Dom Naroda Federacije BiH

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
Post Reply
User avatar
Komrad
Posts: 3884
Joined: 05/09/2010 21:03
Location: Republika Bosna

Dom Naroda Federacije BiH

Post by Komrad » 23/03/2011 00:04

gledajuci vecerasnju emisiju TV1 i suceljavanje Cavare iz HDZa i Zukica iz SDA o tome koliko je glasova potrebno da bi se izabralo rukovodstvo doma i predsjednistvo federacije jos jednom sam zavirio u poslovnik o radu doma naroda

VI - ORGANIZACIJA I NAČIN RADA

1. Konstituiranje Doma naroda

Član 34.Dom naroda ima predsjedavajućeg i dva potpredsjedavajuća koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih.
Predsjedavajućeg i potpredsjedavajuće Doma naroda bira Dom naroda većinom glasova iz reda delegata na sjednici Doma naroda poslije izvršene verifikacije mandata delegata u Domu naroda.

2. Utvrđivanje kvoruma, predsjedavanje i
učešće u radu


Član 94.


Sjednicom Doma naroda rukovodi radno predsjedništvo Doma naroda koje čine predsjedavajući, dva potpredsjedavajuća i sekretar Doma naroda.
Sjednicom predsjedava predsjedavajući Doma naroda.
Ako je predsjedavajući spriječen, sjednicom Doma naroda, nakon konsultacija s predsjednicima klubova naroda, predsjedava jedan od potpredsjedavajućih Doma naroda.


Član 95.


Prije nego što predloži dnevni red, predsjedavajući Doma naroda utvrđuje da li postoji kvorum za rad i o tome obavještava delegate.
Kvorum za sjednicu čini većina delegata Doma naroda.
5. Odlučivanje

Član 110.


Dom naroda odlučuje na sjednici ako je prisutna većina delegata, ako Ustavom Federacije i ovim poslovnikom nije drugačije utvrđeno.
Odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja delegata u Domu naroda, ako Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom nije drugačije utvrđeno.
Ukupan broj delegata predstavlja broj delegata kojima je verifikovan mandat u tekućem sazivu.


Hipatija
Posts: 934
Joined: 10/12/2010 11:47
Contact:

Re: Dom Naroda Federacije BiH

Post by Hipatija » 23/03/2011 06:04

Komrad wrote:suceljavanje Cavare iz HDZa i Zukica iz SDA o tome koliko je glasova potrebno da bi se izabralo rukovodstvo doma i predsjednistvo federacije jos jednom sam zavirio u poslovnik o radu doma naroda

VI - ORGANIZACIJA I NAČIN RADA

1. Konstituiranje Doma naroda

Član 34.Dom naroda ima predsjedavajućeg i dva potpredsjedavajuća koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih.
Predsjedavajućeg i potpredsjedavajuće Doma naroda bira Dom naroda većinom glasova iz reda delegata na sjednici Doma naroda poslije izvršene verifikacije mandata delegata u Domu naroda.Član 95.


Prije nego što predloži dnevni red, predsjedavajući Doma naroda utvrđuje da li postoji kvorum za rad i o tome obavještava delegate.
Kvorum za sjednicu čini većina delegata Doma naroda.


5. Odlučivanje

Član 110.


Dom naroda odlučuje na sjednici ako je prisutna većina delegata, ako Ustavom Federacije i ovim poslovnikom nije drugačije utvrđeno.
Odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja delegata u Domu naroda, ako Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom nije drugačije utvrđeno.
Ukupan broj delegata predstavlja broj delegata kojima je verifikovan mandat u tekućem sazivu.

Mišljenje "zvaničnog organa" za tumačenje i primjenu navedenih odredbi će se uvažavati (naše se "ne pika"), te treba sačekati ("zvanični organ" - nije CIK!?) mišljenje "zvaničnog organa".
Ovdje dodajem samo svoje opredjelenje u shvatanju napisanog:
Većini delegata je verifikovan mandat, postojao je kvorum za odlučivanje.
Dodao bih i narodnu poslovicu:
"Ne čeka vojska dok se kobila ispiša"!
Valja ići dalje, nema zastoja i čekanja. Mora se raditi, a da bi se radilo mora se početi sa radom..
Neki izabrani delegati ( pa i ne izabrani) mogu biti spriječeni ("višom silom") da učestvuju u radu "konstituirajuće sjednice", što nikako ne znači da "konstituirajuća sjednica" treba biti odlagana zbog toga.
U konkretnom slučaju bilo je odlaganja, u želji da se otklone smetnje i omogući verifikacija mandata i preostalom (manjinskom) broju delegata. Kako je bilo očito da do toga neće doći u skoroj budućnosti nije bilo nikakvog razloga za dalje odlaganje i "čekanje u nedogled".

Post Reply