Za predane Allahu dž.š.

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

User avatar
zulfikkar
Posts: 271
Joined: 05/04/2008 11:29
Location: Bistrik

#2601 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by zulfikkar »

Kada se petkom uslišava dova?

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o vrlinama petka, dana u kojem se obavlja džuma-namaz, rekao: “U njemu se nalazi jedan čas, neće se desiti da u tom času Allahov rob, musliman, dok klanjajući moli, zatraži nešto od Allaha a da mu Allah to ne podari.” Pri tome je Allahov Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, svojom rukom išaretio ukazujući na kratkoću tog časa. (El-Buhari, br. 935)

Za oba mišljenja navode se dokazi u sunnetu i svako od njih odabrala je skupina istaknutih učenjaka. Dokaz za prvo mišljenje jeste hadis koji prenosi Ebu Musa el-Ešari, radijallahu anhu, u kojem navodi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da o tom vremenu kaže: “To je vrijeme nakon što imam sjedne (na minber) pa sve dok se namaz ne završi.” (Muslim, br. 853) Ovo mišljenje odabrali su brojni učenjaci od kojih su El-Bejheki, Ibnul-Arebi, El-Kurtubi i En-Nevevi. (En-Nevevi, El-Medžmu, 4/541, i Ibnul-Hadžer, Fethul-Bari, 2/421)

Dokaz za drugo mišljenje jeste hadis Džabira, radijallahu anhu, u kojem se navodi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dan džuma-namaza (petak) ima dvanaest sati, i nema nijednog muslimana koji će (u vremenu uslišenja dove) tražiti nešto od Allaha a da mu Allah to neće uslišati. To vrijeme tražite u zadnjem satu nakon ikindija-namaza.” (Bilježe Ebu Davud, br. 1048, i En-Nesai, br. 1389, a hadis je vjerodostojan po ocjeni En-Nevevija i Albanija) Ovo mišljenje zastupaju brojni učenjaci na čijem je čelu poznati ashab Abdullah b. Selam, radijallahu anhu. Ibn Hadžer kaže: “Drugi su preferirali mišljenje Abdullaha b. Selama, a Et-Tirmizi prenosi od Ahmeda da je rekao: ‘Najviše hadisa na to ukazuje.’ Ibn Abdul-Berr veli: ‘To je najjače mišljenje o ovom pitanju.’ Seid b. Mensur vjerodostojnim senedom prenosi od Ebu Seleme b. Abdurrahmana da se jednom prilikom skupina ashaba sastala te su se prisjećali tog vremena na dan džume, u kojem se dova uslišava, a zatim su, prije nego što su se razišli, složili se da je to zadnji sat tog dana. To mišljenje preferirali su mnogi imami, poput Ahmeda i Ishaka.” (Fethul-Bari, 2/421)
lavi
Posts: 3
Joined: 08/06/2021 22:55

#2602 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by lavi »

Image
da mi je neko rekao da će na klixu biti muslimana ne bih mu vjerovao
User avatar
zulfikkar
Posts: 271
Joined: 05/04/2008 11:29
Location: Bistrik

#2603 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by zulfikkar »

💚 Allahumme salli ala nebijjina Muhammedin we ala ālihi we sahbihi we sellim 🕋

User avatar
Mirzareli
Posts: 773
Joined: 18/03/2013 20:34

#2604 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by Mirzareli »

"Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum - da biste bili zahvalni." (En-Nahl 78)
User avatar
zulfikkar
Posts: 271
Joined: 05/04/2008 11:29
Location: Bistrik

#2605 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by zulfikkar »

Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein

Islam je urođena vjera / FITRA

Fitra je nazvana vjerom jer je u njoj Allah ljude stvorio. Postoji više shvatanja ovog
termina. Neki tvrde da je to prirodna vjera u kojoj se svako dijete rađa; ako ono umre prije
punoljetnosti, bilo musliman ili ne, ulazi u Džennet. Drugi tvrde da se fitra odnosi samo na
muslimane; kada bi se ona odnosila i na druge, onda niko od njih ne bi bio nevjernik. Neki,
pak, smatraju da termin fitra znači stvaranje. Svako dijete biva stvoreno, a opredjeljuje se
svojim punoljetstvom i zrelošću. Kurtubi kaže da se uspoređivanjem ljudi sa životinjama u
hadisu "Svako se dijete rađa čiste vjere (u urođenoj čistoj vjeri islamu) pa njegovi roditelji
učine da ono postane jevrej, kršćanin ili vatropoklonik. Tako i mladunče životinje dođe
na svijet potpunog tijela. Primjećujete li vi kod njega neki nedostatak?", željelo istaknuti
kako se ljudi rađaju potpuni, bez nedostataka, pa onda prihvataju vjeru, ili obrnuto, kao što
mladunče životinje dođe na ovaj svijet potpuno, a poslije mu odsijeku uho ili dio uha, otkinu
rog i sl. Ibn Abdu-l-Berr smatra da je ovo najispravnije mišljenje. Nemoguće je da fitra
označava islam, kako kaže Ibn Šihab, jer se islam i iman potvrđuju jezikom, vjeruje se srcem,
a u praksu provode pomoću organa, a to je, ipak, iluzorno tražiti od djece. Pojašnjenje je
u onome što prenosi imam Ahmed od Džabira ibn Abdullaha, da je Allahov Poslanik,
a.s., rekao:
"Svaka osoba se rodi u pravoj vjeri, dok se o sebi ne izjasni svojim jezikom, pa
kada se o njemu izjasni njegov jezik, bude ili zahvalan (šakir) ili nezahvalan (kefur), pa
ga roditelji učine židovom ili kršćaninom."
(Ahmed b. Hanbel, El-Musned, Darul-hadis,
Kairo, 11/547, hadisi br.: 14741, 7181, 7781, 7698, 9077, 9288.)
User avatar
MujkicHaris
Posts: 1171
Joined: 02/10/2010 08:34
Location: Sarajevo

#2606 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by MujkicHaris »

„Allah je – nema boga osim Njega - Živi i Vječni!
Ne obuzima Ga ni drijemež ni san!
Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji!
Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!
On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi.
Moć (Kursija) Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo;
On je Svevišnji, Veličanstveni!"
(Al-Baqara, 255.)
User avatar
Mirzareli
Posts: 773
Joined: 18/03/2013 20:34

#2607 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by Mirzareli »

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Reci: “On je Allah – Jedan!
Allah je Utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije,
i niko Mu ravan nije!” (Ihlas)
User avatar
Mirzareli
Posts: 773
Joined: 18/03/2013 20:34

#2608 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by Mirzareli »

"Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!"
User avatar
zulfikkar
Posts: 271
Joined: 05/04/2008 11:29
Location: Bistrik

#2609 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by zulfikkar »

User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 223
Joined: 06/12/2016 19:56

#2610 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein

Image
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 223
Joined: 06/12/2016 19:56

#2611 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli ala nebijjina Muhammedin we ala ālihi we sahbihi we sellim 💚

Prenosi Ebu Mes'ud da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Ko prouči zadnja dva ajeta sure El-Bekare, bit će mu dovoljna." Buhari

User avatar
MujkicHaris
Posts: 1171
Joined: 02/10/2010 08:34
Location: Sarajevo

#2612 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by MujkicHaris »

"Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi – bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid."
(An-Nur, 43.)
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 223
Joined: 06/12/2016 19:56

#2613 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein

User avatar
Mirzareli
Posts: 773
Joined: 18/03/2013 20:34

#2614 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by Mirzareli »

"Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!"
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 223
Joined: 06/12/2016 19:56

#2615 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡
Image
Post Reply