hebaji ga druze ucitelju...

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

Post Reply
liberty
Posts: 307
Joined: 10/05/2003 00:00

hebaji ga druze ucitelju...

Post by liberty » 14/12/2006 23:03

Policijske oblasti ostaju u granicama entiteta


SARAJEVO - Granice kantona, entiteta i Brčko distrikta vjerovatno će biti granice budućih lokalnih policijskih oblasti, potvrdio je sagovornik "Nezavisnih" iz Direkcije za reformu policije u BiH koja je usaglasila preporuke za policijsku reformu.

"Direkcija za reformu policije neće crtati mape lokalnih policijskih regija, već je samo utvrdila kriterije za kreiranje tih regija. Lokalne policijske regije vjerovatno će slijediti sadašnje uređenje države odnosno poklapat će se sa granicama kantona, entiteta i Brčko distrikta", kaže naš sagovornik.

Himzo Selimović, predsjedvajući Upravnog odbora Direkcije za reformu policije, jučer je kazao kako Direkcija zaista neće kreirati lokalne policijske regije.

"Mi smo usaglasili kriterije na osnovu kojih će biti definiran broj i granice lokalnih policijskih regija. Među tim kriterijima najznačajniji su veličina prostora, saobraćajna povezanost, brzina intervencije odnosno koliko brzo policija može intervenirati u svakom dijelu oblasti. Precizirano je i da na jednoj općini ne mogu biti dvije policijske stanice, te je ostavljena mogućnost da granice regija poštuju upravne granice u BiH", pojasnio je Selimović.

Dodao je da je Upravni odbor Direkcije za reformu policije usaglasio cjelovite preporuke za reformu policije. Prema ovom dokumentu, ministar sigurnosti BiH bit će politički odgovoran za rad policije, odnosno Ministarstvo sigurnosti BiH brinuće za budžet i zakonodavstvo za policiju. Na državnom nivou postojat će direktor policije, direktor Agencije za istrage, kako će se ubuduće zvati SIPA, te direktor Granične policije BiH, današnjeg DGS-a. Na istom noivou bit će i nekoliko agencija ili instituta koji će biti zaduženi za forenziku, obuku, policijske poslove, logistiku, pritužbe građane i ostale policijske nadležnosti.

"Narednog petka, nakon što Izvršno tijelo Direkcije pripremi prečišćenu verziju, uslijedit će verifikacija konačne verzije ovog dokumenta. Time ćemo završiti svoj dio posla. Dokument će biti dostavljen zakonodavnim i izvršnim vlastima koje trebaju nastaviti ovu reformu", istakao je Selimović.

Reforma policije ključni je uvjet za potpisivanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji BiH i EU. Evropska komisija od vlasti BiH traži da reformiraju policiju kako bi država bila nadležna za budžet i zakonodavstvo, lokalne policijske oblasti za operativne poslove te da cijelokupna policijska struktura bude potpuno depolitizovana.

Pena: Usaglašeni dokument osnova za dogovor
Uroš Pena, direktor policije RS koji od maja ove godine u radu Direkcije sudjeluje kao posmatrač, jučer je kazao kako će usaglašeni dokument biti osnova za dalje pregovore o reformi policije.

"Nismo zadovoljni načinom rada i odlučivanja u Upravnom odboru Direkcije stoga smo i tražili uvođenje konsenzusa, te ukidanje većinskog glasanja. To nije prihvaćeno i mi smo imali status posmatrača. Međutim, želim da kažem da usaglašeni dokument može biti dobra osnova za dalje pregovore, te da su neki njegovi dijelovi dobro urađeni. Sad slijedi faza u kojoj će zakonodavna i izvršna vlast uraditi svoj dio posla u ovoj reformi", zaključio je Pena.

Nezavisne novine, 14.12.2006 20:37

.......

predizborna irealnost je prosla, na redu je postizborna (sugava) realnost...

bosno i hercegovino, dokle li ces stici?


Post Reply