Komunisticki zlocin nad Bosnjacima

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

Post Reply
mr__bosnjak
Posts: 2891
Joined: 01/06/2005 12:52
Location: Svedska

Komunisticki zlocin nad Bosnjacima

Post by mr__bosnjak » 31/08/2006 15:04

30. august 2006.
Bošnjačka riječ istražuje: Hadžet - Masovna grobnica i mjesto zločina nad sandžačkim Bošnjacima (1944-1946)


“MENE ĆE NOĆAS STRIJELJATI...”

Piše: Nazim LIČINA

Odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata i ulaska partizana u sandžačke gradove, komunistička vlast je donijela odluku da po kratkom postupku kažnjava sve one koji po njihovoj procjeni nisu bili na liniji režima. Na nišanu novopečenih vlastodržaca našli su se gotovo svi ugledniji Bošnjaci iz toga vremena, koji nisu bili članovi partizanskog pokreta. Prema riječima sudionika toga doba i onih koji su iza sebe ostavljali pisane tragove, oni mirni građani, pogotovu oni imućniji, pismeniji i ugledniji Bošnjaci koji su znali da ničim nisu ukaljali ruke ni porodični ugled, i računali su da mogu da ostanu da slobodno žive u svojim mjestima, odbijajući dakle da napuste svoja imanja, našli su se na udaru novih vlasti.
Njih je bukvalno gutala noć, a od tada je ostala izreka "dvojica bez duše, treći bez glave", jer je dovoljno bilo da neko ponišani prstom na nekog čovjeka, pa da toga odvedu i da ga porodica više nikad ne vidi.
Jedno od najmasovnijih i najorganizovanijih strijeljanja neistomišljenika se odigralo na Hadžetu, danas gusto naseljenoj novopazarskoj mahali, a tada nenaseljenoj poljani podno brda Tepe.
U savezničkom bombardovanju Novog Pazara iza bačenih bombi na Hadžetu ostali su krateri koje su egzekutori iskoristili kao masovne grobnice za sve strijeljane Bošnjake. Do danas ni jedna od tih grobnica nije obilježena, pa stoga raduje inicijativa Bošnjačkog nacionalnog vijeća da se rasvijetle događaji vezani za zločin protiv Bošnjaka, da se prikupe pisani tragovi i zabilježe svjedočenja savremenika i potomaka stradalih, a da se nakon toga obilježi stratište. Interesujući se za ovu temu, autor ovog teksta je došao do pisma u kome Osman (Zvizdić - brat Hasana Zvizdića) iz Sjenice, unaprijed svjestan onoga što ga čeka te noći ispod jastuka svoje supruge Lutve, ostavlja svoje posljednje napisano pismo. Original ovoga pisma je kod njegovog sina Huseina koji danas sa svojom porodicom živi i radi u Njemačkoj.

U to vrijeme počinje otimačina imovine najbogatijih ljudi. Pripadnici OZNE prate viđenije ljude i bilježe sve one koji sa njima imaju bilo kakvu vrstu kontakta. Nedugo zatim dolazi do masovnih hapšenja, hapšeni se odvode u zatvor koji se nalazi pored zgrade tadašnjeg suda, a svjedoci ističu da su mučenja do te mjere bila surova da su se stanovnici tog naselja iseljavali u druge dijelove grada, jer nisu mogli da slušaju jauke onih koji su bili iza zidina novopazarskog zatvora. Pomoć u životnim namirnicama, od strane Ujedinjenih nacija (UNRA) dijeljena je uglavnom porodicama čiji su prvaci bili komunisti, dok bi se "izabrane porodice" ostavljale gladne.
Ljude su uglavnom strijeljali noću, a rijedak izuzetak je bio tadašnji predsjednik opštine Novi Pazar, Aćif efendija Hadžiahmetović koji je na Hadžetu 21. januara 1945. godine zajedno sa svojim prijateljima strijeljan usred bijela dana.
Nakon događaja na Hadžetu dolazi do još jednog talasa iseljavanja Bošnjaka u Tursku, a sljedeći, još masovniji talas iseljavanja, ponoviće se kasnije i u vrijeme Aleksandra Rankovića.

Pismo zeni jednog od zrtava:
Draga Lutvo,

Evo ti pišem najzadnje pismo, mene će noćas streljati. Lutvo, amanet ti đece da ih gledaš kao sebe i mene da halališ kao dobar moj drug koga sam ja imao, a ja ću svakog halalit. Onaj tefter što je bio kod mene našli su. Što je Rasim dugovao u dućanu 350.000, osim ovih para što je bilo kod njega, da li ti je predao ono drugo. Ovo dućansko 350.000 neka rekne Rasim da je predao meni ili da je siromah, da nema od kuda da ih da, pa ako kad zaradi on će tebi dati za druge račune zlatom. Mene su napakovali u Sjenici, HG (ime poznato redakciji) i drugi te su me pravo streljat.
Amanet činim Hanefijagi tebe i djecu. Hasan ako ostane živ, on će te gledat'.

Selam Osman


Image
Husein Hukić koji je strijeljan u selu Lukocrijevu nadomak Novog Pazara

Image
Strijeljanja Bošnjaka na Hadžetu su obavljana u većini slučajeva po kratkom postupku, bez ikakvih sudskih postupaka, pisanih tragova i dokumenata. Ljude su, većinom, noću silom izvlačili iz njihovih kuća i odvodili na strijeljanje. Strijeljane Bošnjake bi javno prikazivali narodu kako bi služili kao opomena onima koji su ostali u životu

Masovne egzekucije koje je bivši komunistički režim sprovodio prema sandžačkim Bošnjacima bile su jedan od razloga iseljavanja. Najviše prognanika polazilo je put Turske. Na slikama: muhadžiri iz Sandžaka po dolasku u Tursku.

Muhadziri:
Image
Image


mr__bosnjak
Posts: 2891
Joined: 01/06/2005 12:52
Location: Svedska

Post by mr__bosnjak » 31/08/2006 15:06

Udio Sandzaklija u narodno-oslobodilackoj borbi:

28. august 2006.
Naučni skup "Sandžak jučer, danas i sutra", 21-23. novembar 2003.~ Zbornik radova~.


OSNOVNE KARAKTERISTIKE I SPECIFICNOSIT SANDŽAKA U ANTIFAŠISTIČKOJ BORBI (1941-1945)


Pise: Dr. Mustafa MEMIĆ
Po svom geografskom položaju, po svojoj demografskoj strukturi, migracijama i emigracijama, po svojoj privrednoj, vjerskoj i nacionalnoj strukturi, po svom historijskom razvoju, kulturi, načinu života i drugim karakteristikama Sandžak je od davnina bio specifican kraj, jedno vrijeme sa statusom "corpus separatum".
Mi ovom prilikom nismo u mogućnosti da se potpunije bavimo brojnim specifičnostima Sandžaka kroz njegovu historiju. Ipak ćemo neke spomenuti. Prva je karakteristika da je između dva svjetska rata na prostorima Sandžaka izrasla dosta brojna školovana omladina (srednjoškolska i studentska). Ona je bitno uticala na usmjeravanje kulturnih, društvenih i posebno društvenopolitičkih aktivnosti u Sandžaku, kako u njegovom kulturnom i prosvjetnom opredjeljivanju, tako i posebno u njegovim opredjeljenjima tokom Drugog svjetskog
rata.
Druga je karakteristika je što se ova omladina pretežno orjientisala i razvijala kao antifašistička. Zbog kratkoće vremena mi se ovom problemu ne možemo potpunije posvetiti.
Teća karakteristika, od posebnog značaja, bila je da se ova omladina prvenstveno razvijala njegujući principe zajedničke borbe pripadnika svih nacionalnosti koje su onda živjele u Sandžaku i njihovom zajedničkom djelovanju u pripremama borbe protiv fašističke agresije, koja se već naslućivala.
Studenti Sandžaka, srpske, bošnjačke (tada muslimanske) i crnogorske narodnosti odbili su da se uključuju u srpska, crnogorska i bošnjačka zavičajna udruženja.
Formirali su svoje Sandžačko udruženje pod nazivom "Zlatar". Bila je to prva njihova organizaciona forma kojom su izražavali svoju posebnost, sandžačka opredjeljenja i želju da se zajedno bore sa ostalim narodima ondašnje Jugoslavije.
U vezi sa tim veoma značajno bilo je obraćanje studenata Sandžaka svih nacionalnosti i vjera narodima Sandžaka u kojem su skrenuli pažnju na opasnosti od fašizma.U ovom proglasu posebno je značajno spominjanje Sandžaka, kao posebne pokrajine i Bošnjaka Sandžaka, tada Muslimana, priznajući ih kao poseban narod.
Prvi put poslije 1920.g. Sandžak i Bošnjaci, odnosno Muslimani, koji se smatraju posebnim narodom, spominju se u jednom ovako javnom obraćanju, što nije ostalo bez posljedica, krivičnog i prekršajnog gonjenja potpisnika. Bilo je to prvo javno spominjanje Bošnjaka, odnosno Muslimana, u jednom ovakvom obraćanju studenata.
Dva puta se "Glas Sandžaka", kao kulturno-informativni list pokušavao organizovati na prostorima ondašnje Jugoslavije. Prvi put 1922.g. u Sarajevu. Drugi put je to pokušao i univerzitetski profesor Sreten Vukosavljevic 1937.g. u Prijepolju.
Ali se ni u jednom, ni u drugom slučaju nije uspio duže održati.Treći put je počeo da izlazi 09. septembra 1940.g. na inicijativu tadašnjeg člana Gradskog komiteta KPJ Beograda uz angažovanje Muhameda Abdagića, studenta iz Sjenice, tada sekretara Kulturnog odbora studenata Beogradskog univerziteta, a kao nominalni urednik lista bio je Hakija Zejnilović, student iz Novog Pazara. Poslije prvog broja, koji je štampan u Kragujevcu, ovaj je list zabranjen, pa je njegovo izlaženje nastavljeno ilegalno u jednoj od štamparija u Skoplju.
To su bile osnovne karakteristike djelovanja antifašističke omladine Sandžaka u predevečerju Drugog svjetskog rata.
U vrijeme bombardovanja Beograda, Rifat Burdžević dobio je zadatak da organizuje posljednji sastanak sa studentima antifašistima i da im po dobijenoj direktivi saopšti da moraju prekinuti sa svojim studijama, poći u svoja rodna mjesta, prijaviti se kao dobrovoljci i pridružiti se odbrani zemlje, koja je veoma kratko trajala. Većina studenata iz Sandžaka časno su izvršili svoj dug kao antifašisti.
Podsjetit ćemo šta su kasnije pisali saborci Rifata Burdževića o njegovom djelovanju na Beogradskom univerzitetu: ..."Ovaj divni momak iz Sandžaka bio je prihvaćen kao tribun Beogradskog univerziteta i antifašizma u Beogradu, u cjelini. Bio je jedan od najomiljenijih, najpopularnijih antifašista iz Sandžaka i Crne Gore. Bio je izvanredan drug, volio je ljude. Njegovo prisustvo i ophođenje mobilisalo je na samoprijegor i najveća pregnuća.U radu je bio neumoran. Kao takav ostao je u sjećanjima svojih saboraca na Univerzitetu i Beogradu."...
Takvog su ga prihvatili u Sandžaku i Crnoj Gori. Zahvaljujući prvenstveno njemu, Sandžak nije bio na marginama događaja već u prvim redovima borbre protiv fašizma.
Reorganizovano je do tada umrtvljeno i začaureno rukovodstvo sa sjedištem u Bijelom Polju. Povjereno mu je daljnje rukovođenje antifašističke borbe u Sandžaku. Obnovljenje su i proširene antifašističke organizacije u Pljevljima. Formirane su organizacije u Novom Pazaru, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši. Novo rukovodstvo nije priznalo okupaciju i čerečenje zemlje. Posebno ne one koje su okupator i njegovi kvislinzi otpoceli još u prvim danima okupacije. Pristigli su prvi ustaški izaslanici u Pljevlja, rasturili dotadašnju vlast i činovništvo, koje je pretežno bilo srpske nacionalnosti. Pokušali su umjesto njih da imenuju intelektualce bošnjačke nacionalnosti, ali su oni to dostojanstveno odbili, što je od strane srpskog i crnogorskog naroda u gradu, sa posebnim simpatijama prihvaćeno.
Još tokom aprila 1941.g. stigli su izaslanici njemačkog okupatora u Kosovsku Mitrovicu, održali poseban sastanak na kojem su prisustvoyali i dvojica građana iz Novog Pazara koji su bili spremni da prihvate kvislinšku ulogu na prostorima Sandžaka. Javili su se i glasnogovorrnici i kvislinzi italijanskog okupatora koji su pokušavali da formiraju marionetsku vlast u Crnoj Gori.
Suprotstavljajući se svima njima, antifašisti Sandžaka istupali su sa pozivima za odbranu od fašizma u zajedničkoj borbi Srba, Bošnjaka i Crnogoraca, na principima ravnopravnosti i bratstva i jedinstva.
Otpočelo se sa formiranjem prvih gerilskih četa i partizanskih odreda. Formirano je prvo vojno-političko rukovodstvo Sandžaka, koje je prihvatilo obavezu da organizuje zajedničku borbu svih naroda Sandžaka, među njima i Bošnjaka, odnosno Muslimana. Prvi put u svojoj historiji Srbi, Bošnjaci (tada Muslimani) i Crnogorci našli su se pod jednom zastavom i pod jedinstvenom komandom.
Okolnost da se kao organizator tada javljao Rifat Burdžović - Tršo od strane nekih nacionalističkih krugova izazivala je određene neugodnosti: "Nećemo Turčina za komandanta", "Nećemo Turke među nama", "Umjesto protiv italijanskog okupatora, okrenućemo puške protiv Turaka i Arnauta". Nasuprot ovakvim parolama javljale su se druge: "Došlo je vrijeme da se svećamo za sve one nepravde koje su nad Muslimanima činjene, ističući nasilno pokrštavanje i masovno strijeljanje, oduzimanje zemlje i brojne policijske terore, posebno one u Šahovićima.
Ne vjerujemo više mi njima". A oni koji su prihvatali zajedničku borbu protiv fašizma, na principima ravnopravnosti, bratstva i jedinstva i za pravednije društveno uređenje, prvenstveno oni koji su se školovali u Velikoj medresi Kralja Aleksandra u Skoplju, u Pljevaljskoj gimnaziji, studirali na beogradskom i drugim univerzitetima, shvatili su da im je nametnut težak zadatak i obaveza i prihvatili su borbu protiv fašizma kao jedini ispravan i pravedan put. Razmilili su se među svoje osiromašene i do gole kože opustošene zemljake, pozivajući ih da im je zajednička borba protiv fašizma jedini spas za njihov zajednički opstanak i bolju budućnost njihove djece.
I kada je otpočela borba protiv fašističke okupacije, Sandžak više nije bio na marginama događaja i poznat samo po svojim "sačmaricama", već su u njemu među prva četiri sreska mjesta na tlu predratne Jugoslavije oslobođena od fašističke okupacije. Među njima je bilo i Bijelo Polje. Bilo je pokušaja da se prilikom olobođenja ovoga grada uvuku i oni koji su po starom običaju željeli da pljačkaju i ubijaju. Ali, partizanski odredi, na čijem čelu je bio politički rukovodilac Rifat Burdžević, to nisu dozvolili. Rifata su optužili da, navodno, štiti Muslimane. Ali, partizanska borba nije bila za to da se u oslobođenim gradovime prave tzv. "talambasi" iz balkanskog rata. Ona je bila čista i uspjela je da se kao takva sačuva.
I već sutradan u oslobođenom Bijelom Polju održan je opštenarodni zbor, na kojem je prisustvovalo preko 5000 građana. Prvi ovakav masovni zbor u ondašnoj porobljenoj Evropi. A Tršo, onako od srca, kako je to njemu bilo
svojstveno, uspio je da zadovolji ogromnu većinu prisutnih građana. Izabran je Komitet NOB-a na čelu sa Tršom. Bila je to sa onim u Beranama, klica nove NO vlasti, što služi na čast građanima ovoga grada. A kada je okupator ponovo zauzeo ovaj grad, borci protiv fašizma nisu se predavali.U okolnim selima počele su nicati, najprije čete, a potom partizanski odredi. U Sandžaku ih je bilo pet. Oslobođeni su zatim i Užice, i Tršo je stigao i tamo da bi izvijestio šta se radi u Sandžaku i dogovorio se o daljnim aktivnostima i načinu oslobodilačke borbe.
U septembru 1941.g. održano je u Stolicama prvo vojno-političko savjetovanje, na kojem su prisustvovali delegati iz čitave zemlje. Odlučeno je da se formiraju glavni štabovi narodnooslobodilačkih odreda u svim pokrajinama, među njima i u Sandžaku.Nakon ovog savjetovanja formiran je i Glavni štab NOB odreda Sandžaka koji je bio neposredno podređen Vrhovnom štabu onda okupirane Jugoslavije.Time je prestala njegova daljna podređenost Glavnom štabu u Crnoj Gori.Slijedilo je zatim i osamostaljivanje društveno-političke organizacije Sandžaka, koje više nisu bile podređene pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku.Imalo je to poseban značaj u njegovom budućem razvoju. U oslobođenom Užicu smjestio se i Vrhovni štab. Bila je to ondašnja Užička
republika, a 29.novembra, 1941.g. njemačka Tristočetrdesetdruga divizija, u saradnji sa četnicima Draže Mihajlovića, poslije krvave borbe na
Kadinjači zauzela je Užice. Već sutradan po naređenju Vrhovnog štaba glavnine NOB odreda iz zapadne Srbije i Šumadije počele su se povlačiti u Sandžak. Time je Sandžak postao sjedište Vrhovnog štaba i glavnine partizanskih snaga iz Srbije. Uporedo u Sandžak je prispio i Crnogorski NOB odred koji je 1.decembra 1941.g. izvršio napad na Pljevlja. Uspjeli su da zauzmu znatan dio grada, ali je već sutradan rukovodstvo bilo primorano da se sa svojim odredom povlači iz grada, uz značajne gubitke (203 mrtva i 269 ranjena partizana). Bio je to težak gubitak. Napad je izvršen bez konsultovanja sa Vrhovnim štabom, sto je Vrhovni komadant kasnije osudio kao nepromišljenu akciju. Dio Crnogorskog NO odreda ostao je jedno vrijeme u Sandžaku i koordinirao svoje aktivnost sa Glavnim štabom i Oblasnim komitetom KPJ za Sandžak.
A u zapadnim dijelovima Sandžaka, odnosno istočnoj Bosni, devet četničkihodreda, od Zlatibora do Hercegovine, izvršilo je 5.decembra, 1941. g. u sporazumu sa italijanskim okupatorom, zločin u Foči i ostalim dijelovima pokraj Drine, u kojem su poklali i poubijali 5000 ljudi, žena i djece.
Četiri dana kasnije, 09.decembra 1941. Vrhovni štab partizanskih odreda održao je sastanak u selu Drenovi, kod Nove Varoši. Bio je to sastanak politbiroa CK KPJ na kojem je odlučeno da se pristupi formiranju proleterskih brigada.
Ovom veoma značajnom sastanku za razvoj NOB-a prisustvovao je i Rifat Buržović u svojstvu sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak.
Četrnaest dana kasnije, 21.decembra 1941. formirana je Prva proleterska brigada u Rudom. Sandžacki NO odredi činili su natčovječanske napore da partizanske snage iz Srbije sa Vrhovnim štabom što uspješnije pređu preko Lima i otpočnu svoj marš prema Bosni i Hercegovini.
Samo dan kasnije, 22.12.1941. ponovno je došlo do konsultovanja sa Vrhovnim štabom, srpsko-sandžački, čačanski i beogradski bataljon iz pravca Nove Varoši izvršili su ponovo neuspjeli napad na Sjenicu, gdje su ostavili preko 100 mrtvih, ranjenih i nestalih boraca. Oblasno rukovodstvo Sandžaka nije bilo upoznato niti konsultovano sa ovom nepromišljenom akcijom koja je također osudena od strane Vrhovne komande.
Treba podsjetiti da su se tokom oktobra i novembra 1941.g. odigrali krvavi sukobi i u Novom Pazaru i njegovoj okolini između srpskih četnika, domorodačkog stanovništva i grupacije kosovskih balističkih snaga.U ovim borbama poginulo je oko 756 Srba, Muslimana i Albanaca. Ove borbe nisu bile u funkciji antifašističke borbe niti povezane sa Oblasnim komitetom KPJ za Sandžak već su prvenstveno bile u funkciji sukoba međunacionalnih grupacija. Tako nešto nije se moglo dogoditi na prostorima Sandžaka gdje su Oblasni komitet i posebno Tršo imali svoga uticaja. Uslovi okupacije omogućavali su uticaj Oblasnog komiteta na te dogadaje. Tada je antifašističkim pokretima Novog Pazara i Rožaja rukovodio Oblasni komitet KPJ za Kosmet, najvjerovatnije zbog uslova djelovanja. O tome je sekretar OK-a, Boro Vukmirović obavijestio Centralni komitet KPJ.
Bilo je pokušaja da se slični događaji razviju na Barama prema Pešteri jula 1941.g. Veoma efikasna intervencija antifašističkih snaga Sandžaka bila je tada vrlo uspješna. Tada je poginuo istaknuti revolucionar Bjelog Polja Šukrija Međedović, žrtvujuci sebe da bi prekinuo sukobe. Još na Beogradskom univerzitetu ovaj revolucionar postao je meta nacionalne fašističke omladine u Beogradu, poznate kao "ORNAS". Studenti antifašisti, pod rukovodstvom Burdževića organizovali su protestne mitinge.U sali Kolarčevog univerziteta, na protestnom mitingu govorio je Osman Karabegović. Zapaženo je da je tokom vatrenog govora u rukama držao krvavu košulju Međedovica, poput Julija Cezara, na kojoj
su bile krvlju ispisane riječi osvete.
Javljale su se onda i neke pojave koje nisu bile svojstvene antifašistickoj borbi i proklamanovim principima. Zbog toga je još u prvim danima borbe raspušten čitav jedan bataljon iz Ravne Rijeke kod Bijelog Polja. Antifašisti Sandžaka radije su žrtvovali čitav jedan bataljon, nego da se kaljaju principi i opredjeljenja za koje su se borili.
U Sandžaku se tokom druge polovine 1941. i prve polovine 1942.god. strahujući od onoga što se desilo u Novom Pazaru uspjelo da se Sandžak, iako multinacionalan i multivjerski, sačuva od međunacionalnih sukoba. Posebno je značajno i karakteristično da se u Sandžaku, za razliku od njemu susjednih teritorija, nisu dogadala tzv. “ljevicarska skretanja”, bacanje ljudi u jame i borbe protiv kulaka kao potencijalnih klasnih protivnika. Naprotiv, brojni su primjeri da su veoma uticajni i bogati seljaci i građani, građanskih opredjeljenja stupali u partizanske odrede, prihvatani kao borci protiv fašizma i oni kao takvi kasnije se uključivali u partizanske odrede i u Treću sandžacku proletersku brigadu. Veliki broj njih preživljeli su NOB i nosioci su Partizanske spomenice '41. Malo se, takoder, zna da je znatan broj Bošnjaka-Muslimana sa desne obale Tare tokom 1941. i pocetkom 1942. bio u partizanskim četama i da je znatan broj njih poginuo u toj borbi. Poznato je da su čitave porodice iz Nove Varoši stupale u partizanske odrede i kasnije u Treću proletersku sandžacku brigadu.To je po svom karakteru stvarno bila zajednička borba svih naroda koji su življeli u Sandžaku.
Posebno valja istaći da je ona na prostorima Sandžaka prvenstveno vođena primjenom humanističkih metoda i da su oni koji su pokušavali da pale kuće bogatih seljaka, "kulaka", proglašavani piromanima i protiv takvih vođena je efikasna borba. Brojni rukovodioci Sandžaka i članovi Vrhovnog štaba odavali su u tom pogledu javno priznanje Rifatu Burdževiću, smatrajući da je zasluga u tom pogledu bila prvenstveno njegova. Posebno ćemo spomenuti javna priznanja odata od strane Ive Lole Ribara, Sretena Žujovića i Koče Popovića, koji je na tim primjerima isticao da je "to vezano za čitavo naše biće, za cio život". Posebno su o Rifatu Buržoviću govorili Veljko Vlahović, Vojo Kovačević i drugi preživljeli revolucionari. A kada je došlo vrijeme i potreba da se i sandžacki partizanski odredi priključe jednoj od proleterskih brigada, koje će u srcu Evrope razbuktati
NOB (mislimo na BiH), postavilo se pitanje: "Kojim će se brigadama pripojiti sandžacki odredi - srpskim ili crnogorskim?" Tršo, Voloda i Miljenko Kušić pošli su u Foču, gdje se nalazio vrhovni komadant, i u razgovoru sa njim predložili "da se sandžacki partizanski odredi ne uključuju ni u srpske, ni u crnogorske brigade, već da formiraju svoju - sandžačku proletersku brigadu. U izvornim dokumentima ističe se da je Vrhovni komadant "pozitivno ocijenio njihov rad u Sandžaku i da se složio da jedna od brigada bude sandžacka". Bila je to Treća proleterska sa kojom se, nastupajući prema Bosni, najčešće nalazio i Vrhovni komadant. Bio je to značajan put ove brigade, ali pogibija Trša, Volode, i Tomaša, nažalost nije ranije objašnjena, pa zbog vremenskog ograničenja nećemo ni mi u ovom slučaju to objašnjavati.
Bujanje četnickog pokreta u Crnoj Gori i Sandžaku tokom 1942. i kasnije, svakako uz podršku talijanskog okupatora, bitno je izmijenilo stanje u Sandžaku, posebno karakter borbe. U tom vremenu strijeljan je i interniran veliki broj antifašističkih boraca.
Tokom 1942.g. i dijelom 1943.g. formirane su i muslimanske milicije, koje nisu bile komandno međusobno povezane, bile su pod nadzorom okupatora koji je težio da ih usmjeri protiv partizanskog pokreta, a one su najčešće djelovale kao domobranske jedinice koje su od četnika štitile svoja sela i gradove, ne smatrajući da su im partizani neprijatelji, povremeno su se sa njima dogovarali i surađivali.
O njima i njihovom karakteru potreban je poseban razgovor. Smatramo ipak da istaknemo da ne postoje historijski osnovi da se ove milicije izjednjačavaju sa ustaškim pokretom, za razliku od tzv. "Šulc"policija i njima sličnim kvislinškim organizacijama koje su bile plaćene.
Tokom januara i februara 1943.g dogodila su se i dva teža genocida od strane četnika pod komandom četničkog vojvode Pavla Ðurišica nad bošnjačkim narodom u Bihoru, Bukovici kod Pljevalja i dijelu Pribojskog sreza.Vrijeme koje nam je na raspolaganju ne omogućava nam da ove teške zločine objašnjavamo.
Dug nam je da skrenemo pažnju da je u vremenu četničkog divljanja tokom 1942.i 1943. dio prostora na kojem su pretežno živjeli Bošnjaci, veoma uspješno korišten kao logistička baza desetkovanim partizanskim gerilskim odredima.
Ovo je naročito dolazilo do izražaja u plavsko-gusinjskom kraju i Bihoru (Gornji Bihor). Partizanske gerilske jedinice nemilosrdno su i krvavo trijebljenje na prostorima gdje je funkcionisala četnička vlast i one su tada nalazile svoje utočište na prostorima gdje su življeli Bošnjaci. Na njima su izgrađene zemunice, organizovana obavještajna i sigurnosna služba i kretanje ovih partizana.Uspjevalo se čak da im se obezbjeduju legitimacije i status tamošnjih građana. Uspostavljeni su kanali preko Rugovske klisure i sjeverne Albanije putem kojih je održavana veza ne samo između Glavnih štabova susjednih pokrajina, povremeno i Makedonije, nego i Vrhovnog štaba sa glavnim štabovima na ovim prostorima. Ovim kanalima uspješno su se kretali ne samo kuriri, već i delegati Vrhovnog štaba, pa i oni koji su prema Bugarskoj i Albaniji putovali iz Moskve.
Vrijedno je istaći da je tokom druge polovine 1943. na prostorima plavsko-gusinjske oblasti bila koncentrisana relativno brojna partizanska skupina, najveća na okupiranim prostorima, tada, na jugu zemlje. Činile su je tri partizanska bataljona, sva tri različitih nacionalnosti i razlicitih krajeva. U njima su bili boric više nacionalnosti. Na taj način uspostavljana je kohezija različitih partizanskih jedinica. Tokom septembra 1943.g. na ovim prostorima ostvarena je i jedna do tada utopijska zamisao. Partizani crnogorske nacionalnosti pridružili su se partizanima bošnjacke nacionalnosti i domorodačkom stanovništvu protiv jednog
od četnickih pokušaja da silom okupira krajeve naseljene pretežno bošnjačkim i albanskim stanovništvom. Crnogorske partizanske snage stupile su u frontalnu borbu u prvim borbenim redovima na strani tadašnjeg domorodačkog stanovništva.
Takvo nešto moglo se očekivati samo na osnovama platforme koja je nastala iz antifašističke borbe. Specifičnost ove borbe ogledala se i u činjenici da su se na prostorima Sandžaka formirali samostalni partizanski bataljoni, koji su se nazivali muslimanskim.
Ne raspolažemo cjelovitim podacima koliko je Sandžaklija aktivno učestvovalo u NOB-u. Znamo da je bio značajan i da je to bio doprinos naroda ovoga kraja antifašističkoj borbi. Imali su pet svojih odreda u drugoj polovini 1941. i prvoj polovini 1942. god. imali su i svoju Proletersku brigadu koja je značajnu ulogu odigrala u prodoru Vrhovnog štaba prema Bosni. Imali su i četvrtu brigade formiranu u prvim daniina nakon formiranja ZAVNOS-a. Imali su i svoju Tridesetisedmu sandžacku diviziju, koja je učestvovala u konačnom oslobođenju istočne Bosne, posebno Sarajeva i goneći okupatora stigla do austrijske granice.
Bilo ih je oko 7000 boraca koji su učestvovali u jedanaest brigada, od kojih spominjemo III, IV i V proletersku, IV sandžacku, VII, IX i X crnogorsku, I bokeljsku i I kosmetovsku udarnu brigadu, u kojoj je bila posebno organizovana i muslimanska partizanska četa. Bilo ih je u korpusu NO i posebno u nekoliko muslimanskih bataljona.
Za Sandžak je bio nenadoknadiv gubitak, posebno pogibija nekoliko najistaknutijih revolucionara bošnjačke narodnosti, od kojih je značajno spomenuti imena Rifata Buržovića, Beća Bašića, Himzije Ćatovića, Jusufa Redžepagića, Šukrije Međedovića, Muniba Kučevića, Jakuba Kubura, Salka Aljkovića, Emina Redžepagića, Zenuna Haskovića, Abdurahmana Manja Ćorovića, Derviša-Dede Šehovića, Mustafe Pećanina, Mahmuta Hadrovića, Tufa Softića, Salka Aljkovića, Izeta Čavića, Dauta Musića, Adema Mulaosmanovića, Džafera Nikočevića, Hajra Šahmanovića, Alja Hota i brojna druga. Taj se gubitak naročito osjetio nakon oslobođenja zemlje, kada je Sandžak ostao bez svojih kadrova iz bošnjačkog naroda.
Narodima Sandžaka, sve tri nacionalnosti, pripada čast da su učestvovali u ovoj velikoj antifašističkoj borbi, da su djelovali sa ostalim narodima zajedno pod jednom komandom i za iste ciljeve, čime su svojom krvlju potvrdili svoje postojanje kao posebna oblast sa multinacionalnom strukturom stanovništva, što se nikakvim dodatnim odlukama ne može potcijeniti niti dovoditi u pitanje.

User avatar
terapija
Posts: 1319
Joined: 17/06/2005 11:24
Location: Sarajvo

Re: Komunisticki zlocin nad Bosnjacima

Post by terapija » 31/08/2006 15:12

A gdje si bio prosle 4 godine, nego si sad pred izbore izasao sa tim "epohalnim otkiricem"... bijedan si da znas.

P.S. i ja sam bosnjak (da ne bude zabune) ali mi ovi "ugrozeni" vade zivce nenormalno...

mr__bosnjak
Posts: 2891
Joined: 01/06/2005 12:52
Location: Svedska

Re: Komunisticki zlocin nad Bosnjacima

Post by mr__bosnjak » 31/08/2006 15:14

terapija wrote:A gdje si bio prosle 4 godine, nego si sad pred izbore izasao sa tim "epohalnim otkiricem"... bijedan si da znas.

P.S. i ja sam bosnjak (da ne bude zabune) ali mi ovi "ugrozeni" vade zivce nenormalno...


Tekst sam pronasao na Bosnjaci.net i izasao je ove sedmice za tvoju informaciju. Nego sta ovo po tebi nije zlocin? Nisu komunisti to mogli radit?

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

Post by _BosanaC » 31/08/2006 15:15

I velis, dosli partizani 'nako, i postreljali narod?

Niko nije, ne daj Boze, pomagao okupatoru, nije bilo izdajica, domobrana, ustasa?

Fakat su ti partizani bili... hm... :-)

mr__bosnjak
Posts: 2891
Joined: 01/06/2005 12:52
Location: Svedska

Post by mr__bosnjak » 31/08/2006 15:50

Jedini normalan odgovor dosao je od "A". Za ostalo nemam rijeci, kada se spomene zlocin A-BiH svi osudjuju iako su "nasi"(kako i treba) ali kada se spomene zlocin Partizana onda je to nezamislivo, ne moguce, propaganda, predizborna kampanja ili su zrtve to "zasluzili".

Jedan primjer "zelenasa i ustasa" Acif ef. je bio jedan od komandanata odbrane Novog Pazara od cetnickih napada, nije cinio zlocine samo kao i Partizani branio svoj din. Njega su strijeljali! I mnoge druge... :(

Nije ovo pokusaj blacenja Partizana ali je fakat da su i oni cinili zlocine, ali su oni u vecini bili pojedinacni dok su ostali ih cinili sistematski ali opet se moraju i oni i zrtve njih spomenut. A inace odnos komunista prema Sandzaku je bio sve nego pravedan i celnici KP su s time izdali ideale za koje su se hrabro borile Sandzaklije svih nacija...

mr__bosnjak
Posts: 2891
Joined: 01/06/2005 12:52
Location: Svedska

Post by mr__bosnjak » 31/08/2006 15:52

induendo wrote:To su bile ustaše,zeleni kadar i balisti.Dobili su što su zaslužili jer su okrvarili ruke.
Prestanite više otvarati imbecilne teme na osnovu baljezganja havaza,saffa i Bosnjaci.net stranice.

SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU!!!


Kako te nije stid? Da nema ovih medija svi bi mi razmisljali i gore od tebe!

mIRCerka
Posts: 28209
Joined: 20/08/2004 15:21
Location: Bolje biti frustrirani mjesanac nego cistokrvni idiot.

Post by mIRCerka » 31/08/2006 16:00

mr__bosnjak wrote:
induendo wrote:To su bile ustaše,zeleni kadar i balisti.Dobili su što su zaslužili jer su okrvarili ruke.
Prestanite više otvarati imbecilne teme na osnovu baljezganja havaza,saffa i Bosnjaci.net stranice.

SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU!!!


Kako te nije stid? Da nema ovih medija svi bi mi razmisljali i gore od tebe!

a SAFF i bosnjaci.net je objektivnost do maximuma...

mr__bosnjak
Posts: 2891
Joined: 01/06/2005 12:52
Location: Svedska

Post by mr__bosnjak » 31/08/2006 16:02

mIRCerka wrote:
mr__bosnjak wrote:
induendo wrote:To su bile ustaše,zeleni kadar i balisti.Dobili su što su zaslužili jer su okrvarili ruke.
Prestanite više otvarati imbecilne teme na osnovu baljezganja havaza,saffa i Bosnjaci.net stranice.

SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU!!!


Kako te nije stid? Da nema ovih medija svi bi mi razmisljali i gore od tebe!

a SAFF i bosnjaci.net je objektivnost do maximuma...


Otidji mi sad do B-neta i reci sta sto stoji tamo nije istina? :wink:

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

Post by _BosanaC » 31/08/2006 16:06

Partizani su bili jedini u ono doba koji su se suprostavili njemacko-nacistickoj okupaciji, holokaustu i njihovim saveznicima ustasama i cetnicima i njihovim genocidima. Bili su slabo naurozani i malobrojni ali su uspjeli i zato su heroji i tacka! Imali su i oni zlocinaca ja to ne negiram ali bas kao u ARBiH to su bili pojedinci koji su se oteli kontroli dok su ostale vojske planski i sistematski cinile zlocine sve iskreirano u generalstabovima i politickom vodstvu. A za sve koji misle da su cetnici bili "anti-fasisti" i sa saveznicima(samo su neke pilote spasili ostalo su bili s Nijemcima)


Mali citat autora teme...

User avatar
terapija
Posts: 1319
Joined: 17/06/2005 11:24
Location: Sarajvo

Re: Komunisticki zlocin nad Bosnjacima

Post by terapija » 31/08/2006 16:08

mr__bosnjak wrote:
terapija wrote:A gdje si bio prosle 4 godine, nego si sad pred izbore izasao sa tim "epohalnim otkiricem"... bijedan si da znas.

P.S. i ja sam bosnjak (da ne bude zabune) ali mi ovi "ugrozeni" vade zivce nenormalno...


Tekst sam pronasao na Bosnjaci.net i izasao je ove sedmice za tvoju informaciju. Nego sta ovo po tebi nije zlocin? Nisu komunisti to mogli radit?


Isto vazi i za bosnjaci.net (zna se ko je "sponzor" i ko zeli PO SVAKU CIJENU ostati na vlasti).

ja sam bosnjak, za BiH. ali ne mogu smislit SDA vise :x :x :x :x

mIRCerka
Posts: 28209
Joined: 20/08/2004 15:21
Location: Bolje biti frustrirani mjesanac nego cistokrvni idiot.

Post by mIRCerka » 31/08/2006 16:13

mr__bosnjak wrote:
mIRCerka wrote:
mr__bosnjak wrote:
induendo wrote:To su bile ustaše,zeleni kadar i balisti.Dobili su što su zaslužili jer su okrvarili ruke.
Prestanite više otvarati imbecilne teme na osnovu baljezganja havaza,saffa i Bosnjaci.net stranice.

SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU!!!


Kako te nije stid? Da nema ovih medija svi bi mi razmisljali i gore od tebe!

a SAFF i bosnjaci.net je objektivnost do maximuma...


Otidji mi sad do B-neta i reci sta sto stoji tamo nije istina? :wink:


ma samo ti pisi, ja imam opciju da ne citam...

User avatar
supersonic
Posts: 179
Joined: 01/06/2004 01:21
Location: sarajevo

Post by supersonic » 31/08/2006 16:19

posao mujo u skolu i ucili o IIs.r. iduci cas prozove ga uciteljica i pita:
-"Ko su bili partizani?"
mujo:"Partizani su bili fini ljudi koji su nasu zemlju oslobodili od neprijatelja"
uciteljica:"A ko su bili ustase?"
mujo:"Paaa.... baabo, amidza, deedo..."

mIRCerka
Posts: 28209
Joined: 20/08/2004 15:21
Location: Bolje biti frustrirani mjesanac nego cistokrvni idiot.

Post by mIRCerka » 31/08/2006 16:21

supersonic wrote:posao mujo u skolu i ucili o IIs.r. iduci cas prozove ga uciteljica i pita:
-"Ko su bili partizani?"
mujo:"Partizani su bili fini ljudi koji su nasu zemlju oslobodili od neprijatelja"
uciteljica:"A ko su bili ustase?"
mujo:"Paaa.... baabo, amidza, deedo..."

i to je generalizacija bezze... sva prica je bezze...samo ej tajming pravi...

mala-i
Posts: 1315
Joined: 16/03/2006 15:32
Location: sa/zg

Post by mala-i » 31/08/2006 16:23

mr__bosnjak wrote:Jedini normalan odgovor dosao je od "A". Za ostalo nemam rijeci, kada se spomene zlocin A-BiH svi osudjuju iako su "nasi"(kako i treba) ali kada se spomene zlocin Partizana onda je to nezamislivo, ne moguce, propaganda, predizborna kampanja ili su zrtve to "zasluzili".

Jedan primjer "zelenasa i ustasa" Acif ef. je bio jedan od komandanata odbrane Novog Pazara od cetnickih napada, nije cinio zlocine samo kao i Partizani branio svoj din. Njega su strijeljali! I mnoge druge... :(

Nije ovo pokusaj blacenja Partizana ali je fakat da su i oni cinili zlocine, ali su oni u vecini bili pojedinacni dok su ostali ih cinili sistematski ali opet se moraju i oni i zrtve njih spomenut. A inace odnos komunista prema Sandzaku je bio sve nego pravedan i celnici KP su s time izdali ideale za koje su se hrabro borile Sandzaklije svih nacija...


morala sam ali prosto sam morala:Sandžaklije svih nacija, ujedinite se!
stiže komunistička gamad!!
@mr bošnjak,ništa lično ali ne uzimaj kao fakat ono što objave avaz,i bošnjaci.net.znaš kako se kaže,papir trpi sve...

User avatar
supersonic
Posts: 179
Joined: 01/06/2004 01:21
Location: sarajevo

Post by supersonic » 31/08/2006 16:25

mIRCerka wrote:
supersonic wrote:posao mujo u skolu i ucili o IIs.r. iduci cas prozove ga uciteljica i pita:
-"Ko su bili partizani?"
mujo:"Partizani su bili fini ljudi koji su nasu zemlju oslobodili od neprijatelja"
uciteljica:"A ko su bili ustase?"
mujo:"Paaa.... baabo, amidza, deedo..."

i to je generalizacija bezze... sva prica je bezze...samo ej tajming pravi...


ma, ne mogu vise ove price zlocinci ovi, zlocinci oni. izgleda da kod nas ne bi bilo ljudi na ulici, kad bi se svi "zlocinci" zatvarali.
a to je samo bezze vic :)

mala-i
Posts: 1315
Joined: 16/03/2006 15:32
Location: sa/zg

Post by mala-i » 31/08/2006 16:34

i da @mr bošnjak,mogao si nam usput nakačiti tekst u kojem nas Džemaludin Latić podučava za koga je haram,a za koga pohvalno glasati...
mnogo mi je zanimljiviji od ovog prvog jer je usmjeren ka budućnosti...

mIRCerka
Posts: 28209
Joined: 20/08/2004 15:21
Location: Bolje biti frustrirani mjesanac nego cistokrvni idiot.

Post by mIRCerka » 31/08/2006 16:38

supersonic wrote:
mIRCerka wrote:
supersonic wrote:posao mujo u skolu i ucili o IIs.r. iduci cas prozove ga uciteljica i pita:
-"Ko su bili partizani?"
mujo:"Partizani su bili fini ljudi koji su nasu zemlju oslobodili od neprijatelja"
uciteljica:"A ko su bili ustase?"
mujo:"Paaa.... baabo, amidza, deedo..."

i to je generalizacija bezze... sva prica je bezze...samo ej tajming pravi...


ma, ne mogu vise ove price zlocinci ovi, zlocinci oni. izgleda da kod nas ne bi bilo ljudi na ulici, kad bi se svi "zlocinci" zatvarali.
a to je samo bezze vic :)


vic je smijesan, ali ono sto nije smijesno je da smo mjesec pred izbore i svi se bave klincevim 2.svj.ratom....

mala-i
Posts: 1315
Joined: 16/03/2006 15:32
Location: sa/zg

Post by mala-i » 31/08/2006 16:40

mIRCerka wrote:
supersonic wrote:
mIRCerka wrote:
supersonic wrote:posao mujo u skolu i ucili o IIs.r. iduci cas prozove ga uciteljica i pita:
-"Ko su bili partizani?"
mujo:"Partizani su bili fini ljudi koji su nasu zemlju oslobodili od neprijatelja"
uciteljica:"A ko su bili ustase?"
mujo:"Paaa.... baabo, amidza, deedo..."

i to je generalizacija bezze... sva prica je bezze...samo ej tajming pravi...


ma, ne mogu vise ove price zlocinci ovi, zlocinci oni. izgleda da kod nas ne bi bilo ljudi na ulici, kad bi se svi "zlocinci" zatvarali.
a to je samo bezze vic :)


vic je smijesan, ali ono sto nije smijesno je da smo mjesec pred izbore i svi se bave klincevim 2.svj.ratom....


...koji nisu lično doživjeli...

SherlockHolmes
Posts: 1274
Joined: 27/02/2005 23:58

Post by SherlockHolmes » 31/08/2006 16:46

Mircerko, posto indirektno ovim i mene prozivas, da te pitam: kada je OK diskutirati o II svjetskom ratu? godinu, dvije, tri prije izbora?

Normalno je da se ovakve teme i vrte (pogledaj internet news), jer oznacavaju preloman trenutak u ljudskoj povijesti. Kod nas je jos normalnije, jer mi svoje duhove jos uvijek nismo ni otkrili, a kamoli sahranili.

mIRCerka
Posts: 28209
Joined: 20/08/2004 15:21
Location: Bolje biti frustrirani mjesanac nego cistokrvni idiot.

Post by mIRCerka » 31/08/2006 16:53

SherlockHolmes wrote:Mircerko, posto indirektno ovim i mene prozivas, da te pitam: kada je OK diskutirati o II svjetskom ratu? godinu, dvije, tri prije izbora?

Normalno je da se ovakve teme i vrte (pogledaj internet news), jer oznacavaju preloman trenutak u ljudskoj povijesti. Kod nas je jos normalnije, jer mi svoje duhove jos uvijek nismo ni otkrili, a kamoli sahranili.


Zasto taj tekst nije objavljen prije ovog nekog haman raskola u SDA? volim se ja zezat i volim laganu pricu, ali znaj da nisam ni glupa ni luda i pratim sta se desava...

zamisli, reis okrenuo ledja stranci... ne moze ih Tito vise ujedinit...i mora se necim paznja privuc da se UJEDINE... kao sto rekoh, SAFF i bosnjaci.net mi nisu bas relevantan izvor informacija...da prostis...

PS sto se 2.svj. rata tice i aktivacije price o istome, koji klinac se jadnih, starih, bolesnih, siromashnih isto tako sjete samo pred izbore...o tome ja pricam...jer nije mr.b. postirao temu kako bismo mi nesto naucili... to da je htio, postirao bi na Kultura i Edukacija, jer podforum istorija nemamo...
ciao

User avatar
terapija
Posts: 1319
Joined: 17/06/2005 11:24
Location: Sarajvo

Post by terapija » 31/08/2006 16:58

mIRCerka wrote:
SherlockHolmes wrote:Mircerko, posto indirektno ovim i mene prozivas, da te pitam: kada je OK diskutirati o II svjetskom ratu? godinu, dvije, tri prije izbora?

Normalno je da se ovakve teme i vrte (pogledaj internet news), jer oznacavaju preloman trenutak u ljudskoj povijesti. Kod nas je jos normalnije, jer mi svoje duhove jos uvijek nismo ni otkrili, a kamoli sahranili.


Zasto taj tekst nije objavljen prije ovog nekog haman raskola u SDA? volim se ja zezat i volim laganu pricu, ali znaj da nisam ni glupa ni luda i pratim sta se desava...

zamisli, reis okrenuo ledja stranci... ne moze ih Tito vise ujedinit...i mora se necim paznja privuc da se UJEDINE... kao sto rekoh, SAFF i bosnjaci.net mi nisu bas relevantan izvor informacija...da prostis...

PS sto se 2.svj. rata tice i aktivacije price o istome, koji klinac se jadnih, starih, bolesnih, siromashnih isto tako sjete samo pred izbore...o tome ja pricam...jer nije mr.b. postirao temu kako bismo mi nesto naucili... to da je htio, postirao bi na Kultura i Edukacija, jer podforum istorija nemamo...
ciao


svaka cast!

SherlockHolmes
Posts: 1274
Joined: 27/02/2005 23:58

Post by SherlockHolmes » 31/08/2006 17:01

mIRCerka wrote:
SherlockHolmes wrote:Mircerko, posto indirektno ovim i mene prozivas, da te pitam: kada je OK diskutirati o II svjetskom ratu? godinu, dvije, tri prije izbora?

Normalno je da se ovakve teme i vrte (pogledaj internet news), jer oznacavaju preloman trenutak u ljudskoj povijesti. Kod nas je jos normalnije, jer mi svoje duhove jos uvijek nismo ni otkrili, a kamoli sahranili.


Zasto taj tekst nije objavljen prije ovog nekog haman raskola u SDA? volim se ja zezat i volim laganu pricu, ali znaj da nisam ni glupa ni luda i pratim sta se desava...

zamisli, reis okrenuo ledja stranci... ne moze ih Tito vise ujedinit...i mora se necim paznja privuc da se UJEDINE... kao sto rekoh, SAFF i bosnjaci.net mi nisu bas relevantan izvor informacija...da prostis...

PS sto se 2.svj. rata tice i aktivacije price o istome, koji klinac se jadnih, starih, bolesnih, siromashnih isto tako sjete samo pred izbore...o tome ja pricam...jer nije mr.b. postirao temu kako bismo mi nesto naucili... to da je htio, postirao bi na Kultura i Edukacija, jer podforum istorija nemamo...
ciao


Ja govorim o temama koje spominjes (jednu sam i ja startao) a ne o saffu i ostalima koje ne citam. Ne interesuju me ni raskol u SDA ni reis, jer da gledam gdje je koji raskol, skandal il afera nikad ne bih nista napisao.

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 31/08/2006 17:02

mr__bosnjak wrote:Udio Sandzaklija u narodno-oslobodilackoj borbi:

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I SPECIFICNOSIT SANDŽAKA U ANTIFAŠISTIČKOJ BORBI (1941-1945)[/b]

Za Sandžak je bio nenadoknadiv gubitak, posebno pogibija nekoliko najistaknutijih revolucionara bošnjačke narodnosti, od kojih je značajno spomenuti imena Rifata Buržovića, Beća Bašića, Himzije Ćatovića, Jusufa Redžepagića, Šukrije Međedovića, Muniba Kučevića, Jakuba Kubura, Salka Aljkovića, Emina Redžepagića, Zenuna Haskovića, Abdurahmana Manja Ćorovića, Derviša-Dede Šehovića, Mustafe Pećanina, Mahmuta Hadrovića, Tufa Softića, Salka Aljkovića, Izeta Čavića, Dauta Musića, Adema Mulaosmanovića, Džafera Nikočevića, Hajra Šahmanovića, Alja Hota i brojna druga. Taj se gubitak naročito osjetio nakon oslobođenja zemlje, kada je Sandžak ostao bez svojih kadrova iz bošnjačkog naroda.


de mi objasni kakva je poenta postiranja ovog teksta (nisam ga kopirala u cjelini jer je predug) na temi pod naslovom 'zlocini komunista nad bosnjacima'? svi komunisti pobrojani u gornjem tekstu su ubijeni od fasista, najcesce cetnika, za vrijeme II svjetskog rata. nisu ih ubili komunisti.

User avatar
supersonic
Posts: 179
Joined: 01/06/2004 01:21
Location: sarajevo

Post by supersonic » 31/08/2006 17:02

mIRCerka wrote:
supersonic wrote:
mIRCerka wrote:
supersonic wrote:posao mujo u skolu i ucili o IIs.r. iduci cas prozove ga uciteljica i pita:
-"Ko su bili partizani?"
mujo:"Partizani su bili fini ljudi koji su nasu zemlju oslobodili od neprijatelja"
uciteljica:"A ko su bili ustase?"
mujo:"Paaa.... baabo, amidza, deedo..."

i to je generalizacija bezze... sva prica je bezze...samo ej tajming pravi...


ma, ne mogu vise ove price zlocinci ovi, zlocinci oni. izgleda da kod nas ne bi bilo ljudi na ulici, kad bi se svi "zlocinci" zatvarali.
a to je samo bezze vic :)


vic je smijesan, ali ono sto nije smijesno je da smo mjesec pred izbore i svi se bave klincevim 2.svj.ratom....


pa bolje sve svaliti na partizane i raspravljati o 2 sv.r. nego suociti se sa cinejnicom da nam nasa vlast, koju doticni zastupaju, nije dala nista osim redova pred humanitarnim organizacijama.
sadasnjost je za njih bolna tema. svi govore da se poslije onog rata bolje zivjelo. kako ces bolan reci da se u komunizmu zivjelo bolje nego u ovoj nam "dragoj" demokratiji. :-)

Post Reply