Za predane Allahu dž.š.

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2651 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2652 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

Image
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2653 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

User avatar
Mirzareli
Posts: 851
Joined: 18/03/2013 20:34

#2654 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by Mirzareli »

Reci: 'O robovi Moji, koji ste u grijesima pretjerivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.' ( Ez-Zumer ,53)
User avatar
Mirzareli
Posts: 851
Joined: 18/03/2013 20:34

#2655 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by Mirzareli »

Reci: "On je Allah - Jedan!
Allah je Utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije,
i niko Mu ravan nije!
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2656 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2657 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

Odakle potiče ime mjeseca Ramazan/Ramadan?
Riječ Ramadān (رمضان) potiče od riječi Ramad (رمض) a doslovno znači "gorjeti".
إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها با الأعمال الصالحة
Imam Qurtubi رحمه الله je rekao:
"Nazvan je Ramadānom jer spaljuje grijehe ljudi (njihovim) dobrim djelima."
[Tefsiir el-Qurtubi, tom 2., str. 271.]
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2658 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2659 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

Image
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2660 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

▪️Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “ Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori: “Reci: ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHIBBUL-'AFWE, FA'FU ANNI! “Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji praštaš i voliš oprost, pa mi oprosti. ”
(Tirmizi, Ibnu Madže, hadis sahih, Silsiletu Sahihe 3337, Albani)
▪️Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.” (Buhari)
Image
User avatar
MujkicHaris
Posts: 1322
Joined: 02/10/2010 08:34
Location: Sarajevo

#2661 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by MujkicHaris »

"A na Dan kad se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kad se meleki sigurno spuste,

tog dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan dan za nevjernike.

Na Dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: 'Kamo sreće da sam se uz Poslanika pravog puta držao,

kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo,

on me je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!' - a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu."


(Al-Furqan, 25-29)
User avatar
MujkicHaris
Posts: 1322
Joined: 02/10/2010 08:34
Location: Sarajevo

#2663 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by MujkicHaris »

"A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u džennet biti povedeni, i kad do njega dođu, - a kapije njegove već širom otvorene -, čuvari njegovi će im reći: 'Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!'

I oni će reći: 'Hvala Allahu, koji nam je obećanje Svoje ispunio i u džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo!' Divne li nagrade onima koji su se trudili!

I vidjećeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima će se po pravdi presuditi i reći će se:
'Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!'"


(Az-Zumar, 73-75)
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2665 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2666 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2667 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡
Donosite salavate na onoga kome je hrlilo stablo, i u čijim rukama su kamenčići činili tesbih, i kome je kamen nazivao selam, i na čiji znak se mjesec raspolutio, i zbog čijih riječi je plakala i jecala palma (na koju se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naslanjao), i koga je Allah, na nebesima, doveo do Sidretul-munteha, i čije je srce očistio i okrenuo ga u namazu prema Kibli koju je on želio.
User avatar
Nepenthe11
Posts: 471
Joined: 10/10/2020 18:59

#2668 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by Nepenthe11 »

Jel Allah muško ili žensko?
junuzba
Posts: 1
Joined: 18/03/2019 23:34

#2669 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by junuzba »

Nepenthe11 wrote: 12/05/2023 03:59 Jel Allah muško ili žensko?
Odlično pitanje...pokušati ću odgovoriti iako nisam vjerski službenik ali sam na isto i druga pitanja prije mnogo godina dobio zadovoljavajuće odgovore (jel, ukoliko je čovjek iskren prema sebi i zaista želi odgovore).

Prije svega, moramo zapamtiti da je Allah Uzvišeni beskonačan. On je jedan i jedinstven. Dakle, pojmovi jednine ili množine i muškog ili ženskog roda su za Njega irelevantni jer On nije podložan ni broju ni rodu. Drugim riječima, pošto je On samo jedan i jedinstven, za njega ne postoji množina. Slično, za Njega nema roda. Koncepti jednine ili množine i muškog ili ženskog roda su primjenjivi samo na Njegove konačne kreacije. Sada naši konačni ljudski jezici imaju samo riječi za konačne stvari koje znamo, ali ne i odgovarajuću terminologiju za našeg Beskonačnog, Jednog i Jedinstvenog Kreatora.

Kao što ti je poznato, zamjenice koje se koriste u ljudskim jezicima osmišljene su da označe rod subjekta zamjenice, kao i njegov broj (jednina ili množina). Međutim, budući da je Allah beskonačan, broj i rod su za Njega nebitni i neprimjenjivi. Iz istog razloga, broj i rod zamjenica također postaju nebitni i besmisleni za Allaha SWT.

Dakle, zaista nije važno koja se zamjenica koristi. Rekavši to, također moramo imati na umu da ne možemo uzeti slobodu da koristimo zamjenice koje želimo za Allaha SWT. Samo je na Allahu dž.š. da odabere zamjenice koje će koristiti za Sebe iz naših konačnih jezika. Na osnovu upotrebe u Kur-anu, otkrivamo da su Allahove sklonosti sljedeće:

Kada govori o Njegovoj milosti, dobroti i ličnim odnosima i bliskosti sa ljudima, Allah dž.š. se opredjeljuje za ‘ja’, ‘ja’ i ‘moj’.
Kada govori o Njegovoj moći, autoritetu, suverenitetu i velikodušnosti nad stvarima univerzuma i nad onima koji se odmetnu od Njegovih puteva, Allah radije koristi kraljevske 'Mi' i 'Nas'.

I ono što si postavio pitanje, kada govori o sebi u trećem licu, radije koristi 'On', 'On' i 'Now'.

Prvo, znamo da je Uzvišeni Allah je transcendentan izvan svake sličnosti sa stvaranjem. “Nema ništa slično Njemu” (Kuran, 42.11)
Zatim, “I ne postoji niko uporediv sa Njim.” [Kuran, 112.4] dakle, Allah je transcendentan izvan roda - i mi ne mislimo na Uzvišenog Allaha u bilo kojem ljudskom smislu. Umjesto toga, kao što Gazalija i drugi zaključuju rasprave da “Sve što vam pada na pamet, Allah je potpuno različit od toga”.

BITNO je napomenuti, radi pojašnjenja, Kur'an je objavljen na arapskom jeziku da bi ga razumjeli.
U arapskom jeziku, muške zamjenice se također koriste u generičkom smislu. Ove zamjenice (poput “On” „huve“ ili هو) se ne odnose na rod. Umjesto toga, oni ukazuju na Allaha, Vječnog, Apsolutnog, Nezavisnog, Jednog kojeg karakteriziraju svi atributi savršenstva.
Stoga, dobro „lingvističko“ znanje arapskog može osigurati dobro razumijevanje vjerskih uvjerenja gdje je korist velika. To je zato što je za većinu muslimana koji su skrenuli s pravog puta i udaljili se od pravog razumijevanja, ono što ih je navelo da zalutaju i idu protiv onoga što nalaže razlog je njihovo slabo (poimanje) razumijevanje ovog plemenitog jezika kojim se obraća cijelom čovječanstvu, a konačna sudbina osobe, bilo u džennetu/raju ili džehenemu/paklu, povezana je sa razumijevanjem arapskog jezika.

Mimo jezika, možda je dobro napomenuti i da je jedan od osnovnih principa komunikacije da se o svemu govori na način da se istakne i razlikuje njegov rod. Ovo je drevni fenomen u ljudskim jezicima, ali postoje neke stvari koje nemaju nikakve veze sa pravim rodom, kao što je slučaj s neživim objektima kao što su kamenje i planine, te pojmovima kao što su pravda i velikodušnost, itd. U ovim slučajevima, muškost i ženstvenost nisu primjenjive u pravom smislu ove dvije riječi. Čini se da je to razlog zašto neki jezici dijele imenice u tri kategorije: muški, ženski rod i treću kategoriju koja se u indoevropskim jezicima naziva srednje; ovo se odnosi na ono što nije ni muško ni žensko.
Ali nemaju svi ljudski jezici ovu kategoriju. Npr. semitski jezici dijele imenice treće kategorije, koja je srednjeg roda, između prve dvije kategorije. Dakle, sve su imenice u ovim jezicima ili muškog ili ženskog roda. Koliko mi je poznato, to je slučaj i u francuskom jeziku, u kojem sve imenice mogu biti samo muškog ili ženskog roda. Engleski se po tom pitanju razlikuje od francuskog. Znamo da je podjela stvari na muški i ženski rod – čak i u slučaju onoga što se zaista ne može opisati kao takvo – karakteristika većine jezika, posebno živih jezika koji se sada govore, a to nije nešto što je jedinstveno za arapski . Dakle, sada znate da ako je moguće bilo šta opisati kao muško ili žensko, kada se ne može opisati kao takvo u bilo kom pravom smislu, onda bi jezik možda radije govorio o nečemu u muškom rodu, jer je to lakše i je osnovni princip; nema potrebe za dodavanjem bilo kakvog specifičnog markera [kao što je dodatno slovo ili slog za označavanje ženskog roda], jer ženski rod potiče od muškog roda. Međutim, želim da istaknem da se Allah, dž.š., ne može opisati kao muško ili žensko u bilo kojem pravom smislu; nego je to (upotreba zamjenice muškog roda) neophodno u svrhu komunikacije na ljudskim jezicima i onoga što je ljudima potrebno u prenošenju ideja o Allahu. Sve što je muško ili žensko je nešto što je stvoreno i Allah, dž.š., je Stvoritelj muškog i ženskog.
“I da On (Allah) stvara parove, muško i žensko” En-Nedžm 53:45.
Dakle, jasno je da je upotreba muške zamjenice za Boga samo zbog jezičkih pravila. Časni Kur'an je objavljen na jeziku običnih ljudi. Pravila arapskog jezika treba uzeti u obzir u Kur'anu. Na primjer, na arapskom, mjesec, knjiga, olovka su virtuelni muški, a neke riječi poput škola, nebo, sunce su virtuelne ženske. Dakle, upotreba muške zamjenice za Allaha i Rahmana je samo zbog lingvističkih pravila na arapskom.

Ako je neznanje i osjećaj neadekvatnosti dostigao nivo upoređivanja Allaha sa Njegovim stvorenjem, pa čak i sa ženkim rodom Njegovog stvorenja, ovo je stanje kojeg čak ni neuki Arapi u svom obožavanju idola nisu dostigli, jer su znali da je Allah, dž.š. Stvoritelj i Opskrbitelj, bio je daleko veći od tih idola i nije doličilo da On bude poput njih, ne priliči.

Nadam se da sam odgovorio na tvoje pitanje i završio bih sa rječima iz Kur'ana sure Saffat 37:180 ajet „Slavljen neka je tvoj Gospodar, Gospodar časti i moći! (On je slobodan) od onoga što Mu pripisuju!”
User avatar
sufitemsi
Posts: 88
Joined: 12/06/2021 20:06
Contact:

#2670 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by sufitemsi »

ELECTRIC CLOUDS wrote: 27/04/2023 22:04 ♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

:thumbup: :bih:
Last edited by sufitemsi on 20/05/2023 14:24, edited 1 time in total.
User avatar
sufitemsi
Posts: 88
Joined: 12/06/2021 20:06
Contact:

#2671 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by sufitemsi »

ELECTRIC CLOUDS wrote: 05/05/2023 00:59 ♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

:thumbup: :bih:
Last edited by sufitemsi on 20/05/2023 14:22, edited 1 time in total.
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2672 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡
User avatar
sufitemsi
Posts: 88
Joined: 12/06/2021 20:06
Contact:

#2673 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by sufitemsi »

ELECTRIC CLOUDS wrote: 20/05/2023 02:00 ♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡
:thumbup: :bih:
User avatar
MujkicHaris
Posts: 1322
Joined: 02/10/2010 08:34
Location: Sarajevo

#2674 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by MujkicHaris »

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: Ko kaže u toku jednog dana sto puta:
SubhanAllahi ve bi hamdihi (Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.
(Buhari)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru:
SubhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi-l-’azim (Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah, neka je slavljen Allah Veličanstveni).
(Muslim)
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 277
Joined: 06/12/2016 19:56

#2675 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli ala nebijjina Muhammedin we ala ālihi we sahbihi we sellim ♡

RABBI-ŠRAH LI SADRI WE JESSIR LI EMRI WAHLUL ‘UKDETEN MIN LISANI JEFKAHU KAWLI.
Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj, i odriješi uzao sa jezika mog da bi razumjeli govor moj.
(Ta-Ha,25-28)

Image
Post Reply