Intervju sa Gajom Sekulicem u Danima?

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
User avatar
vedderedi
Posts: 1002
Joined: 20/09/2004 12:50

Intervju sa Gajom Sekulicem u Danima?

#1

Post by vedderedi » 03/11/2006 20:25

Moze li neko postaviti ovaj intervju na forum? Ljubazno vas molim!

http://www.bhdani.com/default.asp?kat=t ... tekst_rb=4


User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

#2

Post by danas » 04/11/2006 04:37

DANI - Broj 490 - 03.11.2006

Intervju Dana: Gajo Sekulić
Naši nacionalisti još sanjaju o svojim čistim državama

Profesor Sarajevskog univerziteta, filozof, jedan od najžešćih kritičara medjunarodne politike u BiH, zagovornik socijalne pravde, za Dane govori o Miloradu Dodiku i Krugu 99, budućnosti socijaldemokratije u BiH, nacionalističkim pokretima, medijima i svojoj knjizi

Senad Pećanin


DANI: Nedavno je objavljena Vaša knjiga Individuum i nasilje - 1991.: Otvorena pisma protiv rata. U njoj su, izme u ostalog, i Vaša javna pisma upućena ključnim akterima raspada Jugoslavije: Miloševiću, Tu manu, Izetbegoviću, Kučanu, Gligorovu, Ćosiću, Markoviću, Mesiću... Zanima me zašto ste odlučili objaviti ova pisma? Kako bi podnijeli ocjene po kojima se radi o jednom časnom ali potpuno promašenom metodu angažmana u sprečavanja dolazeće tragedije?

SEKULIĆ: Interesantno je da se i Vi pridružujete prešućivanju jedne ipak jedinstvene i interesantne knjige, što radi i izdavač već pet mjeseci. Hvala Vam što mislite da su moja pisma šesnaestorici najvažnijih lidera yu-krize u ljeto 1991. predstavljala "častan angažman", ali moram prokomentarisati Vaše pravo da o tome mislite kao o "potpuno
promašenom metodu angažmana u sprečavanju dolazeće tragedije". Moj nenadmašni profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gospodin Vanja Sutlić, često je ponavljao da "samo oni koji bi da istinski žive mogu promašiti svoj život". Čini mi se da je Vaš stav rezultat nedovoljno pažljivog čitanja, kako 1991. u Oslobodjenju, tako i danas u formi knjige, ali i nekih Vaših predrasuda o sebi sâmom. Najbolje u svemu ovome je činjenica da se meni beskrajno svi a Vaš otvoreni i nesnishodljivi stav. To je jedini ambijent diskusije koji mi se svidja. Ali, i ja sam, bar po mom uvjerenju, jedan od takvih.

Dalje idemo otvoreno i oštro. Prvo, napisati 16 velikih pisama u 16 dana, bez ikakve prethodne pripreme, predstavlja rudarski posao od zore do zore. Drugo, početak jula 1991. je vrijeme kada Amerikanci odustaju od zalaganja za demokratsku rekonstrukciju Jugoslavije. To sam naslutio iz nekoliko razgovora sa Zimmermanom kao član delegacije Pretparlamenta Jugoslavije. Tada se dogadjala slovenačka revolucionarna operacija oslobadjanja od JNA. To je vrijeme kada postaje jasno da nejedinstvene evropske nacionalne diplomatije snažno doprinose stihijnoj logici rušenja jedne države u ime podrške ovim ili onim republikama, potpuno ignorišući državni suverenitet zemlje u ime principa prava naroda na samoodredjenje. One podržavaju stanje neistovremenih izbora u republikama tokom 1990., što će završiti jadnim i katastrofalnim procedurama neistovremenih priznavanja novih etnonacionalnih država nastalih iz bivših republika sa avnojevskim granicama, i to sve bez ikakve savezne procedure - koja je bila moguća. Za te ciljeve - naročito za savezne izbore za najminimalnije zajedničko parlamentarno tijelo i za ugovor o miru - zalagao se Pretparlamanet na svojih 6 sjednica, kao i Okrugli sto vlasti i opozicije Jugoslavije. Sve su sjednice bile u Sarajevu, te sam i zato ja bio predsjednik Pretparlamenta.

Ne treba ni spominjati da su ove dvije inicijative UJDI-ja i 36 opoozicionih stranaka, NGO-a i društvenih pokreta bile najznačajnije direktne akcije liberalno i socijaldemokratski orijentiranih gradjana i gradjanki. Nisam ja bio kabinetski intelektualac koji se preko noći pretvara u etnointelektualca, već skromni mirovni i demokratski aktivista koji pruža otpor nacionalizmu i ratu. Okrugli sto nudio je nacrt ugovora o miru izme u 6 republika, ali to nije uspjelo. To je podržavao samo Alija Izetbegović, dok su se Kučan i Gligorov stalno nešto nećkali. Da, ja sam zajedno sa stotinama sličnih intelektualaca najrazličitijih duhovnih i političkih opredjeljenja surovo poražen,pa bi bilo bolje da govorite o razlozima historijskog poraza normalnih gradjana, a ne o promašenom angažmanu. Osim toga, i iza nekih pisama stoji angažman. Radi se o pismu Dobrici Ćosiću, pored zajedničkog i posebnih pisama Miloševiću i Tu manu, u kojem im predvi am yu-Nürnberg zbog buduće podjele Bosne. Prije početka medjunarodne konferencije povodom 50 godina NOB-a i revolucije, susreo sam u holu hotela Jugoslavija Dobricu Ćosića u društvu sa nekim poznanicima. Već tada je rekao da "ako" Slovenci imaju pravo praviti državu Slovenaca, "onda" to imaju i Srbi bez obzira gdje žive. Odmah sam rekao da će u tom slučaju BiH plivati u krvi. U svom govoru on je isto rekao i ja sam javno reagirao, što sve postoji kao materijal u mojoj knjizi, ali i u nekim drugim knjigama. Da bih Vas još malo potaknuo na kritičko ali ne i na nihilističko mišljenje, reći ću i ovo: budući da su sve nove države nastale iz bivših republika svoju legitimaciju dobile samo na republičkoj demokratskoj razini bez ikakve savezne procedure, i danas ih smatram doduše legalnim ali liberalno-demokratski gledano nelegitimnim. Eto, zato su moja Otvorena pisma protiv rata iz 1991. interesantna i otvorena za raspravu, pogotovu u BiH u kojoj od 1991. nema ozbiljne znanstvene rasprave o našoj drami. Umjesto toga, divljaju lažne ideologije, kako u manjem tako i u nešto većem entitetu. Svi mediji daju tome snažan doprinos.

DANI: Da li Vas je aktuelna politička i opća društvena situacija u BiH dovela u iskušenje da se na isti način obratite i sadašnjim akterima bh. agonije? Ko bi bili primatelji Vaših pisama, ako biste se na to odlučili?

SEKULIĆ: Ne. Svaka historijska situacija je posebna. Osim toga, sada imam 15 godina više. Vaša generacija je na potezu. Bar sada, ako ne prije i pravovremeno. Ni ranije ni sada nemam konkretnih političkih ambicija. Naprosto, ja sam samo sudjelovao u nečemu što je važno, ali je kapituliralo pred vojskovodjama i zločincima. Uostalom, nije bilo tada
kao ni danas nikakvog izgleda da stvaramo internacionalne brigade u BiH. U tome ne bih svakako učestvovao, jer odavno kao credo svog života uzimam princip nenasilnosti. Uostalom, danas i nema političara visokog stila, osim par izuzetaka.

DANI: Ko su izuzeci?

SEKULIĆ: Nisam selektor. Možda je moj stav ipak stav nekog nekontrolisanog očajanja zato što stvari idu loše. Ipak: Komšić, Lagumdžija, raniji i eventualno budući Dodik, Čavić kada predje u socijaldemokratiju, davni Silajdžić da nije izgubio samokontrolu, tihi, kompromisni i ozbiljni Tihić itd.

DANI: Mislite li da na ovdašnje političke lidere ikakvog uticaja imaju stranački neangažirani intelektualci, umjetnici, nevladine organizacije?

SEKULIĆ: Imaju valjda simbolički uticaj. Vlast i moć, ako idu s parama, opaka su bolest. Uglavnom je neizlječiva. Nevladine organizacije igraju sve veću ulogu. Pogledajte akcije Dosta i Grozda tokom izbora.

DANI: Kakve utiske nosite nakon susreta sa Miloradom Dodikom na sesiji Kruga 99?

SEKULIĆ: Bio je to značajan momenat u Dodikovoj karijeri, a izazov za nas. Došao je zato što zna da je u predizbornoj kampanji pretjerao. Argumentirao je svoju spremnost na kompromis, na dijalog, na toleranciju. Bio je to drugačiji Dodik, onaj Dodik koji je nagovijestio da je nekada bio socijaldemokrat.

DANI: Trebaju li se nevladine organizacije ponašati onako kako ste se Vi i Krug 99 ponašali prema Dodiku - pragmatično, želeći uspostaviti dijalog, zaboravljajući čime se Dodik služio u predizbornoj kampanji i, po mome sudu, snishodljivo - ili je Vaša moralna zadaća reći "popu pop, bobu bob"?

SEKULIĆ: Kako Vi znate kako smo se ja ili drugi ponašali na toj sjednici kada niste bili prisutni? Ako mislite da je dovoljno ono što je Studio 99 emitirao, treba da znate da naše diskusije nisu emitovane. Bilo bi dobro da su bar neki vaši kolumnisti bili prisutni. Ipak, evo nekoliko informacija. Prvo: na Dodikovu tezu da je protiv BiH kao "gradjanske države", reagirali su odlučno naročito Določek, Repovac i Finci. Podsjetili su da se oni zalažu za ravnotežu izme u etničkog i gradjanskog načela u izgradnji buduće bh. države, što je Dodik u diskusiji prihvatio, dodavši da to tako e stoji u programu SNSD-a.

Drugo: Dodik je potencirao diskusiju o bh. državi kao federalnoj, svakako kao o Federaciji dva entiteta. Diskusija je ukazala na mnoge druge mogućnost federalnog ustrojstva bh. države, a ne samo kao federacije entiteta. Na to sam naročito ja ukazao, kazavši da opcija liberalne demokratske gradjanske države BiH kao proste države, dakle kao Republike BiH, još uvijek dolazi u obzir, ukoliko o tome ne bi odlučivali nacionalisti, budući da sam uvjeren da demokratski artikulirano uredjenje BiH kao republike tek otvara pravi prostor za jednakopravnost naroda, njihovu konstitucionalnost, a ne samo konstitutivnost. Nacionalisti bi se možda na kraju i dogovorili o bh. državi kao federalnoj kada bi se saglasili o novoj teritorijalnoj raspodjeli.

Treće: Vaša mrzovolja prema Krugu 99 je legendarna i neutemeljena. On je nastao u ratu. Kako tada tako i danas čine ga individualni i zajednički angažmani niza akademika, profesora univerziteta, inostranih počasnih članova, novinara, umjetnika, pa čak i istaknutih članova pojedinih partija.

Svako može koliko može. Ako Vi mislite da su u procesu teškog konstituisanja bh. demokratske kritičke javnosti dovoljni Dani u njihovoj intelektualnoj i moralnoj uzvišenosti, onda tako i mislite, jer na to imate pravo. Uostalom, bilo je dovoljno samo jednom reći Dodiku da je ove izbore dobio nacionalnom ili nacionalističkom retorikom. To je učinjeno na samom terenu diskusije, pa je on sasvim otvoreno priznao da nema vremena za teoriju jer je potpuni pragmatičar. Moglo mu se svakako reći da se u predizbornoj kampanji od socijaldemokratskog bika pretvorio u nacionalističkog ovna-predvodnika, što je tačno, ali bi to bio prekid dijaloga. Za dijalog sam i sa Harisom Silajdžićem, mada je svojom napoleonovskom nihilističkom logikom u pravcu bespogovornog ukidanja RS-a, što bi ukinulo i Federaciju i radna mjesta stotina federalnih i kantonalnih ministara, te srušilo jake nade tog novog državnog plemstva, privukao mnoštvo bošnjačkih glasača na štetu umjerenijeg, "civiliziranijeg" nacionaliste. Nama je s njima ući u kritički dijalog.

Prva pretpostavka takvog dijaloga je uzajamni respekt, čak i najtvrdjih protivnika. Na Dodikovu ocjenu da je Komšić pogriješio što je prihvatio kandidaturu za člana Predsjedništva, rečeno mu je da je Komšić hrvatske nacionalne stranke dobro uzdrmao, što svakako nije uradio Silajdžić u odnosu na bošnjačke nacionalne stranke. Najznačajnije je bilo pitanje upućeno Dodiku o njegovom odnosu prema socijaldemokratskom profilu SNSD-a, na što nije odgovorio, jer, bar za sada, nije ni mogao. Uostalom, mi nismo psovačko društvo. Dosta nam je narcisističkog vrijedjanja sugovornika u polemici u našim medijima. I Dani imaju neke saradnike koji se ponašaju kao Subjekt Koji Sve Zna sa minimumom domaćeg i etičkog vaspitanja. Prema njima, mi smo u Krugu, bez obzira na velike mane, proste "neznalice". Spremni smo na dijalog i sa najvećim protivnikom. Naročito s takvima. Pa i s Vama.

DANI: Zar se zaista svi "naši mediji" mogu izjednačiti u "narcisističkom vrijedjanju" kaometodom polemike? Na koje to saradnike Dana mislite?

SEKULIĆ: Nezadovoljan sam ponekad istinski sjajnim publicistima. Čak i sa Ivanom Lovrenovićem, koga katkad i studiram. Izložen je neumitnoj tehnologiji produkcije priloga u magazinu, i stavovi ne bi morali biti toliko apodiktični, kao što je izgleda i ovaj moj stav. On ipak najmanje psuje. Kao što spaljivanje knjiga nije argument, tako to nije ni mizantropsko i pakosno vrije anje ljudskog dostojanstva protivnika, kako se katkad i kod vas radi. Suprotni stavovi u svakom slučaju ne zavise od fizičkog izgleda protivnika.

DANI: Po čemu se aktuelna nacionalistička radikalizacija u BiH razlikuje od one u predvečerje rata?

SEKULIĆ: Razlika je ogromna. Onda nije bilo tako vidljivo da rat dolazi. Vaša generacija je svuda prelako obukla uniforme. Čak sam i ja to htio u maju 1992. poslije pogibije Višnje Šaravanje (32), s kojom su rasla i moja djeca. Taj dan je pukao moj načelni pacifizam. Na mobilizacijskom mjestu u Hrasnom II višestruko me je ismijavao neki Žućko povodom mojih mnogobrojnih identiteta, zaključivši da "nam" takvi ne trebaju. Uostalom, on je prije mene tačno zaključio ono što taj dan ja nisam bio u stanju. Danas nije tako vidljivo da je mir u BiH trajan i stabilan, odnosno "dobar" i vidljiv. Već sam ga odavno nazvao "hladnim mirom". Ne postoji nijedna pouzdana strategija za "mirnu Bosnu", ni spolja ni iznutra. Spolja nas umrtvljuje mrcvarenje sa NATO-om, namjesto moguće neutralne bh. politike, tako e nas uspavljuje mrcvarenje sa "ulaskom" u EU, namjesto prijema čitavog regiona u EU odmah i bez izuzetaka, makar sa specijalnim statusom. Napolju kao i ovdje nema demokratske odnosno liberalno-demokratske alternative kapitalizmu, koja je moguća i u projektu liberalno-demokratskog socijalizma (Rouls). Iznutra moć projekta čistih etničkih država koja je razorila Jugoslaviju - a razorila bi i Španiju da su prvi izbori poslije Frankove smrti održani samo u Kataloniji, Baskiji i kastiljanskoj Španiji, i to ne istovremeno već jedni za drugima uz navijanje evro-američkih diplomatija - ostala je nepromjenljiva konstanta unutrašnjih etničkih politika u BiH. Ona se poslije Daytona dalje institucionalizira. Jedni i dalje mrze druge ili zbog rata kao gradjanskog ili zbog rata kao agresije, što su poluistine, jer je to sve bilo. Crtanje karata bez rata, ali unutar politike kao produženja rata političkim sredstvima, nije iscrpilo sve rezerve. Ovo su ipak neke sličnosti predratne i sadašnje situacije, mada zaključivanje prema sličnosti mrsi račune logičkog mišljenja.

Naši nacionalisti još sanjaju o svojim čistim državama. Šta ih može spriječiti u tome, možete slobodno pitati, pošto s njima nema sreće. Stop nacionalistima može, možda, ostvariti samo nenasilna liberalno-demokratska revolucija širokih slojeva obespravljenih ljudi, stigmatiziranih nacionalnih manjina, ogromnih masa nezaposlenih koji vape za vlastitim nezavisnim sindikatom, mase slabo plaćenih radnika i namještenika, politički zrelih dijelova srednje klase, studenata/ studentkinja, politički i rodno samosvjesnih žena...

Ne klimajte glavom, nihilisti (ne obraćam se Vama), sve to već postoji - predstoji samo unutarnja autonomna artikulacija! Primjećujete da ne spominjem ni Srbe ni Hrvate ni Bošnjake ni nas Ostale. To činim zato što su oni tako e u svim gornjim ulogama koje im je dodijelila historija i avet rata i zločina. Tek ako se boriš za svoju vlastitu slobodu kao čovjek u obilju svojih odredjenja, u koje spadaju u tvoja nacionalna odre enja i njihova izvrsna specifičnost, dospjet ćeš do elementarnog nivoa demokratije i vlastitog dostojanstva. Zašto nenasilna demokratska revolucija? Prosto zato što imamo posla sa radikalnim nacionalnim revolucionarima, kao akterima serije zakašnjelih i nezavršenih etnonacionalnih revolucija na tlu Jugoslavije i BiH, koje su prihvatile nasilje kao metod stvaranja čistih država. Nasilje su oblikovale putem serije gra anskih ratova i agresija. Njihovim sredstvima - dakle nasiljem - nije moguće radikalno preokrenuti društveno biće BiH.

DANI: Kako zamišljate u današnjoj Bosni i Hercegovini mogućnost pojave političkog subjekta "nenasilne liberalno-demokratske revolucije"? I nisu li pojmovi nenasilno i revolucija pomalo nespojivi?

SEKULIĆ: Priča o subjektu neke revolucije je teorijski vjerovatno prevazidjena. Lukač je govorio o proleterima kao subjektima i objektima revolucije: subjekt su budući da reprezentuju sve beznadežne ljude, a objekt su jer su oni upravo onaj "predmet" promjene koji se emancipira u slobodne ljude. Kažu da to nije uspjelo u dosadašnjim lošim formama revolucija. Danas Antonio Negri govori o "mnoštvu" (Multitude) kao horizontu revolucionarne promjene. To je svakako otvoreno pitanje na kojem predugo radim i o tome ne mogu referirati ovaj put. Ne, pojmovi revolucije i nenasilnosti se ne isključuju. Sjetite se šta su uradili Gandi i King. Osim kod nas, sve demokratske revolucije u postsocijalističkim zemljama poslije 1989. izvedene su nenasilnim putem, mada nisu donijele nešto bitno novo niti u pogledu demokratije niti novih oblika privredjivanja. One su se jednostavno prilagodile hegemonijalnoj prirodi savremenog kapitalizma. Svakako, nenasilne bitne promjene teško uspijevaju, ali to nije razlog da se iznova ne bi trebalo pokušavati.

DANI: Plaši li Vas najava zatvaranja OHR-a?

SEKULIĆ: Ne. Pa oni odavno ne znaju zašto su to - osim da prošire krug "državnog plemstva" (Burdije) takozvane evrokratije.

DANI: Da li je SDP BiH mogao postići bolji rezultat na ovim izborima? Je li "do njih" ili do stvorenog ambijenta u kojem su izbori održani?

SEKULIĆ: Zapanjen sam ovako dobrim rezultatima SDP-a. I da su bili mnogo bolji prije i tokom kampanje u osnovnim porukama - možda bi još gore prošli. U onakvom izbornom ambijentu svaka bi ruža uvela, a oni su preživjeli. Čaršijske i salonske priče o boljem vodji i SDP-a, koji bi spasio partiju, još pate od paganskog obožavanja vodje. Zlatko je Zlatko, i on svakog dana i u svakom pogledu uči demokratsku ozbiljnu politiku, te zajedno sa ogromnom masom socijaldemokrata i njihovih simpatizera nije nikada podlegao etnonacionalizmu. Njemu nije izlaz u tome da većinska nacija prigrli socijaldemokratiju, već da to rade svi slično orijentirani ljudi raznih nacionalnosti, polova, različitih socijalnih slojeva, ljudi grada i sela, ljudi svih stupnjeva obrazovanja, gra ani oba entiteta itd., zajedno sa ljudima iz relativno većinske nacije. Sve bi ovo moglo da važi i za SNSD koji je civilizacijski mnogo važniji od Dodika. Buduće savezništvo dvije socijaldemokratije sa takodje ipak preživjelim liberalnim demokratima predstavlja osnovu za nadu u normalnu i dosadnu budućnost bez mnogo histerične politike. Njihov prvi i najteži problem je liberalno-demokratsko rješenje jednakopravnosti gradjanki i gradjana koji pripadaju različitim nacionalnostima u BiH. Oni to rješenje za sada samo nagovještavaju. U intelektualnoj javnosti skromno je nabačena ideja "civiliziranja nacionalizma" (Puhovski, Vlaisavljević) odnosno nacionalno/ nacionalističkih partija kao eventualni izlaz. On izgleda može da važi za Hrvatsku poslije odstranjenja najvećeg dijela hrvatskih Srba, ali u Bosni je taj projekat otežan trostrukim zadatkom civiliziranja, koje teče neravnomjerno, predugo.

Vjera u politici
Kardinal i reis


DANI: Šta o današnjoj BiH govori činjenica da su reis Cerić i kardinal Puljić me u ključnim političkim akterima u zemlji?

SEKULIĆ: Sve najgore i sve najbolje. Sve najgore zbog štetnog učešća u obnovi nacionalnih histerija sa primitivnim političkim akcentom. Sve najbolje ako se vrate vlastitom civilizirajućem poslu. Naročito bih volio ako bi se u javnu diskusiju uvelo pitanje sekularizma i tako neophodnog civilnog dijaloga izme u onih koji vjeruju i onih koji ne vjeruju, budući da su obje linije sastavni dio naše kulture.

Mediji i ideologija
Američko beščašće

DANI
: Čime potkrepljujete tezu da su ideologije dominirajući faktor u baš svim medijima u BiH?

SEKULIĆ: Pretjerao sam. Skromnije je reći da se radi o nekim medijima ili njihovom pretežnom dijelu. Ideologije kao "iskrivljena svijest" (Marx) nisu doživjele kraj ni 1945. ni 1989. kao ni danas. One su žilave. Uzmite amerikanske medije tokom Vijetnama ili danas tokom imperijalnog beščašća u Iranu i Afganistanu. Užasi ratnih stradanja i zločina ostavili su trag na osnovne načine našeg samorazumijevanja. "Ako nas ubijaju kao Jevreje, moramo se braniti kao Jevreji" (Hana Arendt). Ako nas ubijaju kao Bošnjake, Hrvate ili Srbe, moramo se braniti (samo) kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Karadžić je htio da Bošnjaci povjeruju da su samo Bošnjaci i da u to duboko vjeruju. Oni su, naprotiv nešto mnogo više: nezamjenljiva i jednokratna ljudska bića. Naše ideologije hvataju tu prvu ravan. Dublja ili viša ravan razumijevanja teško se doseže bez snažne kontrole afekata.

User avatar
vedderedi
Posts: 1002
Joined: 20/09/2004 12:50

#3

Post by vedderedi » 04/11/2006 22:48

To Danas! :thumbup:

radeljas
Posts: 791
Joined: 07/03/2005 11:24

#4

Post by radeljas » 14/11/2006 09:41

covjek koji nije rijeci nikad reko protiv milosevica i njegove politike, da ne idem do karadzica i dalje. a bio je citav rat u sarajevu. za mene poptuno nerelavantan. cuj porfeisonalno se baviti politikom, a ne izraziti stav prema velikosrpskoj agresiji znaci podrzavati je. barem za mene. zbog toga ga ne mogu smisliti, pa nisam ni citao intervju iako sam kupio dane. primjetio sam, istina, da se javlja zadnjih godina, kao kriticar sadasnje bosne sa pricom kako ona ne moze opstati. a to je nesto slicno kecmanovicu, koji opet otvoreno zagovara podjelu. za mene dosta da imam jako negativno misljenje o tom liku

User avatar
Jimmy_The_Saint
Posts: 2436
Joined: 09/01/2006 11:16
Location: Koliba na Rogoju
Contact:

#5

Post by Jimmy_The_Saint » 14/11/2006 09:44

radeljaš jesi li siguran da je to baš tako?

A da ipak pročitaš intervju?

mamica papucarka
Posts: 8025
Joined: 31/10/2004 16:03
Location: negdje

#6

Post by mamica papucarka » 14/11/2006 09:44

nikad necu zaboravit ispit kod Sekulica.
Sjeo covjek i okrenuo ledja. Ko veli, ako hoces citat-citaj :D
A ja sve nastrebala :D

User avatar
taxi_driver
Posts: 3119
Joined: 26/09/2005 08:23
Location: taxi stand

#7

Post by taxi_driver » 14/11/2006 09:47

SEKULIĆ: Zapanjen sam ovako dobrim rezultatima SDP-a. I da su bili mnogo bolji prije i tokom kampanje u osnovnim porukama - možda bi još gore prošli. U onakvom izbornom ambijentu svaka bi ruža uvela, a oni su preživjeli. Čaršijske i salonske priče o boljem vodji i SDP-a, koji bi spasio partiju, još pate od paganskog obožavanja vodje. Zlatko je Zlatko, i on svakog dana i u svakom pogledu uči demokratsku ozbiljnu politiku, te zajedno sa ogromnom masom socijaldemokrata i njihovih simpatizera nije nikada podlegao etnonacionalizmu. Njemu nije izlaz u tome da većinska nacija prigrli socijaldemokratiju, već da to rade svi slično orijentirani ljudi raznih nacionalnosti, polova, različitih socijalnih slojeva, ljudi grada i sela, ljudi svih stupnjeva obrazovanja, gra ani oba entiteta itd., zajedno sa ljudima iz relativno većinske nacije. Sve bi ovo moglo da važi i za SNSD koji je civilizacijski mnogo važniji od Dodika. Buduće savezništvo dvije socijaldemokratije sa takodje ipak preživjelim liberalnim demokratima predstavlja osnovu za nadu u normalnu i dosadnu budućnost bez mnogo histerične politike. Njihov prvi i najteži problem je liberalno-demokratsko rješenje jednakopravnosti gradjanki i gradjana koji pripadaju različitim nacionalnostima u BiH. Oni to rješenje za sada samo nagovještavaju. U intelektualnoj javnosti skromno je nabačena ideja "civiliziranja nacionalizma" (Puhovski, Vlaisavljević) odnosno nacionalno/ nacionalističkih partija kao eventualni izlaz. On izgleda može da važi za Hrvatsku poslije odstranjenja najvećeg dijela hrvatskih Srba, ali u Bosni je taj projekat otežan trostrukim zadatkom civiliziranja, koje teče neravnomjerno, predugo.ma sta zna gajo.joker i ostali socijaldemokrati slicni njemu znaju vise :D :D :D :D :D :D :D

User avatar
Jimmy_The_Saint
Posts: 2436
Joined: 09/01/2006 11:16
Location: Koliba na Rogoju
Contact:

#8

Post by Jimmy_The_Saint » 14/11/2006 09:53

Ja mislim taxisto da Gajo nije u duši socjalEmokrata nego tnikače, čuj mu samo imena Božidar :D

User avatar
taxi_driver
Posts: 3119
Joined: 26/09/2005 08:23
Location: taxi stand

#9

Post by taxi_driver » 14/11/2006 09:57

Jimmy_The_Saint wrote:Ja mislim taxisto da Gajo nije u duši socjalEmokrata nego tnikače, čuj mu samo imena Božidar :Dma jasta.jeli srbin,nema sta drugo da bude.nama on muda za bubrege prodaje :D :D :D :D :D :D

radeljas
Posts: 791
Joined: 07/03/2005 11:24

#10

Post by radeljas » 14/11/2006 10:02

Jimmy_The_Saint wrote:radeljaš jesi li siguran da je to baš tako?

A da ipak pročitaš intervju?


kao sto rekoh, pamtim 5-6 godina njegove sutnje. a sad kad sam procitao ove dijelove samo mi govori da sam u pravu. vjerovati da dodik i njegov snsd donosi nesto dobro, ne da nije objektivno, nego ima veze sa njegovim generalnim stavom. ista prica o vjerovanju u lagmudziju. to je smjesno. pisati pismo svim faktorima u svim republikama pred sami ratu u bih, je isto prica "svi su krivi", a pri tome milosevic vec zauzeo brda, podjelio oruzje srbima, spremio plan ... ma nije vrijedan da ga spominjem. ako nisi bio ironican u svom drugom postu, pogodio se odlicno. za mene je on upravo to. isto sto i kecmanovic

User avatar
Jimmy_The_Saint
Posts: 2436
Joined: 09/01/2006 11:16
Location: Koliba na Rogoju
Contact:

#11

Post by Jimmy_The_Saint » 14/11/2006 10:10

E vala ako je Gajo tnikače, i ja sam.

Prvo, Kec je "šutio" u BG, kamo je zbris'o nakon što je nekol'ko mjeseci hamalio Aliji... Jel' tako?

Gajo možda nije puno prič'o u ratu, a možda nije puno ni im'o prilike da progovori... Šta misliš?

Gajo je mog'o birati đe će se ispaliti, kako, kad i s kim. Ispalio se nije.

Ako te stvarno puca šuhva samo zato što se neko zove Božidar (sumnjam, al' ima i tak'ih), onda jebaji ga, ne zamjeri na eglenu, a ja odoh kahvenisati sam sa sobom.

A ako misliš da je, mimo neosnovanih predrasuda, Gajo kvarnjak, e daj živ bio to argumentiraj ali dobro se potrudi jer ima nas ovdje pa znamo čovjeka, onako oči u oči.

radeljas
Posts: 791
Joined: 07/03/2005 11:24

#12

Post by radeljas » 14/11/2006 10:19

Jimmy_The_Saint wrote: e daj živ bio to argumentiraj ali dobro se potrudi jer ima nas ovdje pa znamo čovjeka, onako oči u oči.


pa vec sam dao dovoljno argumenata. a glavni je taj da nije nikad rekao rijeci protiv milosevica ili karadzica, nego zastupa pricu "svi su krivi", "bosna ne moze opstati" i sl. isto kao kecmanovic. a eto ti meni nadji neki intervju bilo sta u kojem je rekao nesto kontra velikosrspke agresije. neko ko se bavi politikom je toliko mogao ili trebao.

a oko ostajanja u sarajevu, pa zar nisu mnogi ostali cisto radi nekretnina tj. interesa. da se sacuva steceno bogatstvo. to mi nista ne govori. kad je to nekome bilo zabranjeno da govori u ovoj zemlji?

User avatar
manijak1
Posts: 45092
Joined: 16/01/2003 00:00
Location: Ni na nebu još manje ispod zemlje
Has thanked: 7 times
Been thanked: 9 times
Contact:

#13

Post by manijak1 » 14/11/2006 10:23

On je nešto i radio ako je već potrebno opravdanje :oops:
Interesantno je da se i Vi pridružujete prešućivanju jedne ipak jedinstvene i interesantne knjige, što radi i izdavač već pet mjeseci. Hvala Vam što mislite da su moja pisma šesnaestorici najvažnijih lidera yu-krize u ljeto 1991. predstavljala "častan angažman", ali moram prokomentarisati Vaše pravo da o tome mislite kao o "potpuno
promašenom metodu angažmana u sprečavanju dolazeće tragedije". Moj nenadmašni profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gospodin Vanja Sutlić, često je ponavljao da "samo oni koji bi da istinski žive mogu promašiti svoj život". Čini mi se da je Vaš stav rezultat nedovoljno pažljivog čitanja, kako 1991. u Oslobodjenju, tako i danas u formi knjige, ali i nekih Vaših predrasuda o sebi sâmom. Najbolje u svemu ovome je činjenica da se meni beskrajno svi a Vaš otvoreni i nesnishodljivi stav. To je jedini ambijent diskusije koji mi se svidja. Ali, i ja sam, bar po mom uvjerenju, jedan od takvih.

Dalje idemo otvoreno i oštro. Prvo, napisati 16 velikih pisama u 16 dana, bez ikakve prethodne pripreme, predstavlja rudarski posao od zore do zore. Drugo, početak jula 1991. je vrijeme kada Amerikanci odustaju od zalaganja za demokratsku rekonstrukciju Jugoslavije. To sam naslutio iz nekoliko razgovora sa Zimmermanom kao član delegacije Pretparlamenta Jugoslavije. Tada se dogadjala slovenačka revolucionarna operacija oslobadjanja od JNA. To je vrijeme kada postaje jasno da nejedinstvene evropske nacionalne diplomatije snažno doprinose stihijnoj logici rušenja jedne države u ime podrške ovim ili onim republikama, potpuno ignorišući državni suverenitet zemlje u ime principa prava naroda na samoodredjenje. One podržavaju stanje neistovremenih izbora u republikama tokom 1990., što će završiti jadnim i katastrofalnim procedurama neistovremenih priznavanja novih etnonacionalnih država nastalih iz bivših republika sa avnojevskim granicama, i to sve bez ikakve savezne procedure - koja je bila moguća. Za te ciljeve - naročito za savezne izbore za najminimalnije zajedničko parlamentarno tijelo i za ugovor o miru - zalagao se Pretparlamanet na svojih 6 sjednica, kao i Okrugli sto vlasti i opozicije Jugoslavije. Sve su sjednice bile u Sarajevu, te sam i zato ja bio predsjednik Pretparlamenta.

Ne treba ni spominjati da su ove dvije inicijative UJDI-ja i 36 opoozicionih stranaka, NGO-a i društvenih pokreta bile najznačajnije direktne akcije liberalno i socijaldemokratski orijentiranih gradjana i gradjanki. Nisam ja bio kabinetski intelektualac koji se preko noći pretvara u etnointelektualca, već skromni mirovni i demokratski aktivista koji pruža otpor nacionalizmu i ratu. Okrugli sto nudio je nacrt ugovora o miru izme u 6 republika, ali to nije uspjelo. To je podržavao samo Alija Izetbegović, dok su se Kučan i Gligorov stalno nešto nećkali. Da, ja sam zajedno sa stotinama sličnih intelektualaca najrazličitijih duhovnih i političkih opredjeljenja surovo poražen,pa bi bilo bolje da govorite o razlozima historijskog poraza normalnih gradjana, a ne o promašenom angažmanu. Osim toga, i iza nekih pisama stoji angažman. Radi se o pismu Dobrici Ćosiću, pored zajedničkog i posebnih pisama Miloševiću i Tu manu, u kojem im predvi am yu-Nürnberg zbog buduće podjele Bosne. Prije početka medjunarodne konferencije povodom 50 godina NOB-a i revolucije, susreo sam u holu hotela Jugoslavija Dobricu Ćosića u društvu sa nekim poznanicima. Već tada je rekao da "ako" Slovenci imaju pravo praviti državu Slovenaca, "onda" to imaju i Srbi bez obzira gdje žive. Odmah sam rekao da će u tom slučaju BiH plivati u krvi. U svom govoru on je isto rekao i ja sam javno reagirao, što sve postoji kao materijal u mojoj knjizi, ali i u nekim drugim knjigama. Da bih Vas još malo potaknuo na kritičko ali ne i na nihilističko mišljenje, reći ću i ovo: budući da su sve nove države nastale iz bivših republika svoju legitimaciju dobile samo na republičkoj demokratskoj razini bez ikakve savezne procedure, i danas ih smatram doduše legalnim ali liberalno-demokratski gledano nelegitimnim. Eto, zato su moja Otvorena pisma protiv rata iz 1991. interesantna i otvorena za raspravu, pogotovu u BiH u kojoj od 1991. nema ozbiljne znanstvene rasprave o našoj drami. Umjesto toga, divljaju lažne ideologije, kako u manjem tako i u nešto većem entitetu. Svi mediji daju tome snažan doprinos.

Pravo sam se zadevero da sav pojam saznam :D :D

Nancy Drew
Posts: 1928
Joined: 06/09/2006 12:43
Location: sarajevo

#14

Post by Nancy Drew » 14/11/2006 11:34

...
Last edited by Nancy Drew on 09/02/2009 10:13, edited 1 time in total.

radeljas
Posts: 791
Joined: 07/03/2005 11:24

#15

Post by radeljas » 14/11/2006 12:18

Nancy Drew wrote:[quote="radeljas
a oko ostajanja u sarajevu, pa zar nisu mnogi ostali cisto radi nekretnina tj. interesa. da se sacuva steceno bogatstvo.


predlažem ovo za biser godine sarajevo -x foruma[/quote]

ma ja bozidar je ostao iz cistog patriotizma i zato sto jako voli bosnu, a i studente fpna...
a inace je mogao da ode gdje je zelio. cekali su ga svugdje otvorenih vrata sa pozicijom samo za njega i dobrom platom ... ne budali nancy ...

User avatar
Jimmy_The_Saint
Posts: 2436
Joined: 09/01/2006 11:16
Location: Koliba na Rogoju
Contact:

#16

Post by Jimmy_The_Saint » 14/11/2006 12:35

E to je, sad si ga pravo razotkrio. Mora da ga je plata na FPN privukla.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Stvarno bi bilo fino da pojasniš svoje motive, ja imam dojam da su dosta patološki. Nije ba argument reći "On je isti Nenad Kecmanović", nije.

Nancy Drew
Posts: 1928
Joined: 06/09/2006 12:43
Location: sarajevo

#17

Post by Nancy Drew » 14/11/2006 13:06

...
Last edited by Nancy Drew on 09/02/2009 10:12, edited 1 time in total.

Nancy Drew
Posts: 1928
Joined: 06/09/2006 12:43
Location: sarajevo

#18

Post by Nancy Drew » 14/11/2006 13:11

...
Last edited by Nancy Drew on 09/02/2009 10:12, edited 1 time in total.

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

#19

Post by _BosanaC » 14/11/2006 13:20

radeljas wrote:
Nancy Drew wrote:[quote="radeljas
a oko ostajanja u sarajevu, pa zar nisu mnogi ostali cisto radi nekretnina tj. interesa. da se sacuva steceno bogatstvo.


predlažem ovo za biser godine sarajevo -x foruma


ma ja bozidar je ostao iz cistog patriotizma i zato sto jako voli bosnu, a i studente fpna...
a inace je mogao da ode gdje je zelio. cekali su ga svugdje otvorenih vrata sa pozicijom samo za njega i dobrom platom ... ne budali nancy ...[/quote]

A cim se zove Bozidar nema sanse da je ostao iz razloga koji su boldirani? :?

User avatar
manijak1
Posts: 45092
Joined: 16/01/2003 00:00
Location: Ni na nebu još manje ispod zemlje
Has thanked: 7 times
Been thanked: 9 times
Contact:

#20

Post by manijak1 » 14/11/2006 13:38

Profesor Božidar Gajo Sekulić je komotno mogao ostati po imenu i prezimenu tamo gdje je živio prije agresije :D biće da je naselje poznato kao šoping pa oni žuti soliterni neboderi , međutim nije .
Možda ga je Rašo stavio na listu ?
Il' sam se zajebao :? :D

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

#21

Post by _BosanaC » 14/11/2006 13:51

manijak1 wrote:Profesor Božidar Gajo Sekulić je komotno mogao ostati po imenu i prezimenu tamo gdje je živio prije agresije :D biće da je naselje poznato kao šoping pa oni žuti soliterni neboderi , međutim nije .
Možda ga je Rašo stavio na listu ?
Il' sam se zajebao :? :D


Sumnjam, mora da si u pravu :oops: Jos ako Reina i Grom to potvrde onda nema rasprave :oops:

sember
Posts: 109
Joined: 12/10/2006 13:14

#22

Post by sember » 14/11/2006 13:52

[/quote]SEKULIĆ: Bio je to značajan momenat u Dodikovoj karijeri, a izazov za nas. Došao je zato što zna da je u predizbornoj kampanji pretjerao. Argumentirao je svoju spremnost na kompromis, na dijalog, na toleranciju. Bio je to drugačiji Dodik, onaj Dodik koji je nagovijestio da je nekada bio socijaldemokrat.
SEKULIĆ: Kako Vi znate kako smo se ja ili drugi ponašali na toj sjednici kada niste bili prisutni? Ako mislite da je dovoljno ono što je Studio 99 emitirao, treba da znate da naše diskusije nisu emitovane. Bilo bi dobro da su bar neki vaši kolumnisti bili prisutni. Ipak, evo nekoliko informacija. Prvo: na Dodikovu tezu da je protiv BiH kao "gradjanske države", reagirali su odlučno naročito Določek, Repovac i Finci. Podsjetili su da se oni zalažu za ravnotežu izme u etničkog i gradjanskog načela u izgradnji buduće bh. države, što je Dodik u diskusiji prihvatio, dodavši da to tako e stoji u programu SNSD-a.

sad mogu mirno spavati!!

User avatar
manijak1
Posts: 45092
Joined: 16/01/2003 00:00
Location: Ni na nebu još manje ispod zemlje
Has thanked: 7 times
Been thanked: 9 times
Contact:

#23

Post by manijak1 » 14/11/2006 13:56

Bosanac , jesi li čuo za Grbavicu ?
I znaš li .....ko je kontrolirao i čistio istu ?
Bez da se Grom i Reina ne slože ( tebi su očito trn u oku ) Gajo je otišao s Grbavice prijeko , u džamahiriju :oops: po mnogima ovdje .

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

#24

Post by _BosanaC » 14/11/2006 14:02

manijak1 wrote:Bosanac , jesi li čuo za Grbavicu ?
I znaš li .....ko je kontrolirao i čistio istu ?
Bez da se Grom i Reina ne slože ( tebi su očito trn u oku ) Gajo je otišao s Grbavice prijeko , u džamahiriju :oops: po mnogima ovdje .


Ne znam, fakat, za vezu Gaje, Rase & Grbavice u svemu tome, zato sam i pitao i trazio odgovor... Valjda imam pravo na to? :?

User avatar
Jimmy_The_Saint
Posts: 2436
Joined: 09/01/2006 11:16
Location: Koliba na Rogoju
Contact:

#25

Post by Jimmy_The_Saint » 14/11/2006 14:08

Evo da ti prevedem.

Manijak tvrdi da je Gajo živio na Grbavici do rata, i da je svjesno zbris'o u neokupirani dio Sarajeva, iako je kao Božidar mog'o ostat na Grbavici kol'ko je htio. Manijak osnovano sumnja da ga je Rašo metn'o na spisak za likvidaciju kao ljevičara, građanskog aktivistu, i općenito politički nepodesan element.

Ja ne znam jel' ikad živio u Šopingu, al' ja inače pun klinac stvari od prije rata ne znam. Znam da mu je burazer dosta jak u CG i da su mu žet i kćerka bili u Italiji, tako da svakako nije imao nikakav razlog da smrdi u SA čekajući da ga neko rokne PAM-om "radi nekretnina" i nastavi predavati za šteku "VBR"-Drine...

Odvratno mi je što uopšte moram nekom ovo crtat.

Post Reply