Fikret (srebrena malina) i respiratori

User avatar
dječak sa šibicama
Posts: 33090
Joined: 29/06/2011 23:39

#26 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by dječak sa šibicama »

Frajer se jos nasmijao svima, kofol pokrenuta istraga za koju svi znamo kako ce zavrsiti, jos ce mu neku plaketu onaj polupismeni gradonacelnik dodijeliti, pocasni gradjanin grada Sarajeva.

A grada ni u picki materini vise nema.

Drzava taman po mjeri.
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#27 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

NAKON PISANJA ŽURNALA I FOKUSA: Tužilaštvo pokreće istragu o nabavci medicinske opreme!

Image

Kako smo pisali, Vlada Federacije BiH i Federalna uprava civilne zaštite kupili su 20 hiljada testova od firme Cubicus, koja se bavi proizvodnjom namještaja

Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo je predmete za provjeru postupaka nabavki respiratora i testova za koronavirus Vlade Federacije, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Tužilaštvo nakon pisanja portala Žurnal i Fokus provjerava nezakonitosti u nabavci testova i respiratora, te ulogu koju je u ovoj nabavci imao direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, potvrdila je za BIRN BiH glasnogovornica Kantonalnog tužilaštva Azra Bavčić.

“Izvršit će se provjere navoda kako bi se utvrdilo da li ima elemenata krivičnog djela”, kaže Bavčić za BIRN.

Kako smo pisali, Vlada Federacije BiH i Federalna uprava civilne zaštite kupili su 20 hiljada testova od firme Cubicus, koja se bavi proizvodnjom namještaja. Njen vlasnik Denis Đulalić u razgovoru za Žurnal potvrdio je da je sredinom marta isporučio testove kupljene u Turskoj.

Kako je objavio Fokus, posao kupovine respiratora vrijedan deset miliona KMN dobila je firma “FH Srebrena malina” iz Srebrenice, koja se bavi uzgojem i preradom voća i povrća.

Vrijednost ugovora od 10,5 miliona KM za nabavku stotinu respiratora dodijeljen je firmi u vlasništvu TV voditelja Fikreta Hodžića koja je iz Kine nabavila respiratore, navodi se u tekstu Fokusa.

(zurnal.info)
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#28 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

Znaci Solak je zaobisao i Jelku Milicevic i Gorana Cerkeza i pokrao 6,167,000KM sa Novalicem i Fikretom Hodzicem.
Ja mislim da je Fahrudin Solak uz duzno postovanje jedan od najvecih kriminalaca u BiH.

Image

Image

Novalić je prisustvovao “ceremoniji” dopremanja respiratora, Solak je na putu za sarajevski aerodrom doživio saobraćajnu nesreću

Znaci Solak je zato jurio na motoru da stigne na najnoviju pljacku tesku 6,167,000KM. A zamisli saobracajka se desila u Konjicu, a na ovom Zurnalovom clanku https://zurnal.info/novost/22841/solak- ... celu-gakic , pise da je Solak prije par sedmica krao sa firmom SRK "Neretva"... iz Konjica. Kako se sve poklapa nevjerovatno..

Fuj, do kad ce vise ovaj Solak i SDA bagra zajedno s njim u zatvor... jebote, nije zajebancija 6,167,000KM ukrasti... Dno dna...
Znaci Solak samo ide od pljacke do pljacke, kakva FUCZ, kakav korona virus.... Samo pare i lopovluci... :oops:

EDIT: Ispravka cijene respiratora...
Last edited by ovako_onako on 28/04/2020 13:19, edited 1 time in total.
User avatar
Ricken
Posts: 5172
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#29 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by Ricken »

Sporno je da li će ovo u upotrebu bez provedenih procedura Agencije za lijekove. Možda smo kupili ventilatore.

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima:

Član 107

(Promet medicinskih sredstava)

Promet medicinskih sredstava obuhvata promet na malo i na veliko, uključujući uvoz i izvoz.

Član 108

(Promet medicinskih sredstava na veliko)

(1) Promet medicinskih sredstava na veliko obuhvata nabavku, skladištenje, transport i prodaju medicinskih sredstava, kao i izvoz i uvoz.

(2) Zabranjen je promet medicinskih sredstava koja nisu usklađena sa propisanim opštim i posebnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti, ovog Zakona, kao i propisa donesenih na osnovu ovih zakona odnosno promet medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija.

Član 109

(Uslovi za obavljanje prometa medicinskih sredstava na veliko)

Pravno lice koje obavlja promet medicinskih sredstava na veliko, osim opštih zakonskih uslova, mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene ovim Zakonom, odnosno dužno je da:

a) svoju djelatnost, prije početka prometa medicinskih sredstava na veliko, prijavi Agenciji koja razmatra prijavu i vodi registar pravnih lica koja obavljaju promet medicinskih sredstava na veliko;

b) djelatnost obavlja tako da je uvedeno obezbjeđenje sistema kvaliteta i zaštita zdravlja stanovništva;

c) ima zaposleno odgovorno lice s najmanje VI stepenom obrazovanja medicinskog smjera koje je dužno da prati i javlja o neželjenim pojavama u primjeni medicinskih sredstava i reagovanju na njih, odnosno zaduženo je za materiovigilancu;

d) ima zaposleno odgovorno lice za promet medicinskih sredstava sa odgovarajućim znanjem za preuzimanje te odgovornosti.

Član 112

(Registar medicinskih sredstava i registar proizvođača i veletrgovaca medicinskih sredstava)

(1) Agencija vodi registar proizvođača i pravnih lica koja obavljaju promet medicinskih sredstava na veliko, kao i registar medicinskih sredstava koja su u prometu u BiH.

(2) Stručni savjet, na predlog direktora Agencije, propisuje sadržaj registra proizvođača i pravnih lica koja obavljaju promet medicinskih sredstava na veliko, kao i registra medicinskih sredstava koja su u prometu u BiH te dostupnost registra.

(3) Sadržaj dokumentacije i postupak prijave djelatnosti proizvodnje i prometa medicinskih sredstava na veliko i postupak njihove verifikacije propisuje ministar civilnih poslova BiH, na predlog Stručnog savjeta Agencije. Visinu troškova upisa u registar pravnih lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa na veliko, odnosno upisa u registar medicinskog sredstva, propisuje Savjet ministara BiH, na predlog direktora Agencije.

Član 113

(Označavanje medicinskih sredstava)

(1) Svako medicinsko sredstvo koje je u prometu u BiH mora biti na spoljnom i unutrašnjem pakovanju označeno kao takvo na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH i imati priloženo uputstvo za upotrebu.

(2) Pakovanje medicinskog sredstva mora sadržavati najmanje sljedeće: podatke o proizvođaču odnosno dobavljaču, podatke potrebne za identifikaciju medicinskog sredstva i sadržaja pakovanja, različite oznake kao što su "sterilno", "po naruxbi", "za jednokratnu upotrebu", "za kliničko ispitivanje", ako je potrebno identifikacioni kod, rok upotrebe, uslove čuvanja, te, po potrebi, poseban način upotrebe, upozorenja ili mjere opreza, namjenu, te ostale podatke koji su u vezi sa zaštitom zdravlja stanovništva.

(3) Uputstvo za upotrebu medicinskog sredstva mora biti napisano na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH i mora sadržavati, osim podataka koji su navedeni u stavu (2) ovog člana, još najmanje podatke o neželjenim pojavama prilikom upotrebe, detaljno opisan način instaliranja i provjeru njegove pravilne upotrebe, te sve ostale podatke u vezi sa medicinskim sredstvom.

(4) Sadržaj i način označavanja spoljnog i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva, kao i sadržaj uputstva za upotrebu, propisuje ministar civilnih poslova BiH, na predlog Stručnog savjeta Agencije.

Član 114

(Kliničko ispitivanje medicinskih sredstava)

(1) Kliničko ispitivanje medicinskih sredstava je utvrđivanje ili potvrđivanje bezbjednosti medicinskog sredstva, njegove djelotvornosti i usklađenosti sa opštim i posebnim zahtjevima u skladu sa namjenom za koju ga je odredio proizvođač.

(2) Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva ne može se obavljati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 115

(Postupak kliničkog ispitivanja medicinskog sredstva)

(1) Postupak kliničkog ispitivanja medicinskih sredstava mora odgovarati savremenim naučno-tehničkim dostignućima i principima dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju i medicinske etike. Rezultati kliničkog ispitivanja moraju obuhvatiti rezultate svih raspoloživih kliničkih ispitivanja medicinskog sredstva, bilo pozitivnih ili negativnih.

(2) Dokumentacija o kliničkom ispitivanju medicinskog sredstva mora sadržavati rezultate ispitivanja koji su detaljno i objektivno opisani i dovoljni za omogućavanje objektivne ocjene odnosa između koristi i rizika za pacijenta, ocjenu njegove bezbjednosti i djelotvornosti medicinskog sredstva i mišljenje o tome da li je medicinsko sredstvo u skladu sa opštim i posebnim zahtjevima ovog Zakona, te namjene za koju ga je odredio proizvođač.

Član 116

(Osiguranje od odgovornosti)

Pravno lice koje obavlja kliničko ispitivanje medicinskog sredstva i sponzor kliničkog ispitivanja moraju prije početka ispitivanja osigurati svoju odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzrokovana ispitaniku, odnosno ispitanicima, kliničkim ispitivanjem.

Član 117

(Prijava kliničkog ispitivanja medicinskog sredstva)

(1) Prije početka kliničkog ispitivanja medicinskog sredstva za teritoriju BiH namjeravano kliničko ispitivanje medicinskog sredstva mora biti prijavljeno Agenciji.

(2) Podnosilac prijave kliničkog ispitivanja može biti sponzor kliničkog ispitivanja ili, u njegovo ime, glavni istraživač kliničkog ispitivanja.

Član 118

(Odluka o prijavi kliničkog ispitivanja medicinskog sredstva)

(1) Ako podnosilac prijave za kliničko ispitivanje medicinskog sredstva ne dobije negativan odgovor od Agencije u roku od 30 dana od dana prijema prijave, smatra se da može početi kliničko ispitivanje medicinskog sredstva.

(2) Agencija je dužna da, najkasnije u roku od 30 dana od prijema potpune prijave za ispitivanje medicinskog sredstva, izvijesti podnosioca prijave o razlozima zbog kojih se izvođenje kliničkog ispitivanja odbija, i to u formi rješenja koje je konačno u upravnom postupku i protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

(3) Rok iz stava (2) ovog člana prestaje da teče na dan kada Agencija od podnosioca prijave za kliničko ispitivanje zatraži potrebne dopunske podatke ili objašnjenja, i prekid računanja roka traje do ispunjenja zahtjeva Agencije.

Član 119

(Privremeni ili trajni prekid kliničkog ispitivanja medicinskog sredstva)

Agencija može u svrhu zaštite zdravlja stanovništva odrediti privremeni ili trajni prekid kliničkog ispitivanja, nadzor nad izvođenjem kliničkog ispitivanja i poštovanjem principa dobrih praksi u kliničkom ispitivanju u skladu sa ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Član 120

(Podnosilac prijave za kliničko ispitivanje medicinskog sredstva)

(1) Podnosilac prijave kliničkog ispitivanja može biti proizvođač, odnosno uvoznik medicinskog sredstva.

(2) Troškove kliničkog ispitivanja i razmatranja prijave kliničkog ispitivanja medicinskog sredstva snosi podnosilac prijave kliničkog ispitivanja.

(3) Agencija, odnosno entitetska ministarstva zdravstva ili Odjel za zdravstvo Brčko Distrikta, drugo državno odnosno entitetsko ministarstvo ili drugo pravno lice mogu zahtijevati kliničko ispitivanje medicinskog sredstva za potrebe zaštite zdravlja stanovništva.

(4) Troškove ispitivanja predviđenog u stavu (3) ovog člana snosi predlagač kliničkog ispitivanja samo u slučaju ako se dokaže da bezbjednost, efikasnost i usklađenost medicinskog sredstva sa opštim i posebnim zahtjevima odgovara odredbama ovog Zakona i propisima donesenim na osnovu njega.

(5) Ako se dokaže da bezbjednost, efikasnost i usklađenost medicinskog sredstva sa opštim i posebnim zahtjevima nije u skladu sa odredbama ovog Zakona i propisima donesenim na osnovu njega, troškove kliničkog ispitivanja snosi proizvođač, odnosno uvoznik medicinskog sredstva.

(6) Potrebnu dokumentaciju i postupak za podnošenje prijave kliničkog ispitivanja, uslove koje moraju ispunjavati pravna lica koja mogu obavljati kliničko ispitivanje medicinskih sredstava, kao i postupak njihove verifikacije, nadzora nad izvođenjem kliničkog ispitivanja propisuje ministar civilnih poslova BiH, na predlog Stručnog savjeta Agencije. Visinu troškova razmatranja prijave kliničkog ispitivanja medicinskih sredstava propisuje Savjet ministara BiH, na predlog direktora Agencije.


http://www.almbih.gov.ba/_doc/veleprometnici/vpms-invitro.pdf
Last edited by Ricken on 28/04/2020 13:29, edited 2 times in total.
drastic
Posts: 1303
Joined: 05/06/2010 00:52

#30 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by drastic »

Zato je radoncic napustio Krizni stab
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#31 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

drastic wrote: 28/04/2020 01:54 Zato je radoncic napustio Krizni stab
https://www.klix.ba/vijesti/bih/ko-cini ... /200325229

Smjenjen je krizni stab zato sto onaj prosli nije mogao da radi ovakve pljacke sa srebrenim malinama i nije prosli krizni stab imao Fahrudina Solaka koji je zaduzen za SDA lopovluke.... eto to je to .... imas gore sto sam ja napisao pa procitaj, odnosno Zurnal je pisao ja sam prepricao...
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#32 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

Image

Image

l
Last edited by ovako_onako on 28/04/2020 22:21, edited 2 times in total.
User avatar
Janjicar
Posts: 4908
Joined: 04/08/2011 13:23
Location: Tuzla :)

#33 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by Janjicar »

Čitaš li Fikrete ? U Dzehenemu gorio aBd hadžija naš :bih:
B6Redhell
Posts: 3302
Joined: 25/12/2010 04:56

#34 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by B6Redhell »

svijet pun informacija, sve sve znaju, a svako svakog handri...

Djes ti sazno’ da su ti respiratori 3000$..???
I odkud znas da su bas ti od toliko para.....
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#35 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

Kako izgledaju profesionalni General Electric respiratori Americke proizvodnje, najskuplji respiratori...

Image

Image

A evo kako izgledaju nasi respiratori iz Pekinga, cisti Kineski proizvod, jedan od najjeftinijih respiratora...

Image
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#36 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

B6Redhell wrote: 28/04/2020 02:25 svijet pun informacija, sve sve znaju, a svako svakog handri...

Djes ti sazno’ da su ti respiratori 3000$..???
I odkud znas da su bas ti od toliko para.....
Evo moj brate, odakle su i lopovcine narucivale, ja kada pisem ja znam sta pisem.

https://atlebs.com/products/acm-812a-em ... ventilator

Ako mislis da to nisu ti respiratori evo ti dole videa pa premotaj par puta pocetak videa pa procitaj, pise na pakovanju "ACM 812A Ventilator - Aerospace Changfeng Medical"

bicakcic_solomon
Posts: 14
Joined: 04/02/2020 00:56

#37 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by bicakcic_solomon »

Entropio wrote: 27/04/2020 22:58 Definicija bosnje.
Ispravka netoćnog navoda.
Definicija Balije
B6Redhell
Posts: 3302
Joined: 25/12/2010 04:56

#39 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by B6Redhell »

ovako_onako wrote: 28/04/2020 02:27
B6Redhell wrote: 28/04/2020 02:25 svijet pun informacija, sve sve znaju, a svako svakog handri...

Djes ti sazno’ da su ti respiratori 3000$..???
I odkud znas da su bas ti od toliko para.....
Evo moj brate, odakle su i lopovcine narucivale, ja kada pisem ja znam sta pisem.

https://atlebs.com/products/acm-812a-em ... ventilator

Ako mislis da to nisu ti respiratori evo ti dole videa pa premotaj par puta pocetak videa pa procitaj, pise na pakovanju "ACM 812A Ventilator - Aerospace Changfeng Medical"

Nisam gledo videa, previse sam razocaran, ne kazem da si u krivu, vise si u pravu. Ali stotine informacija se vrti tesko svariti sve.
User avatar
freelancerusk
Posts: 454
Joined: 19/07/2018 16:05

#40 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by freelancerusk »

Janjicar wrote: 28/04/2020 02:23 Čitaš li Fikrete ? U Dzehenemu gorio aBd hadžija naš :bih:
Fikret je prototip "Bošnjaka" koji je dio sistema koji je uništio ovaj narod i ovu državu, u ime države i Boga je pokrao sve što se moglo pokrasti.
Prezentiraju se kao patriote, grade imidž na osnovu toga što su/smo žrtve prošlog rata i grade karijeru na osnovu toga u kriminalnoj hobotnici zvanoj SDA.
Zbog Fikreta i njemu sličnih, gubimo državu a narod nam se osipa i nismo spremni ni na kakvu situaciju. Fikret i njemu slični bi i u ratu krali donacije i ugrađivali se u tendere, isto kao što su sada uradili u ovoj krizi.

Zbog Fikreta i njemu sličnih, ova država bi šaptom pala da zarati, ponovo bi se Bošnjačkim kostima punile masovne grobnice širom Bosne i Hercegovine, znači da je Fikret u istoj ravnoj kao da je Četnik sa kokardom, nožem i bagerom koji zatrpava kosti Srebreničana. Fikret je zločinac koji čini perfidni genocid nad Bošnjacima, 12. genocid nad Bošnjacima koji traje od 1995. do danas, produžena je četnička i ustaška ruka.

Fikret = četnik
Last edited by freelancerusk on 28/04/2020 02:51, edited 3 times in total.
User avatar
CPT
Posts: 6246
Joined: 16/05/2018 11:13

#41 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by CPT »

ovako_onako wrote: 28/04/2020 02:27
B6Redhell wrote: 28/04/2020 02:25 svijet pun informacija, sve sve znaju, a svako svakog handri...

Djes ti sazno’ da su ti respiratori 3000$..???
I odkud znas da su bas ti od toliko para.....
Evo moj brate, odakle su i lopovcine narucivale, ja kada pisem ja znam sta pisem.

https://atlebs.com/products/acm-812a-em ... ventilator

Ako mislis da to nisu ti respiratori evo ti dole videa pa premotaj par puta pocetak videa pa procitaj, pise na pakovanju "ACM 812A Ventilator - Aerospace Changfeng Medical"

to nije prava cijena...
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#42 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

Izvor: https://usn.co.ba/izdvojeno/kineski-res ... to/174594/

https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna- ... -km/375308

KINESKI RESPIRATORI KOŠTALI 3000 $, A PLAĆENI 105.000 $? // Šta je ustvari nabavio Fikret Hodžić? Novac je direktno uplatio Solak sa računa Civilne zaštite (FOTO)

Spornu nabavku 100 respiratora preko kompanije TV voditelja Fikreta Hodžića „Srebrena malina“ potpisao je Fahrudin Solak, načelnik Federalnog štaba civilne zaštite, iznos od 10, 5 miliona KM uplaćen je direktno sa računa Civilne zaštite Federacije BiH, objavio je portal Raport. Ovim potezom Fahrudin Solak, uz pomoć premijera Federacije BiH Fadila Novalića, izbjegao je procedure koje nalaže Federalni štab civilne zaštite, ali i pitanja koja bi mogla postaviti komandantica Štaba i ministrica finansija Jelka Miličević.

Image

Image

Zanimljivo je da, prema našim saznanjima, Hodžićeva kompanija nije imala djelatnost za uvoz medicinske opreme, ali je nekim čudom to uspjela dobiti kada je krenuo u ovaj posao. Također, oprema je stigla malo ranije nego predviđeno, što je Solaka zateklo u Konjicu. Upravo zbog toga, kako su neki mediji objavili, navodno je požurio na aerodrom kako bi se slikao i dočekao respiratore. U tome ga je spriječila saobraćajna nesreća u kojoj je zadobio otvoreni prijelom ruke, zbog čeka je operiran u KCUS-u isti dan.


U svom saopćenju, Hodžić se pohvalio se svojim vezama iz Kine tvrdeći da bez njega respiratori ne bi došli ni do oktobra. Na ponudi koja je u prilogu teksta, jasno stoji da je isporuka respiratora iz Kine za 3-5 sedmica!

ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#43 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

CPT wrote: 28/04/2020 02:40
ovako_onako wrote: 28/04/2020 02:27
B6Redhell wrote: 28/04/2020 02:25 svijet pun informacija, sve sve znaju, a svako svakog handri...

Djes ti sazno’ da su ti respiratori 3000$..???
I odkud znas da su bas ti od toliko para.....
Evo moj brate, odakle su i lopovcine narucivale, ja kada pisem ja znam sta pisem.

https://atlebs.com/products/acm-812a-em ... ventilator

Ako mislis da to nisu ti respiratori evo ti dole videa pa premotaj par puta pocetak videa pa procitaj, pise na pakovanju "ACM 812A Ventilator - Aerospace Changfeng Medical"

to nije prava cijena...
Pa s obzirom da ima stranica koja nudi odma da kupis sad respirator kom. 3000$...
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#44 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

I ko sto vidis ova stranica sto nudi ovaj respirator za 3000 dolara https://atlebs.com/ je stranica za prodaju medicinske opreme, znaci nikakva suplja, stisni Buy it now odma ti nudi da ispunis informacije i eto, kupio si respirator...
User avatar
CPT
Posts: 6246
Joined: 16/05/2018 11:13

#45 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by CPT »

ovako_onako wrote: 28/04/2020 02:43
CPT wrote: 28/04/2020 02:40
ovako_onako wrote: 28/04/2020 02:27

Evo moj brate, odakle su i lopovcine narucivale, ja kada pisem ja znam sta pisem.

https://atlebs.com/products/acm-812a-em ... ventilator

Ako mislis da to nisu ti respiratori evo ti dole videa pa premotaj par puta pocetak videa pa procitaj, pise na pakovanju "ACM 812A Ventilator - Aerospace Changfeng Medical"

to nije prava cijena...
Pa s obzirom da ima stranica koja nudi odma da kupis sad respirator kom. 3000$...
ocigledno da se radi o fake stranici... odes na alibabu i pogledas koliko kosta direktno kod proizvodjaca... za kolicine od 50+ je to 24.000$

respirator od 3.000$ ne postoji
B6Redhell
Posts: 3302
Joined: 25/12/2010 04:56

#46 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by B6Redhell »

I meni je sumnjivo bilo...
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#47 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

https://tatrixmedical.com/product/acm812a-ventilator/ @CPT

Izgleda da si upravu novinari pogrijesili, Vidim da je dosta novina objavilo, ja prepisem samo sta oni napisu. Ali ako je fejk stranica, evo nasao sam ovaj isti respirator po cijeni od 35,450 dolara (64000KM) 64000 x 100 = 6,400,000. Znaci opet fali 4,100,000 maraka? Kako god okrenes opet fali?
User avatar
freelancerusk
Posts: 454
Joined: 19/07/2018 16:05

#48 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by freelancerusk »

ovako_onako wrote: 28/04/2020 02:50 https://tatrixmedical.com/product/acm812a-ventilator/ @CPT

Izgleda da si upravu novinari pogrijesili, Vidim da je dosta novina objavilo, ja prepisem samo sta oni napisu. Ali ako je fejk stranica, evo nasao sam ovaj isti respirator po cijeni od 35,450 dolara (64000KM) 64000 x 100 = 6,400,000. Znaci opet fali 4,100,000 maraka? Kako god okrenes opet fali?
Kako fali? Ništa ne fali.

Evo:
U poslu s respiratorima nismo bili vođeni profitom. Naprotiv, s obzirom na vrstu posla koju smo uradili, našu zaradu bismo mogli smatrati skromnom. Ali, ponavljamo, zarada nam i nije bila na prvom mjestu.
Reakcije/Fikret Hodžić
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#49 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

4,350,000 KM ako je na AliBaba stranici, svaka stranica razlicita cijena...

https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 30957.html
Last edited by ovako_onako on 28/04/2020 02:56, edited 1 time in total.
ovako_onako
Posts: 264
Joined: 21/04/2020 21:51

#50 Re: Fikret (srebrena malina) i respiratori

Post by ovako_onako »

freelancerusk wrote: 28/04/2020 02:54
ovako_onako wrote: 28/04/2020 02:50 https://tatrixmedical.com/product/acm812a-ventilator/ @CPT

Izgleda da si upravu novinari pogrijesili, Vidim da je dosta novina objavilo, ja prepisem samo sta oni napisu. Ali ako je fejk stranica, evo nasao sam ovaj isti respirator po cijeni od 35,450 dolara (64000KM) 64000 x 100 = 6,400,000. Znaci opet fali 4,100,000 maraka? Kako god okrenes opet fali?
Kako fali? Ništa ne fali.

Evo:
U poslu s respiratorima nismo bili vođeni profitom. Naprotiv, s obzirom na vrstu posla koju smo uradili, našu zaradu bismo mogli smatrati skromnom. Ali, ponavljamo, zarada nam i nije bila na prvom mjestu.
Reakcije/Fikret Hodžić
Za mene smecar uvijek bio i ostat ce, skupa sa Solakom i Novalicem.
Post Reply