Alija Izetbegovic

(H)istorija/povijest Bosne i Hercegovine, regiona, itd...
Über Bosanac
Posts: 86
Joined: 07/09/2011 02:23

Alija Izetbegovic

Post by Über Bosanac » 19/10/2011 01:50Nedvosmisleno jedan od najvećih državnika i mislilaca modernog doba, prvenstveno simbolizira borbu Bosne i Hercegovine za njenu opstojnost, afirmaciju bošnjačkog nacionalnog identiteta, borbu za demokraciju, ljudska prava, i slobodu svakog čovjeka. Govorio je nekoliko jezika, među kojima su i njemački, francuski, i engleski. Autor je većeg broja publicističkih radova i studija, te svjetskih priznatih knjiga među kojima su najpoznatije "Islam između istoka i zapada", "Problemi islamskog preporoda" i "Islamska deklaracija". Ove knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika i objavljene u više zemalja. Godine 1999. objavio je knjigu "Moj bijeg u slobodu", a 2000. godine knjigu "Sjećanja" (autobiografski zapis). Dobitnik je niza priznanja i nagrada među kojima su i medalje Centra za Demokratiju iz Washington-a (SAD); titula počasnog doktora pravnih nauka za doprinos zaštiti ljudskih prava i uspostavu mira Istanbulškog Marmara univerziteta (Turska); prestižnu nagradu za unapređenje ljudskih prava foruma u Kran Montani; i brojne druge. ,

Alija Izetbegović je rođen 08.08.1925 godine u Bosanskom Šamcu, bosanskom gradiću u sklopu tadašnje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u familiji bogatih zemljoposjednika koji su se originalno doselili iz Beograda. Polovinom 19 stoljeća, njegovim precima je bilo oduzeto svo vlasništvo nad zemljom, te su bili istjerani iz Beograda nakon konstitucionalne odredbe u kojoj je uvedena zabrana da muslimani, židovi i cigani žive u tom gradu. 1928 godine, iz Bosanskog Šamca, njegovi preci se sele u Sarajevo, gdje Izetbegović završava mušku realnu gimnaziju. U svojim ranim godinama, Izetbegović se posvećuje afirmaciji prava muslimana na svoju vjeru. Sa 16 godina (1940) pristupa organizaciji Mladi Muslimani u Sarajevu. Tijekom Drugog svjetskog rata bavi se humanitarnim radom pomaganja izbjeglih i prognanih civila, štiteći i skrivajući progonjene Bošnjake od četnika i ustaša, te saniranja džamijskih ruševina, 1946 godine biva uhapšen pod osudom da je imao značajnu participaciju u utemeljenju islamskog žurnala Mudžahid u kojem su publicirane opće teme o Islamu. Komunisti ga osuđuju na 3 godine zatvora za navodnu promociju mržnje u komunističkom društvu koje nije tolerisalo vjerske slobode. Njegov prijatelj Nedžib Šaćirbegović (otac Muhameda Šaćirbegovića, bivšeg BiH ambasadora u U.N.-u) dobiva nešto veću kaznu od 4 godine. Za vrijeme robije komunisti ga stavljaju na prisilni rad izgradnje Centralnog Komiteta SK BiH (Saveza komunista Bosne i Hercegovine).

Nakon odslužene kazne, Izetbegović završava studije na pravnom fakultetu u Sarajevu i radi kao pravni savjetnik za više velikih bosanskih kompanija. 1970 godine, piše Islamsku Deklaraciju - opću raspravu o politici i Islamu - zbog koje biva proglašen nacionalistom i antikomunistom. U montiranom procesu 1983 godine komunisti ga osuđuju na 14 godina zatvora u čemu postaje politički zatvorenik. U međuvremenu, 1984 godine, njegova knjiga Islam Između Istoka i Zapada biva publicirana u Sjedinjenim Američkim Državama.U njoj Izetbegović nastoji definirati status bosanskih muslimana i uskladi demokratske principe Europe sa Suni islamskim učenjem. Nakon odsluženih 5 godina i 8 mjeseci, 1988 godine biva pušten iz fočanskog zatvora. Tijekom ovoga vremena, njegovi spisi Bilješke iz Zatvora: 1983-1988 bivaju uspješno proturene izvan zatvora i kasnije objavljene. Pisane od strane Izetbegovića dok je bio zatvoren povodom svoje kapanje protiv komunističke diktature u Jugoslaviji, Bilješke iz Zatvora: 1983-1984 su analiza najmoćnijih europskih ideologija 20 stoljeća, uključujući tu komunizam, fašizam, kapitalizam i njihovu relaciju prema Islamu. Pogrešna interpretacija Islamske Deklaracije i Islama Između Istoka i Zapada, kao i pojedini stavovi izvađeni iz konteksta, poslužili su srpskim propagandistima u širenju dezinformacija o Aliji Izetbegoviću optužujući ga za navodni 'fundamentalizam,' pokušaje stvaranja 'Islamske Države' i slične nebuloze. Međutim, njihovi stavovi su diskreditovani od strane brojnih stranih eksperata, među kojima je i Noel Malcolm - britanski historičar koji je napisao knjigu Bosnia: A Short History (Kratka Historija Bosne). Ova knjiga prevedena je na više jezika, uključujući tu i hrvatski jezik u kojem je mnogo stavova izmijenjeno od originalnog (engleskog) teksta knjige.

U svome poglavlju Bosnia and Death of Yugoslavia: 1989-1992 (Bosna i Smrt Jugoslavije: 1989-1992) Noel Malcolm nudi analizu Izetbegovićeve Islamske Deklaracije: Rasprava kojom su se [Izetbegovićevi] protivnici poslužili kao osnovom za optužbe na njegov račun 1983. godine, Islamska Deklaracija, ponovo je objavljena u Sarajevu 1990. godine. Neki su čitatelji možda pomislili da je to neka vrsta osobnog manifesta napisanog za bosanske izbore, a srpski su propagandisti često prikazivali taj tekst kao program transformacije Bosne i Hercegovine u fundamentalističku islamsku državu. Ali takvih planova nije bilo ni u programu SDA ni u samoj raspravi, Islamskoj Deklaraciji. "Ta je rasprava, napisana potkraj šezdesetih, opća rasprava o politici i islamu upućena cijelom muslimanskom svijetu; ona nije o Bosni, u njoj se Bosna čak i ne spominje. Izetbegović počinje od dva osnovna elementa: islamskog društva i islamske vlasti. On kaže da se islamska vlast ne može uspostaviti ako već ne postoji islamsko društvo, a islamsko društvo postoji samo tada kad apsolutnu većinu naroda čine pravi muslimanski vjernici. "Bez ove većine, islamski poredak se svodi samo na vlast (jer nedostaje drugi elemenat - islamsko društvo) i može se pretvoriti u nasilje." Ovim je preduvjetom isključeno stvaranje islamske vlasti u Bosni i Hercegovini, gdje su muslimani - čak i oni koji su to samo nominalno, a kamoli dobri i pobožni vjernici - bili u manjini. Stoga se sva rasprava o naravi islamskog političkog sistema, koja zauzima veći dio knjige, ne može odnositi na Bosnu i Hercegovinu.

Kad Izetbegović, na primjer, kaže (ovu su rečenicu srpski propagandisti često citirali istrgnutu iz konteksta) da "nema mira ni koegzistencije izmedju 'islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija", on misli na zemlje u kojima, za razliku od Bosne i Hercegovine, postoji muslimansko društvo, i tvrdi da ondje gdje su muslimani vjernici u većini oni ne mogu prihvatiti da im se nametnu nemuslimanske institucije." U cijeloj raspravi ima samo jedno mjesto koje se izravno odnosi na politički status Bošnjaka: "Muslimanske manjine u sastavu neislamskih zajednica, pod uvjetom garancije vjerskih sloboda i normalnog života i razvoja, lojalne su i dužne izvršavati sve obaveze prema toj zajednici, izuzev onih koje štete Islamu i Muslimanima." Neke od tvrdnji u ovoj raspravi za koje je rečeno da su "fundamentalističke", obični su iskazi ortodoksnog vjernika s kojim bi se složili svi pravi muslimani. Tako, recimo, Izetbegović kaže da bi islamska država morala pokušati iskorijeniti alkoholizam, pornografiju i prostituciju; on tvrdi da islam nije samo niz osobnih uvjerenja nego i čitav jedan način zivota, s društvenom i političkom dimenzijom; i kaže da pobratimstvo cijelog svijeta islamskih vjernika, umma, nadilazi nacionalne granice.

Ni za jednu od ovih tačaka ne može se reći da je fundamentalistička. I sam je izraz "fundamentalizam" doduše vrlo širok i djeluje impresionistički: nerado ga rupotrebljavaju stručnjaci za Islam, koji nastoje brižljivo lučiti razne vrste neokonzervativnih, radikalnih i antimodernističkih islamskih pokreta, u rasponu od doktrine Wahhabi tradicionalisticke države Saudijske Arabije do revolucionarne ideologije Irana ajatolaha Homeinija. Umjesto toga, izraz "fundamentalizam" rabe uglavnom političari i novinari unoseći u njega skup kojekakvih karakteristika. Jedna je od njih i politički ekstremizam, to jest uvjerenje da cilj uspostavljanja islamske vlasti opravdava svako sredstvo. Izetbegović izricito odbacuje to uvjerenje i napada zamisao da treba prigrabiti vlast kako bi se odozgo nametnulo islamsko društvo. Njegova je misao vodilja da se islamsko društvo može stvoriti samo dugotrajnim procesom vjerske edukacije i moralnog uvjeravanja." Druga karakteristika onoga sto se onako odoka naziva fundamentalizmom jest žestoko političko i kulturno neprijateljstvo prema Zapadu. Izetbegović doista kritizira naglu i prisilnu sekularizaciju Turske pod Atarurkom, stoje, po njegovu mišljenju, bilo zasnovano na pretpostavci da je sve islamsko kulturno zaostalo i primitivno; i on se okomljuje na one "takozvane naprednjake koji bi sve po-zapadnjačili i modernizirali" i koji sličnu politiku vode u drugim muslimanskim zemljama. Ali njegov općeniti stav u ovoj raspravi nikako ne znači i odbacivanje zapadne civilizacije. Tako on, recimo, kaže: "U svom prvom nastupanju Islam je bez predrasuda prišao razmatranju i prikupljanju cjelokupnog znanja koje su ostavile ranije civilizacije. Ne znamo zašto bi se Islam današnjice drukčije odnosio prema tekovinama euro-američke civilizacije s kojom se dodiruje na tako dugačkoj liniji." Izetbegović je iznio svoje poglede na te stvari mnogo temeljitije u jednoj drugoj, opširnijoj i važnijoj knjizi koju je napisao na početku osamdesetih. Islam između Istoka i Zapada, u kojoj je pokušao prikazati Islam kao svojevrsnu duhovnu i intelektualnu sintezu u koju su uključene i vrijednosti Zapadne Europe.

U knjizi ima i nekoliko elokventnih stranica ispisanih u slavu kršćanske renesansne likovne umjetnosti (napose umjetnosti portretiranja) i europske književnosti; o kršćanstvu se kaže da se u njemu "gotovo stopila vrhunska religija s vrhunskom etikom"; a ima i posebno poglavlje u kojem se hvale anglosaksonska filozofija i kultura, i socijal-demokratska tradicija.'" Nijedan fundamentalist ne bi mogao takvo sto napisati. Nakon puštanja iz zatvora, po pozivnici prijatelja Adila Zulfikarpašića, Izetbegović odlazi u Cirih (Zurich, Švicarska) gdje dvojica prave koncepte re-afirmacije bošnjačkog identiteta u sklopu Jugoslavije, 1989 godine. Tako se u maju 1990 rađa Stranka Demokratske Akcije (SDA). Poslije prvih multi-stranačkih izbora u jesen 1990, Izetbegović postaje predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tijekom rata između Hrvatske i Srbije, Izetbegović biva uvjeren da rat u Bosni i Hercegovini nije moguć pozivajuci regrute da ne pristupaju u odrede Jugoslovenske Narodne Armije (JNA). Po njegovom mišljenju, JNA je pokazala manjak objektivnosti u sukobu sa Republikom Hrvatskom. Rezultati referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine, koji su se održali u martu 1992, omogućili su predsjedništvu da proglasi nezavisnost i suverenost Bosne i Hercegovine. Skupština BiH objavila je deklaraciju o nezavinosti Bosne i Hercegovine isti mjesec. Potom je uslijedilo međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine. Kao odgovor na to, Bosanski Srbi proglašavaju tkz. 'Srpsku Republiku Bosnu i Hercegovinu,' sa ciljem zauzimanja i podjele čitave Bosne i Hercegovine. U aprilu 1992 godine, srpski extremisti potpomognuti vojnim i paravojnim snagama Srbije i JNA, počinju incidente blokade gradova i premještanja naoružanja. Kao protuakciju, Izetbegović pristupa formiranju jedinica teritorijalne odbrane (TO) i nastavlja sa pregovaranjima. Po povratku sa konferencije u Lisabonu (Portugal) 1992 godine, jedinice JNA zarobljavaju predsjednika i traže od njega da naredi svojim jedinicama da iz obruča u centru grada pusti generala Kukanjca sa svojom vojskom.

Do sporazuma dolazi, nakon čega je predsjedniku dopušten prolaz do Sarajeva. Bosna i Hercegovina je u ratu biva prepuštena sama sebi. Srbijanski diktator Slobodan Milošević isposlovao je kod U.N.-a da uvede embargo na uvoz oružja zemljama bivše Jugoslavije u sukobu, nakon čega je embargo i postavljen. Embargo na uvoz oružja išao je samo u korist srpskim vojnim i paravojnim postrojbama koje su imale na raspolaganju čitav vojni arsenal JNA. Pomoć od svijeta, na koju je Izetbegović računao i koja mu je bila obećana, nije dolazila. U bošnjačkom narodu stvara se otpor iz kojeg izniče Armija Republike Bosne i Hercegovine, a Alija Izetbegović kao njen vrhovni komandant. Čitavo vrijeme rata, Izetbegović provodi u Sarajevu sa svojim narodom i saborcima. Tijekom rata, Izetbegović biva prisiljen da donese teške odluke - prvenstveno predaju zaštićenih zona, Srebrenice i Žepe, pod kontrolu U.N.-a koji se obavezao da će ih, ako zatreba i vojnički, štititi. Ove dvije enklave, koje su se skoro čitavog rata vojnički uspjele oduprijeti četničkim snagama, doživjele su sudbinu da padnu u ruke četnika pred sam kraj rata, kada su razoružane postrojbe ARBiH ostavljene na samilost trupa UNPROFOR-a. Ishod U.N.-ove izdaje: preko 8,000 poklanih bošnjačkih civila. Vidjevši ishod izdaje, Izetbegović nije dozvolio snagama U.N.-a da istu stvar urade i sa Goraždem i postrojbe ARBiH su uspjele odbraniti ovaj grad bez samoubilačke pomoći U.N.-a. To su bila samo neka od iskušenja kroz koje je Izetbegović morao proći, prvenstveno kao vrhovni komandant Armije sa preko 200,000 vojnika, a tek onda i kao predsjednik međunarodno priznate države. Tijekom rata, Sarajevo dostiže rekord kao grad pod najdužom opsadom u modernoj Europskoj historiji. Razna pregovaranja dovode strane u sukobu do Dejtoskog mirovnog sporazuma (Dayton Peace Accord). U njemu nova država biva administrativno uređena kao cjelovita država u čijem se sklopu nalaze dva politička entiteta: Federacija BiH, sa 51%, i Republika Srpska sa 49% teritorija. Izetbegović nikada nije bio zadovoljan ovim uređenjem. Raspodjelom vojnih 'razgraničenja' koja su ostala kao rezultat krvavog rata, bošnjacima je pripalo oko 33.33% teritorija BiH, bosanskim hrvatima oko 17.67%, a bosanskim srbima oko 49% teritorija BiH - uzimajući u obzir da je arbitražom brčkog stvorena nova administrativna jedinica izvučena od teritorija koje su držale sve tri vojne jedinice, većim dijelom Armija BiH, ali i HVO i VRS. U memoarima Richard Holbrooke-a (To End A War) i David Owen-a (Balkan Odyssey) opisan je Izetbegovićev tvrdokorni stav u pregovaranjima i njegova protivljenja nametnutim administrativnim uređenjem Bosne i Hercegovine koje biva primoran potpisati u zadnjem času. Umjesto njega, u Dejtonu, na pregovore sa Slobodanom Miloševićem i Franjom Tuđmanom lice-u-lice prisustvuje Haris Silajdžić, koji je uveliko i tvorac granica današnje Federacije. Prvenstveno ishodom pregovora Harisa Silajdžića sa Slobodanom Miloševićem u Dejtonu, Izetbegović biva prisiljen od strane američkih državnika da za cijenu mira stavi svoj potpis na finalni mirovni sporazum. Vidljivo nezadovoljan, na ceremoniji potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma izjavio je: "Ovo nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata." Vidno rastrešen, nadalje dodaje: "U ovakvoj situaciji kao što jeste, i ovakvom svijetu kakav je, bolji mir i nije mogao biti postignut." Dejtonskim sporazumom rat biva završen, a Bosna i Hercegovina počinje svoj dugački put ka reformama. Prema nekim procjenama, u ratu je poginulo više od 200,000 ljudi. Najveći broj žrtava ubraja se u bošnjačke civile koji su zapravo i bili meta genocida. Nakon prvih poslijeratnih višestranačkih izbora 1996. godine, Izetbegović je izabran za člana a potom i za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH. Nakon deset godina obavljanja funkcije člana Predsjedništva BiH, iz zdravstvenih razloga, u oktobru 2000. godine podnio je ostavku na mjesto Predsjedništva BiH. Na Trećem kongresu SDA 13.10.2001. godine Izetbegović je donio odluku da se ne kandiduje za predsjednika Stranke nakon čega je proglašen počasnim predsjednikom. Zbog srčanih tegoba, 2002 godine mu je bio ugrađen pace-maker. Alija Izetbegović umire 19 oktobra 2003, tijekom oporavka poslije slamanja četiri rebra i ozljede ramena. Njegova dženaza je privukla oko 150,000 simpatizera iz čitave Bosne i Hercegovine i inostranstva, a telegrami sućuti su pristigli iz oko 100 zemalja svijeta.

Nedugo prije smrti, u bolnici ga je posjetio i bivši predsjednik SAD-a, Bill Clinton, koji je bio u Bosni povodom otvaranja memorijalnog centra za žrtve genocida Srebrenice. Od ostalih posjetilaca treba izdvojiti i bivšeg specijalnog američkokg izaslanika, Richard Holbrooke-a, koji je izjavio da ne bi bilo Bosne da nije bilo Izetbegovića. Bivši izaslanik Europske Unije i U.N.-a, Carl Bildt, izjavio je da je i usljed nekih političkih neslaganja sa Izetbegovićem "on ipak bio potpuno fin čovjek." U svome govoru na dženazi, visoki predstavnik, Paddy Ashdown, pohvalio je Aliju Izetbegovića za "snagu i integritet." U telegramu sućuti vlade SAD-a upućuje se "najdublje saučešće prijateljima, familiji, i bližnjima" Izetbegovića. Nadalje se dodaje: "Izetbegovićeva osobna hrabrost pomogla je bosancima da izdrže jednu od najvećih europskih tragedija poslije Drugog svjetskog rata." I pored toga "Izetbegović je bio odlučan vođa i bio je instrumentalan u očuvanju Bosne i Hercegovine kao cjelovite multi-etničke zemlje. Njegova odlučnost ka europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine je dio njegove ostavštine." - između ostalog kaže Adam Ereli, glasnogovornih američkog State Department-a.


prvi_u_selu
Posts: 59
Joined: 07/10/2011 17:02
Location: stalno u pokretu

Re: Alija Izetbegovic

Post by prvi_u_selu » 19/10/2011 02:15

"Nedvosmisleno jedan od najvećih državnika i mislilaca modernog doba"
procitah samo prvu recenicu, i juznije od duse nesto me bas zaboli
alija ko alija nije bio los cova, ali jedan od najvecih drzavnika i mislilaca :lol: :lol:

Über Bosanac
Posts: 86
Joined: 07/09/2011 02:23

Re: Alija Izetbegovic

Post by Über Bosanac » 19/10/2011 02:16

I sta na kraju reci... Uvijek ce biti onih koji ce ga voljeti i onih koji ce ga mrziti. Uvijek ce biti onih koji ce o njemu samo dobro govoriti i onih koji ce ga redovno kritikovati(da ne kazem pljuvati).

Medjutim..., postoje odredjene nepobitne historijske cinjenice koje su cvrste kao beton:

1. Unatoc planu iz Karadjordjeva, Velika Srbija nije ostvarena i bosnjaci nisu nestali sa lica zemlje.
2. Unatoc agresorskoj vojnoj premoci i embargu na oruzje, Armija BiH je uspjela da odbrani BiH u njenim prijeratnim granicama, onako herojski, tako da se otpor cuo do neba.
3. Unatoc stravicnim zlocinima i razaranjima koje su pocinile agresorske strane(Hrvatska i Srbija), Alija nikada nije naredio osvetu niti da se uzvraca istom mjerom. Dok su protjerivani bosnjaci i dok su gorjele dzamije, nebosnjaci na nasoj teritoriji su zivjeli slobodno i bez straha posjecivali svoje neokrznute bogomolje.
4. Unatoc dvostrukoj agresiji, iza Alije je ipak ostala drzava Bosna i Hercegovina ma kakva ona bila. A kada se pogleda protiv koga i na koji nacin se moralo boriti i braniti, mi smo ipak vojni i moralni pobjednici!

Alija je bio predsjednik i vrhovni komandant malog naroda bez vojske i oruzja, napadnutog iz vana od strane dvostrukog agresora i izdanog iznutra od svojih komsija, ostavljenog od strane svijeta da nestane preko noci bez ispaljenog metka, ali..., nisu dusmani znali koliko je taj mali narod prkosan!

prvi_u_selu
Posts: 59
Joined: 07/10/2011 17:02
Location: stalno u pokretu

Re: Alija Izetbegovic

Post by prvi_u_selu » 19/10/2011 02:24

Über Bosanac wrote:I sta na kraju reci... Uvijek ce biti onih koji ce ga voljeti i onih koji ce ga mrziti. Uvijek ce biti onih koji ce o njemu samo dobro govoriti i onih koji ce ga redovno kritikovati(da ne kazem pljuvati).

Medjutim..., postoje odredjene nepobitne historijske cinjenice koje su cvrste kao beton:

1. Unatoc planu iz Karadjordjeva, Velika Srbija nije ostvarena i bosnjaci nisu nestali sa lica zemlje.
2. Unatoc agresorskoj vojnoj premoci i embargu na oruzje, Armija BiH je uspjela da odbrani BiH u njenim prijeratnim granicama, onako herojski, tako da se otpor cuo do neba.
3. Unatoc stravicnim zlocinima i razaranjima koje su pocinile agresorske strane(Hrvatska i Srbija), Alija nikada nije naredio osvetu niti da se uzvraca istom mjerom. Dok su protjerivani bosnjaci i dok su gorjele dzamije, nebosnjaci na nasoj teritoriji su zivjeli slobodno i bez straha posjecivali svoje neokrznute bogomolje.
4. Unatoc svim crnim dusmanskim planovima, iza Alije je ipak ostala drzava Bosna i Hercegovina ma kakva ona bila. A kada se pogleda protiv koga i na koji nacin se moralo boriti i braniti, mi smo ipak vojni i moralni pobjednici!

na kakvom crnom kraju, tek si postavio temu, a vec bi zakljucak donosio
1. bosnjaci ne bi nestali sa lice zemlje ni da nije bilo alije, mozda bi nam jos bolje bilo
2. armiji bih svaka cast, al nju sacinjavaju ljudi ove zemlje, heroji koji su se borili za nju, a ne alija niti sin mu bakir, koji je sa velikom hrabroscu visio u stabu
3. e jbg sad, hoces da kazes da bosnjaci nisu pravili zlocine?? istina u puno manjoj mjeri od srbije, ali daj
4. iza alije jeste ostala drzava, banana drzava, nefunkcionalna po svim osnovama, ali bolje ista nego nista, i to mu je jedina zasluga

vec sam napisao alija je bio fin cova, samo sto bi nam bolje svima bilo da je bio neki hodza ili nesto tako, jer drzavnik a i mislilac je bio prosjecan (i to je upitno)

Über Bosanac
Posts: 86
Joined: 07/09/2011 02:23

Re: Alija Izetbegovic

Post by Über Bosanac » 19/10/2011 02:34

ImageImage

cucamonga
Posts: 529
Joined: 29/06/2011 09:30

Re: Alija Izetbegovic

Post by cucamonga » 19/10/2011 03:21

al je zato vazno istaci da on i citava plejada njegovih saradnika nikad nijedno svoje dijete nije bacila u vatru odbrane drzave u rat ali su iz rata izasli sa podebelim racunima i priznanicama o privatno isplacenim stotinama hiljada maraka na tariguzima i maramicama i naravno stimulisanim razvojem kriminala kao i uskim skoro familijarnim vezama sa najdubljim podzemljem.

(ne mogu nigdje naci onu sliku najveceg postratnog gangsterskog sarajevskog teroriste Gašija kako mu "cuva" odar)

uglavnom imalo bi se sta reci o opusu doticnog a o njemu njegovoj porodici i saradnicima, prekomandi uhapsenog artiljerijskog oficira neprijateljske vojske u komandanta ARBIH, slucajevima Seve, Ugljen, Herende, snajperski napad na Ćelu Bajramovića, AID-u, napadu na Sefera Halilovica, pogibiji Zaima Imamovica i kompletnoj farsi Zaimove prekomande u Sarajevo, pogibiji Safeta Zajke, Izeta Nanica te bi bilo posla za 5 godina da se povedu istrage o tokovima novca, nerazjasnjenim atentatima, pogibijama, ubistvima, naredbama, hapsenjima profitima iz rata i zakljuce presude itd itd itd.

i najgore sto nam se moglo desiti kao napacenoj drzavi i narodu jeste cinjenica da njegovo mlado kukavicje jaje u sred Beograda se izvinjava srpskoj fašistoidnoj politici za zlocine koje je pocinila ARBIH, a da o koordinarnoj internoj sabotazi u saradnji sa srpskim sluzbama sigurnosti, tuzbe za genocid i agresiju i ne pricam.....

El_comadante
Posts: 4888
Joined: 10/05/2007 13:38
Location: Sarajevo
Been thanked: 2 times

Re: Alija Izetbegovic

Post by El_comadante » 19/10/2011 07:50

ovu državu niej ostavio Alija nego su je sačuvali borci ARBiH svi naroda a mi smo imali RBiH bez entiteta a Alija nam je ostavi BIH bez ovo R i državu sa entitetima. nešto neznam da je poslao sina u vojsku. i neznam da je ikoga smjenio a tolike pare opljačkane ako je več bio predsjenik mogao je smjeniti odrđene ljude.

User avatar
Woody
Posts: 1502
Joined: 17/12/2003 00:00
Location: Jedna država, dva entiteta, tri naroda, četiri pičke materine

Re: Alija Izetbegovic

Post by Woody » 19/10/2011 09:11

Ja veće ljige nisam odavno pročitao. Napisano u najboljoj maniri soc-realizma. Agit-prop CK KP SSSR iz 1930 bi pao na dupe od muke čitajući Über Bosanca. Najveći sin naših naroda i narodnosti :-)
Ali evo i moje konstatacije:
1. Unatoc planu iz Karadjordjeva, Velika Srbija nije ostvarena i bosnjaci nisu nestali sa lica zemlje
- Unatoč planu iz Karađorđeva, osniva se Republika Srpska kao ravnopravan državni partner u sred BiH. Bošnjaci nisu nestali sa lica zemlje - raselili su se od Kanade do Australije (među njima je garant i Über Bosanac). I ono što je ostalo gleda da se ufati noge iz ovog rahatluka.
2. Unatoc agresorskoj vojnoj premoci i embargu na oruzje, Armija BiH je uspjela da odbrani BiH u njenim prijeratnim granicama, onako herojski, tako da se otpor cuo do neba.
- Unatoč opštoj podršci gotovo čitavog svijeta, što u parama, što u naoružanju, do Daytona, ARBiH uspijeva da zadrži cca- 30-tak posto teritorije RBiH, ne uspjeva ustrojiti vojsku, i gubi teritorije jednu za drugom za male pare.
3. Unatoc stravicnim zlocinima i razaranjima koje su pocinile agresorske strane(Hrvatska i Srbija), Alija nikada nije naredio osvetu niti da se uzvraca istom mjerom. Dok su protjerivani bosnjaci i dok su gorjele dzamije, nebosnjaci na nasoj teritoriji su zivjeli slobodno i bez straha posjecivali svoje neokrznute bogomolje.
- Unatoč stravičnim zločinima, na teritoriji pod kontrolom ARBiH do Daytona, živi oko 10% nebošnjačkog stanovništva (Srba i Hrvata zajedno). Danas je taj procenat daleko manji.
4. Unatoc dvostrukoj agresiji, iza Alije je ipak ostala drzava Bosna i Hercegovina ma kakva ona bila
- Unatoč dvostrukoj agresiji ostala je BiH sastavljena od RS, FBiH (u kojoj Federalni partneri ne razgovaraju do daljnjeg), 10 kantona, tri nivoa vlasti ni sa minimumom kohezione volje, ostala je duboko korumpirana i bezperspektivna država koja ni u mislima ne predstavlja interes za investicije.

:x :x :x
Uf, pretjerah ga i ja. Ali mi je izvukao fiber. Jebaji ga.

User avatar
JoseMujica
Posts: 20801
Joined: 11/01/2011 14:33
Location: pod svjetlima Neona

Re: Alija Izetbegovic

Post by JoseMujica » 19/10/2011 10:12

Über Bosanac wrote:

Nedvosmisleno jedan od najvećih državnika i mislilaca modernog doba, prvenstveno simbolizira borbu Bosne i Hercegovine za njenu opstojnost, afirmaciju bošnjačkog nacionalnog identiteta, borbu za demokraciju, ljudska prava, i slobodu svakog čovjeka. Govorio je nekoliko jezika, među kojima su i njemački, francuski, i engleski. Autor je većeg broja publicističkih radova i studija, te svjetskih priznatih knjiga među kojima su najpoznatije "Islam između istoka i zapada", "Problemi islamskog preporoda" i "Islamska deklaracija". Ove knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika i objavljene u više zemalja. Godine 1999. objavio je knjigu "Moj bijeg u slobodu", a 2000. godine knjigu "Sjećanja" (autobiografski zapis). Dobitnik je niza priznanja i nagrada među kojima su i medalje Centra za Demokratiju iz Washington-a (SAD); titula počasnog doktora pravnih nauka za doprinos zaštiti ljudskih prava i uspostavu mira Istanbulškog Marmara univerziteta (Turska); prestižnu nagradu za unapređenje ljudskih prava foruma u Kran Montani; i brojne druge. ,

Alija Izetbegović je rođen 08.08.1925 godine u Bosanskom Šamcu, bosanskom gradiću u sklopu tadašnje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u familiji bogatih zemljoposjednika koji su se originalno doselili iz Beograda. Polovinom 19 stoljeća, njegovim precima je bilo oduzeto svo vlasništvo nad zemljom, te su bili istjerani iz Beograda nakon konstitucionalne odredbe u kojoj je uvedena zabrana da muslimani, židovi i cigani žive u tom gradu. 1928 godine, iz Bosanskog Šamca, njegovi preci se sele u Sarajevo, gdje Izetbegović završava mušku realnu gimnaziju. U svojim ranim godinama, Izetbegović se posvećuje afirmaciji prava muslimana na svoju vjeru. Sa 16 godina (1940) pristupa organizaciji Mladi Muslimani u Sarajevu. Tijekom Drugog svjetskog rata bavi se humanitarnim radom pomaganja izbjeglih i prognanih civila, štiteći i skrivajući progonjene Bošnjake od četnika i ustaša, te saniranja džamijskih ruševina, 1946 godine biva uhapšen pod osudom da je imao značajnu participaciju u utemeljenju islamskog žurnala Mudžahid u kojem su publicirane opće teme o Islamu. Komunisti ga osuđuju na 3 godine zatvora za navodnu promociju mržnje u komunističkom društvu koje nije tolerisalo vjerske slobode. Njegov prijatelj Nedžib Šaćirbegović (otac Muhameda Šaćirbegovića, bivšeg BiH ambasadora u U.N.-u) dobiva nešto veću kaznu od 4 godine. Za vrijeme robije komunisti ga stavljaju na prisilni rad izgradnje Centralnog Komiteta SK BiH (Saveza komunista Bosne i Hercegovine).

Nakon odslužene kazne, Izetbegović završava studije na pravnom fakultetu u Sarajevu i radi kao pravni savjetnik za više velikih bosanskih kompanija. 1970 godine, piše Islamsku Deklaraciju - opću raspravu o politici i Islamu - zbog koje biva proglašen nacionalistom i antikomunistom. U montiranom procesu 1983 godine komunisti ga osuđuju na 14 godina zatvora u čemu postaje politički zatvorenik. U međuvremenu, 1984 godine, njegova knjiga Islam Između Istoka i Zapada biva publicirana u Sjedinjenim Američkim Državama.U njoj Izetbegović nastoji definirati status bosanskih muslimana i uskladi demokratske principe Europe sa Suni islamskim učenjem. Nakon odsluženih 5 godina i 8 mjeseci, 1988 godine biva pušten iz fočanskog zatvora. Tijekom ovoga vremena, njegovi spisi Bilješke iz Zatvora: 1983-1988 bivaju uspješno proturene izvan zatvora i kasnije objavljene. Pisane od strane Izetbegovića dok je bio zatvoren povodom svoje kapanje protiv komunističke diktature u Jugoslaviji, Bilješke iz Zatvora: 1983-1984 su analiza najmoćnijih europskih ideologija 20 stoljeća, uključujući tu komunizam, fašizam, kapitalizam i njihovu relaciju prema Islamu. Pogrešna interpretacija Islamske Deklaracije i Islama Između Istoka i Zapada, kao i pojedini stavovi izvađeni iz konteksta, poslužili su srpskim propagandistima u širenju dezinformacija o Aliji Izetbegoviću optužujući ga za navodni 'fundamentalizam,' pokušaje stvaranja 'Islamske Države' i slične nebuloze. Međutim, njihovi stavovi su diskreditovani od strane brojnih stranih eksperata, među kojima je i Noel Malcolm - britanski historičar koji je napisao knjigu Bosnia: A Short History (Kratka Historija Bosne). Ova knjiga prevedena je na više jezika, uključujući tu i hrvatski jezik u kojem je mnogo stavova izmijenjeno od originalnog (engleskog) teksta knjige.

U svome poglavlju Bosnia and Death of Yugoslavia: 1989-1992 (Bosna i Smrt Jugoslavije: 1989-1992) Noel Malcolm nudi analizu Izetbegovićeve Islamske Deklaracije: Rasprava kojom su se [Izetbegovićevi] protivnici poslužili kao osnovom za optužbe na njegov račun 1983. godine, Islamska Deklaracija, ponovo je objavljena u Sarajevu 1990. godine. Neki su čitatelji možda pomislili da je to neka vrsta osobnog manifesta napisanog za bosanske izbore, a srpski su propagandisti često prikazivali taj tekst kao program transformacije Bosne i Hercegovine u fundamentalističku islamsku državu. Ali takvih planova nije bilo ni u programu SDA ni u samoj raspravi, Islamskoj Deklaraciji. "Ta je rasprava, napisana potkraj šezdesetih, opća rasprava o politici i islamu upućena cijelom muslimanskom svijetu; ona nije o Bosni, u njoj se Bosna čak i ne spominje. Izetbegović počinje od dva osnovna elementa: islamskog društva i islamske vlasti. On kaže da se islamska vlast ne može uspostaviti ako već ne postoji islamsko društvo, a islamsko društvo postoji samo tada kad apsolutnu većinu naroda čine pravi muslimanski vjernici. "Bez ove većine, islamski poredak se svodi samo na vlast (jer nedostaje drugi elemenat - islamsko društvo) i može se pretvoriti u nasilje." Ovim je preduvjetom isključeno stvaranje islamske vlasti u Bosni i Hercegovini, gdje su muslimani - čak i oni koji su to samo nominalno, a kamoli dobri i pobožni vjernici - bili u manjini. Stoga se sva rasprava o naravi islamskog političkog sistema, koja zauzima veći dio knjige, ne može odnositi na Bosnu i Hercegovinu.

Kad Izetbegović, na primjer, kaže (ovu su rečenicu srpski propagandisti često citirali istrgnutu iz konteksta) da "nema mira ni koegzistencije izmedju 'islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija", on misli na zemlje u kojima, za razliku od Bosne i Hercegovine, postoji muslimansko društvo, i tvrdi da ondje gdje su muslimani vjernici u većini oni ne mogu prihvatiti da im se nametnu nemuslimanske institucije." U cijeloj raspravi ima samo jedno mjesto koje se izravno odnosi na politički status Bošnjaka: "Muslimanske manjine u sastavu neislamskih zajednica, pod uvjetom garancije vjerskih sloboda i normalnog života i razvoja, lojalne su i dužne izvršavati sve obaveze prema toj zajednici, izuzev onih koje štete Islamu i Muslimanima." Neke od tvrdnji u ovoj raspravi za koje je rečeno da su "fundamentalističke", obični su iskazi ortodoksnog vjernika s kojim bi se složili svi pravi muslimani. Tako, recimo, Izetbegović kaže da bi islamska država morala pokušati iskorijeniti alkoholizam, pornografiju i prostituciju; on tvrdi da islam nije samo niz osobnih uvjerenja nego i čitav jedan način zivota, s društvenom i političkom dimenzijom; i kaže da pobratimstvo cijelog svijeta islamskih vjernika, umma, nadilazi nacionalne granice.

Ni za jednu od ovih tačaka ne može se reći da je fundamentalistička. I sam je izraz "fundamentalizam" doduše vrlo širok i djeluje impresionistički: nerado ga rupotrebljavaju stručnjaci za Islam, koji nastoje brižljivo lučiti razne vrste neokonzervativnih, radikalnih i antimodernističkih islamskih pokreta, u rasponu od doktrine Wahhabi tradicionalisticke države Saudijske Arabije do revolucionarne ideologije Irana ajatolaha Homeinija. Umjesto toga, izraz "fundamentalizam" rabe uglavnom političari i novinari unoseći u njega skup kojekakvih karakteristika. Jedna je od njih i politički ekstremizam, to jest uvjerenje da cilj uspostavljanja islamske vlasti opravdava svako sredstvo. Izetbegović izricito odbacuje to uvjerenje i napada zamisao da treba prigrabiti vlast kako bi se odozgo nametnulo islamsko društvo. Njegova je misao vodilja da se islamsko društvo može stvoriti samo dugotrajnim procesom vjerske edukacije i moralnog uvjeravanja." Druga karakteristika onoga sto se onako odoka naziva fundamentalizmom jest žestoko političko i kulturno neprijateljstvo prema Zapadu. Izetbegović doista kritizira naglu i prisilnu sekularizaciju Turske pod Atarurkom, stoje, po njegovu mišljenju, bilo zasnovano na pretpostavci da je sve islamsko kulturno zaostalo i primitivno; i on se okomljuje na one "takozvane naprednjake koji bi sve po-zapadnjačili i modernizirali" i koji sličnu politiku vode u drugim muslimanskim zemljama. Ali njegov općeniti stav u ovoj raspravi nikako ne znači i odbacivanje zapadne civilizacije. Tako on, recimo, kaže: "U svom prvom nastupanju Islam je bez predrasuda prišao razmatranju i prikupljanju cjelokupnog znanja koje su ostavile ranije civilizacije. Ne znamo zašto bi se Islam današnjice drukčije odnosio prema tekovinama euro-američke civilizacije s kojom se dodiruje na tako dugačkoj liniji." Izetbegović je iznio svoje poglede na te stvari mnogo temeljitije u jednoj drugoj, opširnijoj i važnijoj knjizi koju je napisao na početku osamdesetih. Islam između Istoka i Zapada, u kojoj je pokušao prikazati Islam kao svojevrsnu duhovnu i intelektualnu sintezu u koju su uključene i vrijednosti Zapadne Europe.

U knjizi ima i nekoliko elokventnih stranica ispisanih u slavu kršćanske renesansne likovne umjetnosti (napose umjetnosti portretiranja) i europske književnosti; o kršćanstvu se kaže da se u njemu "gotovo stopila vrhunska religija s vrhunskom etikom"; a ima i posebno poglavlje u kojem se hvale anglosaksonska filozofija i kultura, i socijal-demokratska tradicija.'" Nijedan fundamentalist ne bi mogao takvo sto napisati. Nakon puštanja iz zatvora, po pozivnici prijatelja Adila Zulfikarpašića, Izetbegović odlazi u Cirih (Zurich, Švicarska) gdje dvojica prave koncepte re-afirmacije bošnjačkog identiteta u sklopu Jugoslavije, 1989 godine. Tako se u maju 1990 rađa Stranka Demokratske Akcije (SDA). Poslije prvih multi-stranačkih izbora u jesen 1990, Izetbegović postaje predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tijekom rata između Hrvatske i Srbije, Izetbegović biva uvjeren da rat u Bosni i Hercegovini nije moguć pozivajuci regrute da ne pristupaju u odrede Jugoslovenske Narodne Armije (JNA). Po njegovom mišljenju, JNA je pokazala manjak objektivnosti u sukobu sa Republikom Hrvatskom. Rezultati referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine, koji su se održali u martu 1992, omogućili su predsjedništvu da proglasi nezavisnost i suverenost Bosne i Hercegovine. Skupština BiH objavila je deklaraciju o nezavinosti Bosne i Hercegovine isti mjesec. Potom je uslijedilo međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine. Kao odgovor na to, Bosanski Srbi proglašavaju tkz. 'Srpsku Republiku Bosnu i Hercegovinu,' sa ciljem zauzimanja i podjele čitave Bosne i Hercegovine. U aprilu 1992 godine, srpski extremisti potpomognuti vojnim i paravojnim snagama Srbije i JNA, počinju incidente blokade gradova i premještanja naoružanja. Kao protuakciju, Izetbegović pristupa formiranju jedinica teritorijalne odbrane (TO) i nastavlja sa pregovaranjima. Po povratku sa konferencije u Lisabonu (Portugal) 1992 godine, jedinice JNA zarobljavaju predsjednika i traže od njega da naredi svojim jedinicama da iz obruča u centru grada pusti generala Kukanjca sa svojom vojskom.

Do sporazuma dolazi, nakon čega je predsjedniku dopušten prolaz do Sarajeva. Bosna i Hercegovina je u ratu biva prepuštena sama sebi. Srbijanski diktator Slobodan Milošević isposlovao je kod U.N.-a da uvede embargo na uvoz oružja zemljama bivše Jugoslavije u sukobu, nakon čega je embargo i postavljen. Embargo na uvoz oružja išao je samo u korist srpskim vojnim i paravojnim postrojbama koje su imale na raspolaganju čitav vojni arsenal JNA. Pomoć od svijeta, na koju je Izetbegović računao i koja mu je bila obećana, nije dolazila. U bošnjačkom narodu stvara se otpor iz kojeg izniče Armija Republike Bosne i Hercegovine, a Alija Izetbegović kao njen vrhovni komandant. Čitavo vrijeme rata, Izetbegović provodi u Sarajevu sa svojim narodom i saborcima. Tijekom rata, Izetbegović biva prisiljen da donese teške odluke - prvenstveno predaju zaštićenih zona, Srebrenice i Žepe, pod kontrolu U.N.-a koji se obavezao da će ih, ako zatreba i vojnički, štititi. Ove dvije enklave, koje su se skoro čitavog rata vojnički uspjele oduprijeti četničkim snagama, doživjele su sudbinu da padnu u ruke četnika pred sam kraj rata, kada su razoružane postrojbe ARBiH ostavljene na samilost trupa UNPROFOR-a. Ishod U.N.-ove izdaje: preko 8,000 poklanih bošnjačkih civila. Vidjevši ishod izdaje, Izetbegović nije dozvolio snagama U.N.-a da istu stvar urade i sa Goraždem i postrojbe ARBiH su uspjele odbraniti ovaj grad bez samoubilačke pomoći U.N.-a. To su bila samo neka od iskušenja kroz koje je Izetbegović morao proći, prvenstveno kao vrhovni komandant Armije sa preko 200,000 vojnika, a tek onda i kao predsjednik međunarodno priznate države. Tijekom rata, Sarajevo dostiže rekord kao grad pod najdužom opsadom u modernoj Europskoj historiji. Razna pregovaranja dovode strane u sukobu do Dejtoskog mirovnog sporazuma (Dayton Peace Accord). U njemu nova država biva administrativno uređena kao cjelovita država u čijem se sklopu nalaze dva politička entiteta: Federacija BiH, sa 51%, i Republika Srpska sa 49% teritorija. Izetbegović nikada nije bio zadovoljan ovim uređenjem. Raspodjelom vojnih 'razgraničenja' koja su ostala kao rezultat krvavog rata, bošnjacima je pripalo oko 33.33% teritorija BiH, bosanskim hrvatima oko 17.67%, a bosanskim srbima oko 49% teritorija BiH - uzimajući u obzir da je arbitražom brčkog stvorena nova administrativna jedinica izvučena od teritorija koje su držale sve tri vojne jedinice, većim dijelom Armija BiH, ali i HVO i VRS. U memoarima Richard Holbrooke-a (To End A War) i David Owen-a (Balkan Odyssey) opisan je Izetbegovićev tvrdokorni stav u pregovaranjima i njegova protivljenja nametnutim administrativnim uređenjem Bosne i Hercegovine koje biva primoran potpisati u zadnjem času. Umjesto njega, u Dejtonu, na pregovore sa Slobodanom Miloševićem i Franjom Tuđmanom lice-u-lice prisustvuje Haris Silajdžić, koji je uveliko i tvorac granica današnje Federacije. Prvenstveno ishodom pregovora Harisa Silajdžića sa Slobodanom Miloševićem u Dejtonu, Izetbegović biva prisiljen od strane američkih državnika da za cijenu mira stavi svoj potpis na finalni mirovni sporazum. Vidljivo nezadovoljan, na ceremoniji potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma izjavio je: "Ovo nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata." Vidno rastrešen, nadalje dodaje: "U ovakvoj situaciji kao što jeste, i ovakvom svijetu kakav je, bolji mir i nije mogao biti postignut." Dejtonskim sporazumom rat biva završen, a Bosna i Hercegovina počinje svoj dugački put ka reformama. Prema nekim procjenama, u ratu je poginulo više od 200,000 ljudi. Najveći broj žrtava ubraja se u bošnjačke civile koji su zapravo i bili meta genocida. Nakon prvih poslijeratnih višestranačkih izbora 1996. godine, Izetbegović je izabran za člana a potom i za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH. Nakon deset godina obavljanja funkcije člana Predsjedništva BiH, iz zdravstvenih razloga, u oktobru 2000. godine podnio je ostavku na mjesto Predsjedništva BiH. Na Trećem kongresu SDA 13.10.2001. godine Izetbegović je donio odluku da se ne kandiduje za predsjednika Stranke nakon čega je proglašen počasnim predsjednikom. Zbog srčanih tegoba, 2002 godine mu je bio ugrađen pace-maker. Alija Izetbegović umire 19 oktobra 2003, tijekom oporavka poslije slamanja četiri rebra i ozljede ramena. Njegova dženaza je privukla oko 150,000 simpatizera iz čitave Bosne i Hercegovine i inostranstva, a telegrami sućuti su pristigli iz oko 100 zemalja svijeta.

Nedugo prije smrti, u bolnici ga je posjetio i bivši predsjednik SAD-a, Bill Clinton, koji je bio u Bosni povodom otvaranja memorijalnog centra za žrtve genocida Srebrenice. Od ostalih posjetilaca treba izdvojiti i bivšeg specijalnog američkokg izaslanika, Richard Holbrooke-a, koji je izjavio da ne bi bilo Bosne da nije bilo Izetbegovića. Bivši izaslanik Europske Unije i U.N.-a, Carl Bildt, izjavio je da je i usljed nekih političkih neslaganja sa Izetbegovićem "on ipak bio potpuno fin čovjek." U svome govoru na dženazi, visoki predstavnik, Paddy Ashdown, pohvalio je Aliju Izetbegovića za "snagu i integritet." U telegramu sućuti vlade SAD-a upućuje se "najdublje saučešće prijateljima, familiji, i bližnjima" Izetbegovića. Nadalje se dodaje: "Izetbegovićeva osobna hrabrost pomogla je bosancima da izdrže jednu od najvećih europskih tragedija poslije Drugog svjetskog rata." I pored toga "Izetbegović je bio odlučan vođa i bio je instrumentalan u očuvanju Bosne i Hercegovine kao cjelovite multi-etničke zemlje. Njegova odlučnost ka europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine je dio njegove ostavštine." - između ostalog kaže Adam Ereli, glasnogovornih američkog State Department-a.
samo ću blago reći da ne dijelim s tobom ovaj entuzijazam. Bosna i Hercegovina je važnija od bilo kojeg pojedinca, posebno je važnija od onih koji su je (zlo)upotrebljavali zarad ličnih ideoloških potreba i dijelili kako im je bilo k**** ćeif. Koliko su Radovan i Mate sa svojim falangama bili protiv BiH toliko je i Alija radio protiv nje. Razlika je samo što je ovaj dvojac to činio otvoreno, a Alija je jedno pričao javno, a drugo dogovarao ispod stola.

byron
Posts: 47
Joined: 23/09/2011 18:51

Re: Alija Izetbegovic

Post by byron » 19/10/2011 10:15

Najveci izdajnik ideje Republike BIH i Armije RBiH. Rado bih mu sve na kamaru al ipak cu se suzdrzati.

User avatar
karanana
Posts: 38441
Joined: 26/02/2004 00:00
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times

Re: Alija Izetbegovic

Post by karanana » 19/10/2011 10:45

ni ja ne dijelim entuzijazam.

cak i da mu pripisemo sve doprinose sto BiH kakva-takva postoji i cak da nemamo zamjerki sto je to ovakva zemlja kakva je sada, ono sto je dozvolio da se desava za vrijeme rata i poslije rata dovoljno govori o njemu kao nesposobnom lideru, nedovoljno jakom da se odupre utjecajima mafije i kriminalaca oko njega koji su unistili njegov narod a bogami i ideju drzave BiH, onakve kakvu smo je zamisljali pocetkom 90ih, 91. ili 92.

bio je veoma neodlucan i nesposoban da kalkulise i da gleda u buducnost i radio je stvari i donosio odluke na ho ruk, danas jedno, sutra drugo.

Über Bosanac
Posts: 86
Joined: 07/09/2011 02:23

Re: Alija Izetbegovic

Post by Über Bosanac » 19/10/2011 11:53

El_comadante wrote:ovu državu niej ostavio Alija nego su je sačuvali borci ARBiH svi naroda a mi smo imali RBiH bez entiteta a Alija nam je ostavi BIH bez ovo R i državu sa entitetima.
Znaci ni Tito nije zasluzan za odbranu Jugoslavije nego samo partizani?
Upravo tako, Alija nam je ostavio drzavu sa dva entiteta, bolje i to nego Velika Srbija, zar ne?

VjecitiStudent
Posts: 18950
Joined: 14/08/2008 13:42
Location: Životinjska farma

Re: Alija Izetbegovic

Post by VjecitiStudent » 19/10/2011 12:02

Über Bosanac wrote:
El_comadante wrote:ovu državu niej ostavio Alija nego su je sačuvali borci ARBiH svi naroda a mi smo imali RBiH bez entiteta a Alija nam je ostavi BIH bez ovo R i državu sa entitetima.
Znaci ni Tito nije zasluzan za odbranu Jugoslavije nego samo partizani?
Upravo tako, Alija nam je ostavio drzavu sa dva entiteta, bolje i to nego Velika Srbija, zar ne?
Vidi pod "Badinterova komisija".
U RS-u ce vjerovatno jednog dana poceti da pravilno vrjednuju ogromni Alijin doprinos za stvaranje RS-a.

Kako god, ova tema je prezvakana milion puta, uvijek sa slicnim zakljuccima, zasto bi sad bilo drugacije?

Über Bosanac
Posts: 86
Joined: 07/09/2011 02:23

Re: Alija Izetbegovic

Post by Über Bosanac » 19/10/2011 12:04

Woody wrote:Ja veće ljige nisam odavno pročitao. Napisano u najboljoj maniri soc-realizma. Agit-prop CK KP SSSR iz 1930 bi pao na dupe od muke čitajući Über Bosanca. Najveći sin naših naroda i narodnosti :-)
Ali evo i moje konstatacije:
1. Unatoc planu iz Karadjordjeva, Velika Srbija nije ostvarena i bosnjaci nisu nestali sa lica zemlje
- Unatoč planu iz Karađorđeva, osniva se Republika Srpska kao ravnopravan državni partner u sred BiH. Bošnjaci nisu nestali sa lica zemlje - raselili su se od Kanade do Australije (među njima je garant i Über Bosanac). I ono što je ostalo gleda da se ufati noge iz ovog rahatluka.
2. Unatoc agresorskoj vojnoj premoci i embargu na oruzje, Armija BiH je uspjela da odbrani BiH u njenim prijeratnim granicama, onako herojski, tako da se otpor cuo do neba.
- Unatoč opštoj podršci gotovo čitavog svijeta, što u parama, što u naoružanju, do Daytona, ARBiH uspijeva da zadrži cca- 30-tak posto teritorije RBiH, ne uspjeva ustrojiti vojsku, i gubi teritorije jednu za drugom za male pare.
3. Unatoc stravicnim zlocinima i razaranjima koje su pocinile agresorske strane(Hrvatska i Srbija), Alija nikada nije naredio osvetu niti da se uzvraca istom mjerom. Dok su protjerivani bosnjaci i dok su gorjele dzamije, nebosnjaci na nasoj teritoriji su zivjeli slobodno i bez straha posjecivali svoje neokrznute bogomolje.
- Unatoč stravičnim zločinima, na teritoriji pod kontrolom ARBiH do Daytona, živi oko 10% nebošnjačkog stanovništva (Srba i Hrvata zajedno). Danas je taj procenat daleko manji.
4. Unatoc dvostrukoj agresiji, iza Alije je ipak ostala drzava Bosna i Hercegovina ma kakva ona bila
- Unatoč dvostrukoj agresiji ostala je BiH sastavljena od RS, FBiH (u kojoj Federalni partneri ne razgovaraju do daljnjeg), 10 kantona, tri nivoa vlasti ni sa minimumom kohezione volje, ostala je duboko korumpirana i bezperspektivna država koja ni u mislima ne predstavlja interes za investicije.

:x :x :x
Uf, pretjerah ga i ja. Ali mi je izvukao fiber. Jebaji ga.
:shock: :roll:

Republika srpska je rezultat agresije i izdaje domacih srba. Medjutim, bolje je i ovo nego Velika Srbija!
BiH nije imala podrsku svijeta vec je bila ostavljena od tog istog svijeta a posebno od Europe. Mi smo trebali preko noci da nestanemo. '95 godine Armija BiH za malo oslobadja Banja Luku a time i BiH. Zaustavljeni smo malo prije nego smo oslobodili jedan od najvaznijih dijelova drzave.
Armija BiH nije protjerivala nebosnjake. Oni koji su napustili nasu stranu su to uradili dobrovoljno.
Bolje i ovakva drzava nego Velika Srbija!

User avatar
punjach
Posts: 138
Joined: 18/05/2011 14:38
Location: Saraj´vo

Re: Alija Izetbegovic

Post by punjach » 19/10/2011 12:07

Znao ma jutros da ce osvanuti ovakva ili slicna tema......
To da Alije nije bilo ne bi bilo bosnjaka.......necu ni za ni protiv, reci cu mozda, ali bi onda sigurno bilo BOSANACA I HERCEGOVACA, ne bi smo spadali u red ostalih, bez obzira na konfesiju, koja je zbog svetog trojstva iz devedesetih jedino u mojoj drzavi poistovjecena sa nacijom...........
i da, kad se busamo u prsa cestitoscu naseg prvog predsjednika, izvinjavam se, al nemam vremena da pisem po forumu, odoh glancat tatinu zlatnu kasiku, znate onu, sto je dobio od drzave koju je branio od prvog do zadnjeg dana........
:bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih: :bih:

Über Bosanac
Posts: 86
Joined: 07/09/2011 02:23

Re: Alija Izetbegovic

Post by Über Bosanac » 19/10/2011 12:10

punjach wrote: odoh glancat tatinu zlatnu kasiku, znate onu, sto je dobio od drzave koju je branio od prvog do zadnjeg dana........
Zlatne kasike nisu nikad obecane. Neko te je slagao.
Tvoj tata se borio za opstanak svoje porodice i avlije a ne za zlatne kasike. Niko mu ne treba da plati zato sto se borio za svoj zivot. Borio se iz nuzde a ne iz dosade.

User avatar
punjach
Posts: 138
Joined: 18/05/2011 14:38
Location: Saraj´vo

Re: Alija Izetbegovic

Post by punjach » 19/10/2011 12:19

Über Bosanac wrote:
punjach wrote: odoh glancat tatinu zlatnu kasiku, znate onu, sto je dobio od drzave koju je branio od prvog do zadnjeg dana........
Zlatne kasike nisu nikad obecane. Neko te je slagao.
Tvoj tata se borio za opstanak svoje porodice i avlije a ne za zlatne kasike. Niko mu ne treba da plati zato sto se borio za svoj zivot. Borio se iz nuzde a ne iz dosade.
nisu obecavane???? nije receno jest cete zlatnim kasikama????
i zbog toga nakon rata ima pravo, kao borac Armije BiH, tuki? od toga sto je ratovao na sta ima pravo, sta je dobio? da mu je sin nakon zavrsenog fakulteta bez posla? (nisam, ali ih znam milion ciji su se borili, a djeca bez posla, pa se iskreno poistoivjecujem)........dok naravno, svi koji su muda hladili po razno raznim dijasporama imaju sve prednosti i sva prava, jer zaboga, kod njih u Hofenhajmu to tako ide....evropski ljudi.......nabijem na onu stvar i njih, sa sve zajedno prvim precjednikom.....i vas sto ga volite, i one sa obje strane sto vole milosevica i tudjamana....eto nismo znali zivjeti dok se stoka nije pojavila....ajde ne kakite vise.....
doduse, razumijem vas mnoge koji ih volite....da njih nije bilo, 90% vas nikad ne bi osjetili asfalt pod nogama, jal sarajevski, jal njemacki........dovidjenja

Musliman, al Bosanac i Hercegovac iz rodnog mu Sarajeva!

prvi_u_selu
Posts: 59
Joined: 07/10/2011 17:02
Location: stalno u pokretu

Re: Alija Izetbegovic

Post by prvi_u_selu » 19/10/2011 12:23

punjac, brate smiri, fasovaces ban bezveze
ne mozes ovim uber bosancima nista dokazat svakako

User avatar
punjach
Posts: 138
Joined: 18/05/2011 14:38
Location: Saraj´vo

Re: Alija Izetbegovic

Post by punjach » 19/10/2011 12:26

ono uber mu mnooogo toga govori xD
a za ban nisam nista pogresno rekao, samo demokratski iznio svoje misljenje....niti sam ikoga ciljano uvrijedio......a u krajnjem slucaju, boli me dzon.......

prvi_u_selu
Posts: 59
Joined: 07/10/2011 17:02
Location: stalno u pokretu

Re: Alija Izetbegovic

Post by prvi_u_selu » 19/10/2011 12:31

Über Bosanac wrote:
punjach wrote: odoh glancat tatinu zlatnu kasiku, znate onu, sto je dobio od drzave koju je branio od prvog do zadnjeg dana........
Zlatne kasike nisu nikad obecane. Neko te je slagao.
Tvoj tata se borio za opstanak svoje porodice i avlije a ne za zlatne kasike. Niko mu ne treba da plati zato sto se borio za svoj zivot. Borio se iz nuzde a ne iz dosade.

kako nisu obecane zlatne kasike???
a moguce da smo mi to pogresno shvatili, mozda su zlatne kasike obecane samo odredjenima, kao sto su saja, gasi, naser, baki izetbegovicu jr. i ostalim velikanima

Über Bosanac
Posts: 86
Joined: 07/09/2011 02:23

Re: Alija Izetbegovic

Post by Über Bosanac » 19/10/2011 12:32

@Punjach,

Cilj je bio odbraniti narod i drzavu od nestanka i agresije.
A danas je na svima nama da gradimo drzavu.

Über Bosanac
Posts: 86
Joined: 07/09/2011 02:23

Re: Alija Izetbegovic

Post by Über Bosanac » 19/10/2011 12:33

prvi_u_selu wrote:
kako nisu obecane zlatne kasike???
Gdje si cuo da su obecane?

prvi_u_selu
Posts: 59
Joined: 07/10/2011 17:02
Location: stalno u pokretu

Re: Alija Izetbegovic

Post by prvi_u_selu » 19/10/2011 12:34

Über Bosanac wrote:@Punjach,

Cilj je bio odbraniti narod i drzavu od nestanka i agresije.
A danas je na svima nama da gradimo drzavu.

kako da gradimo drzavu kad nas je sjebo za sva vremena, od cega da je gradimo??
od 2 entiteta, 3 naroda sto se mrze??

User avatar
Chisum
Posts: 4403
Joined: 12/02/2009 13:25
Location: SARAJEVO

Re: Alija Izetbegovic

Post by Chisum » 19/10/2011 12:35

Samo da hraknem, pa da se parim s teme da ne bih poceo da jebajem sve i svasta, a onda i popijem ban.


Ostavio je svom sinu podrumasu i ostalim SDA minderasima iz podruma mnogo toga, to da... meni NISTA nije ostavio, za sta se sam nisam izborio i za sta se nisam (i nismo) debelo zrtvovao, a da budem iskren - niti mi sta treba od njega i ostalih Dobricinih laboratorijskih zamoraca kao on.

byron
Posts: 47
Joined: 23/09/2011 18:51

Re: Alija Izetbegovic

Post by byron » 19/10/2011 12:35

Über Bosanac wrote:@Punjach,

Cilj je bio odbraniti narod i drzavu od nestanka i agresije.
A danas je na svima nama da gradimo drzavu.
Na ovim temeljima koje je Alija i njegova kriminalna svita ostavila je prosto nemoguce graditi drzavu.

Locked