitku...direktor ne želi likvidaciju a ni da dokapitalizuje...a ušlo se u novu godinu...kakvi su dalji koraci...ja kako znam po sili zakona se mora likvidirat preduze...ili.....
Ukratko, dok god se mogu izvrsavati tekuce obaveze i nije ugrozena likvidnost i solventnost drustva, pokrivanje gubitka iznad visine kapitala nije problem.

Problem nastaje kad d.o.o. ne bude mogao izvrsavati tekuce obaveze pa se pokrenu sudski postupci protiv njega i trazi se prinudna naplata.

Ako d.o.o. ne može izmiriti obaveze iz svojih sredstava ni dobrovoljno ni prinudno, pokreće se likvidacioni postupak koji može trajati i preko godinu dana.

prostim jezikom i pojednostavljeno - dok mozes placati - postojis, kad ne budes mogao placati - nema te.


User avatar
Ricken
Posts: 4996
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#102 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by Ricken » 06/01/2012 17:43

alphonse kauders wrote:
jasko__ wrote:Ako može još jedan savjet...D.O.O. iskazala gubitak iznad visine kapitala na 31.12.2010.godine...cijelu godinu ništa posebno se nije dešavalo...ali nije pokrenuta likvidacija...i ove godine je podobro u gubitku...direktor ne želi likvidaciju a ni da dokapitalizuje...a ušlo se u novu godinu...kakvi su dalji koraci...ja kako znam po sili zakona se mora likvidirat preduze...ili.....
Ukratko, dok god se mogu izvrsavati tekuce obaveze i nije ugrozena likvidnost i solventnost drustva, pokrivanje gubitka iznad visine kapitala nije problem.

Problem nastaje kad d.o.o. ne bude mogao izvrsavati tekuce obaveze pa se pokrenu sudski postupci protiv njega i trazi se prinudna naplata.

Ako d.o.o. ne može izmiriti obaveze iz svojih sredstava ni dobrovoljno ni prinudno, pokreće se likvidacioni postupak koji može trajati i preko godinu dana.

prostim jezikom i pojednostavljeno - dok mozes placati - postojis, kad ne budes mogao placati - nema te.
U RS u skladu sa Zakonom privrednim društvima vlasnik kapitala odmah mora izvršiti usklađenje sa zakonskim minimumom. U FBiH je onako kako je Alfons opisao.

User avatar
sabina1
Posts: 8235
Joined: 24/11/2010 20:44
Location: Ministarstvo za istraživanje ruda i gubljenje vremena.
Contact:

#103 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by sabina1 » 07/01/2012 20:15

Mislim izvršiti revalorizaciju stalnih sredstava u firmi. MORAM li pratiti stopu inflacije u BiH i kolika je uopšte stopa inflacije kod nas u 2011 ?
Hvala.

convict
Posts: 1923
Joined: 10/02/2008 01:20

#104 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by convict » 07/01/2012 20:29

tvsabina wrote:Mislim izvršiti revalorizaciju stalnih sredstava u firmi. MORAM li pratiti stopu inflacije u BiH i kolika je uopšte stopa inflacije kod nas u 2011 ?
Hvala.
Ne postoji zakonska obaveza revalorizacije stalnih sredstava zbog inflacije. Stopa inflacije se može računati na više načina, ali najčešće korišten je indeks potrošačkih cijena - posljednje objavljeni iznosi 3,6% (fzs.ba).

Ne znam koja sredstva namjeravaš revalorizovati, ali meni nema smisla raditi revalorizaciju bilo čega osim nekretnina. U rjeđim slučajevima možda revalorizacija proizvodne opreme ako firma loše posluje i postoje indicije da je došlo do impairmenta. Imaj na umu da kad se jednom odlučiš za revalorizaciju, isto moraš raditi i u narednim periodima i to za cijelu klasu sredstava (npr. ne možeš raditi revalorizaciju samo jedne zgrade ako ih firma ima više).

A zanima me i zbog čega se baš sad odlučuješ na revalorizaciju obzirom da je tržišna situacija dosta lošta i ako se radi o nekretninama vjerovatno ćeš imati gubitak?

forumaš2011
Posts: 76
Joined: 10/11/2011 10:04

#105 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by forumaš2011 » 10/01/2012 13:44

enx wrote:
jasko__ wrote:MOŽE LI SAMOSTALNI PODUZETNIK, VLASNIK OBRTA, NA KRAJU GODINE ISPLATIT SEBI TOPLI OBROK ZA CIJELU GODINU...DANAS MI LIK TVRDI DA NEMA ŠANSE...A JA SE NIKAKO NE SLAŽEM!!!!!!!!!!!
Ko zna sad Jasko, obrtnik nije više zaposlenik u svme obrtu. Ko zna hoće li mu priznati kao trošak u godišnjoj prijavi. Ranije je mogao, a ja ne vidim nigdje sad da ne može ali ni da može. Probaš, pa ako ne priznaju, preračunaš 10% poreza i doplatiš. Ima u nekom od pravilnika popis koji troškovi se priznaju obrtniku ali nemam sad kod sebe.
Ako nije uposlenik nema pravo na topli obrok, topli obrok se isplaćuje samo uposlenicima.

forumaš2011
Posts: 76
Joined: 10/11/2011 10:04

#106 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by forumaš2011 » 10/01/2012 13:56

Ricken wrote:
jašara wrote:Pitanje za kolege računovođe:
Firma registrovana u Sarajevu (firma registrovana za proizvodnju energije iz specifičnih izvora), ciji je vlasnik i osnivač firma iz Mađarske, ima dva uposlena direktora i sekretaricu, ne ostvaruje neki profit ili bolje rečeno nikakav od poslovanja na teritoriji BIH, za plate radnika i neko tekuće odrzavalje firme na našoj teritoriji, Vlasnik tj.firma osnivač iz mađarske doznači s vremena na vrijeme neki iznos novca na račun firme registrovane u Sa, e sad dilema je:
1.Kad bi te doznake od vlasnika vodili kako potpora i poticaj poslovanju (donacije) podlježe li porezima sa stanovišta PDV-a ili Poreza na dobit???
2.Ili da te doznake vodimo kako pozajmice vlasnika, koje bi na kraju godine otpisali i oprihodovali??
A sve to radi da firma koja je registrovana u Sa "ne smije" poslovati sa gubitkom.
Vaša mišljenja??
Zavisi šta je osnov za te doznake vlasnika?
Po tome što si opisao, najviše liči na pozjamice. S obzirom da nema kamate pozajmicu treba vrednovati u skladu sa MRS 39. Ali sve bi to trebalo regulirati ugovorom. Može i donacija s tim da u tom slučaju imaš prihod, ali niti jedno niti drugo nije oporezivo pdv-om jer nema prometa dobara i usluga. U slučaju pozajmice ne bi imao prihoda i iskazao bi gubitak, u drugom slučaju donacija bi imao prihode u iznosu rashoda.
Po mom mišljenju samo treba paziti da ukoliko bi se transakcija definirala kao pozjamica na koju se obračunava kamata, u tom slučaju bi se kamata oporezivala sa porezom po odbitku ukoliko se ne bi obezbjedila potvrda o rezidentnosti koja bi omogučila primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Mađarske, po kojem se kamate oporezuju sa 0%.
zavisi šta želite.
Ako hoćete da održite likvidnost onda vodite kao pozajmicu, što se tiče obračuna kamata mislim da nije potrebno jer vlasnik daje sredstva preduzeću za likvidnost, a može i obračunat, što se tiče PDV nije bio promet dobara ili usluga tako da nema PDV-a a i porez po odbitku nisam baš siguran a mislim da nema veze s tim jer opet nije bio promet i to nikom nije prihod samo pozajmnica da se održi likvidnost ali bi možda trebalo prijavit ugovor u PU.
Ako hoćete da napravite sebi prihod da firma nije u gubitku to je već nešto drugo, jer bi morali otpisat pozajmicu u prihod, to bi onda povuklo pitanje o dvostrukom oporezivanju jer treba dokazat da nije neka muljaža. Bilo bi pametno poslati upit REVICON-u ili FEB-u.

User avatar
Ricken
Posts: 4996
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#107 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by Ricken » 10/01/2012 18:32

forumaš2011 wrote:
Ricken wrote:
jašara wrote:Pitanje za kolege računovođe:
Firma registrovana u Sarajevu (firma registrovana za proizvodnju energije iz specifičnih izvora), ciji je vlasnik i osnivač firma iz Mađarske, ima dva uposlena direktora i sekretaricu, ne ostvaruje neki profit ili bolje rečeno nikakav od poslovanja na teritoriji BIH, za plate radnika i neko tekuće odrzavalje firme na našoj teritoriji, Vlasnik tj.firma osnivač iz mađarske doznači s vremena na vrijeme neki iznos novca na račun firme registrovane u Sa, e sad dilema je:
1.Kad bi te doznake od vlasnika vodili kako potpora i poticaj poslovanju (donacije) podlježe li porezima sa stanovišta PDV-a ili Poreza na dobit???
2.Ili da te doznake vodimo kako pozajmice vlasnika, koje bi na kraju godine otpisali i oprihodovali??
A sve to radi da firma koja je registrovana u Sa "ne smije" poslovati sa gubitkom.
Vaša mišljenja??
Zavisi šta je osnov za te doznake vlasnika?
Po tome što si opisao, najviše liči na pozjamice. S obzirom da nema kamate pozajmicu treba vrednovati u skladu sa MRS 39. Ali sve bi to trebalo regulirati ugovorom. Može i donacija s tim da u tom slučaju imaš prihod, ali niti jedno niti drugo nije oporezivo pdv-om jer nema prometa dobara i usluga. U slučaju pozajmice ne bi imao prihoda i iskazao bi gubitak, u drugom slučaju donacija bi imao prihode u iznosu rashoda.
Po mom mišljenju samo treba paziti da ukoliko bi se transakcija definirala kao pozjamica na koju se obračunava kamata, u tom slučaju bi se kamata oporezivala sa porezom po odbitku ukoliko se ne bi obezbjedila potvrda o rezidentnosti koja bi omogučila primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Mađarske, po kojem se kamate oporezuju sa 0%.
zavisi šta želite.
Ako hoćete da održite likvidnost onda vodite kao pozajmicu, što se tiče obračuna kamata mislim da nije potrebno jer vlasnik daje sredstva preduzeću za likvidnost, a može i obračunat, što se tiče PDV nije bio promet dobara ili usluga tako da nema PDV-a a i porez po odbitku nisam baš siguran a mislim da nema veze s tim jer opet nije bio promet i to nikom nije prihod samo pozajmnica da se održi likvidnost ali bi možda trebalo prijavit ugovor u PU.
Ako hoćete da napravite sebi prihod da firma nije u gubitku to je već nešto drugo, jer bi morali otpisat pozajmicu u prihod, to bi onda povuklo pitanje o dvostrukom oporezivanju jer treba dokazat da nije neka muljaža. Bilo bi pametno poslati upit REVICON-u ili FEB-u.

Porez po odbitku nema veze sa prometom dobara i usluga. Kamate koje obračunava nerezident rezidentu su u skladu sa zakonom o porezu na dobit "oporezive" porezom po odbitku ukoliko se ne radi o robnim kreditima ili kreditima za nabavku stalnih sredstava i ukoliko BiH nema poptisan bilateralni sporazum sa zemljom iz koje dolazi nerezident. Ako nema kamate u aranžamanu u kojem matica nerezident kreditira domaću kćerku firmu, onda će se primjeniti odredbe o transfernim cijenama Zakona o porezu na dobit tako da će se navedena transakcija smatrati transakcijom koja ne odgovara tržišnim uvjetima što će imati implikacije na porezni bilans rezidenta i uvečanje porezne obaveze.

User avatar
Ricken
Posts: 4996
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#108 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by Ricken » 10/01/2012 18:44

forumaš2011 wrote:
enx wrote:
jasko__ wrote:MOŽE LI SAMOSTALNI PODUZETNIK, VLASNIK OBRTA, NA KRAJU GODINE ISPLATIT SEBI TOPLI OBROK ZA CIJELU GODINU...DANAS MI LIK TVRDI DA NEMA ŠANSE...A JA SE NIKAKO NE SLAŽEM!!!!!!!!!!!
Ko zna sad Jasko, obrtnik nije više zaposlenik u svme obrtu. Ko zna hoće li mu priznati kao trošak u godišnjoj prijavi. Ranije je mogao, a ja ne vidim nigdje sad da ne može ali ni da može. Probaš, pa ako ne priznaju, preračunaš 10% poreza i doplatiš. Ima u nekom od pravilnika popis koji troškovi se priznaju obrtniku ali nemam sad kod sebe.
Ako nije uposlenik nema pravo na topli obrok, topli obrok se isplaćuje samo uposlenicima.
Ti jesi u pravu ali ne zato što se topli obrok isplačuje uposlenicima jer može se reći da je i samotalni djelatnik upposlenik. On plaća porez na dohodak na ime dobiti koje ostvari obrt, a također plaća mjesečno po utvrđenim koeficijentima i doprinose. Tako da se nemože reći da on nije zaposlenik. Po mom mišljenju topli obrok i plaća su kategorije nesamostalnog rada.
Ipak ja bih se držao slova zakona, tačnije pravilnika:

3.2. Poslovni rashodi
Član 34.
(1) Poslovnim rashodima smatraju se i izdaci za nabavku dugotrajne imovine (zemljišta) koji se mogu kao rashod odbiti samo u onom poreskom periodu u kojem je došlo do otuđenja i/ili izuzimanja te imovine i/ili likvidacije djelatnosti.
(2) Poslovnim rashodima smatraju se i sva privatna dobra koja poreski obveznik unese u djelatnost a koja ne potiču od obavljanja djelatnosti. Ulaganje obrtne imovine procjenjuje se prema nabavnoj vrijednosti a ulaganje dugotrajne imovine prema tržišnoj vrijednosti.
(3) Poslovnim rashodima smatraju se i plaćeni obavezni doprinosi preduzetnika iz člana 5. stav (3) al. 2., 3. i 4. Zakona o
doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08).
(4) Poslovnim rashodima smatraju se i bruto plate zaposlenika isplaćene u poreskom periodu, kao i plaćeni obavezni doprinosi na osnovicu na teret preduzetnika - poslodavca koji se plaćaju po stopama iz člana 10. stav 1. tačka 2. Zakona o doprinosima.
(5) Kao poslovni rashodi mogu se priznati samo oni rashodi za koje postoji uredna dokumentacija i koji su u direktnoj vezi sa ostvarenjem prihoda. Kod utvrđivanja povezanosti prihoda sa rashodima polazi se od odgovarajućih normativa (npr. utroška materijala i energije i sl.) uzimajući u obzir specifičnost djelatnosti.
(6) Kod utvrđivanja oporezivog dohotka od obrtničke djelatnosti i djelatnosti srodnih obrtničkim djelatnostima poslovni rashodi, shodno članu 7. stav (3) Zakona, utvrđuju se po principu blagajne, što znači da se kod utvrđivanja poslovnih rashoda za jedan porezni period mogu uzeti u obzir oni poslovni rashodi utvrđeni odredbama člana 15. st. (1), (2) i (3), koji su stvarno nastali i plaćeni u tom poreznom periodu.

User avatar
sabina1
Posts: 8235
Joined: 24/11/2010 20:44
Location: Ministarstvo za istraživanje ruda i gubljenje vremena.
Contact:

#109 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by sabina1 » 11/01/2012 09:16

convict wrote:
tvsabina wrote:Mislim izvršiti revalorizaciju stalnih sredstava u firmi. MORAM li pratiti stopu inflacije u BiH i kolika je uopšte stopa inflacije kod nas u 2011 ?
Hvala.
Ne postoji zakonska obaveza revalorizacije stalnih sredstava zbog inflacije. Stopa inflacije se može računati na više načina, ali najčešće korišten je indeks potrošačkih cijena - posljednje objavljeni iznosi 3,6% (fzs.ba).

Ne znam koja sredstva namjeravaš revalorizovati, ali meni nema smisla raditi revalorizaciju bilo čega osim nekretnina. U rjeđim slučajevima možda revalorizacija proizvodne opreme ako firma loše posluje i postoje indicije da je došlo do impairmenta. Imaj na umu da kad se jednom odlučiš za revalorizaciju, isto moraš raditi i u narednim periodima i to za cijelu klasu sredstava (npr. ne možeš raditi revalorizaciju samo jedne zgrade ako ih firma ima više).

A zanima me i zbog čega se baš sad odlučuješ na revalorizaciju obzirom da je tržišna situacija dosta lošta i ako se radi o nekretninama vjerovatno ćeš imati gubitak?
U pitanju jesu nekretnine. Pokušavam na neki način ublažiti gubitak , ali sam pomiješala dva pojma tako da mi revlorizacija neće ništa donijeti iako mi knjigovodstvena vrijednost nekretnina mnogo odstupa od tržišne u korist tržišne po procjeni agencije za nekretnine ;-).
Hvala veliko na pomoći.

jasko__
Posts: 1146
Joined: 13/11/2009 21:18

#110 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by jasko__ » 11/01/2012 20:20

Znam da sam nesto slicno vec upitao...i tad smo se zakacili za dnevnice za sluzbena putovanja i na tome ostali...ali treba mi ponovo savjet...moze li se nekako izmudriti da se isplati radniku recimo 1500,00 KM a da se ne oporezuje...znam za jubilarne nagrade, dnevnice, tople obroke, regrese, pomoci u slucaju bolesti, otprermnine i slicno...ali nista mi kod ovog slucaja ne odgovara...hoce direktor da malo potpomogne radnika sa malo love ali mu treba caka....MOZE LI IKAKO????

User avatar
Ricken
Posts: 4996
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#111 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by Ricken » 12/01/2012 13:47

jasko__ wrote:Znam da sam nesto slicno vec upitao...i tad smo se zakacili za dnevnice za sluzbena putovanja i na tome ostali...ali treba mi ponovo savjet...moze li se nekako izmudriti da se isplati radniku recimo 1500,00 KM a da se ne oporezuje...znam za jubilarne nagrade, dnevnice, tople obroke, regrese, pomoci u slucaju bolesti, otprermnine i slicno...ali nista mi kod ovog slucaja ne odgovara...hoce direktor da malo potpomogne radnika sa malo love ali mu treba caka....MOZE LI IKAKO????
Može iz svog džepa. Onda nema poreza. Ako je direktor vlasnik a firma ima akumulirane dobitke, može isplatiti sebi dividendu, pa neka taj iznos koji je namjenio proslijedi radniku.

User avatar
future millionaire
Posts: 47
Joined: 18/08/2011 08:56

#112 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by future millionaire » 12/01/2012 16:15

jasko__ wrote:Znam da sam nesto slicno vec upitao...i tad smo se zakacili za dnevnice za sluzbena putovanja i na tome ostali...ali treba mi ponovo savjet...moze li se nekako izmudriti da se isplati radniku recimo 1500,00 KM a da se ne oporezuje...znam za jubilarne nagrade, dnevnice, tople obroke, regrese, pomoci u slucaju bolesti, otprermnine i slicno...ali nista mi kod ovog slucaja ne odgovara...hoce direktor da malo potpomogne radnika sa malo love ali mu treba caka....MOZE LI IKAKO????
Ocigledno je da ne moze, zakoni i sva pravila su pisana da bi se to onemogucilo.
"Cake" koje ti trebaju se kruju u dnevnicama, jubilarnim nagradama, pomoci u slucaju smrti i to sto vec kazes da znas. Skontaj nesto od toga sta ti odgovara, i to je jedini pravi put, nema nikakve cake lako i na brzinu (ako i ima niko ti na forumu nece rec sta i kako)

convict
Posts: 1923
Joined: 10/02/2008 01:20

#113 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by convict » 12/01/2012 16:51

tvsabina wrote:
convict wrote:
tvsabina wrote:Mislim izvršiti revalorizaciju stalnih sredstava u firmi. MORAM li pratiti stopu inflacije u BiH i kolika je uopšte stopa inflacije kod nas u 2011 ?
Hvala.
Ne postoji zakonska obaveza revalorizacije stalnih sredstava zbog inflacije. Stopa inflacije se može računati na više načina, ali najčešće korišten je indeks potrošačkih cijena - posljednje objavljeni iznosi 3,6% (fzs.ba).

Ne znam koja sredstva namjeravaš revalorizovati, ali meni nema smisla raditi revalorizaciju bilo čega osim nekretnina. U rjeđim slučajevima možda revalorizacija proizvodne opreme ako firma loše posluje i postoje indicije da je došlo do impairmenta. Imaj na umu da kad se jednom odlučiš za revalorizaciju, isto moraš raditi i u narednim periodima i to za cijelu klasu sredstava (npr. ne možeš raditi revalorizaciju samo jedne zgrade ako ih firma ima više).

A zanima me i zbog čega se baš sad odlučuješ na revalorizaciju obzirom da je tržišna situacija dosta lošta i ako se radi o nekretninama vjerovatno ćeš imati gubitak?
U pitanju jesu nekretnine. Pokušavam na neki način ublažiti gubitak , ali sam pomiješala dva pojma tako da mi revlorizacija neće ništa donijeti iako mi knjigovodstvena vrijednost nekretnina mnogo odstupa od tržišne u korist tržišne po procjeni agencije za nekretnine ;-).
Hvala veliko na pomoći.
Ako se ne radi baš o trajno lošem poslovanju i ako nije prevelika razlika u rezultatu koji "stižeš", uvijek se možeš poigrati sa rezervisanjima ili "zaboraviti" proknjižiti neki račun. Moje iskustvo je da ti se te stvari uvijek vrate kao bumerang. Prema tome, ako je već loša godina, onda nek bude loša do kraja, sve svali u tu godinu da izbjegneš naredne godine slične probleme.

convict
Posts: 1923
Joined: 10/02/2008 01:20

#114 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by convict » 12/01/2012 17:00

jasko__ wrote:Znam da sam nesto slicno vec upitao...i tad smo se zakacili za dnevnice za sluzbena putovanja i na tome ostali...ali treba mi ponovo savjet...moze li se nekako izmudriti da se isplati radniku recimo 1500,00 KM a da se ne oporezuje...znam za jubilarne nagrade, dnevnice, tople obroke, regrese, pomoci u slucaju bolesti, otprermnine i slicno...ali nista mi kod ovog slucaja ne odgovara...hoce direktor da malo potpomogne radnika sa malo love ali mu treba caka....MOZE LI IKAKO????
Privatno auto u službene svrhe nikad nije iznevjerilo za ovakve slučajeve. Išao čovjek na sajam u Frankfurt privatnim autom (avion nije letio zbog magle ;)). Sve dok se ne dešava prečesto neće biti problem.

User avatar
zambaklija
Posts: 2737
Joined: 27/03/2008 14:56
Location: budžak

#115 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by zambaklija » 12/01/2012 17:11

aaaaaaa,mućki ođeerrr... :shock:

User avatar
Ricken
Posts: 4996
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#116 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by Ricken » 13/01/2012 12:07

convict wrote:
jasko__ wrote:Znam da sam nesto slicno vec upitao...i tad smo se zakacili za dnevnice za sluzbena putovanja i na tome ostali...ali treba mi ponovo savjet...moze li se nekako izmudriti da se isplati radniku recimo 1500,00 KM a da se ne oporezuje...znam za jubilarne nagrade, dnevnice, tople obroke, regrese, pomoci u slucaju bolesti, otprermnine i slicno...ali nista mi kod ovog slucaja ne odgovara...hoce direktor da malo potpomogne radnika sa malo love ali mu treba caka....MOZE LI IKAKO????
Privatno auto u službene svrhe nikad nije iznevjerilo za ovakve slučajeve. Išao čovjek na sajam u Frankfurt privatnim autom (avion nije letio zbog magle ;)). Sve dok se ne dešava prečesto neće biti problem.

A pasoš?

Da on trkne još dok može u koju od susjednih ili ti komšijskih zemalja? :D
Za iznos koji Jasku treba bogami jedno 3 puta bi moro do Rovinja tamo i nazad, i bar još jednom do Makarske. Al što se mora nije ni teško. :D
Last edited by Ricken on 13/01/2012 12:14, edited 1 time in total.

User avatar
Ricken
Posts: 4996
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#117 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by Ricken » 13/01/2012 12:13

zambaklija wrote:aaaaaaa,mućki ođeerrr... :shock:

Što mućka, ima pravo uposlenik koristiti svoje auto i za to primiti naknadu u vidu 20% od cijene benzina po pređenom kilometru, u skladu sa zakonom.

jasko__
Posts: 1146
Joined: 13/11/2009 21:18

#118 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by jasko__ » 23/01/2012 18:45

Ajmo novi belaj...dobijam lager listu jedne maloprodaje koja je u sistemu PDV-a...i ne slaže mi s,tj manja je za 5 i kusur hiljada sa mojim stanjem...kad sam ih nazvao da pitam šta se dešava kažu da daju popusta 5 % kupcima koji imaju njihovu kao neku karticu...a to mi nigdje ne prikazuje...naplati sa popustom, a razduži po punoj cijeni...a ja u knjigama isto razduzujem sa popustom, jer mi takav promet prikazuje na fiskalnoj trakici dnevnog prometa....i naravno u mene veće stanje...
Šta sad da radim...znam da se na manjak mora platiti PDV...ali je li ovo klasični manjak, ili knjižiti na rabate date kupcima... i kako to knjižiti sve zajedno?????!!!!!!

User avatar
Ricken
Posts: 4996
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#119 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by Ricken » 23/01/2012 19:58

Nako od oka:

Nemaš manjak nego prodavnica treba da proknjiži nivelaciju cijena, jer 5% popusta je uticalo na smanjenje razlike u cijeni, smanjenje pdv-a i naravno smanjenje ukupne vrijednosti robe u prodavnici koju je prvo trebala proknjižiti prodavnica pa tek onda izvršiti razduženje. Drugim riječima prodavnica treba kod sebe za iznose popusta proknjižiti nivelaciju odnosno stornirati ukupnu vrijednost robe za pripadajući iznos razlike u cijeni i pdv-a, koji su više skinuli nego što su trebali da su na vrijeme evidentirali nivelaciju. Kad koriguju više razdužene vrijednosti trebali bi se složiti s tobom. Znači razlika pozicije roba u prodavnica između tebe i njih se odnosi na razliku više razdužene razlike u cijeni i pripadajućeg dijela pdv-a jer umanjenje razlike u cijeni uticalo je i na manji iznos pdv-a.
Sve pod uslovom ako sam te dobro skonto.

graditelj
Posts: 113
Joined: 24/01/2012 10:25

#120 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by graditelj » 27/01/2012 08:39

Moze li mi neko objasniti kako da dodjem do bruto plate svih uposlenih u firmi na koju trebam obracunati 0,5% doprinosa na invalide? Koliko ja kontam to nije ni jedna stavka u specifikaciji Obrazac 2001, ili mizda jeste 10 (ukupno place) u specifikaciji?

Zmajček
Posts: 15
Joined: 10/11/2011 21:47

#121 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by Zmajček » 27/01/2012 08:59

Ženska osoba je vlasnica i uposlenica obrtničke radnje. Kao vlasnica, uplaćuje samo doprinose za poduzetnika. Ovih dana treba da ide na porodiljsko odsudstvo. Da nebi privremeno zatvorila radnju i prekinula kontinuitet obrta, planira zaposliti jednog radnika koji bi je mijenjao dok je ona na porodiljskom odsustvu. Pitanje: na koji način bi ona obračunavala doprinose dok je na porodiljskom odsustvu, odnosno da li može od ZZZ tražiti refundiranje troškova porodiljskog odsustva i na koji način, ili ?
Hvala za pomoć!

graditelj
Posts: 113
Joined: 24/01/2012 10:25

#122 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by graditelj » 30/01/2012 09:41

graditelj wrote:Moze li mi neko objasniti kako da dodjem do bruto plate svih uposlenih u firmi na koju trebam obracunati 0,5% doprinosa na invalide? Koliko ja kontam to nije ni jedna stavka u specifikaciji Obrazac 2001, ili mizda jeste 10 (ukupno place) u specifikaciji?
Zna li iko?

jasko__
Posts: 1146
Joined: 13/11/2009 21:18

#123 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by jasko__ » 30/01/2012 18:54

Da to je taj podatak na specifikaciji 2001...UKUPNO PLATE...na taj iznos se obračunava 0,5%...

Zmajček
Posts: 15
Joined: 10/11/2011 21:47

#124 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by Zmajček » 02/02/2012 23:48

Zmajček wrote:Ženska osoba je vlasnica i uposlenica obrtničke radnje. Kao vlasnica, uplaćuje samo doprinose za poduzetnika. Ovih dana treba da ide na porodiljsko odsudstvo. Da nebi privremeno zatvorila radnju i prekinula kontinuitet obrta, planira zaposliti jednog radnika koji bi je mijenjao dok je ona na porodiljskom odsustvu. Pitanje: na koji način bi ona obračunavala doprinose dok je na porodiljskom odsustvu, odnosno da li može od ZZZ tražiti refundiranje troškova porodiljskog odsustva i na koji način, ili ?
Hvala za pomoć!

Može li ona uopšte koristiti porodiljsko bolovanje???????????

mamicala
Posts: 38
Joined: 28/11/2011 14:02

#125 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Post by mamicala » 03/02/2012 10:37

jasko__ wrote:Da to je taj podatak na specifikaciji 2001...UKUPNO PLATE...na taj iznos se obračunava 0,5%...
:shock: Zar se ne obračunava na bruto 0,34%, a na neto 0,5% za porez na nesreće, vodnu i invalide?

Post Reply