7 stvarnih razloga za proteste

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
policy
Posts: 107
Joined: 16/02/2008 11:22

7 stvarnih razloga za proteste

Post by policy » 15/03/2011 09:31

7 stvarnih razloga za proteste u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu

Posto na ovom forumu ima dosta buntovnika sa razlogom i bez razloga, te imajuci u vidu da u Bosni kao i blizem regionu polako "raste temperatura", vrijeme je da se pripremimo.

Za razliku od zaista komicnih poziva na proteste tipa "Svi na ulice", koji pozivaju na proteste protiv "nasih" diktatora i slicne gluposti, evo, slobodan sam preporuciti za razmatranje 7 konkretnih zahtjeva za nase proteste u Bosni i Hercegovini, koji zadiru u samu sustinu problema. Svjedoci smo kako nam nacionalne elitevec vise od 20 godina bacaju prasinu u oci sa pricom o zastiti nacionalnih interesa. Dok nas uljuljkuju pricama o 100% BiH, o otcjepljenju entiteta, trecem entitetu, itd. - sebi dizu place, zaposljavaju svoje aparatcike, rodbinu i prijatelje, prodaju sume, hidrocentrale i zemlju, zaduzuju na kod MMF-a, da sutra moramo ko Grci prodavati i vodovod i kanalizaciju, da bismo mogli vracati dugove. Dok nam masu zastavama - ide korupcija, kriminal, ide privatizacija, idu talovi. I sada, kada je nestalo novca, kada se nema ni za penzije - sada bi jos malo p"odgrijali situaciju, pa da se pokoljemo jos jednom, i zaboravimo na ekonomiju.

U dubini duse sve nas najvise bole ogromne socijalne razlike. Znamo kako smo zivjeli. Znamo kako su oni zivjeli. Znamo gdje smo mi sada, a gdje su oni.

Hrvatska "gori". I tek sada protesti u Hrvatskoj se polako koncentrisu na pravog krivca. Nisu to samo ove ili one stranke. To je zapravo sistem koji nam je nametnut. Neoliberalni sistem razvoja. Proivatizuj sve. Deregulisi. Svedi ulogu drzave na bespomocnog posmatraca, dok nove elite pljackaju i bogate se. Onda nam "zasecere" sa pricom o rastu konkurentnosti, o razvoju baziranom na privatnoj svojini. I rezultata je deficit od 5 milijardi maraka godisnje, preko 500 000 nezaposlenih, i taj broj raste.

Barem procitajte ove zahtjeve. Jer jedini ovi zahtjevi mogu da klasni, radnicki interes suprotstave nacionalnom, jedino ovi zahtjevi mogu promjenitu matricu price koju pricaju 20 godina. Ta je stvar propala. A i mi s njom. Bilo bi predivno da ove subote vidimo u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru proteste koje traze po prvi put zajednicki - iste stvari.

DAKLE, DAME I GOSPODO BUNOTOVNICI, SA RAZLOGOM I BEZ RAZLOGA, I RAZNORAZNI PAMETNJAKOVICI - TRAZILI STE, I EVO GA...

Polazeći od činjenice da se pola godine nakon završetka parlamentarnih izbora nastavlja tragikomična igra stranačkih kombinacija i prevrtljivih nacionalističkih kampanja;

Konstatirajući da cjelokupni cirkus samo prikriva činjenicu da je Bosna i Hercegovina društvo čiji su osnovni ekonomsko-politički odnosi izrasli iz ratne i tranzicijske pljačke, da se radi o društvu koje se nalazi u vlasti kriminalaca, partijskih birokratija i inostrane bankarsko-finansijske oligarhije;

Znajući da živimo u zemlji kojoj je ekonomski poredak neoliberalnog kapitalizma rezultirao upropaštenom industrijom, gubitkom suvereniteta u finansijama, poljoprivredi i energetici, sa preko pola miliona nezaposlenih i deficitom većim od 5 milijardi KM;

Svjesni da uprkos bijedi u kojoj živi većina stanovništva BiH, i sveprisutneoj želji za promjenama političke elite nastavljaju sa politikom dizanja međuetničkih tenzija, neprestanim kreiranjem atmosfere opsadnog stanja, te otrovne magle laži, šovinističkog ludila i predratne retorike;

Budući da su i bošnjački i srpski i hrvatski narod i dalje taoci i potencijalno topovsko meso svojih predatorskih nacional-šovinističkih oligarhija;

S obzirom da rukovodstva vodećih socijaldemokratskih partija u cijelosti učestvuju u svim navedenim procesima pogubnim za narode BiH;

Imajući pogotovo u vidu da političarima na vlasti ne možemo vjerovati, ali da ih zato svim oblicima masovnog demokratskog pritiska možemo natjerati da program neophodnih socijalno-ekonomskih mjera usvoje i realizuju;

S tom namjerom, mi, radni ljudi Bosni i Hercegovine, upućujemo ove zahtjeve svim zakonodavstvima u zemlji i tražimo da se neodložno sprovedu u djelo:

1. Regulacija rada postojećih komercijalnih banaka. Sprovođenje reformi u finansijskom sektoru.

Potrebno je entitetskim agencijama za bankarstvo oduzeti sve ovlasti da utječu na ponudu novca kroz odluke o likvidnosti. Ukupna suma kredita mora biti određena isključivo stopom obavezne rezerve koju određuje Centralna banka BiH. Ovo će omogućiti postojećim komercijalnim bankama da podjele dodatnih 15 milijardi KM kredita po znatno nižim kamatama, sa sadašnjih gotovo 10% na manje od 4%. Ovo je ključni preduvjet za otpočinjanje investicionog ciklusa, koji će rezultirati otvaranjem stotina hiljada novih radnih mjesta i povećanjem plata, a samim tim i penzija. Osim toga zahtjevamo donošenje Zakona protiv lihvaranja, kojim bi se onemogućila eksploatacija najsiromašnijih građana ove zemlje od strane lihvarskih mikrokreditnih organizacija, čije kamate dosežu i preko 40%.

2. Otvaranje javnih/državnih sektorskih banaka: industrijskih, poljoprivrednih,građevinskih i banaka namjenjenih kreditiranju stanovništva.

Ove banke bi omogućile da se ukupnim kapitalom od minimalno 1 milijardu KM realizira kreditni potencijalo od minimalno 10 milijardi KM, putem kojeg će se kreditirati privreda i stanovništvo, sa kamatama do 3%. Tih 1 milijardu KM kapitala imamo trenutno u formi oročenih depozita javnih preduzeća kod stranih komercijalnih banaka. Naše sektorske banke bi uspostavile konkurenciju sadašnjim stranim komercijalnim bankama, koje sa preko 90% tržišnog udjela eksploatišu građane i privredu. Te banke bi po istoj kamatnoj stopi finansirale sve infrastrukturne projekte bez stranog zaduživanja. Ovakva reforma bi omogućila nova radna mjesta, povećanje ličnih dohodaka i omogućila rješavanje stambenog pitanja za najveći broj građana.

3. Progresivno oporezivanje.

Smanjivanje poreza na sirotinju i povećanje poreza za bogatije članove društva i špekulante. Ovo znači ukidanje PDV-a na sve osnovne životne namirnice i uvođenje progresivnih stopa poreza na dohodak. Na primjer: 0% za plate do 800 KM, ostanak stope od 10% za dio plate između 800-1.500 KM; uvođenje stope od 20% za dio plate između 1.500-3.000 KM i 50% za dio plate preko 3.000 KM, te uvođenje poreza na kapitalnu dobit od 50%. Također zahtjevamo da se uvede kumulativni porez na rentu, kamatu i dividendu (npr. 0% na dobit od 0 do 10.000 KM, 10% za dobit od 10 do 30.000 KM i 50% za dobit iznad 30.000 KM) na godišnjem nivou. Postojeći krupni privrednici, koji će biti jeftino beneficirani iz sredstava sektorskih banaka, će progresivnim oporezivanjem veliki dio svoje dobiti, stečen udruženim radom svojih uposlenika, uz maksimalno povećanje radničkih plata, na kraju, vraćati društvu. Porez na dobit firmi bi se mogao regulisati na sljedeći način: porezna stopa od 0% primjenjivaće se za stečenu dobit do 100.000 KM; porez od 10% primjenjivaće se za dobit od 100.000 KM do 1.000.0000 KM; a porez od 30% za dobit iznad 1.000.000 KM.

4. Državno/entitetsko subvencioniranje poljoprivrede.

Zahtjevamo finansiranje poljoprovredne proizvodnje preko javnih poljoprivrednih banaka po niskim kamatama, kao i garantirani otkup svih poljoprivrednih proizvoda po unaprijed dogovorenim cijenama, koje omogućuju održiv razvoj poljoprivredne djelatnosti. Isto tako zahtjevamo finansijsku podršku za obnavljanje državnih i zadrugarskih poljoprivredno-industrijskih kombinata, žitoprerađivačke, mesne i mliječne industrije, čime bi se stvorila konkurencija uvoznim proizvodima koji preplavljuju naše tržište. Bezuslovno zahtjevamo otkup svih lihvarskih kredita koje poljoprivrednici trenutno imaju kod mikrokreditnih organizacija od strane javnih/sektorskih banaka.

5. Zabrana prodaje prirodnih resursa. Revizija postojećih i zabrana daljnjih privatizacija.

Insistiramo da se finansiranje svih infrastrukturnih javnih projekata vrši iz domaćih izvora preko novootvorenih javnih sektorskih banaka. Zahtjevamo reviziju privatizacije tako da svi oni koji nisu ispoštovali ugovore o privatizaciji moraju iste ili da ispoštuju do kraja, ili će privatizovana imovina biti vraćena u državno vlasništvo zbog kršenja ugovora, a na temelju posebnog i hitnog pravnog postupka. Također bezuslovno zahtjevamo obustavu svih procesa privatizacije javnih državnih kompanija.

6. Smanjenje birokratske samovolje i državničkih primanja. Povećanje minimalca i penzija.

Zahtjevamo zabranu angažmana jednog lica u više nadzornih i upravnih odbora u državnim firmama. Zahtjevamo dostupnost cjelokupne dokumentacije javnih firmi. Zahtjevamo zakonsko regulisanje političke i krivične odgovornosti za sve one koji obnašaju javne rukovodeće funkcije, kako u administraciji, tako i javnim preduzećima. U slučaju da revizorski izvještaji pokažu nesavjesno obavljanje funkcija, odgovorni će biti smjesta smjenjeni i istima se više neće dozvoliti da obnašaju bilo kakve funkcije u javnoj službi. Bezuslovno zahtjevamo smanjenje primanja u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti (parlamentima i vladama) na nivo prosječne plate u zemlji uz ukidanje svih bonusa. Tražimo povećanje minimalnih penzija na 50% prosječne plate. Zahtjevamo povećanje minimalne plate. Zahtjevamo pomijeranje starosne penzije u čitavoj zemlji na 60 godina starosti sa 15 godina staža, odnosno 35 godina staža sa najmanje 50 godina starosti.

7. Oslobađanje sindikalnog djelovanja i radničke autonomije.

Tražimo uvođenje člana zakona kojim se zabranjuje uključivanje klauzule o odricanju prava na štrajk u kolektivnim ugovorima. Tražimo zakonsko priznavanje punovažnosti štrajkova koje pokrene prosta većina zaposlenih, sa ili bez sindikata, i priznavanje ad hoc štrajkačkih komiteta izabranih od najmanje polovine radnika, sa ili bez sindikata, nevezano za takozvane »postupke mirenja«. Tražimo uklanjanje klauzule o »minimumu procesa rada« osim u slučaju bezbjednosti i zdravlja stanovništva, obaveze obavještavanja trećih lica o štrajku kao i mogućnost tužbe od strane poslodavca za gubitke nanesene štrajkom. Zahtjevamo priznavanje sindikata statutarno uređenih bez stalnih i plaćenih funkcionera, čime bi se omogućila veća radnička samoorganizovanost i autonomija od birokratizovanih predstavništava, kroz nehijerarhijske sindikate.

Jedini način na koji će odgovorni sprovesti date reforme je ako podlegnu masovnom demokratskom i aktivnom pritisku odozdo. Taj pritisak podrazumijeva ulične demonstracije, javne tribine i peticije, masovne sastanke predstavnika radnika, nezaposlenih, studenata, seljaštva i drugih slojeva radnog stanovništva, blokade univerziteta i škola, pritisak članstva parlamentarnih stranaka na rukovodioce, stalno medijsko prisustvo angažovanih i najšira moguća propaganda. Povrh svega, glavni vid masovne akcije je generalni štrajk cjelokupnog radništva u zemlji, uz međusobno povezivanje putem međuštrajkačkih komiteta i savjeta, kako na lokalnom nivou, tako i u širem industrijskom nivou, kojim se treba postići traženi pritisak, i iznuditi tražene promjene.

[b][b]
[/b]Ovo je proglas kojim se u borbu poziva čitavo stanovništvo Bosne i Hercegovine poziva u borbu! Sarajevo, Banja Luka i Mostar moraju djelovati kao jedan ili razjedinjeni propasti! Solidarnost do pobjede![/b]


policy
Posts: 107
Joined: 16/02/2008 11:22

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by policy » 15/03/2011 09:40

:-D

nosara
Posts: 19533
Joined: 30/03/2005 12:10
Location: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Has thanked: 14 times
Been thanked: 13 times

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by nosara » 15/03/2011 09:49

Ovo tvoje je uvod u socijalizam, a nasi dobri narodi su tek pocelu udisat zrak slobode... :D

Ne kvari idilu, neka jos potraje, zasluzili smo... :lol:

User avatar
amrica
Posts: 7118
Joined: 26/01/2007 17:58

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by amrica » 15/03/2011 10:30

@policy :thumbup:

ali

iskreno, sta ti mislis koliko ljudi je ovo skontalo 100% ovdje na forumu, a koliko bi tek potencijalnih protestanata skontalo o cemu pises?

Sve ovo sto si naveo treba da regulira vlada, neka nova i normalna, da se tako izrazim :-) , a to nisu zahtjevi koji mogu pokrenuti masu. Ovo je prije ekonomska analiza bankarskog sektora, sa prijedlogom za boljitak stanovnistva, a padom prihoda navedenih bankarsko-lihvarskih organizacija. Druga stvar sto su banke privatne, i to strane, ne znam kako iko moze uticati na njih? Osim toga, ljudi svjesno potpisuju kamatu od 40%.

Prije ce izaci zaposleni u obrazovanjeu sto im kasni placa 10 dana :-) nego sto ce se iko pocesati zbog ovog sto si napisao. Nismo mi jos dotle stigli. Bolje i osrednja platica sto kasni nego se buniti za svoja prava pa izgubiti i to malo sto se ima. A svako svoju trticu cuva.

User avatar
Boom71
Posts: 948
Joined: 26/08/2008 10:34
Location: Kovacici

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by Boom71 » 15/03/2011 10:40

DaBogda mi docekali ovakve proteste...nekada...

Valja nama prvo pobjediti nacionalizam...

palermo
Posts: 15491
Joined: 23/07/2007 21:46
Location: BiH
Been thanked: 1 time

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by palermo » 15/03/2011 10:41

pa jebem mu miša, ne može poziv na protest biti proglas za koji moraš fakultet završiti da bi ga razumio :D .

Ne funkcioniraju ljudi, a masa pogotovo po tom principu.

Energični leptir
Posts: 665
Joined: 19/03/2008 14:57

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by Energični leptir » 15/03/2011 10:57

U proglasu nema ništa nejasno za čovjeka koji je završio samo osnovnu školu. Svi su do grla u kreditima i dugovima, svima kasne plate, svi razumiju šta su porezi. Ne znam pričate li kada sa taksistima, ali iznenadili bi se kako ljudi razumiju. Sada ovo treba treba pretvoriti u što kraće i konciznije parole i nastaviti. To što su banke strane i privatne, ne znači da u BiH mora biti zakon koji im daje za pravo da rade šta hoće! U pogledu tog "nismo mi za toga", to je psihologija žrtve i takvo retrogradno razmišljanje već jenom mora prestati!

User avatar
Alfons Kauders
Posts: 36876
Joined: 24/09/2004 13:39
Location: Glavni Stan NVZ
Contact:

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by Alfons Kauders » 15/03/2011 11:05

palermo wrote:pa jebem mu miša, ne može poziv na protest biti proglas za koji moraš fakultet završiti da bi ga razumio :D .

Ne funkcioniraju ljudi, a masa pogotovo po tom principu.


ne funkcioniraju kod nas ljudi... nikako... :D

palermo
Posts: 15491
Joined: 23/07/2007 21:46
Location: BiH
Been thanked: 1 time

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by palermo » 15/03/2011 11:11

Alfons Kauders wrote:
palermo wrote:pa jebem mu miša, ne može poziv na protest biti proglas za koji moraš fakultet završiti da bi ga razumio :D .

Ne funkcioniraju ljudi, a masa pogotovo po tom principu.


ne funkcioniraju kod nas ljudi... nikako... :D


Griješiš.....ja bih čak rekao da , obzirom u kakvom okruženju žive, funkcioniraju iznad svih očekivanja

elSaik
Posts: 11640
Joined: 27/03/2007 16:49
Location: 8. krug pakla
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by elSaik » 15/03/2011 13:01

Ono što je jako pozitivno jeste što iza ovoga stoje veoma mladi ljudi. Puna podrška!

User avatar
Jazz_Junkie
Posts: 3052
Joined: 16/03/2008 22:35
Location: Wien

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by Jazz_Junkie » 15/03/2011 14:58

Program sadrzi za sadasnje uvjete veoma realne ciljeve. Iza ove platforme stoje veoma mladi i ozbiljni ljudi, sa jasno artikuliranim nacelima, beskompromisni dokle god je to moguce. Nisu ovo clownovi iz raznih smijesnih NVO pokreta iza kojih nerijetko stoje sumnjivi finansijeri i stranke. Sve je jasno i jednostavno napisano, razumljivo za svakog gradjanina koji je ovim problemima suocen u svom svakodnevnom zivotu. To i jeste svrha ovog proglasa i za njegovo shvatanje sigurno nije potrebno fakultetsko obrazovanje, kao sto netko rece. Ako nas je povijest ista naucila, onda da se prava ostvaruju na ulici. Problem lezi u tome da je jedna stvar objaviti (ulicni) rat domacim pljackasima, a druga MMF-u, jer domaci pljackasi su samo u njegovoj sluzbi. Oni vas zabavljaju kojekakvim referendumima, trecim entitetima, nacionalnim interesima i drugim glupostima dok vi ispastate. Medjutim, borba mora poceti i kljuc lezi u radnoj borbi. Na raznim forumima se cesto mogu citati ratoborni komentari anonimusa koji su uvijek spremni ici u rat za "domovinu" dok im je osnovno demokratsko pravo poput generalnog strajka, dakle nesto sto ih se nepsredno tice, utopija. Umjesto suocavanja sa realnoscu koja veze skoro sve gradjane BiH, a to su neimastina i besperspektivnost, neki se radije bave ovakvim budalastinjama: viewtopic.php?f=3&t=85305

casobuke
Posts: 356
Joined: 10/03/2011 23:45

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by casobuke » 15/03/2011 15:19

Opet ljevičarska naprđivanja :-)

User avatar
antimobbing
Posts: 2693
Joined: 10/11/2009 22:54
Location: Gdje je percepcija Dženeta za 2% Koruptokracije, Džehenem za 98% BiH populacije.

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by antimobbing » 15/03/2011 15:25

Ovo svi trebamo podržati ...

Momci svaka vam čast ... :thumbup:

Imate moju podršku u svakom pogledu jer ništa bolje i pametnije, nisam vidio u zadnjih 20 godina.

Vi ste zraka svjetla nade u bolji život svih nas običnih građana, koja treba da obasja čitavu BiH. :bih:

popajic
Posts: 5738
Joined: 16/07/2007 09:55
Location: Sarajevo

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by popajic » 15/03/2011 16:00

casobuke wrote:Opet ljevičarska naprđivanja :-)

Velis, ne valja dirati u desnicarsku barustinu :-)

policy
Posts: 107
Joined: 16/02/2008 11:22

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by policy » 15/03/2011 16:35

@nosara

Pa nisi to bas pazljivo procitao. Za mene se ovaj poziv moze tumaciti i kao poziv na kapitalizam sa malo humanijim licem. Kljuc jeste u tome da pocnemo umjesto simptoma lijeciti uzroke bolesti. Nasa dijagnoza je jasna: uzrok ekonomskih bolescina koje nas muce poslije rata nije u tome sto smo mi bolesljiv narod, sto nismo bas radin narod, ili sto smo glup narod. Uzrok je u pogresnom ekonomskom sistemu koji nam je nametnut: puna kontrola finansijskih tokova putem stranih banaka, privatizacija, deregulacija, konkurentnost (da nasi radnici imaju manje place od onih u Slovackoj, da se multinacionalne kompanije oporezuje manje, kako bi strani investitori pohrlili u BiH, i sl.), te rast baziran na otvaranju radnih mjesta u privatnom sektoru. Znamo rezultate toga nakon 15 godina. BiH je prva u svijetu po jednom indikatoru: broju USD-a po glavi stanovnika koji smo primili kao pomoc. Ali smo zatu na dnu svih ostalih statistika. 6-ti po pretilosti, prvi po pusenju cigara i konzumaciji alkohola, prvi po broju kladionica po glavi stanovnika, najkorumpiraniji, itd...

@amrice

nije bitno koliko je ljudi skontalo ili ce skontati. Bitno je da ti skontas. Nemoj cekati da ljudi urade posao za tebe. Vazno je da li si ti shvatila. Sustina je u sljedecem: zelimo da budemo svoji na svome, suvereni u tri kljucne stvari:

1. kontrola kretanja novca - da imamo svoju kasicu-prasicu, pa da odlucujemo da sami finansiramo gradnju autoputa, od nasih para, a ne da nam EBRD kaze - evo vam 100 mil. kredita, ali morate po nasim pravilima - i dobije posao od 100 mil. Primorje ili SCT iz Slovenije, dok nasi gradjevinari umiru od gladi
2. kontrola proizvodnje hrane - ljudi, nemamo dovoljno zita da se prehranimo. Ne daj Boze kakve krize, pomrli bi od gladi. 50% budgeta Evropske unije ide na poljoprivredi. A nama prodaju muda za bubrege sa pricom o liberalizaciji trzista - da nam se vise isplati uzeti luk iz Spanije, i jabuke iz Belgije, jer su jeftinije.
3. energija - da imamo dovoljno "drva da se ogrijemo" - jedini istinski resurs koj nam je ostao. Svjetska banka i EU je do sada dala stotine miliona kredita da modernizujemo elektroenergetski sektor, pod prico da nam to treba. Ali zapravo je igra sljedece: evo vam kredite da sve popravite kako treba, koje ce vracati djec od vase djece. Kad sve popravite, onda cete to prodati nekoj pravo zajebanoj firmi iz EU. Oni ce onda da nam dignu cijene za struju i da zaradjuju, a nama ce ostati krediti. Novac dobijen od privatizacije ce pokrasti politicari, a dio ce dobiti demobilisani borci, jer su pravo zajebani.

U sustini, sta te zanima u tvom domacinstvu najvise: da imas novca, da imas hrane, i da imas drva da se ogrijes. BiH je nasa kuca, nas dom, i prema njoj se tako trebamo odnositi.

OVI ZAHTJEVI UDARAJU U SAMU SRZ PROBLEMA KOJI IMAMO U BIH. IZA MIRISA NACIONALIZMA, TREBA SAMO SLIJEDITI TRAG NOVCA.

A ako nastavis cutati, izgubices i to malo trtice sto ti je ostalo. Izgubit ces uskoro sve.

@casobuke

Da, ljevicarska naprdjivanja... Ako ti je ovako dobro, onda nista.

Ovi zahtjevi su zahtjevi avangarde gradjana.Avangarda prevodi zahtjeve gradjana u ono sto se moze ostvariti.

By the way, 2000+ potpisa na Facebooku samo za jednu noc...

19.03., u subotu se odrzavaju protesti u Zagrebu. Najavljeni su protesti u Banjaluci. Bilo bi predivno da u Banjaluci, Mostaru i Sarajevu stanemo po prvi put iza istih zahtjeva. Narod zna sta ga boli, samo ne zna da se izrazi kako treba.

Hajd' u zdravlje...

Energični leptir
Posts: 665
Joined: 19/03/2008 14:57

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by Energični leptir » 15/03/2011 16:57

U sustini, sta te zanima u tvom domacinstvu najvise: da imas novca, da imas hrane, i da imas drva da se ogrijes. BiH je nasa kuca, nas dom, i prema njoj se tako trebamo odnositi.


:thumbup: :thumbup: :thumbup:

User avatar
amrica
Posts: 7118
Joined: 26/01/2007 17:58

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by amrica » 15/03/2011 17:01

Za pocetak, sto se hrane tice, prebrojati m2 i km2 neobradjenog poljoprivrednog zemljista i vlasniku lupiti cijenu da mu se zavrti u glavi...

A sto se para tice, banaka, izvini policy, to i ti znas, mali smo mi misevi u velikoj igranci medjunarodnih tokova parica, cak i da se neka nasa vlada pobuni, samo moze dobiti adio Mare, ili ces po nasem ili neces nikako, a "nasih" para nema. Pare od Srebrenice, od ostalih humanitarnih pomoci, od opljackanog bogastvaove zemlje su u privatnim dzepovima, na privatnim racunima, potroseni na luksuz, jako malo tih para je ulozeno u razvoj privrede. Kad bi se sve opljackane pare dale na upravljanje nekom sposobnom i postenom, opet ne bi bilo dosta da se mrdne privreda iz kamenog doba. Valja 14 vlada hraniti :cry: iz have, samo hoteli i kafane rade, poneki privatnik u graditeljstvu, prehrani, Violeta, rudnici... Pa javna preduzeca :roll: pa...

I jos, ima mladih i pametnih ljudi, ali more sredovjecnih ljudi je informaticki neobrazovano, a vise ni livadu ne mozes okopati ako ne znas naci na googlu sta ti treba, djubrivo, ovo ono... da ne pricam o slozenijim poslovima.

ROTOR 9
Posts: 243
Joined: 29/07/2009 15:38

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by ROTOR 9 » 15/03/2011 18:28

1. kontrola kretanja novca - da imamo svoju kasicu-prasicu, pa da odlucujemo da sami finansiramo gradnju autoputa, od nasih para, a ne da nam EBRD kaze - evo vam 100 mil. kredita, ali morate po nasim pravilima - i dobije posao od 100 mil. Primorje ili SCT iz Slovenije, dok nasi gradjevinari umiru od gladi
2. kontrola proizvodnje hrane - ljudi, nemamo dovoljno zita da se prehranimo. Ne daj Boze kakve krize, pomrli bi od gladi. 50% budgeta Evropske unije ide na poljoprivredi. A nama prodaju muda za bubrege sa pricom o liberalizaciji trzista - da nam se vise isplati uzeti luk iz Spanije, i jabuke iz Belgije, jer su jeftinije.
3. energija - da imamo dovoljno "drva da se ogrijemo" - jedini istinski resurs koj nam je ostao. Svjetska banka i EU je do sada dala stotine miliona kredita da modernizujemo elektroenergetski sektor, pod prico da nam to treba. Ali zapravo je igra sljedece: evo vam kredite da sve popravite kako treba, koje ce vracati djec od vase djece. Kad sve popravite, onda cete to prodati nekoj pravo zajebanoj firmi iz EU. Oni ce onda da nam dignu cijene za struju i da zaradjuju, a nama ce ostati krediti. Novac dobijen od privatizacije ce pokrasti politicari, a dio ce dobiti demobilisani borci, jer su pravo zajebani.

BRAVO :bih:

User avatar
-LIBERO-
Čiča Gliša
Posts: 15604
Joined: 11/02/2008 01:27
Location: Vedran Puljic R.I.P- Istina za Vedrana!-Nepravda bilo gdje, prijetnja je pravdi svugdje-M.L.King.

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by -LIBERO- » 15/03/2011 18:34

Podrska. Napokon neka konkretna i precizna inicijativa.

policy
Posts: 107
Joined: 16/02/2008 11:22

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by policy » 15/03/2011 19:16

@zagazaga

"zar ne bi trebali sačekati formiranje vlasti........kome se upućuju zahtjevi?......protiv koga?"

Pa ovi zahtjevi su upucuju upravo iz razloga sto je ova vlast koju navodno formirase danas ista, kao i prosla. Dakle, sve nacionalne stranke osim SDP-a. Kako je moguce da SDP, koji je upro sve medije, sav nevladin sektor, svu medjunarodnu zajednicu svih ovih proslih godina da "sahrani" nacionaliste, a posebno SDA - kako je moguce da taj i takav SDP, koji iz cijele ove price izlazi porazen - bude motor reformi i progresa?!

Kada smo vidjeli platformu SDP-a, postalo nam je jasno da SDP nema veze sa socijal-demokratijom, zapravo ni sa cim sto pocinje sa "socijal...". Okosnica SDP-ovog plana razvoja je... hm ... povecanje konkurentnosti, poboljsanje image zemlje za privlacenje stranih investicija, i da ... oduzimanje nelegalno stecene imovine. Privatizacije BH Telecoma i elektroenergetskih resursa nece biti - sa sada. A sutra mozda bude.

SDP je u potpunosti preuzeo neoliberalnu mantru razvoja. Private led growth, konkurentnost i sl... A da, MIT centar vec godinama sprovodi istrazivanje o konkurentnosti BiH. I svake godine smo sve nize i nize na ljestvici. Sada, kada SDP pocne da radi, dajem zivot- istrazivanje konkurentnosti ce pokazati da je BiH napravila progres. Nema veze sto ce u medjuvremenu jos 10000 ljudi izgubiti posao.

Pa sta ocekivati od SDP-a, kad mu je ekonomsku platformu pisao jedan od najvecih poslijeratnih, ... hm ... pardon, kapitalista, trenutno pod optuzbom za neku prevaru u procesu privatizacije.

Dakle, sada kada je postalo jasno da nema sansi da SDP krene u bilo kojem drugacijem smjeru, sada vise nego ikada ima smisla ovih 7 zahtjeva.

Da, ovih 7 zahtjeva ceka novu vlast. I pored svih budalastina zbog kojih ljudi danas zele protestvovati, ponavljam / ovi zahtjevi udaraju u glavu.

Ovo je nasa zemlja, i barem smo ovdje svoji na svome i imamo pravo da radimo sta zelimo sa svojom zemljom. Zelimo samo da kontrolisemo nase nacionalno bogatstvo, da imamo dovoljno hrane da se sami prehranimo, a ne da strecamo na to hoce li ili ne Ukrajina ili Madjarska zatvoriti izvoz zita. I hocemo da imamo dovoljno svoje struje. Dok ne nadjemo naftu.

Poenta je u tome da je sustina razvoja svake zemlje da - ZAPOSLI LJUDE. Nama u ovom trenutku nedostaje 200 000 radnih mjesta. Sve gledam kako HP, Dell, i ostali dolaze u Bosnu da otvore svoje fabrike, jer ovdje imamo dovoljno mladih i pametnih... Forumasa.

Ljudi, pratite trag novca. Otvorite oci.

User avatar
amrica
Posts: 7118
Joined: 26/01/2007 17:58

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by amrica » 15/03/2011 19:40

Ovo je dobra ekonomska platforma u programu neke stranke, naci stranku sa pravim ljudima i na izborima ovo izglasati, a ovo kao 7 razloga za proteste... :-) utopija.

User avatar
-LIBERO-
Čiča Gliša
Posts: 15604
Joined: 11/02/2008 01:27
Location: Vedran Puljic R.I.P- Istina za Vedrana!-Nepravda bilo gdje, prijetnja je pravdi svugdje-M.L.King.

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by -LIBERO- » 15/03/2011 19:44

To su oni (ako nisu neka me ispravi neko)
U sustini zar je bitno ko pokrece,bitno je da se pokrece,da se slazes sa stavovima i da u krajnjem slucaju mozes i sam biti dio toga....pa sto da ne i preuzeti "zastavu" vodilju.

Samo treba malo vise samoinicijative i ukljuciti se u pricu,nije tesko.

http://www.josd.org/

policy
Posts: 107
Joined: 16/02/2008 11:22

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by policy » 15/03/2011 19:50

@zagazaga

Evo ti, lajkaj do iznemoglosti.

http://www.facebook.com/home.php?sk=gro ... 2987748965

Tamo su i zastave, i stisnuta pesnica. Samo nema dovoljno ljudi da seta...

Inace, od koga traziti? Traziti od nove vlasti, od politickih stranaka koji cine tu vlast, od onih koji donose kljucne odluke.

@Amrice, preporucujem ti da odes do jedne takve politicke stranke, da se lijepo uclanis. Pa onda lijepo, opcinski odbor, kantonalni, itd... Sve dok ne postanes poslanica, dio "Mainstreama". Nekoliko 000 KM mjesecno, 4 godine, a nista ne radis...

Ko ce sada na ulice izlaziti? Valja setati... Galamiti. A najlakse je reci da je to utopija. Onda barem nista ne moras raditi.

User avatar
amrica
Posts: 7118
Joined: 26/01/2007 17:58

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by amrica » 15/03/2011 19:57

policy wrote:@zagazaga

Evo ti, lajkaj do iznemoglosti.

http://www.facebook.com/home.php?sk=gro ... 2987748965

Tamo su i zastave, i stisnuta pesnica. Samo nema dovoljno ljudi da seta...

Inace, od koga traziti? Traziti od nove vlasti, od politickih stranaka koji cine tu vlast, od onih koji donose kljucne odluke.

@Amrice, preporucujem ti da odes do jedne takve politicke stranke, da se lijepo uclanis. Pa onda lijepo, opcinski odbor, kantonalni, itd... Sve dok ne postanes poslanica, dio "Mainstreama". Nekoliko 000 KM mjesecno, 4 godine, a nista ne radis...

Ko ce sada na ulice izlaziti? Valja setati... Galamiti. A najlakse je reci da je to utopija. Onda barem nista ne moras raditi.Bila (i jos sam) u stranci, cak mi glava bila par puta na prospekticima... ali nisam dobila fotelju :D . Samo sam naucila kako to sve funkcionira.

Narod ce izaci kad se zapali fotelja pod guzom, a do tad, izdrz'o je Mujo i gore. :dance:

Bezze mi je nesto nedoreceno traziti, pocinjuci od glavusa, koje su 'nako sega raji po ulici. Daj kompletan prijedlog: sta, kako, ko, kada... a ne ovo treba uraditi, a ko ce i kako ... eee neko kad bude izabran.
Isto ove neke nvo: nemojte glasti za ove, a za koga cete glasati... eeeee.... pa nadjite nekoga...

User avatar
amrica
Posts: 7118
Joined: 26/01/2007 17:58

Re: 7 stvarnih razloga za proteste

Post by amrica » 15/03/2011 20:00

izvinjavam se, nije mi cilj minirati temu i ideju, nego samo pricam o objektivnim poteskocama i ogranicenjima.
Prijedlog je super, samo se ambalaza treba promijeniti.
Prijedlog je radio neko ko zna znanje i ima pojma o cemu pise, ali provedba u praksi bi trebala ici drugacije, a ne protestima.

Post Reply