ASTRONOMIJA

Naučna otkrića, edukacija, školstvo, univerziteti, fakulteti...
splinter
Posts: 3490
Joined: 08/10/2011 12:28

#1276 Re: ASTRONOMIJA

Post by splinter » 12/06/2020 14:19

Trafalgar Law wrote:
12/06/2020 14:07
splinter wrote:
11/06/2020 12:57
Trafalgar Law wrote:
11/06/2020 11:38
Ako je neka nova i rijetka pojava, pogotovo iz perioda ranog Univerzuma, onda će trebati poraditi na novim metodama i instrumentima, što astronomija svakako zahtjeva od nas. Prije cca 100 godina smo mislili da se Univerzum završava unutar Miliječnog puta, a danas smo već na dobrom putu da zavirimo pa gotovo do samog začetka vremena.
Smoking man?
https://www.klix.ba/scitech/nauka/drugi ... /200610034
Šta misliš o ovome? Šta je u pitanju?
Fast Radio Burst (FRB) su relativno nova pojava, o njima se baš malo zna.
Ali obzirom da regija emisije nije veća od nekoliko stotina kilometara, koliko je realno ovo da su toliko precizno locirali mjesto nastanka jer kako navode da signal dolazi iz dijela svemira koji je udaljen od Zemlje čak tri milijarde svjetlosnih godina?
Ja sam smatrao da se radi o klasičnom pulsaru, ali samo opet bio djelimično upravu. Radilo se zapravo o magnetaru koji i nije bio toliko udaljen kao što se smatralo za ovu "misteriznu" pojavu. Ponuđena su dva rijeŠenja koja opusiju ovu neobičnu pojavu, sa kojom se rijetko susrećemo kod magnetara, iako znamo da i oni imaju svoju nestabilnu koru koja "pleše" sa magnetnim poljem.

Prvi scenario opisuje kako zarobljeni snop energije ostaje vezan za koru Magnetara. Kako dolazi do rotiranja ove kore, nemonovno je da će i silnice magnenog polja pratit injegovu rotaciju, sve do povrtka magnetnog polja i silnica u normalno stanje, ka da se ona isprepletu, oslobađajući enormne količine nergije u vidu radio snopa.

Drugi scenariji; podrazumjeva izbačenog energetskog snopa koji se sudara sa ranijim ostacima (u formi ranijih izbačaja čestica,generisanih prije određenog vremena) stvarajući udarni val, sabijajući magnetiziranu plazmu čestica ispred sebe i kreirajući magnetno polje. Kako se elektroni kroz utjecaj magnetnog polja nastavljaju komešati unutar plazme, dolazi do formiranja novog izbačaja radio valova, to jeste onih radio valova koje je u konačnici detektovao naš radi oteleskop.

Image
Ok, hvala na pojašnjenju.
Ali me malo buni da ipak ima Magnetara znatno bližih nama i da li je ovo tačna procjena lokacija porijekla signala?


User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1277 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 12/06/2020 22:14

splinter wrote:
12/06/2020 14:19
Trafalgar Law wrote:
12/06/2020 14:07
splinter wrote:
11/06/2020 12:57

Smoking man?
https://www.klix.ba/scitech/nauka/drugi ... /200610034
Šta misliš o ovome? Šta je u pitanju?
Fast Radio Burst (FRB) su relativno nova pojava, o njima se baš malo zna.
Ali obzirom da regija emisije nije veća od nekoliko stotina kilometara, koliko je realno ovo da su toliko precizno locirali mjesto nastanka jer kako navode da signal dolazi iz dijela svemira koji je udaljen od Zemlje čak tri milijarde svjetlosnih godina?
Ja sam smatrao da se radi o klasičnom pulsaru, ali samo opet bio djelimično upravu. Radilo se zapravo o magnetaru koji i nije bio toliko udaljen kao što se smatralo za ovu "misteriznu" pojavu. Ponuđena su dva rijeŠenja koja opusiju ovu neobičnu pojavu, sa kojom se rijetko susrećemo kod magnetara, iako znamo da i oni imaju svoju nestabilnu koru koja "pleše" sa magnetnim poljem.

Prvi scenario opisuje kako zarobljeni snop energije ostaje vezan za koru Magnetara. Kako dolazi do rotiranja ove kore, nemonovno je da će i silnice magnenog polja pratit injegovu rotaciju, sve do povrtka magnetnog polja i silnica u normalno stanje, ka da se ona isprepletu, oslobađajući enormne količine nergije u vidu radio snopa.

Drugi scenariji; podrazumjeva izbačenog energetskog snopa koji se sudara sa ranijim ostacima (u formi ranijih izbačaja čestica,generisanih prije određenog vremena) stvarajući udarni val, sabijajući magnetiziranu plazmu čestica ispred sebe i kreirajući magnetno polje. Kako se elektroni kroz utjecaj magnetnog polja nastavljaju komešati unutar plazme, dolazi do formiranja novog izbačaja radio valova, to jeste onih radio valova koje je u konačnici detektovao naš radi oteleskop.

Image
Ok, hvala na pojašnjenju.
Ali me malo buni da ipak ima Magnetara znatno bližih nama i da li je ovo tačna procjena lokacija porijekla signala?
Ima ih svugdje u Univerzumu, ali i u u galaksiji Mliječni put ih je oko čak 30 miliona inaktivnih, ali ne i porpuntno nefunkcionalnih.

Imaš niz poprlično komplikovanih formula, doduše ovde je radio astronomija riješila taj problem mjerenjem disperzije koja je definisana na slijedeći način;mjerenje disperzije je jednostavno konstanta proporcionalnosti koja povezuje frekvenciju svjetlositi sa dodatnom količinom vremena, koje je neophodno da kako bi svjetlost doša do posmatrača uslijed siperzije (rasipanja).

Ovaj magnetar (FBR 121102) je dosta udaljen, I nalazi se na nekih 3 milijarde svjetlosninih godina.

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1278 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 16/06/2020 22:29

Otkrivena kolosalna atmosfera zvijezde sazviježđa škorpije, Antares.

Image


Međunarodni tim astronoma konstruisao je do sada najdetaljniju mapu crvene superdivovske zvijezde Anteres. Iznimna rezolucija i osjetljivost interferometra ALMA i veliki niz radio teleskopa Karl G.Jansky VLA su otkrili temperaturni raspon atmosfere zvijezde, počevši od sloja iznad povšrine Anteresa, kroz hromosferu, pa sve do regija u kojima djeluje zvijezdani vjetar.

Crvene superdivoske zvijezde, poput Anteresa i njegovog poznatijeg rođaka Betelgeuse, su goleme, relativno "hladne" zvijezde, koje se nalaze u zavšrnom stadiju životnog ciklusa. Trenutno se nalaze na putu da iscrpe svoje gorivo koncentrisano u jezgri, što će uzrokovati njihov kolaps, rezultirajući eksplpzijom Supernove. Ove zvijezde kroz svoje stelarne vjetrove vrše distribuciju težih elemenata u okolni prostor, te na ovaj način igaju važnu ulogu u stvaranju osnovnih gradivnih blokova za život u Unvierzumu. Međutim, misterija je u tome na koji način ovi golemi valovi stelarnih vjetrova nastaju? Iscrpna studija o atmoseri zvijezde Antares, ujedno najbliže crvene superdivovske zvijezde Zemlji, pruža značajni korakk ka riješavanju ovog problema.

Mapu koju su konstruisali radio teleskopi ALMA i VLA, spada u red najdetaljnijih mapa izrađenih do sada, gdje je interferometar ALMA učestovao u analiziranju atmosfere blže površini zvijezde, dok je radio VLA teleskop bio fokusiran na veće talasne dužine atmosfere, koja se pruža znatno dalje od površine. Mjerenjem kroz vidljivu svjetlost izračunato je kako je dijametar zvijezde Antares oko 700 puta veći od dijametra Sunca, međutim, kada su ova dva teleskopa kroz radio-valove otkrila njegovu atmosferu, došli su do zaključka kako je ona znatno veća od prethodno procijenjenje.

"Veličina zvijezde može u dramatičnoj mjeri varirati, ovisno o tome pri kojoj se talasnoj dužini svjetlosti ona promatra. Tako da su nam ospervacije većih talasnih dužina, posredstvom radio-teleskopa VLA, otkrile superdivosku atmosferu Antaresa, koja je oko 12 puta veća u odnosu na sam opseg zvijezde." - izjavio je Eamon O'Gorman sa instituta za napredne studije u Dablinu, ujedno i vodeći autor studije, objavljene u žurnalu Astronomy & Astrophysics.

Radio teleskopi su izmjerili temperaturu većeg udijela plina i plazme koja čini atmosferu zvijezde Antares, gdje je otkrivena najupečatljivija temperatura hromosfere zvijezde. Radi se o regiji koja se nalazi iznad površine zvijezde, koju zagrijava magnetno polje kao i udarni valovi, nastali snažnom valjajućom konvekcijom na površini zvijezde. O hromosferi ove zvijezde se i ne zna baš mngo, i ovo je prvi put da smo posredstvom radio valova otkrili ciljano područije.

Zahvaljujući radio-teleskopima VLA i ALMA naučnici su otkrili kako se hromosfera Antaresa prostire na oko 2.5 puta više od opsega zvijezde. Takođe su otkrili kako je temperatura hromosfere niža u odnosu na onu koju su naučnici izmjerilii putem optičkog i ultraljubišastog promatranje zvijezde. Tempertura se zapravo zaustavila na 3.500 stepeni Celzija, koja se postepeno smanjivala sa udaljenošću. Poređenja radi, temperatura sunčeve hromosfere dostiže vrijednost od 20.000 stepeni Celzija.

"Zaključili smo kako je temperatura Anteresa nešto "blaža" u odnosu na uobičajene izmjerene temperature zvijezda. Ova razlika se može objasniti na način da su naša radio-mjerenja senzitivni termometar za većinu gasa i plazme unutar atmosfere zvijezde, dok su nam prošla optička i ultraljubičasta osmatranja bila osjetljiva samo na plin i plzamu sa izrazito visokim temperaturama u atmosferi." - izjavio je O'Gorman.

"Smatramo kako crvene superdivovske zvijezde, kao što su Antares i Betelgeuse, imaju nehomogenu atmsoferu. Zamilsite da je njihova atmsofera načinjena od brojnih tačaka različitih boja, koje predstavljaju različite temperature. Veći dio slike sadrži tačke rashlađenog gasa, kojeg radio-teleskopi mogu detektovati, kao i vrele tačke koje teleskopi mogu detektovati kroz uljtraljubičasti spektar. Tretno, mi nismo u stanju pojedinačno promatrati i analizirati ove tačke, ali je vjerovatno kako će u budućim studijama to biti izvedivo." - izjavio je ko-autor studije Keiichi Ohnaka, sa univeriteta Universidad Católica del Norte u Čileu.

Unutar podataka koje su prikupili ova dva radio-teleskopa, astronomi su po prvi put uspjeli primjetili očitu razliku između hromosfere i regije gdje počinje formiranje stelarnih vjetrova. Untar snimaka VLA radio-teleskopa, može se primjetiti ogromni stelarni vjetar, izbačen sa površine Antaresa, kojeg podupire manja, ali i vrelija komponenta sistema, Antares B.

Izvor:

https://phys.org/

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1279 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 18/06/2020 12:11

Trafalgar Law wrote:
12/06/2020 22:14
splinter wrote:
12/06/2020 14:19
Trafalgar Law wrote:
12/06/2020 14:07


Ja sam smatrao da se radi o klasičnom pulsaru, ali samo opet bio djelimično upravu. Radilo se zapravo o magnetaru koji i nije bio toliko udaljen kao što se smatralo za ovu "misteriznu" pojavu. Ponuđena su dva rijeŠenja koja opusiju ovu neobičnu pojavu, sa kojom se rijetko susrećemo kod magnetara, iako znamo da i oni imaju svoju nestabilnu koru koja "pleše" sa magnetnim poljem.

Prvi scenario opisuje kako zarobljeni snop energije ostaje vezan za koru Magnetara. Kako dolazi do rotiranja ove kore, nemonovno je da će i silnice magnenog polja pratit injegovu rotaciju, sve do povrtka magnetnog polja i silnica u normalno stanje, ka da se ona isprepletu, oslobađajući enormne količine nergije u vidu radio snopa.

Drugi scenariji; podrazumjeva izbačenog energetskog snopa koji se sudara sa ranijim ostacima (u formi ranijih izbačaja čestica,generisanih prije određenog vremena) stvarajući udarni val, sabijajući magnetiziranu plazmu čestica ispred sebe i kreirajući magnetno polje. Kako se elektroni kroz utjecaj magnetnog polja nastavljaju komešati unutar plazme, dolazi do formiranja novog izbačaja radio valova, to jeste onih radio valova koje je u konačnici detektovao naš radi oteleskop.

Image
Ok, hvala na pojašnjenju.
Ali me malo buni da ipak ima Magnetara znatno bližih nama i da li je ovo tačna procjena lokacija porijekla signala?
Ima ih svugdje u Univerzumu, ali i u u galaksiji Mliječni put ih je oko čak 30 miliona inaktivnih, ali ne i porpuntno nefunkcionalnih.

Imaš niz poprlično komplikovanih formula, doduše ovde je radio astronomija riješila taj problem mjerenjem disperzije koja je definisana na slijedeći način;mjerenje disperzije je jednostavno konstanta proporcionalnosti koja povezuje frekvenciju svjetlositi sa dodatnom količinom vremena, koje je neophodno da kako bi svjetlost doša do posmatrača uslijed siperzije (rasipanja).

Ovaj magnetar (FBR 121102) je dosta udaljen, I nalazi se na nekih 3 milijarde svjetlosninih godina.
Update: Shodno da još sa sigurnošću ne mogu otkriti je li se radi o izvoru kojeg sam naveo ili o nekolicini izvora koji su potencijalni kandidati, navodim drugačije mišljenje;kak osignal dolazi iz galaksije nalik našoj FRB 180916.J0158+65, koja se nalazi na udaljenosti od 500 miliona svjetlosnih godina. Samo je još nejasna periodičnost ovih eksplozija frekvencija, predloženih kroz razne modele. Ovde se navodi i orbitiranje jedne zvijezde oko druge (unutar binarnog sistem), gdje se zbog prolaska jedne zvijezde ispred druge ne mogu detektovati pulsvevi; dok drugo pojašnjenje je to: da se zbog kolebanja rotacione osi zvijezde, polovi zvijezde kolebaju nasumično. Eto što ti je Univerzum misterija sam po svojoj urođenoj prirodi.

zilog
Posts: 4327
Joined: 06/03/2009 11:19

#1280 Re: ASTRONOMIJA

Post by zilog » 19/06/2020 10:29

Evo kako je to izgledalo prije 48 godina. Prvi broj Galaksije mart 1972.

Image
Image
Image

User avatar
Miss Moonlight
Posts: 10362
Joined: 15/11/2018 23:40
Location: Samo drsko na fin način!

#1281 Re: ASTRONOMIJA

Post by Miss Moonlight » 19/06/2020 12:42

Misim da sam skoro sve Galaksije pročitala, još kao dijete, u ratu. Tata je redovno kupovao. kako su mi dobro koristile kod seminarskih radova, tad nije bilo Gugleta :)

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1282 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 19/06/2020 12:59

Volim vidjeti ove vintage članke, doduše može im se oprostiti taj silni entuzijazam da se stupi u kontakt sa nekom od potencijalnih civilizacija. Ja smatram da je ovo i možda pogrešna metodologija približavanja ljudi radio-astronomiji, naravno da ni način upoznavanja sa ovom granom astronomije ne bi trebao biti suviše komplikivan. Međutim, radi boljeg razumjevanja aspekta branše neophodno je dosta samostalnog istraživanja i konsultovanja sa iskusnijim ljudima, što i sam radim. I ovo je nešto što uključuje angažovanje iznimno velikog broja ljudi, resursa i kolaboracije sa drugim grupama širom svijeta. Usitinu se dosta toga može postići saradnjom ukoliko postoji želja za ostvarivanjem većih ciljeva, i da jedan mali priojekat preraste u društveni projekat.

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1283 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 20/06/2020 23:59

Da li je moguća teleportacija? Da, i ona je ostvariva u kvatnom svijetu

Image


Dok je teleportacija ljudi moguća samo u filmovima naučne fantastike, ona je u pravom smislu ostvariva u subatomskom svijetu kvatne mehanike - iako ne na način kako je to prikazano na TV.u. U kvatnom svijetu teleportacija uključuje prenošenje informacija, prije nego prenošenje materije. Prošle godine naučnici su potvrdili kako je informaciju moguće prenijeti između fotona unutar kompjuterskog čipa, čak i kada fotoni nisu fizički povezani.

Prema novom istraživanju, sprovedenim na univerzitetu Rochester and Purdue, teleportacija može biti izvediva čak i između elektrona. U radu objavljenom u žurnalima Nature Communications i Physical Review X, je naglašeno kako istraživači pronalaze nove načine da kreiraju kvatno-mehaničke reakcije između udaljenih elektrona. Ovo istraživanje je jedan veliki iskorak u poboljšanju kvatnog računanja, što zauzvrat pruža potencijal razvoja tehnologija, medicine i nauke, uz razvoj bržih i više efikasnijih procesora i senzora.

Sablasna akcija na daljinu


Kvantna teleportacija je demonstracija onoga što je Ajnštajn famozno nazvao "Sablasnom akcijom na udaljenosti", ujedno poznatoj kao Kvantno ispreplitanje. U ovom ispreplitanju - kao jednom od od osnovnih principa kvatne fizike - karakteristike jedne čestice utiču na karakteristike druge, čak i kada se one nalaze na velikoj međusobnoj udaljenosti. Kvatna teleportacija uključuje dvije udaljene, ispreprpletene čestice, u kojoj treća čestica trenutno teleportira, ili prenosi,svoje stanje na drug dvije isprepletene čestice.

Kvatna teleportacija je važno sredstvo za prenos informacija u kvatnom računanju. Dok se klasični računar sastoji od biliona tranzistora, zvanih biti, kvatna računala kodiraju informacije u kvatne bite, ili Kubite. Bit ima jednu binarnu vrijednosti koaj može biti i "0" i "1", dok Kubiti ipak istovremeno mogu biti i "0" i "1". Sposobno pojedinačnih Kubita da istovremeno mogu zauzimati više stanja, temelji se na velikoj potencijalnoj moći kvantnih računala.

Naučni su nedavno demonstrirali kvatnu teleportaciju i to koristeći elektromagnetne fotone, kako bi stvorili udaljene isprepletene parove Kubita. Kubiti, inače sačinjeni od individualni elektrona , takođe obećavaju prenos informacija unutar poluprovodnika. "Individualni elektroni predstavljaju obećavajuće Kubite, budući da oni iznimno lahko ulaze u međusobnu interakciju. Stvaranje pouzdanih interakcija na velikim udaljenostima između elektrona je od primarne važnosti za kvatno računanje." - izjavio je Džon Nikol, profesor-asistent fizike na univerzitetu u Ročesteru.

Stvaranje isprepletenih parova Kubit elektrona koji se pružaju na velikim udaljenostima - što je ujedno neophodno za teleportaciju - se pokazalo izazovnim zbog činjenice kako se fotoni prirodno propagiraju na velikim udaljenostima, dok su elektroni obično ograničeni na jedno mjesto.[/i][/b]

Isprepleteni provi elektrona

Kako bi koritštenjem elektrona demonstrirali teleportaciju, naučnici su iskoristili nedavno razvijenu tehniku, zasnovanu na principima Hajzenbergove razmjene.Pojedinačni elektron je poput manetne trake sa sjevernim i južnim polom, koji mogu biti usmjereni i prema gore i prema dole. Smjer pola - bez obzira da li je on okrenut prema gore ili dole - je poznat kao magnetni moment elektrona ili kvatno stanje spina. Ukoliko određene vrste čestica imaju isti magnetni moment, one ne mogu biti u isto vrijeme na istome mjestu. Tačnije, dva elektrona u istom kvatnom stanju ne mogu stajati jedan iznad drugog, a ukoliko bi to učinili njihova bi se stanja mijenjala naprijed i nazad. Naučnici su iskoristili ovu tehniku kako bi izvršili distribuciju isprepletenih parova elektrona i teleportaciju njihovog kvatnog stanja spina.

"Uspjeli smo pružiti dokaz o isprepletenoj razmjeni, u kojoj smo ostvarili ispreplitanje između dva elektrona, čak iako ove čestice nikada nisu bile u međusobnoj interakciji, kao i kvatnu teleportaciju, potencijalno korisnu tehniku za kvatno računanje pomoću teleportacije." - izjavio je Džon Nikol.

Ovi rezultati otvaraju put budućim istraživanjima kojA će se baviti kvatnom teleportacijom, koja uključuje stanje spina cijelokupne materije, ne samo fotona, i oni pružaju više dokaza za iznenađujuće korisne mogućnosti individualnih elektrona unutar kubitnih poluprovodnika.

Izvor:

https://phys.org/

User avatar
Connaisseur Karlin
Posts: 20595
Joined: 31/01/2016 16:16

#1284 Re: ASTRONOMIJA

Post by Connaisseur Karlin » 04/07/2020 09:53

zilog wrote:
19/06/2020 10:29
Evo kako je to izgledalo prije 48 godina. Prvi broj Galaksije mart 1972.

Image
Image
Image
https://issuu.com/galaksija/docs/1972_03

aaa mozemo ga citati :-D

o povijesti istog:
Posle gašenja časopisa "Kosmoplov" koji je krajem 60-ih pisao o kosmičkim istraživanjima, grupa entuzijasta je odlučila da na temeljima "Kosmoplova" stvori časopis koji bi objavljivao tekstove kako iz sfere kosmonautike, tako i iz ostalih grana nauke i tehnike.

Tako je marta 1972. u izdanju Beogradskog izdavačkog grafičkog zavoda (BIGZ) objavljena prva "Galaksija", kao časopis za vazduhoplovstvo, astronautiku i istraživanje budućnosti (moto "Galaksije" je godinu dana kasnije promenjen u "Časopisa za popularizaciju nauke").
dopada mi se rijec Kosmoplov :thumbup:

https://www.astronomija.org.rs/vesti/59 ... galaksijeq

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1285 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 04/07/2020 13:11

Kosmoplov, pravi komunistički termin. :D

User avatar
aveos
Posts: 1462
Joined: 28/02/2012 08:42

#1286 Re: ASTRONOMIJA

Post by aveos » 04/07/2020 13:58

Cini se da ce komet Neowise biti vidljiv golim okom tamo sredinom mjeseca,nezz sto je s kometom lemmon

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1287 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 04/07/2020 18:18

aveos wrote:
04/07/2020 13:58
Cini se da ce komet Neowise biti vidljiv golim okom tamo sredinom mjeseca,nezz sto je s kometom lemmon
Volio bih da ubaciš neke konkretnije informacije, koristilo bi svima nama. :thumbup:

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1288 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 04/07/2020 18:19

Izbačaji X-zraka iz protozvijezde HOPS 383 u proesu stvaranja pruža uvid u najranije periode formiranje našeg Sunca

Detektovanjem iznimno jakog bljeska veoma mlade zvijezde u razvoju uz pomoć svmirskog opservatorija Chandra X-ray, naučnici su resetirali vremnsku liniju u kojoj su zvijezde, nalik Suncu, počele izbacivati visoko-energetske mlaznice čestica duboko u Svemir. Ovo otkriće je od iznimnog značaja, budući nam može pružiti odgovor na neka od pitanja o najranijem periodu formiranja našeg Sunca, ali i istorije evolucije Solarnog sistema.

Image

Ova umjetnička ilustracija oslikava objekat čiji su bljesak visoko-energetskih čestica astronomi nedavno otkrili. HOPS 383 je mlada protozvijezda, budući da se nalazi u najranijoj fazi stelarne evolucije, koja se dešava odmah nakon što se oblaci gasa i prašine počnu urušavati. Procijenjuje se da će, kada HOPS 383 dostigne svoju zrelost, imati polovinu solarne mase.

nNa ilustraciji je prikazano kako je protozvijezda HOPS 383 okružena čahurom oblika krofne, čiji materijal - koji teži oko polovine mase protozvijezde - pada prema površini zvijezde. Veći dio svjetlosti ove zvijezde u početnom stadiju razvoja nije u mogućnosti da se probije kroz gustu koncentraciju materijala unutar ove čahure, dok sa druge strane, X- zrake, nastale u eksploziji, su dovoljno snažne da prođu kroz ovaj oblak. Infracrvena svjetlost koju emituje zvijezda je razbacana duž čitave "krofnaste" strukture.

Istraživanja sprovedena uz pomoć svemirskg opservatorija Chandra X-ray su otkrila bljesak X-zraka koji je trajao 3 sata i 20 minuta. Brz porast i smanjeno usporavanje zračenja količine X-zraka je sličan ponašanju bljeska X-zraka kod mladih zvijezda koje su naprednijeg evolutivnog stadija od HOPS 383.Tokom perioda kada nisu bile prisutne erupcije energetskih čestica nije došlo do pojave X-zraka, što ukazuje kako je protozvijezda MOPS 383 tokom perioda mirovanja bila oko 10 puta slabije vidljivija, u odnosu na period pojave i trajanja bljeska. Eksplozija protozvijezda je takođe oko 2.000 puta intenzivnija u odnosu na najblještaviju eksploziju X-zraka koju je naše Sunce ikada proizvelo.

Kako materijal iz "čahure" pada prema disku dolazi do stvaranje egzodusa plina i prašine. Ovaj odlijev anulira ugaoni momentum sistema, dopupštajući materijalu da iz pravca diska pada u smjeru novoformirane protozvijezde. Osim toga, kada je protozvijezda prošla kroz erupciju X-zraka, ona je pokrenula i tokove energetskih čestica koje se sudaraju sa granulama prašine, smještenim na rubnim dijelovima diska materije koji se kovitla oko protozvijezde. Tokom posljednja tri osmatranja uz pomoć ospervatorija Chandra X-ray nisu otkrivene novije eksplozije, i astronomima će biti neophodno više osmatranja kako bi pokušali shvatiti koliko su zapravo česte ekplozije u periodu rane faze razvoja zvijezde nalik našem Suncu.

Izvor:

https://chandra.si.edu/index.html

User avatar
aveos
Posts: 1462
Joined: 28/02/2012 08:42

#1289 Re: ASTRONOMIJA

Post by aveos » 04/07/2020 19:37

Trafalgar Law wrote:
04/07/2020 18:18
aveos wrote:
04/07/2020 13:58
Cini se da ce komet Neowise biti vidljiv golim okom tamo sredinom mjeseca,nezz sto je s kometom lemmon
Volio bih da ubaciš neke konkretnije informacije, koristilo bi svima nama. :thumbup:
https://skyandtelescope.org/astronomy-n ... nd-lemmon/

A bude i na wikipediji svako malo update
Neowise je prezivio sunce,21.07 ce biti vidljiv golim okom ako se ne raspadne poput Atlasa

User avatar
Connaisseur Karlin
Posts: 20595
Joined: 31/01/2016 16:16

#1290 Re: ASTRONOMIJA

Post by Connaisseur Karlin » 04/07/2020 19:40

Trafalgar Law wrote:
04/07/2020 13:11
Kosmoplov, pravi komunistički termin. :D
pda, Istok je imao kosmonaute, a Zapad astronaute :D

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1291 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 04/07/2020 19:57

aveos wrote:
04/07/2020 19:37
Trafalgar Law wrote:
04/07/2020 18:18
aveos wrote:
04/07/2020 13:58
Cini se da ce komet Neowise biti vidljiv golim okom tamo sredinom mjeseca,nezz sto je s kometom lemmon
Volio bih da ubaciš neke konkretnije informacije, koristilo bi svima nama. :thumbup:
https://skyandtelescope.org/astronomy-n ... nd-lemmon/

A bude i na wikipediji svako malo update
Neowise je prezivio sunce,21.07 ce biti vidljiv golim okom ako se ne raspadne poput Atlasa
Postoji velika mogućnost da ću ovo uspjeti uslikati sa ovim velikim objektivom kojeg imam, ali i objektivom kojeg je drug posudio od svog prijatelja. Svakako trebamo abd noćiti u Lukomiru sredinom mjeseca. Kako vidim na ovoj mapi, bit će u veoma povoljnom položaju od sredine pa do kraja mjeseca. :bih:

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1292 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 18/07/2020 09:05

Astronomi otkrili golemu strukturu "zid južnog pola", koja se prostire na dužini od 1.4 milijarde svjetlosnih godina.

Image"Zid Južnog pola" je dugo vremena bio skriven on našeg pogleda, budući da se veći dio ove strukture nalazi na udaljenosti od 500 miliona svjetlosnih godina iza blještavog dijela Mliječnog puta. Po svojoj veličini ovaj zid je suparnik šeste najveće kosmičke strukture ikada otkrivene, "Veliki zid Sloan."

Astronomi su odavno primjetili kako galaksije unutar Unierzuma nisu bile nasumično razbcane, već su bile koncentrisane u u strukture koje mi poznajemo kao Veliku kosmičku mrežu, ogromne niti gasa vodika, u kojim su galaksije nanizane poput bisera na ogrilici, koje okružuju enormne i uglavnom neispunjene prostore zvane "šupljine" (Voids).

"Mapiranje ovih intergalaktičkih vlakana pripadaju polju kosmografije, koja je definisana kao kartografija kosmosa." - izjavio je Danijel Pomarede, kosmograf sa Paris-Saclay univeziteta.

Prethodni kosmografski rad je obuhvatao opsege drugih galaktičkih sklopova, poput aktuelnih strukturalnih rekordera, kao što je Veliki zid Hercules-Corona Borealis, koji se prostire na 10 milijardi svjetlosnih godina, što iznosi više od 1/10 vidljivog Univerzuma.

2014. godine Pomrade i njegove kolege su otkrili veliku superskupinu galaksija Laniakea, kolekciju oko 150.000 galaksija, unutar koje obitava i naš Mliječni put. Laniakea, koja se prostire na 520 miliona svjelosnih godina, sadrži masu od približno 100 miliona milijardi solarnih masa.

Za kreiranje njihove nove karte, tim astronoma se koristio zadnjim podacima kako bi zavirili u novu regiju, zvanu Zona galaktičkog pomračenja. Ovo je područije se nalazi u južnom dijelu zemljine hemisfere, unutar koje blještava svjetlost Mliječnog puta blokira pogled na veći dio nebeskih tijela, koja se nalaze iza i oko njega.

"Služeći se tehnikom "Crvenog pomaka", astronomi obično određuju distance objekata, kao i brzinu pri kojoj se, uslijed ekspanzije Univerzuma, određen objekt udaljava od Zemlje." - izjavio je Pomarade. Što je objekat udaljeniji u odnosu na nas, stičemo utisak kako se isti veliko brzinom udalajva od Zemlje.

Međutim, Pomarade i njegove kolege su koristile nešto drugačiju tehniku, sa kojom su mjerili osebujnu brzinu galaksija. Ova mjerenja su uključivala crveni pomak, ali su u obzir uzeta i kretanja galaksija jedne oko druge, nastala uslijed njihovog međusobnog gravitacionog pvilačenja.

Prednost ove metode je ta da se pomoću nje može detektovati skrivena masa, koja "gravitacijski" utiče na to kako se galaksije kreću, ali i ukazuje na prisustvo Tamne materije, kao nevidljive komponente koja ne emituje svjetlost, ali ipak vrši gravitacijski pritisak na bilo šta što se nalazi u neposrednoj blizini. Pomoću algoritma koji im pruža uvid u osebujnu brzinu kretanja galaksija, tim astronoma je bio u mogućnosti da izvede trodimenzionalnu distribuciju materije unutar i oko "Zone galaktičkog pomračenja"

Rezultirajuća mapa prikazuje zapanjujući mjehur materijala, manje više koncentrisan unutar najjužnijeg dijela nebeskog svoda, sa velikim istaknutijim "krilom" koje se djelomično proteže prema sjeveru, u pravcu sazviježđa Cetus (Kit), kao i drugim, manjim "krilom" ispruženim nasuptrot njega, u pravcu sazviježđa Apus (Rajska ptica).

Izvor:

https://www.livescience.com/

bunk
Posts: 8339
Joined: 16/07/2016 19:58

#1293 Re: ASTRONOMIJA

Post by bunk » 19/07/2020 17:05


uzivao sam od pocetka do kraja..

User avatar
Connaisseur Karlin
Posts: 20595
Joined: 31/01/2016 16:16

#1294 Re: ASTRONOMIJA

Post by Connaisseur Karlin » 20/07/2020 14:07

bunk wrote:
19/07/2020 17:05

uzivao sam od pocetka do kraja..
Neil deGrasse Tyson zasluzuje posebnu temu, pratim ga godinama :-D :thumbup:

holle
Posts: 31
Joined: 09/02/2018 10:08
Location: SA

#1295 Re: ASTRONOMIJA

Post by holle » 21/07/2020 21:45

Moze li se Neowise vidjeti iz Sarajeva? Oci mi ispadose zadnje 2 veceri ali nista... Gledao sam u terminu od 20 do 22h.

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1296 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 21/07/2020 22:22

holle wrote:
21/07/2020 21:45
Moze li se Neowise vidjeti iz Sarajeva? Oci mi ispadose zadnje 2 veceri ali nista... Gledao sam u terminu od 20 do 22h.
Sada sam se vratio sa Mojmila, nije bila vidljiva iza pola 10. Treba sačekati još sedmicu dok njeno uzdizanje ne bude veće. Mada je najbolje se urdužiti sa nekim istinskim ljubteljem astrografije i otići na Bjelanšnicu, ili vrh Trebevića.

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1297 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 01/08/2020 18:35

Gama zraci pružaju uvid u ograničenost kvatne gravitacije.


Image

Analiza brzine najenergičnijih fotona ikada promatranih u eksploziji gama zraka postavlja nova ograničenja na određene teorije kvatne gravitacije.

Da bi razvili teoriju kvatne gravitacije - sveti gral teoretske fizike - istraživači će možda morati žrtvovati jedno od glavnih principa: invarijaciju brzine svjetlosti. Očekuje se kako će se predviđanja teorije opšteg relativiteta kao i kvatne teorije približno podudarati sa plankovom energijom (približno 1.22×1019 GeV). Međutim, određene teorije ukazuju na poslijedice pri znatno nižim energijama, koje bi se mogle manifestovati kao modifikacija brzine širenja iznimno visoko energetskih gama zraka (VHEGRs). Analiza nadolazećeg vremena najenergetskijih fotona ikada izmjerenih u jednoj eksploiji gama zraka pokazuje da ukoliko brzina fotona uistinu odstupa od brzine svjetlosti, onda bi odstupanje moglo biti pri faktoru manjem od 1.7 × 10−15 .

Najpogodniji izvor na kojem bi mogli pronaći fotone koji se kreću većom ili manjom brzinom u odnosu na brzinu svjetlosti su signali koji su tokom vremena kroz Univerzum prešli velike razdaljine. Ove kolosalne udaljenosti su neophodne kako bi se mogla postići detekcija najmanjeg potencijalnog odstpanja u brzini fotona pri različitim energijama. Na udaljenosti od 4.5 milijrde svjetlosnih godina eksplozija gama zraka GRB 190114C koji je korišten za testiranje ograničavanja teorija kvatne gravitacije. Primjetljivo je kako su fotoni ovog izvora bili umnogome energetskiji, sa količinom energije od 2 TeV (teraelektronvolti), u odnosu na energiju prethodno izmjerenog događaja eksplozije gama zraka, (manjom od 100 GeV (gigaelektronvolti)). Ovako visoka energija omogućava jedinstveno testiranje speciifčnog modela narušavanja invarijanse brzine svjetlosti, u kojoj je odnos između energije fotona i brzine kvadratni.

Tim istraživača je zaključio da se brzina fotona izvora GRB 190114C podudara sa brzinom svjetlosti, što ukazuje kako se pod modelom narušavana invarijacije mora dogoditi ujedinjenje (unifikacija sila) pri energiji iznad 5.6×1010 GeV. Naučnici se nadaju kako će buduće opservcije udaljenijih izvora gama zraka pomoći oko smanjenja ovih oograničenja.

Izvor:

https://physics.aps.org/

User avatar
Bobi
Forum administrator
Posts: 18579
Joined: 30/10/2002 00:00
Location: http://www.klix.ba
Contact:

#1298 Re: ASTRONOMIJA

Post by Bobi » 11/08/2020 23:53


User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1299 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 12/08/2020 09:04

Bobi wrote:
11/08/2020 23:53
U nardnih 10 dan ništa od ovoga, loša situacija, jer Mjesec izlazi oko ponoći kada bi radiant trebao biti najpovolnji.

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15020
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#1300 Re: ASTRONOMIJA

Post by Trafalgar Law » 12/08/2020 09:08

U međuvremenu; otkinuo se pomoćni kabal radio-teleskopa Arecibo u Protoriku, što je uzorkovalo propadanje refraktirajuće površine teleskopa površine 100 stopa.

Image

https://astronomynow.com/2020/08/11/are ... ble-break/

Post Reply