Hadisi Allahovog Poslanika s.a.w.s

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

crnileptir
Posts: 81
Joined: 14/08/2006 21:58

Hadisi Allahovog Poslanika s.a.w.s

Post by crnileptir » 29/10/2006 19:23

Hadis i njegova vaznost

H. Mehmed Handzic [1906-1944]


Rijeci `Alejhisselamove, njegova djela i ono st je svojom sutnjom odobrio nazivamo hadisom ili sunnetom. Hadis ili sunnet je jedan i to drugi seriatski argumenat ili delil. Na prvom mjestu dolaze Bozije rijeci - Kur'an, a odmah iza toga rijeci Bozijeg poslanika, Muhammeda, `alejhisselam. Na trecem mjestu dolazi idzma`, a na cetvrtom kijas (analogija). Zapravo glavni serijatski argumenat su Kur'an i hadis; zadnja dva argumenta nisu samostalna, nego se osnivaju na Kur'anu i hadisu.

Da je Kur'an seriatski argumenat, o tom nijedan musliman nema i ne smije imati sumnje. Sto se pak hadisa tice, to mozemo istaknuti, da su svi islamski ucenjacni slozni u tom, da je i hadis jedan samostalan seriatski argumenat. Pomocu njega isto kao i pomocu Kur'ana mozemo zakljuciti, da je nesto vjerska duznost (farz ili vadzib) ili da je preporuceno (mendub) ili dozvoljeno (mubah) ili da je bolje napustiti ga (mekruh) ili da je zabranjeno (haram).

Iz samog Kur'ana razumijemo da je hadis samostalan seriatski argumenat. Allah dz.s. veli: Reci: Ako volite Allaha, mene slijedite, Allah ce vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti. (Ali `Imran:32) Ko se pokori Poslaniku, Bogu se pokorio. (En-Nisa': 80) Sto vam dadne (naredi) Poslanik, to vi primite, a sto vam zabrani, toga se prodjite! (El-Hasr: 7). Mi smo poslali tebi opomenu (Kur'an), da rastumacis svijetu sto im je poslato. (En-Nahl: 44) On (Muhammed) ne govori od sebe i radi svojih prohtjeva. Nego je sve to Bozija objava, koja mu se objavljuje. (En-Nedzm: 3 i 4)
Poznati mufessir Sa`lebija veli da ovaj ajet znaci: sve je Bozija objava sto `Alejhisselam rekne u pogledu vjere. U Darimijinu Sunenu stoji, da je Evzaa'in ucitelj Hassan rekao: "Dzibril je `Alejhisselamu donosio sunnet isto kao sto mu je donosio i Kur'an."

Kad hadis ne bio bio seriatski argumenat ne bismo mi znali koliko puta na dan trebamo namaz obavljati, jer toga izricito u Kur'anu nema. Pa pretpostavimo, da bi na neki nacin mogli razumjeti da smo zaduzeni pet puta namaz obavljati, ali iz Kur'ana ne bismo mogli saznati nacin obavljanja namaza. Isto tako ne bismo mogli saznati propise o zekatu, jer Kur'an samo naredjuje da se daje zekat, a ne upusta se u potanja razjasnjenja. Takvih slucajeva ima mnogo. `Alejhisselam je svaku Kur'ansku naredbu prema Bozjoj zapovijedi rastumacio svijetu ili rijecima ili djelom. Zato je u pogledu obavljanja namaza i rekao: "Obavljajte namaz onako kako vidite da ga ja obavljam." Iz svega ovoga se dade jasno zakljuciti da je i hadis seriatski argumenat i da svaki musliman treba podvrgunti onome, sto u hadisu stoji i sto je `Alejhisselam kao tumacenje Kur'anu rekao ili radio.

Pa evo da zajednički se podsjećamo na neke hadise

Najbolje vjerovanje (iman) je:

- voljeti u ime Allaha,
- prezirati u ime Allaha,
- uposliti jezik spominjanju Uzvisenog Allaha,
- zeljeti ljudima ono sto zelis sam sebi,
- cuvati se da im ne ucinis ono sto sam sebi ne zelis, i
- govoriti samo ono sto je dobro ili u protivnom- sutjeti.


Medju najbolja dobra djela ubraja se cuvanje jezika (od zla govora).

Najbolja sadaka je nahraniti gladna.Trazenje nauke je najbolji ibadet.

Najbolji je posao koji se radi s dobrom i iskrenom najmerom.

Najbolji musliman je onaj, od cijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj, koji je najljepse naravi. Najbolji muhadzir je onaj, koji se cuva Allahovih zabrana (harama); a najveci borac (mudzahid) je onaj, koji se bori protiv svojih strasti u ime Uzvisenog Allaha.


(Izbor Poslanikovih hadisa od Memic Jakuba)


vazda problemi
Posts: 101
Joined: 26/10/2006 08:56

Post by vazda problemi » 30/10/2006 22:04

Enas ibn Malik prenosi da je neki Beduin došao u džamiju i nakon što se poselamio, Allahov Poslanik ga upita: - Odakle dolaziš, dobri čovječe? - Dolazim iz daleka u potrazi za odgovorima na neka važna pitanja - reče Beduin. Na to mu Alejhisselam dade znak i on poče postavljat pitanja na koja je Alejhisselam odgovarao:

- Želim biti inteligentan, šta da radim?
- Boj se Boga!

- Želim biti vjerna sluga Božja i raditi sve što mi Bog zapovijeda?
- Čitaj i uči Kur´an!

- Želim biti prosvijećen i imati mir u srcu?
- Sjećaj se smrti!

- Želim biti siguran od neprijatelja?
- Pouzdaj se u Boga!

- Želim slijediti Pravi Put?
- Ćini dobro drugima za ljubav Božju!

- Šta ću činiti da izbjegnem Božju srdžbu?
- Suzbijaj tjelesne strasti!

- Kako da živim dugo?
- Sjećaj se Boga i stalno Mu se zahvaljuj!

- Želim napredovati
- Budi uvijek pod abdestom!

- Kako da se sačuvam od džehennema - pakla?
- Čuvaj oči od ružna pogleda; čuvaj jezik od ružna govora; čuvaj ruke od ružna posla; i čuvaj se od zinaluka?

- Kako da se oslobodim grijeha?
- Neka ti suze poteku od kajanja i zavjetuj se da nećeš ponoviti grijeh kojeg si počinio!

- Želim da me svijet poštuje?
- Nemoj ni otkoga ništa tražiti!

- Želim pošteno živjeti?
- Ne pričaj o mahanama drugih ljudi!

- Kako se postaje bogat?
- Čitaj i uči kur´ansku suru Muzemmil! (73)

- Kako da savladam strah od Sudnjega dana?
- Sjećaj se Boga prije jela i prije spavanja!

- Šta ću raditi da bi osjetio Allahovu prisutnost dok klanjam?
- Propisno uzimaj abdest i nastoj da uvijek budeš čist i uredan!
Last edited by vazda problemi on 30/10/2006 22:06, edited 1 time in total.

crnileptir
Posts: 81
Joined: 14/08/2006 21:58

Post by crnileptir » 31/10/2006 19:07

PRVI HADIS

Veli Omer ibnul-Hattab: "Čuo sam Božijeg Poslanika gdje veli: "Svi su poslovi prema namjerama. Svakom čovjeku propada samo ono što namjerava. Pa ko se preseli iz jednog mjesta u drugo radi Boga i Njegova Poslanika, to je pravi muhadžir, a ko se preseli radi neke ovosvjetske koristi, ili da se oženi taj neće dobiti drugo nego što je namjeravao."

To bi bio približan prijevod gornjeg hadisa. Svaki vjerski posao nije kod Boga, dželle šanuhu, priznat kao valjan, ako onaj, koji ga radi s tim poslom ne namjerava zadobiti Allahovo zadovoljstvo. I prema tome i plaću i nagradu na drugom svijetu dobiće čovjek samo za ono djelo, koje je radi Boga, dželle šanuhu, izvršio. Tko pak želi da se svijetu pričini da on radi Božijeg zadovoljstva radi, a on drugu namjeru ima, tome nikakve nagrade nema.

Hidžret znači preseliti se iz jednog mjesta koje nije za muslimana povoljno, u drugo koje je povoljnije. Ako se neko preseli s namjerom da trguje ili da se oženi, a ističe da to u ime Boga, dželle šanuhu, radi, tome na drugom svijetu plaće nema. Za vrijeme Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bijaše dužnost svakog muslimana da se preseli u Medinu. Ta je dužnost trajala sve do osvojenja Mekke, osme godine po Hidžretu. Za to vrijeme jedan se musliman preselio u Medinu radi jedne žene koja se zvala Ummi Kajs. To je bio povod da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, izrekao gornji hadis. Bog, dželle šanuhu, veli u Kur’anu: (Plaću kod Boga zaslužuje onaj koji oda Bogu svoje lice (sebe) i dobro radi.) Vele tumači Kur’ana: "Bogu je odan onaj koji radi Njegova zadovoljstva sve dužnosti vrši, a dobro radi onaj, koji po vjerskim propisima postupa." Dakle, da neki posao bude kod Boga, dželle šanuhu, primljen imaju dva uvjeta: dobra namjera i odgovaranje dotičnog posla vjerskim propisima. Kome manjka prvi uvjet on je munafik, a kome drugi, on je neznalica ili griješnik. Ovim hadisom je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, protumačio prvi ajet na najljepši način.

Spomenuti hadis se ubraja u vjerodostojne (sahih) hadise a nalazi se u svakoj od šest poznatih hadiskih zbirki (el-kutubus-sitte).


crnileptir
Posts: 81
Joined: 14/08/2006 21:58

Post by crnileptir » 01/11/2006 21:03

DRUGI HADIS

Ovo u glavnom znači: Veli Omer ibnul-Hattab: "Jednog dana sjeđasmo mi kod Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad se pomoli prema nama čovjek u sasvim bijelu odijelu, sasvim crne kose, ne vidi se na njemu trag putovanja i ne pozna ga niko od nas; dok sjede do Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prisloni svoja koljena uz njegova, a stavi svoje ruke na njegova stegna i reče: "Muhammede, izvijesti me šta je Islam." Reče Božiji Poslanik: "Islam je da svjedočiš da nema dugog boga osim Allaha i da je Muhammed božiji Poslanik; da obavljaš molitvu (namaz), da daješ zekjat, da postiš ramazan, i da hadždž činiš kuću (Kabu), ako mogneš do nje doći." Onda reče onaj nepoznati čovjek: "Istinu veliš" Kaže Omer: "Mi mu se začudismo, pita ga a onda mu veli: "Istinu govoriš" (kao da zna). Iza toga reče taj čovjek: "Izvijesti me šta je iman." Reče Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Iman je da vjeruješ u Boga, Božije meleke, u Sudnji zadnji dan, i sudbinu dobra i zla." Veli nepoznati čovjek "Istinu govoriš. Izvijesti me šta je dobročinstvo." Reče Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dobročinstvo je da robuješ Bogu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi." "Istinu veliš" - reče nepoznati čovjek i reče: "Izvijesti me kada će Zadnji čas (ovom svijetu)." Reče Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj koga pitaš o Zadnjem času nije mu više o njemu poznato nego tebi koji pitaš." Reče nepoznati čovjek: "Pa izvijesti me o predznacima Zadnjeg časa." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Predznaci Sudnjeg dana su da robinja rodi svoju gospodaricu i da vidiš gole, bose, siromašne čobane da se nadmeću u gradnji zgrada." Veli Omer: "Zatim ode nepoznati čovjek, a nakon toga reče mi Božiji Poslanik: "Omere, znaš li onoga što me je zapitkivao?" Ja rekoh: "Bog i Božiji Poslanik najbolje znaju" Onda reče Božiji Poslanik: "Ovo je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri."

Ovaj hadis se ubraja u vjerodostojne (sahih) hadise i njim je poznati hadiski učenjak Muslim ibnu Hadžadž počeo svoje hadisko djelo zvano "Sahih". Kadi ’Ijad je o tumačenju ovog hadisa napisao cijelo djelo, a ja ću iznijeti neke bitne tačke.

U ovom hadisu je protumačeno značenje Islama, imana i dobročinstva prema Bogu (ihsana) i nešto o predznacima Zadnjeg časa ovog svijeta.

Iman i Islam jedno je, samo što se kod riječi Islam više podrazumijevaju vanjski poslovi (obredi), a pod imanom unutarnji (vjerovanje). Prema tome Islam se sastoji od pet glavnih tačaka:

1)spomenuto svjedočanstvo 2) obavljanje namaza 3) dijeljenje zekjata 4) post ramazana 5) hadždž.

Dakle, po ovim djelima se poznaje musliman. Ko ih ne vrši daleko je od Islama. Stara je riječ: pred džamijom se dijele muslimani. Današnja inteligencija, koja nastoji da reformiše neke tačke u Islamu, nek se pokaže muslimanima kao vršioc gornjih pet tačaka, tek onda će se muslimani na njihove riječi moći osloniti.

Iman se sastoji u vjerovanju šest glavnih tačaka: 1) Vjerovanje u Boga 2) u Božije meleke 3) u Božije knjige (kitabe) 4) u Božije poslanike 5) Zadnji Sudnji dan 6) u sudbinu svega, bilo dobro ili zlo. Dakle, musliman je onaj koji vjeruje da ima Bog, da je Jedan, Svemogući i sa svim svojstvima savršenosti opisan i da je čist - bez ikakvih manjkavosti. Taj, takav Bog ima između Sebe i ljudi nosioce vijesti, a to su meleki. Oni nose Božije objave odabranim ljudima poslanicima, koji svijet pozivaju svakom dobru, a odvraćaju od svakog zla, obećavaju im nagradu za dobra djela, i zastrašivaju ih kaznom za zlo na drugom svijetu, a to je život poslije smrti. Tako je, jedna za drugu, povezano prvih pet tačaka.

Što se tiče šeste tačke, a to je vjerovanje u sudbinu, to musliman mora vjerovati i znati da sve što se događa od dobra i zla na ovom svijetu, da je kod Boga, dželle šanuhu, predviđeno i određeno. Ništa se ne može dogoditi bez Njegove odredbe. Neki prebacuju Islamu da pozivanjem svojih sljedbenika na pomenuto vjerovanje opravdava ljenost. Ti, koji prebacuju, zaboravljaju da Islam poziva na rad više nego druge vjere. Ako oni ne mogu naći sredine između pozivanja na rad i vjerovanja u sudbinu, ne trebaju nijekati da to ni drugi ne može naći. Vjerovanje u sudbinu ima dva stepena:

1. Vjerovanje da je Bog znao prije nego je svijet stvorio ko će raditi dobro, a ko zlo; ko će zaslužiti džennet, a ko vatru.

2. Vjerovanje da Bog stvara poslove ljudske i da On hoće da se oni dogode, a sa nekima je zadovoljan, dok s nekim nije. Za vrijeme Abdullaha sina Omerova, bijaše se pojavila jedna sekta koje nije priznavala vjerovanje u sudbinu. Abdullah, kada je to čuo, odrekao ih se i teško se o njima izrazio i tom prilikom ispričao gornji hadis koji je čuo od svog oca.

Treća tačka je "ihsan". Riječ "hasen" u arapskom jeziku znači dobar, a "ihsan" dobro činiti. U ovom hadisu je definisan pravi "ihsan" dobročinstvom, a to je da se čovjek prema Bogu, dželle šanuhu, ponaša onako kako bi se ponašao da vidi Boga. Jer, iako čovjek ne vidi Boga, Bog vidi njega.

Što se tiče Zadnjeg časa ovome svijetu, to muslimani vjeruju da mu vremena, kada će se dogoditi, ne zna niko osim Boga, dželle šanuhu. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izvijestio je o nekim predznacima od kojih je u spomenutom hadisu spomenuo samo dva. Prvi je da robinja rodi svoju gospodaricu. Kći je uvijek podređena majci svojoj, a pred Sudnji dan će se kako to, tako i sve ostalo - kako naš narod kaže - naopako okrenuti. Čak i najsiromašniji ljudi će se početi nadmetati u gradnji velikih palača kako je to spomenuto u drugom predznaku.

Eto, to bi bilo kratko tumačenje gornjeg hadisa.

crnileptir
Posts: 81
Joined: 14/08/2006 21:58

Post by crnileptir » 03/11/2006 21:55

TREĆI HADIS

Veli Abdullah sin Omerov: "Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje veli: "Islam je izgrađen na pet stvari; svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodočašću (hadždžu) Kabe i postu mjeseca ramazana."

U ovom hadisu poredi Islam sa zgradom koja je izgrađena na pet stubova, a to su gore spomenuti. Zgrada bez stubova ne može opstojati, tako isto ni Islam bez jednog od spomenutih njegovih temelja. Osim ovih pet temelja Islam ima i drugih propisa, ali se ti ne smatraju stubovima.

Gornji hadis se nalazi u Buhariji i Muslimu.


ČETVRTI HADIS

Abdullah sin Mes’uda veli: "Pričao nam je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem - a on je onaj koji istinu govori i kome se vjeruje: "Stvaranje čovjeka biva u utrobi majke njegove četrdeset dana, zatim bude toliko isto vremena "aleka", zatim bude toliko isto vremena kao "mudga", zatim Bog, dželle šanuhu, pošalje meleka, pa mu udahne dušu; i tom meleku narede se četiri odredbe da zapiše: nafaku (djeteta) i konac života (tj. koliko će živjeti) i njegov posao i da li je (u pogledu drugog svijeta) sretan ili nesretan. Pa tako mi Boga, osim koga nema drugog - jedan čovjek radi onaj posao koji vodi džennetu sve dotle dok između njega i dženneta ne bude lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisano, pa počne se baviti onim poslom koji vodi u vatru pa uniđe u nju; drugi, opet, čovjek radi onaj posao koji vodi vatri sve dotle dok između njega i vatre ne bude lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisano, pa počne raditi posao koji vodi džennetu pa uniđe u džennet."

Ovaj hadis je od vjerodostojnih hadisa, a nalazi se u Buhariji i Muslimu.

Glavni cilj i pouka, koja se iz njega crpi jeste to da se čovjek ne zavarava svojim dobrim djelima i da se ne oholi i ne ponosi njima, jer je posljedica glavna i odlučujuća stvar. Tako isto ne smije da gubi nadu u Božiju milost, ako vidi među svojim poslovima dosta ružnih, jer sami Tvorac zna kakav će kraj biti. Dakle, musliman treba da živi strahom od Allaha, dželle šanuhu, i nadom u Njegovu milost.

U ovom hadisu je, također, obrađeno pitanje vjerovanja u sudbinu. Da bih značenje hadisa još više približio čitaocu, dodaću još dvije-tri riječi. Naime, Bog je čovjeku dao slobodnu volju pri odlučivanju šta hoće ili šta neće da uradi. Sveznajući Bog je znao unaprijed šta će čovjek raditi i odredio je da Mu se volja ispuni. Ne treba misliti da čovjek koji dobro radi, lahko izlazi iz svoje kolotečine, a tako isto koji radi zlo. Onaj čovjek što je radio poslove koji vode džennetu, bio se približio njemu a počeo raditi zlo i otišao u vatru, njegovi dobri poslovi su bili dobri samo naočigled, dok u suštini su i oni bili zli. Među njima se krilo nešto što je prouzročilo zlu posljedicu kao što se u šejtanovim dobrim poslovima krila oholost i protivljenje Božijoj odredbi. Tako isto onaj čovjek što je radio zlo, sve dotle dok je bio skoro unišao u džehennem, pa je počeo raditi dobro, koje je bilo uzrokom njegovog spasenja u zadnjem času.

Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu nas podučava kako ćemo Ga moliti i tražiti Njegovu dobrotu. Na jednom mjestu se ovakva molitva preporučava: (Rabbena la tuzig kulubena ba’de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten inneke Entel-Vehhab. = O naš Bože, nemoj naša srca odvratiti s pravog puta pošto si nas na njeg naputio, pokloni nam od Svoje milosti, Ti si onaj koji obilno poklanjaš). I ovo neka bude i naša molba, kojom završavamo ovaj hadis.

crnileptir
Posts: 81
Joined: 14/08/2006 21:58

Post by crnileptir » 05/11/2006 23:49

PETI HADIS

Aiša, radijallahu anha, veli: "Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko god postavi u ovoj našoj stvari nešto što nije od nje, to se odbacuje" U drugoj predaji (rivajetu) veli: "Ko uradi jedan posao s kojim se ne poklapa naša stvar, taj je posao odbačen."
Ovaj hadis se nalazi u Buhariji i Muslimu, a druga, gore navedena predaja samo u Muslimu. Pod "našom stvari" misli Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na vjeru Islam. Da bude neki posao po Islamu odbačen znači da taj posao nije od Islama i da onaj, koji ga radi, misleći da dobije nagradu, ne zaslužuje ništa osim kazne.

Kao najjači dokaz (delil) u Islamu se smatra Božija Knjiga Kur’an, kao i izreke i djela Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, (hadis, sunnet). Zatim, po Kur’anu osnovano mišljenje cjelokupnih muslimanskih učenjaka jednog vremena (idžma’), i analogija (kijas). Prema tome, kao glavni dokaz smatraju se Kur’an i Hadis, a druga dva oslanjaju se na Kur’an i Hadis. Dakle što nema podloge u Kur’anu i Hadisu, to nije od Islama - to je novotarija koja se u islamskoj terminologiji naziva "bid’at", a Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: "Svaka novotarija u vjeri je zastranjenje i stranputica."

Iako je to Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao i upozorio svoje pristaše da se dobro čuvaju vjerskih novotarija, u svaki muslimanski narod se uvuklo dosta toga. To bi trebalo da bude predmet vazova i dersova, to jest da vaizi istaknu pojedine novotarije i da kažu slušaocima da to Islam ne priznaje. Oni bi time skinuli sa svog vrata odgovornost. O "bid’atu" će biti govora opširnije u 28-om hadisu.

Odlika Islama je da odbacuje sve novotarije. On ne priznaje zaključke vjerskih kongresa, ukoliko ti zaključci ne bi imali podloge u islamskim izvorima, niti priznaje mišljenja takozvanih nepogriješivih ljudi; niti se oslanja na osnove takozvanih dobrih ljudi. To u Islamu ne može služiti kao dokaz. Pa šta je iskvarilo druge vjere nego novotarije. O tome imamo hiljade primjera i historiji.

Uzrok uvođenja novotarija može biti: neznanje, zla namjera, a katkad i vjerovanje da je uvedena novotarija savremenija nego ono na mjesto čega je i uvedena. Islam je od Boga koji zna, šta je bilo i šta će biti. On je znao šta će do konca svijeta biti korisno ljudstvu, pa je to i objavio preko Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, zadnjeg Božijeg Poslanika u zadnjoj objavljenoj vjeri Islamu. Eto to bi bilo kraće tumačenje gornjeg hadisa.

patrius
Posts: 1957
Joined: 14/11/2006 16:01
Location: Brcko

Post by patrius » 21/11/2006 01:59

Ne bih da me se pogresno shvati,ali kad smo vec kod tjelesnih strasti cini mi se da ih je Poslanik prilicno imao...

User avatar
Producent
Posts: 47
Joined: 04/11/2006 09:50

Post by Producent » 21/11/2006 10:55

patrius wrote:Ne bih da me se pogresno shvati,ali kad smo vec kod tjelesnih strasti cini mi se da ih je Poslanik prilicno imao...


Volio bih da argumentiras ovaj stav koji smatram apsolutno netačnim i koji je nažalost prilično čest kod ljudi koji imaju površno ili nikakvo znanje o Islamu. Da bih ti mogao odgovoriti trebaš mi reći da li to vjeruješ zbog toga što je imao više žena ili je neki drugi razlog?!

plimpi
Posts: 92
Joined: 29/10/2006 10:51
Location: Sarajevo

Post by plimpi » 21/11/2006 11:17

- Kako se postaje bogat?
- Čitaj i uči kur´ansku suru Muzemmil! (73)


ima li neko transkript te sure :D

patrius
Posts: 1957
Joined: 14/11/2006 16:01
Location: Brcko

Post by patrius » 21/11/2006 17:56

Producent wrote:
patrius wrote:Ne bih da me se pogresno shvati,ali kad smo vec kod tjelesnih strasti cini mi se da ih je Poslanik prilicno imao...


Volio bih da argumentiras ovaj stav koji smatram apsolutno netačnim i koji je nažalost prilično čest kod ljudi koji imaju površno ili nikakvo znanje o Islamu. Da bih ti mogao odgovoriti trebaš mi reći da li to vjeruješ zbog toga što je imao više žena ili je neki drugi razlog?!
Pa eto,reci mi kako se tebi cini da covjek ima vise zena.U islamu je to nerijetka pojava,stavise,odobrena i serijatom.A i haremi su,je li,sasvim u redu?Ono sto mene zanima jeste kako se osjecaju odnosno kako same sebe dozivljavaju te zene?Nije li to cista diskriminatorska eksploatacija?Jer je vecina tih zena to cinila iz razloga da osigura kakvu-takvu materijalnu sigurnost.Inace,malo koja normalna zena bi pristala na takvo ponizenje.

User avatar
Producent
Posts: 47
Joined: 04/11/2006 09:50

Post by Producent » 22/11/2006 10:31

patrius wrote:
Producent wrote:
patrius wrote:Ne bih da me se pogresno shvati,ali kad smo vec kod tjelesnih strasti cini mi se da ih je Poslanik prilicno imao...


Volio bih da argumentiras ovaj stav koji smatram apsolutno netačnim i koji je nažalost prilično čest kod ljudi koji imaju površno ili nikakvo znanje o Islamu. Da bih ti mogao odgovoriti trebaš mi reći da li to vjeruješ zbog toga što je imao više žena ili je neki drugi razlog?!
Pa eto,reci mi kako se tebi cini da covjek ima vise zena.U islamu je to nerijetka pojava,stavise,odobrena i serijatom.A i haremi su,je li,sasvim u redu?Ono sto mene zanima jeste kako se osjecaju odnosno kako same sebe dozivljavaju te zene?Nije li to cista diskriminatorska eksploatacija?Jer je vecina tih zena to cinila iz razloga da osigura kakvu-takvu materijalnu sigurnost.Inace,malo koja normalna zena bi pristala na takvo ponizenje.


Ovo će trebati više od par redova... Prvo, brak sa više žena je mnogo raširenija pojava od područja na kojem je Islam najzastupljenija vjera i mnogo stariji od vremena islamske objave. Npr. ako se osvrneš i na sam Stari zavjet provjeri koliko je kralj David ili Abraham, i mnogi drugi ljudi koje Biblija jako uvažava, imali žena. Čudno da niko zapadnog profiliteta nikada njihovu poligamiju ne uzima za zlo a u isto vrijeme ima puna usta šerijetski odobrene poligamije - ali to je već neka druga tema. Sada kada smo utvrdili da Islam nije izmislio poligamiju i da je to praksa koju su i ljudi koje Biblija i Tora smatra svetim praktikovali, osvrnimo se i na tvoje pitanje kako se u takvom braku osjeća žena. Imao sam priliku biti u arapskom svijetu gdje sam radio u firmi zajedno sa Libanonkama, Jordankama, Sirijkama i dr. arapkinjama koje su bile pokrivene muslimanke. Isto pitanje koje si ti postavio meni postavio sam i ja njima nakon što smo se dovoljno sprijateljili da bi se takva pitanja mogla postavljati. Zapanjili su me njihovi odgovori u kojima one jednostavno nisu mogle shvatiti šta je tu toliko čudno i većina njih tvrdila da sa tim ne bi imala problem. Napominjem da se radi o djevojkama koje su vrlo inteligentne, proputovale su evropom, fakultetski su obrazovane i imale su priliku vidjeti drugačije sisteme vrijednosti od onih u kojima su odrasle. Naime, one su se čudile i osjećale sažaljenje prema npr. manekenkama pitajući se nije li to (kako bi ti rekao) "cista diskriminatorska eksploatacija?". One su se pitale kakva je to njih strašna muka natjerala da se polugole skidaju pred totalnim strancima, kako li je njihovoj majci i očevima i sl. (one ne mogu da vjeruju što bi ti rekao da bi neka normalna žena pristala na to poniženje!!). Znači, ako hoćeš da analiziraš sociološke pojave izvan zapadno-evropskog područja prihvati da ljudi ZAISTA različito razmišljaju i vrijednuju stvari (ili bi volio da namećeš drugima etiku i moral svog sistema vrijednosti što je znak prepotentnosti i vodi u tiraniju). Što se tiče samog šerijetski dozvoljenog braka sa više žena on jeste dozvoljen ALI SAMO kada su ispunjeni mnogobrojni uslovi koji mu predhode. Primjerice, prva žena MORA samovoljno dati svoj pristanak, muškarac mora biti finansijski jak da može izdržavati i drugu ženu, druga žena mora pristati na takvu zajednicu, muškarac mora biti jednako pravedan prema obije žene itd. Dakle, nije to u današnjem svijetu ni lako a nije ni tako raširena pojava kako vjeruješ čak ni u islamskom svijetu. Konačno, zašto u duhu demokratije ne dozvoliš samim ženama da odluče žele li to ili ne, pravo izbora im je i šerijet zagarantovao.

patrius
Posts: 1957
Joined: 14/11/2006 16:01
Location: Brcko

Post by patrius » 22/11/2006 17:27

Producent wrote:
patrius wrote:
Producent wrote:
patrius wrote:Ne bih da me se pogresno shvati,ali kad smo vec kod tjelesnih strasti cini mi se da ih je Poslanik prilicno imao...


Volio bih da argumentiras ovaj stav koji smatram apsolutno netačnim i koji je nažalost prilično čest kod ljudi koji imaju površno ili nikakvo znanje o Islamu. Da bih ti mogao odgovoriti trebaš mi reći da li to vjeruješ zbog toga što je imao više žena ili je neki drugi razlog?!
Pa eto,reci mi kako se tebi cini da covjek ima vise zena.U islamu je to nerijetka pojava,stavise,odobrena i serijatom.A i haremi su,je li,sasvim u redu?Ono sto mene zanima jeste kako se osjecaju odnosno kako same sebe dozivljavaju te zene?Nije li to cista diskriminatorska eksploatacija?Jer je vecina tih zena to cinila iz razloga da osigura kakvu-takvu materijalnu sigurnost.Inace,malo koja normalna zena bi pristala na takvo ponizenje.


Ovo će trebati više od par redova... Prvo, brak sa više žena je mnogo raširenija pojava od područja na kojem je Islam najzastupljenija vjera i mnogo stariji od vremena islamske objave. Npr. ako se osvrneš i na sam Stari zavjet provjeri koliko je kralj David ili Abraham, i mnogi drugi ljudi koje Biblija jako uvažava, imali žena. Čudno da niko zapadnog profiliteta nikada njihovu poligamiju ne uzima za zlo a u isto vrijeme ima puna usta šerijetski odobrene poligamije - ali to je već neka druga tema. Sada kada smo utvrdili da Islam nije izmislio poligamiju i da je to praksa koju su i ljudi koje Biblija i Tora smatra svetim praktikovali, osvrnimo se i na tvoje pitanje kako se u takvom braku osjeća žena. Imao sam priliku biti u arapskom svijetu gdje sam radio u firmi zajedno sa Libanonkama, Jordankama, Sirijkama i dr. arapkinjama koje su bile pokrivene muslimanke. Isto pitanje koje si ti postavio meni postavio sam i ja njima nakon što smo se dovoljno sprijateljili da bi se takva pitanja mogla postavljati. Zapanjili su me njihovi odgovori u kojima one jednostavno nisu mogle shvatiti šta je tu toliko čudno i većina njih tvrdila da sa tim ne bi imala problem. Napominjem da se radi o djevojkama koje su vrlo inteligentne, proputovale su evropom, fakultetski su obrazovane i imale su priliku vidjeti drugačije sisteme vrijednosti od onih u kojima su odrasle. Naime, one su se čudile i osjećale sažaljenje prema npr. manekenkama pitajući se nije li to (kako bi ti rekao) "cista diskriminatorska eksploatacija?". One su se pitale kakva je to njih strašna muka natjerala da se polugole skidaju pred totalnim strancima, kako li je njihovoj majci i očevima i sl. (one ne mogu da vjeruju što bi ti rekao da bi neka normalna žena pristala na to poniženje!!). Znači, ako hoćeš da analiziraš sociološke pojave izvan zapadno-evropskog područja prihvati da ljudi ZAISTA različito razmišljaju i vrijednuju stvari (ili bi volio da namećeš drugima etiku i moral svog sistema vrijednosti što je znak prepotentnosti i vodi u tiraniju). Što se tiče samog šerijetski dozvoljenog braka sa više žena on jeste dozvoljen ALI SAMO kada su ispunjeni mnogobrojni uslovi koji mu predhode. Primjerice, prva žena MORA samovoljno dati svoj pristanak, muškarac mora biti finansijski jak da može izdržavati i drugu ženu, druga žena mora pristati na takvu zajednicu, muškarac mora biti jednako pravedan prema obije žene itd. Dakle, nije to u današnjem svijetu ni lako a nije ni tako raširena pojava kako vjeruješ čak ni u islamskom svijetu. Konačno, zašto u duhu demokratije ne dozvoliš samim ženama da odluče žele li to ili ne, pravo izbora im je i šerijet zagarantovao.
Dragi moj producentu,hajde da,evo,kako kazes,u duhu demokratije malo okrenemo "plocu" pa da dopustimo zenama to pravo izbora.Recimo,kako se serijat,a i ti sam postavljas prema mogucnosti da se malo zamijene uloge,pa da zene koje ispunjavaju uslove,imaju dva i vise muzeva?

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 22/11/2006 17:30

patrius wrote:Dragi moj producentu,hajde da,evo,kako kazes,u duhu demokratije malo okrenemo "plocu" pa da dopustimo zenama to pravo izbora.Recimo,kako se serijat,a i ti sam postavljas prema mogucnosti da se malo zamijene uloge,pa da zene koje ispunjavaju uslove,imaju dva i vise muzeva?


e, *ebiga sad :-) :D

User avatar
Producent
Posts: 47
Joined: 04/11/2006 09:50

Post by Producent » 23/11/2006 12:25

Dragi moj producentu,hajde da,evo,kako kazes,u duhu demokratije malo okrenemo "plocu" pa da dopustimo zenama to pravo izbora.Recimo,kako se serijat,a i ti sam postavljas prema mogucnosti da se malo zamijene uloge,pa da zene koje ispunjavaju uslove,imaju dva i vise muzeva?


Hehe... :-D prilično predvidljivo dragi moj Patrijaše... Šerijet takvu konstalaciju braka zabranjuje muslimanima zbog načina na koji je utemeljen brak u Islamu, prihvatanjem te vjere ljudi SVOJEVOLJNO i bez PRISILE prihvataju i fikhske (šerijetsko pravo) odredbe vezane za brak. Dakle, muslimani i muslimanke ne mogu pristati na takav brak jer se suprodstavlja načelima islamskog porodičnog života (baš kao što ni npr. katolička ili judaistička doktrina ne može pristati na istospolni brak, vanbračnu zajednicu, abortus i sl.). Znači, nije specifično samo za Islam da u svom učenju povlači linije preko kojih u obiteljskom životu vjernici i vjernice ne smiju prelaziti. Što se mene tiče i mojih pogleda, ja sam prihvativši Islam prihvatio i njegove postulate koji, kako me život uči, zapravo mene samog štite (kao i moju majku, sestru, suprugu i ostali ženski dio obitelji...). Naravno, u duhu demokratije, ja svakom dopuštam da svoj obiteljski život vodi na način na koji želi. Dakle, zaista nemam nikakav problem sa tim da recimo tvoja sestra ima mnogo muževa, ili da si ti samo jedan od muževa svoje supruge... Uzgred, ako je tvoja majka imala mnogo muževa kako znaš ko ti je otac?! Hajd, to možda u tvom sistemu vjerovanja i nije bitno... U Islamu je jako bitno jer otac i suprug imaju vjerom propisane ogromne odgovornosti prema djetetu i supruzi i to je jedan od odgovora što žene nemaju više muževa... Ostalo bi, kako vidiš, pitanje ko je otac djeteta i ko treba te odgovornosti preuzeti... Eto, pošto smo odstupili od teme ovog podforuma predlažem da zaključimo ovu temu. Ja sam ti iskreno nastojao prenijeti svoje stavove a ti naravno zaključi šta želiš, predlažem ti samo da ne podliježeš stereotipima kojih su tvoja pitanja puna... Pozdrav

patrius
Posts: 1957
Joined: 14/11/2006 16:01
Location: Brcko

Post by patrius » 23/11/2006 16:06

Producent wrote:Dragi moj producentu,hajde da,evo,kako kazes,u duhu demokratije malo okrenemo "plocu" pa da dopustimo zenama to pravo izbora.Recimo,kako se serijat,a i ti sam postavljas prema mogucnosti da se malo zamijene uloge,pa da zene koje ispunjavaju uslove,imaju dva i vise muzeva?


Hehe... :-D prilično predvidljivo dragi moj Patrijaše... Šerijet takvu konstalaciju braka zabranjuje muslimanima zbog načina na koji je utemeljen brak u Islamu, prihvatanjem te vjere ljudi SVOJEVOLJNO i bez PRISILE prihvataju i fikhske (šerijetsko pravo) odredbe vezane za brak. Dakle, muslimani i muslimanke ne mogu pristati na takav brak jer se suprodstavlja načelima islamskog porodičnog života (baš kao što ni npr. katolička ili judaistička doktrina ne može pristati na istospolni brak, vanbračnu zajednicu, abortus i sl.). Znači, nije specifično samo za Islam da u svom učenju povlači linije preko kojih u obiteljskom životu vjernici i vjernice ne smiju prelaziti. Što se mene tiče i mojih pogleda, ja sam prihvativši Islam prihvatio i njegove postulate koji, kako me život uči, zapravo mene samog štite (kao i moju majku, sestru, suprugu i ostali ženski dio obitelji...). Naravno, u duhu demokratije, ja svakom dopuštam da svoj obiteljski život vodi na način na koji želi. Dakle, zaista nemam nikakav problem sa tim da recimo tvoja sestra ima mnogo muževa, ili da si ti samo jedan od muževa svoje supruge... Uzgred, ako je tvoja majka imala mnogo muževa kako znaš ko ti je otac?! Hajd, to možda u tvom sistemu vjerovanja i nije bitno... U Islamu je jako bitno jer otac i suprug imaju vjerom propisane ogromne odgovornosti prema djetetu i supruzi i to je jedan od odgovora što žene nemaju više muževa... Ostalo bi, kako vidiš, pitanje ko je otac djeteta i ko treba te odgovornosti preuzeti... Eto, pošto smo odstupili od teme ovog podforuma predlažem da zaključimo ovu temu. Ja sam ti iskreno nastojao prenijeti svoje stavove a ti naravno zaključi šta želiš, predlažem ti samo da ne podliježeš stereotipima kojih su tvoja pitanja puna... Pozdrav
Naravno,moj "stereo-producentu",ali smetalo bi ti da tvoja sestra,ako to zeli,ima vise muzeva.Drugo,ako mozda ne znas,ovo je 21.vijek a ne "hidzra",covjece!!!Jesi li cuo mozda za DNK???I trece,pitaj svoju suprugu sta misli o tome da se jos koji put ozenis,onako,zlu ne trebalo...

User avatar
vatrogasac
Posts: 7066
Joined: 24/04/2006 21:33
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Post by vatrogasac » 24/11/2006 00:29

patrius wrote:......Drugo,ako mozda ne znas,ovo je 21.vijek a ne "hidzra",covjece!!!Jesi li cuo mozda za DNK???.....


....u tome i jest problem, a šta ćemo sa vijekovima do 21. .....kako se tada moglo utvrditi očinstvo...?..... u tim vijekovima i muškarci su bili defiticitarniji zbog stalnih ratova...... u tim vijekovima uglavnom su muškarci bili ti koji su hranili porodicu....a Kur'an je za sva vremena.....i za ta prošla.....islam ne insistira niti naređuje poligamiju, nego je ostavio kao alternativu takvim vremenima.....da li se u tim vjekovima (a i danas) osjećala potreba za poliandrijom...?.....

freak_with_a_laptop
Posts: 1035
Joined: 12/10/2006 13:01
Location: Kifino selo

Post by freak_with_a_laptop » 24/11/2006 01:10

Ave Patrius :D

Zasto se zamarati o birvaktile vremenima, evo ti jedan primjer napredne, civilizovane, hriscanske kulture u 21. vijeku

How much of Utah is Mormon?
About 70%.

How many Polygamists are there in Utah?
About 60,000

Nego ... zapucaj u USA pa tamo okreci plocu :D

User avatar
Latina
Posts: 5492
Joined: 19/08/2006 01:47
Location: I'd ratha' be hated 4 who I am, than loved 4 who I'm not.

Post by Latina » 24/11/2006 01:16

Najbolje vjerovanje (iman) je:

- voljeti u ime Allaha,
- prezirati u ime Allaha,
- uposliti jezik spominjanju Uzvisenog Allaha,
- zeljeti ljudima ono sto zelis sam sebi,
- cuvati se da im ne ucinis ono sto sam sebi ne zelis, i
- govoriti samo ono sto je dobro ili u protivnom- sutjeti.

Medju najbolja dobra djela ubraja se cuvanje jezika (od zla govora).

Najbolja sadaka je nahraniti gladna.Trazenje nauke je najbolji ibadet.

Najbolji je posao koji se radi s dobrom i iskrenom najmerom.

Najbolji musliman je onaj, od cijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj, koji je najljepse naravi. Najbolji muhadzir je onaj, koji se cuva Allahovih zabrana (harama); a najveci borac (mudzahid) je onaj, koji se bori protiv svojih strasti u ime Uzvisenog Allaha.


:kiss:

patrius
Posts: 1957
Joined: 14/11/2006 16:01
Location: Brcko

Post by patrius » 26/11/2006 16:06

freak_with_a_laptop wrote:Ave Patrius :D

Zasto se zamarati o birvaktile vremenima, evo ti jedan primjer napredne, civilizovane, hriscanske kulture u 21. vijeku

How much of Utah is Mormon?
About 70%.

How many Polygamists are there in Utah?
About 60,000

Nego ... zapucaj u USA pa tamo okreci plocu :D
Jarane,nije rijec o poligamiji kao takvoj,nego sto se ona jednostrano tolerira!Osobito u patrijarhalnim drustvima,kakvo je i nase.Dakle,muskarci da,zene ne!!!

patrius
Posts: 1957
Joined: 14/11/2006 16:01
Location: Brcko

Post by patrius » 26/11/2006 16:09

vatrogasac wrote:
patrius wrote:......Drugo,ako mozda ne znas,ovo je 21.vijek a ne "hidzra",covjece!!!Jesi li cuo mozda za DNK???.....


....u tome i jest problem, a šta ćemo sa vijekovima do 21. .....kako se tada moglo utvrditi očinstvo...?..... u tim vijekovima i muškarci su bili defiticitarniji zbog stalnih ratova...... u tim vijekovima uglavnom su muškarci bili ti koji su hranili porodicu....a Kur'an je za sva vremena.....i za ta prošla.....islam ne insistira niti naređuje poligamiju, nego je ostavio kao alternativu takvim vremenima.....da li se u tim vjekovima (a i danas) osjećala potreba za poliandrijom...?.....
E to vec samo po sebi dovoljno govori o muslimanima!Kako je onda iko u ta doba mogao biti siguran u bilo cije ocinstvo???Time sto je u braku???Ha-ha!!!

freak_with_a_laptop
Posts: 1035
Joined: 12/10/2006 13:01
Location: Kifino selo

Post by freak_with_a_laptop » 26/11/2006 20:13

patrius wrote:
freak_with_a_laptop wrote:Ave Patrius :D

Zasto se zamarati o birvaktile vremenima, evo ti jedan primjer napredne, civilizovane, hriscanske kulture u 21. vijeku

How much of Utah is Mormon?
About 70%.

How many Polygamists are there in Utah?
About 60,000

Nego ... zapucaj u USA pa tamo okreci plocu :D
Jarane,nije rijec o poligamiji kao takvoj,nego sto se ona jednostrano tolerira!Osobito u patrijarhalnim drustvima,kakvo je i nase.Dakle,muskarci da,zene ne!!!


Grijesis. Poliandrija je oblik poligamije, gdje zena moze imati vise muzeva. Praktikuje se na Tibetu.

Neznam cemu ova diskusija - gdje si ti nasao to pleme na podrucju Bosne da praktikuje poligamiju? Naravno ima ih, sto motaju okuke, ali to je svaleranje i ne spada u ovu kategoriju :D

patrius
Posts: 1957
Joined: 14/11/2006 16:01
Location: Brcko

Post by patrius » 27/11/2006 15:11

freak_with_a_laptop wrote:
patrius wrote:
freak_with_a_laptop wrote:Ave Patrius :D

Zasto se zamarati o birvaktile vremenima, evo ti jedan primjer napredne, civilizovane, hriscanske kulture u 21. vijeku

How much of Utah is Mormon?
About 70%.

How many Polygamists are there in Utah?
About 60,000

Nego ... zapucaj u USA pa tamo okreci plocu :D
Jarane,nije rijec o poligamiji kao takvoj,nego sto se ona jednostrano tolerira!Osobito u patrijarhalnim drustvima,kakvo je i nase.Dakle,muskarci da,zene ne!!!


Grijesis. Poliandrija je oblik poligamije, gdje zena moze imati vise muzeva. Praktikuje se na Tibetu.

Neznam cemu ova diskusija - gdje si ti nasao to pleme na podrucju Bosne da praktikuje poligamiju? Naravno ima ih, sto motaju okuke, ali to je svaleranje i ne spada u ovu kategoriju :D
Pa o cemu ja pricam??? Poliginija-da,poliandrija-ne!!!Zasto???

KOGOD KADGOD
Posts: 789
Joined: 17/11/2006 02:53

Post by KOGOD KADGOD » 29/11/2006 11:02

Na temu HADISA.

Definicija je data u pocetnom tekstu teme.
Prije nego izlozim svoj stav, napomenucu da sam (za razliku od onih koji od drugih ponavljaju hadise i o hadisima) osobno proucavala, od prve do zadnje stranice, Sahih Bukhari (9 volumena), Sahih Muslim (4 vol.), Abu Dawud, Tafsir Ibn Katheer (10 vol. "skraceni"), Fiqhus-Sunnah, Fiqhu-Seerah, Znacenje i Poruka Prenasanja (tj.hadisa), Ihya-Ulumud-Din, Historija Tradicija / Prenasanja (tj hadisa), Riyadus-Salihin (skracena verzija Bukharije i Muslima) i jos mnogo drugih spisa i knjiga, suvise brojnih da se navode. Navodim samo one koji se bave temom HADISA direktno ili indirektno.

Muhammed je ZABRANJIVAO pisanje njegovih izreka jer je njegov JEDINA poruka covjecanstvu bila OBJAVA QUR"AN. (Qur'an je rijec nastala od rijeci "qara'a" sto znaci "citanje", "iscitavanje" tako da u prevodu rijec "qur'an" znaci jednostvano "citanka").

Na ovu temu, mnogi podrzavaoci hadisa, kazu da je on zabranjivao njihovo zapisivanje da "ne bi doslo do mijesanja tih spisa sa spisima Qur'ana".
Takav argument je veoma slab, prvo zato sto je Qur'an UCEN NAPAMET tako da je on, da je htio da se njegove izreke i objasnjenja upucena LJUDIMA TOG VREMENA, mogao da kaze da pisu njegove izreke ali da ih ne uce napamet, a drugo zato sto kada je Objava Qur'ana zavrsena ajetom objavljenim Muhammedu na brdascu Arefata kada je obavljen prvi (i njemu posljednji) Hadzdz (hodocasce), on je mogao dodati da je sada Objava Qur'ana kompletirana i da sad slobodno mogu pisati hadise, jer vise ne postoji opasnost "mijesanja" spisa.

ALI ON TO NIJE REKAO, I NIJE REKAO SA RAZLOGOM, KAO STO JE I SVE STO JESTE REKAO RECENO S RAZLOGOM.

Njegov svakodnevni zivot, kao i zivot njegovih suvremenika, bio je OBICAN zivot s razlikom da je PROZIMAN Objavama ajeta Qur'ana u roku od 23 godine. Zasto 23 godine? Qur'an je mogaobiti objavljen U JEDNOM DIJELU, KAO CJELINA i onda bi Muhammedova misija bila da Qur'an "unese" u svakodnevnicu.

Ali, nije. I, kao i sve drugo, NIJE S RAZLOGOM.
Ljudsko bice individualno, kao ni zajednica drustveno, nije u stanju da se promjeni "preko noci".
Bog to zna, jer nas je On takvima i stvorio.

Ljudsku svijest, formiranu okolnostima i desavanjima mnogo godina (individualno) i mnogo stoljeca (drustveno) nije lahko "preokrenuti" na takav nacin da odbaci sve NEGATIVNO sto je bilo dio te svijesti, zamjeni POZITIVNIM novim konceptima, kao i "prosije" i ZADRZI POZITIVNO sto je vec bilo dio te svijesti.

Potrebno je puno SNAGE, ISKRENOSTI, VOLJE i ZELJE za Istinom da bi se prihvatila cinjenica da se nesto NE ZNA ili POGESNO SHVATA. Uzmimo primjer osobe "zrelih" godina koju je zivotno iskustvo kao i stecena saznanja navelo na stvaranje odredjenih stavova, misljenja i vjerovanja u vezi sa sobom, drugim ljudima, svijetu opcenito, pa i o "svetom" ili VANMATERIJALNOM tj. bozanstvu kojem se obicno pripisivalo sve ono sto se nije moglo "objasniti" u svjetlu tekucih shvatanja (kretanje nebeskih tijela, kisa, sreca, nesreca, zivljenje, umiranje itd.
Takvoj ososbi je veoma tesko suociti se sa cinjenicom da je ona, kao i njeni preci donekle, drzala NEISPRAVNE tj. NEREALNE ili NEISTINITE stavove.

Stoga se Bozija Rijec (tj."objasnjenje" inteligentnim stvorenjima o svim pitanjima koje ih "muce") objavljivala POSTEPENO.
U jednom od postova (tema Dzehennemska vatra) je bas to navedeno, tj. da nema svrhe ubjedjivati nekoga o istinitosti Bozije Rijeci ako taj neko NE VJERUJE u Bozije Postojanje - za njega ta Rijec nema autoriteta, dakle sa njim/njom se prvo povede tema o postojanju pocetne nematrijalne Energije, Sile, Inteligencije, Boga,"nesta tamo gore" kako god, pa tek kada i AKO se uspostavi da Bog Postoji, onda ima svrhe govoriti o mogucnosti "komunikacije" izmedju Njega i Njegovih inteligentnih stvorenja.

Dakle, tadasnje drustvo nije imalo "problema" s vjerom u bozansko Bice, ali je imalo "problema" shvatiti da je to Bice JEDNO i da je dovoljno "MOCNO" da "pokrije" sve koncepte materijalne kao i apstraktne. Tadasnje drustvo je vjerovalo da postoji ALLAH ("glavni" Bog) ali da "uz Njega" postoje i mnoga ILAAH (bozanstva) koja "obavljaju" razlicite "poslove" za Boga jer "On ne moze to sve sam, beli".

Da razjasnimo znacenje rijeci ALLAH. Rijec "ilaah" oznacava "bozanstvo, nesto sto je vrijedno obozavanja". Ptepozicija "AL" na arapskom znaci (u nedostatku naseg ekvivalenta) "THE" (engleska prepozicija koja oznacava odredjenost imenice). Dakle, "ilaah" = "bozanstvo"; kada se pred tu rijec "ilaah" stavi prepozicija "al" ("al-ilaah" cita se ALLAH) dobija znacenje The God. Na nasem jeziku "bog" pisano malim slovom je ekvivalent "ilaah" dok "Bog" pisano velikim slovom je ekvivalent Allah. Ima tu jos zanimljivosti ali bi odlutali sa teme HADIS.

Polahko, Objava se u svojim prvim dijelovima, najvise odnosila na to da je Bog Jedan i da "pored" Njega nema "drugih bozanstava" vrijednih obozavanja. Stoga LAA ILAAHA IL ALLAH ("nema bozanstva sem Allaha", ili, preciznije "nema boga osim Boga")

Muhammed KONSTANTNO NAGLASAVA DA JE ON SAMO POSLANIK ar."nebijj" i VIJESNIK ar."rasul" (postoji razlika izmedju ta dva termina) I DA JE NJEGOVA JEDINA MISIJA DA PRENESE BOZIJU OBJAVU COVJECANSTVU. On cesto naglasava da nije ni po cemu "iznad" ljudi kao i to da nije ni u kom smislu "IZNAD PRIJETHODNIH POSLANIKA I VIJESNIKA" (sto se nazalost promjenilo s vremenom od strane njegovih sljedbenika).

" 'Atiullah we 'atiur-rasul" tj. "slusajte Boga i Njegovog vijesnika" se tumaci kao dva odvojena koncepta tj. 'atiullah se tumaci kao QUR'AN dok 'atiur-rasul se tumaci kao HADIS.
U stvari, "Slusajte Boga i Njegovog vijesnika" je jedno te isto - slusajte Boga kroz Njegovu Objavu (Qur'an) i slusajte vijesnika kao PRENOSIOCA Bozije Objave (Qur'an).

"Preskocicemo" 23 godine Objave i zbivanja i dolazimo na POCETAK hadisa...

Kada se Muhammed vratio Gospodaru svjetova, tj. napustio fizicko tijelo (sto mi nazivamo umiranjem) nije se, sto se kaze njegov mejjit (tijelo) "nije ni ohladio" - vec je nastala "frka" i rasprava o tome ko ce biti VODJA muslimana sad...

Tada se je PRVO pocelo pozivati na ovu ili onu izreku tj. HADIS Muhammeda da bi se "zakljucilo" ko bi trebao da preuzme vodjstvo muslimanske zajednice...

Umjesto da se obrate Qur'anu i nadju ajete koji upucuju na to kako se bira / nalazi vodja jedne zajednice ukljucujuci zajednice vjernika i pokorenika, sljedbenici Muhammeda su se poceli pozivati na "dokaze" koje je on ostavio da bi se izabrao novi vodja.
MUHAMMED NIJE, I SA RAZLOGOM NIJE, IMENOVAO KO BI NAKON NJEGA BIO NAJPOGODNIJI DA VODI MUSLIMASKU ZAJEDNICU. IMAO JE I VREMENA I PRILIKE DA TO UCINI - ALI NIJE.

Poceli su se, dakle, "razbacivati" hadisi; prvo izmedju mekkelija (muhadzira = "iseljenika") i medinelija (ansara "pomagaca") dok se svi skupa nazivaju ASHAB-IMA ( "ashab" = "prijatelj", "sahaba" = "prijatelji"), a kasnije izmedju plemena...
Muhadziri su se pozivali na to da su oni bili prvi koji su primili Islam sto znaci da bi novi vodja (HALIFA) trebao da se izabere izmedju jednog od njih.
Ansari su se pozivali na to da se je Muhammed "pobratio" s njima i izabrao da zivi medju njima do kraja zivota sto znaci da ih je izabrao sa svoju "bracu" jer su primili njega i njegove sljedbenike kada su bili prognani, tako da bi se HALIFA trebao izabrati izmedju njih.

Onda su se QUREJSIJE (pleme iz kojeg je Muhammed poticao) pozvale na "hadis" da je Muhammed navodno rekao da se halifa moze birati samo izmedju qurejsija...
Na to su se pripadnici drugih plemena pozivali na "hadis" da je Muhammed navodno rekao da ni jedno pleme nema prednost nad drugim niti arap nad ne-arapom.

Zatim su je jedni opredijelili za to da Ebu Bekr, koji je bio jedan od najboljih jarana sa Muhammedom kao i jedan od prvih prominentnih (bogatijih) ashaba koji je primio Islam i finansirao mnoge "kampanje" za sirenje Islama (otkupom i oslobadjanjem robova muslimana, finansiranjem skupova (vecera, rucaka i sl.) pri kojima je Muhammed pokusavao da javno iznese Objavu koja mu je slata) - bude izabran za HALIFU. Takvi su se pozivali na "hadis" da je Muhammed navodno rekao da je Ebu Bekr njegov najbolji jaran, kao i na, navodno odigran, incident kada su na brdu stjali Muhammed, Ebu Bekr, Omer El-Khattab i Osman Ibn Affan pri kojem je, navodno kompliment dao Ebu Bekru (obratite se na doticni hadis, Sahih Bukhari).

Drugi su se, opet, opredjelili za to da 'Ali ibn Abu Talib (kod nas Alija) bude izabran za HALIFU jer je on ne samo rodjak Muhammeda o kome se Muhammed brinuo od smrti njgovog babe (Muhammedovoh amidze Abu Taliba) i muz Muhammedove kcerke Fatime, nago i najmladji ashab koji je odrastao uz Poslanika i s njim provodio najvise vremena s obzirom da su zajedno zivjeli u istom kucanstvu. Ovi su se pozivali na "hadis" da je Muhammed navodno rekao da ko voli mene voli i Aliju kao i to da kome sam ja (Muhammed) vodja tome je vodja i Alija.

STA JE DALJE BILO OPSTEPOZNATA JE HISTORIJA...

Kada je ubijen Ebu Bekr, opet se pozivalo na ovaj ili onaj "hadis" da bi HALIFA postao Omer.
Kada je ubijen Omer, pozivalo se na ovaj ili onaj "hadis" da bi za HALIFU bio izabran Osman.

Kada je ubijen Osman, opet su se oni koji su podrzavali njegovu "kandidaturu" pozivali na ovaj ili onaj "hadis" da bi Alija postao HALIFA.
Drugi su opet bili za to da HALIFA bude Muawwija Ibn Abu Sufjan (njegov otac Abu Sufjan, tadasnji vodja Qurejsija, je bio jedan od najzescih protivnika Islama kao i njegova zena Hind koja je platili roba da ubije Muhammedovog amidzu Hamzu i izvadi mu jetru (po nekim predavanjima srce) koju je zagrizla od mrznje her je Hamza ubio njenog oca i brata u bitci na Bedru). Muawwija je, uz roditelje primio Islam kada je osvojena Mekka i kada Abu Sufjan i Hind "nisu imali kud". Da li so oni primili Islam iskreno ili ne to sam Bog zna, ali se moze zamisliti u kakvoj sredini i pod kakvim uslovima je Muawwija odrastao... Ova grupa se opet pozivala na ovaj ili onaj "hadis" kao podrsku za to da bi HALIFA trebao biti Muawwija.
CAK JE DOSLO I DO MEDJUSOBNE BITKE KOJU JE DOBIO ALIJA i tako da je on ostao HALIFA.

PRIMJETIMO OVDJE DA SU SE SKORO SVI ARGUMENTI BAZIRALI NA IZREKAMA PRIPISANIH MUHAMMEDU A NE NA AJETIMA QUR'ANA KOJI JE OBJAVLJEN BAS KAO UPUTA ZA VJERNIKE I POKORENIKE...

Kada je ubijen Alija jedni su bili za to da jedan od njegovih sinova (Hassan i Husejn) bude HALIFA i oni su se pozivali na "hadis" da je Muhammed navodno podigao svojih dvojicu unuka i rekao Boze ja ih volim voli ih i Ti, i jos drugih kao pordsku za to.

Muawwija (jos uvijek zudeci za titulom HALIFE) je ponudio Hassanu (starijem sinu Alije) da njemu (Muawwiji) prepusti mjesto HALIFE inace ce opet doci do medjusobnog sukoba i ubijanja. Muawwija je Hassanu obecao da, kada on (Muawwija) umre, on ce licno obezbjediti da se hilafet vrati u ruke EHLU-L-BEJT-a (tj. familije Muhammeda), time sto ce izricito prenijeti hilafet na Hassana ili Husejna, koji god bude pogodniji.
Hassan je htio da izbjegne ponovno krvoprolice (kao u bitci sa Alijom) i prihvatio je ponudu Muawwije drzeci ga za dato obecanje.

Kada je Muawwija postao HALIFA, jedan od najpoznatijih prenosioca HADISA je nasao svoje mjesto na dvoru kao "veliki ucenjak" pripovjedanja o Muhammedu i od Muhammeda. Ebu Hurejra. Ebu Hurejra (da ne duljim u njegov nadima i pravo ime) je bio jedan od ashaba koji je u prisustvu Muhammeda (bijuci jedan od onih koji su zivjeli u dzamiji sagradjenoj kada je Muhammed dosao u Jasrib [danasnja Medina]) proveo sve ukupno SAMO OKO DVIJE GODINE a naveo je HADISA vise nego svi koji su Muhammedu bili najblizi i s njim proveli cijeli svoj zivot. Njegova biografija se lahko moze pronaci kao i biografije drugih sljedbenika Muhammeda.
S obzirom na to da je, od Muhammedove smrti (dok je pejgamber bio ziv od Ebu Hurejre se rijetko culo) Ebu Hurejra poceo da se "razbacuje" hadisima toliko da su ga cesto korili Ebu Bekr, njegova kcerka Ajisa (koja je bila i supruga Muhammeda), Alija, Omer, Abdullah Ibn Abbas, Umm Salama i drugi uceniji sljedbenici, da prica o stvarima o kojima Muhammed nije pricao a i da mu pripisuje izreke koje su u stvari bile "narodne mudrosti" (koji je pun svaki jezik i svaka tradicija svih zemalja i ljudskih zajednica).
Da bi opravdao to sto prenosi puno hadisa, Ebu Hurejira je naveo jos jedan hadis u kom se on, navodno, zali Muhammedu kako ima slabo pamcenje pri cemu mu pejgamber kazuje da Ebu Hurejira rasiri svoj ogrtac i da je pejgamber a.s. "puhnuo" prema njemu i kako od tada nije nista zaboravio sta god je cuo od Muhammeda a.s.
Takodje, ako se ispita lanac prenosenja, nalazi se da je vecina hadisa Ebu Hurajire u kategoriji "waahid" tj. da se dijalog vodio izmedju Muhammeda i jos JEDNE (waahid) osobe. Vecina waahid hadisa su preneseni od strane 'Ajise ili drugih clanova familije jer su uglavnom oni imali priliku da sa Muhammedom budu nasamo, dok su ostali vecinom slusali njegove "vazove" ili komentare GRUPNO (dzema'at).

U glavnom, Muawwija je dao Ebu Hurejri "punu slobodu" da prensasa hadise, narocito one koji su NAVODNO podrzavali Muawwiju i ponizavali Aliju. Na Muawwijino "dvoru" Ebu Hurejra je mogao da pustiti masti na volju do krajnjih razmjera. Naravno, nije samo on prenosio hadise i pricao o desavanjima za vrijeme 23 godine Objave (od kojih je on bio prisutan samo DVIJE, makar da je svaki tren svakog dana imao priliku da bude u drustvu Muhammeda a.s. ne bi mogao sakupiti toliko koliko je "prenosio"; postojali su i drugi ashabi koje bi Muawwija pozvao ne "sohbet" i trazio od njih da prenesu od onoga sto se sjecaju.
Nejse...

Kada je Muawwija bio na samrtnoj postelji, umjesto da odrzi obecanje koje je dao Hassanu, on je hilafet prenio na svog sina Bejazida (pijanicu, "razmazeno deriste", zenskarosa koji ni po cemu nije bio odgovarajuca osoba da bude vodja vjernika "amirul-mu'miniin). Poznato je sta je tada bilo kada je Bejazid poslao ferman Husejinu da mu da "bejat" tj zavjet na poslusnost i da ga prizna za halifu. KARBALA...

Sto se tice daljnjeg razvoja HADISA, jos uvijek su USMENO prenasani.

Po navodjenju historicara HADISA, prenasanje izreka Muhammeda kao i prica O njemu i dogodovstinama ashaba najvise je "propatilo" od strane CETIRI vrste prenosenja:

1. Munafici (licemjeri). Oni su namjerno izmisljali hadise da bi zbunili muslimane i naveli ih da cine nesto pod utiskom da je to rekao Muhammed (npr. jevreji bi ubacili svoje "spijune" medju muslimane i pricali "hadise" kao to da je "za vjernika bolje da zivi sto siromasnije i jednostavnije" jer bi se tako ojacala ekonomska prednost jevreja (koji su slobodno zivjeli pod muslimanskom vlascu i placali "dzizja" vrsta takse za bogate, za razliku od muslimana koji su placali "zekat"). Ipak, ova grupa nije puno "uspjela" u remecenju prenasanja hadisa jer se vecinom znalo "ko je ko" i obicno se hadisi prenasani od munafika nisu uzimali za istinite.

2. Pricaci prica (zabavljaci). U vrijeme kada nije bilo "pozorista", radija, televizije itd, na pijacama i improvizovanim "binama" stajali su ili sjedili profesionalni "pricaci", kojima su slusaoci ostavljali nesto para, i sto su vise impresionirani - to su vise i placali. Oni bi pricali price okupljenom narodu, price o davnim vremenima, o junacima i bitkama, o ljubavi i slomljenim srcima, satirisali poznate individue, i naravno, uz dolazak Islama - o dogadjajima u vezi sa Islamom, bitkama protv "nevjernika", junastvima gazija, o sehidima, o Objavi Qur'ana i naravno o Muhammedu, o kojem su muslimani najvise zeljeli da znaju (kao i mi danas...) jer je njihova ljubav prema njemu neizmjerna posto je on bio taj, Boziji izabranik koji nam je prenio Objavu od Svemocnog i Velicanstvenog Stvoritelja i koji je samim svojim zivotom bio Milost covjecanstvu. Medjutim, kao i u svakoj profesiji, konkurencija je jaka, i nastojanje da se privuce sto vise "musterija" vodila je do "uljepsavanja" prica, do narodnih mudrosti ili prica iz starijih knjiga (kao sto je Biblija) koje su pripisivane Muhammedu da bi im se dala "tezina" i upecatljivost. Ova grupa je poprilicno ostetila autenticnost hadisa jer su se price dalje sirile brze nego ucenje Qur'ana od strane hafiza (koji, takodje, nisu bili tako "izlozeni" javnosti).

3. Politicari, koji su, da bi dali "jacinu" svojim argumentima, ugodili halifi tog doba, podrzali neku politicku "stranu", izborili se za neku promjenu itd. - izmisljali su hadise u te svrhe ili koristili slabe "zaif" kao jake i tacne "sahih" da bi postigli svoje ciljeve. Ova grupa je ucinila dosta stete prenasanju hadisa jer su se ljudi uvijek ukljucivali u politicko stanje hilafeta.

4. Religiozni, dobronamjerni, bogobojazni ljudi, koji su, u svom nastojanju da narod sto vise "ohavjeste" i privuku vjeri, dzamiji i islamskom nacinu zivota, pripisivali Muhammedu DOBRE izreke ali ipak izreke koje nisu od njega izgovorene... Ovi dobronamjerni ljudi bi naveli "hadis" kako se dobija toliko i toliko sevapa za klanjanje u grupi, toliko i toliko hurija za ovo ili ono dobro djelo, toliko zlatnih, draguljima ukrasenih, kuca u dzennetu za to i to dobro djelo, toliko i toliko sevapa ako se prouci ova ili ona Sura Qur'ana... itd. Iako dobronamjerno, ova grupa je nanijela najvise stete autenticnosti hadisa jer su im ljudi vjerovali, jer si ih ljudi cijenili radi njihove poboznosti i stoga su te i takve hadise dalje prenosili da i druge potstaknu na dobra djela. Ali, autenticnost hadisa se ne utvrdjuje po tome koliko pozitivno i istinito zvuci nego po tome da li je ZAISTA to rekao Muhammed.

Uskoro su se pocele i zapisivati zbirke HADISA ali, do tada, autenticnost je vec ostecena do te mjere da se moglo osloniti na postenje i bogobojaznost mnogih "prenosioca" ali se nije moglo osloniti na namjere onih od kojih su ih ovi culi.

Hadis je duboko more informacije o historiji Islama, o zivotu ljudi toga doba, o pristupu Muhammeda a.s. prema ljudima pri prenosenju Bozije Objave, o njegovoj mudrosti i blagosti pri interakciji sa svim "klasama" ljudi. I kao takav se treba i koristiti.
Medjutim koristiti hadis kao podlogu za VJERSKE zakone, cesto u direktnoj suprotnosti sa onim sto je u Qur'anu navedeno - to je opasno, razara medjumuslimanske odnose, komplikuje Islamski nacin zivota koji je Bog ucini lahkim ("u njemu nema teskoce"), ogranicava slobode koje nam je Bog prepustio i sto je najgore, stvara RAZDOR i PODJELE medju vjernicima...
U Qur'anu, Allah kaze da je "ovo detaljna knjiga", da nista "nije izostavljeno", cak jedan ajet pita "koji hadis (predaju, pricu) osim "hadisullah" Bozijeg pripovjedanja oni traze?", da je "uputa covjecanstvu", da je zasticen "Mi ga objavljujemo i Mi cemo ga zastiti" (nigdje se ne pominje da ce se zastititi bilo cije druge rijeci ukljucujuci Muhammedove), da je "jedina VJERA prihvatljiva Bogu POKORENJE (islam)" (dakle, nije rekao jedina "religija" nego VJERA jer se u svakoj religiji moze naci VJERNIKA koji se sto bolje i iskrenije mogu POKORAVAJU Bogu), "oni koji vjeruju, hriscani, jevreji, preobraceni - naci ce nagradu kod Gospodara svoga"...

Druge RELIGIJE su se podijelile na mnoge grupe i sekte, pa se to, najvise "zahvaljujuci" kontradiktornim hadisima desilo i muslimanima...
VJERA JE JEDNA, BOG JE JEDAN I ISTI SVIJU NAS, ali kome je prava vjera i Istina u interesu? Ko bi se obogatio od ratova, CIME bi "zavadio pa vladao", ko bi se izdizao iznad "obicne raje" svojim poznavanjem kompleksnih detalja islamskog FIQHA, SHERI'ATA, AQAIDA, RAZLIKA U MISLJENJIMA I TUMACENJIMA? VJERU niko ne moze napraviti PROFESIJOM ali je zato RELIGIJA unosna PROFESIJA jer je dovoljno iskomplikovana.

Sada je ovo samo UTOPIJA, "sanjariti" o ujedinjenju svih vjernika pred Bogom i pod zastavom Islamskog nacina zivljenja.
Ova nada se provlaci stoljecima naporedo sa "komplikovanjem" i stvaranjem religija i sekti... Uvjek su postojali oni koji su znali da Bog nije zadovoljan da se u Njegovo Ime ubija i Njegova cista Vjera i Rijec "zagadjuje" ljudskim, nezgrapnim, koje ljude odvracaju i zavadjaju... Biblija je primjer izmjesanosti Bozije Rijeci i ljudskih prica i prepricavanja da se vise ne zna sta je sta. ZATO MUHAMMED NIJE HTIO DA SE ZAPISUJU I KORISTE HADISI jer je Bozija Rijec dovoljna.

Kaze se da u Qur'anu "ne pise" kako da se klanja, kada i koliko... PISE sve, a sto ne pise (jer je opcepoznato kako se klanjalo od doba Ibrahima i nije bilo potrebno ponavljati) a i PSIHICKO STANJE u molitvi ja veznije od toga gdje ce se staviti ruke ili koliko ce se rasiriti noge...

Toliko SAZETO o historiji i razvoju HADISA. Ne mora se niko sa mnom sloziti niti mi povjerovati - obratite se izvorima informacije i sami pronadjite sta je bolje - gloziti se oko hadisa (makar ih pola i bilo istinito odnose se na ono doba) ili se UJEDINITI u hladu Qur'ana, napredovati upuceni njime, izucavati nauke i sve vise spoznavati Njegovu Savrsenost i Moc dok u svakodnevnom zivotu se ne brinuti oko toga da li se "ispravno" leglo ili sjelo?

Mir svima.

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Post by Kwaheri » 29/11/2006 11:10

:-) jednom cu se vratiti na ovaj tvoj post :-) nemam kad... :oops: al si ga zamijeshala :D :D rijeka, s hiljadu i jedan rukavac :)

Post Reply