OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Rasprave o filozofskim temama.

Moderator: Bloo

Ljubo2
Posts: 101
Joined: 18/05/2020 05:34

#176 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 27/06/2020 02:47

Škobo Habu wrote:
26/06/2020 14:17
@Ljubo2 otkrio tajnu svijeta - živimo Simulakrum.

Zvuči poznato?
Tačno, zvuči poznato, ali ovo je sada ipak nešto drugo. Ovo sada nije "simulakrum", već ORIGINAL. Odnosno, ovo sada više nije vjera, već iskustveno i eksperimentalno provjerljiva i logički do kraja objašnjiva i razumljiva NAUKA. Imajući na umu da se moje otkriće svodi na otkriće LOGIKE po kojoj postoje materija, život i Svemir, koja do danas nije bila poznata. Bez koje ne može da se OBJASNI, da bi moglo da se RAZUMIJE postojanje materije, života i Svemira. Zbog nedostatka te logike, sva svjetska filozofija, sve religije, sve ideologije i politike, pa i onaj dio nauke koja se bavila istraživanjem postojanja materije, života i Svemira, su bili samo različiti oblici vjerovanja, bez ikakvog razumijevanja. Bez poznavanja logike po kojoj nešto postopji ili se dešava, pravog ZNANJA ne može da bude, već samo vjerovanja.

Sasvim je nebitno što sve ono što smo do sada vjerovali, liči na ovo što sada možemo i da provjerimo i objasnimo i razumijemo i ZNAMO. Koje, upravo zbog svoje provjerljivosti, objašnjivosti i razumljivosti i nije "simulakrum", već original, dok je simulakrum bilo sve ovo što smo do sada uz pomoć svjetske filozofije, sv jetskih religija, ideologija, politika i nauke, samo VJEROVALI, a nismo i ZNALI.


Škobo Habu
Posts: 3849
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.
Has thanked: 87 times
Been thanked: 310 times

#177 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Škobo Habu » 27/06/2020 07:34

Ljubo2 wrote:
27/06/2020 02:47

Tačno, zvuči poznato, ali ovo je sada ipak nešto drugo. Ovo sada nije "simulakrum", već ORIGINAL. Odnosno, ovo sada više nije vjera, već iskustveno i eksperimentalno provjerljiva i logički do kraja objašnjiva i razumljiva NAUKA. Imajući na umu da se moje otkriće svodi na otkriće LOGIKE po kojoj postoje materija, život i Svemir, koja do danas nije bila poznata. Bez koje ne može da se OBJASNI, da bi moglo da se RAZUMIJE postojanje materije, života i Svemira. Zbog nedostatka te logike, sva svjetska filozofija, sve religije, sve ideologije i politike, pa i onaj dio nauke koja se bavila istraživanjem postojanja materije, života i Svemira, su bili samo različiti oblici vjerovanja, bez ikakvog razumijevanja. Bez poznavanja logike po kojoj nešto postopji ili se dešava, pravog ZNANJA ne može da bude, već samo vjerovanja.

Sasvim je nebitno što sve ono što smo do sada vjerovali, liči na ovo što sada možemo i da provjerimo i objasnimo i razumijemo i ZNAMO. Koje, upravo zbog svoje provjerljivosti, objašnjivosti i razumljivosti i nije "simulakrum", već original, dok je simulakrum bilo sve ovo što smo do sada uz pomoć svjetske filozofije, sv jetskih religija, ideologija, politika i nauke, samo VJEROVALI, a nismo i ZNALI.
To znači da mi više ne živimo nikakvu patinu od Simulakruma, već njegovu originalnu verziju.

Ništa više nije prvid - sve je konkretno.

Na koncu, pojavio se virtualni Mesija koji tvrdi da je naše Znanje konačno!?

Raskoš virtualne Pećine.

Ljubo2
Posts: 101
Joined: 18/05/2020 05:34

#178 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 27/06/2020 08:34

Škobo Habu wrote:
27/06/2020 07:34
To znači da mi više ne živimo nikakvu patinu od Simulakruma, već njegovu originalnu verziju.

Ništa više nije prvid - sve je konkretno.

Na koncu, pojavio se virtualni Mesija koji tvrdi da je naše Znanje konačno!?

Raskoš virtualne Pećine.
Ništa nisi razumio. Sve je privid. Sve je virtualna pećina, samo si TI konkretan - tvoje svjesno JA. Samo tvoje JA uistinu postoji. Sve drugo su tvoje sjenke na zidu pećine, tj. tvoje fizičke i psihičke radnje koje nemaju značenje postojanja.

Ovo je suprotno od razmišljanja i stava malog Perice i zvaničnog stava nauke, koja kaže da samo fizičke i psihičke radnje postoje, jer jedino su one opažljive, mjerljive i eksperimentom dokažljive. A Svijest koja sve radnje vrši, za zvaničnu nauku je metafizika i virtualna stvarnost, jer nije opažljiva, mjerljiva i eksperimentom dokažljiva.

Prema tome, nisam ja "virtualni mesija", već nauka, jer ona, baveći se materijom, životom i Svemirom, zapravo, bavi se se virtualnim svijetom, tj. sjenkama na zidovima pećine, a ne ONIM ko sjenke baca. A ja sam "pravi mesija", jer ja otkrivam tajnu postojanja ONOGA koji sjenke baca.

L u c i f e r
Posts: 10873
Joined: 30/11/2013 14:50
Has thanked: 313 times
Been thanked: 213 times

#179 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by L u c i f e r » 27/06/2020 09:09

Nznm, dok ne bude dokažljivo ja ne vjerujem...

Škobo Habu
Posts: 3849
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.
Has thanked: 87 times
Been thanked: 310 times

#180 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Škobo Habu » 27/06/2020 09:34

Ljubo2 wrote:
27/06/2020 08:34

A ja sam "pravi mesija", jer ja otkrivam tajnu postojanja ONOGA koji sjenke baca.
O.k Mesijo. Tvrdiš da je tvoje znanje apsolutno.

To znači da si dopro do najzabačeniji djelova Univerzuma. Pa reci nam nešto o onostranom, tajnama duše i vječnom spasenju, jer je svijest kao i duša - svi tvrde da postoji a niko je nije još čulno opazio.

Ljubo2
Posts: 101
Joined: 18/05/2020 05:34

#181 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 27/06/2020 11:54

Škobo Habu wrote:
27/06/2020 09:34
To znači da si dopro do najzabačeniji djelova Univerzuma. Pa reci nam nešto o onostranom, tajnama duše i vječnom spasenju, jer je svijest kao i duša - svi tvrde da postoji a niko je nije još čulno opazio.
Čitaš li ti moje postove? Da li si odgledao video? Ja sam otktio logiku po kojoj postoji SVIJEST = BOG sa značenjem UZROKA materije života i Svemira. Univerzum, sa svim dvojim dijelovima, pa i najzabačenijim, sa svim dušama u sebi, su fizička i psihička manifestacija Svijeti sa značenjem POSLJEDICE. Posljedica je sve ono čime se nauka bavi.

Obrati pažnju na ovu činjenicu, da i nauka i filozofija i svjetske religije stoje na stanovištu da UZROK svijeta mora da postoji, kojeg religije nazivaju raznim imenima. Naše balkanske religije na našem jeziku ga zovu imenom "Bog" i smatraju da je Bog stvorio materiju, život i univerzum, a ni jedna religija ne raspolaže nikakvim dokazima o Božijem postojanju, niti logikom po kojoj sam Bog postoji. Dakle, svi vjeruju da je Bog stvorio svijet, a niko ne zna ko je stvorio Boga.

Što se nauke tiče, ona se bavi svijetom kao POSLJRDICOM, a ni nauka ništa ne zna o Uzroku svijeta. Došla je do saznanja da je materijalni svijet nastao iz kvantnog vakuuma u kojem materije nema. Dakle, nauka je došla do saznanja da je svijet nastao, takoreći iz NIŠTA. A koje ipak nije NIŠTA jer raspolaže svim potencijalima da iz sebe, kada se napregne i pokrene ("Big-Bang") iznjedri i materiju i život i univerzum.

I upravo taj kvantni vakuum iz kojeg sve nastaje, koji nije materijalan i koji se doima kao NIŠTA, je ono što uistinu POSTOJI, i što je UZROKI i materije i Života i Svemira, o kojem naučnici ne znaju ništa, jer tu nema ničeg ni opažljivog, ni mjerljivog i eksperimentom dokažljivog. U opravo taj kvantni vakum je ono što vjernici širom svijeta zovu imenom "BOG", za kojeg takođe tvrde da je stvorio svijet iz NIŠTA, a o kojem ni oni, kao ni naučnici ne znaju ništa.

I upravo ja sam riješio taj do danas načno, filozofski i relogijski neriješeni problem postojanja Boga, koji stvara svijet iz NIŠTA ili pak naučni problem kvantnog vakuuma kao praznog prostora, koji sa stanovišta fizike takođe znači isto što i NIŠTA, a ipak nije ništa jer je sposoban da iz sebe iznjedri i materiju i život i Uniuverzum.

Moje otkriće se sastoji u tome da je upravo taj kvantni vakuum svemogući Bog i da je on polje nematerijalne univerzalne SVIJESTI. I otkrio sam logiku po kojoj ta Svijest postoji, sama po asebi kao svoj i UZROK i POSLEDICA, na način što se vječito pretače kroz svoja tri prordna oblika i stanja, od kojih je jedno kvantni vakuum koji se nalazi u stanju mirovanja, u kojem nema materije, ni materiujalnih formi. Drugo stanje počinje kada se kvantni vakuum kao polje Svijesti napregne i pokrene (Big-Bang) i tako poprimi materijalna svojstva sile i masae, poslije čega počinje da evoluira, tj pravi materijalne forme kao sisteme svog kretanja i rada, poput atoma, nebeskih tijela, galaksija, tijela biljaka, životinja ljudi i tad. Ovo stanje je u nauci poznato pod imenom "sintropija". I treće stanje počinje kada se Svijest Svemira (Bog) umori od naprezanja, kretanja i rada i kad počne da slabi i da se opušta, sve dok se na kraju cijeli Svemir ne raspadne i Svijest se ponovo ne vrati u nematerijalno stanje, tj. stanje kvantnog vakuuma, odnosno, stanje mirovanja i odmaranja. U nauci ovo treće stanje opuštanja Svijesti i raspadanja, poznato je pod imenom "entropija".

Dakle, ono što ni naučnici, ni filozofi, ni vjenici do danas ne znaju, jeste da je UZROK svijeta SVIJEST. Niko od njih ne negira postojanje Svijesti, ali do dana današnjeg, ni svjetska nauka, ni filozofija, ni svijestke religije, nisu riješile problem postojanja Svijeti. Niti znaju ŠTA je Svijest, ni KAKO ona postoji, ni ZAŠTO.

I upravo, to je ono što sam ja otkrio i riješo. Odgovorio sam na sva tri osnovna ezistencijalna pitanja i ŠTA je Svijest i KAKO postoji i ZAŠTO. I tako sam riješio pitanje postojanja UZROKA svijeta. A pri tome sam ujedno otkrio i logiku postojanja i materije i života i Svemira, kao fizičke i psihičke radnje Svijesti sa značenjem POSLJEDICE, koja (logika) se svodi na to da su Svijest i materija od koje je sagrađen, Svemir i život u njemu, jedna i ista prirodna sila i pojava, jer materija, živor i Svemir su samo napregnuta i pokrenuta stanja Svijest. Ili pak, da su materija, život, Svemir i Bog, jedna i ista prirodna sila i pojava. Ili pak, da su Svijet kao posljedica u vidu kretanja i Svijest kao Kretač koji se kreće, jedna i ista prirodna sila i pojava. Tu je objašnjena i logika po kojoj Svijest ne bi mogla da postoji kad ne bi mogla postane materijalna, niti bi materija mogla da postoji kad ne bi bila svjesna.

Ako želiš opširnije da se upoznaš sa tom logikom, čitaj moje postove ili pogledaj moj video, da ne objašnjavam sve to sada tebi posebno, i da se ne ponavljam, s obzirom da sam sve to na ovoj temi i u videu već objasnio i i napisao.

Naravno, po ovoj logici po kojoj postoji samo Svijest i to vječno, i po logici da je sve od Svijesti napravljeno, pa i čovjek, logično je da i čovjekova duša, tj. čovjekova svijest postoji vječno. Ko ne vjeruje, neka umre i neka provjeri. Ja sam prilikom mojih mnogobrojnih "izlazaka iz tijela" i ponovnog vraćanja u tijelo provjerio. A ko umije zdravorazumski da razmišlja, do takvog zaključka i uvjerenja, sada, uz pomoć logike koju sam otkrio i objasnio, može da dođe i bez provjeravanja.

User avatar
Challenger_
Posts: 8099
Joined: 05/03/2013 21:09
Location: 永恆 ne odgovara polusvijetu
Has thanked: 47 times
Been thanked: 206 times
Contact:

#182 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Challenger_ » 27/06/2020 15:29

Safete Dilbere wrote:
22/05/2020 11:35
Sto vam toliko smeta tema?Ako mislite da nije za vas zaobidjete pustite pokretaca da nastavi pisati onima koje to zanima
Upravo.

User avatar
Challenger_
Posts: 8099
Joined: 05/03/2013 21:09
Location: 永恆 ne odgovara polusvijetu
Has thanked: 47 times
Been thanked: 206 times
Contact:

#183 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Challenger_ » 27/06/2020 15:30

Neka i administracija zaštiti ovog nenasilnog čovjeka koji naznačenjem njegovih bioloških roditelja voli/ljubi mir.

Piši Ljubomire.

User avatar
dr.gog
Posts: 4794
Joined: 09/09/2007 12:52
Location: [email protected]
Has thanked: 6 times
Been thanked: 49 times

#184 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by dr.gog » 27/06/2020 15:30

Ljubo2 wrote:
27/06/2020 02:15
dr.gog wrote:
26/06/2020 10:41
@Ljubo , kako shvataš "smrt", prestanak "postojanja"?
Shvatam onako kako sam "smrt" doživio svaki put prilikom mojih mnogobrojnih izlazaka iz tijela koji su se često ponavljali tokom punih 15 godina. Za koje sam se uvjerio da su istinski, tako što sam pamtio određene detalje predmeta ili događaja koje sam opažao dok sam se nalazio izvan tijela, pa kasnije, nakon vraćanja u tijelo išao da provjerim da li di detalji stvarno postoje i da li su se ti događaji stvarno desili, ili je sve to bilo samo nekakva vrsta mog neobičnog budnog sna. S obzirom da do tada nisam vjerovao da je beztjeleni život poslije smti tijela moguć.

Inače, ja sam prilikom mojih izlazaka iz tijela uvijek se nalazio u normalnom budnom stanju, svjetan u tom trenutku da mogu da izađem iz tijela. I iz tijela sam uvijek izlazio namjerno, ostavljajući tijelo u mirujućem i uspavanom stanju i u tijelo se vraćao i u njega "zagnjurivao" namjerno, da bi u istom trenutku se i moje tijelo probudilo. Prilikom svih tih izlazaka iz tijela nisam opažao veliku razliku između mog tjelesnog i beztjelesnog života. I bez tijela sam bio sposoban normalno da opažam svoju, inače poznatu, okolinu u kojoj sam se kretao. I mogao sam kao i sa tijelom trezveno da razmišljam. A tu su bile i neke prednosti, kao na primjer što sam mogao da prolazim kroz zidove moje kuće iz jedne prostorije u drugu - i to namjerno da provjerim da li je moguće. Mogao sam da skočim sa balkona kuće i padam polako kao balon ili da letim. Ili da sretnem nekog mog umrlog rođaka i sa njim razgovaram itd. A kasnije kada sam doznao da mi moje izlaske iz tijela omugućuje jedno "svjetlosno biće" (na internetu postoje video zapisi "svjetlosnih bića") i kada mi se ono konačno pokazalo da mogu da ga vidim, ono mi je i potvrdilo da je odvajanje od tijela moguće i da su moji izlasci iz tijela istinski.

Tako da ja danas imam iskustvo i znam da velike razlike između materijalnog i duhovnog života poslije smti tijela, nema. To je samo prelazak iz jednog oblika života u drugi. Ili "preseljenje", kako to muslimani u turskim serijama kažu kad čovjek umre.

A kasnije, kada sam do karaja uspio da razumijem Zakon po kojem sve postoji i da je cijeli materijalni Svemir napravljen - to i Tesla tvrdi - od energije, koja se još manifestuje i kao svjetlost i elektricitet i da je i ljudska duša, tj. aura, takođe jedno posebno elektromagnetno polje, razumio sam i to da je život vječan i da to samo tako i može da bude i nikako drugačije. I da, takođe, ni materija koja gradi ljudsko tijelo ne umire, već se samo vraća tamo odakle je i uzeta i nastavlja da živi životom kojim je živjela i prije ulaska u ljudsko tijelo. Koje u trenutku izlaska ljudske duše iz njega, počinje da se raspada, jer u tijelu više ne postoji medij koji informatički povezuje ćelije i organe u jedinstvenu živuću cjelinu i sistem.
dr.gog wrote:
26/06/2020 10:41
Da li misliš da je vrijeme linearno?
Ne postoji nikakvo "linearno", ni "nelinearno" vrijeme, već samo događaji koji linearno teku. Ako nikakvih događaja nema, tada nikakvog ni vremena nema. Događaji su inače, neponovljivi. Događaj koji se jednom desi više nikada neće da se desi. Može da se desi isti takav ili sličan, ali onaj koji se jednom desio zauvijek ostaje u prošlosti, da pomoću njega može da se zna šta je prošlost. Kao na primjer, ako si juče ručao pasulj, pa ga ručaš i danas, pasulj kao jučerašnji i današnji ručak, kao događaj, je po svemu isti, ali ovaj današnji pasulj koji jedeš ipak nije onaj jučerašnji koji se samo jednom desio i to juče i više nikada neće da se desi. Kao i današnji, koji se samo danas desio i nikad više. I šta se tu sada podrazumijeva pod pojmom "linearno vrijeme".? Pa, ništa drugo do jučerašnji i današnji pasulju, pomoću kojih prepeznajemo ono što zovemo imenom "jučer", od onoga što zovemo imenom "danas". I da nije bilo ječerašnjeg i današnjeg pasulja, ne bi bilo ni tog "jučer", ni "danas",

A onaj koji se nikad ne ponavlja, koji uvijek postoji, beskonačno i u prošlosti sadašnjosti i budućnosti, koji sve događaje uvijek na isti ili sličan način iznova ponavlja i tako se samoodržava, to je nestvoriva i neuništiva Svijest.

Dakle, vrijeme niti postoji, niti linearno teče, već samo Svijest postoji i njene fizičke i psihičke radnje koje se uvijek iznova linearno ponavljaju i teku.
dr.gog wrote:
26/06/2020 10:41
Kako poimaš, konkretno , Knjigu Propovjednika iz Starog Zavjeta? Molim te da je pažljivo iščitaš, jer nije duga, nekih tri strane. Posebno opis "mrtvih".
I šta misliš, koja joj je poenta, onako iz prve?
Bibliju nemam i nisam je čitao. Iz Biblije sam pročitao samo nekoliko kraćih odlomaka na koje su mi ljudi skrenuli pažnju, kao na primjer, Jovanovo "Otkrivenje", u kojem se najavljuju događaji, za koje i sam znam da će da se dese. Jedan se već desio, a to je najava "Vječitog evanđelja koje treba da se objavi svim narodima svijeta". To je, naravno, "Zakon postojanja" koji ja promovišem.
dr.gog wrote:
26/06/2020 10:41
p.s. I dalje me interesuje koje je tvoje primarno zanimanje- prirodnjačko ili društveno- odgovoriti nemoraš direktno, ili pak na pp.lp.
Ja sam prije četiri godine napravio jedan video u trajanju od sat i 20 minuta, u kojem sam objasnio Zakon postojanja i rekao ponešto i o sebi. Ali sam ga skinuo sa Youtube i postavio novi, kraći i sažetiji u trajanju od 27 minuta. Ali taj moj stari vido se i dalje nalazi na Youtube, koji ne mogu da skinem, jer ga nisam postavio ja, već neko od mojih Olovljana pa možeš da ga pogledaš ako te zanima. Postavljač je taj moj video naslovio sa: "Olovo - još jedno čudo". Aludirajući pri tome na priču Ive Andrića pod naslovom "Čudo u Olovu", uzimajući je kao "prvo čudo". Ovo je link tog mog prvog videa i iz njega možeš saznati ko sam i šta sam, ako te baš zanima.

https://www.youtube.com/watch?v=inmdShbeHpU&t=680s
Ok. hajde onda pročitaj Knjigu Propovjednika, pokušavajući da percipiraš sažetost u kojoj je njena bit. Mislim da ćeš se iznenaditi. Zatim ću ti napisati nešto o autoru (tj. o osobi za koju većina smatra da je autor pomenute). Lp.

User avatar
piupiu
Posts: 12848
Joined: 05/01/2008 05:08
Has thanked: 1205 times
Been thanked: 877 times

#185 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by piupiu » 27/06/2020 22:41

allem_77 wrote:
22/06/2020 01:03
Ljudi bi možda i pročitali šta ljubo piše. Kada vidim ponjavu... :-)
Pa čitate li vi (+ @Diwan), ljudi, ponekad knjige, duge članke? Nije valjda da se sve svelo na postove i tvitove?

User avatar
Diwan
Posts: 6014
Joined: 12/11/2005 00:59
Location: Transcendencija
Has thanked: 24 times
Been thanked: 270 times

#186 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Diwan » 27/06/2020 23:18

piupiu wrote:
27/06/2020 22:41
allem_77 wrote:
22/06/2020 01:03
Ljudi bi možda i pročitali šta ljubo piše. Kada vidim ponjavu... :-)
Pa čitate li vi (+ @Diwan), ljudi, ponekad knjige, duge članke? Nije valjda da se sve svelo na postove i tvitove?
Kakve ja imam veze s tobom, osim ako te nisam nekim svojim postom ili postovima indirektno 'potkačio' , pošto se ne sjaćam da sam imao nekih prepiski sa tobom.

Ovo što se ovdje piše nije ništa novo, revolucionarno, a ponajmanje životno olakšavajuće i korisno, 'primjenjivo' . Druga je stvar što sam autor to tako nalazi i doživljava.

To je isto kad imaš stranku sa planom i programom, a koja nema vlast. Ili softver, bez operativnog sistema ili hardvera na koji se može implementirati.

Moraš prvo stvoriti i imati okruženje na koje se nešto može implementirati. Uostalom, ako imamo 'ideju' o Jednom, čemu sva priča?

User avatar
piupiu
Posts: 12848
Joined: 05/01/2008 05:08
Has thanked: 1205 times
Been thanked: 877 times

#187 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by piupiu » 27/06/2020 23:24

Diwan wrote:
27/06/2020 23:18
piupiu wrote:
27/06/2020 22:41
allem_77 wrote:
22/06/2020 01:03
Ljudi bi možda i pročitali šta ljubo piše. Kada vidim ponjavu... :-)
Pa čitate li vi (+ @Diwan), ljudi, ponekad knjige, duge članke? Nije valjda da se sve svelo na postove i tvitove?
Kakve ja imam veze s tobom, osim ako te nisam nekim svojim postom ili postovima indirektno 'potkačio' , pošto se ne sjaćam da sam imao nekih prepiski sa tobom.
Pa imaš veze što si i ti rekao da ne možeš čitati 'ponjavu' na početku ove teme. Pa pitam zašto ljudi ne mogu da čitaju? Zar niko više ne čita knjige i duge članke? Pitanje je vrlo jednostavno i nema nikakvu tajnu pozadinu.

User avatar
Diwan
Posts: 6014
Joined: 12/11/2005 00:59
Location: Transcendencija
Has thanked: 24 times
Been thanked: 270 times

#188 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Diwan » 27/06/2020 23:26

piupiu wrote:
27/06/2020 23:24
Diwan wrote:
27/06/2020 23:18
piupiu wrote:
27/06/2020 22:41


Pa čitate li vi (+ @Diwan), ljudi, ponekad knjige, duge članke? Nije valjda da se sve svelo na postove i tvitove?
Kakve ja imam veze s tobom, osim ako te nisam nekim svojim postom ili postovima indirektno 'potkačio' , pošto se ne sjaćam da sam imao nekih prepiski sa tobom.
Pa imaš veze što si i ti rekao da ne možeš čitati 'ponjavu' na početku ove teme. Pa pitam zašto ljudi ne mogu da čitaju? Zar niko više ne čita knjige i duge članke? Pitanje je vrlo jednostavno i nema nikakvu tajnu pozadinu.
Kakvu 'ponjavu?' Šta je ponjava?

User avatar
piupiu
Posts: 12848
Joined: 05/01/2008 05:08
Has thanked: 1205 times
Been thanked: 877 times

#189 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by piupiu » 27/06/2020 23:50

Diwan wrote:
27/06/2020 23:26
piupiu wrote:
27/06/2020 23:24
Diwan wrote:
27/06/2020 23:18


Kakve ja imam veze s tobom, osim ako te nisam nekim svojim postom ili postovima indirektno 'potkačio' , pošto se ne sjaćam da sam imao nekih prepiski sa tobom.
Pa imaš veze što si i ti rekao da ne možeš čitati 'ponjavu' na početku ove teme. Pa pitam zašto ljudi ne mogu da čitaju? Zar niko više ne čita knjige i duge članke? Pitanje je vrlo jednostavno i nema nikakvu tajnu pozadinu.
Kakvu 'ponjavu?' Šta je ponjava?
Diwan wrote:Izvini, ali ne mogu da čitam kilometarske postove. Znak mudrosti je i da kažeš ono što imaš u par riječi. Na kraju se svede na tišinu.
Forumski sleng za 'dugopisanje'. Ponjava.

Image

User avatar
allem_77
Posts: 2743
Joined: 17/09/2015 15:46
Has thanked: 123 times
Been thanked: 72 times

#190 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by allem_77 » 27/06/2020 23:57

piupiu wrote:
27/06/2020 22:41
allem_77 wrote:
22/06/2020 01:03
Ljudi bi možda i pročitali šta ljubo piše. Kada vidim ponjavu... :-)
Pa čitate li vi (+ @Diwan), ljudi, ponekad knjige, duge članke? Nije valjda da se sve svelo na postove i tvitove?
Kad su uši učenika spremni čuti, pojavljuju se usta spremna da ih ispune mudrošću.

Usne mudrosti otvorene su samo za uši razumijevanja.

Knjige pružaju znanje, ali ne mogu sve reći. Prvo tražite mudrost u Svetim pismima, a zatim tražite...

User avatar
piupiu
Posts: 12848
Joined: 05/01/2008 05:08
Has thanked: 1205 times
Been thanked: 877 times

#191 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by piupiu » 28/06/2020 00:02

allem_77 wrote:
27/06/2020 23:57
piupiu wrote:
27/06/2020 22:41
allem_77 wrote:
22/06/2020 01:03
Ljudi bi možda i pročitali šta ljubo piše. Kada vidim ponjavu... :-)
Pa čitate li vi (+ @Diwan), ljudi, ponekad knjige, duge članke? Nije valjda da se sve svelo na postove i tvitove?
Kad su uši učenika spremni čuti, pojavljuju se usta spremna da ih ispune mudrošću.

Usne mudrosti otvorene su samo za uši razumijevanja.

Knjige pružaju znanje, ali ne mogu sve reći. Prvo tražite mudrost u Svetim pismima, a zatim tražite...
Pitanje se odnosi na dužinu teksta - da li čitaš knjige i duge tekstove? Intersuje me zašto ljudi ne mogu čitati dugo.

User avatar
Diwan
Posts: 6014
Joined: 12/11/2005 00:59
Location: Transcendencija
Has thanked: 24 times
Been thanked: 270 times

#192 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Diwan » 28/06/2020 00:03

piupiu wrote:
27/06/2020 23:50
Diwan wrote:
27/06/2020 23:26
piupiu wrote:
27/06/2020 23:24


Pa imaš veze što si i ti rekao da ne možeš čitati 'ponjavu' na početku ove teme. Pa pitam zašto ljudi ne mogu da čitaju? Zar niko više ne čita knjige i duge članke? Pitanje je vrlo jednostavno i nema nikakvu tajnu pozadinu.
Kakvu 'ponjavu?' Šta je ponjava?
Diwan wrote:Izvini, ali ne mogu da čitam kilometarske postove. Znak mudrosti je i da kažeš ono što imaš u par riječi. Na kraju se svede na tišinu.
Forumski sleng za 'dugopisanje'. Ponjava.

Image
Nisam znao - vidi se da nisam hard core forumaš :))

Ljubo2
Posts: 101
Joined: 18/05/2020 05:34

#193 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 28/06/2020 01:49

dr.gog wrote:
27/06/2020 15:30
Ok. hajde onda pročitaj Knjigu Propovjednika, pokušavajući da percipiraš sažetost u kojoj je njena bit. Mislim da ćeš se iznenaditi. Zatim ću ti napisati nešto o autoru (tj. o osobi za koju većina smatra da je autor pomenute).

Rekao sam ti da nemam Biliju, ni Stari zavjet. Na internetu sam malo potražio i našao sam samo ovaj dio iz te knjige:

"Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost! Kakva je korist čovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod suncem? Jedan naraštaj odlazi, drugi dolazi, a zemlja uvijek ostaje.Sunce izlazi, sunce zalazi i onda hiti svojem mjestu odakle izlazi.Vjetar puše na jug i okreće se na sjever, kovitla sad ovamo sad onamo i vraća se u novom vrtlogu. Sve rijeke teku u more i more se ne prepunja; odakle teku rijeke, onamo se vraćaju da ponovno počnu svoj tok.Sve je mučno. Nitko ne može reći da se oči nisu do sita nagledale i uši dovoljno naslušale. Što je bilo, opet će biti, i što se činilo, opet će se činiti, i nema ništa novo pod suncem. Ima li išta o čemu bi se moglo reći: »Gle, ovo je novo!«? Sve je već davno prije nas postojalo.Samo, od prošlosti ne ostade ni spomena, kao što ni u budućnosti neće biti sjećanja na ono što će poslije doći."

Sličn o ovome je razmišljao i njemački filozof Fihte kada je rekao:

„Ja da samo jedem i pijem, da bih opet mogao ogladniti i ožedniti, pa jesti i piti tako dugo dok me otvoreni grob podno mojih nogu proguta i dok sam kao hrana ne bih isklijao iz zemlje? Ja da stvaram bića sebi jednaka, da bi i ona jela i pila i umirala, pa ostavljala za sobom sebi jednaka bića, koja će činiti isto što sam ja već činio? Čemu ta kružnica, koja se neprestano vraća sama u sebe, ta igra koja uvijek iznova započinje na isti način i u kojoj sve nastaje da bi nestalo, i nestaje da bi opet moglo nastati, kao što je već bilo; to čudovište, koje neprestano samo sebe proždire, da bi sebe opet moglo roditi, i koje se rađa da bi sebe opet moglo proždreti? Nikada to ne može biti odredjenje mojega bića, i nikakvoga bića. Mora da ima nešto što jeste, jer je nastalo, i što dakle ostaje, a pošto je jednom nastalo, ne može nikada više opet nestati. To, pak,što ostaje, mora sebe proizvoditi u mijeni prolaznoga itrajati u njemu, pa ga talasi vremena prvobitnog i nepovrijeđenog morajunositi dalje."

Poenta oba citirana teksta je pitanje smisla života koji se svodi na vječito ponavljanje jednog i istog? Ovo pitanje i nije neka jaka filozofija, jer vječito ponavljanje svega svako može da uoči i pitanje, kakav je smisao toga, svako može da postavi. Prava mudrost bi ovdje bila pronaći odgovor na pitanje kakva je svrha i smisao toga? Mada, u posljednjim rečenicama svoje jadikovke Fihte naslućuje i odgovor, kada kaže: "

"Mora da ima nešto što jeste, jer je nastalo, i što dakle ostaje, a pošto je jednom nastalo, ne može nikada više opet nestati. To, pak, što ostaje, mora sebe proizvoditi u mijeni prolaznoga itrajati u njemu, pa ga talasi vremena prvobitnog i nepovrijeđenog moraju nositi dalje."

Da, upravo tako. Postoji nešto što nikada nije nastalo i nikada neće nestati, koje sebe "proizvodi u mijeni prolaznoga i traje u njemu", kojega "talasi vremena nepovrijeđenog nose sve dalje i dalje". To je naravno Svijest. A njeno ponavljanje po načinu vječitog pretakanja kroz njena tri prirodna oblika i stanja, po principu "jaje-pile-koka" je jedina mogućnost, a timu ujedno i jedinstveni prirodni Zakon po kojem ona postoji.

Zašto je vječito ponavljanje svega, nužnost i Zašto je to glavni prirodni Zakon?

To sam već objasnio i to moje objašnjenje je nešto novo kojeg do danas u nauci, filozofiji i svjetskim religijma nije bilo, uprkos nekima koji ovdje primjećuju da nisam rekao ništa novo. Ovdje je novo to što sam imenovao i objasnio UZROK koji uslovljava vječito ponavljanje svega. Koji NE DOZVOLJAVA da se vječito ponavljanje prekine i život za sva vremena ugasi i nestane. UZROK koji postojanje stvarnosti svodi na MORANJE, a ne na slobodnu volju. Uzrok koji ne dozvoljava čak ni uz pomoć samoubistva da se pobjegne iz postojanja.

Ja sam odgovor na pitanje šta je UZROK sveukupnog postojanja već naprijed dao kada sam dao formulu Zakona postojanja. Koja glasi, da je ponovo navedem:

RAZLOG + UZROK + SVRHA = POSLJEDICA.

Ono što se u ovoj formuli podrazumijeva pod riječju "posljedica" je postojanje ( bitak ili egzistencija) i to je Svijest. Pošto je logično da ništa ne može postojati, ni desiti se bez Uzroka, pa ni Svijest, bez obzira što je ona Prva i Jedina koja postoji i što nju nema ko da uzrokuje, to podrazumijeva da ne postoji nikakva druga mogućnost da Svijest postoji, do ta, da ona bude sama svojim Uzrokom. I ne samo Uzrokom, već da bude sama i Razlogom i Svrhom svog postojanja. Međutim, problem je što su Razlog, Uzrok i Svrha tri potpuno različite fizičke i psihičke radnje, koje Svijest ne može da čini istovremeno, već naizmjenično, jednu iza druge u vremenu, to je razumljivo da Svijest ne može postojati drugačije već tako što će vječito na isti način da se ponavlja, tj. da se pretače kroz svoja tri prirodna oblika i stanja. Od kojih će jedno da bude stanje i vrijeme Razloga, drugo, Uzroka i treće Svrhe.

Već sam u nekom od gornjih mojih postova objasnio da je Razlog postojanja Svijesti, Informacija, tj. Znanje, jer kad Svijest ne bi ništa znala, ne bi imala Razloga da postoji. U primjeru "jaje-pile-koka" stanje Razloga je jaje sa DNK informacijom, tj. Znanjem o koki. A šta je uzrok? Uzrok postojanja Svijesti je njena sposobnost da svoju ugroženost ili nepostojanje osjeća kao Nezadovoljstvo i Zlo, koje ona ne može da podnosi i koje će uvijek da se pojavi kad god je njeno postojanje ugroženo, da je natjera iz pravca ugroženosti i nepostojanja u pravcu postojanja. Da bi, zatim svoje postojanje doživjela kao Zadovoljstvo i Dobro, koje je ujedno Svrha i Smisao njenog postojanja.

Osjećanje Nezadovoljstva i Zla je jedina moguća energetska, pokretačka sila i snaga koja Uzrokuje postojanje sveukupne stvarnosti, kojoj stvarnost ne može da se odupre, prevlada je i pobjegne iz vječnog postojanja. Što znači, kada je riječ o postojanju stvarnosti, da ona nema mogućnosti izbora. Postojanje je, dakle, vječito MORANJE. Uostalom, kakav bi to UZROK bio, kad bi stvarnost kao POSLJEDICA mogla da mu se odupre i prevlada ga, kad Uzrok uvijek mora da postoji prije Posljedice, koje i nema prije Uzroka da bi mogla da mu se odupre. Nema nikakve veze što je čovjekova Svijest, na primjer, danas raučala psulj i zasitila se da nije mogla više, sutra će opet da ga jede, pa i prekosutra i jod slijedaća 2-3 dana, ako je skuvala šerpu pasulja da može pet dana da ga traje, jer nezadovoljstvo i zlo u vidu osjećanja glkadi će je svakog dana, uvijek iznova, kad god se želudac isprazni i nedostatak energije ugrozi dalje postojanje organizma, primorati da svih pet dana zaredom sipa pasulj u tanjir i puni njime želudac i tako svakoga dana od rođenja pa do smrti produžava život organizma. Možda neće svakoga dana da jede pasulj, kao što ovca svakoga dana cijelog života pase travu, mogu ponekad i ćevapi ili burek itd, ali želudac svakog dana MORA da se napuni da bi se život produžio i tu je uvijek osjećanje nezadovoljstva u vidu gladi da svakoga PRIMORA da svakoga dana tako radi. Nema tu "hoću-neću", već tako MORA ili će nastupiti smrt, kao još veće nezadovoljstvo i zlo. Pa čak ni smrt nas ne može spasiiti od nezadovoljstva i zla, jer i poslije smrti ćemo nastaviti da postojimo i da se ponavljamo. Sve dok ne uspijemo ponovo da se rodimo i ponovo svaki dan jedemo pasulj, ćevape, burek itd. Naravno, ako imamo.

A kakva je SVRHA i SMISAO sveg tog ponavljanja. Naravno, svrha je uvijek osjećanje ZADOVOLJSTVA i DOBRA koje se uvijek doživi kad god uradimo ono na šta nas je natjeralo osjećanje Nezadovoljstva i Zla, jer ne postoji drugi način da se oslobodimo od Nezadovoljstva i Zla, već da uradimo upravo to na šta nas Nezadovoljstvo i zlo tjeraju i tako pređemo u blaženo stanje Zadovoljstva i Dobra.

Jedina moguća prirodna sila i pojava koja postoji, to malo ko zna, je NAGON SAMOODRŽANJA, sa značenjem vječite težnje od nepostojanja koje se doživljava kao Nezadovoljstvo i Zlo ka postojanju, koje se doživljava kao Zadovoljstvo i Dobro. Nezadovoljstvo i Zlo uvijek obilježavamo sa "NE", a Zadovoljstvo i Dobro sa "DA". U nauci je već odavno poznato da sve što u prirodi postoji ima svoje "DA" i svoje "NE" i da svako i "DA" i "NE", koje naučnici otkriju, kvalifikuju kao prirodni zakon. Što je i razumljivo, jer sve što postoji je Svijest, jer ona je dedina koja postoji i koja MORA da ZNA šta je za nju "DA", a šta "NE", da bi mogla da postoji.

Što dalje znači da je RAZLOG postojanja Svijesti njeno životno iskustvo, tj. ZNANJE, koje se uvijek svodi na to šta treba da se radi da bi se izbjeglo Nezadovoljstvo i Zlo, a ostvarilo Zadovoljstvo i Dobro. A pošto to nije moguće ostvariti bez kretanja i rada i pošto haotično kretanje i rad uvijek imaju značenje Nezadovoljstva i Zla, a organizovano i Harmonično, Zadovoljstva i Dobra, to je razumljivo da će evolucija sveukupne žive i svjesne prirode uvijek da se svodi na to da se iz haosa pređe u harmoniju. Odnosno, da se iz stanja neorganizovanog kretanja i rada, pređe u organizovano. Ne po principu podjele, konkurencije, mržnje i borbe svakoga sa svakim, kako to neuki ljudi već hiljadama godina rade, već po principu jedinstva, mira, ljubavi i saradnje svakoga sa svakim i principu pravedne podjele rada i rezultata rada, po kojem su sve materijalne forme u prirodi sagrađene, od kojih je ljudski organizam jedan od najsavršenijih. Osim neukog i glupog ljudskog društva koje sebe smatra jedinim pametnim i svjesnim u prirodi. A po tom pitanju su čak i pčelinja i mravlja društa pametnija od ljudskog.

Pa onda neka neko kaže da nisam ništa NOVO rekao, ni otkrio. Jesam i otkrio sam i rekao. Sa Naukom o Svijesti, tj. Nakkom o Nagonu samoodržanja ili Naukom o Dobru i Zlu, do temelja sam srušio darvinističku ideju i princip podjele, konkurencije, mržnje i borbe svakoga sa svakim u kojoj jači preživljava, koji se smatra najboljim principom samoodržanja, po kojem su ljudi do danas gradili sve svoje zle društvene i ekonomske poretke, robovlasništvo, feudalizam, fašizam, komunizam i trenutno važeći svjetski poredak, demokratiju i kapitalizam. Plus toga sam vjersko pitanje postojanja Boga i vječnog života podigao sa nivoa vjere, na nivo nauke, tj. nauke o Svijsti ili Nauke o nagonu samoodržanja. I svjetskoj filozofiji sam učinio kraj, jer sva filozofska pitanja koja filozofi do danas nisu uspjeli da riješe, sada su riješena. A šta reći za nauku, koja je u skladu sa do sada važećim principom podjele, konkurencije, mržnje i borba svakoga sa svakim i sama bila u službi ovoga principa i više smišljala ratne tehnologije i sredstva i našeg samouniištenja, nego samoodržanja, nego to da sam sa otkrićem Zakona postojanja dobrim dijelom negirao i vrijednost današnje nauke. Ne samo zbog toga što je do sada bila u službi Zla i radila protiv čovječanstva, već i zato jer sam do kraja riješio pitanje postojanja materije, života i prirode, u čemu ona do danas nije uspjela.

I neka se sada još neko usudi da pita kakava korist od tog otkrića, ako njegova realizacija nije moguća. Što nije tačno. Naravno da je moguća i to za veoma kratko vrijeme. Pitanje je samo da li hoćemo i šta više volimo, da li da nastavimo i dalje ovako kao do sada, po zlu i da se na kraju samouništimo ili da se u jedinstvu, miru, ravnopravnosti, materijalnom i duhovnom blagostanju samoodržimo i spasimo? To više nije pitanje svjetskog ljudskog društva kao cjeline, već pitanje svakog pojedinca tog društva. Evo, postavljam pitanje svakome od vas pojedinčno koji čitate ovaj post, da li ste "ZA" ili "PROTIV". Ako ste "ZA" pitajte me šta treba da radite i ja ću vam reći. Ja sam i to otkrio i znam.

I zamolio bih vas, ako ubuduće želite da komentarišete moje postove, da ih, zbog njihove dužine, ne citirate i bespotrebno ne ponavljate, jer na taj način se zagušuje tema i pravi zbrka. Eventualno, citirajte samo onu moju rečenicu koju trenutno želite da komentarišete.

I drago mi je da ima i onih koji odobravaju ovo što pišem i kojima ne predstavlja problem da čitaju moje dugačke postove. Hvala!
Last edited by Ljubo2 on 29/06/2020 02:31, edited 5 times in total.

Ljubo2
Posts: 101
Joined: 18/05/2020 05:34

#194 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 28/06/2020 10:22

------------------------

User avatar
allem_77
Posts: 2743
Joined: 17/09/2015 15:46
Has thanked: 123 times
Been thanked: 72 times

#195 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by allem_77 » 29/06/2020 02:13

Ljubo2 wrote:
27/06/2020 11:54

I upravo ja sam riješio taj do danas načno, filozofski i relogijski neriješeni problem postojanja Boga, koji stvara svijet iz NIŠTA ili pak naučni problem kvantnog vakuuma kao praznog prostora, koji sa stanovišta fizike takođe znači isto što i NIŠTA, a ipak nije ništa jer je sposoban da iz sebe iznjedri i materiju i život i Uniuverzum.

Moje otkriće se sastoji u tome da je upravo taj kvantni vakuum svemogući Bog i da je on polje nematerijalne univerzalne SVIJESTI. I otkrio sam logiku po kojoj ta Svijest postoji, sama po asebi kao svoj i UZROK i POSLEDICA, na način što se vječito pretače kroz svoja tri prordna oblika i stanja, od kojih je jedno kvantni vakuum koji se nalazi u stanju mirovanja, u kojem nema materije, ni materiujalnih formi. Drugo stanje počinje kada se kvantni vakuum kao polje Svijesti napregne i pokrene (Big-Bang) i tako poprimi materijalna svojstva sile i masae, poslije čega počinje da evoluira, tj pravi materijalne forme kao sisteme svog kretanja i rada, poput atoma, nebeskih tijela, galaksija, tijela biljaka, životinja ljudi i tad. Ovo stanje je u nauci poznato pod imenom "sintropija". I treće stanje počinje kada se Svijest Svemira (Bog) umori od naprezanja, kretanja i rada i kad počne da slabi i da se opušta, sve dok se na kraju cijeli Svemir ne raspadne i Svijest se ponovo ne vrati u nematerijalno stanje, tj. stanje kvantnog vakuuma, odnosno, stanje mirovanja i odmaranja. U nauci ovo treće stanje opuštanja Svijesti i raspadanja, poznato je pod imenom "entropija"
Koliko po tebi treba vremena da se svijest umori? I koliko je vremena potrebno da se svijest odmori?

Ljubo2
Posts: 101
Joined: 18/05/2020 05:34

#196 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 29/06/2020 06:22

allem_77 wrote:
29/06/2020 02:13
Koliko po tebi treba vremena da se svijest umori? I koliko je vremena potrebno da se svijest odmori?
Dobro pitanje!

Kad se Svijest fizički manifestuje, a to je kad se napregne i pokrene (po Tesli) ona se uvijek manifestuje ka energija, svjetlost i elektricitet. Sam Tesla je tvrdio da je sve energija, koja se istovremeno manifestuje i kao svjetlost i elektricitet. Priceznije, uvijek se manifestujeje kao elektromagnetno polje, koje svijetli i vibrira i od elektromagnetnih polja, različitih veličina, frekvencija i gustina, cijeli Svemir je sagrađen. Manja polja uvijek brže vibriraju i imaju veću gustinu, a veća uvijek sporije vibriraju i imaju manju gustinu. Najbrže vibriraju elementarne čestice i one imaju najveću gustinu, a najsporije vibrira kvantni vakuum koji obuhvata cijeli Svemir i ima najmanju gustinu. Zbog te njegove sporosti, i dužine njegovog jednog titraja, nemoguće je zemaljskim instrumentima zabilježiti njegovu vibraciju, zbog čega i izgleda da je kvantni prostor prazan, da je isto što i Ništa i da Svemir nastaje, takoreći, iz Ništa.

Iz kvantnog vakuuma, prilikom njegove eksplozije (Big-Bang), u trenutku kad hoće da se pokrene i materijalizuje, odvajaju se polja različiitih veličina, vibracija i gustina. To omogućuje da se manja polja sa bržom vibracijom i većom gustinom, mogu smještati unutar većih sa sporijom vibracijom i manjom gustinom, kao na primjer, elementarne čestice, sa bržom vibracijom i većom gustinom, unutar mnogo šireg elektromagnetnog polja atoma, sa daleko sporijom vibracijom i manjom gustinom. Zato fizičari i tvrde da je atom najvećim svojim dijelom, PRAZNINA.

Kao i atom, na isti način su napravljene i sve druge materijalne forme u Svemiru. Nebeska tijela, kao na primjer planeta Zemlja, su napravljena od jako velikih elektromagnetnih polja, sa daleko sporijom vibracijom, nego što je vibracija i gustina atoma, koji se smještaju i žive unutar elektromagnetnih polja nebeskih tijela.

Galaksije su napravljene od još širih i većih elektromagnetnih polja sa još sporijom vibracijom, unatar kojih se smještaju i egzistiraju nebeska tijela.

Da bi na kraju, unurat najvećeg elektromagnetnog polja, tzv. kvantni vakuum, sa najsporijom vibracijom, bile smještene i sve galaksije.

Kao što je Svemir, kao "ruska lutka", hijerarhijski ustrojen po načinu egzistiranja manjih elektromagnetnih polja unutar većih, na isti način su sagrađena i tijela bića unutar organske prirode. Ćelije su sagrađene od atoma, atomi od elementarnih čestica, a tijela biljaka, životinja i ljudi, od ćelija. Što znači da svaka biljka, životinja i čovjek ima svoje posebno elektromagnetno polje, unutar kojeg su smještene ćelije, kao što i svaka ćelija ima svoje elektromagnetno polje unutar klojeg su snješteni molekuli i atomi. Kao što i svaki atom ima svoje elektromagnetno polje unutar kojeg su smještene elementarne čestice.

Šta se na ovakav način, hijerarhijskog ustrojavanja Svemira, po načinu egzistiranja elektomagnetnih, živih i svjesnih polja, jednih unutar drugih, postiže?

Postiže se to da svaka materijalna forma ima svoje i tijelo i dušu. Tako na primjer, tijelo atoma su elementarne čestice, a duša atoma je elektromagnetno polje atoma unutar kojeg se smještaju i žive elementarne čestice. Ili, tijelo svake ćelije su molekuli i atomi, a elektomagnetno polje ćelije je duša ćelije. Ili tijelo svake biljke, životinje ili čovjeka su ćelije, a elektromagnetna polja unutar kojih žive ćelije, su duše biljaka, životinja i ljudi.

Tako je isto i sa nebeskim tijelima i galaksijama ili cijelim Svemirom, koji takođe imaju svoje i duše i tijela.

Zašto je sve u Svemiru, pa i sam Svemir, tako napravljeno da sve ima svoje i tijelo i dušu? Šta se na taj način postiže?

Na taj način se postiže harmonija i red u Svemiru. To je jedini način da se iz stanja neorganizovanog i haotičnog kretanja i rada sa značenjem Nezadovoljstva i Zla, pređe u stanje organizovanog i harmoničnog kretanja i rada, sa značenjem Zadovoljstva i Dobra. Upravo zbog toga kompletna evolucija Svemira se samo na to i svodi. Što nije moguće postići na drugi način, već upravo taj da se manja, živa i svjesna polja sa bržom vibracijom i većom gustinom, smještaju unutar većih sa soporijom vibracijom i manjom gustinom. To je zbog toga što jedno mnoštvo istih elekromagnetnih polja sa istom vibracijom, koje želi da napravi organizovan i harmoničan sistem svog kretanja i rada, ne može to učiniti bez informatičkog sistema koji će informatički da povezuje neko mnoštvo, da bi ono moglo sinhronizovano da djeluje kao kompaktba, organizovana cjelina, sistem i biće. I upravo uloga duša, koje imaju sve materijalne forme u Svemiru i jeste u tome da ona informatički, telepatski, povezuje sve subjekte unutar sebe u jedinstvenu smislenu, živuću svjesnu cjelinu i biće. Kao što, na primjer, ljudaka duša, aura, kao jedno posebno elektromagnetno, živo i svjesno polje, povezuje u sebi sve ćelije i organe tijela u jedinstvenu živuću cjelinu i biće. I čim se ona odvoji od tijela, informatička povezanost između ćelija i organa se prekida i tijelo odmah umire i počinje da se raspada.

Na ovoj slici ja sam dao simboličan prikaz hijerarhijskog ustrojstva Svemira, gdje se vidi kao je cijeli Svemir sagrađen od elekromagnetnih polja različitih veličina i vibracija, koja egzistiraju jedna unutar drugih i tako grade živa i svjesna tijela svih materijanih formi od kojih se Svemir sastoji, da bi na kraju sva ta tijela bila sadržana unutar Svemira kao najvišeg, živog i svjesnog BIĆA-BOGA u toj hijerarhiji.

https://forum.krstarica.com/attachments/11-jpg.525620/

E sada, tvoje pitanje glasi: "Koliko treba vremena da se svijest umori? I koliko je vremena potrebno da se svijest odmori?"

Na ovo pitanje nije moguće do kraja da se odgovori, dok se ne objasni i ne zna sve ovo što sam naprijed rekao, a to je da je sve napravljeno ed elektromagnetnih polja, različitih veličina, vibracija i gustina. Odnosno, dok se ne zna šta pojam "vibracija", ili pojam "bioritam" podrazumijeva?

Pojam "vibracija" ili "bioritam" podrazumijeva ono što sam ZAKON POSTOJANJA podrazumijeva, koji ja ovdje pokušavam da objasnim, koji glasi da samo Svijest postoji, koja je sama svoj i Razlog i Uzrok i Svrha. A imajući na umu da su Razlog, Uzrok i Svrha tri različite radnje Svijesti, tj. tri različita oblika i stanja Svijesti, kao na primjer "jaje-pile koka", to je razlog što Svijest ne može te sve tri radnje da obavlja istovremeno, već jednu za drugom, naizmjenično, što uslovljava vječito ponavljanje svega.

I upravo to vječito ponavljanje svega je ono što se podrazumijeva pod reiječju i pojmom "vibracija" ili "bioritam".

Zašto je to vječito ponavljanje, odnosno, vibriranje, nužno i šta se time postiže?

Nužno je upravo zbog ODMARANJA Svijesti koja se prilikom naprezanja i vibriranja, UMARA. Svijest nije materijalna, a mora da bude, jer jedino tako može steći iskustvo o sebi, rj. opaziti sebe, osjetiti, zapamtiti i tako sebe dovesti u stanje svjesnosti i biti to što jeste - Svijest. A da bi postala materijalna i opažljiva, ona mora da se napregne i pokrene i tako poprimi fizička svojstva sile i mase i postane materijalna. To naprezanje je razlog zašto se Svijest UMARA, pa poslije svakog naprezanja mora da se opušta, vraća u početno stanje mirovanja, da bi mogla da se odmara. I pojam "vječito vibriranje", između ostalog što Svijest na taj način postiže, podrazumijeva i VJEČITO UMARANJE I ODMARANJE. Ili vječito naprezanje i opuštanje. Ili vječito dizanje i padanje. Ili vječito rađanje i umiranje. Ili vječitu sintropiju i entropiju. Ili vječito disanje.

Ovo trojedno ponavljanje Svijesti, u vidu njenog dizanja, spuštanje i odmaranje, može da se provjeri apsolutnop na svemu, jer sve što postoji, na taj način postoji, što se vječito diže, spušta i odmara, odnosno, napreže, opušta i odmara. Dužina tog umaranja i odmaranja Svijesti zavisi od veličine njenog elektromagnetnog polja i brzine njene vibracije. Elementarne čestice unutar atoma najbrže vibriraju, što znači da se one najbrže umaraju i odmaraju. Vibracija naših pluća u obliku disanja pluća je neuporedivo sporija, jer pluća su monogo veća od jedne elementarne čestice, atoma ili jedne ćelije. I srce u ljudskom organizmu takođe bibrira, tj. umara se i odmara. Ljudi pogrešno misle da srce cijelog života radi bez odmaranja, što nije tačno. Prilikom svakog otkucaja srce se i napregne i umori i opusti i za kratko, prije slijedećeg otkucaja, zaustavi i odmori. To je njegov bioritam. Naš želudac isto tako radi, uvijek iznova se puni i prazni. Naše tijelo kao cjelina isto tako radi. Ujutro se iz kreveta diže, kreće se i radi, poslije podne počinje da se upušta i slabi, a tokom noći miruje, spava i odmara se. I ljudska duša ima svoj bioritam. Dužina njenog jednog titraja je u prosjeku od 60-70 godina. Traje od rođenja, raste i diže se zajedno sa tijelom, dok tijelo ne odrasete i ne sazrije, a poslije počinje da se opušta, slabi, stari i na kraju napušta tijelo, da bi u duhovnom svijetu mogla, do nove inkarnacije u tijelu, da se odmori. I duša Svemira ima svoju vibraciju, tj. svoje vrijeme naprezanja, dizanja i razvoja, zatim vrijeme opuštanja, slabljenja i raspadanja i vrijeme mirovanja i odmaranja, Jedna titraj svemira ili pak životni vijek Svemira, traje više milijardi godina.

I čovječanstvo ima svoj bioritam, tj, vrijeme rađanja, razvoja, opuštanja, slabljenja i umiranja. Čovječanstvo se još uvijek nalazi u najprvoj fazi razvoja, kao pile koje se još uvijek nije izleglo iz jajeta. Koje još uvijek nema svoju dušu, slično djetetu koje još nije izašlo iz majčine utrobe, već za svoj razvoj, tj za informatičko povezivanje ćelija i organa u jedinstvenu cjelinu, koristi dušu majke. Kao što je planeta Zemlja majka čovječanstva, čiju dušu, tj njeno elektromagnetno polje čovječanstvo koristi za svoje međusobno informatičko povezivanje ljudi u čovječanstvu, kao što su, na primjer, radio, televizija, telefon i internet. A kad se čovječanstvo do karaja razvije i "rodi", a to će da bude kada se svi ljudi na svijetu ujedine, kad uspostave trajni mir i naprave jedinstveni, pravedni društveni i ekonomski poredak, tada će u sve ljude svijeta da se inkarnira naša zajednička, ljudska, kolektivna Svijest, tj. duša čovječansta, koja će telepatski, informatički da poveže sve ljude svijeta u jedinstvenu živuću cjelinu i sistem, kao što ljudska duša u sebi povezuje sve ćelije i organe, pa nam tada radio, televizija, telefoni i internet neće više ni trebati. Tada će svaki čovjekl da bude genije. Znaće odmah sve šta god bude uz pomoć svojih misli poželio da zna.

Ako neko želi, mogu opširnije da pišem i o duši čovječanstva i kakav će život ljudi da bude kad se ljudi budu sjedinili sa tom svojom kolektivnom sviješću i kad čovječanstvo, zajedno sa cijelom organskom prirodom, postane jedinstveno živuće i svjesno biće poput ljudskog organizma.

User avatar
planamac
Posts: 222
Joined: 04/02/2008 00:03
Location: Sarajevo
Has thanked: 6 times
Contact:

#197 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by planamac » 30/06/2020 00:32

Ljubo2 wrote:
28/06/2020 01:49
I neka se sada još neko usudi da pita kakava korist od tog otkrića, ako njegova realizacija nije moguća. Što nije tačno. Naravno da je moguća i to za veoma kratko vrijeme. Pitanje je samo da li hoćemo i šta više volimo, da li da nastavimo i dalje ovako kao do sada, po zlu i da se na kraju samouništimo ili da se u jedinstvu, miru, ravnopravnosti, materijalnom i duhovnom blagostanju samoodržimo i spasimo? To više nije pitanje svjetskog ljudskog društva kao cjeline, već pitanje svakog pojedinca tog društva. Evo, postavljam pitanje svakome od vas pojedinčno koji čitate ovaj post, da li ste "ZA" ili "PROTIV". Ako ste "ZA" pitajte me šta treba da radite i ja ću vam reći. Ja sam i to otkrio i znam.
Ja sam ZA i spreman sam da se 'obilježim' simbolom koji će jasno ukazivati da razumijem da princip podjele, konkurencije, mržnje i borbe svakoga sa svakim, nije princip na kojem se organizacija života i rada Svemira i svih materijalnih formi od kojih se on sastoji, temelji, već da je to princip opšteg jedinstva, mira, reda, ljubavi i pravedne podjele rada i rezultata rada - ako je to šta treba da radim/o, a ako nije (samo to), želim i molim Vas da mi/nam i to objasnite i pišete, baš kao i o ovome
Ako neko želi, mogu opširnije da pišem i o duši čovječanstva i kakav će život ljudi da bude kad se ljudi budu sjedinili sa tom svojom kolektivnom sviješću i kad čovječanstvo, zajedno sa cijelom organskom prirodom, postane jedinstveno živuće i svjesno biće poput ljudskog organizma.

Ljubo2
Posts: 101
Joined: 18/05/2020 05:34

#198 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 30/06/2020 01:44

planamac wrote:
30/06/2020 00:32
Ako neko želi, mogu opširnije da pišem i o duši čovječanstva i kakav će život ljudi da bude kad se ljudi budu sjedinili sa tom svojom kolektivnom sviješću i kad čovječanstvo, zajedno sa cijelom organskom prirodom, postane jedinstveno živuće i svjesno biće poput ljudskog organizma.
Na mom videu, dole u komentaru, jedan posjetilac je dao ovaj komentar u vezi Dobra i Zla:

"Zlo je već to kad leopard kolje divlju svinju. Zato mnogi protestantski teolozi i danas pokušavaju dokazati da je to klanje i proždiranje u životinjskom svijetu posljedica ljudskog grijeha. Sv Toma Akvinski je rekao da su maloumni oni koji pokušavaju dokazati da zvijeri nisu grizle (klale i proždirale druge životinje) prije grijeha Adama i Eve. E pa ja bih rekao da je ustvari Sv Toma Akvinski upucao sam sebe u nogu kad je ove druge nazvao maloumnima zbog toga što shvaćaju da je teško pomiriti Božju dobrotu i koljački karakter ovog svijeta. Da, ljudsko tijelo je napravljeno gotovo savršeno, to najbolje znaju visoko obrazovani biolozi i kemičari, kao što je i kozmos napravljen savršeno, tako savršeno da nitko od ljudi nikad neće biti u stanju napraviti neku mini repliku nečega što bi makar i tek izbliza moglo imitirati pravi karakter (princip rada) univerzuma. Ali, to je lice medalje, a što je naličje te medalje? Jesi li se ikada to zapitao? Najveći etičari svih vremena su duboko razmišljali o tom naličju i svi do jednog su došli do zaključka da netko tko najprije stvara savršeno funkcionalan kozmos i savršeno funkcionalnog čovjeka (mikro kozmos) koji je još k tome SAMOSVIJESNO biće, a onda to isto biće stavlja u kontekst koljačke prirode svijeta, ne može biti ništa drugo nego monstrum. Isus je volio pričati u usporedbama, a ja pitam Isusa : Zašto nisi nikad ispričao usporedbu o suprotnosti između savršenstva (dobra) čovjeka i kozmosa i nesavršenstva (zla) prirode ovog koljačkog svijeta? I Isus je imao izgovor za taj problem u obliku grijeha Adama i Eve, ali u tu priču nitko ozbiljan ne može povjerovati kao u stvaran događaj jer ta priča je daleko maloumnija od one priče o lavovima i srnama koji žive u međusobnoj ljubavi. Ako pokušaš zlo tumačiti na tehnički način (svaki plus ima svoj minus i slične gluposti) onda moraš biti svjestan da je čovjek SAMOSVIJESNO biće koje je zainteresirano za odgovor na pitanje o smislu svojeg života, a kao odgovor na to pitanje naravno da ne može poslužiti vulgarni naturalistički opis stvarnosti i njezinih tehničkih osobina (principa) funkcioniranja. Za odgovarajući odgovor na to pitanje potreban je filozofski rakurs i filosofijski domišljen (doslijedan) tj. filosofijski suvisao (u smislu komplementarnosti s biti našeg bića koja se upravo najpreciznije može definirati kao potraga za smislom svojeg samosvjesnog postojanja) odgovor."

Moj odgovor je bio slijedeći i svodi se na to da će se sve vrste Zla u organskoj prirodi moći savladati samo kad se čovječanstvo sjedini sa svojom Kolektivnom sviješću.

"Najveći i najgori koljač u prirodi je čovek. Ljudi ne kolju samo druga bića u cilju ishrane i preživljavanja, već se masovno i uzajamno kolju i ubijaju, što je u prirodi rijedak slučaj da se bića iste vrste uzajamno ubijaju i kolju. Ipak, ima istine u tvrdnji protestantskih sveštenika da je čovjek kriv za sva klanja u prirodi. O čemu je riječ?

Riječ je o tome da je cijela organska priroda, zajedno sa ljudima, jedinstveno živo biće, ali biće koje se još uvijek razvija. Ona se sastoji od hiljada različitig vrsta živih bića, od kojih svako biće ima svoju funkciju, slično ljudskom organizmu koji se sastoji od oko 42 hiljade različitig dijelova i djelića, od kojih svaki ima svoju funkciju. Koji u ljudskom organizmu ne proždiru jedni druge, već žive u miru i uzajamno se pomažu. Takav odnos između svih bića će jednoga dana da bude i u cijeloj organskoj prirodi na Zemlji, ali tek kad se ljudsko društvo razvije do kraja. Kad ljudsko društvo postane jedinstveni organizam, tj. kad se svi ljudi svijeta ujedine, uspostave trajni mir i red, i naprave jedinstvenu ekonomsku zajednicu sa pravednom podjelom rada i rezultata rada. I tek kad to ljudi urade, onda će da se desi ono najglavnije, što "new ageri" zovu imenom "Novo doba".

Šta će tada da se desi?

Tada će u sve ljude svijeta i u cijelu organsku prirodu da se inkarnira naša Kolektivna svijest i telepatski, informatički, poveže sve ljude i sva živa bića u jedinstvenu živuću svjesnu cjelinu i biće. Isto kao što ljudska duša, aura, kao jedinstveno elektromagnetno živo i svjesno polje povezuje sve ćelije i organe ljudskog tijela u jedinstvenu živuću cjelinu i biće. I kad se to desi, sva uzajamna klanja i proždiranja u prirodi na Zemlji će da prestanu. Tada će lavovi i antilope da spavaju u miru zajedno. Zato jer će svako ko nanese fizičku ili psihičku bol bilo kojem drugom biću i sam u istoj mjeri da osjeti i doživi tu istu bol, jer svi ljudi i sva bića će biti teleptski povezani. Isto, kao na primjer, kao u ljudskom tijelu, ako samo jedna ćelija ili organ od bilo ćega strada i pati, istovremeno to cijeli organizam osjeća i pati.

Sada se postavlja pitanje, čime će onda sva bića da se hrane i kako će da preživljavaju? Preživljavaće tako što će energiju svoga tijela direktno da crpu iz te naše Kolektivne svijesti sa kojom su povezani. Ima negdje u Bibliji piše, otprilike: "Ptice nebeske niti siju, niti žanju, a hrani ih njihov Otac nebeski".

U Jovanovom "Otkrivenju" u Bibliji, tu našu Kolektivnu svijest, sv. Jovan je označio imenom "Jagnje". Inače, njeno pravo ime je "Hrist". Ovo se ne odnosi na Isusa Hrista. U hinduizmu, je označena imenom "Krišna". U staroegipatkoj religiji je označena imenom "Horus". Ova naša Kolektivna svijest postoji u obliku jednog posebnog i velikog elektromagnetnog, živog i svjesnog polja. Kao što je i ljudska duša, aura, takođe jedno posebno, elektromagnetno, živo i svjesno polje. Sve duše, svih bića, kada se inkarniraju na Zemlju, iz te naše Kolektivne svijesti dolaze na Zemlju i u trenutku smrti tijela se u nju ponovo vraćaju.

Naše sjedinjenje sa našom Kolektivnom sviješću, sv. Jovan je opiso riječima "Jagnjetova ženidba", a ljudsko društvo, riječima "Jagnjetova nevjesta". A naše sjedinjenje sa tom našom Kolektivnom sviješću, Isus Hrist je opisao riječima: "Kao što munja izlazi od Istoka i sijeva do zapada, tako će biti dolazak Sina čovječijeg". Isus Hrist nas takođe upozorava da ćemo sjedinjenje sa tom našom Kolektivnom sviješću osjetiti kao "veliku nevolju kakve nije bilo od postanka svijeta". Ustvari, to ćemo doživjeti kao jak strujni udar, koji će u nama izazvati veliki strah, koji će nas nagnati da negdje "bježimo" i da se tako spašavamo.

Ja lično imam iskustvo svega ovoga što sam napisao, jer sam sve to proživio prilikom mojih mnogobrojnih "izlazaka iz tijela", kojom priliom mi je moj "nebeski učitelj" - "svjetlosno biće" - sve objasnilo. To objašnjenje sam kasnije objavio u knjizi "Zakon postojanja". A dao sam ga ukratko i na priloženom videu. Inače i Zakon postojanja koji sam objavio je prorkovan u Jovanovom otkrivenju, otprilike ovim riječima, : " I vidjeh drugog anđela kako leti posred neba, imajući Vječito evanđelje, da ga objavi svim ljudima, narodima i plenima".

I da bi se desilo sve ovo što sam naprijed napisao, sada treba, u skladu sa "Vječitim evanđeljem" (Zakonom postojanja) da se osnuje svjetski pokret, u Jovanovom Otkrivenju nazvan imenom "Narod u čistim bijelim haljinama". A u Kremanskom proročanstvu: "Novi narod,koji će se pojaviti na granicama Srbije i preko njih". Zadatak tog naroda je da radi na ujedinjenu čovječanstva, na uspostavljanju trajnog svjetskog mira i jedinstvenog svjetskog, pravednog društvenog i ekonomskog poretka, jer to je uslova za sjedinjenje čovječanstva i organske prirode sa našom Kolektivnom sviješću. I uslov da sva klanja u prirodi i ljudskom društvu prestanu. Dakle, ipak sve zavisi od čovjeka i ljudskog društva."

planamac wrote:
30/06/2020 00:32
Ja sam ZA i spreman sam da se 'obilježim' simbolom koji će jasno ukazivati da razumijem da princip podjele, konkurencije, mržnje i borbe svakoga sa svakim, nije princip na kojem se organizacija života i rada Svemira i svih materijalnih formi od kojih se on sastoji, temelji, već da je to princip opšteg jedinstva, mira, reda, ljubavi i pravedne podjele rada i rezultata rada - ako je to šta treba da radim/o, a ako nije (samo to), želim i molim Vas da mi/nam i to objasnite i pišete, baš kao i o ovome
To je, kako sam naprijed objasnio i kako su proroci prorkovali, upravo plan viših duhovnih ("svjetlosnih") bića, da se napravi svjetski pokret, koji bi aktivno radio na ujedinjenju svijeta i uspostavljanja pravednog poretka. To treba da bude pokret bez institucije i vođe i sva njegova aktivnost bi se svela samo na dobrovoljno samoobilježavanje pojedinaca znakom "jedinstva svemira", tj. onim trobojnim znakom koji stoji na naslovnoj strani mog videa, koji bi širili ideju o ujedinjenju čovječanstva i uspostavljanju pravednog poretka. Cilj samoobilježavanja jeste da na svim javnim mjestima može jasno da se vidi ko je "ZA", a ko "PROTIV". Odnosno da se vidi ko je "žito", a ko "kukolj". Kao šo sam naprijed rekao, Prorci (Tarabić) su predvidjeli da taj prokret treba da krene upravo sa tih naših balkanskih prostora. Da bi, kad se poveća do "kritične mase", planetarne promjene uslijedile mirnim putem, same po sebi, bez revolucije i prolijevanja krvi. Dužnost svakog pripadnika pokreta bi bila samo da u svom okruženju objašnjava Zakon Dobra i jedinstva svijeta, mira, reda, ljubavi i pravednosti. Tarabić prorokuje da će se taj pokret, sam od sebe, širiti velikom brzinom. On kaže: "Na našijem granicama i preko njih pojaviće se Novi narod. Rašće ti ljudi ko trava na livadi poslije velikog dažda, a biće vrijedni i pošteni, te će na našu mržnju odgovoriti svojom pameću. Oni će paziti jedni druge ko da su svi braća rođena. Mi jopet, od svoje manite pameti mišljećemo da sve znamo i umijemo, te ćemo ovaj narod krstiti nekom novom vjerom koja se u nas bude pojavula. Ali svo to krštenje naše uzalud će biti jerbo će ljudi tog Novog naroda vjerovati samo u sebe i ni u koga više."

Na mom ranijem videu sam malo opširnje govorio o tome, ali sam taj video izbrisao i postavio novi i kraći. Ali jedan od mojih Olovljana je sačuvao taj stari vido i ponovo ga postavio, pa može da se pogleda koga zanima.

https://www.youtube.com/watch?v=inmdShbeHpU&t=680s


.

User avatar
dr.gog
Posts: 4794
Joined: 09/09/2007 12:52
Location: [email protected]
Has thanked: 6 times
Been thanked: 49 times

#199 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by dr.gog » 30/06/2020 22:02

Da...našao si knjigu. Mada mi je skolastički neprihvatljivo da si preskočio bukvar, a prešao na nešto sveobuhvatno. Nažalost, ne zamjeri, prepoznajem nešto kod tebe nešto vrlo nalik mesijanskom sindromu, koliko god ti uvredljivo ili skučeno zvučalo u momentu dok čitaš. To ne znači unižavanje tvoje inteligencije koja je nesporna. Naprosto si se rasplinuo u ispraznosti /taštini vlastitog "poimanja". To ti je Ahilova peta. Preskočio si prvi stih knjige koju sam ti naznačio, a zatim i krajnji, zaključke, nažalost.

Dalje, philosophia se ne komparira sa aksiomima nastalim ranije. Uludo si citirao filozofa koji je dao samo djelić vlastitog razmišljanja sa mnogo više skromnosti nego ti. Crpiš snagu iz opsjene ubjeđenosti u lično poslanje. Rezultat toga je neobično zanimljivo pisanje izniklo iz taštine koja te je pregazila na više načina. Ali, recimo ovako, pošto vidim da zaista ne poznaješ ključne elemente za ono čim se predstavljaš, bio je jednom Savle iz Tarsa. Njegovo poznato ime ćeš, vjerojatno, naći kao mnogo više citirano u spisima brojnih autora. Na tečnom grčkom i latinskom onog vremena, taj Jevrejin je, na jednom od najpoznatijih polemičkih trgova Grčke u nekoliko govora isecirao "philosophiu". A zatim je to pretočeno, da se vratim u ovo vrijeme, u zaključke koji poručuju svima i vrlo plastično opisuju pojavu mnogih kao što si ti.

Mnogo si se trudio, pogledao sam, ali pokušaj shvatiti da mesijanstvo, skribomanija i psihološke projekcije takvog nivoa obično završavaju kao digitalno smeće izgubljeno u ništavilu jedne elektroničke mreže koja ovisi o - utičnici za struju.

Želim ti samo par stvari- mir, i početak učenja koje će te izvući iz začaranog kruga mikrosvijeta , iluzije od koje si stvorio vlastito poslanje.

Neki moji dragi, ali ipak kolege koje držim na velikoj distanci zbog skepticizma, bi ti samo rekli "haloperidol". Ja više to ne govorim, jer ne liječi.

Zato, iskoristi svoj dar brzog čitanja i pisanja da izgradiš Petru(grč.) , a ne Opsjenu.

Pojednostavi svakodnevnicu za početak. 24 h rada za druge. Ora et labora.

Hvala na odgovoru i dijalogu.

Ljubo2
Posts: 101
Joined: 18/05/2020 05:34

#200 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 » 01/07/2020 03:03

Dragi moj doktore Gog.

Izvini, ali u tvom gornjem postu nema "f" od filozofije, i ne mogu da ga komentarišem, jer se sav svodi na psihoanalizu moje ličnosti, što sa Zakonom postojanja koji pokušavam da objasnim, nikakve veze nena. Moje otkriće Zakona postojanja je ono što je ovde tema i što je bitno i što filozofija jeste, a moja ličnost... šta sa njom... potpuno je beznačajna.

Da li si ti uopšte razumio Zakon postojanja, kao veoma značajno, novootkriveno, mesijansko znanje, koje su svi naučnici, filozofi i teolozi svijeta stoljećima pokušavali da otkriju, a nikome do danas nije pošlo od ruke. Naravno da je riječ o mesijanskom znanju, jer ono ima značenje Konačne istine u vezi postojanja materije, života i Svemira i kao takvo predstavlja kraj sveukupne svjetske filozofije, svih svjetskih religija i onog dijela nauke koja se do danas tim problemom bavila. Kao i kraj svih svjetskih ideologija i politika, kao i nepravednih društvenih ekonomskih poredaka, robovlasništva, feudalizma, fašizma, komunizma i kapitalizma, koji su se svi odreda temeljili na principu podjele svijeta, konkurencije, mržnje i borbe svakoga sa svakim, kojeg su dosadašnja nauka, filozofija, svjetske ideologije i politike smatrale prirodnim i najboljim principom samoodržanja, po kojem teče evolucija materije i prirode. U skladu sa Zakonom postojanja, ovaj princip, po kojem je čovječanstvo do sada živjelo i u njega se klelo, za zdravim razumom nikakve veze nema i taj princip sada pada. Zar to tebi ne zvuči mesijanski?

Nego, bolje da se mi vratimo na temu, tj. na Zakon postojanja. Radije njega pokušaj da oboriš i omalovažiš, ako ti smeta. A mene, čak i da ubiješ, Zakon postojanje će i dalje da znači to što znači. Njegovu vrijednost ne možeš negirati negirajući vrijednost autora koji ju je otkrio i izrekao. To je bila dosadašnja metoda pristalica različitih ideja, shvatanja i vjerovanja, da putem rata, nasilja i uzajamnog ubijanja međusobno dokazuju čija je ideja, ideologija, politika ili vjera kriva, a čija prava. Sa otkrićem Zakona postojanja takve metode postaju neupotrebljive. Zakon postojanja nije ni filozofija, ni ideologija, ni politika, ni vjera, već iskustveno provjerljiva i logički do kraja objašnjiva i razumljiva NAUKA. Nauka o TROJEDNOJ SVIJESTI. Odnosno, NAUKA O NAGONU SAMOODRŽANJA. Nju niko ne može nikakvim klevetama ili bilo kakvim oružjem srušiti, kao što to rade pripadnici i poklonici dosadašnjih iskustveno, naučno i logički neutemeljenih različitih ideologija, politika i vjera, mrzeći se, ratujući i ubijajući međusobno. Zakon postojanja se ne može tako oboriti što ćemo, na primjer reći, Zakon postojanja ne valja jer je Ljubo, kao njegov pronalazač i autor, ovakav ili onakav i hajde da uništimo Ljubu i uništili smo i Zakon postojanja. Ne, ovoga puta spaljivanjem Ljube na lomači ili razapinjanjem na krst, Zakon postojanja će i dalje da bude to što i jeste - Zakon postojanja - koji će svojom iskustvenom i naučnom provjerljivošću i logičkom objašnjivošću i razumljivošću i poslije Ljube ostati da važi i sam sebe od neznalica brani.

Nego, dragi moj Gog, hajde sada da te čujem ako imaš neku primjerbu na Zakon postojanja. Imaš li neki argument kojim misliš da bi mogao da ga osporiš? Mada, po meni, takvih argumenata u svjetskoj nauci, filozofiji ili svjetskim religijama, ideologijama i politikama, nema i nemoj uzalud da gubiš vrijeme i po njima da preturaš i tražiš.

A ako nisi uspio da razumiješ Zakon postojanja, što je najvjerovatnije, to je onda nešto drugo. Navedi šta nisi razumio, pa da pokušam bolje da objasnim. Pozdrav.

Post Reply