ANALIZA

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
Post Reply
recto-verso
Posts: 996
Joined: 12/03/2008 16:03

ANALIZA

Post by recto-verso » 30/03/2011 14:06

SASTAV PREDSTAVNIČKOG DOMA PS BiH (ukupno 42 poslanika)

• SBB BiH – 4 (Adnan Bašić, Ismeta Dervoz, Mirsad Đugum, Emir Kabil)

• HDZ BiH – 3 (Dragan Čović, Mato Franjičević, Niko Lozančić)

• SBiH – 2 (Beriz Belkić, Azra Hadžiahmetović)

• SDA – 7 (Šefik Džaferović, Amir Fazlić, Zijad Jagodić, Šemsudin Mehmedović, Asim Sarajlić, Salko Sokolović, Senad Šepić)

• SDP BiH – 8 (Denis Bećirović, Mirza Kušljugić, Zlatko Lagumdžija, Hamdija Lipovača, Saša Magazinović, Danijela Martinović, Mirsad Mešić, Nermina Zaimović – Uzunović)

• SNSD – 8 (Slavko Jovičić, Drago Kalabić, Dušanka Majkić, Milica Marković, Lazar Prodanović, Nikola Špirić, Boško Tomić, Milorad Živković)

• SDS – 4 (Darko Babalj, Borislav Bojić, Mladen Bosić, Aleksandra Pandurević)

• HDZ 1990 – HSP BiH – 2 (Zvonko Jurišić, Božo Ljubić)

• DNS – 1 (Petar Kunić)

• DNZ BiH – 1 (Nermin Purić)

• NS Radom za boljitak – 1 (Mladen Ivanković – Lijanović)

• PDP – 1 (Vesna Krstović – Spremo)

“PLATFORMAŠI”

• SDP BiH, SDA, HSP BiH, NS Radom za boljitak – ukupno 17
“VANPLATFORMAŠI”

• SBB BiH, HDZ BiH, SBiH, SNSD, SDS, HDZ 1990, DNS, DNZ BiH, PDP – ukupno 25

ONI KOJI SU SUMNJIVI KAKO ĆE SE ODREDITI???

• SBB BiH, SBiH, DNZ BiH, PDP – ukupno 8

Ukoliko nijedna od ove četiri stranke ne stane na stranu “Platformaša”, broj poslanika “Platformaša” i “Kontraplatformaša” (HDZ BiH, HDZ 1990, SNSD, SDS, DNS) biće isti – 17, što implicira da ni “Platformaši” niti “Kontraplatformaši”nemaju prostu većinu u Predstavničkom domu

Prosta većina je pola poslanika Predstavničkog doma + 1, što znači ukupno 22 poslanika


ENTITETSKA PODJELA POSLANIKA

• Poslanika iz Federacije BiH ima ukupno 28
• Poslanika iz Republike Srpske ima ukupno 14

Donošenje odluke o koaliciji na državnom nivou u Predstavničkom domu podrazumijeva da “Platformaše” MORA podržati bar 5 poslanika iz Republike Srpske kroz tzv. entitetsko glasanje. SNSD unutar mehanizma entitetskog glasanja raspolaže sa čak 8 poslanika, dakle ostaje 6 poslanika – SDS (4), PDP (1) i DNS (1).

Glavno je pitanje da li se može desiti da SNSD promijeni odnos spram SDP-a BiH, odnosno “Platformaša”, što bi “Platformaše” dovelo u vlast na državnom nivou?

Drugo je pitanje da li se možda može desiti da SDS i PDP (dovoljan broj poslanika od potrebnog broja 5) podrže “Platformaše” što bi ih uvelo u vlast na državnom nivou?

Donošenje odluka u Predstavničkom domu
U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, odluke u Domu donose se većinom glasova poslanika koji su prisutni i glasaju. "Suzdržani" glasovi ubrajaju se u kvorum i ne dodaju se glasovima "za", odnosno "protiv". Poslanici ulažu napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu poslanika s teritorije svakog entiteta, osim ako je drugačije predviđeno Ustavom BiH i ovim poslovnikom.
Ako se poslanik prilikom glasanja ne izjasni "za", "protiv" ili "suzdržan", a prisutan je u sali prilikom glasanja, smatra se "suzdržanim".
U svim slučajevima, broj prebrojanih glasova mora biti najmanje jednak kvorumu koji prema Poslovniku čine 22 poslanika, uz uslov da je prisutna najmanje po jedna trećina poslanika iz svakog entiteta, osim ako za odlučivanje o pojedinim pitanjima Ustavom BiH ili Poslovnikom nije drugačije određeno.

Procedure kada većina ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorije svakog entiteta
Ako većina glasova ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorije svakog entiteta, predsjedavajući može odrediti pauzu u trajanju do 60 minuta, tokom koje Kolegij, u saradnji s predsjedavajućim klubova i nezavisnim poslanicima, pokušava naći rješenje.
Ako sporno pitanje nije riješeno nakon pauze, predsjedavajući saziva Kolegij, koji, radeći kao komisija, nastoji u roku od tri dana postići saglasnost.
Ako Kolegij uspije postići saglasnost, o tome se obavještava Dom, nakon čega se glasa u skladu s navedenim principima (definiranim članom 79. Poslovnika)
Ako Kolegij ne uspije postići saglasnost ili ako postigne saglasnost novim rješenjem koje nije bilo predmet glasanja u Domu, odluku donosi većina od ukupnog broja poslanika koji su prisutni i glasaju , uz uslov da glasovi ‘’protiv’’ ne sadrže dvije trećine ili više poslanika izabranih iz svakog entiteta.
U slučaju nedostatka kvoruma, ako nakon pauze predsjedavajući utvrdi ili glasanje pokaže da i dalje nema kvoruma, razmatrano pitanje odgađa se za drugu sjednicu.


hercegovac_pravi
Posts: 6672
Joined: 14/03/2009 22:59
Location: Klinika za maDŽorizaciju

Re: ANALIZA

Post by hercegovac_pravi » 01/04/2011 02:24

recto-verso wrote:SASTAV PREDSTAVNIČKOG DOMA PS BiH (ukupno 42 poslanika)

• SBB BiH – 4 (Adnan Bašić, Ismeta Dervoz, Mirsad Đugum, Emir Kabil)

• HDZ BiH – 3 (Dragan Čović, Mato Franjičević, Niko Lozančić)

• SBiH – 2 (Beriz Belkić, Azra Hadžiahmetović)

• SDA – 7 (Šefik Džaferović, Amir Fazlić, Zijad Jagodić, Šemsudin Mehmedović, Asim Sarajlić, Salko Sokolović, Senad Šepić)

• SDP BiH – 8 (Denis Bećirović, Mirza Kušljugić, Zlatko Lagumdžija, Hamdija Lipovača, Saša Magazinović, Danijela Martinović, Mirsad Mešić, Nermina Zaimović – Uzunović)

• SNSD – 8 (Slavko Jovičić, Drago Kalabić, Dušanka Majkić, Milica Marković, Lazar Prodanović, Nikola Špirić, Boško Tomić, Milorad Živković)

• SDS – 4 (Darko Babalj, Borislav Bojić, Mladen Bosić, Aleksandra Pandurević)

• HDZ 1990 – HSP BiH – 2 (Zvonko Jurišić, Božo Ljubić)

• DNS – 1 (Petar Kunić)

• DNZ BiH – 1 (Nermin Purić)

• NS Radom za boljitak – 1 (Mladen Ivanković – Lijanović)

• PDP – 1 (Vesna Krstović – Spremo)

“PLATFORMAŠI”

• SDP BiH, SDA, HSP BiH, NS Radom za boljitak – ukupno 17
“VANPLATFORMAŠI”

• SBB BiH, HDZ BiH, SBiH, SNSD, SDS, HDZ 1990, DNS, DNZ BiH, PDP – ukupno 25

ONI KOJI SU SUMNJIVI KAKO ĆE SE ODREDITI???

• SBB BiH, SBiH, DNZ BiH, PDP – ukupno 8

Ukoliko nijedna od ove četiri stranke ne stane na stranu “Platformaša”, broj poslanika “Platformaša” i “Kontraplatformaša” (HDZ BiH, HDZ 1990, SNSD, SDS, DNS) biće isti – 17, što implicira da ni “Platformaši” niti “Kontraplatformaši”nemaju prostu većinu u Predstavničkom domu

Prosta većina je pola poslanika Predstavničkog doma + 1, što znači ukupno 22 poslanika


ENTITETSKA PODJELA POSLANIKA

• Poslanika iz Federacije BiH ima ukupno 28
• Poslanika iz Republike Srpske ima ukupno 14

Donošenje odluke o koaliciji na državnom nivou u Predstavničkom domu podrazumijeva da “Platformaše” MORA podržati bar 5 poslanika iz Republike Srpske kroz tzv. entitetsko glasanje. SNSD unutar mehanizma entitetskog glasanja raspolaže sa čak 8 poslanika, dakle ostaje 6 poslanika – SDS (4), PDP (1) i DNS (1).

Glavno je pitanje da li se može desiti da SNSD promijeni odnos spram SDP-a BiH, odnosno “Platformaša”, što bi “Platformaše” dovelo u vlast na državnom nivou?

Drugo je pitanje da li se možda može desiti da SDS i PDP (dovoljan broj poslanika od potrebnog broja 5) podrže “Platformaše” što bi ih uvelo u vlast na državnom nivou?

Donošenje odluka u Predstavničkom domu
U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, odluke u Domu donose se većinom glasova poslanika koji su prisutni i glasaju. "Suzdržani" glasovi ubrajaju se u kvorum i ne dodaju se glasovima "za", odnosno "protiv". Poslanici ulažu napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu poslanika s teritorije svakog entiteta, osim ako je drugačije predviđeno Ustavom BiH i ovim poslovnikom.
Ako se poslanik prilikom glasanja ne izjasni "za", "protiv" ili "suzdržan", a prisutan je u sali prilikom glasanja, smatra se "suzdržanim".
U svim slučajevima, broj prebrojanih glasova mora biti najmanje jednak kvorumu koji prema Poslovniku čine 22 poslanika, uz uslov da je prisutna najmanje po jedna trećina poslanika iz svakog entiteta, osim ako za odlučivanje o pojedinim pitanjima Ustavom BiH ili Poslovnikom nije drugačije određeno.

Procedure kada većina ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorije svakog entiteta
Ako većina glasova ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorije svakog entiteta, predsjedavajući može odrediti pauzu u trajanju do 60 minuta, tokom koje Kolegij, u saradnji s predsjedavajućim klubova i nezavisnim poslanicima, pokušava naći rješenje.
Ako sporno pitanje nije riješeno nakon pauze, predsjedavajući saziva Kolegij, koji, radeći kao komisija, nastoji u roku od tri dana postići saglasnost.
Ako Kolegij uspije postići saglasnost, o tome se obavještava Dom, nakon čega se glasa u skladu s navedenim principima (definiranim članom 79. Poslovnika)
Ako Kolegij ne uspije postići saglasnost ili ako postigne saglasnost novim rješenjem koje nije bilo predmet glasanja u Domu, odluku donosi većina od ukupnog broja poslanika koji su prisutni i glasaju , uz uslov da glasovi ‘’protiv’’ ne sadrže dvije trećine ili više poslanika izabranih iz svakog entiteta.
U slučaju nedostatka kvoruma, ako nakon pauze predsjedavajući utvrdi ili glasanje pokaže da i dalje nema kvoruma, razmatrano pitanje odgađa se za drugu sjednicu.

Ovo ti je na dugom štapu jer je indikativno da SDp nema skoro pa nikakvu želju za ulazak u koaliciju na državnom nivou. Jedino ako ih Amerikanci dobro ne pritisnu ali u svakom slučaju ne očekuj puno od državne vlasti.

User avatar
Komrad
Posts: 3884
Joined: 05/09/2010 21:03
Location: Republika Bosna

Re: ANALIZA

Post by Komrad » 01/04/2011 03:03

Svaka ti cast na trudu ...
Ali nece se koplje lomiti u predstavnickom domu nego u domu naroda...
Ukoliko Platformasi budu drzali 4 od 5 Bosnjackih delegata i 1/3 Hrvatskih delegata bez njih se vlast nece moci formirati
Sve ostale opcije su moguce

User avatar
polusvijet
Posts: 179
Joined: 25/11/2010 08:59

Re: ANALIZA

Post by polusvijet » 01/04/2011 10:34

recto-verso wrote:SASTAV PREDSTAVNIČKOG DOMA PS BiH (ukupno 42 poslanika)

• SBB BiH – 4 (Adnan Bašić, Ismeta Dervoz, Mirsad Đugum, Emir Kabil)

• HDZ BiH – 3 (Dragan Čović, Mato Franjičević, Niko Lozančić)

• SBiH – 2 (Beriz Belkić, Azra Hadžiahmetović)

• SDA – 7 (Šefik Džaferović, Amir Fazlić, Zijad Jagodić, Šemsudin Mehmedović, Asim Sarajlić, Salko Sokolović, Senad Šepić)

• SDP BiH – 8 (Denis Bećirović, Mirza Kušljugić, Zlatko Lagumdžija, Hamdija Lipovača, Saša Magazinović, Danijela Martinović, Mirsad Mešić, Nermina Zaimović – Uzunović)

• SNSD – 8 (Slavko Jovičić, Drago Kalabić, Dušanka Majkić, Milica Marković, Lazar Prodanović, Nikola Špirić, Boško Tomić, Milorad Živković)

• SDS – 4 (Darko Babalj, Borislav Bojić, Mladen Bosić, Aleksandra Pandurević)

• HDZ 1990 – HSP BiH – 2 (Zvonko Jurišić, Božo Ljubić)

• DNS – 1 (Petar Kunić)

• DNZ BiH – 1 (Nermin Purić)

• NS Radom za boljitak – 1 (Mladen Ivanković – Lijanović)

• PDP – 1 (Vesna Krstović – Spremo)

“PLATFORMAŠI”

• SDP BiH, SDA, HSP BiH, NS Radom za boljitak – ukupno 17
“VANPLATFORMAŠI”

• SBB BiH, HDZ BiH, SBiH, SNSD, SDS, HDZ 1990, DNS, DNZ BiH, PDP – ukupno 25

ONI KOJI SU SUMNJIVI KAKO ĆE SE ODREDITI???

• SBB BiH, SBiH, DNZ BiH, PDP – ukupno 8

Ukoliko nijedna od ove četiri stranke ne stane na stranu “Platformaša”, broj poslanika “Platformaša” i “Kontraplatformaša” (HDZ BiH, HDZ 1990, SNSD, SDS, DNS) biće isti – 17, što implicira da ni “Platformaši” niti “Kontraplatformaši”nemaju prostu većinu u Predstavničkom domu

Prosta većina je pola poslanika Predstavničkog doma + 1, što znači ukupno 22 poslanika


ENTITETSKA PODJELA POSLANIKA

• Poslanika iz Federacije BiH ima ukupno 28
• Poslanika iz Republike Srpske ima ukupno 14

Donošenje odluke o koaliciji na državnom nivou u Predstavničkom domu podrazumijeva da “Platformaše” MORA podržati bar 5 poslanika iz Republike Srpske kroz tzv. entitetsko glasanje. SNSD unutar mehanizma entitetskog glasanja raspolaže sa čak 8 poslanika, dakle ostaje 6 poslanika – SDS (4), PDP (1) i DNS (1).

Glavno je pitanje da li se može desiti da SNSD promijeni odnos spram SDP-a BiH, odnosno “Platformaša”, što bi “Platformaše” dovelo u vlast na državnom nivou?

Drugo je pitanje da li se možda može desiti da SDS i PDP (dovoljan broj poslanika od potrebnog broja 5) podrže “Platformaše” što bi ih uvelo u vlast na državnom nivou?

Donošenje odluka u Predstavničkom domu
U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, odluke u Domu donose se većinom glasova poslanika koji su prisutni i glasaju. "Suzdržani" glasovi ubrajaju se u kvorum i ne dodaju se glasovima "za", odnosno "protiv". Poslanici ulažu napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu poslanika s teritorije svakog entiteta, osim ako je drugačije predviđeno Ustavom BiH i ovim poslovnikom.
Ako se poslanik prilikom glasanja ne izjasni "za", "protiv" ili "suzdržan", a prisutan je u sali prilikom glasanja, smatra se "suzdržanim".
U svim slučajevima, broj prebrojanih glasova mora biti najmanje jednak kvorumu koji prema Poslovniku čine 22 poslanika, uz uslov da je prisutna najmanje po jedna trećina poslanika iz svakog entiteta, osim ako za odlučivanje o pojedinim pitanjima Ustavom BiH ili Poslovnikom nije drugačije određeno.

Procedure kada većina ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorije svakog entiteta
Ako većina glasova ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorije svakog entiteta, predsjedavajući može odrediti pauzu u trajanju do 60 minuta, tokom koje Kolegij, u saradnji s predsjedavajućim klubova i nezavisnim poslanicima, pokušava naći rješenje.
Ako sporno pitanje nije riješeno nakon pauze, predsjedavajući saziva Kolegij, koji, radeći kao komisija, nastoji u roku od tri dana postići saglasnost.
Ako Kolegij uspije postići saglasnost, o tome se obavještava Dom, nakon čega se glasa u skladu s navedenim principima (definiranim članom 79. Poslovnika)
Ako Kolegij ne uspije postići saglasnost ili ako postigne saglasnost novim rješenjem koje nije bilo predmet glasanja u Domu, odluku donosi većina od ukupnog broja poslanika koji su prisutni i glasaju , uz uslov da glasovi ‘’protiv’’ ne sadrže dvije trećine ili više poslanika izabranih iz svakog entiteta.
U slučaju nedostatka kvoruma, ako nakon pauze predsjedavajući utvrdi ili glasanje pokaže da i dalje nema kvoruma, razmatrano pitanje odgađa se za drugu sjednicu.


Vec sad je sigurno, bice to stabilna ali i dinamicna politika u iduce tri godine a BiH ce dozivjeti ekonomski procvat. :D

Svaka cast na trudu, sad je sve to daleko preglednije :thumbup:

User avatar
MuaDib
Posts: 3706
Joined: 28/10/2006 23:25
Location: Sarajevo

Re: ANALIZA

Post by MuaDib » 04/04/2011 10:28

Neko je ovdje zaboravio, potojanje entitetskog glasanja, na koje imaju pravo oba entiteta, i ova zavrzlama oko vlasti je upravo pokuašaj SNSD da natejra SDP i SDA da potegnu entitetsko glasanje, i tako se razmašu kako je ono potrebno i nama i vama.

Prema entitetskom sastavu imamo sa područja Federacije zastupljene slijedeće partije:

SDP BiH – 8
SDA – 7
SBB BiH – 4
HDZ BiH – 3
SBiH – 2
HDZ 1990 – HSP BiH – 2
DNZ BiH – 1
NS Radom za boljitak – 1

a sa područja RS slijedeće:

SNSD – 8
SDS – 4
DNS – 1
PDP – 1

Prema tome: PLATFORMAŠI imaju SDP-SDA-NSRzB-HSP ukupno 17 poslanika, a s podrškom DNZ BiH i 18 poslanika.
NEPLATFORMAŠI SBB-HDZ-SBiH-HDZ1990 imaju 10 poslanika. To znači da nemaju entitetsku većinu i da ne mogu oformiti Vijeće ministara. Za stranke iz RS sve je jasno od 14 poslanika, 12 djeluje na osnovu jedinstvenog dokumenta SNSD-SDS. Prema tome osnovni cilj Dodikove podrške HDZ je osigurati opstabak entitetskog glasanja u budućim ustavnim promjenama.

Post Reply