Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Lokalna dešavanja, politički život, medijska scena, sve o glavnom gradu BiH i okolini od jutra do mraka.

Moderator: O'zone

vitalino
Posts: 6
Joined: 29/01/2008 16:26
Location: Sarajevo

#1 Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by vitalino » 23/01/2009 13:37

Krajem novembra 2008 roditelji djece polaznika vrtića „Leptirić“ koja su bila u grupi koju je vodila odgajateljica Hašima Ćurak dolaze do nezvaničnih informacija da je odgajateljica premještena na rad u drugi vrtić, te se tom prilikom obraćaju upravi Ustanove sa molbom za organizaciju sastanka na kojem bi nam bila razjašnjena novonastala situacija. Na sastanku sa predstavnicima uprave, održanom 17. decembra 2008, koji je organizovan tek nakon drugog pokušaja, a nakon što je sa inicijativom upoznato i nadležno Ministarstvo, roditelji bivaju izloženi najblaže rečeno neprofesionalnom tretmanu, te se, nezadovoljni ishodom sastanka, obraćaju ministru Safetu Keši sa zahtjevom da se organizuje sastanak sa predstavnicima Ministarstva. Pismo je ranije postavljeno na forum – link: http://www.sarajevo-x.com/forum/viewtop ... 37&t=58257
Sa sadržajem tog dopisa je upoznata i direktorica Javne ustanove, gđa Mahmutović, koja se obraća roditeljima sa vrlo kratkim terminom za organizaciju novog sastanka, što roditelji nisu mogli prihvatiti, nakon čega nam se gđa Mahmutović obraća pismeno obavještavajući nas da do sastanka sa Ministarstvom neće doći, s obzirom da su pitanja koja iznosimo u njenoj isključivoj nadležnosti (??). Nakon toga je uslijedio dopis ministra Keše od 25. decembra kojim se direktorici daje nalog da dostavi određene izvještaje, vezane u prvom redu za obilježavanje katoličkog Božića u vrtićima, daje joj se nalog da organizuje Deda Mraza tamo gdje bude postojao interes,, ali i da organizuje sastanak sa roditeljima iz Leptirića kojem bi prisustvovali i predstavnici Ministarstva.
S obzirom da nije bilo obavijesti o terminu održavanja novog sastanka, roditelji se ponovo organizuju, i pismom od 19. januara zahtijevaju od ministra održavanje novog sastanka na kojem bi, pored premještaja odgajateljice Ćurak, bile raspravljene i druge teme koje su od izuzetnog interesa za legalno funkcionisanje pomenute Ustanove. Ovo je posebno potcrtano saznanjima o nelegalnom organizovanju Vijeća roditelja, nelegalnom odabiru kandidata za predstavnike roditelja u UO, te u najmanju ruku spornom odabiru kandidata za predstavnike stručnih radnika u novom Upravnom odboru Javne ustanove čije imenovanje bi trebalo uskoro da uslijedi. Našim su se zahtjevima za cjelovito preispitivanje rada ove Ustanove pridružili i roditelji iz drugih javnih vrtića, te ova inicijativa poprima sve šire razmjere. Održavanje sastanka je najavljeno za ponedeljak u 13.15 (bez obzira što je to unutar radnog vremena roditelja), a iz ministarstva insistiraju da na sastanak dođu samo predstavnici „Leptirića“, mada smo najavili da su zahtjevi prerasli okvire jednog vrtića, i da su se pridruzili ostali vrtići...
Pokušala sam u najkraćem da iznesem zahtjeve roditelja, ali je svako skraćivanje stvarno vrlo teško, zato se izvinjavam zbog dužine post-a.

Sve one koji su zainteresovani da se pridruze akciji, molim da mi posalju PP da ostvarimo kontakte.

1. Poništenje prijedloga za imenovanje 2 člana UO JU Djeca Sarajeva, a koje prema važećim propisima predlaže Vijeće roditelja, zatim formiranje Vijeća roditelja prema zakonskim procedurama, te poništavanje i ponovna objava konkursa za članove UO koje imenuje Vijeće roditelja, preispitivanje procedure predlaganja stručnih radnika u budući UO.

Obrazloženje: Vijeće roditelja JU Djeca Sarajeva nije izabrano prema važećim procedurama iz člana 38. Okvirnog zakona o predškolskom obrazovanju i odgoju BiH „članove Vijeća roditelja biraju roditelji“, (već je sazvano na prijedlog odgajatelja) i zato nije kompetentno da predstavlja stavove svih roditelja kao ni da vrši druge dužnosti i obaveze a koje mu članom 13. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju pripadaju „roditelji imaju pravo i obavezu da preko svojih predstavnika u predškolskim ustanovima i tijelima i putem asocijacija u interesu svoje djece učestvuju u odlučivanju na svim nivoima o pitanjima značajnim za rad predškolske ustanove i funkcioniranje predškolskog odgoja i obrazovanja“. Procedura odabira kandidata prema Javnom pozivu za izbor i imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora JU ''Djeca Sarajeva“ nije ispoštovana, zaprimljene prijave nisu pregledane i ocijenje od strane članova vijeća roditelja. Prema saznanjima sa kojima raspolažemo, predlženi kandidati u ime stručnih radnika uključuju odgajateljicu sa nepune dvije godine iskustva i socijalnu radnicu koja je zaposlena na poslovima nabavke.

2. Raspisivanje transparentne ankete o specijaliziranim programima koje će se provoditi u JU Djeca Sarajeva, a koje finansira Kanton Sarajevo. Tražimo da nam se dostavi Elaborat na osnovu kojeg je uveden program vjerske poduke u sarajevskim vrtićima, da nam se dostave podaci o stručnoj spremi osoba koje takvu poduku pružaju, kao i osnov po kojem su te osobe zaposlene. Dalje, tražimo obrazloženje izjave direktorice Javne ustanove date u intervjuu „Oslobođenju“ prije nekoliko mjeseci u kojem tvrdi da je u 2008 vjersku poduku finansirala Islamska zajednica Bosne i Hercegovine (obzirom da osim islamske nije bilo drugih vjerskih poduka u sarajevskim vrtićim), ali da će u 2009 troškovi vjerske poduke preći na budžet Kantona Sarajevo.

Obrazloženje: Specijalizirani programi (fakultativne aktivnosti) prema članu 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prediviđaju slijedeće aktivnosti: „odgojno-obrazovni rad iz muzičke, likovne i fizičke kulture, lutkarstva, stranih jezika, rekreativne, ekološke, vjerske i drugih oblasti, koji su u funkciji zadovoljavanja posebnih, odnosno dodatnih interesovanja i sklonosti djeteta.“ a finansiraju se od ove godine iz budžeta Kantona Sarajevo i plaćaju novcem poreskih obveznika. Trenutno se od ovih aktivnosti provodi samo odgojno-obrazovni rad iz vjerske oblasti - vjeronauk kao naslijeđena aktivnost iz prethodnih godina, što je neprihvatljivo. Tražimo raspisivanje ankete koja bi od roditelja tražila da se izjasne za jedan ili više od svih pobrojanih specijaliziranih programa, a koje po zakonu može finansirati Kanton. (u istoj anketi - dakle, anketa bi glasila da li želite da važe dijete ima specijaliziranu odgojno-obrazovnu poduku iz: muzičkog, likovnog, stranih jezika, ekologije, vjere, itd.) Svjesni smo da Kanton ne može finansirati sve, pa neka to bude jedna ili dvije za koju se izjasni najveći broj roditelja


3. Uvođenje sistema zajedničkog ocjenjivanja performansi i rada odgajatelja (uprava i roditelji), te njihovo nagrađivanje ili democija na osnovu šestomjesečnih procjena rada.

Obrazloženje: Svjedoci smo odlaska odgajatelja sa svojih radnih mjesta, odvajanja od djece s kojima su isti ti odgajatelji ostvarili blizak odnos, te „djeca moraju prolaziti ponovo kroz proces prilagođavanja na novu sredinu, odrasle osobe što izaziva reakciju izgubljenosti, bespomoćnosti i anksioznosti, jer „u vrtiću u kojem boravi dijete ustpostavlja socio-emocionalne veze i komunikaciju sa odgajateljima i vršnjacima“ – ovo je izvučeno iz iz dopisa JU Djeca Sarajeva kojom se odbija premještaj djeteta iz jednog vrtića u drugi. Zahtijevamo da ovakva praksa prestane i uvede se transparentan sistem ocjene odgajatelja u kojem mi kao roditelji želimo također učestvovati.
Tražimo i tražićemo od Upravnog odbora i direktorice JU „Djeca Sarajeva“ da do kraja rasvijetle razloge za premještaj odgajateljice Hašime Ćurak iz „Leptirića“, te da transparentno informiraju roditelje o razlozima svih eventualnih izmjena u kadru koji radi sa NAŠOM DJECOM u vrtićima u budućnosti. Stajemo i staćemo u zaštitu gđe Ćurak i svih ostalih uposlenika koji rade u Javnoj ustanovi, a koji se nađu u situaciji da ih neopravdano premještaju sa jednog na drugo radno mjesto.


4. Odgajanje djece u duhu tolerancije i prihvaćanja različitosti kao našeg i njihovog najvećeg bogatstva. Organiziranje proslave SVIH vjerskih i svjetovnih praznika prikladnim programom.

Obrazloženje: Član 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju eksplicitno navodi da „Opći ciljevi odgoja i obrazovanja proizilaze iz općeprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva te sopstvenih vrijednosti sistema zasnovanim na specifičnostima nacionalne, historijske kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koji žive u Kantno Sarajevo“. U članu 14 (e) se navodi da je među zadacima predškolskog odgoja i „upoznavanje kulturno-religijske tradicije i kulture, njegovanje tolerancije i uvažavanje različitosti“.
Smatramo da je neprihvatljivo uskraćivanje mogućnosti za proslavu kako vjerskih tako i svjetovnih praznika djeci, pogotovo ako za to postoji interes kao što je to slučaj s Djeda Mrazom.

5. Zahtijevamo inspekcijski nalaz neovisne sanitarne komisije o uslovnosti i higijeni u SVIM vrtićima u Kantonu Sarajevo. Zahtjevamo da se ispoštuju prostorni normativi proporcionalno prema broju djece, a kako je navedeno u pravilniku JU Djeca Sarajeva. Poštivanje normativa koji zahtijevaju da u svakom vrtiću radi po jedna medicinka sestra.

Obrazloženje: Dok se pojedini prostori u vlasništvu JU Djeca Sarajeva izdaju trećim licima, naša djeca borave i spavaju u neuslovnim, podrumskim prostorijama koje prokišnjavaju, mračne su, te ni u kom slučaju nisu prikladne za djecu. Generalno su obdaništa prenapučena, te djeca nemaju minimum prostora za adekvatan boravak u ustanovi uz poštovanje svih preduvjeta a kako je predviđeno pravilnikom JU DS što uključuje i boravak medicinskog osoblja u vrtićima za vrijeme boravka djece u istim.

6. Zahtijevamo nutricionističku neovisnu ocjenu prikladnosti jelovnika u vrtićima uzrastu djece koja tamo borave te hitno usklađivanje postojećih jelovnika sa standardima.
Obrazloženje: pravilna ishrana djece temelj je fizičkog i mentalnog zdravlja i osnova budućeg pravilnog razvoja. Trenutni jelovnik siromašan voćem i povrćem (koje se na jelovniku nađe samo ako ga roditelji sami donesu), neprikladan je djeci, te šteti njihovom zdravlju. Zahtjevamo hitnu izmjenu jelovnika.

7. Reviziju svih tenderskih procedura sa naglaskom na proceduru izbora osiguravajuće kuće i tipa osiguranja za predškolsku djecu.

Obrazloženje: Nakon uplate od 5 KM na početku školske godine, niko od roditelja nije dobio priznanicu niti policu osiguranja djeteta koju je platio. Samo neizdavanje računa predstavlja krivično djelo, te smo dužni isto prijaviti Finansijskoj policiji. Tražimo objašnjenje i reviziju kompletnog procesa.

8. Ocjenu rada direktorice JU Djeca Sarajeva, te u konačnici njenu smjenu.

Obrazloženje: zbog iznošenja u medije ličnih stavova kojima nije mjesto uz javnu funkciju koju obavlja, sumnjamo u kompetentnost direktorice JU DS da i dalje obavlja tu dužnost, te tražimo reviziju poslovanja i odluka JU donosenih za vrijeme njenog mandata, kao i provjeru kompetentnosti i dobronamjernosti same direktorice. Imamo implicitne dokaze lažnih predstavljanja činjenica, te malverzacija sa anketama. Također njenom neadekvatnom brigom i stupanjem u netransparentne poslovne (?) aranžmane sa neprovjerenim partnerima, Prošle godine na zimovanju na Husremovcu, životi naše djece su direktno bili dovedeni u opasnost. Direktorica nakon nesreće uzrokovane zapaljenjem neispravnih grijnih instalacija, pucanjem dimnjaka i prodiranjem dima u spavaone dok su djeca spavala, nije našla za shodno da OBAVIJESTI roditelje, da istraži odgovornost i sankcioniše odgovorne, što smatramo da je ne samo neprofesionalno već i nehumano i neljudski što je neprimjereno radniku na tako visokoj funkciji ove ustanove


caniggia
Posts: 108
Joined: 24/07/2008 13:51

#2 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by caniggia » 23/01/2009 13:51

Kao roditelj cije dijete ide u obdaniste JU Djeca Sarajeva, 100% podrzavam ovu inicijativu!

Koji su naredni konkretni koraci?

User avatar
kockica_kockica
Posts: 4658
Joined: 04/07/2008 20:06
Location: Iza ormara skupljam prasinu

#3 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by kockica_kockica » 23/01/2009 13:54

svaka cast na inicijativi :thumbup:

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#4 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 23/01/2009 13:58

Roditeljima djece iz vrtića Leptirić pridružili su se i roditelji iz još osam sarajevskih vrtića. Na sastanak s ministrom u ponedjeljak ići će delegacija roditelja, ispred ove grupe. Ovim putem pozivamo sve roditelje čija su djece u sarajevskim vrtićima, kao i sve one koji podržavaju ovu inicijativu te postavljene ciljeve, da nam se pridruže.

Formirana je google grupa i ukoliko poznajete nekoga za koga mislite da bi ovakvu inicijativu podržao ili nam se želite priključiti pošaljite nam pp meni ili vitalinu.

User avatar
sheilak
Posts: 17842
Joined: 29/12/2006 21:44
Location: kod njega

#5 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by sheilak » 23/01/2009 13:59

Pod cijom nadleznoscu je JU " Djeca Sarajeva " ? Ko je postavio za direktoricu Arziju Mahmutovic?

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#6 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 23/01/2009 14:01

caniggia wrote:Kao roditelj cije dijete ide u obdaniste JU Djeca Sarajeva, 100% podrzavam ovu inicijativu!

Koji su naredni konkretni koraci?
u ponedjeljak u 13:15, zakazan je sastanak sa kantonalnim ministrom i predstavinicima JU Djeca Sarajeva na koji će ići delegacija roditelja i izložiti svoje zahtjeve. Sastanak je zakazan na osnovu prijašnje prepiske koju je vitalino sažela u svom prvom postu, te opširnog pisma (opširnijeg i detaljnijeg od ovih ciljeva sa jasnije iznesenim pravnim temeljima) koje je upućeno Kantonalnom premijeru, ministarstvu, JU, Helsinškom komitetu, OSCE-u i sl. Na sastanku ćemo izložiti svoje zahtjeve.

caniggia
Posts: 108
Joined: 24/07/2008 13:51

#7 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by caniggia » 23/01/2009 14:06

Nek' vam je sa srecom. Ako vam ikako mogu pomoci, na raspolaganju sam.

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#8 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 23/01/2009 14:10

caniggia wrote:Nek' vam je sa srecom. Ako vam ikako mogu pomoci, na raspolaganju sam.
to "vam" trebalo bi da je NAM. Ukoliko nam se želiš pridružiti, možemo te uključiti u grupu. važno je da nas bude što više. Mogu li znati koji je dječiji vrtić u pitanju?

caniggia
Posts: 108
Joined: 24/07/2008 13:51

#9 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by caniggia » 23/01/2009 14:16

Kekec
Nadam se da ih ima i iz naseg vrtica, jer istini za volju, nisam cula od roditelja za inicijativu.

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#10 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 23/01/2009 14:22

mi smo se okupili oko problema zvanog razmještaj vaspitačica koje djeca vole kao vid kaznje njima (vaspitačicama) za neposluh, teme zvane te Djeda Mraz. Onda smo inicijativu proširili na druge vrtiće. Veoma je teško jer su vaspitačice dobile instrukcije da ne primaju nikakve peticije od roditelja na potpis.

Iz Kekeca imamo roditelje, javi mi se na pp pa ću ti dati ime i prezime. A možeš se uključiti i zajedno s nama okupljati druge roditelje. Ovim putem također nastojimo omasoviti inicijativu. baš zato što se prenosi usmenim putem, za sada :)

vitalino
Posts: 6
Joined: 29/01/2008 16:26
Location: Sarajevo

#11 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by vitalino » 23/01/2009 16:04

sheilak wrote:Pod cijom nadleznoscu je JU " Djeca Sarajeva " ? Ko je postavio za direktoricu Arziju Mahmutovic?
JU Djeca Sarajeva je kantonalna javna ustanova čiji rad nadzire Upravni odbor Ustanove (čiji opet mandat istekao prije 2-3 godine), a sve je u nadležnosti kantonalnog Ministarstva nauke i obrazovanja.

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#12 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 23/01/2009 21:38

nepostojeci UO imenuje direktora/icu i moze je i smijeniti

User avatar
valterbranisarajevo
Posts: 6780
Joined: 19/01/2003 00:00
Location: Titovo šeher Sarajevo
Contact:

#13 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by valterbranisarajevo » 23/01/2009 22:45

:thumbup:

S obzirom da je u pitanju konkretna aktivnost, može li ova tema dobiti oznaku: "ne propusti"? :wink:

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#14 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 24/01/2009 10:56

to bi bilo super ako bi moglo :)

tnx

delightful
Posts: 1409
Joined: 07/07/2006 16:58

#15 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by delightful » 24/01/2009 11:30

uradjeno. drugi put posaljite pp, za slucaj da ne vidim na temi :)

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#16 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 24/01/2009 13:55

hvala puno :) pamtimo za drugi put.
pozdrav

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#17 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 26/01/2009 20:34

Izvjestaj Fene nakon danasnjeg sastanka odrzanog sa Ministrom Safetom Kesom:

"Roditelji èija djeca pohaðaju vrtiæe u sklopu Javne ustanove "Djeca Sarajeva" do petka ove sedmice dobit æe izvještaje o nizu zahtjeva na èijoj realizaciji insistiraju s ciljem otklanjanja nagomilanog nezadovoljstva radom vrtiæa, zakljuèak je današnjeg sastanka predstavnika roditelja sa ministrom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Safetom Kešom, održanog u Sarajevu.

Jedan od glavnih zahtjeva roditelja odnosi se na, kako tvrde, neispoštovanu proceduru nominiranja legitimnih predstavnika roditelja u Upravni odbor JU "Djeca Sarajeva". Upravni odbor èini pet èlanova, od kojih se dva nominiraju iz Vijeæa roditelja. Taj odbor imenuje direktora Ustanove.

Roditelji sumnjaju da je izbor namješten jer direktorici Ustanove Arziji Mahmutoviæ za tri mjeseca istièe mandat, te da su u UO izabrani "podobni roditelji".

Oni, izmeðu ostalog, zahtijevaju i transparentnost u radu Ustanove, adekvatniji smještaj i ishranu djece shodno njihovom uzrastu te poštivanje nacionalnih, kulturnih, historijskih i vjerskih tradicija naroda i nacionalnih manjina kroz ravnopravno obilježavanje svih vjerskih i svjetovnih praznika.

Jedan od roditelja koji je uèestvovao u današnjim razgovorima Edin Èerimagiæ kazao je novinarima da je dogovoren novi sastanak sa predstavnicima Ustanove "Djeca Sarajeva", nakon što dobiju pomenute izvještaje. Cilj je dalje usaglašavanje iznesenih zahtjeva.

Ministar Kešo nije mogao potvrditi da li æe veæ izvršeni izbor èlanova Upravnog odbora biti poništen, jer se prvo moraju provjeriti navodi roditelja. On je sekretara Ministarstva zadužio da provjeri da li je ta procedura izvršena u skladu sa zakonskim propisima.

Od direktorice Mahmutoviæ, koja novinarima nije željela dati izjavu, zatražio je da do petka informira roditelje o premještanju pojedinih odgajatelja iz jednog u druge vrtiæe, što je takoðer jedan od pomenutih zahtjeva. Kazao je da je ona jednu od odgajateljica premjestila u drugi vrtiæ zbog propusta na organizacijskom nivou (pojaèane koncentracije higijenskih sredstava te držanja namirnica kojima je istekao rok).

Kešo je takoðer naložio direktorici da Ministarstvu dostavi normative i standarde ishrane i uslova boravka djece, uz provjeru da li oni odgovaraju onima u praksi. O svemu trebaju biti informirani i roditelji.

Zakljuèeno je i da se na adrese roditelja, OSCE-a, OHR-a, Helsinškog komiteta te Prosvjetno-pedagoškog zavoda dostavi kompletna informacija o dosadašnjoj provedbi obilježavanja svih vjerskih i državnih praznika.

Dva službenika Ministarstva zadužena su i da analiziraju sve podzakonske akte o funkcioniranju ove Ustanove te da se krene u njihovu doradu. Ministar navodi da pojedini postojeæi podzakonski akti nisu dovoljno jasno i kvalitetno definirani, što se posebno odnosi na postupak izbora Vijeæa roditelja.

Zajednièka je ocjena da se u narednom periodu mora ozbiljno posvetiti poveæanju transparentnosti rada Ustanove "Djeca Sarajeva", što je i bio jedan od glavnih razloga generiranja brojnih nezadovoljstava roditelja.

Predsjednik Helsinškog komiteta za BiH Srðan Dizdareviæ, koji je takoðer prisustvovao sastanku, iznio je zakljuèak obje strane da u daljem radu treba biti predominantan interes djeteta, a ne nikakve birokratske i druge interpretacije. On se nada da je današnji sastanak poèetak uspješnijeg dijaloga u interesu djece koja su smještena u sarajevskim obdaništima."

Nele
Posts: 128
Joined: 11/05/2002 00:00
Contact:

#18 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by Nele » 27/01/2009 19:59

Moja podrska roditeljima i samo se nastavite boriti za vasu djecu.

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#19 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 28/01/2009 11:52

hvala. ponovo ovim putem pozivamo sve roditelje koji su zainteresirani da nam se pridruze, da se jave na mail: [email protected]

dobro dosli

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#20 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 28/01/2009 12:04

Ovo su ciljevi roditelja koji su predoceni Ministarstvu kao i novinarima:
Odgajatelji i pomoćno osoblje uposleni u JU Djeca Sarajeva, a koji rade u direktnom kontaktu sa djecom, u većini slučajeva odgovorni, stručni, ljubazni i brižni prema našoj djeci, te su jedini razlog zbog kojeg s povjerenjem povjeravamo svoju djecu ovoj ustanovi.

Lista zahtjeva i prijedloga roditelja za poboljsanje uslova boravka djece u vrticima JU Djeca Sarajeva (u daljem tekstu Ustanove), te ispravak dosadasnjih nepravilnosti u radu Ustanove.

1. Procedura nominacije legitimnih predstavnika roditelja u Upravnom odboru Ustanove (2 clana) putem formiranja i djelovanja Vijeca roditelja (prema Zakonu o predskolskom odgoju i obrazovanju – u daljem tekstu Zakonu) nije ispostovana. Stoga zahtijevamo:
a. Da se ponisti prijedlog za imenovanje članova UO Ustanove
b. Da se formira Vijece roditelja prema vazecim procedurama – organizuju roditeljski sastanci u vrticima, te da roditelji odaberu po jednog predstavnika svakog vrtica u Vijece roditelja
c. Da se clanovima ovako izabranog Vijeca roditelja omoguci uvid u sve pristigle prijave po Javnom pozivu za imenovanje predstavnika UO ustanove (objavljenom na osnovu cl. 45, 46, 47 i 50. Zakona, a zatvorenom 10. novembra 2008. godine)

Kroz instituciju Vijeca roditelja, te njegove predstavnike u UO Ustanove zahtjevamo:
 Transparentnost u radu Ustanove, sa posebnim naglaskom na slijedece oblasti:
o Ucestale premjestaje odgajateljica bez objasnjenja, validnih razloga za razmestaj, te bez obavjestenje roditelja o eventualnim sankcijama i razlozima za iste.
o Dodjeljivanje ugovora ASA osiguranju, te za osiguranje djece za vrijeme boravka u vrticu
o Da se javno objave i roditeljima dostave normativi i standardi ishrane, prostora, te higijenskih uslova boravka djece u vrticima
o Da se roditeljima i javnosti da uvid u objekte koje posjeduje Ustanova, a koji se iznajmljuju trecim licima, te utrosak prihoda od ove djelatnosti
o Da se postuje clan 9. Zakona, koji podrazumijeva postivanje nacionalnih, kulturnih, historijskih i vjerskih tradicija naroda i nacion manjina koje zive u Kantonu Sarajevo kroz ravnopravno obiljezavanje i proslavu svih vjerskih i svjetovnih praznika.

2. Smjestaj i ishrana djece nisu adekvatni niti primjereni njihovom uzrastu, potrebama. Stoga zahtijevamo:
a. Da se formira neovisna komisija i provede inspekcija uslovnosti i higijene u SVIM vrticima Ustanove
b. Da se ispostuju prostorni i normativi broja odgajatelja proporcionalno broju djece
c. Da se jelovnik uskladi sa potrebama i nutricionistickim standardima primjereno uzrastu djece

3. Specijalizirani programi koji se provode u Ustanovi, finansiraju se od 01. januara 2009. godine iz budzeta Kantona Sarajevo, a prema clanu 28 Zakona podrazumijevaju: odgojno-obrazovni rad iz muzicke, likovne, fizicke kulture, lutkarstva, stranih jezika, rekreativne, ekoloske, vjerske i drugih oblasti. Trenutno se kao naslijedjen, jedino finansira vjeronauk. Stoga zahtjevamo:
a. Transparentnu anketu na kojoj bi ravnopravno bili pobrojani ovi programi (sa planom rada), te gdje bi se od roditelja zahtijevalo da se izjasne za jedan od programa, koji bi na osnovu najveceg broja glasova, zatim finansirao Kanton Sarajevo.

4. Da Ministarstvo iskoristi svoje ovlasti prema clanu 40 Zakona, te izvrsi strucni nadzor nad izvodjenjem odgojno-obrazovnog rada, te ocjenu rada dosadasnjeg direktora Ustanove, te adekvatno, Zakonom utemeljeno sankcioniranje bilo kojih neregularnosti i krsenja Zakona, kojim bi ova ocjena eventualno rezultirala.

kontakt: [email protected]

evellin
Posts: 12
Joined: 24/09/2008 09:53

#21 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by evellin » 30/01/2009 00:26

u svakom slucaju sam uz vas,majka sam 4.godisnjeg djecaka koji ide u vrtic u Sarajevu i pridruzujem se grupaciji sa zadovoljstvom

User avatar
hadzinicasa
Posts: 9389
Joined: 08/11/2005 16:08
Location: u tranziciji

#22 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by hadzinicasa » 30/01/2009 00:39

evellin wrote:u svakom slucaju sam uz vas,majka sam 4.godisnjeg djecaka koji ide u vrtic u Sarajevu i pridruzujem se grupaciji sa zadovoljstvom
Postovana, imate pp

pozdrav

ja1977
Posts: 637
Joined: 10/06/2008 11:56

#23 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by ja1977 » 30/01/2009 09:52

Ja kao roditelj dvoje dijece koje idu u vrtice JU Djeca Sasrajeva, moram da priznam da mi nije jasno zasto se ovolika gungula podigla.
U vrticu "Bajka" djeca su imala proslavu Nove godine, dosao je "popularni" cika Benzo, podjelio paketice i svima nam je bilo dobro.
Moje starije dijete je prvo islo u vrtic Skenderija i tu je bili sve OK.
Sto se tice uslova u kojima djeca borave, moram reci da sam poprilicno zadovaljan, pogotovo uzevsi u obzir cijenu vrtica.
U Skenderiji je bilo malo skuceno u poredjenju sa Bajkom gdje djeca imaju posebno ucionicu, spavaonicu, igraonicu (za fizicko) i trpezariju.
Oseblje je super i kao sto se sada moderno kaze "posveceno" djeci.
U zadnjih par godina samo je jedna odgajateljica otisla (cini mi se na njen zahtjev).
Jedino sa cime se apsolutno ne slazem je uvodjenje vjeronauke u vrtice i za to nisam stavio svoj potpis, i da budem iskren ne znam sta se sada dogadja sa tim.

Ovo mi se posebno svidja:
"Da se jelovnik uskladi sa potrebama i nutricionistickim standardima primjereno uzrastu djece"

Ne znam sta kazu nutricionisti, ali se meni jelovnik cini skroz OK
Ja sam prvi zato da jelovnik bude bolji, ali ko je spreman da sve to plati. Kako bi reagovali kada bi rekli OK, imate sve kako zelite, ali usluge vrtica kostaju 300 KM mjesecno?
Ma ustvari, svi zahtjevi (vecina) su super, ali moramo biti realni. Npr. u Skenderiji uslovi nisu kao u vrticu Bajka, ali koliko je nas trazilo da se dijete u pise bas u Skenderiju, jer nam je "na ruku", "pod nogu', "pod auto", ili je to bio vrtic na "najboljem glasu", a tamoi sigurno ima vise djece nego sto treba.
Kada nama to odgovara, onda je u redu, ali kada treba nekoga potapati, onda se pita "zasto u Skenderiji ima vise djece nego po propisu".

Meni ovo sve mirise da su nekome propale ambicije da bude u Upravnom odboru.

E, sada izvolite, udrite, ja sam dao svoje misljenje. Ne, ne radim u JU i nemam ama bas nikakve veze sa direktoricom, osim sto sam je vidio par puta na TV. I da vam pravo kazem, uopce me ne zanima ko je direktorica i ko su clanovi UO, jer je mojoj djeci u vrticu OK.

User avatar
kockica_kockica
Posts: 4658
Joined: 04/07/2008 20:06
Location: Iza ormara skupljam prasinu

#24 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by kockica_kockica » 30/01/2009 10:59

Citam kako je gdja Arzija dovela na sastanak sa roditeljima policiju.... :roll: Pitam se dokle vise :?

User avatar
atom62
Posts: 281
Joined: 04/02/2008 14:33

#25 Re: Inicijativa roditelja djece iz sarajevskih vrtića

Post by atom62 » 30/01/2009 11:05

cestitam roditeljima na njihovoj upornosti i dosljednosti! zelim vam puno uspjeha!
ova direktorica je sramota ovoga grada bolje receno jedna od sramota ovovga grada!

Post Reply