OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Rasprave o filozofskim temama.

Moderator: Bloo

belfy
Posts: 4898
Joined: 06/08/2007 09:00

#951 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by belfy » 16/10/2020 16:05

to ti trebas sa Ljubom vidjeti. on je pricao da su mu dolazili ti koji znaju istinu, a ne kake i piske...


Ljubo2
Posts: 494
Joined: 18/05/2020 05:34

#952 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 17/10/2020 00:54

carobnjak_N wrote:
16/10/2020 08:09
Ali ti si kontradiktoran u sebi, jer to što zoveš nauka doživljavaš intimno. Vezao si se za tu ideju isto kao i Ljubo za svoju, pa to onda jeste ponašanje vjernika . Zato i kažem da niti u jednom načinu mišljenja nema ništa sveto, da se ne može preispitati.
Svi načini mišljenja koji se mogu preispitati su vjere. Jedini način mišljenja koji se ne može preispitati je onaj koji je podudaran sa ISTINOM, u kojem postoje argumementovani odgovori na sva osnovna egzistencijalna pitanja: ŠTA postoji, KAKO i ZAŠTO, koji se više ničim ne mogu oboriti. To je, naravno, ZAKON POSTOJANJA. Izvolite, preispitujte, oborite, ako možete.

Ljubo2
Posts: 494
Joined: 18/05/2020 05:34

#953 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 17/10/2020 01:35

carobnjak_N wrote:
16/10/2020 09:26
Ja sam Ljubu pitao prije, ko je Ljubo koji kaže : ja sam Prvi i Jedini koji je otkrio zakon postojanja. Njegov odgovor na to je cijela filozofija iz kojeg je vidljivo da sebe poistovjećuje s njom. Odnosno on govori da on posjeduje neku istinu. To nije odgovor. Ja pitam, ko je taj što posjeduje ?
Moraš do kraja razumjeti Zakon postojanja da bi znao odgovor na pitanje koje si postvio: "Ko je taj ko posjeduje Istinu".
carobnjak_N wrote:
16/10/2020 09:26
On to ne zna, jer takvo nešto se i ne može znati , zato što taj nema zasebnu, odvojenu egzistenciju
To nije tačno. Ja znam i razumijem Zakon postojanja, pa prema tome, znam i odgovor na pitanje: "Ko sam ja koji posjedujem istinu". On glasi: JA sam taj koji POSTOJIM. Ili. kraće: JA KOJI JESAM.

A kako mogu da zna da sam "JA KOJI JESAM? Mogu upravo po tome što "JA KOJI JESAM" imam "ZASEBNU EGZISTENCIJU". Imam po tome što sam u sebi kao nečemu JEDNOM, podijeljen NA DVOJE. Podijeljen sam na SEBE kao svog UZROKA i SEBE kao svoju POSLJEDICU. JA kao POPSLJEDICA, to su mojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji koje su nedjeljive od mene KAO JEDNOG. A JA kao njihov UZROK sam njihov VRŠILAC. I JA kao njihov VRŠILAC pomoću njih i POSTOJIM i spoznajem sebe, tj, pomoću njih, kad ih vršim, ZNAM DA JESAM i da POSTOJIM. Pa tako uvijek mogu sebi da kažem; "MIslim, dakle, postojim" (Dekart). Ili, naprežem se, krećem se, opažam svoje naprezanje i kretanje, osjećam, pamtim i razumijem, dakle, POSTOJIM.

Ljubo2
Posts: 494
Joined: 18/05/2020 05:34

#954 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 17/10/2020 02:58

carobnjak_N wrote:
16/10/2020 09:26
(što je zanimljivo jer i on sam to tvrdi da nema egzistencije osim Jedne) , odnosno , riječ je o potpuno izmišljenom entitetu, kao kod svakoga. Izmišljen, dakle satkan od misli, a u ovom slučaju od nekog "zakona postojanja".
I dalje tvrdim da još uvijek nisi uspio da do kraja razumiješ Zakon postojanja. Ali, ne brinem za tebe, na dobrom si putu da ga shvatiš. Znaš postavljati PRAVA PITANJA, što drugima nije vrlina, što je garancija da si sposoban razumjeti i PRAVE ODGOVORE, ako ih sam pronađeš ili ako ti neko u tome pomogne.

A jedan od tih odgovra je i taj da Zakon postgojanja NIJE SATKAN OD PRAZNIH MISLI, a to znači da nije vjera, već je satkan od NAUČNO PROVJERENIH ČINJENICA. Kao što je, na primjer, naučna činjenica da samo KVANTNI VAKUUM POSTOJI u vidu JEDNOGA. Zatim, da je Kvantni vakuum istovremenop i NIŠTA i NEŠTO. Ništa je po tome što nije materijalan. A Nešto je po tome što raspolaže fizičkim sposobnostima naprezanja i kretanja pomoću kojih može da se napregne i pokrene (Big-Bang) i postane materijalan. Dakle, Kvantni vakuum je to JEDNO KOJE POSTOJI, koje je u sebi podijeljeno na DVOJE, tj na UZROK i POSLJEDICU, odnosno, na VRŠIOCA fizičkih radnji naprezanja i kretanja i na radnje naprezanja i kretanja, od kojih je NEDJELJIV, pa tako i kad se napregne i pokrene i postane materijalni Univerzum, On i dalje ostaje JEDNO.

A kad se tim Njegovim fizičkim sposobnostima naprezanja i ketanja dodaju još i psihičke sposobnosti opažanja tog naprezanja i kretanja, te osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja, koje kao psihičke radnje i procesi počnu da teku od trenutka kad se napregne i pokrene, tada postaje jasno, kad postavimo pitanje ŠTA POSTOJI, da odgovr ne može da glasi drugačije do - SVIJEST. Jer mi iz iskustva sebe samih, kao djelića tog istog Kvantnog vakuuma koji se napregnuo i pokrenuo, koji takođe raspolažemo sa svih 7 i fizičkih i psihičkih sposobnosti, znamo da i naše JASTVO raspolaže sa svih tih 7 sposobnosti i znamo da je naše Jastvo upravo po njima to što jeste - Svijest. A s obzirom da postoje naučni dokazi da sve što postoji, takođe raspolaže sa svih sedam tih fizičkih i psihičkih sposobnosti, logično je zaključiti da je sve što postoji - SVIJEST.

Kao što primjećuješ, ovo nisu "prazne misli" niiti vjera, već samo slaganje i povezivanje naučno provjerenih i poznatih činjenica u logčku smislenu cjelinu. Može se to smatrati i pokušajem podizanja nekih vjerskih dogmi na naučnu osnovu. S obzirom da ni one glavne vjerske dogme nisu izmišljene, već su proizašle kao rezultat spoznavanja stvarnosti od strane nekih izuzetno dohovno naprednih pojedinaca koji su živjeli u prošlosti, da bi danas te njihove intuitivne duhovne spoznaje mogle da dobiju svoj konačan oblik i priznanje i u nauci.

Veoma je važno naučno dokazivanje i priznavanje onih glavnih vjerskig dogmi, kako bi se omogućilo da religije i dalje ostanu da postoje i da se tu ono najglavnije ne kvari, već samo nadopuni i nadogradi, s obzirom da je, vjerovatno, više od 90% svjetskog stanovništva religiozno. Na koji način bi Zakon postojanja, koji bi kao NAUKA stajao u temelju svih svjetskih eligija, za svoju posljedicu imao ujedinjenje svih svjetskih religija u JEDNU. Što bi na kraju uslovilo da i cijeli svijet postane SAMO JEDAN SVIJET, kao uslov za TRAJNI SVJETSKI MIR i uslov za stvaranje jedinstvenog svjetskog pravednog i harmoničnog društvenog i ekonomskog pretka, bez čega se ne može ostvariti vječiti čovjekov cilj i san TRAJNO DUHOVNO I MARERIJALNO BLAGOSTANJE.

Sadašnja politička podjela svijeta tome nije nikakva prepreka. Kad se svjetske religije ujedine, politička podjela svijeta i darvinistički proincip podjele svijeta, konkurencije, mržnje, borbe svakoga sa svakim, u kojoj jači preživljava i u kojoj su dozvoljena sva sredstva, će kao paučina sam od sebe da se raspadne.

I uz napomenu, kad se sve svjetske religije ujedine i kad Zakon postojanja bude stajao u njihovom temelju, ta jedinstvena svjetska religijska institucija više neće ni biti vjerska, već NAUČNO-OBRAZOVNA i PRAVNA, koja će konačno da posluži svrsi kojoj je i namijenjena, da obrazuje sve generacije Čovječanstva u skladu sa Zakonom postojanja, tj. u skladu sa Univerzalnim (Božijim) principom jedinstva svih ljudi svijeta, mira, reda, rada, ljubavi i pravednosti i da se kao pravna institucija brine da se takav oblik jedinstvenog i univerzalnog svjetskog poretka i morala, nadalje, trajno održi.
Last edited by Ljubo2 on 18/10/2020 01:25, edited 3 times in total.

Ljubo2
Posts: 494
Joined: 18/05/2020 05:34

#955 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 17/10/2020 05:24

carobnjak_N wrote:
16/10/2020 09:26
Taj Vjernik izmišlja boga, čas ovako čas onako, zavisi o kojoj je vjeri riječ, Ljubo to radi kroz "posjedovanje znanja o tajni materije" , u koju projektuje sebe. Isto kao ovaj izmišljeni odnos bog-ja. Zato i ponavlja Dekartovo "Mislim, dakle jesam" . "Mislim, dakle jesam" , je dijagnoza, ne samo Ljubina, nego cijelog čovječanstva. Zbog neprestanog kontinuiteta misli, čovjek se veže za njihov sadržaj, jer mu to daje osjećaj kontinuiteta.
Ovdje zaboravljaš činjenicu da Mislilac i njegova Misao nisu dvoje koje se povezuju, već jedno i isto, jer su nedjeljivi jedno od drugog. Isto kao i Kretač i njegovo Kretanje, tj Radnja i vršilac Radnje. Konkretno, kad je o čovjeku riječ, ono što istinski čovjek u ljudskom organizmu jeste, koji sebe zove imenom "JA", to nije ni ljudski organizam, ni čovjekov mozak, već je to čovjekova duša (aura), koja postoji u obliku jednog posebnog elektromagnetnog polja koje obavija i prožima cijeli ljudski organizam, pomoću kojeg rade čovekova čula, nervni sistem i mozak, kao naš kompjuter uz pomoć elektične energije. Uloga ovog elektromagnetnog polja (aure) jeste da teleptski i informatički poveže sve dijelove i djeliće ljudskog organizma (od kojih je svako za sebe i u sebi, JA), kako bi ljudski organizam mogao da postoji i djeluje kao jedinstvena, visoko organizovana, kompaktna, pravedna društvena i ekonomska zajednica i biće. Ovo čovjekovo JA je glavna misleća tvar kojoj mozak služi samo kao harddrajv za skladištenje informacija koje se prikupljaju iz okoline uz pomoć tijela i čula. Ovo čovjekovo JA može i da se spoji sa tijelom i odvoji od njega i preživi smrt i raspad tijela. Ovo govorim pozivajući se na vlastito iskustvo mojih mnogobrojnih "izlazaka iz tijela" i ponovnog vraćanja u tijelo, koje sam ostvarivao često tokom punih 15 godina. Kojom prilikom čovjek (duša) može da se kreće, opaža svoju opkolinu, misli, pamti i razumije sve što opaža, na isti način kao i kad se nalazi u tijelu. I može da čini još mnogo toga što sa tijelom ne može, kao na primjer, da leti, da prolazi kroz kamene i betonske zidove itd.

To čovjekovo elektromagnetno polje (duša) je jedno od bezbrojnih polja od kojih se Univerzum sastoji, koje čini sastavni dio KVANTNOG VAKUUMA (POLJA UNIVERZALNE SVIJESTI - B OGA) koji se napregnuo i pokrenuo i izdjelio sebe na bezbroj elektromagnetnih živih i svjesnih polja, različitih veličina, vibracija i gustina. Imajući na umu da osim tih polja nikakva druga energija ne postoji od koje je cijeli Univerzum sagrađen. To fizičari znaju i tvrde kad kažu "sve je vibracija" ili kad Tesla kaže "sve je elektricitet". Ili kad ja kažem "sve je Svijest", jer taj univerzalna energija od koje je sve napravljjeno, u vidu elektriciteta, ne raspolaže samo fizčkim sposobnostima naprezanja i kretanja, već i psihičkim sposobnostima opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja tog svog naprezanja i kretanja, po čemu ona i jeste SVIJEST ili pak, svemogući Bog.

Tako, na primjer, dok čovjekovo elektromagnetno polje (duša) misli, ono je nedjeljivo od svoga mišljenja, isto kao što je kretač nedjeljiv od svog kretanja. Sve su ovo i iskustveno i naučno provjerljive činjenice i tu nikakvog izmišljanja nema. Nisam ja izmislio nikakvog Boga u kojeg vjerujem, već samo elaboriram iskustveno i naučno provjerljive činjenice i dokaze da je sve što postoji, za sebe i u sebi SVIJEST, JASTVO, BOG, koji postoji sam po sebi uz pomoć svojih 7 fizičkih i psihičkih sposobnosti, tako što se vječito pretače kroz svoja tri prirodna oblika i stanja, igrajući na taj način vječito i naizmjenično ulogu i sebe kao svog i UZROKA (KRETAČA i MISLIOCA) i sebe kao svoje POSLJEDICE (KRETANJA i MIŠLJENJA).

Dakle, kao što vidiš, ovaj tvoj pokušaj da Zakon postojanja prikažeš kao još jednom vrstom vjere, a mene kao nekom novom vrstom vjernika, je potpuno promašen. Jer sve ono što ima značenje vjere, najvećim dijelom je iskustveno i naučno neprovjerljivo i nedokažljivo, kao i logički neobjašnjivo i nerazumljivo. Dok kod Zakona postojanja to nije slučaj. Sve je i iskustveno i naučno već provjereno i dokazano, a pod naslovom "Zakon postojanja" je sve to samo logički povezano i objašnjeno. Ja nisam ništa izmislio, već samo ono što se u nauci i ljudskom iskustvu već zna, logički povezao i objasnio. To je moguće samo ako se raspolaže barem onim osnovnim znanjem iz oblasti prirodnih nauka i psihologije, kao i onim duhovnim znanjem kojim su raspolagali utemeljivči svjetskih religija, koje i ja imam.

Ljubo2
Posts: 494
Joined: 18/05/2020 05:34

#956 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 17/10/2020 06:10

carobnjak_N wrote:
16/10/2020 09:26

Zato što je lažno individualno "Ja", samo još jedna, kao što ti kažeš sasvim obična misao.
Potpuno pogrešan zaključak. Čovjekovo Jastvo (aura), nije samo jedna obična misao, već je istovremeno i MISLILAC KOJI MISLI.
carobnjak_N wrote:
16/10/2020 09:26

Možeš se isto tako poistovjetiti sa otkucajima srca i reći "Srce mi kuca, dakle postojim". Ali šta to znači? Ništa, svima kuca srce.
Ne možeš reći "srce mi kuca, dakle postojim" isto kao što ne možeš reći, ni vjetar duva, dakle, postojim, jer tvoje svjesno JASTVO nije ni tvoje srce, ni vjetar. Tvoje Jastvo samo raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i ono ne može ni da kuca tvojim srcem, ni duva vjetrom. Samo može da opaža kako srce kuca ili vjetar duva, osjeća, pamti i razumije, i sebi kaže: opažam, osjećam, pamtim mislim i razumijem kako srce kuca ili vjetar duva, dakle, postojim. Ili kako kiša pada, trava raste, krava paase travu itd, dakle, postojim. Dakle, samo 7 načina samodokazivanja sebe kao svjesnog Jastva postoji i ni jedan više. To su naprezanje i kretanje Jastva, zatim opažanje, osjećanje, pamćenje, mišljenje i razumijevanje. Potpuno nebitno šta je predmet opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja, pa bilo da je to srce, vjetar, kiša, trava, krava ili bilo šta drugo.
carobnjak_N wrote:
16/10/2020 09:26

Nema ništa sveto ni u kakvom sistemu misli, nauci, religiji . Jedino što je sveto, je Istina. Istina je jedini autoritet. Ko govori istinu, on se ne obmanjuje, niti se dijeli, niti je prisvaja, on sam je Istina.
Tačno. Ali samo onaj ko zna i razumije Zakon postojanja može za sebe da kaže"Ja sam Istina". Zato što je Zakon postojanja Istna o postojanju JA+7. I zato što ništa drugo ne postoji o čemu bi Istina mogla da se sazna do JA+7. I zato, što nikoga drugog nema ko bi mogao saznati Istinu, do JA+7, uz pomoć svojih 7.

User avatar
Diwan
Posts: 6546
Joined: 12/11/2005 00:59
Location: Transcendencija

#957 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Diwan » 17/10/2020 09:18

Sve je to periferija :D

Tempo
Posts: 2963
Joined: 07/12/2003 00:00

#958 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Tempo » 18/10/2020 14:49

Jel ovo ljubo ne radi nedeljom?

Dope_Man
Posts: 4541
Joined: 03/06/2016 16:31

#959 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Dope_Man » 18/10/2020 14:57

I bog je u nedjelju odmarao.. bar tako u jednoj od knjiga pise :lol:

L u c i f e r
Posts: 11282
Joined: 30/11/2013 14:50

#960 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by L u c i f e r » 18/10/2020 16:58

Ljubo

Sta ti mislis o ovoj koroni

Treba li nositi maske prema zakonu postojanja?

breba
Posts: 877
Joined: 19/01/2005 04:37

#961 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by breba » 19/10/2020 00:51

Tempo wrote:
18/10/2020 14:49
Jel ovo ljubo ne radi nedeljom?
Mislim da je opet napustio tijelo. Daj mu koji dan.

Tempo
Posts: 2963
Joined: 07/12/2003 00:00

#962 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Tempo » 19/10/2020 01:00

breba wrote:
19/10/2020 00:51
Tempo wrote:
18/10/2020 14:49
Jel ovo ljubo ne radi nedeljom?
Mislim da je opet napustio tijelo. Daj mu koji dan.


User avatar
Dozer
Posts: 23203
Joined: 19/09/2008 10:14
Location: Zemlja maloumne ENV matrice...

#963 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Dozer » 19/10/2020 11:49

carobnjak_N wrote:
16/10/2020 08:09
Ali ti si kontradiktoran u sebi, jer to što zoveš nauka doživljavaš intimno. Vezao si se za tu ideju isto kao i Ljubo za svoju, pa to onda
jeste ponašanje vjernika . Zato i kažem da niti u jednom načinu mišljenja nema ništa sveto, da se ne može preispitati.

Evo npr ti misliš da je čovjek izmislio boga na nebu, i to "na svoju sliku" ,vezao se za nju, i ja se slažem s tim.
Ali taj koji je izmislio boga na nebu, "na svoju sliku" , izmislio je i sliku o sebi samom.
Zato ateizam kad negira boga na nebu, nije ništa bitno uradio s tim, jer je ostao onaj koji izmišlja entitete i vezuje se za njih.
Čovjek je i dalje mentalno bolestan od toga i ostaje zarobljen u tome, što je vidljivo kod ateista.
Vjernik tako umiruje neuroze projektujući boga, a ateista projektuje vlastitu sliku o sebi , koja je "sveta".
Eh, jos kad bi ovo zaista bilo ovako...

Vjernici projektuju sliku o bogu, a zatim i o sebi samima kao necemu "po bozijem liku". Drugim rijecima - smatraju da nas je bog stvorio po svojoj slici i prilici, tj. da bog ima ljudski lik. Pa se vremenom skontalo da se tu malo zajebalo, i onda su isle razne nadogradnje kojima bi se bog nekako ipak odvojio od svojih kreacija, tj. ljudi, pa na kraju bog moze imati lik kakav pozeli da ima.

S druge strane, ateisti nista ne projektuju, tacnije projiciraju. Pogledamo se u ogledalo i znamo ko smo i sta smo. Nista niti projektujemo niti projiciramo. A o bogu ni ne razmisljamo jer nam je to visak. Zasto trositi vrijeme na imaginaciju?
Last edited by Dozer on 19/10/2020 12:49, edited 1 time in total.

User avatar
Dozer
Posts: 23203
Joined: 19/09/2008 10:14
Location: Zemlja maloumne ENV matrice...

#964 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Dozer » 19/10/2020 11:50

breba wrote:
19/10/2020 00:51
Tempo wrote:
18/10/2020 14:49
Jel ovo ljubo ne radi nedeljom?
Mislim da je opet napustio tijelo. Daj mu koji dan.
:pisnuo: :thumbup:

User avatar
Diwan
Posts: 6546
Joined: 12/11/2005 00:59
Location: Transcendencija

#965 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Diwan » 19/10/2020 15:24

ups
Last edited by Diwan on 19/10/2020 15:26, edited 1 time in total.

User avatar
Diwan
Posts: 6546
Joined: 12/11/2005 00:59
Location: Transcendencija

#966 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Diwan » 19/10/2020 15:25

U ovom videu i ovaj video sadrži mnogo više korisnih, praktičkih, primjenjivih informacija nego sve što je napisano na ovoj temi.
Diwan wrote:
19/10/2020 15:24

Osmi Socrates
Posts: 45
Joined: 19/10/2020 15:33

#967 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Osmi Socrates » 20/10/2020 05:36

Sta se desilo sa Ljubom1?

Ljubo2
Posts: 494
Joined: 18/05/2020 05:34

#968 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 20/10/2020 05:43

DIWAN I BREBA:

Ovaj čovjek sa videa sve objašnjava uz pomoć viska. Mora da i vaša vjera sve objašnjava uz pomoć viska, kad ste toliko pametni, pa sve znate?


breba
Posts: 877
Joined: 19/01/2005 04:37

#970 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by breba » 20/10/2020 23:18

Ljubo2 wrote:
20/10/2020 05:43
DIWAN I BREBA:

Ovaj čovjek sa videa sve objašnjava uz pomoć viska. Mora da i vaša vjera sve objašnjava uz pomoć viska, kad ste toliko pametni, pa sve znate?
Ja ove sa viskom ne priznajem kao nauku.
Meni su samo rašlje dokaz.
Kad vec ne može empirijski.

Image

Ljubo2
Posts: 494
Joined: 18/05/2020 05:34

#971 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 21/10/2020 01:37

L u c i f e r wrote:
18/10/2020 16:58
Ljubo

Sta ti mislis o ovoj koroni

Treba li nositi maske prema zakonu postojanja?
Ne treba nositi maske već Božiji simbol tj. simbol Svijesti ("JA+7"). To je simbol protiv svakog Zla, pa i korone. Koronu su napravili Zli ljudi da njome pobiju Dobre ljude. Kažu, ovi se Dobri mnogo nakotili i treba ih pobiti da za nas, Zle, bude više prostora. Pa kad pobijemo sve Dobre, onda mi Zli ćemo i sami međusobno na miru da se poubijamo. Zli su u ovom trenutku jako dobro organizovani i moćni. Izgleda kao da im Dobri ne mogu ništa.

Ipak mogućnost da se Dobri spase, postji. Njihova slabost je sada u tome što nisu i oni organizovani. Dakle, da bi se spasili od Zlih ljudi i nihovih zala i Dobri treba da se organizuju. Snaga je uvijek u ORGANIZACIJI.

Postavlja se pitanje kako Dobri mogu da se organizuju, ko to treba da počne, i gdje?

To je lako. Može da počne bilo ko i bilo gdje, pa i u Bosni. Konkretno u Sarajevu. Svaki Sarajlija to može da počne. Samo sebe obilježi TROJEDNIM, žuto-crveno-plavim simbolom i svugdje sa njim ide da svi vide. I da drugim ljudima objašnjava šta taj simbol znači. To nije samo simbol Svijesti - BOGA - već i simbol Božijeg najboljeg principa i rješenja samoodržanja, po kojem je On, Bog, stvarao cijeli Univerzum, pa i ljude. To je simbol jedinstva svijeta, mira, reda, uzajamnog pomaganja, ljubavi i pravedne podjele rada i rezultata rada. To je simbol protiv svake vrste Zla, pa i protiv korene i moćnih Zlih ljudi u Svijetu koji su je proizveli. Sa kojima su se urotili i pomažu im korumpirani svjetski političari, vojska i policija.

Lako ih je spriječiti u tome i pobijediti. Neka sve Sarajlije, na primjer, umjesto maski, obilježe sebe Trojedim trobojnim simbolom DOBRA i neka svi kažu da je to znak protiv svakog Zla, pa i protiv korone i niko im neće moći ništa. Bez obzira što je taj POKRET DOBRIH LJUDI nastao sponatano, sam od sebe, bez vođe i neorganizovano. Važno je samo da postane što prije masovan. Pojedinca je lako skloniti s puta, a masu, nikako.

Svakako, Dobri ljudi mogu i da se organizuju, ali ne kao POKRET u smislu da to bude nekakva institucija koja ima svog vođu, već samo u svrhu činjenja DOBRA, tj. uzajamnog pomaganja. Mogu to biti i organizovane radne zajednice , čiji vlasnici će da budu svi ljudi koji su u njima zaposleni, koji će jednako da dijele dobit stečenu svojim radom, bez obzira na kojem radnom mjestu se nalaze i koji posao vrše. Takvu jednu radnu zajednicu ni jedan pojedinac nema pravo da koristi više od rugih pojedinaca koji su u njoj zaposleni i pomoću nje se bogati.

Konkretno, u ovom trenutku, kad je riječ o Trojednom simbolu, neka posluži samo kao znak proteste protiv korone, injekcija i ćipovanja koje su svijetu namjerno nametnuli svjetski mafijaši i korumpirani političari. Protiv čipovanja obavezno, a maske i injekcije mogu samo ako to lokalne zdravstvene službe odobre i preporučuju, bez ikakvog uplitanja političke vlasti, v ojske i policije, kojoj to i nije posao. I da te maske i injekcije budu bez ikakve obaveze ili sankcija.

I kada bi se, recimo, ovo što ja predlažem, pokrenulo u Sarajevu, vijest o tome bi odmah otišla u cijeli svijet i pokret Dobra protiv svakog ljudskog Zla bi se veoma brzo proširio na cijeli svijet.

Uz napomenu da ovakva vrsta svjetskog pokreta, baš i nije moja idela. Svi poznati svjetski proroci su najavili pojavu ovakvog pokreta, koji su već čak prije dvije hiljade godina planirala "svjetlosna bića", koji treba da se desi u kritično vrijeme razvoja Čovječanstva, kada ono više ne bude moglo da opstane živeći po principu podjele, konkurencije, mržnje i borbe, a da da se ne samouništi. Tj. treba da se desi u vrijeme kada će Čovječanstvo morati da počne da živi po principu jedinstva, mira, reda, ljubavi i pravednosti, ako želi da preživi i da se spasi. A to je upravo ovo naše, sadašnje vrijeme.

Nije teško napraviti ovakvu vrstu pokreta. Od Dobrih pojedinaca, za početak, se ne traži ništa drugo do samo da sebe obilježe simbolom jedinstva svijeta i principa Dobra. Što je moguće prije. Po mogućnosti, ODMAH.
Image
Last edited by Ljubo2 on 21/10/2020 01:48, edited 4 times in total.

L u c i f e r
Posts: 11282
Joined: 30/11/2013 14:50

#972 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by L u c i f e r » 21/10/2020 07:10

Ljubo2 wrote:
21/10/2020 01:37
L u c i f e r wrote:
18/10/2020 16:58
Ljubo

Sta ti mislis o ovoj koroni

Treba li nositi maske prema zakonu postojanja?
Ne treba nositi maske već Božiji simbol tj. simbol Svijesti ("JA+7"). To je simbol protiv svakog Zla, pa i korone. Koronu su napravili Zli ljudi da njome pobiju Dobre ljude. Kažu, ovi se Dobri mnogo nakotili i treba ih pobiti da za nas, Zle, bude više prostora. Pa kad pobijemo sve Dobre, onda mi Zli ćemo i sami međusobno na miru da se poubijamo. Zli su u ovom trenutku jako dobro organizovani i moćni. Izgleda kao da im Dobri ne mogu ništa.

Ipak mogućnost da se Dobri spase, postji. Njihova slabost je sada u tome što nisu i oni organizovani. Dakle, da bi se spasili od Zlih ljudi i nihovih zala i Dobri treba da se organizuju. Snaga je uvijek u ORGANIZACIJI.

Postavlja se pitanje kako Dobri mogu da se organizuju, ko to treba da počne, i gdje?

To je lako. Može da počne bilo ko i bilo gdje, pa i u Bosni. Konkretno u Sarajevu. Svaki Sarajlija to može da počne. Samo sebe obilježi TROJEDNIM, žuto-crveno-plavim simbolom i svugdje sa njim ide da svi vide. I da drugim ljudima objašnjava šta taj simbol znači. To nije samo simbol Svijesti - BOGA - već i simbol Božijeg najboljeg principa i rješenja samoodržanja, po kojem je On, Bog, stvarao cijeli Univerzum, pa i ljude. To je simbol jedinstva svijeta, mira, reda, uzajamnog pomaganja, ljubavi i pravedne podjele rada i rezultata rada. To je simbol protiv svake vrste Zla, pa i protiv korene i moćnih Zlih ljudi u Svijetu koji su je proizveli. Sa kojima su se urotili i pomažu im korumpirani svjetski političari, vojska i policija.

Lako ih je spriječiti u tome i pobijediti. Neka sve Sarajlije, na primjer, umjesto maski, obilježe sebe Trojedim trobojnim simbolom DOBRA i neka svi kažu da je to znak protiv svakog Zla, pa i protiv korone i niko im neće moći ništa. Bez obzira što je taj POKRET DOBRIH LJUDI nastao sponatano, sam od sebe, bez vođe i neorganizovano. Važno je samo da postane što prije masovan. Pojedinca je lako skloniti s puta, a masu, nikako.

Svakako, Dobri ljudi mogu i da se organizuju, ali ne kao POKRET u smislu da to bude nekakva institucija koja ima svog vođu, već samo u svrhu činjenja DOBRA, tj. uzajamnog pomaganja. Mogu to biti i organizovane radne zajednice , čiji vlasnici će da budu svi ljudi koji su u njima zaposleni, koji će jednako da dijele dobit stečenu svojim radom, bez obzira na kojem radnom mjestu se nalaze i koji posao vrše. Takvu jednu radnu zajednicu ni jedan pojedinac nema pravo da koristi više od rugih pojedinaca koji su u njoj zaposleni i pomoću nje se bogati.

Konkretno, u ovom trenutku, kad je riječ o Trojednom simbolu, neka posluži samo kao znak proteste protiv korone, injekcija i ćipovanja koje su svijetu namjerno nametnuli svjetski mafijaši i korumpirani političari. Protiv čipovanja obavezno, a maske i injekcije mogu samo ako to lokalne zdravstvene službe odobre i preporučuju, bez ikakvog uplitanja političke vlasti, v ojske i policije, kojoj to i nije posao. I da te maske i injekcije budu bez ikakve obaveze ili sankcija.

I kada bi se, recimo, ovo što ja predlažem, pokrenulo u Sarajevu, vijest o tome bi odmah otišla u cijeli svijet i pokret Dobra protiv svakog ljudskog Zla bi se veoma brzo proširio na cijeli svijet.

Uz napomenu da ovakva vrsta svjetskog pokreta, baš i nije moja idela. Svi poznati svjetski proroci su najavili pojavu ovakvog pokreta, koji su već čak prije dvije hiljade godina planirala "svjetlosna bića", koji treba da se desi u kritično vrijeme razvoja Čovječanstva, kada ono više ne bude moglo da opstane živeći po principu podjele, konkurencije, mržnje i borbe, a da da se ne samouništi. Tj. treba da se desi u vrijeme kada će Čovječanstvo morati da počne da živi po principu jedinstva, mira, reda, ljubavi i pravednosti, ako želi da preživi i da se spasi. A to je upravo ovo naše, sadašnje vrijeme.

Nije teško napraviti ovakvu vrstu pokreta. Od Dobrih pojedinaca, za početak, se ne traži ništa drugo do samo da sebe obilježe simbolom jedinstva svijeta i principa Dobra. Što je moguće prije. Po mogućnosti, ODMAH.
Image
:thumbup:

User avatar
Dozer
Posts: 23203
Joined: 19/09/2008 10:14
Location: Zemlja maloumne ENV matrice...

#973 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Dozer » 21/10/2020 10:24

Problem je sto bi svi kontali da reklamiram Google Chrome :D

Zajebanciju na stranu, ali slazem se s tobom u jendom, Ljubo - ovakvo covjecantsvo je osudjeno na propast. Ne radi pohlepe, ne radi podjela, ne radi dobrih i zlih, nego naprosto jer smo kao vrsta prilicno maloumni.
A nasa maloumnost se najbolje vidi na tome kako sve brze i brze unistavamo kucu u kojoj zivimo, tj. planetu, tj. najosnovije stvari koje su nam potrebne za zivot, a to su vazduh, voda i hrana.

Ljubo2
Posts: 494
Joined: 18/05/2020 05:34

#974 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 21/10/2020 11:17

Dozer wrote:
21/10/2020 10:24
Problem je sto bi svi kontali da reklamiram Google Chrome
I Google je nešto JEDINSTVENO, SVJETSKO, svim ljudima svijeta zajedničko. Sa značenjem Dobra, a ne Zla. I Svemirci imaju više varijanti tog Trojednog simbola JEDINSTVA SVEGA. Kao, na primjer, ova dva dole u sredini. I oni znaju i razumiju Zakon postojanja i po njemu se upravljaju. Svi koji rade za opšte i univerzalno dobro, mogu imati svoju varijantu ovog simbola, pa zašto ne i Google, koga svi besplatno koristimo. Vjerovatno su kreatori Googleovog simbola već naslućivali da taj znak simboliše neto univerzalno i zajedničko. Jer taj krug, podijelejn na tri dijela, obojena žutom, crvenom i plavom bojom stra je preko hiljadu godina, a možda i znatno više. Koreanci su ga koristili prilikom otvaranja Olimpijskih igara u Seulu 1988, takođe kao sinžmbol jedinstva svih ljudi svijeta.
ImageImage

User avatar
planamac
Posts: 250
Joined: 04/02/2008 00:03
Location: Sarajevo
Contact:

#975 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by planamac » 21/10/2020 13:08

@Dozeru, ti časti kafom :D koju ću ja platiti kad/ako se vidimo na "časici razgovora", a pride ćeš i bedž od mene dobiti :)
S njim (bedžom) šta ćeš uraditi do tebe je, a meni bi svakako bilo zadovoljstvo i čast da te upoznam - rijetko si pristojan, kulturan i dobronamjeran čovjek, barem kako i koliko ja zaključujem na osnovu tvog pisanja na forumu.

Pozdrav!

Post Reply