Banja Luka Construction

Vijesti i zbivanja u Banjoj Luci, Mrkonjić Gradu, Prijedoru, Bos. Gradišci, Prnjavoru, Tesliću, Derventi, Bos. Brodu...
User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#1 Banja Luka Construction

Post by So What! » 02/07/2017 11:38

Banjalučki City Mall: Pola godine od premještanja, početak izgradnje ni na vidiku
Image

Sudeći prema podacima sa oficijelne stranice kompanije “Ideal Kompani“ banjalučki City Mall bi trebao biti izgrađen na prostoru nekadašnjeg parkinga autoškole “Krajina“, odnosno na parceli između Doma sindikata i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Naravno da to nije tačno i da su ovi podaci zastarjeli, odnosno da animacija na stranici kompanije koja je investitor ovog projekta dugo nije ažurirana, jer je već pola godine u opticaju alternativna lokacija - Paskolina ciglana, prostor takođe u centru grada, ali sa boljim saobraćajnim izlazima.

Inicijativa za izmještanje City Malla je pokrenuta još početkom ove godine kada je gradska vlast na čelu sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem zaključila da je neophodno da se planirani tržni centar na uglovima Srpske i ulice Vase Palegića, čija je izgradnja počela još u maju 2016. godine, izmjesti na lokaciju tzv. Paskoline ciglane.

Radojičić je početkom januara ove godine rekao da je svjestan infrastrukturnih problema s kojima bi se grad suočio ukoliko bi tržni centar zaista bio sagrađen na sadašnjoj lokaciji.

“Ići ćemo na izmjenu više regulacionih planova koja se tiču centra grada, na ovoj lokaciji je započela izgradnja šoping centra, ali problem može biti saobraćaj i pristupne saobraćajnice. U to se možemo uvjeriti već sada, a posebno je izraženo tokom jutarnjih i podnevnih špica. Gradnja šoping centra na toj lokaciji bi sigurno donijela još veće probleme u saobraćaju, koje bi grad teško mogao da riješi”, upozorio je Radojičić.

Budući da su radovi bili već započeti firmi Ideal Kompani je ponuđeno da urade podzemne garaže u zamjenu za drugu lokaciju, što je vlasnik “Ideala” Nenad Luburić tada ocijenio kao korektnu ponudu.

”Gradonačelnik nam je to predložio, mi smatramo da je to dobra ponuda, tako bismo riješili problem sa saobraćajnicama, a o ostali bismo u centru grada, takve primjere imate i u Sarajevu”, rekao je tada Luburić.

Prošlo je pola godine. Niti se šta dešava na prostoru na kojem je prvobitno započeta gradnja, a sada se nalazi “rupa”, niti na prostoru Paskoline ciglane.

Da je kompletan projekat u zastoju, potvrđuju i u firmi Ideal Kompani. U par rečenica odgovora na naš upit rekli su da ne mogu precizirati kada bi mogli početi radovi na izgradnji City Malla i u kojem tačno dijelu Paskoline ciglane.

”Projekat je zaustavljen, pa samim tim proizilazi i to da su rokovi probijeni, ali imamo dosta ponuda za finansiranje, a uskoro će se znati koja banka će pratiti budući projekat. Investitori su od početka isti, domaće kompanije Ideal Kompani doo i Tropic doo”, saopštila je direktora Ideal Kompani Nataša Luburić.

Na pitanje da li su sa Administrativnom službom grada Banja Luka riješeni svi imovinsko-pravni odnosi u vezi sa prelaskom na alternativnu lokaciju, iz Ideal Kompani su odgovorili da su u procesu rješavanja i nalaženja najboljeg rješenja za obje strane.

Nakon što smo obišli kompletnu lokaciju Paskoline ciglane i sami smo se uvjerili da tamo nema nikakvih naznaka početka izgradnje. Sa jedne strane se nalazi zgrada Glavne banke RS Centralne banke BiH, a sa druge su dotrajale barake u kojima je smješten sijaset preduzeća, pa nije baš ni najjasnije gdje bi tu mogao da “legne” objekat velikih gabarita kao što je City Mall, osim ukoliko pomenute izmjene regulacionih planova ne podrazumijevaju i rušenje baraka.

U međuvremenu su, u maju, gradski čelnici predstavili novi plan za ispunjavanje prostora sadašnje “rupe”. Taj plan ima nekoliko opcija i podrazumijeva izgradnju podzemnih garaža, spomenika poginulim borcima iz posljednjeg rata, spomenik banu Tisi Milosavljeviću, fontanu i park. Ne nužno tim redom.
Image

Image

Image

Image

Image
Klix


User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#2 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 02/07/2017 11:53

“Delta Planet”: Banja Luka dobija najveći šoping-centar u BiH
Image

Lokacija na kojoj će biti izgrađen Delta planet je regulisana RP koji je u maju 2009. za Delta Real Estate d.o.o. izradio AD Projekat iz Banjaluke. RP predviđa izgradnju tržnog centra spratnosti od P+2 do P+4 na Banjalučkom polju, kao i objekta spratnosti -2Po+P+3 i -2+P+12 na raskrsnici Bulevara srpske vojske i ulice Frana Supila. Još uvijek nije jasno da li će dvanaestospratnica biti dio kompleksa Delta planeta, ali s obzirom da je naručilac RP Delta Real Estate d.o.o, opravdano se može očekivati da to bude slučaj.

Image

Delta planet i predviđena dvanaestospratnica

Image

Delta planet bi trebao biti najveće ulaganje Delta grupacije u RS i najveći objekat ove vrste u BiH. Objekat će imati površinu od 62 500 m², od čega će se 30 000 m² izdavati. Kompleks će zauzeti 3,3 ha Banjalučkog polja. Čitava investicija će koštati 70 miliona evra.

Završetak izgradnje se planira za jesen 2018. godine.

Image
Predviđeni izgled

Poređenja radi, sarajevski šoping mol Sarajevo siti centar ima površinu od 49 000 m (ne računajući podzemni parking). TC Ušće ima površinu od 130 000 m², od čega prodajnog prostora 50 000 m². Beogradski Delta siti ima površinu od 85 000 m², od čega prodajnog dijela 30 000 m². Podgorički Delta siti ima ukupnu površinu od 47 000 m², od čega prodajnog prostora 24 000 m² i izgradnja je koštala 60 miliona evra.

Image
Predviđena lokacija za izgradnju Delta planeta i dvanaestospratnice
Duplex

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#3 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 02/07/2017 12:00

Ostrvo na rijeci Vrbas
Image

Predmetna lokacija nalazi se u istočnom dijelu grada Banjaluka u širem gradskom području u naselju Ada.

Predmetno riječno ostrvo Ada nalazi se u koritu rijeke Vrbas, između Rebrovačkog i Incelovog mosta. Investitor preduzeće, „Stara Ada d.o.o. Banja Luka”, dobila je koncesiju od 30 godina od strane grada Banja Luka za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta ostrvo na rijeci Vrbas na području grada Banja Luka.

Image

Shodno tome, definisana je potreba za organizovanjem prostora koji će omogućiti korišćenje ovog prostora u funkciji sporta i rekreacije, te turizma i ugostiteljstva sezonskog karaktera. Obale ostrva su najvećim dijelom strmo odsječene, sa vidljivim uslojenjima, izložene eroziji.

U manjem dijelu ostrva postoji blagi prelaz sa strme obale do ”platoa” u središnjem dijelu ostrva. Uz same obale, u pojasu pod uticajem dnevnih oscilacija, nalazi se i veliki broj stabala. U koritu je izraženo taloženje nanosa. Pomenutim projektom predviđena je nivelacija kompletnog ostrva u skladu sa hidrološkim uslovima i planiranim sadržajima.

Nakon projektovanja obaloutvrde i stabilizacije obala izvršena je nivelacija ostrva koja obuhvata radove na nasipanju terena i izradi neophodnih potpornih konstrukcija u svrhu pripreme terena za buduće sadržaje, a u skladu sa ograničenjima proisteklim iz geometrije obaloutvrde, položaja i kote budućeg mosta i kota velikih voda za određene povratne periode, a prema vrsti planiranih sadržaja.

Projektovano je pet platoa na kotama 155,65 mnm, 153,80 mnm i 152 mnm, koji su obezbijeđeni AB i kamenim potpornim zidovima. U cilju evakuacije oborinske vode i efikasnijeg propuštanja poplavnog talasa, formirani su pravci za oticanje i ocjeđivanje vode sa površine ostrva. Predviđene su mjere za zaštitu dendrofonda.

Image

Nakon završetka zemljanih radova predviđeno je razastiranje humusa debljine 20cm i zatravljivanje svih površina, osim dijelova obaloutvrde na kojima je predviđena obloga od kamena.

Projektovane su tri pješačke staze od kojih je jedna dijelom i kolsko-biciklistička. Pri čemu je kolski pristup dozvoljen samo dostavnim vozilima u izuzetnim prilikama, ukupne mase do 12t. Plato u zoni restorana predviđen je za kolsku, biciklističku i pješačku komunikaciju prema sadržajima na ostrvu, te kako bi omogućio nesmetano funkcionisanje restorana i formiranje ljetne bašte.

Plato u zoni dječijeg igrališta i sanitarnog čvora previđen je za funkcionisanje i pješačku komunikaciju do navedenih sadržaja, te formiranje ljetne bašte restorana. Projektovano je dječije igralište sa tartan podlogom i pijeskom za djecu bez prateće opreme.

Platoi u zoni otvorene bašte i kafe bara sa bazenom formirani su kako bi omogućili funkcionisanje navedenih sadržaja i formiranje ljetne bašte. Širina platoa je promjenljiva. Projektovani su sa drvenim podnicama za terase, stoga su bez poprečnih padova.

Image

Odvodnja

Imajući u vidu specifičnost predmetnog područja nije planiran poseban sistem oborinske i drenažne odvodnje. Ostrvo je iznivelisano tako da omogući otjecanje oborinskih, poplavnih i procjednih voda duž predisponiranih ocjednih pravaca prema recepijentu – rijeci Vrbas. Imajući u vidu da nema kolskog saobraćaja, odnosno da je isti dozvoljen za servisna vozila u posebnim slučajevima, nije neophodno posebno prihvatanje i prečišćavanje oborinskih voda. Stoga je odvodnja sa popločanih površina riješena poprečnim i podužnim padom prema zelenilu i dalje do rijeke Vrbas. Izuzetak čini plato na kojem je formirano dječije igralište gdje je projektovana oborinska kanalizaciju koju čine tri slivnika za pješačke površine i jedna linijska rešetka.

Obzirom da je ostrvo izgrađeno od izrazito poroznih materijala nije bilo potrebe za formiranjem drenažnog sistema. Geometrija situacionog i nivelacionog plana obezbjeđuje zahtjeve kretanja i manipulisanja mjerodavnog vozila (dostavno vozilo) na potezu do kafe bara sa bazenom, gdje je planirana i okretnica. Preostale površine projektovane su sa ciljem što boljeg povezivanja sadržaja na ostrvu, očuvanja što većeg broja stabala, poboljšanja estetike, povećanja dužine staza, te pravilnog odvođenje atmosferske vode. Situacioni plan usklađen je sa konstruktivnim elementima planiranih objekata i potpornih konstrukcija.

Image

Na ostrvu ADA u Banja Luci, projektovan je:

- Restoran sa kuhinjom i pratećim prostorima bruto površine 787 m2

Objekat se nalazi na koti iznad stogodišnjih voda. Dio objekta je pozicioniran na platou, a dio iznad terena. Do objekta se pristupa preko mosta i pristupne rampe. Na sjevernoj strani je naglašen glavni ulaz kojem se pristupa preko stepeništa i rampe za osobe sa invaliditetom, pored njega se nalazi ekonomski ulaz do kojeg se pristupa rampom. Objekat se sastoji iz dvije cjeline, restoranskog salona sa vjetrobranom i kuhinje sa pratećim i tehničkim prostorijama.

Kuhinja je povezana sa salom pored šanka preko dva ofisa koji su isprojektovani kako bi se postigla što bolja funkcionalnost. Kuhinja se sastoji od tople i hladne kuhinje, priprema namirnica, rashladne komore, izdavanja jela, pranja bijelog i crnog suđa. Prateće prostorije kuhinje su magacin sa rashladnom komorom, sanitarni čvorovi i garderobe.

Tehničke prostorije se sastoje od tehničke prostorije sa elektroinstalacijama i kotlovnice koja ima zaseban ulaz. U tom dijelu objekta su isprojektovani sanitarni čvorovi za goste kojima se pristupa preko ulaznog vjetrobrana.

Image

- Kafe bar bruto površine 518 m2, kapaciteta 80 sjedećih mjesta

Objekat se nalazi na koti iznad stogodišnjih voda, i urađen je kao sojenica, koja je preko stubova izdignuta na kotu iznad plavljenja. Do objekta se pristupa stepeništima sa istočne i zapadne strane. Objekat se sastoji iz kafe bara, priručne kuhinje, ostave, sanitarnog čvora, kotlovnice, prostorije za agregat i od dvije terase.

Glavni ulaz je sa istočne strane, kojem se pristupa preko stepeništa i terase koja se nalazi na visini podesta. Istočna terasa ima funkciju ljetne baste i natkrivena je jarbolima od lameliranog drveta preko kojih se u ljetnom period postavljaju vodonepropusna platna. Pomoćni ulaz je sa zapadne strane, koji se koristi kao veza sa bazenom i kao ekonomski pristup. Pristup priručnoj kuhinji, kotlovnici i prostoriji za agregat je omogućen sa zapadne terase.

Kafe bar se sastoji od bine za DJ-a, šanka i prostora za sjedenje. U direktnoj vezi je sa priručnom kuhinjom, ostavom i sanitarnim čvorom. Prostorija za agregat je projektovana kao poluotvorena prostorija, sa metalnim “ letvicama umjesto fasade. Metalne letvice su demontažne, tako da je omogućeno iznošenje i unošenje agregata pomoću dizalice sa partera u prostoriju.

- Objekat sa pratećim sadržajima: sanitarni čvor i ostava ispod rampe bruto površine oko 300 m2

Objekat se nalazi u neposrednoj funkcionalnoj vezi sa planiranim mostom. Krov objekta, koji se nalazi na koti iznad stogodišnjih voda, ima funkciju pristupne rampe za restoran, dok je ostali dio objekta ispod kote stogodišnjih voda, odnosno, na koti iznad nivoa desetogodišnjih voda. Objekat se sastoji od sanitarnih čvorova ( muški i ženski toalet i toalet za osobe sa invaliditetom ) i ostave. Ovim prostorijama se pristupa preko ulaza koji je opremljen vodootpornim vratima, koja se zatvaraju samo u slučaju poplava i u zimskom period. Krov služi kao pristupna rampa koja je pozicionirana na istočnoj strani, dok je na zapadnoj strani isprojektovano stepenište. Pored mosta na krovu objekta je pozicioniran agregat koji je sakriven metalnim maskama koje se lako demontiraju kad se agregat servisira.
Duplex

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#4 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 02/07/2017 12:01

Delta Planet - 01. 07. 2017. @ BNX (SSC)

Image

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#5 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 02/07/2017 12:04

Stara Ada (Ostrvo na rijeci Vrbas) - 01. 07. 2017. @ BNX (SSC)

Image

Image

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#6 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 06/07/2017 18:07

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#7 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 06/07/2017 18:08

Tempo-Gradnja Centar - 04. 07. 2017. @ BNX (SSC)

Image

Image

Image

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#8 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 06/07/2017 18:11

RiverCity Borik - 04. 07. 2017.

Image

Image

Image

Image

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#9 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 06/07/2017 18:12

Naselje Ada - 05. 07. 2017. @ BNX (SSC)

Image

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#10 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 06/07/2017 18:14

Falcon - Mejdan - 05. 07. 2017. @ BNX (SSC)

Image

Image


Image

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#11 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 06/07/2017 18:21

Delta Planet - 05. 07. 2017. @ BNX (SSC)

Image

bezveze7
Posts: 60
Joined: 10/05/2014 02:22

#12 Re: Banja Luka Construction

Post by bezveze7 » 06/07/2017 18:29

So What! wrote:[]

Poređenja radi, sarajevski šoping mol Sarajevo siti centar ima površinu od 49 000 m (ne računajući podzemni parking). TC Ušće ima površinu od 130 000 m², od čega prodajnog prostora 50 000 m². Beogradski Delta siti ima površinu od 85 000 m², od čega prodajnog dijela 30 000 m². Podgorički Delta siti ima ukupnu površinu od 47 000 m², od čega prodajnog prostora 24 000 m² i izgradnja je koštala 60 miliona evra.
Najveći je Westgate Zagreb, ima površinu od 226.000 m2 i 100.000 m2 prodajnih prostora.

User avatar
_BataZiv_0809
Nindža revizor
Posts: 42046
Joined: 09/05/2013 13:56
Location: ...da ti pricam prstima..kad padne haljina...

#13 Re: Banja Luka Construction

Post by _BataZiv_0809 » 06/07/2017 18:57

So What! wrote:Tempo-Gradnja Centar - 04. 07. 2017. @ BNX (SSC)

Image

Image

Image
Brutalna lokacija za stan sa ogromnom terasom i bazenom :shock:

User avatar
So What!
Posts: 8457
Joined: 19/04/2011 01:35
Location: Charming, CA

#14 Re: Banja Luka Construction

Post by So What! » 06/07/2017 20:32

bezveze7 wrote:
So What! wrote:[]

Poređenja radi, sarajevski šoping mol Sarajevo siti centar ima površinu od 49 000 m (ne računajući podzemni parking). TC Ušće ima površinu od 130 000 m², od čega prodajnog prostora 50 000 m². Beogradski Delta siti ima površinu od 85 000 m², od čega prodajnog dijela 30 000 m². Podgorički Delta siti ima ukupnu površinu od 47 000 m², od čega prodajnog prostora 24 000 m² i izgradnja je koštala 60 miliona evra.
Najveći je Westgate Zagreb, ima površinu od 226.000 m2 i 100.000 m2 prodajnih prostora.
To je s gornje obale Save, a Sava je granica Balkana :D

Ne znam stvarno i meni pompezno to zvuči, ali eto ...

User avatar
banjaluka078
Posts: 4340
Joined: 16/01/2007 23:38

#15 Re: Banja Luka Construction

Post by banjaluka078 » 06/07/2017 22:32

So What! wrote:Falcon - Mejdan - 05. 07. 2017. @ BNX (SSC)

Image

Image


Image
Malo premijerkina familija gradi, ako, ako, valja ubosti neku crkavicu. Nego, kupci nemaju pojma da su na klizištu i da je brdo iznad već dobro napuklo.
Plus, totalni je zločin tamo nabiti zgradu, ljudi koji će živjeti u njoj izlaze bukvalno iz ulaza na ulicu, ni pripadajućeg zemljišta, ni poštenog parkinga, a o pogledu tek da ne govorim. Ispred zgrada, okolo kuće i brdo. Užas.

bezveze7
Posts: 60
Joined: 10/05/2014 02:22

#16 Re: Banja Luka Construction

Post by bezveze7 » 07/07/2017 01:05

So What! wrote:
bezveze7 wrote:
So What! wrote:[]

Poređenja radi, sarajevski šoping mol Sarajevo siti centar ima površinu od 49 000 m (ne računajući podzemni parking). TC Ušće ima površinu od 130 000 m², od čega prodajnog prostora 50 000 m². Beogradski Delta siti ima površinu od 85 000 m², od čega prodajnog dijela 30 000 m². Podgorički Delta siti ima ukupnu površinu od 47 000 m², od čega prodajnog prostora 24 000 m² i izgradnja je koštala 60 miliona evra.
Najveći je Westgate Zagreb, ima površinu od 226.000 m2 i 100.000 m2 prodajnih prostora.
To je s gornje obale Save, a Sava je granica Balkana :D

Ne znam stvarno i meni pompezno to zvuči, ali eto ...
Južno od Save je Arena Centar (Zagreb) najveći... 175.000, od toga 61.500 m2 prodajnih prostora.

Inače, svi ti centri su najobičnije pranje love, al dobro.

User avatar
mayab
Posts: 20050
Joined: 06/03/2008 13:00
Location: SARAJEVO

#17 Re: Banja Luka Construction

Post by mayab » 07/07/2017 07:02

:bih:

User avatar
banjaluka078
Posts: 4340
Joined: 16/01/2007 23:38

#18 Re: Banja Luka Construction

Post by banjaluka078 » 30/07/2017 14:37

Image

Image

Zgrada koja nastaje u na vakufu hadži-Babine džamije, tik uz harem. Noćas su radili do pola tri, počeli kad se već bilo uveliko smračilo! Montirali dizalicu s reflektorom, upalili i radili kao da je podne; niko u komšiluku nije spavao od tutnja kamiona, salijevali su beton. Komunalna "zaprimila žalbu".
Last edited by banjaluka078 on 30/07/2017 19:20, edited 1 time in total.

User avatar
bingov buraz
Posts: 10322
Joined: 14/04/2009 20:23

#19 Re: Banja Luka Construction

Post by bingov buraz » 30/07/2017 14:44

banjaluka078 wrote:
So What! wrote:Falcon - Mejdan - 05. 07. 2017. @ BNX (SSC)

Image

Image


Image
Malo premijerkina familija gradi, ako, ako, valja ubosti neku crkavicu. Nego, kupci nemaju pojma da su na klizištu i da je brdo iznad već dobro napuklo.
Plus, totalni je zločin tamo nabiti zgradu, ljudi koji će živjeti u njoj izlaze bukvalno iz ulaza na ulicu, ni pripadajućeg zemljišta, ni poštenog parkinga, a o pogledu tek da ne govorim. Ispred zgrada, okolo kuće i brdo. Užas.
Gdje je ovo na Mejdanu?

User avatar
banjaluka078
Posts: 4340
Joined: 16/01/2007 23:38

#20 Re: Banja Luka Construction

Post by banjaluka078 » 30/07/2017 14:47

bingov buraz wrote:
Gdje je ovo na Mejdanu?
Pod samim brdom. Zadnja stanica desetke, pa skreneš desno i tu je.

User avatar
bingov buraz
Posts: 10322
Joined: 14/04/2009 20:23

#21 Re: Banja Luka Construction

Post by bingov buraz » 30/07/2017 14:54

Ne znam ti ja gdje desetka vozi :mrgreen:
da li je ovo ispod Begovog ili u Potoku?

User avatar
banjaluka078
Posts: 4340
Joined: 16/01/2007 23:38

#22 Re: Banja Luka Construction

Post by banjaluka078 » 30/07/2017 15:25

Znaš Mejdan, ali ne znaš linije u njemu...? Pod Begovim.

User avatar
bingov buraz
Posts: 10322
Joined: 14/04/2009 20:23

#23 Re: Banja Luka Construction

Post by bingov buraz » 30/07/2017 15:34

kakav sam ja muskarac? :mrgreen:
Znam Mejdan rodjen tu a autobusom se nisam vozio,cini mi se da trinaeska vozi za Budzak ali i to nisam siguran :mrgreen:
Hvala na odgovoru.

User avatar
banjaluka078
Posts: 4340
Joined: 16/01/2007 23:38

#24 Re: Banja Luka Construction

Post by banjaluka078 » 30/07/2017 15:38

:)
Joj, mejdanski muskarac. :D
Ne vozim se ni ja gradskim prevozom, ali vidim nekad negdje neki bus, valjda si skontao šta ti se vozi kroz naselje.
10 ide od autobske do kraja Mejdana, 13 od tvornice obuće/Stupnice do kraja Budžaka.

User avatar
bingov buraz
Posts: 10322
Joined: 14/04/2009 20:23

#25 Re: Banja Luka Construction

Post by bingov buraz » 30/07/2017 15:45

Skola Kasim Hadzic,Naprijedov stadion,Abacija i Zeleni Most su mi orijentiri,bio sam klinac kad smo "odselili" tako da ne znam bas sve.

Post Reply