Islam

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

User avatar
JBT
Posts: 5016
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

Islam

Post by JBT » 09/11/2005 23:05

IslamMuslimanu je islam život. To je podređenje Alahu. A danas, s moći naftne industrije, kreće u osvajanje cijeloga svijeta.


Islam je treća velika svjetska monoteistička religija. Podrijetlo vuče iz istog izvora kao i ostale dvije, judaizam i kršćanstvo. 'Islam' je arapska riječ, dolazi od korijena riječi koja znači ' predanje': islam je religija podređenja, pokornosti. Sljedbenici islama 'muslimani' su 'oni koji su se predali i podredili volji Boga (Alaha).
Islam je također religija koja naglašava uspjeh i zato je religija agresivnog misionarskog duha. Svjesni slavne prošlosti, ojačani novom snagom koja dolazi iz bogatih arapskih zemalja proizvođača nafte, toj religiji je cilj osvojiti svijet. Muslimani vjeruju da njihova religija može ispuniti sve religijske i duhovne potrebe čovječanstva.

Prorok

Islam vuče svoje podarijetlo od proroka Muhameda, rođena u gradu Meki u Arabiji oko 571. godine. U to doba nije bilo snažnih država između dviju velikih imperija Istoka i Zapada, Perzije i Bizanta; Meka je bila središte uspješne trgovine, kroz koju su prolazile mnogobrojne karavane izemđu Južne Arabije i Sredozemlja.
Ostavši u djetinjstvu siroče, Muhameda su odgajali mnogobrojni rođaci. Konačno ga je prihvatio bogati ujak i poslao na trgovačko putovanje na sjever gdje je upoznao kršćane. U starosti od 25 godina, na njegovo iznenađenje, zaprosila ga je bogata udovica stara 40 godina imenom Hadidža. Rodila mu je tri kćeri ali nijednog sina.
U svojim zrelim godinama Muhamed je počeo izražavati mistične značajke i stekao naviku povlačiti se u brda na razmišljanje. U jednoj takvoj prilici, u dobi od 40 godina, primio je objavu po kojoj je pozvan da žigoše poganstvo i politeizam koji je cvao u Meki i počeo propovijedati postojanje jednoga Boga, Alaha. u tome ga je ohrabrivala njegova žena, a u prvih deset godina stekao je svega nekolicinu sljedbenika. Neki su bili uvaženi građani, poznati kao 'Pratioci'.

Islam se učvršćuje

Tada je 622. godine, na zahtjev građana obližnje Medine, Muhamed napustio Meku i otišao u Medinu u pratnji nekolicine sljedbenika. To je proslavljena hidžra (preseljenje), događaj od kojeg počinje muslimanski kalendar. U sljedećih nekoliko godina Muhamed je organizirao svoje sljedbenike i građane Medine kao religijsku i političku zajednicu i počeo napadati trgovačke karavane koje su stizale iz Meke. U međuvremenu je istjerao većinu židovskih plemena, koje se nadao predobiti i postupno ujedinio beduine zapadne i središnje Arabije i muslimansku zajednicu. Godine 630. vodi veliki napad na Meku koja se konačno predala u njegove ruke. Muhamed se odmah dao na uklanjanje pogana, politeista. Posvetio je Alahu drevno svetište Kabu, napravivši od njega vrhovno svetište za muslimansko hodočašće. Ono i danas stoji u istu svrhu.
Sljedeće su dvije godine bile utrošene na učvršćivanje arapskih plemena. Tada je odjednom 632. godine Muhamed umro bez imenovanja nasljednika. Naslijedili su ga razni kalifi ('nasljednici'), prva dvojica su bili 'Pratioci', Bakr i 'Umar.

Kaba (Ka'aba) glavno je svetište Meke, svetoga grada za muslimane. Radi se o kamenoj tvorevini koja sadrži crni kamen, vjerojatno meteorit, koji datira iz predislamske Arabije. Svaki musliman, ako mu dopuštaju prilike i sredstva, treba jednom u svom životu poduzeti hodočašće (hadž) u Meku.Kuran i Hadis


Ubrzo nakon Muhamedove smrti sastavljene su objave koje je on primio, na temelju usmenih i pismenih izvora pa je tako sačinjen Kur'an. Ovlašteno izdanje na neusporedivom klasičnom arapskom jeziku bilo je pripremljeno oko 650. godine za vladavine trećega kalifa 'Otmana. Muslimani vjeruju da je Kur'an nepogrešiva Božja riječ poslana s neba i ništa je nije promijenilo. Čitati Kur'an na izvornom jeziku, razumio ga čitalac ili ne, donosi vjerniku milost (baraku).
Po važnosti, odmah iza Kur'ana nepogrešiva Božja (predaja), u kojoj se nalaze zapisani događaji i djelovanje Muhameda kao i rane islamske zajednice. Sadrži sunnu ('primjere') proroka, mjerila koja svaki musliman treba slijediti. Kur'an i sunna zajedno sačinjavaju šerijat ('zakon') neobično opširan vodič za život i ponašanje.

Bog i njegovi anđeli

Nauka o Bogu središnja je u Kur'anu. Poput Biblije, Kur'an pretpostavlja postojanje Boga i ne dokazuje ga. Bog je jedan i jedinstven, bez takmaca. On je dobar i svemoćan, kao što se vidi iz prirodnih pojava, koje su 'znaci' Božje moći i njegove dobrostivosti. Premda Kur'an uči da Bog posvuda vlada, ipak naučava i čovjekovu odgovornost.
Kur'an naučava da Bogu pripadaju najljepša imena i razvitkom islama Božja su imena počela igrati važnu ulogu. Nastalo je devedeset i devet imena, koja se izgovaraju dok se vjernik služi molitvenom brojanicom. Među najvažnija imena dolaze: 'Veliki', 'Milostivi', 'Božanski'.
Kur'an snažno potvrđuje postojanje anđela, koji su Božji poslanici. Također vjeruje u postojanje duhovnih bića nazvanih jinn (džin) . Stvoreni su iz ognja a ne iz zemlje kao ljudi, a svrha im je služiti i štovati Boga. Buntovni džinovi nazivaju se demonima. Glavni demon je Iblis ili Sotona, kojem Bog dopušta da ljude navodi na zlo. Uz anđele, Bog je postavio i proroke da mu budu poslanici, počevši od Adama, pa preko Abrahama do Isusa, završivši s Muhamedom, 'pečatom' svih proroka.

Sadašnji život i posljednji dani

Slijedeća po važnosti uz doktrinu o Bogu u Kur'anu je doktrina o Posljednjem sudu. Tog će dana ljudi ustati iz mrtvih i pojaviti se pred Bogom da im on sudi i pošalje u nebo ili pakao, što ovisi o tome da li su im djela bila dobra ili zla.
Kur'an također sadrži odredbe za život u islamskoj zajednici. Bavi se vjerskim i društvenim ponašanjem kao molitvom, davanjem milostinje, postom, hodočašćem, preljubom, brakom i rastavom braka, nasljeđivanjem, hranom i pićem, lihvarstvom i ropstvom.

Islam je glavna religija u većini afričkih zemalja. Jedna od dužnosti pobožna muslimana je da još za mladih dana nauči tekstove iz Kur'ana.

"Bog je najveći, svjedočim da nema boga osim Boga. Svjedočim da je Muhamed Poslanik Božji. Dođite na molitvu. Molitva je bolja nego spavanje."
Te riječi mujezina odjekuju prije svanuća dok s minareta džamije poziva vjerinke. Riječ džamija znači mjesto klanjanja ili klečanja, u njoj nema sjedala, samo prostirači za molitvu. Ustvari, gotovo da i nema namještaja - propovjedaonica, možda stol za čitanje, s obje strane niše u zidu (mihrab), okrenute prema Meki kojoj se svi muslimani okreću u molitvi (kibla).
Molitva se sastoji od određenog broja naklona, između kojih se izriču ispovijedanje vjere i obred pozdravljanja. Klanjanje ima sedam pokreta, a završava prostiranjem tijela na tlo.

Džihad

Džihad ili sveti rat, doslovce znači 'borba'. S jedne strane Kur'an poziva vjernike da se bore na strani Boga protiv onih koji se bore protiv njega - premda im zabranjuje agresiju. S druge strane, također preporuča da treba ubiti one koji niječu Božje jedinstvo (pridodaju Bogu dionike), a Židovi i kršćani trebaju plaćati danak, ako se ne pokore.

Islamsko vjerovanje

O vjernici! Vjerujte Boga, Njegova Poslanika, Knjigu koju je objavio Svome Poslaniku i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj koji ne vjeruje Boga, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove poslanike i Sudnji dan, taj je daleko zalutao.
(Kur'an IV. 136)

Isus u Kur'anu

Islam vjeruje u proroke koje Bog šalje da propovijedaju jedinstvenost Boga i upozoravaju ljude na Sud. nekoliko proroka su veći od ostalih, posebno Adam, Noa, Abraham, Mojsije, Isus i Muhamed. Prema Kur'anu. Isusa je rodila Marija, ali on nije umro, a Bog je podigao Isusa k sebi. Jer smrt bi bila pogreška, a Prorok ne smije pogriješiti. Vjerovati da je Isus bio Bog, bio bi veliki grijeh 'pridodavanja dionika Bogu'.

Pet stupova Islama

1 Ispovijedanje vjera (šahada): "Nema boga do Boga i Muhamed je Božji prorok." Već i samo izgovaranje tog priznanja može biti dovoljno da netko postane vjernik.
2 Molitva (salat): Muslimani mole pet put dnevno - pri svanuću, u podne, usred popodneva, nakon zalaska sunca i rano uvečer - sami, u društvu ili u džamiji. Posebno je važna za odrasle muškarce zajednička molitva petkom u podne, kad se obično održi i propovijed.
3 Post (ramazan): U mjesecu ramadanu muslimani ne smiju jesti, piti, pušiti ili imati spolne odnose od izlaska sunca do zalaska.
4 Milostinja (zakat): Muslimani moraju davati dva i pol posto svojih prihoda i određenu svojinu u dobrotvorne svrhe.
5 Hodočašće (hadž): Musliman mora otići u Meku bar jednom u svom životu.

Zakon za život

U prvom i drugom stoljeću islama, njegovi su teolozi i zakonodavci izradili šerijat, zakon islama. Počiva na četiri temelja: prvo na Kur'anu; drugo na sunni proroka; treće na analogiji (kijas) (nastanak novog zakona iz prva dva); i četvrto, idžma, jednodušnom suglasnošću tumačenja (idžithad) vodećih stručnjaka (ulemima) za cijelu zajednicu.
Razvio se nepromjenjiv zakon ponašanja kojeg svi muslimani moraju slijediti. I šerijat, kao nijedan drugi sustav danas u svijetu, obuhvaća svaku pojedinost ljudskog života, od zabrane zločina do korištenja čačkalice, od organizacije države do najsvetije prisnosti u obiteljskom životu. To je "znanost o svim stvarima, ljudskim i božanskim". Dijeli sve djelatnosti u one obavezne i one za užitak, u one hvalevrijedne i preporučljive, na ono što se dopušta ili je zakonski neodređeno, što se ne sviđa i što je za osudu i na ono što je zabranjeno. Za muslimana ne postoji razlika između osobnog i zajedničkog, religijskog i svjetovnog, svetog i profanog, duhovnog i materijalnog. Ljudi Zapada teško mogu shvatiti i procijeniti svijet islama i Arapa, a isto tako je i obrnuto. Muslimani nadasve vjeruju u Stvoritelja, čiji je cilj za svijet sveobuhvatan; ljudi sudjeluju u njegovoj stvaralačkoj djelatnosti kao Božji predstavnici na zemlji.

Otkrivanje Božje volje

Islam je podijeljan na dvije skupine, na sunite i šijite. Glavna je razlika način na koji je otkriveno božansko vodstvo. Suniti (kojih je 90% ukupnog broja muslimana) drže se jednodušnosti zajednice obznanjujući sunnu Proroka. Šijitski muslimani radije se drže nadahnutih učitelja ili imama. Imami su potomci Alija, nećaka i posvojenog Prorokovog sina, koji je posjedovao tajne spoznaje i posebna tumačenja koja su do njega došla od samog Muhameda.
Preživjele su tri glavne skupine šijita. Zejdije u Jemenu prihvaćaju živi slijed nasljeđa imama. Šijiti Dvanaestero imama, koji vladaju u Iranu, vjeruju da je ta loza prestala s Dvanaestim imamom. Šijiti Sedmero imama ili Ismailiti u Indiji i Istočnoj Africi, sljedbenici su Age Kana i vjeruju da je loza prestala sa Sedmim imamom.
Obje skupine, ona od Sedam imama i ona od Dvanaest imama čekaju pojavu 'skrivenog imama' poznatog kao Mahdi. U međuvremenu, jer ne vjeruju u načelo jednodušnosti, njihovi vodeći teolozi nazvani mudžtehiduni smatraju se predstavnicima 'skrivenog imama' i obilno ispoljavaju svoju vlast u religijskim, zakonskim i čak političkim djelatnostima. To se jasno vidi u djelatnostima ajatolaha i mulaha u suvremenom Iranu (mnogi tvrde da su potomci Alije). Mudžtehiduni ne uvažavaju mišljenje ranijih zakonodavaca već posižu izravno za općim načelima koja se nalaze u Kur'anu, sunni i hadisi. Time se može objasniti njihov fundamentalizam.


Tur-ban
Posts: 2
Joined: 09/11/2005 07:11

Re: Islam

Post by Tur-ban » 10/11/2005 06:02

JBT wrote:Islam
Muslimanu je islam život. To je podređenje Alahu. A danas, s moći naftne industrije, kreće u osvajanje cijeloga svijeta.


Eh ... ziv bio, Islam je nekad davno krenuo u osvajanje svijeta - kad nisu znali sta da rade s naftom ....

Dar Mar
Posts: 14
Joined: 09/11/2005 07:59

Post by Dar Mar » 10/11/2005 12:40

U svemu se slazem stobom sto si ovdje napisao. Samo je problem sto lazes. Ili ovdje ili na islambosni. Prvo ovdje tvrdis:
Jedno od osnovnih kuranskih nacela je sadrzano u ajetu - LA IKRAHE FID DINNI ( U VJERI NEMA PRISILE


A dali je ovo poznato:
Koliko je meni poznato mi (Muslimani) smo duzni slijediti Kur'an casni i sunnet, a ne kako neki bolesni umovi zamisljaju da se islam mora uskladjivati prema vremenu, ili onako kako to pase "gospodi" jevrejima i amerima( kako ono braca kazu SINOVIMA MAJMUNA I SVINJA), e toga nema jarane moj, nego se oni moraju prilagodjavati islamu ili se borba nastavlja dok Allah s.v.t. ne presudi


Tada Abdumelik kaže:
Amin !

Da te Allah s.w.t nagradi !


Tolerantno i pobožno, nema što. A ovdje kao stvaraš sliku umiljatog janjeta koje samo želi diskutirati. [/quote]

healthwarning
Posts: 36
Joined: 10/11/2005 00:19

Post by healthwarning » 10/11/2005 12:42

Jesi li ti upravo uporedio Kur'anski ajet, sa necijim brljavljenjem po forumu? :D

User avatar
boogy
Posts: 829
Joined: 28/04/2005 13:02

Post by boogy » 10/11/2005 13:28

Ovih dana ste baš navalili sa svojim postovima po sa-x.
Nemam ništa protiv islama i dosta mojih prijatelja su muslimani.
Poste, idu u džamiju mole se. Ali nikada niko od njih nije napadno (kao što vi činite) došao iz čista mira i počeo sa svojom pričom " poslušaj me Islam je pravi put, Allah je jedini" itd. itd.
Takav pristup ljudima je sasvim pogrešan, suviše ste napadni što mnoge odmah u startu odbija.

Svašta napričaste o Kuranu i kako je on jedina prava objava.
Na tom području ste još uvijek "zeleni", kršćani imaju oko 600 godina radnog iskustva više, što nije mala stvar. :)

User avatar
stella_k
Posts: 2504
Joined: 09/03/2005 00:16
Location: Rodis se u Sarajevu i umires za Sarajevo

Post by stella_k » 10/11/2005 13:33

boogy wrote:Ovih dana ste baš navalili sa svojim postovima po sa-x.
Nemam ništa protiv islama i dosta mojih prijatelja su muslimani.
Poste, idu u džamiju mole se. Ali nikada niko od njih nije napadno (kao što vi činite) došao iz čista mira i počeo sa svojom pričom " poslušaj me Islam je pravi put, Allah je jedini" itd. itd.
Takav pristup ljudima je sasvim pogrešan, suviše ste napadni što mnoge odmah u startu odbija.

Svašta napričaste o Kuranu i kako je on jedina prava objava.
Na tom području ste još uvijek "zeleni", kršćani imaju oko 600 godina radnog iskustva više, što nije mala stvar. :)


Ma da dodam jos Vede...ako cemo se pozivati na starost....spisa....

User avatar
black
Posts: 15224
Joined: 19/06/2004 16:00
Location: ispod tresnje
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Post by black » 10/11/2005 13:42

stella eto sam ti dva puta pisao o Vedama na dvije teme... :-)

User avatar
stella_k
Posts: 2504
Joined: 09/03/2005 00:16
Location: Rodis se u Sarajevu i umires za Sarajevo

Post by stella_k » 10/11/2005 13:44

black wrote:stella eto sam ti dva puta pisao o Vedama na dvije teme... :-)


E neka si, hvala....
Procitala sam, vrlo lijepo. :-D

healthwarning
Posts: 36
Joined: 10/11/2005 00:19

Post by healthwarning » 10/11/2005 14:01

boogy wrote:Ovih dana ste baš navalili sa svojim postovima po sa-x.
Nemam ništa protiv islama i dosta mojih prijatelja su muslimani.
Poste, idu u džamiju mole se. Ali nikada niko od njih nije napadno (kao što vi činite) došao iz čista mira i počeo sa svojom pričom " poslušaj me Islam je pravi put, Allah je jedini" itd. itd.
Takav pristup ljudima je sasvim pogrešan, suviše ste napadni što mnoge odmah u startu odbija.

Svašta napričaste o Kuranu i kako je on jedina prava objava.
Na tom području ste još uvijek "zeleni", kršćani imaju oko 600 godina radnog iskustva više, što nije mala stvar. :)

Da su ovi napadni i da je njihov nacin "pozivanja" u islam pogresan i odbojan, potpuno si u pravu. Ali ovo sa 600 godina razlike si izvalio, samo tako. :D Kakve to veze ima sa bilo cime? A onda se na tebe nastavi ova zvjezdana :D sa Vedama :shock: nidje veze. :-)

User avatar
stella_k
Posts: 2504
Joined: 09/03/2005 00:16
Location: Rodis se u Sarajevu i umires za Sarajevo

Post by stella_k » 10/11/2005 14:05

healthwarning wrote:
boogy wrote:Ovih dana ste baš navalili sa svojim postovima po sa-x.
Nemam ništa protiv islama i dosta mojih prijatelja su muslimani.
Poste, idu u džamiju mole se. Ali nikada niko od njih nije napadno (kao što vi činite) došao iz čista mira i počeo sa svojom pričom " poslušaj me Islam je pravi put, Allah je jedini" itd. itd.
Takav pristup ljudima je sasvim pogrešan, suviše ste napadni što mnoge odmah u startu odbija.

Svašta napričaste o Kuranu i kako je on jedina prava objava.
Na tom području ste još uvijek "zeleni", kršćani imaju oko 600 godina radnog iskustva više, što nije mala stvar. :)

Da su ovi napadni i da je njihov nacin "pozivanja" u islam pogresan i odbojan, potpuno si u pravu. Ali ovo sa 600 godina razlike si izvalio, samo tako. :D Kakve to veze ima sa bilo cime? A onda se na tebe nastavi ova zvjezdana :D sa Vedama :shock: nidje veze. :-)


Kako nigdje veze??
Itekako ima. Bar staza, ako "nigdje veze".
I sta fali Vedama? :oops:

User avatar
black
Posts: 15224
Joined: 19/06/2004 16:00
Location: ispod tresnje
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Post by black » 10/11/2005 14:17

Pojmovi “savremen” i “moderan” nisu ekvivalenti, te da se savremeni svijet nalazi potpuno u sjeni modernizma. Naime, “savremen” označava najnovije doba, nešto što je u skladu sa današnjicom i ovaj pojam nije nužno negativan sam po sebi. “Moderan”, na drugoj strani, “znači ono što je odsječeno od Transcendentnog, od neizmjenjivih principa koji u stvarnosti vladaju svim stvarima i koje su obznanjene čovjeku kroz objavu u njenom najuniverzalnijem smislu.” Osnovna karakteristika savremenog svijeta jeste modernizam. On implicira samo ono što je isključivo ljudsko, a sad i sve više ispod ljudskog, i sve što je odvojeno i odsječeno od Božanskog izvora, suprotstavljajući se tako stvarnoj ljudskoj prirodi.

Čovjek je u modernom konceptu predstavljen kao čisto ovozemaljsko biće, “slobodan” od Neba, potpuni gospodar svoje vlastite sudbine, ograničen zemljom ali je isto tako i gospodar zemlje, zaboravan za sve eshatološke realnosti koje je on zamijenio nekim budućim stanjem savršenstva u profanom historijskom vremenu, ravnodušan, ako ne i potpuno suprotstavljen svijetu Duha i njegovim zahtjevima, i s potpunim nedostatkom osjećanja za sveto.”

Ovakav pogled na čovjeka je skorašnja pojava, “dok je tradicija uvijek pratila i zapravo karakterizirala ljudsko postojanje. Otkad čovjek živi na zemlji, sahranjivao je svoje mrtve i vjerovao u život poslije smrti i u svijet Duha. Tokom “stotina hiljada” godina ljudskog života na zemlji on je bio tradicionalan po shvatanjima i nije se “razvijao” što se tiče njegovog odnosa sa Bogom i prirodom, shvaćenom kao Božijim djelom i teofanijom, vidnom manifestacijom Boga... Ova historija, tokom koje je čovjek neprekidno slavio Božansko i vršio svoju funkciju kao Božiji namjesnik na zemlji, veoma je duga, dok se ovaj period modernizma koji danas dominira proteže od renesanse u Zapadnoj Evropi u 15. vijeku do današnjih dana.”

“Naime, ono što se dogodilo u postsrednjevjekovnom periodu na Zapadu bilo je to da su više ravni realnosti bile eliminisane, kako u subjektivnom tako i u objektivnom domenu. Nije bilo ništa više u čovjeku od njegovog razuma i ništa više u objektivnom svijetu nego ono što je taj razum mogao shvatiti uz pomoć normalnih ljudskih čula.

To se, naravno, moralo dogoditi ... jer da bi smo spoznali bilo šta, mora postojati neko sredstvo spoznaje adekvatno i primjereno prirodi onoga što treba da se spozna. A pošto je savremeni čovjek odbio da prihvati princip viši od sebe, očito sve ono što je proizašlo iz njegovog uma i misli nije moglo a da ne bude antropomorfno.”

To je ujedno i osnovna karakteristika modernizma, tj. njegova antropomorfna priroda kao forma misli koja negira svaki princip viši od čovjeka. Do srednjeg vijeka Apsolut, odnosno Bog je određivao ljudsko postojanje i razne razine realnosti, dok je poslije toga čovjek postao kriterij realnosti pa i istine. U centru svega se sada nalazi čovjek. On je vrhovna vrijednost, mjerilo i kriterij svih stvari. Sve što je izvan njegovih mogućnosti saznanja se jednostavno negira, a pitanje smisla time postaje tabu tema. Tako su religija i filozofija u potpunosti zamjenjene naukom, tj. znanstvenim racionalizmom ili scijentizmom, koji priznaje vrijednosti samo izmjerive, osjetilne percepcije i čiji su kriteriji i instrumenti saznanja čisto samo ljudski.

“Scijentizam suvremenu nauku razvija do cjelovite ideologije, do načina gledanja na sve stvari, i upravo je taj nazor postao dominantan u modernom svjetonazoru. Upravo scijentizam, u pitanju znanja, odbija razmatrati bilo koji drugi pogled osim naučnog, kao vid ozbiljnog razmišljanja, i odbija prihvatiti mogućnost bilo kojeg drugog načina spoznavanja, kao što je, npr. ono primljeno Objavom. Upravo je dominacija scijentizma učinila da religijski pogled na svemir djeluje kao intelektualno irelevantan, svodeći vjeru na subjektiviziranu etiku i pitanja osobne savjesti.”
Ovakav pogled na svijet uništio je duhovnu realnost modernog čovjeka i učinio da on prihvati scijentizam kao svoju “vjeru”. U tom kontekstu on “gleda na naučnike kao što su ranija društva gledala na svećenike...oslanja se na njihovo znanje za koje smatra da je apsolutno i sigurno, mada ne razumijeva bit ili detalje tog znanja. Ljudi su (prije) vjerovali svećenicima i učenima u vjeri mada nisu mogli provesti život ispitujući valjanost znanja koje su ti ljudi posjedovali. Odlazili su im po odgovore na konačna pitanja i oslanjali se na njihove odgovore za svoje spasenje... Danas, većina ljudi, ne samo na zapadu već posvuda gdje se proširio modernizam, smatra da naučnici posjeduju konačne odgovore na pitanja ne samo posve naučne prirode već i na ona koja leže izvan domena same nauke. Zato se npr. javljaju knjige koje iznose stanovišta uglednih fizičara o pitanju Boga ili besmrtnosti duše, i čak ako neki fizičari daju gotovo djetinjaste izjave o pitanjima izvan njihovog izravnog područja kompetencije, ona su smatrana vrlo važnim upravo zato jer potiču od strane fizičara.”
Iz ovog razloga se u svijetu današnjice um smatra apsolutom, neovisanim i od objave i od spoznaje.
Poznato je da je znanost nedostatna kad se pred nju stave pitanja smisla života. Međutim, kako ona ne mogu naprosto nestati, bezuslovno se od “naučnika” prihvataju bilo kakvi odgovori ma koliko besmisleni i apsurdni oni bili. Nauka ne može obuhvatiti cjelokupnost čovjekovog bitisanja i dati odgovore na sva njegova pitanja. Ona se može samo protumačiti kao “legitiman način spoznavanja određenih karakteristika prirodnog svijeta...ali ne i cijelog svijeta. Ako se može prihvatiti njeno ograničeno vršenje, ono treba biti uključeno u jednu općenitiju shemu ili hijerarhiju znanja u kojoj bi viši oblici znanja dominirali, no ne nužno i poništili znanje kvantitativnog aspekta prirode, stečeno suvremenim naučnim metodama.” Dakle, nauka ne može biti sama po sebi “religija” niti može biti nadomjestak za nju. Čovjek se ne može otcijepiti od transcendentnog a da se ne suoči sa ponorom besmisla.

Ispravna vjera daje opravdanje postojanja nauke uopšte, dok nauka dokazuje ispravnu vjeru. One su komplementarne, nadopunjuju se, i samo kao takve trebaju da budu najbitniji faktor oblikovanja ljudskog života.
Druga osobina modernizma koju je bitno istaći, a koja je “usko povezana sa antropomorfizmom jeste nedostatak principa koji karakterizira savremeni svijet. Ljudska priroda je isuviše nestalna, promjenjiva i burna, da bi mogla da posluži kao princip za nešto. Radi toga način mišljenja koji nije u stanju da prevaziđe ljudski nivo i koji ostaje antropomorfan ne može, a da ne bude lišen principa.”
I kao takav, bez apsolutnih, vječitih, univerzalnih “Nebeskih principa”, čovjek ipak “nastoji da uspostavi savršeni društveni poredak putem čisto ljudskih sredstava. On zanemaruje prisustvo zla na svijetu u teološkom smislu i cilja na to da čini dobro bez Boga, kao da je moguće stvoriti jedan poredak zasnovan na dobroti, ali udaljen od izvora sve dobrote.”
“Ovdje se mora potvrditi, da ni empirizam, ni vrednovanje putem indukcije, niti oslanjanje na podatke čula onako kako ih potvrđuje razum, ne mogu poslužiti kao principi u metafizičkom smislu. Oni su svi vrijedni na svom vlastitom nivou, kao i nauka koja je pomoću njih stvorena. Ali su oni odvojeni od nepromjenjivih principa, kao i moderna nauka, koja je otkrila mnoge stvari na određenom nivou realnosti, ali zbog ove odvojenosti od viših principa, dovela je do neravnoteže samim svojim otkrićima i izumima... Moderna nauka, dakle, i njena uopštavanja, poput drugih plodova tog načina razmišljanja i djelovanja, što ga povezujemo s modernizmom, trpi od nedostatka principa koji karakteriziraju moderni svijet, nedostatka koji se osjeća do još većeg stepena kako se odvija historija savremenog svijeta.”

“Napokon, postoji još jedna karakteristika moderne misli koju je bitno spomenuti i koja se odnosi na sve što je gore izneseno. Ta karakteristika je gubitak osjećanja za uzvišeno. Savremeni čovjek se praktično može definisati kao ova vrsta čovjeka, koji je izgubio taj osjećaj, i njegova misao je upadljiva po tom nedostatku svijesti o uzvišenom.” Time je postao samo još više dezorijentisan u svijetu u kojem on postoji bez uticaja njegove volje.

Sve ove karakteristike savremene misli o kojima je bilo riječi, naime, njena antropomorfna priroda, nepostojanje univerzalnih principa, gubljenje osjećanja za uzvišeno, odsječenost od transcendentalnog,... sve one su “očito u suprotnosti sa načelima tradicionalne islamske misli, isto kao što je moderna koncepcija čovjeka iz koje ovi uzroci mišljenja proizilaze suprotna tradicionalnoj islamskoj koncepciji čovjeka.”
“Odvajanjem” Ruku Božijih od Njegova stvaranja, negiranjem bilo kojeg principa iznad pukog ljudskog, zaboravljanjem Transcendentne istine, svijet postaje kružnica bez središta i to iskustvo gubitka središta ostaje egzistencijalna realnost za svakoga ko prihvata ove teze modernizma.”

healthwarning
Posts: 36
Joined: 10/11/2005 00:19

Post by healthwarning » 10/11/2005 14:18

Govorilo se o religijama koje su vrlo srodne i imaju dosta toga zajednickog, a Vede s tim nemaju nikakve veze. Ne ismijavam se ja, ali ipak su to kruske i paprike. :D

Cube
Posts: 24
Joined: 10/11/2005 00:33

Post by Cube » 11/11/2005 00:52

Solidan tekst osim onog dijela o Isusu ( Isa as ), svi poslanici, pa i Isa as su umrli i ne stoji ono da bi bio grijesan sto je umro.
ne znam kako si to zakljucio !

zlajaBHF
Posts: 1089
Joined: 31/03/2005 23:51
Location: Dijaspora

Post by zlajaBHF » 11/11/2005 01:03

Gdje ste nasli ovaj tekst, na serbian cafeu ?????

Koji ste vi misevi komunisticki.....

User avatar
JBT
Posts: 5016
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

Post by JBT » 11/11/2005 01:15

Gdje ste nasli ovaj tekst, na serbian cafeu ?????

Koji ste vi misevi komunisticki


Zlaja, na ovom forumu su insinuacije odavno definisane kao simptom nemoci. Pocni diskutovati sa argumentima.

I da, nije sa serbijankafea. Tamo nikad nisam bio gost, a kako primjecujem, ti jesi.

zlajaBHF
Posts: 1089
Joined: 31/03/2005 23:51
Location: Dijaspora

Post by zlajaBHF » 11/11/2005 01:23

Hehe....nisam nikad bio na tom sajtu ali sam cuo o kakvom se radi.

Jednostavno nemam zivaca niti volje da diskutujem preko foruma, zato i neiznosim nikakve dokaze" ili argumente, tako da sam sam kriv, ali nemogu da nedam komentar kada citam notorne lazi i kada ljudi iskrivljuju histoiju, kao u ovom tekstu.

Kao sto rekoh necu da idem u detalje jer mislim da je bezmisleno diskutovati po forumima !

Cube
Posts: 24
Joined: 10/11/2005 00:33

Post by Cube » 11/11/2005 01:24

Pa dobro, moze se lako zakljuciti da je tekst pisao nemusliman !
I po terminima, i po nekim pogresnim navodima !

Ali sve u svemu tekst je OK !

Greska je u objasnjenju statusa Ise as, te u onom djelu u kojem govori o periodu nakon ulaska muslimana u Mekku !
Cini mi se da sam negdje procitao da je bilo rijec od svega nekoliko ubijenih nakon tog ulaska, a ostali su pusteni.
Provjerit cu , pa cu javit !

Ali, JBT kad vec spominjes argumente, onda bi bilo lijepo da navedes i izvor teksta, jer me bas interesuje odakle ona teza o Isusu i grijehu smrti !
Bilo bi dobro da navedes izvor, a ako si autor, da objasnis kako si dosao do tog zakljucka !

User avatar
JBT
Posts: 5016
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

Post by JBT » 11/11/2005 01:28

Moj ti je savjet da nikad u zivotu ne zapocinjes nesto sto unaprijed znas da neces zavrsiti.

User avatar
JBT
Posts: 5016
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

Post by JBT » 11/11/2005 01:39

Text je sa jedne krscanske stranice.
Svako ko misli da neki dijelovi nisu ispravni ili da su nepotpuni moze dati svoje misljenje.
Pokusavati to uraditi fokusiranjem na moju licnost i moje porive je besmisleno. Ili bolje receno, nema veze sa temom.

zlajaBHF
Posts: 1089
Joined: 31/03/2005 23:51
Location: Dijaspora

Post by zlajaBHF » 11/11/2005 01:41

To hoces da kazes da ti zavrsis svaku temu na koju das komentar... ???

Za mene je vec zavrsena tema, rekao sam sto sam htjeo, tekst nije tacan a ti koji si ga stavio vjervatno si izfrustrirani komunista koji mrzi Islam ! Meni si ostavio ovaj dojam.

Nisi ti jedini, ima ih mngo ovdje, nezanima vas Islam nikako, nevjerujete u Kuran itd, ali svaki dan otvorite barem po jednu novu temu nasoj nam vjeri ! Veoma zanimljivo ...

Cube
Posts: 24
Joined: 10/11/2005 00:33

Post by Cube » 11/11/2005 01:43

JBT wrote:Text je sa jedne krscanske stranice.
Svako ko misli da neki dijelovi nisu ispravni ili da su nepotpuni moze dati svoje misljenje.
Pokusavati to uraditi fokusiranjem na moju licnost i moje porive je besmisleno. Ili bolje receno, nema veze sa temom.


Ne, nema veze sa tvojom licnoscu ni fokusiranjem na nju, zato sam te i pitao tko je izvor teksta.

Procitat cu jos koji put i konsultirati se sa literaturom, pa se javim sutra, kad se naspavam.

Ima par stvari za koje sam gotovo siguran da nisu u potpunosti tacne, ali necu nista dok ne provjerim..

User avatar
JBT
Posts: 5016
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

Post by JBT » 11/11/2005 01:58

To hoces da kazes da ti zavrsis svaku temu na koju das komentar... ???

Za mene je vec zavrsena tema, rekao sam sto sam htjeo, tekst nije tacan a ti koji si ga stavio vjervatno si izfrustrirani komunista koji mrzi Islam ! Meni si ostavio ovaj dojam.

Nisi ti jedini, ima ih mngo ovdje, nezanima vas Islam nikako, nevjerujete u Kuran itd, ali svaki dan otvorite barem po jednu novu temu nasoj nam vjeri ! Veoma zanimljivo ...Posto ti niti jedan navod nije tacan (mozes mi vjerovati ili ne, ali ako vjerujes onda bar nisi u zabludi) onda ti nije dobar ugao iz kojega gledas na svijet. Ne govorim ovo da bih te ponizio nego ti cinim uslugu. Sto prije promjenis taj ugao, prije ces poceti biti u pravu.

Ne, nema veze sa tvojom licnoscu ni fokusiranjem na nju, zato sam te i pitao tko je izvor teksta.

Procitat cu jos koji put i konsultirati se sa literaturom, pa se javim sutra, kad se naspavam.

Ima par stvari za koje sam gotovo siguran da nisu u potpunosti tacne, ali necu nista dok ne provjerim..

Fino. Religija, ma o kojoj da se radi, je ipak filozofija.

zlajaBHF
Posts: 1089
Joined: 31/03/2005 23:51
Location: Dijaspora

Post by zlajaBHF » 11/11/2005 02:07

Mislio sam da se necemo vrijedjati....

Neiznenadjuje me da mislis da sam glup, jer kako sam primjetio na tvojim postovima, takvo misljenje imas o svim Muslimanima.

Nisam rekao da niti jedan navod nije tacan, naravno da ih je mnogo tacnih, ali nerazumijem zasto stavljas tekst za koji znas da nije tacan u potpunosti ???? Znam da ga nisi stavio da bi cuo neki dobar komentar ili da bi naucio nesto novo, nego cisto to radis iz provokacije.

User avatar
JBT
Posts: 5016
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

Post by JBT » 11/11/2005 02:25

Kazem ti, mijenjaj ugao.
Inace, trpas mi rijeci u usta.
Te ja mislim da si glup, te da tako mislim o svim m(M)uslimanima, te da sam provokator......
Ti bi mogao za KOS raditi. Svasta bi ti narodu podmetnuo.
:)

Nego, ne budali. Nije mi ni na kraj pameti da ovee minute gluhog doba trosim na prepucavanje.
Uzmi lijepo pred sebe pola sata pa napisi sta ti se ne svidja u textu i rahat i ti i ja.

zlajaBHF
Posts: 1089
Joined: 31/03/2005 23:51
Location: Dijaspora

Post by zlajaBHF » 11/11/2005 02:44

Hehehehe...jos ti o KOS-u sanjas....

Nestavljam ti rijeci usta, jednostavno to govore tvoji postovi.

Navest cu par primjera...

U tekstu pise da su muslimani preselili u Medinu jer su ih pozvali gradjani Medine.

To nije tacno, Muslimani su istjerani i Mekke a tadasnji vladari tog grada su ubili mnoge Muslimane a pokusali su ubiti i poslanika Muhameda saws.

U tekstu pise da su Muslimani istjerali Jevreje, sto takodje nije tacno, znas i sam da su Jevreji uzivali slobodu tokom boravka u Islamskoj drzavi, sto se nemoze reci za njihova prava u krscanskom svijetu.

U tekstu pise da su Muslimani napali Mekku, sto nije istina. Muslamani su se usetali u Mekku i nisu se osvetili narodu Mekke niti njihovim vladarima.

Post Reply