Zasto Hafizovic ne upozorava na sirenje siizma u Bosni?!

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Post Reply
novajlija
Posts: 41
Joined: 21/11/2006 20:09
Location: BiH

Zasto Hafizovic ne upozorava na sirenje siizma u Bosni?!

Post by novajlija » 04/12/2006 18:30

Nesuvislosti protagoniste zabludjelog siitskog ucenja

Atak na islamsko buđenje, po kojem su postali prepoznatljivi naši prostori, ovih dana doživljava svoju kulminaciju. Profesor akaida na FIN-u, iz ko zna kojeg razloga, uporno pokušava dokazati da vehabizam postoji i da je to nazadan pravac. Analizirajući njegove knjige, naš saradnik otkriva da je Hafizović, ustvari, ubačeni element u samom vrhu Islamske zajednice

Piše: Hfz. Dževad Gološ

Ono što je više puta jasno kazano i ponovljeno kao odgovor na opću antiislamsku kampanju, između ostalog je i to da islamska enciklopedija ne poznaje mezheb ili pravac koji se zove «vehabijski», u fikhskom smislu, nego poznaje hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski mezheb. Isti je slučaj kada je u pitanju akida i mnogobrojni pravci unutar islamske akide (vjerovanja), a sve to je vrlo lahko i jednostavno provjeriti onome ko pamet i oči ima, i ko čitati zna. Nažalost, i pored toga, neki ljudi iz muslimanskih intelektualnih krugova, tačnije neki profesori sa FIN-a, neshvatljivo su uporni u svojim naučno neutemeljenim pokušajima da dokažu kako tzv. vehabizam zaista postoji, i kako je to retrogradan i u svakom pogledu nazadan pravac, koji je pravo nedonošče rođeno, istina, u krilu islama.


Obmanjivač Bošnjaka


Mi smo ranije pisali i ukazivali na mnogostruke nelogičnosti i demagoško obmanjivanje naše javnosti od strane bošnjačkog akademika i dekana na FIN-u, prof. dr. Enesa Karića, u njegovim TV sesijama o tzv. vehabizmu. No, nije samo profesor Karić revnosan u tom sizifovskom poslu, već ga u stopu prati njegov kolega sa fakulteta, prof. dr. Rešid Hafizović. Doduše, ovaj profesor akide, ili dogmatike, kako on voli nazivati ''svoj'' predmet, otišao je još dalje. On je, naime, dobro upućen i u rad i kretanja svjetskih obavještajnih službi, od kojih su neke, kako nam u EUREKA stilu otkri Hafizović, direktni pokrovitelji i sponzori tzv. vehabijskog pokreta i ideologije koja u sebi nosi klicu terorizma.


Da nije žalosno bilo bi smiješno! Da te opake laži i nebuloze ne dolaze od muslimana sa akademskim zvanjem i respektabilnim referencama, barem na prvi pogled (zahiren), mi bismo to svakako ignorirali, i pridavali bi mu pažnju taman onoliko koliko i onom našem Bošnji koji je, želeći da dokaže kako dobro razumije i poznaje vjeru, u jednoj žučnoj ''teološkoj'' raspravi kazao da je i naš poslanik Muhammed, s.a.v.s., bio hanefijskog mezheba. A pošto nije tako, mi ne želimo ćutke preći preko blasfemičnih izjava i komentara dotičnog profesora, jer bi naše ćutanje u neku ruku moglo značiti i odobravanje.


U obmanjivanju Bošnjaka muslimana, ali i cjelokupne naše javnosti, profesor Hafizović koristi, po njegovom mišljenju, najjači adut u odbrani svojih tvrdnji i fiks-ideja, a to je odbrana tradicionalnog (čitaj bošnjačkog) islama od natruha nekih ''novih'' ideja i učenja koja se nikako ne uklapaju u spomenutu sintagmu. Da bi nam stvar bila kristalno jasna, i da bismo saznali na kojim talasnim dužinama plovi dr. Hafizović, i kakvu akidu i vjerovanje naučava i preferira, konsultovat ćemo ćitabe iz oblasti akide koje je on svojom rukom napisao i ponudio muslimanima Bosne kao krucijalni dokaz njegovog pripadanja, odnosno nepripadanja tradicionalnom bošnjačkom islamu. Ne samo da Hafizović ne pripada tradicionalnom islamskom pravcu, već on u svojim knjigama napada, nipodaštava i pokušava srušiti temelje ehli-sunnetskog pravca u akidi, kojem Bošnjaci pripadaju i koji slijede tačno od onog dana kada se islam i pojavio na našim prostorima. Umjesto toga on, na sva zvona, punim ustima i s potpunim ubjeđenjem pokušava muslimanima u Bosni i Hercegovini nametnuti kao ispravna i vjerodostojna, učenja i vjerovanja nekih zabludjelih sekti, oko čije zablude i hereze postoji konsenzus islamskih alima, naravno i alima Bošnjaka, što ćemo i dokazati.


Ono što je nepobitna činjenica, kada je u pitanju lik i djelo profesora Hafizovića, jeste da se zapravo radi o revnosnom protagonisti i misionaru šiizma, sekte koja je od strane tradicionalne bosanske uleme okarakterisana kao zabludjela. U citatima koje ćemo navesti iz njegovih knjiga, na kojima bi mu i najveći šiitski teolozi pozavidjeli, potvrdit ćemo gornje konstatacije.


Šiizam – vrhunac islamske duhovnostiU svojoj knjizi "Znakovi šiitske duhovnosti" Hafizović, između ostalog, o šiizmu kaže: »Ukoliko sunnizam, koji osobito naglasak stavlja na neporecivu vjerodostojnost izvornom pokladu islamske vjere i tradicije, predstavlja egzoterijsku širinu par excellence islama kao takvog, tada šiitska duhovnost nije drugo doli cjelovita ezoterijska dubina islamskog učenja kao takvog.» Zbog terminologije i vrlo teškog (crkveno-filozofskog) stila, možda mnogi čitaoci neće ni razumjeti poruku Hafizovićevih riječi, a koje su zapravo pravi atak na Allahovu Objavu kroz izmišljenu i neodrživu egzegezu njenog sadržaja koja nema apsolutno nikakvog utemeljenja u islamu. Praveći komparaciju između sunnizma (izvornog islamskog učenja) i šiizma, Hafizović nam poručuje kako zapravo šiizam predstavlja suštinu islama i kako je on izraz nepatvorene i autentične islamske duhovnosti, dok je sunnizam tek puka forma, harf ili slovo Objave.Zatim, govoreći o toj šiitskoj duhovnosti, on u nastavku svog pamfleta o islamskom vjerovanju kaže da ta duhovnost ''raste na plodnom tlu autentične Riječi Božije i riječi i djela Poslanika islama''. (str. 9) Zar je moguće da čovjek koji je musliman i koji slovi kao vrsni poznavalac islamske akide na ovakav način izvrgava ruglu posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i njegove časne ashabe? Kako to? Pa tako što ne postoji niti jedan vjerodostojan hadis od Muhammeda, s.a.v.s., o tome što nam priča Hafizović, i što su svi ashabi bili sunnije, a ne nikakve šiije. I ako je tako, onda su oni po Hafizoviću bili obični formalisti koji uopće nisu poznavali suštinu islamskog učenja, koje će tek mnogo stoljeća kasnije ''otkriti'' šiitski učenjaci i teolozi.Naime, iole upućenijim muslimanima poznat je nastanak i geneza šiizma. Poznate su četiri velike etape šiitskog učenja: prva etapa predstavlja vrijeme šiitskih imama, druga predstavlja razdoblje od njihovog teologa Kulejnija do Nasiruddina Tusija (umro 1273.) kada su nastale šiitske zbirke ''hadisa'' i napisani posebni tefsiri Kur'ana na temelju šiitskih dogmi. Treća etapa je razdoblje od Nasiruddina Tusija do Safavidske dinastije u Iranu, i četvrta, od Safavida koji su silom nametnuli šiizam u do tada čisti sunnijski Iran, pa do naših dana.Po Hafizoviću su, dakle, perzijski filozofi ti koji su otkrili dublja značenja islama, i istinsku duhovnost koju su kasnije sabrali i valorizirali u šiitskim djelima. I on, zapravo, kada govori o tradicionalnom islamu misli na šiizam. Govoreći o šiitskoj tradiciji u svojoj knjizi Musliman u dijalogu s drugim i sa sobom, Hafizović kaže: »Muslimanske šiije, s druge strane, čine petinu ukupnog muslimanskog populusa, baš onu petinu koja je snagom svog prenabujalog duhovnog genija, oplemenjenog idejom islama, u najvećem mogućem procentu konstituirala tradiciju mišljenja kod muslimana u svim ključnim poljima uozbiljenja muslimanskog mislećeg duha i napisala najljepšu literaturu iz povijesti muslimanskog interpretativnog duha, literaturu bez koje bi muslimanski misleći duh danas bio nedopustivo reduciran i bezprimjerno siromašan i kržljav.» (119) »Šiitska duhovnost je u svojoj raskošnoj i razuđenoj literaturi, duhovnoj kulturi i tradiciji ustrajno promicala jedno sasvim duhovno kraljevstvo i duhovna vlast imameta koja nadire iz najsvjetlosnijih dubina kur'anskog teksta...» (122)Iz ovih citata jasno možemo zaključiti da duhovnost poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i njegovih ashaba, prvih generacija muslimana, a naposljetku i duhovnost bosanskih muslimana, u proteklom vremenu nije bila ispravna, već ''siromašna'', ''reducirana'' i ''kržljava'', jer u svom vjerovanju nisu imali primjesa šiizma.


Vrijeđanje ashaba


Valjda se zbog toga ovaj misionar šiitske zablude i drznuo da vrijeđa ashabe Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pripadnike najbolje generacije do Sudnjega dana. Evo šta je on iz svog šiizmom zatrovanog srca prenio na papir i kazao o Muaviji, r.a., ashabu koji je, između ostalog, bio pisar Objave sa najdužim stažem: “A to opet u krajnjoj analizi, valjda treba značiti da sve to skupa nije drugo doli opožnjeli ili još potpuno neishlapljeli inkvizitorski eho muavijsko-jezidovskog lova na šiijske muslimane, ...lova koji već stoljećima traje unutar muslimanske povijesti....” (Musliman u dijalogu, 120.) Pogledajte kako ovog časnog ashaba Allahovog Poslanika, ovaj doktor šiizma naziva “inkvizitorom” i “lovcem’’. Zar to nije otvoreno vrijeđanje i izraz mržnje i prezira prema ashabima?Da bi nam bila jasnija veličina Hafizovićevog grijeha, spomenut ćemo govor učenjaka ehli-sunneta sa naših prostora o ashabima.


“Ponos naših prostora i prvak naše uleme”, kako ga je opisao Mehmed ef. Handžić, Hasan Kafija Pruščak u svom djelu Svjetlost istinske spoznaje, koje je komentar najpoznatijeg djela iz islamske akide Tahavijska poslanica, govoreći o ashabima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kaže: ”Istinu je rekao Ibn Mesud hvaleći ih riječima: 'Zaista je Allah, dž.š., pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammeda, s.a.v.s., najbolje od srca ljudi, te ga je Sebi odabrao. Zatim je pogledao u srca ostalih ljudi nakon srca Poslanika, s.a.v.s., i vidio da su najbolja srca, poslije njegovog, srca njegovih ashaba te ih učinio vezirima Svog Poslanika, s.a.v.s., koji su se borili za njegovu vjeru.' Zatim je rekao: 'Zato smo dužni voljeti ih i slijediti njihov put.' Ima li iko da je u većoj zabludi od onoga koji u svojim grudima nosi mržnju prema najodabranijim vjernicima i prvacima među Allahovim evlijama, nakon Poslanika, s.a.v.s.?'' (str. 263.)A onda je, nakon što je spomenuo vrijednost četverice pravednih halifa, rekao: ”Zatim, prvi vladar muslimana je Muavija, r.a., i on je najbolji vladar, jer je bio istinski imam kojem je Hasan, sin Alije, r.a., predao vodstvo, nakon što su mu Iračani bili dali prisegu šest mjeseci nakon smrti njegovog oca. On je poslije toga dobrovoljno predao vlast Muaviji i dao mu prisegu na vjernost.'' (str. 269.)Pored toga, Hafizović u svojim (ne)djelima tako lahko vrijeđa i omalovažava i osmanske sultane i najvećeg vjerskog autoriteta u tom periodu ''šejhul-islama''. (Musliman u dijalogu, 116.-120.)

O šiitskim zabludama pisali su mnogi bošnjački alimi i autoriteti poput gore spomenutog velikana Hasana Kafije, zatim Muhameda b. Pir Bergivije (jedno od njegovih djela iz akide preveo je mr. Muharem Omerdić 1985.), Mehmeda ef. Handžića i mnogih drugih, i onaj ko želi da se upozna sa šiitskim učenjem, neka se vrati na djela ovih bošnjačkih alima.Navjestitelj dvanaestog imamaMi ćemo se ovdje ipak zadržati na glavnoj tački i dogmi šiitskog učenja -imametu, i ukratko se osvrnuti na šiitsko vjerovanje u dolazak dvanaestog imama ili Mehdija i njegovu osnovnu ulogu. Hafizović za tu šiitsku dogmu tvrdi da je to ''duhovno kraljevstvo i duhovna vlast koja nadire iz najsvjetlosnijih dubina kur'anskog teksta''. A za šiitske imame, općenito, tvrdi da su ''duhovne vođe koji se unutar zajednice vjernih najizravnije skrbe za prenošenje duhovnog poklada Božanske Objave i poslaničke Predaje, za njegovo pravodobno i pravovjerno tumačenje i naučavanje''. (Šiizam i sufizam, str. 24.)A evo šta o ''pravovjernom'' tumačenju vjere i pravoj ulogi dvanaestog imama kaže jedan od najpoznatijih šiitskih teologa El-Medžlisi u svom djelu Biharul-Envar: ''Tada će se okupiti šiije iz svih krajeva Zemlje. Glasnik sa neba će dozivati da je istina sa Alijom i njegovim sljedbenicima, a glasnik sa Zemlje će dozivati da je istina sa Usmanom ibn Affanom. Allah će učvrstiti istinu, a oni koji su na neistini, sumnjat će. Al-Qa’im će se pojaviti na dan Nejruza. Kaže Ebu Abdullah, a.s.: ‘To je dan od naših dana. Vi ste ga zaboravili, a Perzijanci su ga sačuvali.’Mehdi će ubijati potomke Husejnovih ubica. Počet će za sinovima Šejbe. Odsjeći će im ruke zato što su oni kradljivci Bejtullaha. Kada se Al-Qa’im pojavi, Humejra (Aiša, r.a.) će biti proživljena. On će je izbičevati i osvetit će se za Muhammedovu kćerku Fatimu, a.s. Izbičevat će je zbog potvore majke Ibrahimove. To bičevanje je odgođeno zbog toga što je Muhammed, s.a.v.s., poslat kao milost, a Al-Qa’im je poslat kao osveta (niqmet). Mehdi će biti žestok za Arape. Al-Qa’im će porušiti Al-Mesdžidul-Haram i sravnit će ga do temelja. I porušit će džamiju Alahova Poslanika, s.a.v.s., do temelja i vratit će kuću na njeno mjesto i postaviti je na njenim temeljima.Kuda god bude prolazio, rušit će džamije. Al-Qa’im će suditi po sudu Davudove porodice. Al-Qa’im će doći sa novom vjerom, novim sunnetom i novim sudstvom. Bit će žestok za Arape. I jedini njegov posao bit će ubijanje. Ubijat će Kurejševiće 500 po 500…
Tako će ih silnički ubijati da će mnogi ljudi povikati: ‘Ovaj nije od Muhammedove porodice. Da je od Muhammedove porodice, smilovao bi se.’ Prvo sa čim će početi Al-Qa’im je izbacivanje iz džamije Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Ebu Bekra i Omera koji će biti vlažni. Spalit će ih i prepustiti ih vjetru, a zatim će srušiti džamiju Allahovog Poslanika, s.a.v.s.” (Biharul-Envar, tom 52.)Sad nam je jasno zašto je Hafizović onako ostrašćeno, pun mržnje i bijesa govorio za Oslobođenje o tzv. vehabijama, tj. sunnijama, i zašto javnost huška i poziva na njihov linč. Očito je da je on sebi dodijelio ulogu navjestitelja dvanaestog šiitskog imama. Gluho i daleko bilo!Zbog svega toga poručujemo profesoru Hafizoviću da se ne predstavlja lažno, i da se ne krije iza tradicionalnog ili izvornog islama, i da ne obmanjuje naš narod, jer nisu Bošnjaci toliko glupi koliko ih Hafizović smatra glupima i nepismenima. I nadamo se da će konačno shvatiti da su njegovi pokušaji da odbrani svoju doktrinu i da je predstavi kao izvorni islam, toliko slabi da najviše liče paučini – ‘’a zaista je paukova kuća najslabija kuća’’.

http://www.saff.ba (decembar 2006)
Last edited by novajlija on 04/12/2006 18:41, edited 1 time in total.


User avatar
pitt
Posts: 27121
Joined: 03/12/2002 00:00
Location: Steelers Nation

Post by pitt » 04/12/2006 18:32

lagala si mene kao da si srna....... :D CUj ubaceni element......sad ce i lomaca :D

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Post by njonjica » 04/12/2006 18:33

Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D

User avatar
vatrogasac
Posts: 7028
Joined: 24/04/2006 21:33
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post by vatrogasac » 04/12/2006 18:37

njonjica wrote:Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D


...ja sjedim i čekam.... :D ...mora bit' zanimljivo....

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Post by njonjica » 04/12/2006 18:39

vatrogasac wrote:
njonjica wrote:Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D


...ja sjedim i čekam.... :D ...mora bit' zanimljivo....


ne zaboravi kokice..otegne se ponekad, sta's..... :oops:

User avatar
pitt
Posts: 27121
Joined: 03/12/2002 00:00
Location: Steelers Nation

Post by pitt » 04/12/2006 18:41

mene zivo interesuje ko ce biti najglasniji u napadu na Hafizovica? :? :D

User avatar
vatrogasac
Posts: 7028
Joined: 24/04/2006 21:33
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post by vatrogasac » 04/12/2006 18:43

njonjica wrote:
vatrogasac wrote:
njonjica wrote:Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D


...ja sjedim i čekam.... :D ...mora bit' zanimljivo....


ne zaboravi kokice..otegne se ponekad, sta's..... :oops:


....izgleda da će potrajat', pa sam pripremio malo više....

Image

User avatar
Faust
Posts: 1162
Joined: 20/10/2005 23:38
Location: Ni pakao ni raj

Post by Faust » 04/12/2006 18:44

Ko je ovdje lud? Saff je postao glasilo IZ-a u kojem je i hafizima dopušteno da laju... Gnusno!!

User avatar
vatrogasac
Posts: 7028
Joined: 24/04/2006 21:33
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post by vatrogasac » 04/12/2006 18:46

Faust wrote: ....u kojem je i hafizima dopušteno da laju...


...hej polahko...zamal' se ne udavih.....

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Post by njonjica » 04/12/2006 18:47

vatrogasac wrote:
Faust wrote: ....u kojem je i hafizima dopušteno da laju...


...hej polahko...zamal' se ne udavih.....


polako...jel ono bjese avicena?

User avatar
vatrogasac
Posts: 7028
Joined: 24/04/2006 21:33
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post by vatrogasac » 04/12/2006 18:48

njonjica wrote:
vatrogasac wrote:
Faust wrote: ....u kojem je i hafizima dopušteno da laju...


...hej polahko...zamal' se ne udavih.....


polako...jel ono bjese avicena?

...aha... :D ...piše u profilu i starog i novog nicka....

User avatar
pitt
Posts: 27121
Joined: 03/12/2002 00:00
Location: Steelers Nation

Post by pitt » 04/12/2006 18:52

SVe bih dao da cujem Muderisovu hutbu na ovu temu :D:D

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Post by njonjica » 04/12/2006 18:52

vatrogasac wrote:
njonjica wrote:
vatrogasac wrote:
Faust wrote: ....u kojem je i hafizima dopušteno da laju...


...hej polahko...zamal' se ne udavih.....


polako...jel ono bjese avicena?

...aha... :D ...piše u profilu i starog i novog nicka....


nice :roll:

User avatar
Salko sto je u vodu skako
Posts: 4319
Joined: 10/02/2006 11:59
Location: Nemila kod Zenice

Post by Salko sto je u vodu skako » 04/12/2006 18:53

vatrogasac wrote:
njonjica wrote:Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D


...ja sjedim i čekam.... :D ...mora bit' zanimljivo....


siti su jedna mirna islamska sekta i uglavnom se prtive arapizaciji islama... :P
jel ima jos kakvih pitanja???

User avatar
vatrogasac
Posts: 7028
Joined: 24/04/2006 21:33
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post by vatrogasac » 04/12/2006 18:54

Salko sto je u vodu skako wrote:
vatrogasac wrote:
njonjica wrote:Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D


...ja sjedim i čekam.... :D ...mora bit' zanimljivo....


siti su jedna mirna islamska sekta i uglavnom se prtive arapizaciji islama... :P
jel ima jos kakvih pitanja???


...džaba ček'o.... :(

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Post by njonjica » 04/12/2006 18:54

Salko sto je u vodu skako wrote:
vatrogasac wrote:
njonjica wrote:Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D


...ja sjedim i čekam.... :D ...mora bit' zanimljivo....


siti su jedna mirna islamska sekta i uglavnom se prtive arapizaciji islama... :P
jel ima jos kakvih pitanja???


vatrogasac, zadovoljan?
mozda treba crtati, ne? :oops:

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Post by njonjica » 04/12/2006 18:55

vatrogasac wrote:
Salko sto je u vodu skako wrote:
vatrogasac wrote:
njonjica wrote:Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D


...ja sjedim i čekam.... :D ...mora bit' zanimljivo....


siti su jedna mirna islamska sekta i uglavnom se prtive arapizaciji islama... :P
jel ima jos kakvih pitanja???


...džaba ček'o.... :(


treba crtati... :oops:

User avatar
Ahmmed
Posts: 4281
Joined: 21/09/2005 22:28

Post by Ahmmed » 04/12/2006 18:57

Ukoliko sunnizam, koji osobito naglasak stavlja na neporecivu vjerodostojnost izvornom pokladu islamske vjere i tradicije, predstavlja egzoterijsku širinu par excellence islama kao takvog, tada šiitska duhovnost nije drugo doli cjelovita ezoterijska dubina islamskog učenja kao takvog.


Tobe estagfirullah :D


Pa, kako se usuđuje, ovaj Hafizović, ovako blatiti sunije, optužujući ih za egzoterijsku širinu, par excellence????


Saffovci mili, hvala Vam što nam ukazaste na objedu koju učini prof. Hafizović!!!!

Još samo da ste sirotom i neobrazovanom puku, preveli šta li to misli ovaj Rešid, sa nekakvim širinama, nekakvom egzoterijom, šta on ima tu nešto da širi i tako to????Aaaaaa, baš sam osupnut....

User avatar
Salko sto je u vodu skako
Posts: 4319
Joined: 10/02/2006 11:59
Location: Nemila kod Zenice

Post by Salko sto je u vodu skako » 04/12/2006 18:59

njonjica wrote:
vatrogasac wrote:
Salko sto je u vodu skako wrote:
vatrogasac wrote:
njonjica wrote:Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D


...ja sjedim i čekam.... :D ...mora bit' zanimljivo....


siti su jedna mirna islamska sekta i uglavnom se prtive arapizaciji islama... :P
jel ima jos kakvih pitanja???


...džaba ček'o.... :(


treba crtati... :oops:

pardon...samo sam iznio kratko misljenje onako na osnovu procitanog naslova...nisam jos sve stigo procitati...polako...imam ja i drugih obaveza... :P

User avatar
vatrogasac
Posts: 7028
Joined: 24/04/2006 21:33
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post by vatrogasac » 04/12/2006 19:00

njonjica wrote:
vatrogasac wrote:
Salko sto je u vodu skako wrote:
vatrogasac wrote:
njonjica wrote:Sad ce Salkan...on to najbolje objasni... :D


...ja sjedim i čekam.... :D ...mora bit' zanimljivo....


siti su jedna mirna islamska sekta i uglavnom se prtive arapizaciji islama... :P
jel ima jos kakvih pitanja???


...džaba ček'o.... :(


treba crtati... :oops:


....ako može jedan crtani....prije spavanja.... :sleep:

User avatar
Salko sto je u vodu skako
Posts: 4319
Joined: 10/02/2006 11:59
Location: Nemila kod Zenice

Post by Salko sto je u vodu skako » 04/12/2006 19:19

evo jedan vatrogasni crtez...

Image

User avatar
vatrogasac
Posts: 7028
Joined: 24/04/2006 21:33
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post by vatrogasac » 04/12/2006 19:21

Salko sto je u vodu skako wrote:evo jedan vatrogasni crtez...

Image


...e živ bio...ovo je već bolje....

novajlija
Posts: 41
Joined: 21/11/2006 20:09
Location: BiH

Post by novajlija » 04/12/2006 19:27

Nisam ja ni ocekivao od vas drugacije reakcije. Ali ce ipak neki medju vama ako Bog da uvidjeti neke stvari. Zato i postiram ovaj clanak i slicne njemu.

User avatar
Diwan
Posts: 5339
Joined: 12/11/2005 00:59
Been thanked: 3 times

Re: Zasto Hafizovic ne upozorava na sirenje siizma u Bosni?!

Post by Diwan » 04/12/2006 19:31

novajlija wrote:Nesuvislosti protagoniste zabludjelog siitskog ucenja

Atak na islamsko buđenje, po kojem su postali prepoznatljivi naši prostori, ovih dana doživljava svoju kulminaciju. Profesor akaida na FIN-u, iz ko zna kojeg razloga, uporno pokušava dokazati da vehabizam postoji i da je to nazadan pravac. Analizirajući njegove knjige, naš saradnik otkriva da je Hafizović, ustvari, ubačeni element u samom vrhu Islamske zajednice

Piše: Hfz. Dževad Gološ

Ono što je više puta jasno kazano i ponovljeno kao odgovor na opću antiislamsku kampanju, između ostalog je i to da islamska enciklopedija ne poznaje mezheb ili pravac koji se zove «vehabijski», u fikhskom smislu, nego poznaje hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski mezheb. Isti je slučaj kada je u pitanju akida i mnogobrojni pravci unutar islamske akide (vjerovanja), a sve to je vrlo lahko i jednostavno provjeriti onome ko pamet i oči ima, i ko čitati zna. Nažalost, i pored toga, neki ljudi iz muslimanskih intelektualnih krugova, tačnije neki profesori sa FIN-a, neshvatljivo su uporni u svojim naučno neutemeljenim pokušajima da dokažu kako tzv. vehabizam zaista postoji, i kako je to retrogradan i u svakom pogledu nazadan pravac, koji je pravo nedonošče rođeno, istina, u krilu islama.


Obmanjivač Bošnjaka


Mi smo ranije pisali i ukazivali na mnogostruke nelogičnosti i demagoško obmanjivanje naše javnosti od strane bošnjačkog akademika i dekana na FIN-u, prof. dr. Enesa Karića, u njegovim TV sesijama o tzv. vehabizmu. No, nije samo profesor Karić revnosan u tom sizifovskom poslu, već ga u stopu prati njegov kolega sa fakulteta, prof. dr. Rešid Hafizović. Doduše, ovaj profesor akide, ili dogmatike, kako on voli nazivati ''svoj'' predmet, otišao je još dalje. On je, naime, dobro upućen i u rad i kretanja svjetskih obavještajnih službi, od kojih su neke, kako nam u EUREKA stilu otkri Hafizović, direktni pokrovitelji i sponzori tzv. vehabijskog pokreta i ideologije koja u sebi nosi klicu terorizma.


Da nije žalosno bilo bi smiješno! Da te opake laži i nebuloze ne dolaze od muslimana sa akademskim zvanjem i respektabilnim referencama, barem na prvi pogled (zahiren), mi bismo to svakako ignorirali, i pridavali bi mu pažnju taman onoliko koliko i onom našem Bošnji koji je, želeći da dokaže kako dobro razumije i poznaje vjeru, u jednoj žučnoj ''teološkoj'' raspravi kazao da je i naš poslanik Muhammed, s.a.v.s., bio hanefijskog mezheba. A pošto nije tako, mi ne želimo ćutke preći preko blasfemičnih izjava i komentara dotičnog profesora, jer bi naše ćutanje u neku ruku moglo značiti i odobravanje.


U obmanjivanju Bošnjaka muslimana, ali i cjelokupne naše javnosti, profesor Hafizović koristi, po njegovom mišljenju, najjači adut u odbrani svojih tvrdnji i fiks-ideja, a to je odbrana tradicionalnog (čitaj bošnjačkog) islama od natruha nekih ''novih'' ideja i učenja koja se nikako ne uklapaju u spomenutu sintagmu. Da bi nam stvar bila kristalno jasna, i da bismo saznali na kojim talasnim dužinama plovi dr. Hafizović, i kakvu akidu i vjerovanje naučava i preferira, konsultovat ćemo ćitabe iz oblasti akide koje je on svojom rukom napisao i ponudio muslimanima Bosne kao krucijalni dokaz njegovog pripadanja, odnosno nepripadanja tradicionalnom bošnjačkom islamu. Ne samo da Hafizović ne pripada tradicionalnom islamskom pravcu, već on u svojim knjigama napada, nipodaštava i pokušava srušiti temelje ehli-sunnetskog pravca u akidi, kojem Bošnjaci pripadaju i koji slijede tačno od onog dana kada se islam i pojavio na našim prostorima. Umjesto toga on, na sva zvona, punim ustima i s potpunim ubjeđenjem pokušava muslimanima u Bosni i Hercegovini nametnuti kao ispravna i vjerodostojna, učenja i vjerovanja nekih zabludjelih sekti, oko čije zablude i hereze postoji konsenzus islamskih alima, naravno i alima Bošnjaka, što ćemo i dokazati.


Ono što je nepobitna činjenica, kada je u pitanju lik i djelo profesora Hafizovića, jeste da se zapravo radi o revnosnom protagonisti i misionaru šiizma, sekte koja je od strane tradicionalne bosanske uleme okarakterisana kao zabludjela. U citatima koje ćemo navesti iz njegovih knjiga, na kojima bi mu i najveći šiitski teolozi pozavidjeli, potvrdit ćemo gornje konstatacije.


Šiizam – vrhunac islamske duhovnostiU svojoj knjizi "Znakovi šiitske duhovnosti" Hafizović, između ostalog, o šiizmu kaže: »Ukoliko sunnizam, koji osobito naglasak stavlja na neporecivu vjerodostojnost izvornom pokladu islamske vjere i tradicije, predstavlja egzoterijsku širinu par excellence islama kao takvog, tada šiitska duhovnost nije drugo doli cjelovita ezoterijska dubina islamskog učenja kao takvog.» Zbog terminologije i vrlo teškog (crkveno-filozofskog) stila, možda mnogi čitaoci neće ni razumjeti poruku Hafizovićevih riječi, a koje su zapravo pravi atak na Allahovu Objavu kroz izmišljenu i neodrživu egzegezu njenog sadržaja koja nema apsolutno nikakvog utemeljenja u islamu. Praveći komparaciju između sunnizma (izvornog islamskog učenja) i šiizma, Hafizović nam poručuje kako zapravo šiizam predstavlja suštinu islama i kako je on izraz nepatvorene i autentične islamske duhovnosti, dok je sunnizam tek puka forma, harf ili slovo Objave.Zatim, govoreći o toj šiitskoj duhovnosti, on u nastavku svog pamfleta o islamskom vjerovanju kaže da ta duhovnost ''raste na plodnom tlu autentične Riječi Božije i riječi i djela Poslanika islama''. (str. 9) Zar je moguće da čovjek koji je musliman i koji slovi kao vrsni poznavalac islamske akide na ovakav način izvrgava ruglu posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i njegove časne ashabe? Kako to? Pa tako što ne postoji niti jedan vjerodostojan hadis od Muhammeda, s.a.v.s., o tome što nam priča Hafizović, i što su svi ashabi bili sunnije, a ne nikakve šiije. I ako je tako, onda su oni po Hafizoviću bili obični formalisti koji uopće nisu poznavali suštinu islamskog učenja, koje će tek mnogo stoljeća kasnije ''otkriti'' šiitski učenjaci i teolozi.Naime, iole upućenijim muslimanima poznat je nastanak i geneza šiizma. Poznate su četiri velike etape šiitskog učenja: prva etapa predstavlja vrijeme šiitskih imama, druga predstavlja razdoblje od njihovog teologa Kulejnija do Nasiruddina Tusija (umro 1273.) kada su nastale šiitske zbirke ''hadisa'' i napisani posebni tefsiri Kur'ana na temelju šiitskih dogmi. Treća etapa je razdoblje od Nasiruddina Tusija do Safavidske dinastije u Iranu, i četvrta, od Safavida koji su silom nametnuli šiizam u do tada čisti sunnijski Iran, pa do naših dana.Po Hafizoviću su, dakle, perzijski filozofi ti koji su otkrili dublja značenja islama, i istinsku duhovnost koju su kasnije sabrali i valorizirali u šiitskim djelima. I on, zapravo, kada govori o tradicionalnom islamu misli na šiizam. Govoreći o šiitskoj tradiciji u svojoj knjizi Musliman u dijalogu s drugim i sa sobom, Hafizović kaže: »Muslimanske šiije, s druge strane, čine petinu ukupnog muslimanskog populusa, baš onu petinu koja je snagom svog prenabujalog duhovnog genija, oplemenjenog idejom islama, u najvećem mogućem procentu konstituirala tradiciju mišljenja kod muslimana u svim ključnim poljima uozbiljenja muslimanskog mislećeg duha i napisala najljepšu literaturu iz povijesti muslimanskog interpretativnog duha, literaturu bez koje bi muslimanski misleći duh danas bio nedopustivo reduciran i bezprimjerno siromašan i kržljav.» (119) »Šiitska duhovnost je u svojoj raskošnoj i razuđenoj literaturi, duhovnoj kulturi i tradiciji ustrajno promicala jedno sasvim duhovno kraljevstvo i duhovna vlast imameta koja nadire iz najsvjetlosnijih dubina kur'anskog teksta...» (122)Iz ovih citata jasno možemo zaključiti da duhovnost poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i njegovih ashaba, prvih generacija muslimana, a naposljetku i duhovnost bosanskih muslimana, u proteklom vremenu nije bila ispravna, već ''siromašna'', ''reducirana'' i ''kržljava'', jer u svom vjerovanju nisu imali primjesa šiizma.


Vrijeđanje ashaba


Valjda se zbog toga ovaj misionar šiitske zablude i drznuo da vrijeđa ashabe Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pripadnike najbolje generacije do Sudnjega dana. Evo šta je on iz svog šiizmom zatrovanog srca prenio na papir i kazao o Muaviji, r.a., ashabu koji je, između ostalog, bio pisar Objave sa najdužim stažem: “A to opet u krajnjoj analizi, valjda treba značiti da sve to skupa nije drugo doli opožnjeli ili još potpuno neishlapljeli inkvizitorski eho muavijsko-jezidovskog lova na šiijske muslimane, ...lova koji već stoljećima traje unutar muslimanske povijesti....” (Musliman u dijalogu, 120.) Pogledajte kako ovog časnog ashaba Allahovog Poslanika, ovaj doktor šiizma naziva “inkvizitorom” i “lovcem’’. Zar to nije otvoreno vrijeđanje i izraz mržnje i prezira prema ashabima?Da bi nam bila jasnija veličina Hafizovićevog grijeha, spomenut ćemo govor učenjaka ehli-sunneta sa naših prostora o ashabima.


“Ponos naših prostora i prvak naše uleme”, kako ga je opisao Mehmed ef. Handžić, Hasan Kafija Pruščak u svom djelu Svjetlost istinske spoznaje, koje je komentar najpoznatijeg djela iz islamske akide Tahavijska poslanica, govoreći o ashabima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kaže: ”Istinu je rekao Ibn Mesud hvaleći ih riječima: 'Zaista je Allah, dž.š., pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammeda, s.a.v.s., najbolje od srca ljudi, te ga je Sebi odabrao. Zatim je pogledao u srca ostalih ljudi nakon srca Poslanika, s.a.v.s., i vidio da su najbolja srca, poslije njegovog, srca njegovih ashaba te ih učinio vezirima Svog Poslanika, s.a.v.s., koji su se borili za njegovu vjeru.' Zatim je rekao: 'Zato smo dužni voljeti ih i slijediti njihov put.' Ima li iko da je u većoj zabludi od onoga koji u svojim grudima nosi mržnju prema najodabranijim vjernicima i prvacima među Allahovim evlijama, nakon Poslanika, s.a.v.s.?'' (str. 263.)A onda je, nakon što je spomenuo vrijednost četverice pravednih halifa, rekao: ”Zatim, prvi vladar muslimana je Muavija, r.a., i on je najbolji vladar, jer je bio istinski imam kojem je Hasan, sin Alije, r.a., predao vodstvo, nakon što su mu Iračani bili dali prisegu šest mjeseci nakon smrti njegovog oca. On je poslije toga dobrovoljno predao vlast Muaviji i dao mu prisegu na vjernost.'' (str. 269.)Pored toga, Hafizović u svojim (ne)djelima tako lahko vrijeđa i omalovažava i osmanske sultane i najvećeg vjerskog autoriteta u tom periodu ''šejhul-islama''. (Musliman u dijalogu, 116.-120.)

O šiitskim zabludama pisali su mnogi bošnjački alimi i autoriteti poput gore spomenutog velikana Hasana Kafije, zatim Muhameda b. Pir Bergivije (jedno od njegovih djela iz akide preveo je mr. Muharem Omerdić 1985.), Mehmeda ef. Handžića i mnogih drugih, i onaj ko želi da se upozna sa šiitskim učenjem, neka se vrati na djela ovih bošnjačkih alima.Navjestitelj dvanaestog imamaMi ćemo se ovdje ipak zadržati na glavnoj tački i dogmi šiitskog učenja -imametu, i ukratko se osvrnuti na šiitsko vjerovanje u dolazak dvanaestog imama ili Mehdija i njegovu osnovnu ulogu. Hafizović za tu šiitsku dogmu tvrdi da je to ''duhovno kraljevstvo i duhovna vlast koja nadire iz najsvjetlosnijih dubina kur'anskog teksta''. A za šiitske imame, općenito, tvrdi da su ''duhovne vođe koji se unutar zajednice vjernih najizravnije skrbe za prenošenje duhovnog poklada Božanske Objave i poslaničke Predaje, za njegovo pravodobno i pravovjerno tumačenje i naučavanje''. (Šiizam i sufizam, str. 24.)A evo šta o ''pravovjernom'' tumačenju vjere i pravoj ulogi dvanaestog imama kaže jedan od najpoznatijih šiitskih teologa El-Medžlisi u svom djelu Biharul-Envar: ''Tada će se okupiti šiije iz svih krajeva Zemlje. Glasnik sa neba će dozivati da je istina sa Alijom i njegovim sljedbenicima, a glasnik sa Zemlje će dozivati da je istina sa Usmanom ibn Affanom. Allah će učvrstiti istinu, a oni koji su na neistini, sumnjat će. Al-Qa’im će se pojaviti na dan Nejruza. Kaže Ebu Abdullah, a.s.: ‘To je dan od naših dana. Vi ste ga zaboravili, a Perzijanci su ga sačuvali.’Mehdi će ubijati potomke Husejnovih ubica. Počet će za sinovima Šejbe. Odsjeći će im ruke zato što su oni kradljivci Bejtullaha. Kada se Al-Qa’im pojavi, Humejra (Aiša, r.a.) će biti proživljena. On će je izbičevati i osvetit će se za Muhammedovu kćerku Fatimu, a.s. Izbičevat će je zbog potvore majke Ibrahimove. To bičevanje je odgođeno zbog toga što je Muhammed, s.a.v.s., poslat kao milost, a Al-Qa’im je poslat kao osveta (niqmet). Mehdi će biti žestok za Arape. Al-Qa’im će porušiti Al-Mesdžidul-Haram i sravnit će ga do temelja. I porušit će džamiju Alahova Poslanika, s.a.v.s., do temelja i vratit će kuću na njeno mjesto i postaviti je na njenim temeljima.Kuda god bude prolazio, rušit će džamije. Al-Qa’im će suditi po sudu Davudove porodice. Al-Qa’im će doći sa novom vjerom, novim sunnetom i novim sudstvom. Bit će žestok za Arape. I jedini njegov posao bit će ubijanje. Ubijat će Kurejševiće 500 po 500…
Tako će ih silnički ubijati da će mnogi ljudi povikati: ‘Ovaj nije od Muhammedove porodice. Da je od Muhammedove porodice, smilovao bi se.’ Prvo sa čim će početi Al-Qa’im je izbacivanje iz džamije Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Ebu Bekra i Omera koji će biti vlažni. Spalit će ih i prepustiti ih vjetru, a zatim će srušiti džamiju Allahovog Poslanika, s.a.v.s.” (Biharul-Envar, tom 52.)Sad nam je jasno zašto je Hafizović onako ostrašćeno, pun mržnje i bijesa govorio za Oslobođenje o tzv. vehabijama, tj. sunnijama, i zašto javnost huška i poziva na njihov linč. Očito je da je on sebi dodijelio ulogu navjestitelja dvanaestog šiitskog imama. Gluho i daleko bilo!Zbog svega toga poručujemo profesoru Hafizoviću da se ne predstavlja lažno, i da se ne krije iza tradicionalnog ili izvornog islama, i da ne obmanjuje naš narod, jer nisu Bošnjaci toliko glupi koliko ih Hafizović smatra glupima i nepismenima. I nadamo se da će konačno shvatiti da su njegovi pokušaji da odbrani svoju doktrinu i da je predstavi kao izvorni islam, toliko slabi da najviše liče paučini – ‘’a zaista je paukova kuća najslabija kuća’’.

http://www.saff.ba (decembar 2006)Koja ste vi mraka VEHABIJE, da nema vece na ovoj zemaljskoj kugli - sad ste nasli uvoditi i sije, kao elemenat, protunapada na ostale koj su protiv vas, da malo zamaglite oci i sklonite u stranu vasa buncanja i vas terorizam i to sve preko Hafizovica i njegovog teksta, kako bi Hafizovic ispao jedini krivac za sve sto se desava u zemlji i svijetu u vezi Islama. Sad se tek vidi tko ste i sta ste - istinski neprijatelji Islama, koji samo neprijateljstvo i smutnju siju na zemlji. Pa tko drugi, nego neprijatelji Islama, ne zavadi sije i sunije u Iraku.

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Post by njonjica » 04/12/2006 19:48

vatrogasac wrote:
....ako može jedan crtani....prije spavanja.... :sleep:


Naravno...
Image.......
Image :-D
Image
Image :)

Sweet dreams...

Post Reply