Jugoslavija iz 1915. godine

(H)istorija/povijest Bosne i Hercegovine, regiona, itd...
Post Reply
Dado dijasporitus
Posts: 2464
Joined: 06/05/2005 23:08

Jugoslavija iz 1915. godine

Post by Dado dijasporitus » 10/06/2011 03:31

Danas sam nesto preturao po stanu, sezonsko spremanje, i slucajno naisao niodkuda na starinsku mapu Jugoslavije, tj. kako je mapa sama nazvana Mapa Jugoslovenskih teritorija. Mapu je pripremio Dr. Niko Zupanic za neki Jugoslovenski Komitet u Londonu. Posto je mapa izgledala poprilicno autenticno a i po stanju u kojem je, cini se da joj ima godina i ha-haj potrazio sam na internetu da vidim o cemu se radi. Uspio sam otkriti da je mapa pripremljena 1915. godine, tj nasao sam identican opis mape u Nacionalnoj arhivi u Londonu (http://nationalarchives.gov.uk/catalogue/displaycataloguedetails.asp?CATID=-4202522&CATLN=7&accessmethod=5&j=1). Ono sto nisam uspio naci je bilo kakve informacije o autoru Dr. Niki Zupanicu. Da li neko zna sta vise o njemu i generalno o ovoj mapi i Jugoslovenskom Komitetu u Londonu iz 1915. godine.

Da dodam, ono sto me takodjer zaintrigiralo je i to da su granice BiH ucrtane gotovo identicno kao danasnje s ti sto nemamo Neum ali imamo vise od pola Crnogorskog primorja, od Herceg-Novog do Bara.


User avatar
sinuhe
Posts: 8671
Joined: 03/06/2011 11:33

Re: Jugoslavija iz 1915. godine

Post by sinuhe » 10/06/2011 09:35

Jugoslovenski komitet je jednostavno ekipa zagovaraca Jugoslavije koji su morali pobjeci iz A-U da bi je kasnije i osnovali.

User avatar
Čitalac
Posts: 2019
Joined: 08/03/2011 07:45
Location: mediteran, uglavnom

Re: Jugoslavija iz 1915. godine

Post by Čitalac » 10/06/2011 19:50

Iz knjige B. Petranovića "Istorija Jugoslavije" (knjiga 1)

"Van Austro-Ugareske našlo se 1914. više političara i drugih javnih radnika jugoslovenske orijentacije: Ante Trumbić, Nikola Stojanović, Dušan Vasiljević, Hinko Hinković, Ljubo Leontić, Ivan Meštrović, Franc Potočnjak i drugi. Okupljanje i rad ove emigracije podržavala je srpska vlada, preko srpskih političara iz Bosne i svojih diplomatskih predstavnika u Rimu, šaljući instrukcije i dajući finansijsku pomoć. Prema prvobitnim shvatanjima, političari u emigraciji imali su da se bave nacionalnom propagandom, da razvijaju publicističku i informativnu delatnost, da obaveštavaju savezničke vlade i javno mnjenje o jugoslovenskom pitanju, da se zalažu protiv aspiracija na jugoslovenske etničke teritorije, da okupljaju dobrovoljce. Srpska vlada je rano preporučila da se emigracija organizaciono konstituiše stvaranjem jednog odbora, sa sedištem u Londonu koji bi održavao veze sa srpskom vladom i u inostranstvu branio interese jugoslovenskih naroda.
Konture budućeg Jugoslovenskog odbora mogle su faktički da se naslute na sastanku jugoslovenskih političara iz Austro-Ugarske novembra 1914. u Firenci, kao i na sastancima u Rimu decembra iste godine i januara 1915. Formalno gledano, Jugoslovenski odbor bio je konstituisan u Parizu krajem aprila i početkom maja 1915, na požurivanje srpske vlade i u času kad je već bilo poznato da su sile Antante učinile teritorijalne ustupke Italiji na račun naroda Jugoslavije...
Jugoslovenski odbor je istupao kao zastupnik nacionalnih i političkih interesa jugoslovenskih naroda u sastavu Austro-Ugarske, ali je faktički bio lišen mogućnosti da neposredno utiče na politički život u njoj. Srpska vlada je inspirisala stvaranje Odbora, finansijski pomagala njegove akcije i članove - sem Trumbića, Frana Supila i braće Gazari, koji su čuvajući materijalnu nezavisnost u suštini branili etički i politički integritet. Odbor nije raspolagao vojnim snagama, iako je pokušao da stvori oružane formacije (Jadranska legija, Jugoslovenska legija) od dobrovoljaca u SAD i drugim zemljama, kao i od ratnih zarobljenika, nailazeći pritom na otpor i podozrenje srpske vlade koja je dobrovoljačkom pitanju prilazila isključivo sa stanovišta stvaranja izvora za popunjavanje srpske vojske na Solunskom frontu.
Jugoslovenski odbor je od osnivanja bio i nehomogeno telo u kome su se odražavali sukobi između pristalica srpske vlade i nezavisnih jugoslovenskih političara, predstavnika Slovenaca i Hrvata, između Supila i ostalih odbornika. Do sukoba sa srpskom vladom i razlaza sa Jugoslovenskim odborom Supilo je u tom telu imao uticajnu ulogu".

Dado dijasporitus
Posts: 2464
Joined: 06/05/2005 23:08

Re: Jugoslavija iz 1915. godine

Post by Dado dijasporitus » 10/06/2011 23:16

Nasao sam i ja nesto malo vise o ovome ali poprilicno drugacije misljenje o odnosu Srbije prema tzv Jugoslovenskom odboru iz 1915. Ovo je uzeto iz izvornog znanstvenog clanka "Prilog proucavanju djelovanja Ivana Mestrovica u Jugoslovenskom odboru" objavljeno u Zagrebu 2007. godine, autor Norka Mladinic.


Jugoslavenskom odboru bio je važan odnos sa Srbijom. Ona je trebala biti
njihov glavni saveznik i oslonac, ali rano su se javile sumnje u njihovu iskrenost.
S vremenskim odmakom, Meštrović je napisao: “Čim smo počeli stvarati
Jugoslavenski Odbor i formulirati svoj program, osjetili smo razliku izmedju
našeg gledanja i onoga vlade Kraljevine Srbije. ( …) koja je silom političkog
zbivanja, bila glavni i vodeći faktor za takvo ostvarenje. U Srbiji, da ne rečem
srpstvu, nije bilo ni tradicije a ni volje za jednu širu jugoslavensku koncepciju,
i to ni kod vodećih političara niti kod crkvenih i vojničkih osoba, a nisu ni
svoje narodne mase - koje uostalom nisu imale nikakve riječi - za to pripremili.
Njihov program i glavna parola bila je: osloboditi sve srpstvo i okupiti ga u
Srbiji. No budući da u nijednoj oblasti, na koju su aspirirali, nije postojala srpska
većina, trebalo se poslužiti i parolom jugoslavenstva.
( …) Mi Hrvati smo
bili odlučno za zajednicu, naravno uz pretpostavku, da Hrvati i Hrvatska budu
čimbenik ravan Srbima i Srbiji.” 34


i jos

Saveznička deklaracija predana je 4. VI. 1915. u Nišu Nikoli Pašiću u kojoj
nude Srbiji kao kompenzaciju za Makedoniju teritorij Bosne i Hercegovine i
dio jadranskog primorja. To je saznao Supilo u razgovoru s Greyom i prenio je
Meštroviću. Trumbić je smatrao da bi ta deklaracija mogla omalovažiti i opovrgnuti
Londonski ugovor, jer je u deklaraciji stajala formulacija ‘odlučiti slobodnom
voljom naroda’. Srpska vlada odgovorila je neodređeno spominjući
zajedničku borbu za oslobođenje.

Trumbić je vjerovao da će do ujedinjenja doći, da je to “neminovan povijesni
proces”37 koji rat može ubrzati. Njegovo stajalište bilo je “da Srbi ovu stvar
jedinstva i ujedinjenja shvaćaju sasvim jednostrano, ekskluzivistički, tako da
je po njihovim kriterijumima to za naš hrvatski zapadni dio i ne bi bilo nikakvo
oslobođenje, nego jedno novo osvajanje, u kome će se osjećati zarobljenim
u srpsko-ortodoksnom ekskluzivizmu, te neće moći da vrijede ništa”.38 U razgovoru
sa Srbima koje je Meštrović susretao, Milenkom Vesnićem, Jovanom
Cvijićem, Stojanom Protićem, Matom Boškovićem, Božom Markovićem,
sveučilišnim profesorom, predsjednikom Slavenskog juga, šefom presbiroa
u Ženevi, Lazom Markovićem, Grolom i Kumanudijem, spoznao je njihovo
mišljenje o jugoslavenstvu. Svi su oni bili za veliku Srbiju, da dobiju izlaz na
more, a jugoslavenstvo je za njih bila samo neostvariva teorija, tek geografski
pojam i ništa drugo.
Ljuba Jovanović, srpski ministar unutarnjih poslova,
prema Meštrovićevom sjećanju, rekao je u Rimu 1915.: “Da dobijemo Bosnu
i Hercegovinu i izlaz na more, a za drugo nas nije briga, zato će biti i kasnije
vremena.” Ili još točnije: “Bosnu i Hercegovinu, Boku i Dubrovnik da nam je
dobit, ostalo Primorje će uzeti Talijani, a Hrvatska će ostati Mađarima.”39


Mislim da se ipak radi o odboru koji je pruzao otpor konceptu Velike Srbije i zalagao se ja istinsko "Jugoslovenstvo"
Ima jos ovdje koje zainteresovan. http://hrcak.srce.hr/file/24490
Kad ulovim priliku mozda skeniram mapu pa je postavim ovdje.

User avatar
Fratris
Posts: 999
Joined: 07/11/2006 09:10

Re: Jugoslavija iz 1915. godine

Post by Fratris » 11/06/2011 09:33

Niko Županič je slovenski antropolog s početka XX stoljeća. Srpski nacionalist, na jedan način.

Post Reply