cita li ko Diwan ?

Kulturna dešavanja, predstave, izložbe, festivali, obrazovanje i budućnost mladih...
Post Reply
novalic
Posts: 4838
Joined: 07/02/2003 00:00

#1 cita li ko Diwan ?

Post by novalic » 26/03/2004 14:46

RIJEÈ UREDNIKA


Dragi & poštovani èitaoèe!

* Dvobroj, "Diwan" 11-12, koji sada èitate, posveæen je književnim
susretima
Cum grano salis održanim od 30.06. do 03.07.2003. godine u Tuzli. A,
veæ
drugi put po redu, spektakl manifestacije znaèajne za literaturu
zapadnog
Balkana bila je dodjela nagrade "Meša Selimoviæ" - nagrade za najbolji
roman
objavljen na govornom prostoru štokavskog (bhsc) jezika, odnosno u
Bosni i
Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

* Žiri u sastavu: Ivan Lovrenoviæ (BiH, predsjednik), Branko Èegec
(Hrvatska), Nedžad Ibrahimoviæ (BiH), Svein Monnesland (Norveška) i
Marko
Vešoviæ (BiH), izmeðu 17 romana predloženih od selektora: Envera Kazaza
(BiH), Mihajla Pantiæa (Srbija), Krešimira Bagiæa (Hrvatska) i Pavla
Goranoviæa (Crna Gora), u najuži izbor nominovali su tekstove 4 autora.
To
su bili: "Topli zrak" Davora Slamniga (Hr), "Ko je zgazio gospoðu
Mjesec"
Asmira Kujoviæa (BiH), "Privatna galerija" Balše Brkoviæa (CG) i
"William
Shakespeare u Dar es Salaamu" Irfana Horozoviæa (BiH).

* Na završnoj sveèanosti Cum grano salis, u srijedu, 02.07.2003. u
"Kristalnoj dvorani" Hotela "Tuzla", predsjednik žirija, Ivan
Lovrenoviæ,
izrekao je da sud žirija, isto kao što je 2002. morao odrediti Marinka
Košèeca kao laureata, ove godine nagradu "Meša Selimoviæ" daje Irfanu
Horozoviæu za roman "William Shakespeare u Dar es Salaamu". U ime
redakcije
"Diwana", iako sa zakašnjenjem, èestitamo gospodinu Horozoviæu to
priznanje,
smatrajuæi da za dobre manire nikad nije neprilièno ni kasno.

* Prezentirajuæi tuzlanske Susrete, rad žirija i dodjelu Nagrade
angažovali
smo nezavisne recenzente koji su saèinili prikaz-recenziju svakoga od
nominovanih romana. Na parodiju "Topli zrak" Davora Slamniga 'oštrio je
pero' travnièko-sarajevski pisac i novinar Muharem Bazdulj. Uz
"Privatnu
galeriju" Balše Brkoviæa 'proizvoðaè znaèenja' bila je zagrebaèka
doktorica
i hitmaker Julijana Matanoviæ. Èlan redakcije "Diwana", banjaluèka
pjesnikinja Aleksandra Èvoroviæ, kritièki je debatirala fantazme iz "Ko
je
zgazio gospoðu Mjesec" Asmira Kujoviæa. Dok je urednik èasopisa "Život"
i
antologièar Željko Grahovac, stalno putujuæi u trouglu
Zenica-Kakanj-Sarajevo, imao èast da rezimira strukturalne segmente
prvonagraðenog romana "William Shakespeare u Dar es Salaamu" Irfana
Horozoviæa.

* Redakcija "Diwana" skromno pokušava skrenuti pažnju ovdašnje javnosti
na
posljeratnu praksu neprincipijelnog prosuðivanja vrijednosti BH
književnih
nagrada i pseudo-polemièkog sukobljavanja pisaca i kritièara na
stranicama
revijalne i žute štampe. Smatrali smo da je lièni odnos i
nergumentirano ad
hominem pisanje moguæe izbjeæi samo tako da se èuje i glas žirija, i
glas
autora, ali i glas nezavisne prosudbe na distanci od teritorijalnog,
nacionalnog, polnog, estetskog, ili ma kojeg drugog kriterija. Na Vama
je,
èitaoèe "Diwana", da sudite o uspješnosti naših namjera.

* Dakle, broj 11-12 poèeli smo fragmentarnim tekstom "O Ljubavi"
Rusmira
Mahmutæehajiæa. Erotske, filozofske i sufijske motive, profesor
Mahmutæehajiæ 'skladao' je u ekstatièku simfoniju Ljubavi, ali uz
nužnost da
Ljubav "znaèi" (citirajuæi Thomasa Mertona) "voljeti život kakav on
doista
jeste" (i) "prihvatiti ga" (život) "u njegovoj punoj zbiljnosti, koja
ukljuèuje smrt; prihvatiti ne samo ideju smrti veæ i ta djela koja
predusreæu smrt, u nuðenju i davanju nas samih".

* No - vratimo se u primarnu virtuelnost - izmeðu diwanskih proznih
redaka
pjesnièke vedete, kao što su: Amir Brka, Dubravka Ðuriæ, Dragoslav
Dedoviæ,
Melika Salihbeg Bosnawi i Aleksandar Beèanoviæ, 'protiv-teža' su nešto
mlaðim 'lavovima': Mehmedu Begiæu, Tanji Stupar Trifunoviæ, Danijeli
Kambaskoviæ-Sawers, Marku Tomašu, Tariku Zukiæu, Željku Ðurðeviæu i
Mirku S.
Božiæu. A prozne 'tkaèe' sa Kaderom Abdulahom i Feridom Muhiæem,
reprezentuju i Jasna Šamiæ, Josip Mlakiæ, Zilhad Kljuèanin, Radivoj
Šajtinac, Goran Sariæ, Harris Džajiæ i Miljenko Buhaè.

* Dalje, ekskluzivne priloge èine: interview Vida Jeraja sa poljskom
spisateljicom Olgom Tokarczuk, baladerska & blues poezija kantautora
Muhameda Zlatana Hrenovice i malenkosti Vašeg urednika, prikazi Jasne
Šamiæ,
Atifa Kujundžiæa, Tanje Stupar Trifunoviæ i Mlaðena Trifunoviæa, kao i
essay
o Giordanu Brunu iz pera Jovanke Uljareviæ.

* Posebno zadovoljstvo, predstavljajuæi Tuzlu, imali smo došavši u
atelier
slikara Nesima Tahiroviæa. Ovaj doajen krajnje specifiènog izraza,
izmeðu
grafike, skulpture i platna, zraèi nesvakidašnju simboliku gdje su
univezalno/lokalno & individualno/kolektivno dva lica Hesseovog
Abraxasa,
janièke dualne jednosti. Tahiroviæeve reprodukcije (osim jedne, u
"Diwanu"
crno-bijele, nažalost) tekstualno komentarišu (nepri)strasni svjedoci
sa
izložbe: Krištof Dovjak i Saša Radojèiæ.

* Ovaj, likovno vrlo bogati dvobroj "Diwana" ilustrirali su, kao i
uvijek do
sad, Bojan Bahiæ i njegov Art Creation Service. Ali istaknuti gosti su
još
Ozren Pavloviæ iz Sarajeva i Sanctuary Mental Space: Aryan Kaganof,
Dick
Tuinder & Alexander VD Woel.

PS:
"Diwan" br. 11-12 bio je spreman za objavljivanje mnogo ranije nego što
smo
CD sa tekstom i ilustracijama mogli predati u štampu. U opštoj
'kulturnoj
besparici' koju producira meðunarodno-lokalna, ali 'reformska' BH
vlast, ni
Vaš omiljeni èasopis nije mogao izbjeæi 'talasu štednje'. Zato
plasiramo
ovaj sadržaj sa nekoliko mjeseci zakašnjenja.
Nadam se da æete nas, dragi èitaoèe, podržavati kao i do sada. Želim
Vam i
vizuelno uživanje i èitalaèku slast.

Tuzla, 22.03.2004.
Vaš urednik, Dinko Deliæ
SADRŽAJ

1. Rijeè urednika
2. Sadržaj
3. Rusmir Mahmutæehajiæ "O Ljubavi"
4. Amir Brka - poezija
5. Izbor romana za nagradu Meša Selimoviæ, Tuzla 2003. godine
6. Ivan Lovrenoviæ - Dodjela nagrade Meša Selimoviæ 2003. god.
7. Irfan Horozoviæ - Na dodjeljivanju nagrade 2003. god.
8. Željko Grahovac "Metafizièka utemeljenost zla"
9. Dubravka Ðuriæ - poezija
10. Julijana Matanoviæ "Pisanje na tuðem nacrtu"
11. Dragoslav Dedoviæ - poezija
12. Muharem Bazdulj "Vodiè kroz Liliput za penzionere"
13. Melika Salihbeg Bosnawi - poezija
14. Aleksandra Èvoroviæ "Sunèev sin i Mjeseèeva kæi"
15. Mehmed Begiæ - poezija
16. Krištof Dovjak "Traganje Nesima Tahiroviæa"
17. Saša Radojèiæ "Balkanac u srcu Panonije"
18. Željko Ðurðeviæ - poezija
19. Ferid Muhiæ "Svijet meðu oènim kapcima" - proza
20. Tanja Stupar Trifunoviæ - poezija
21. Josip Mlakiæ "Most na kraju svijeta" - proza
22. Aleksandar Beèanoviæ - poezija
23. Kader Abdolah "Amerièko preduzeæe" - proza
24. Danijela Kambaskoviæ-Sawers - poezija
25. Vid Jeraj "Dva naèina razumijevanja svijeta" - interview
26. Radivoj Šajtinac "Moja ruska bolest" - proza
27. Dinko Deliæ - poezija
28. Jasna Šamiæ "Vraè" - proza
29. Muhamed Zlatan Hrenovica - poezija
30. Harris Džajiæ "Daleko odavde" - proza
31. Marko Tomaš - poezija
32. Goran Sariæ "Roðendanski buket" - proza
33. Tarik Zukiæ - poezija
34. Jovanka Uljareviæ "Metafizika slobodnog mišljenja"
35. Mirko S. Božiæ - poezija
36. Miljenko Buhaè "Osmijeh od polarnog svjetla" - proza
37. Zilhad Kljuèanin "Kako uhvatiti riblju mater" - proza
38. Jasna Šamiæ "Scenske freske Pine Bausch" - prikaz
39. Atif Kujundžiæ "Djelatna kulturna pojava" - prikaz
40. Tanja Stupar Trifunoviæ "Avangarda radnièke klase" - prikaz
41. Mlaðen Trifunoviæ "Funkcija ljudske prirode" - prikaz
42. Glosar autora
43. Editorial
44. Contents
45. Dinko Deliæ "Izmeðu Tuzle i Mostara" - poezija


novalic
Posts: 4838
Joined: 07/02/2003 00:00

#2

Post by novalic » 26/03/2004 14:48

nisam je htjela staviti na raligiju, al' nisam ni pazila, pa ako moze admin da ovo premjesti na kulturu...


sorry...

User avatar
Pooll
Posts: 5056
Joined: 01/08/2003 00:00
Location: Sarajevo
Contact:

#3

Post by Pooll » 27/03/2004 01:51

Done!

Gdje nabaviti Diwan, i koliko kosta?... :roll:

Engram
Posts: 529
Joined: 16/03/2004 22:18
Location: Šeher Sarajevo
Contact:

#4

Post by Engram » 27/03/2004 13:59


Ifigenijica
Posts: 4
Joined: 25/05/2004 12:52
Location: tz

#5

Post by Ifigenijica » 25/05/2004 13:53

Dobro pitanje?!
Ponekad se i prelista ,nade neko zanimljivo stivo...no problem je same distribucije.....Mislim da bi trebali proraditi na kreaciji same sadrzine...kako se mogu drugacije kontaktirati clanovi redakcije osim Dinka,naravno

novalic
Posts: 4838
Joined: 07/02/2003 00:00

#6

Post by novalic » 25/05/2004 13:57

koga trebas ?

User avatar
manijak1
Posts: 47734
Joined: 16/01/2003 00:00
Location: https://www.klix.ba/
Contact:

#7

Post by manijak1 » 25/05/2004 20:37

Tebe :D ja :D trebam.

Post Reply