Bivši načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

User avatar
pici
Posts: 33112
Joined: 19/07/2007 23:17
Location: zbrinut u kupleraju...

#1176 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by pici » 21/03/2020 16:43

dzeneral koji je na poljinama zavalio brigadu ljudi... ta ce korona


User avatar
Crvene_brigade
Posts: 724
Joined: 19/10/2014 21:31

#1177 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by Crvene_brigade » 21/03/2020 18:33

pici wrote:
21/03/2020 16:43
dzeneral koji je na poljinama zavalio brigadu ljudi... ta ce korona
kosovac i lopov ajnadzic je korumpirana kukavica koji je uvijek druge gurao u smrt i belaje.ni danas se bitanga ajnadzic nije pojavio na sastanku civilne zastite,iako mu je to duznost i obaveza.

“Na poziv ministrice komunalne privrede i infrastrukture KS Nihade Glamoč danas je održan sastanak sa svim komandantima Općinskih štabova civilne zaštite u Kantonu Sarajevo. Kako su komandanti štabova općinski načelnici, sastanku su prisustvovali načelnici svih općina u Kantonu Sarajevo, te predstavnik načelnika Općine Centar, Nedžada Ajnadžića.”

preuzeto sa: http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=9510

kosponovodjeluje
Posts: 499
Joined: 17/09/2016 19:05

#1178 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by kosponovodjeluje » 30/03/2020 23:56

PREVARA I JEFTINA KOS PROPAGANDA: Ajnadžić bez trunke odgovornosti i stida umjesto najavljenog sanitetskog vozila poklonio teretni kombi Sebiji Izetbegović

Image
Ajnadžić: Poltron i prevarant veći od deset drugih

U toku nezabilježene pandemije koronavirusa beskrupolozni Nedžad Ajnadžić pred kamerama poklanja lažno sanitetsko vozilo KCUS-u.

Image

Svaki drugi komentar na ovu očiglednu Ajnadžićevu prevaru i glupost je suvišan.

https://www.klix.ba/vijesti/bih/poklon- ... /200330143
Last edited by kosponovodjeluje on 31/03/2020 00:08, edited 4 times in total.

User avatar
L3D3NA
Posts: 523
Joined: 21/11/2019 22:27

#1179 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by L3D3NA » 31/03/2020 00:03

pici wrote:
21/03/2020 16:43
dzeneral koji je na poljinama zavalio brigadu ljudi... ta ce korona
izvor :D

User avatar
pici
Posts: 33112
Joined: 19/07/2007 23:17
Location: zbrinut u kupleraju...

#1180 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by pici » 31/03/2020 00:08

L3D3NA wrote:
31/03/2020 00:03
pici wrote:
21/03/2020 16:43
dzeneral koji je na poljinama zavalio brigadu ljudi... ta ce korona
izvor :D
imas na temi deblokada sarajeva, izvjestaj jove divljaka na napad na poljine u ljeto 92. gdje je u komandnom stabu bio dzeneral ajnadzic... jovo ih je popljuvo i trazio odgovornost... niko nije bio sankcionisan... dzeneral se napravio mutav... ima izvjestaj, mrsko mi ga traziti.

User avatar
L3D3NA
Posts: 523
Joined: 21/11/2019 22:27

#1181 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by L3D3NA » 31/03/2020 00:17

pici wrote:
31/03/2020 00:08
L3D3NA wrote:
31/03/2020 00:03
pici wrote:
21/03/2020 16:43
dzeneral koji je na poljinama zavalio brigadu ljudi... ta ce korona
izvor :D
imas na temi deblokada sarajeva, izvjestaj jove divljaka na napad na poljine u ljeto 92. gdje je u komandnom stabu bio dzeneral ajnadzic... jovo ih je popljuvo i trazio odgovornost... niko nije bio sankcionisan... dzeneral se napravio mutav... ima izvjestaj, mrsko mi ga traziti.
Jah Divjak,
hvala,
Ja sam makla politiku iz svog života ima evo 20god jer je fuj, truješ se i nerviraš, a sve isto,
u ovo vrijeme stresno mi ionako svejedno, pa odoh tražiti
još uvijek ne mogu da vjerujem da su baš svi u vrhu od zla oca i gore matere, jebemu, za koga ljudi ovdje glasaju, tko ovdje glasa

User avatar
pici
Posts: 33112
Joined: 19/07/2007 23:17
Location: zbrinut u kupleraju...

#1182 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by pici » 31/03/2020 00:47

L3D3NA wrote:
31/03/2020 00:17
pici wrote:
31/03/2020 00:08
L3D3NA wrote:
31/03/2020 00:03


izvor :D
imas na temi deblokada sarajeva, izvjestaj jove divljaka na napad na poljine u ljeto 92. gdje je u komandnom stabu bio dzeneral ajnadzic... jovo ih je popljuvo i trazio odgovornost... niko nije bio sankcionisan... dzeneral se napravio mutav... ima izvjestaj, mrsko mi ga traziti.
Jah Divjak,
hvala,
Ja sam makla politiku iz svog života ima evo 20god jer je fuj, truješ se i nerviraš, a sve isto,
u ovo vrijeme stresno mi ionako svejedno, pa odoh tražiti
još uvijek ne mogu da vjerujem da su baš svi u vrhu od zla oca i gore matere, jebemu, za koga ljudi ovdje glasaju, tko ovdje glasa
* Analiza avgustovske akcije za proboj nedvosmisleno ukazuje na bitne elemente, koji su doprinijeli neuspjehu, a to su po mom mišljenju: odsustvo želje državnog rukovodstva za izvršenje deblokade grada.

* Mnogi komandanti su smatrali jedinice svojom privatnom svojinom tvrdeći kako ih država nije naoružala niti materijalno opremila, nego da oni idu u rat sa puškama koje su vojnici sami kupili.

* Nakon neuspjeha, hibridni i samoproglašeni stručnjaci, sa kaubojski okačenim pištoljčinama parolaški su mudrovali. Ovo nisu kompjutorske «ratne igre», ovde se radi o životima boraca.

5. avgust 1992.

Već sa ukrupnjavanjem jedinica TO, krajem juna u Sarajevu se planiraju i organizuju napadna borbena dejstva radi deblokade grada ili, u najboljem slučaju, da se proširi kružna linija odbrane. Rezultati i uspesi u borbama za Pofaliće i Mojmilovo brdo, te delimični uspesi u napadu na Malu kulu, na Grdonju, te Čolinu kapu u toku juna inicirali su Regionalni Štab TO i Operativnu grupu (OG-2) da planiraju složenija borbena dejstva.

Ova zabeleška je sačinjena na osnovu kazivanja komandanta Operativne grupe 2 (OG-2) pukovnika u penziji Muje Kafedžića. U GŠTO o planu deblokade Sarajeva na pravcu Poljine-Vogošća - mi, ili možda samo ja (?!), nismo imali informaciju. Njegov pismeni izveštaj, u izvornom obliku, glasi:

„Načelnik Glavnog štaba Sefer Halilović pozvao me na razgovor. Razgovarali smo o vojno-političkoj situaciji u zemlji sa težištem na Sarajevu i problemima organizacije, formiranja i opremanja jedinica. Ukratko smo analizirali stanje duha kod naroda, i prijetnjama koje se primiču Sarajevu. Analizirali smo niz mogućih varijanti eventualne deblokade grada, jer smo se složili da treba pokušati proboj iz okruženja. Bili smo svjesni naše inferiornosti u odnosu na neprijatelja, posebno u MTS i složili smo se da se ta inferiornost može kompenzirati pri sadašnjem stanju naših snaga jedinio iznenadnim udarima po neprijateljskim jedinicama i položajima. Pri razmatranju varijanti eventualnog proboja prihvaćena je ideja proboja prema Vogošći, čime bi se slomila otporna tačka Poljine, zbacile njihove snage i grad oslobodio jendog opasnog objekta sa koga su sijani plotuni smrti.

Idejna zamisao plana bila je: radi iznenađenja napad izvesti noću, bez artiljerijske pripreme napada, borbeni poredak organizovati dvostranim obuhvatom, kako bi se kliješta obuhvata zatvorila u rejonu Krivoglavci-Vogošćanska petlja. Za napad formirati tri taktičke grupe. Komandant 1.TG Ajnadžić Nedžad. Komandant 2.TG Ramiz Duraković i komandant 3.TG Softić Murat.

1.TG dejstvovala je na pravcu glavnog napada Izlaze-Poljine-Šućurovići-Blagovac-G.Jošanica. Dijelom snaga obezbjeđuje desni bok od napada sa pravca Mrkovića i preko Radave ubacuje snage do jedne čete u pozadinu neprijatelja, koje presijecaju komunikaciju Mrkovići-Poljine, spriječavaju pokret neprijatelja iz Mrkovića prema Poljinama i dejstvuje u pozadinu snaga na poljinskom visu. Druga TG demonstrativno napada Vogošću, sadejstvuje 1. TG djelom snaga u napadu na vis, a u Vogošću ubacije snage do jednoga voda, koje će izvršiti diverzije na „Pretis“, i kasnije sadejstvovati snagama koje napadaju sa fronta. Po ovlađivanju TG 1 sa rejonom sela Blagovac, energičnim dejstvom razbiti odbranu Vogošće, jurišnim grupama razbiti vatrene i otporne tačke u gradu i sadejstvovati dijelovima 1.TG u oslobađanju grada. 3. TG napada pravcem Žuč-Jezera-Priboj-Krivoglavci i po ovlađivanju linijom s. Uglješići-Priboj, produžava napad ka selu Krivoglavci. Djelom snaga sadejstvuje TG-2 u oslobađanju Vogošće, a djelom snaga presjeca komunikaciju Rajlovac-Semizovac i po izbijanju u Krivoglavce u sadejstvu sa snagama TG-1 prelazi u odbranu stvarajući uslove za uvođenje novioh snaga u napad ka rejonu Ilijaš. Pošto je napad planiran bez artiljerijske pripreme, planirana je artiljerijska podrška napada po razvoju napadnih dejstava, a mkoju su trebale izcvesti top 130 mm zvani „Sultan“ sa Igmana i AG iz rejona Visoko. U cilju neutralisanja pojedinih otpornih tačaka, nanošenja gubitaka u živopj sili i MTS i podržavanja borbenog morala naših snaga. NGŠ Sefer mni je rekao da je „Sultan“ (tako su dali ime topu 130 mm) na Igmanu na VP i da ima 700 granata, koje su navodno došle tih dana.

Međutim, tri ključne stvari iz zamisli nisu realizovane – a) komandanti pravaca nisu ispoštovali vrijeme početka napada, koji je zapovješću preciziran u 02.00 časova 01.08., nego su jedinice uveli u napad tek u 04.30 časova; b) jedinica namjenjena za ubacivanje i presjecanje komunikacije Mrkovići-Poljine nije izvršila zadatak, a lažno je izvjestila da se ubacila u zadati rejon i c) skoro najvažnije „Sultan“ nije bio na Igmanu, zadržali su ga HVO bojovnici u Konjicu.

Na ovim trima stvarima kompromitovana je zamisao napada. Kada je neprijatelj ispoljio najžešću vatru po našem borbenom poretku, da smo imali bar „Sultana“ i sa njime prošarali po vatrenim položajima artiljerije i odbrambenim linijama neprijatelja, nanijeli bi mu gubitke i poljuljali borbeni moral. Nažalost,. Napad i proboj nisu uspjeli. Komandu OG samo je izvještavala TG-1. U sistem komandovanja nekompetentno su se samovoljno uključile neke strukture, tako da su praktično bile 2-3 linije komandovanja i izvještavanja i da je komanda OG-2 svjesno i ignorantski zaobilažena. Iako sam svjestan postojanja lobija protiv komande OG-2, obzirom na vojno-političke strukture i ličnosti koje su ga sačinjavale, smatram iracionalnim ulaziti u javno istraživanje, utvrđivanje i objelodanjivanje toga fakta. Jedino što smatram važnim jeste da kažem da je moja komanda bila apsolutno marginalizirana i blokirana uplitanjem nepozvanih u sistem komandovanja."

Objektivna analiza ove akcije nedvosmisleno ukazuje na bitne elemente, koji su svojim pojavnim oblikom doprinijeli neuspjehu planiranog proboja, a to su po mom mišljenju: odsustvo želje državnog rukovodstva za izvršenje deblokade grada. Iako je to bila krupna akcija po značaju za grad i državu, niko iz vlade niti Predsjedništva nije došao u komandu OG da se zainteresuje za pripreme, probleme i da ponudi bilo kakvu podršku. GŠ je svojim sugestijama pružao pomoć u razradi plana, ali nije organizovao uspješno sadejstvo drugih jedinica sa snagama u proboju. GŠ nije vladao ni stanjem u jedinicama, jer je lažno informisan od potčinjenih. To zaključujem na osnovu situacije s topom 130 mm i municijom za njega. U pripremnoj fazi Sefer je tvrdio da se top nalazi na Igmanu i da ima 700 granata. Kada sam zatražio artiljerijsku podršku i vatru po poljinskom visu Vehbija Karić mi je odgovorio da nema municije. Ali, nije rekao da top nije na vatrenim položajima. Nakon obraćanja Sefereru sa zahtjevom za vatru, upoznavši ga sa informacijom pukovnika Karića da nema municije, obećao je da će me nazvati za deset minuta, što je korektno učinio i informisao me da top uopšte nije na Igmanu, jer ga je HVO zadržao u Konjicu.

Ostao sam kao paralisan i rekao da se ni po koju cenu ne bi prihvatio ovog zadatka da sam samo mogao pretpostaviti da su toliko neorganizovani,. Nisam bio siguran tada da li se radilo o svjesnoj podvali i podmetanju? Tada sam smatrao da se neko poigravao sa Seferom i da je njemu svjesno pdmetano putem sistema lažnog izvještavanja i informisanja iz potčinjenih komandi.

Nisu definisane zone odgovornosti komandi niti njihove nadležnosti. Komanda regionalnog štaba se držala strogo po strani, nezainteresovano. Imali su samohodnu haubicu 122 mm zvanu „gvozdika“ i nisu dozvolili da se upotrijebi u podršci snaga u proboju iako su proboj vršile njihove formacijske snage.

Glavni štab nije poduzeo ni najminimalnije mjere angažovanja artiljerijske grupe iz Visokog da pokrije vatrom najopasnije neprijateljeve položaje, niti da demonstrativnim napadom na neki osjetljiv taktički objekat neprijatelja odvuče ili razvuče njihovu pažnju, kako bi se smanjila koncentracija artiljerijsko-minobacačke vatre po rejonu Poljine.

Komandant sa Kobilje glave nije ubacio DIG u Vogošću, niti krenuo u napad na poljinski vis. Izvjestio je da mu je jedna četa otkazala poslušnost i odbila da ide u akciju. U to vrijeme je u našim jedinicama, među vojnicima i starješinama egzistirala destruktivna floskula „mi smo založeni“ ili „ako nas založi“. Obično je aktuelizirana u vrijeme angažovanja jedinica u težim borbenim zadacima. Nije mi poznato da li su nosioci ove destruktivne parole ikada odgovarali za potkopavanje morala, jer je ona negativno djelovala na raspoloženje boraca.

Prema podacima koje ima komanda OG-2 ljevokrilna taktička grupa nije izvršila napad prema zadatku koji je imala. U razgovoru sa vojnicima iz te grupe, tvrde da su cijelo vrijeme preležali i da se nisu pomakli sa mjesta. Prema početnoj odluci u sastavu ove TG trebala je učestvovati i 1. sandžačka brigada, u to vrijeme jedna od najbolje konsolidovanih i organizovanih brigada. Međutim, ovu jedinicu je na svoju ruku izvukao Regionalni štab i uputio na Stup, bez konsultacije sa komandom OG-2 čime su snage za proboj ozbiljno oslabljene.

Komande naših jedinica su bile nedovoljno stručno obučene i uigrane, bez borbenog iskustva. Još nisu bili razvijeni ni izgrađeni hijerarhijsko-subordinacioni odnosi u jedinicama. Naprotiv, mnogi komandanti su smatrali jedinice svojom privatnom svojinom tvrdeći kako ih država nije naoružala niti materijalno opremila, nego da oni idu u rat sa puškama koje su vojnici sami kupili.

Nedovoljno stručno obučeni i bez borbenog iskustva vojnici su se prvi put na otvorenom prostoru susreli sa opasnom minobacačkom vatrom, koja je bila vrlo efikasna na nezaštićeno ljudstvo u borbenom poretku. Poslije prvih gubitaka panika je zahvatila izvjestan broj ljudi koji su se zbijali u grupe i tako postajali unosni ciljevi neprijateljskih artiljeraca.

Neodgovorno narušavanje dogovorenih principa sadejstva po vremenu i prostoru od strane nekih starješina. Nedostatak snaga za formiranje rezerve jedinica za potrebne intervencije.

Nakon Seferovog obavještenja da nema ništa od artiljerijske podrške, naredio sam prekid napada i prelazak u odbranu na dostignutim linijama, kao i zbrinjavanje ranjenih povređenih i poginulih vojnika. Og komande TG-1 samo sam primio izvještaj prema kojem je poginulo 11 boraca, lakše ranjeno 42 i teže ranjen 21 vojnik. To je ljudstvo koje je stradalo na frontu u borbenom poretku jedinica. Ja ne znam za druge zvanične podatke koje je neko možda samovoljno kreirao. Analizu bitke organiozovao ja Glavni štab, a komanda OG-2 je bila u ulozi posmatrača, što znači da je priprema analize obavljena bez učešća moje komande. Tokom analize su glavnu riječ vodili oni koji nisu izvršili zapovjest, a naročito je harangirao komandant TG-2. Hibridni i samoproglašeni stručnjaci, sa kaubojski okačenim pištoljčinama parolaški su mudrovali.

Dan ili dva poslije toga Sefer me pokušao nagovoriti da ponovo organizujemo pokušak proboja. Pitao sam kojim snagama i kakvu ću imati artiljerijsku podršku? Odgovorio mi je sa istim snagama. Smatram da ovim ljudima treba obezbijediti vvrijeme za predah i povratak od preživljenog šoka, i da su oni u ovakvom psihološkom stanju nesposobni za borbu – rekao sam mu. Ako mi ne date nove snage i solidnu artiljerijsku podršku ja nisam spreman preuzeti odgovornost za novi pokušaj proboja. Tako je završen taj naš razgovor u drugarskom tonu, a pokušaj proboja ovdje nije nikada više pokušan.

Pošto su samoproglašeni stručnjaci žestoko napali plan bitke, kvalifikujući ga nestručnim i prišivajući mu još kojekakvih negativnih epiteta, a neki „dobronamjerni“ su tražili i moje zatvaranje, predsjednik Predsjedništva gospodin Alija Izetbegović je, da bi objektivizaro svoj stav, odnajbližih savjetnika zatražio objektivnu ekspertnu analizu plana. Nakon detaljne analize dokumenata plana Vrhovnom komandantu je pruženo objektivno i potpuno objašnjenje. Plan je ocjenjen kao vrlo realan i visokostručno urađen, i da neuspjeh pokušaja proboja nije posljedica nedostataka u planu. VK je prihvatio ponuđeno objašnjenje. Međutim to nije bilo dovoljno da se zaustave neodgovorne insinuacije nekih ljudi iz Glavnog i Regionalnog štaba koji su nastavili nečasne harangerske igre.

Posebno ističem kao pozitivan primjer komandanta bataljona g. Esada Muratovića, koji je sa svojim bataljonom upao u prednji kraj odbrane neprijatelja i uništio par mitraljeskih i snajperskih gnijezda i nanio gubitke neprijatelju (oko 15 ubijenih i više ranjenih).

Kao što se vidi mnogobrojni su faktori koji su bili uzrok neuspjeha ovog zaista plemenitog pokušaja i dalekosežne strategijske namjere. To je spleteno u jedan čvor, koji je izuzetno teško razmrsiti. Nisam pristalica olakog, nekompetentnog i neobjektivnog optuživanja ljudi, jer je skoro nemoguće u tome čvoru apostrofirati bilo koga bez opasnosti da se ne pogriješi. To je jedno veliko iskustvo, čije su pouke vrlo bitne. Neki politikanti, vrlo neodgovorno komentarišu poljinsku bitku, u čemu nema ama baš ništa poučno i korisno.

Kao građanin i kao čovjek izražavam divljenje prema visokomoralnim ljudima koji su nesebično jurišali srcem, na nebo. Ti naši divni ljudi su smjelo, odvažno i samoprijegorno pošli u bitku sa ciljem da razbiju neprijateljeve smrtonosne taktičke objekte i da ga potisnu sa obronaka odakle je terorisao naš grad i naše građane. Iako su učestvovali u jednoj od izgubljenih bitaka, ostali su stameni, čvrsti, postojani i nepokolebljivi u borbi za slobodu i nezavisnu RbiH. Sa osobitim pijetetom se sjećam poginulih heroja i među njima neustrašivopg Asima (Aska) Prazine, kojima uz rahmet i slavu želim lahku crnu zemlju i nezaboravb. Nastojati ćemo da se njihove žrtve ne zaborave i gajiti poštovanje prema njima.“

Tako komandant OG-2 Mujo Kafedžić opisuje bitku za Poljine. Inače, u komandnom sastavu bili su: Muhamed Vejzagić, NŠ; Fadil Omerika, NŠ za operativne poslove; Nedžad Ajnadžić, pomoćnik komandanta za bezbednost; Amil Tafro, pomoćnik komandanta za logistiku; Izudin Filipović, pomoćnik komandanta za moral; Veljko Droca, referent za socijalna pitanja vojnika.

OG-2 je zabeležila u ratni dnevnik da su tog dana poginuli sledeći borci:

1. Prazina (Alije) Asim (Asko); 2. Šukalo (Jusa) Enver; 3. Čolak (Džemaila) Kemal; 4. Šalaka (Bećira) Zajko; 5. Bajrić (Rešida) Senad; 6. Hadrović (Hasana) Mehmed; 7. Komarica (Atifa) Muriz; 8. Kahriman (Meha) Vahid; 9. Zametica (Uzeira) Edhem; 10. Ademi (Rasima) Enver; 11. Sipović (Halila) Izet.
Pored toga 21 teže i 42 lakše ranjena borca.

Inače, u Operativnom centru Glavnog štaba 06.08.1992. izvršena je dosta površna analiza neuspeha, s konstatacijama da je početak napada kasnio, jer jedinice nisu na vreme stigle u očekujuće rejone na pravcima upotrebe. Sistem radio veza nije bio u potpunosti zaštićen, pa je neprijatelj upao u sistem radio veza i otkrio pokrete jedinica. Iako sa zakašnjenjem, napad se, nakratko, odvijao po planu. U toku napada na s. Izlasi poginuo je komandant Asko Prazina, što se veoma brzo pročulo među vojnicima, pa je došlo do trenutnog pada morala pojedinaca i grupa, te otvorenog komandovanja putem radio veza, što neprijatelj koristi da minobacačkom i artiljerijskom vatrom ostvari vatrene udare, u kojima gine veliki broj boraca. Komandovanje je paralizovano, dolazi do rasula i povlačenja na početne položaje. Bio je to potpuni neuspeh.

U istom dokumentu utvrdjeni su sledeći razlozi neuspeha:
1. – Nerealna i nepotpuna procena jačine snaga i borbenih mogućnosti vojske bosanskih Srba. Neprijatelj je potcenjen;
2. – Planiranje napada, odluka komandanata i zadaci jedinicama bili su nerealni, nije bilo usklađeno po vremenu, prostoru i realnim mogućnostima jedinica;
3. - Nije planirana, pa ni ostvarena koordinacija i sadejstvo sa snagama sa fronta i pozadine neprijatelja;
4. – Narušene mere operativnog i taktičkog maskiranja, a nije primenjivan sistem TKT (tajnog komandovanja trupama);
5.- Nizak nivo vojne organizovanosti i pripremljenosti za napad. Nije izvršeno komandantsko izviđanje, komandanti nisu na zemljištu saopštili zapovesti i dr.;
6. - Ispoljena samovolja grupa boraca i pojedinih komandira;
7. - Veoma brz pad morala, zbog pogibije Aska Prazine;
8. - višeslojno komandovanje
9. - Zabrinjavajuće veliki broj poginulih.


Pitam se ko će, da li će i kako biti sankcionisan zbog neuspeha napada i, još više, zbog velikog gubitka boraca? A, morali bi biti sankcionisani. U najmanju ruku to je obaveza prema poginulima i njihovim unesrećenim porodicama. To mora biti i opomena za komande i štabove da stručnije planiraju svaku borbenu radnju. Ovo nisu kompjutorske «ratne igre», ovde se radi o životima boraca.

sad je nacelnik guzi svalerke ima pare, bOkiriv poltron, slika se sa sebijom itd...

User avatar
Crvene_brigade
Posts: 724
Joined: 19/10/2014 21:31

#1183 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by Crvene_brigade » 02/04/2020 20:44

kosponovodjeluje wrote:
13/02/2020 20:28
AJNADŽIĆEVO RASIPNIŠTVO: Kosi lift na Ciglanama: 13.500 KM mjesečno za održavanje i upravljanje

Image

Bračni par Razija i Osman Selak svaki dan putuju liftom sa srednjeg dijela kaskadnih zgrada u nekada elitnom sarajevskom naselju Ciglane. Bez lifta bi njihov odlazak doktoru, u kupovinu ili šetnju bio skoro nemoguć jer bi morali koristiti usko stepenište sa 414 stepenica.

Piše: Džan Helać

Blokovi zgrada na Ciglanama su izgrađeni na strmim padinama, pa je kosi lift koji stanare povezuje sa ravnicom bio najbolje rješenje još od izgradnje osamdesetih godina. Tada je liftom upravljalo gradsko saobraćajno preduzeće, a danas stanari nisu sigurni kome plaćaju vožnju pola marke.

“Mi smo pri kupovini stana platili i ugradnju lifta. Nigdje stanari ne plaćaju lift. Pri tome, najveća malverzacija je što ne dobijamo kartu. Tako se javlja sumnja ko uzima taj novac i u koje se svrhe troši”, kaže bračni par Selak.

Lift je rekonstruisan prije godinu dana novcem Općine Centar i Vlade Kantona Sarajevo (KS), koje su dale ukupno 825.000 KM. No, počeo je raditi tek dva mjeseca nakon završetka rekonstrukcije jer ga nije imao ko održavati. Starom upravniku, Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću GRAS, je istekao ugovor početkom 2018. godine, pa su Ministarstvo saobraćaja KS i Općina Centar potpisali tromjesečni privremeni ugovor o održavanju lifta sa gračaničkom firmom “Euro Prost d.o.o. Gračanica”, koja ga je i rekonstruisala.

Iako je resorni ministar Adnan Šteta prije toga najavio da je potrebno raspisati javni poziv za ovaj posao, prema riječima opizicionih vijećnika ugovor je dogovoren direktnim sporazumom.

Iako je planom javnih nabavki određeno 6.000 KM za ovu vrstu posla, Euro Prost dobija 13.500 KM mjesečno za održavanje i upravljanje liftom. Ako građani plaćanjem karata ne uspiju skupiti toliko, razliku plaća Općina Centar.

Načelnik Općine Nedžad Ajnadžić tu ne vidi ništa sporno.

“To je privremeni ugovor. Produžava se svakih godinu dana sa ministarstvom za saobraćaj i to će važiti sve do konačnog rješenja tj. kada budemo donijeli odluku o davanju saglasnosti za prenos u upravljanju. Na mjesečnom nivou Općina izdvaja 13.500 KM za njegovo održavanje jer je firma godinu dana radila na rekonstrukciji i taj posao dobila na isti način”, kaže on.

Ministar Šteta se oglušio na naš poziv da pojasni nejasnoće u vezi sa ovom nabavkom, a na stranici Ministarstva se ne pominju izdvajanja sredstava za lift.

S obzirom na nezadovoljstvo stanovnika Ciglana i nejasnoće u vezi sa dogovorenom cijenom, vijećnik Denis Challenger (SDP) je na sjednici Općinskog vijeća Centar pitao kome ide novac od korištenja lifta.

“Dobio sam odgovor da su to sredstva neophodna za korišćenje, upravljanje, kao i za troškove tekućeg održavanja. Oni tvrde da ne mogu zaraditi tih 13,5 hiljada maraka već manje. Preciznih pokazatelja nema”, kaže Challenger.

Euro Prost je obavezan isporučivati građanima notni račun s uračunatim PDV-om pri svakom plaćanju, ali građani od početka rada novog lifta ne dobijaju kartu niti bilo kakvu potvrdu kada plate 0,50 KM za vožnju.

Procjenjujući da tek svaki peti stanar na Ciglanama koristi lift za silazak i povratak, Euro Prost bi mogao dnevno zarađivati i do 1.000 KM. Vijećnik Anton Rajić (Naša stranka) tvrdi da se ne zna ko uzima novac iz kasa na stanicama lifta.

“Ko je zadužen za to? Samo čovjek dođe sa kesom i pokupi pare. Niko nema evidenciju gdje idu te pare, ti silni prihodi od liftaProsto, ne postoji sistem kontrole javnih nabavki”, ističe Rajić.

Međutim, načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić kaže da su malverzacije nemoguće i da su građani dobili “evropsko rješenje”.

“Ono što želim reći je sljedeće: da je potpuno automatizirana naplata i da ne može doći do bilo kakvih špekuliranja. Mašina kojom se radi automatizirana naplata tačno odbrojava svaku uplatu i svaki broj putnika. Isto tako, očitavanje broja karata se vrši zajednički. Na temelju toga, Općina sufinansira razliku do cijene koja je ugovorena sa onim ko je upravitelj”, objašnjava Ajnadžić dodajući da će se stalni upravitelj naći kada bude završena i izgradnja druge linije lifta.

Do tada, ugovor sa Euro Prostom je produžen od augusta 2020. godine, a građani i dalje neće imati dokaz o plaćenim vožnjama sarajevskim kosim liftom.

Načelnik preko grupe vijećnika već tri godine pokušava osnovati općinsku firmu za upravljanje kosim liftom koja je trebalo da se zove “Centar Invest” i da uposli 22 radnika. Vijeće još nije prihvatilo ovu inicijativu.

“Glavni razlog zašto sam bio protiv jeste taj da smo imali najave kako je Ajnadžić obećao svim nekim SDA kadrovima da će ih tamo zaposliti. Međutim, on još nije odustao od te priče. Razlog za tako nešto su lokalni izbori sljedeće godine”, kaže vijećnik Challenger (SDP).

Stari poznanici

Gračaničkom Euro Prostu ovo nije prvi posao za sarajevsku Općinu Centar. Sredinom 2018. godine su radili rekonstrukciju ovog lifta jer je petočlana Komisija u Općini procijenila da je ponuda od 705.700.00 KM (825.669 KM sa PDV-om), koju su dali sa sarajevskim Džekosom bolja od ponude koju su dali italijanski Maspero, BN PRO i Ipsa Institut iz Sarajeva 749.490 KM (833.058,13 KM sa PDV-om). Početkom augusta 2018. godine, direktorica Euro Prosta d.o.o. Gračanica Refija Begović i načelnik Općine Nedžad Ajnadžić su potpisali ugovor za rekonstrukciju lifta. Naknadno su ugovarali posebne nabavke za opremu lifta vrijedne skoro 150 hiljada maraka i privremeno upravljanje liftom od oko 160 hiljada maraka godišnje.

Nakon toga je stigao novi veliki posao. Osamnaestog novembra 2019. godine, ozvaničena je Obavijest o dodjeli ugovora za rekonstrukciju i druge trase lifta i postavljanje nove kabine za skoro 600.000 KM, tačnije 597.870,00 KM.

“Ja sam jako sretan da je to domaća kompanija, koja zapošljava isključivo Bosance i Hercegovce”, kaže načelnik Ajnadžić, dok šef Odjela za javne nabavke Općine Centar Admir Šehović nije htio govoriti o ovim nabavkama, kazavši kako je “zatvoren za medije i medijska pitanja”.

Sa Ciglana je već odvezena stara kabina, a Euro Prostovi radnici demontiraju i staru šinsku trasu.

“Paralelno sa ovim radovima u našim radionicama obavljamo pripremne radove za montažu novih šina i kabine kosog lifta, što podrazumijeva mjerenje i krojenje nove trase šina, pripremu elektroopreme i same kabine za prevoz putnika”, pojasnili su iz gračaničkog “Europrosta“.

Specifični uslovi za odabrane firme

Iz Fonda za otvoreno društvo BiH, koje prati javne nabavke, kažu da se na tenderima može vidjeti kada se poslovi prethodno već dogovaraju sa određenom firmom jer se propisuju specifični uslovi koje ispunjava samo preferirana kompanija.

“To u stvari pokazuje da li je namješten posao ili nije. Sljedeća stepenica jeste koliko je bilo ponuda. Ne mogu se ljudi uopšte prijaviti na takve tendere. Jer dođe jedna, eventualno dvije ponude, čime je tržište skroz isključeno“, rekli su nam u Fondu.

P.S. Dokaze i dokumentaciju koja govori o sumnjivom i namještenom poslu možete pronaći na: https://www.etrafika.net/drustvo/72158/ ... ravljanje/
korumpirani i odlazeći kos-sda đeneral ajnadžić nastavlja bjesomučno trošiti narodni i budžetski novac za vrijeme kolapsa države.narednih dana planira skršiti nevjerovatnih 600.000 KM!

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktorica firme „Euro Prost“ d.o.o. Gračanica Refija Begović potpisali su ugovor za postavljanje druge kabine kosog lifta na Ciglanama. Vrijednost ovog ugovora iznosi 600.000 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Centar.

http://www.centar.ba/novost/16329/kraje ... osog-lifta

kosponovodjeluje
Posts: 499
Joined: 17/09/2016 19:05

#1184 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by kosponovodjeluje » 07/04/2020 19:07

Crvene_brigade wrote:
03/03/2020 17:59
odlazeći korumpirani kos-sda đeneral ajnadžić koristi posljednje mjesece užasnog i kriminalnog mandata kako bi u opštinu važniju od deset drugih uhljebio otpad iz lopovske sda.

Image

Senad Hasanspahić, sad već bivši kandidat za ministra za boračka pitanja KS, dobio je novi posao. Kako saznaje Raport, Hasanspahić, zvani Cvrle, uhljebljen je u Kabinet načelnika Općine Centar, Nedžada Ajnadžića.

Hasanspahić je, podsjetimo, odstranjen sa liste kandidata za ministre nakon snimka koji je objavio Semir Efendić u kojem se on spominje.

Nakon toga je u SDA donesena odluka da on, uz Emira Hadžihafizbegovića koji je također na snimku, budu uklonjeni sa spiska kandidata za ministre.

U snimku Asim Sarajlić, potpredsjednik SDA, nagovara “delegata” da na izboru za predsjednika KO SDA Sarajevo glasa za Fikreta Prevljaka umjesto za Semira Efendića. Sarajlić mu obećava da će mu zauzvrat zaposliti suprugu kod Glumca (Emira Hadžihafizbegovića) ili kod Cvrleta, kod kojeg također “ima varijanta”.

Umjesto njega danas bi na funkciju ministra za boračka pitanja trebao biti imenovan Hajrudin Grabovica.

opširnije možete pročitati na prijateljskom portalu: https://raport.ba/raport-ekskluzivno-ot ... jebljenje/

bahati i korumpirani kos-sda đeneral ajnadžić potvrdio uhljebljenje kompromitovanog cvrleta hasanspahica.


Ajnadžić na Raportu: Tačno je, Hasanspahić će dobiti posao u Općini Centar

Autor: K. K.

Informaciju koju je objavio Raport da je sad već bivši kandidat za ministra za boračka pitanja Senad Hasanspahić dobio posao u Općini Centar, potvrdio je za naš portal i načelnik Nedžad Ajnadžić (SDA).

“Tačno je to. Dobit će neki angažman, ne znam na koliko i šta će raditi, ali će dobiti neki posao. Naravno sve u skladu s Zakonom i procedurama”, kazao je Ajnadžić za Raport.

U snimku Asim Sarajlić, potpredsjednik SDA, nagovara “delegata” da na izboru za predsjednika KO SDA Sarajevo glasa za Fikreta Prevljaka umjesto za Semira Efendića. Sarajlić mu obećava da će mu zauzvrat zaposliti suprugu kod Glumca (Emira Hadžihafizbegovića) ili kod Cvrleta, kod kojeg također “ima varijanta”.

“Ima ba kod Cvrleta varijanta. Ma evo, u ministarstvu za boračka pitanja more, to su moji sve”, rekao je Sarajlić delegatu.

Hasanspahić zvani Cvrle trebao je biti kandidat za ministra za boračka pitanja, međutim zbog afere „Asim“, njegovu kandidaturu je SDA povukla.

opsirnije mozete procitati na prijateljskom poratalu: https://raport.ba/ajnadzic-na-raportu-t ... ni-centar/
BAHATI AJNADŽIĆ JE PRIVATIZIRAO OPĆINU CENTAR: Šta će biti s Cvrletom? Ajnadžić: Kod mene može biti 60 dana

Autor: K. K.

Pandemija i paraliza svega, kako smo već pisali, nije spriječila Vladu Kantona Sarajevo da se krene u sječu direktora i kadrovske križaljke kojima će svoje ljude rasporediti na ključna mjesta.

Predmet raspodjele, svakako, bilo je i KJKP Rad. Kako saznaje Raport, prije nekoliko dana, održan je sastanak u prostorijama SDA Sarajevo na kojem su se razmatrale podjele funkcija, a jedan od najvećih favorita za direktora KJKP Rad je Senad Hasanspahić, zvani Cvrle.

“Sudbonosni” snimak

Hasanspahić je inače javnosti poznat po tome što je bio ministar komunalne privrede, čiji je resor i preduzeće Rad. No, Hasanspahić je javnosti poznatiji kao Cvrle iz famoznog snimka o kupovini glasova za izbor predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo.

Taj dio priče ustvari je jako važan kako bi se pratila poslovna putanja koju je iza sebe ostavio Hasanspahić.

Naime, Hasanspahića je SDA, prilikom smjene Vlade šestorke, predložila za ministra za boračka pitanja u Vladi KS. Njegovo imenovanje skoro da je bilo završeno. Dva-tri dana prije same sjednice na kojoj je trebao biti imenovan, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić (SDA) objavljuje snimak na kojem Asim Sarajlić, potredsjednik SDA, ubjeđuje delegata da, umjesto za Efendića, glasa za Fikreta Prevljaka u izboru za predsjednika KO SDA Sarajevo.

Delegatu Sarajlić obećava zaposliti suprugu, možda kod Glumca (Emir Hadžihafizbegović) ili kod Cvrleta.

Taj snimak presudio je da ni Glumac ni Cvrle ne postanu ministri.

Ali, Cvrle nije dugo čekao na uhljebljenje. Kako je Raport ekskluzivno objavio, isti dan kada je imenovana nova Vlada KS i kada je ostao bez ministarske pozicije, on je dobio posao u Općini Centar, što nam je potvrdio i Nedžad Ajnadžić, načelnik.

Ajnadžić nam je tad kazao da se radi o privremenom angažmanu. Kako saznajemo, taj privremeni angažman uskoro će isteći.

Ajnadžićev rok

Ponovo smo kontaktirali Ajnadžića.

“On je kod mene na ugovoru o djelu. Ne mogu komentirati to da li će on biti novi direktor. Ja sam rekao, kod mene neće biti duže od 60 dana”, rekao je Ajnadžić za Raport.

Upitali smo i ministricu komunalne privrede i infrastrukture Nihadu Glamoč. U izjavi za Raport je kazala da Vlada još nije razmatrala ta pitanja niti kadrovska rješenja.

O tome da li je njena stranka, SDA, o tome razgovarala, ministirca Glamoč kaže da ne zna, ali “da bi je neko o tome obavijestio”.

S obzirom na to da je Hasanspahić posao u Općini Centar dobio 3. marta, prvih 30 dana mu je isteklo. SDA ima, dakle, po roku načelnika Ajnadžića, još oko 30 dana za uhljebljenje Cvrleta. Kako su mu brzo našli posao nakon skandala sa snimkom, ne sumnjamo da će se isto desiti i sad. Pratit ćemo.

https://raport.ba/sta-ce-biti-s-cvrleto ... 60-dana-2/

kosponovodjeluje
Posts: 499
Joined: 17/09/2016 19:05

#1185 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by kosponovodjeluje » 16/04/2020 12:35

kosponovodjeluje wrote:
19/03/2020 19:20
APEL NADLEŽNIM ORGANIMA: Zaustavite ovog čovjeka! Neodgovorni pozer Nedžad Ajnadžić predstavlja opasnost po zdravlje građana u vremenu proglašene pandemije koronavirusa

Image
Prevršio svaku mjeru: Idiotski potezi neodgovornog SDA-ovca Nedžada Ajnadžića.

Uprkos rigoroznim mjerema, u KS se dijele stipendije, obilaze gradilišta…

Uprkos rigoroznim mjerama koje su uvedene u Kantonu Sarajevo od jutros je najavljeno nekoliko događaja koji okupljaju značajan broj ljudi.

Od sjednica Vlade FBiH i Ekonomsko-socijalnog vijeća, do konferencije za medija Ministarstva civilnih poslova. Svi su uredno pozvali sve medije da prisustvuju ovim događajima.

Međutim, rekorder je načelnik Općine Centar – Nedžad Ajnadžić.

On je pozvao dobitnike stipendija, učenike srednjih škola i studente u Općinu kako bi potpisali ugovore i naravno slikali se s načelnikom.

Potom će, Ajnadžić obići gradilište u Kranjčevićevoj ulici. Na sve događaje pozvao je i medije.


Pored toga, zakazano je polaganje cvijeća na spomen-obilježjima i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama rata u povodu obilježavanja Dana reintegracije naselja Grbavica, Kovačići i Vraca…

Inače, u KS je zabranjen rad svih ugostiteljskih objekata, tržnih centara, kina, radnji, bazena, sauni… Reduciran je javni prijevoz, a svi skupovi su zabranjeni.

https://raport.ba/uprkos-rigoroznim-mje ... radilista/
EKSKLUZIVNO: Raport saznaje: Zaražen uposlenik sarajevske Općine Centar, naređeno zatvaranje

Danima smo upozoravali na opasno neodgovorno ponašanje kompromitovanog Nedžada Ajnadžića tokom trajanja pandemije koronavirusa.

Sarajevska Općina centar izdala je naredbu svim uposlenicima u administraciji da napuste zgradu zbog pojave koronavirusa, saznaje Raport. Odluka je donesena jutros, a prema našim saznanjima već su skoro svi uposlenici “evakuirani”.

Kako nam je rečeno koronavirus ima jedan od uposlenika Općine, tačnije blizak saradnik načelnika Nedžada Ajnadžića. Tog saradnika, Ajnadžić je i doveo u Općinu i to iz Federalnog ministarstva za izbjeglice, gdje je ranije radio.

Nakon što je utvrđeno da uposlenik ima koronu, upoznata je epidemiološka služba.

Odmah je reagirao i Štab civilne zaštite Općine centar koji je izdao hitne naredbe. Osim hitne evakuacije, u naredbama se navodi da se kancelarija broj 228 drži strogo zatvorenom, da u nju ne smije niko ulaziti niti dodirivati bilo koje predmete ili površine. Uz to, traži se hitna dezinfekcija i detaljno čišćenje svih prostorija Općine te postavljanje UV lampi u spornu kancelariju.

Također, uposlenicima je zabranjeno da koriste klima-uređaje.


https://raport.ba/raport-saznaje-zaraze ... atvaranje/

kosponovodjeluje
Posts: 499
Joined: 17/09/2016 19:05

#1186 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by kosponovodjeluje » 20/04/2020 14:33

SAZNAJEMO: AJNADŽIĆ ZBOG NETRANSPARETNOG TROŠENJA BUDŽETSKOG NOVCA POD ISTRAGOM NADLEŽNIH ORGANA

Image

VRIJEME DONACIJA: DOBRO ZA KAMPANJU, A MOŽE BITI PROFITABILNO: Načelnik, važniji od deset drugih, voli donirati bez tendera


Piše: A. Gutić

Gotovo pola miliona maraka potrošila je Općina Centar proteklih mjesec dana ubrzanim nabavkama za vozila, uređaje i drugu opremu, donirajućih ih državnim, entitetskim i kantonalnim institucijama. Sve je iskorišteno za ličnu promociju i svojevrsnu predizbornu kampanju načelnika Nedžada AjnadžićaProteklih mjesec dana načelnik sarajevske Općine Centar Nedžad Ajnadžić imao je višestruku ulogu. Teško bi neupućeni spoznao obavlja li funkciju federalnog ili kantonalnog ministra zdravstva, djelatnika humanitarne organizacije ili pak dužnosnika državnog nivoa. Primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci koja je dopuštena za provođenje mjera na sprečavanju širenja opasnosti od korona virusa, shvatio je kao priliku kampanje za ovogodišnje lokalne izbore.

Naravno, kako mu je za stranačkog šefa ovo “općina važnija od deset drugih” donacije je počeo od “šefice”. Tako je Općina Centar prvo uplatila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu novac za nabavku respiratora. Nedugo potom, načelnik je lično uručio sanitetsko vozilo za prevoz pacijenata do izolatorija, vrijednosti 60 hiljada maraka. Sve je obrazloženo provođenjem mjera na spriječavanju širenja opasnosti od korona virusa i efikasnije zaštite ljudskih života. No, vozilo nabavljeno jednodnevnom procedurom od firme ”Berlijeta” prije svega nije sanitetsko nego klasično kombi dostavno vozilo u čiji je teretni prostor ubačena klupa!

Podršku KCUS-u Ajnadžić nastavlja, naravno po skraćenom postupku i angažmanom građevinske firme “Bosman” koja asfaltira pristupni put krilu zgrade Građevinskog fakulteta gdje je oformljen izolatorij. Sve je praćeno nizom medijskih objava, možda samo nedostaju fotografije gdje načelnik pomaže direktorici u postavljanju jednoskratnih posteljina koje je, pogađate već za KCUS nabavila Općina Centar. Naravno i posteljina je nabavljena pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja o nabavci od firme “Granoff”.

Ulogu “čelnika zdravstvene institucije” načelnik Ajnadžić nastavlja i sa donacijom Općoj bolnici za nabavku respiratora, u iznosu od 60.000 maraka te sanitetskog vozila u već navedenoj formi ubrzane javne nabavke od ponuđača “Auto moto centar VIBA” koja prema ponudi na svojoj web stranici uopće ne prodaje vozila tog ili sličnog tipa.

Uporedo je Ajnadžić sa pratećom svitom obilazio niz ustanova, od Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Sigurne kuće do Roditeljske kuće za djecu oboljelu od raka, kako bi lično uručio zaštitne maske i rukavice te sredstva za dezinfekciju. Sličnu aktivnost obavljao je i na ulicama općine, naravno sa pripravnim fotoaparatima i kamerom koje će to ovjekovječiti i publikovati.

Naručio i uručio je načelnik Općine Centar i kamere, one termalne. Tako su za 115.000 maraka od “SYS Company” kupljena dva seta termalnih hibridnih kamera, namijenjenih zdravstvenim ustanovama, dok su od firme “Patrio” kupljene termalne kamere za mjerenje tjelesne temperature vrijedne 40.000 maraka.

Nije zaboravio Ajnadžić donirati i državne institucije, pa se tako Općina Centar pohvalila uručenjem ručnih te stacioniranih kamera za beskontaktno mjerenje tjelesne temperature za potrebe Granične policije BiH, u vrijednosti od gotovo 70.000 maraka.

Ono što je upitno, i što može biti predmetom provjere i Agencije za javne nabavke (AJB) pa i nadležnog tužilaštva jeste da li se, primjera radi ,nabavka kamera mogla ugovoriti za jedan dan, koliko je ponuđača pozvano da učestvuje u ponudi, koliko ih još može isporučiti te kamere i naravno koja je realna cijena. U svim pozivima doslovno je kopirano saopštenje AJB kao obrazloženje provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Ne sporeći potrebu da se efikasno zaustavi širenje korona virusa, čini se da su mnogi, a Ajnadžić posebno, sve ove donacije mogli knjižiti svojoj predizbornoj kampanji. Zdravstvene ustanove su svakako imale mogućnost i sredstva da same naručuju neophodnu opremu i material. Primjetno je da su na svim uručenjima potpuno nepotrebno bile prisutne brojne osobe, nekada po desetak i više, što je ukazivalo da je realna namjena donirane opreme u drugom planu.

Jedna od kupljenih termalnih kamera navodno je korištena za mjerenje temperature uposlenika općine pri ulasku u zgradu. No, prije nekoliko dana kod jednog od uposlenika dijagnosticirano je da je pozitivan na prisustvo korona virusa.

“Želimo posebno da naglasimo da navedenom uposleniku prilikom mjerenja tjelesne temperature putem termalnih kamera pri dolasku na posao nije utvrđena povišena temperature,” saopšteno je potom iz općine.

Treba tek utvrditi da li su mjerenja temperzture zaista obavljana dosljedno kod svih pri ulasku, ili je pak zakazala na brzinu nabavljena termalna kamera.

Upravo mogućnost skraćene procedure javne nabavke biva zloupotrebljena nauštrb niže kvalitete, a više cijene. Agencija za javne nabavke saopštila je da su u proteklih mjesec dana primjećene zloupotrebe, te da u saradnji sa tužilačkim tijelima provodi pojačano praćenje javnih nabava putem izuzeća od primjene Zakona i pregovaračkih postupaka bez objave obavijesti o nabavi na temelju hitnosti.

https://zurnal.info/novost/22979/naceln ... ez-tendera

User avatar
Crvene_brigade
Posts: 724
Joined: 19/10/2014 21:31

#1187 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by Crvene_brigade » 26/04/2020 12:32

Crvene_brigade wrote:
18/10/2019 17:10
korumpirani kos-sda đeneral ajnadžić ponovo otima i krade narodne pare.potrošiće 48 hiljada KM za zatrpavanje najobčnije rupe u velikom parku?!šta rade istražni organi i tužilaštvo?

Image

Iduće sedmice za 48 hiljada KM počinje sanacija misteriozne rupe u Velikom parku

Iduće sedmice, tačnije u utorak, započet će radovi na sanaciji misteriozne rupe u sarajevskom Velikom parku.
Iz Općine Centar za Klix.ba su kazali da će radovi uslijediti nakon tromjesečnog monitoringa proloma tla u Velikom parku od strane stručne kompanije Angermeir, koje je finansirala Općina Centar Sarajevo,

"Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa KS uradio je elaborat i glavni projekat sanacije proloma tla. Općina je pribavila sve potrebne saglasnosti javnih komunalnih preduzeća, te raspisala otvoreni javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji", naveli su iz Općine Centar.

Nakon provedene procedure komisija je izabrala firmu Grakop sa kojom je zaključen ugovor o izvođenju radova u vrijednosti 48.000 KM.

Rok za izvođenje radova koji počinju u utorak 22. oktobra 2019. godine je 21 kalendarski dan.

Podsjetimo misteriozna rupa se pojavila krajem prošle godine, a prema prvim procjenama otvor je bio širok jedan i dubok sedam metara i predstavljao je veliku opasnost za prolaznike zbog čega je nakon toga rupa ograđena armaturom i žutom trakom.

preuzeto sa: https://www.klix.ba/vijesti/bih/iduce-s ... /191018112
odlazeći i korumpirani kos-sda đeneral ajnadžić ponovo je pokazao kako se kriminalno troši narodni i budžetski novac.nije prošlo ni pola godina od saniranja čuvene ajnadžićeve rupe u velikom parku koja je koštala nevjerovatnih 50 hiljada km.rupa se ponovo pojavila i postala nova-stara prijetnja po živote i imovinu građana.hoće li tužilaštvo reagovati i procesuirati ovaj lopovluk?

Image

Image

high_volume
Posts: 4530
Joined: 09/06/2010 22:51

#1188 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by high_volume » 26/04/2020 13:55

Crvene_brigade wrote:
26/04/2020 12:38
odlazeći i korumpirani kos-sda đeneral ajnadžić ponovo je pokazao kako se kriminalno troši narodni i budžetski novac.nije prošlo ni pola godina od saniranja čuvene ajnadžićeve rupe u velikom parku koja je koštala nevjerovatnih 50 hiljada km,rupa se ponovo pojavila i postala nova-stara prijetnja po živote i imovinu građana.hoće li tužilaštvo reagovati i procesuirati ovaj lopovluk?
Odgovor na pitanje: Hoće, ako neko podnese prijavu. Hajde ti, obzirom da si se prvi sjetio i da imaš slikovit dokaz.

Moj stav o SDA i Ajnadžiću je poznat, ali ovdje moram pitati za Ajnadžićevu odgovornost spram ove rupe, a ne bih, pri tome, da ti kvarim kampanju: Zašto je on odgovoran, Ajnadžić, ako se rupa ponovo pojavila, unatoč izvršenoj sanaciji, navodno, plaćenoj 50.000 KM?

kosponovodjeluje
Posts: 499
Joined: 17/09/2016 19:05

#1189 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by kosponovodjeluje » 26/04/2020 15:14

SRAMOTNO: Potrošili 50.000 KM da poprave rupu u centru Sarajeva. Opet se vraća

Image

Autor: Raport.ba

Prije nekoliko mjeseci Općina Centar je ozvaničila završetak radova na sanaciji misteriozne rupe u Velikom parku.

Naime, rupa se “pojavila” i skoro mjesec dana su trajala ispitivanja o tome kako i zašto je nastala. Bila je duboka sedam metara i kako su utvrdili iz Zavoda za kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, konstatno se širila.

Nakon toga, Općina Centar, na čelu s načelnikom Nedžadom Ajnadžićem potpisla je s firmom “Grakop” ugovor o sanaciji, koji je bio vrijedan skoro 50.000 KM. Tačnije 48 hiljada.

Ogromna cifra odmah je bila na meti kritika, ali ugovor je realiziran.

Čitateljka Raporta poslala nam fotografije kako danas izgleda rupa. Na njima se vidi da se ponovo vraća.

https://raport.ba/potrosili-50-000-km-d ... -se-vraca/

User avatar
mirsek
Posts: 9317
Joined: 07/05/2010 15:40

#1190 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by mirsek » 26/04/2020 21:00

Lijepi nas general i nacelnik. Zna narod koga ce izabrati pored kvazi opozicije. :thumbup:

User avatar
Crvene_brigade
Posts: 724
Joined: 19/10/2014 21:31

#1191 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by Crvene_brigade » 26/04/2020 22:05

ponovo će kos-sda đeneral ajnadžić potrošiti narodnih pedeset hiljada KM kako bi sa svojim odabranim pajdašima zatrpao rupu.poznati rukopis tender efendije poznatijeg kao 10%

opširnije možete pročitati na: https://radiosarajevo.ba/vijesti/lokaln ... rku/375188#

Alkos
Posts: 2577
Joined: 08/10/2007 14:12
Location: Sarajevo;Centar

#1192 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by Alkos » 27/04/2020 19:49

Poslao načelnik penzionerima općine Centar, koji imaju minimalnu peMziju, paket sredstava za prevenciju virusa COVID-19. Pored maske, jednog para rukavica, dezinfekcijskog sredstva našla se i jedna flaša jestivog ulja. Aferim!

User avatar
mirsek
Posts: 9317
Joined: 07/05/2010 15:40

#1193 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by mirsek » 27/04/2020 21:38

Alkos wrote:
27/04/2020 19:49
Poslao načelnik penzionerima općine Centar, koji imaju minimalnu peMziju, paket sredstava za prevenciju virusa COVID-19. Pored maske, jednog para rukavica, dezinfekcijskog sredstva našla se i jedna flaša jestivog ulja. Aferim!
Jes mu paket smijesan. Kad uporedis sa paketom koji su dobijali penzosi u NS od Koldze ovaj od Ajnadzica je barem duplo slabiji a Centar se vodi kao najbogatija opstina u drzavi.

zulfo
Posts: 382
Joined: 09/01/2009 11:00

#1194 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by zulfo » 03/05/2020 12:17

DA VAS PODSJETIM

SBB BIH TVRDI
Ajnadžić je 1992. iz Lukavice poručivao da će 'spaliti pojedine općine ako ijednom njegovom vojniku JNA bude falila i dlaka s glave'

Nevjerovatno je kako istrošeni i kompromitirani kadrovi SDA misle da ovaj narod ne zna ko je šta radio prije i tokom agresije na BiH, stoji u saopštenju SBB BiH

Dokazani KOS-ovac i visoki oficir bivše JNA, Nedžad Ajnadžić dijeli po Općini Centar svoj letak sa sumnjivom biografijom, pozivajući građane da glasaju za njega.

'Nova snaga BiH', inače nosilac liste SDA za OV Centar tvrdi da je od januara 1992. godine član SDA, a od aprila te iste godine aktivni učesnike odbrane grada!? Kako je početkom te ratne godine mogao biti član SDA a istovremeno visokorangirani oficir bivše JNA koja je izvršila agresiju na BiH i granatirala Sarajevo tokom četiri godine opsade? Kako je u aprilu 92' Ajnadžić pristupio redovima Armije R BiH, kada je tek dva mjeseca kasnije pod čudnim okolnostima razmjenjen, a uz to u vrijeme kada je već uveliko počelo granatiranje Sarajeva ispitivao pripadnike MUP-a R BiH u Lukavici, ili stanovnicu Grbavice koje se on odlično sjeća. Zanimljivo je da je ovaj KOS-ovac izbjegao napisati u svojoj biografiji da je svršenik JNA škola, kao i da je predsjednik SDA-ovog paraobavještajnog Odbora za odbranu i sugurnost u kom sjedi čovjek sa američke „crne liste“ Bakir Alispahić.

SBB BiH Centar vjeruje da se građani Općine Centar, koji će 7. oktobra izaći na izbore, odlično sjećaju ko je bio organizator otpora i ko je 6. aprila 1992. godine izašao pred njih prestrašene u Skupštini R BiH i poveo ih u časnu borbu za odbranu Sarajeva. U to vrijeme, kada su već pale i prve žrtve u Sarajevu, Ajnadžić je hrabro iz Lukavice poručivao da će 'spaliti pojedine općine ukoliko ijednom njegovom vojniku JNA bude falila i dlaka s glave'", stoji u saopštenju.

kosponovodjeluje
Posts: 499
Joined: 17/09/2016 19:05

#1195 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by kosponovodjeluje » 06/05/2020 17:52

MALVERZACIJE U DOBA KORONE: Ajnadžić nabavio termalne kamere firme sa američke crne liste

Image

Piše: Predrag Blagovčanin

S ciljem borbe protiv korona virusa načelnik sarajevske opštine Centar Nedžad Ajnadžić, direktnom pogodbom sa firmom SYS Company i Patrio d.o.o. Visoko nabavlja termalne hibridne kamere kao i kamere za mjerenje temperature. Naravno u ovom gestu ne bi bilo ništa sporno da kamere nisu plaćene više od tržišnih vrijednosti kao i da se proizvođač kamera ne nalazi na američkoj crnoj listi.

Agencija za javne nabavke u martu ove godine kao odgovor na pandemiju korona virusa olakšava postupke hitnih nabavki usluga i roba putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Ovu mogućnost iskorištava opština Centar koja ovim postupkom, pored sanitetskog vozila kao i građevinskih radova potpisuje tenderske ugovore za nabavku dva seta termalnih hibridnih kamera u vrijednosti od 115.000 KM sa firmom SYS Company kao i ručnih kamera za mjerenje temperature u vrijednosti 40.000 KM isporučenih od firme Patrio d.o.o.

Hitnost zbog korona virusa

Tenderskom dokumentacijom koja je objavljena na zvaničnoj stranici opštine Centar evidentno je da tehnička specifikacija odgovara termalnim kamerama kineskog brenda Dahua čiji je generalni zastupnik u BIH firma SYS Company.

Opština Centar informaciju o nabavci dva seta termalnih kamera objavila je 25.03.2020. godine, a poziv za dostavljanje ponuda firmi SYS Company upućen već sutradan nakon istraživanja tržišta i interesa ponuđača da u vrlo kratkom roku izvrši isporuku.

Nakon toga su uslijedili pregovori te su predstavnici opštine Centar uspjeli da umanje prvobitnu cijenu za nevjerovatnih 85 KM. Dakle, nakon pregovara za dva seta kamera nije isplaćeno prvobitnih 98.500,00 KM nego 98.414.53 KM bez PDV-a odnosno 115.145,00 KM s PDV-om.

Međutim, kolika je realna cijena termalnih kamera ovakvih tehničkih specifikacija?

Razni internet distributeri kineskog brenda Dahua termalne kamere nude u od 6000 do 10.000 dolara, Blackbody za mjerenje tjelesne temperature može se pronaći po cijeni od 6000 dolara, 16-channel AL Network video rekorder po cijeni od 2000 dolara, monitori do 1000 dolara, odgovarajući Tripod po cijeni od 240 dolara i konektori po cijeni od 100 dolara bez carine i prevoza.

Zaposlenici Općine Centar otkrivaju malverzacije

Naš izvor iz opštine Centar ističe da je ovoj instituciji nuđen kompletan sistem automatskog mjerenja temperature prolaznika također kineskog proizvođača (MEGVII Ming Ji – Mini sistem) bez monitora po cijeni od 19.000 KM po setu ali je ova ponuda odbačena u korist mnogo skupljeg Dahua sistema plaćenog preko 57.000 KM firmi SYS Company u vlasništvu Faruka Telibećirevića.

Telibećirović javnosti je poznat kao nekadašnji direktor firme Logosoft koja je prije nekoliko godina prodana MTEL-u za 25 miliona KM iako je prema pisanju medija BH Telecom bio zainteresiran za kupovinu ove firme po cijeni od 30 miliona KM.

Sadašnja firma Faruka Telibećirevića SYS Company danas odlično posluje na tržištu BIH, a kao najunosniji poslovi ističu se javne nabavke Microsoft licenci za državne institucije.

Zajedno u konzorciju sa banjalučkom kompanijom Lanaco d.o.o. i mostarskom kompanijom Teamwork firma SYS Company u periodu od 2016. do 2019. godine potpisuje tender za licenciranje vrijedan 19 miliona i 750 hiljada bez PDV-a. Prije nekoliko dana isti konzorcij potpisuje novi okvirni sporazum na period od tri godine za koji će biti izdvojeno nešto više od 21 miliona bez PDV-a.

Iz rukovodstva SYS Company do objave ovog teksta nisu odgovorili na naša pitanja vezano za javne nabavke u kojima učestvuje ova firma.

Sa američke crne liste

Prema pisanju New York Timesa te dostupnim podacima, kineska kompanija Dahua specijalizirana za video nadzor, a čiji je partner u BIH firma SYS Company od prošle godine nalazi se na američkoj crnoj listi zbog uloge ove kompanije u kršenju ljudskih prava.

Naime, pored Dahua technology na američkoj crnoj listi našlo se preko 20 kineskih kompanija koje su specijalizirane za umjetnu inteligenciju, prepoznavanje glasa, podataka.

Američki sekretar za trgovinu Wilbur Ross u izjavama za medije nakon uključivanja sankcija ovim kompanijama naglasio je da „Vlada SAD-a kao i Ministarstvo trgovine ne mogu i neće tolerisati brutalno suzbijanje etničkih manjina unutar Kine.“

Podsjećamo, Kina se već duže vrijeme suočava sa osudom svjetske javnosti kao i grupa za ljudska prava zbog zatočenja Ujgurskih muslimana u provinciji Xinjiang na sjeverozapadu Kine u sklopu „centra za stručno osposobljavanje“.

Prema navodima Human Rights Watch-a u regionu Xinjianga, muslimanska manjina Ujguri je internirana u tzv. logore za ponovnu naobrazbu gdje su maltretirani. “U najvećem valu hapšenja posljednjih desetljeća privedeno je više od milion muslimana koji potiču iz Turske i na neodređeno vrijeme zatvoreno i podvrgnuto prisilnoj indoktrinaciji”.

Pri tome kao centralni instrument svoje represije Kina koristi tehnologiju i ima najveći državni sistem kontrole i nadzora koju je svijet ikada vidio. Videokamere prepoznaju lica, službenici stiču saznanja pomoću aplikacija i postoje elektronski punktovi za kontrolu – checkpoints.

Ovo digitalno nadgledanje je nadopunjeno fizičkom prezentnošću. Milion službenika i članova partije je mobilizirano kako bi redovno “posjećivali” muslimanske porodice, neko vrijeme se uselili kod njih i izvještavali ako neka porodica primjerice obavlja molitvu ili na drugi način prakticira vjeru, navodi se u izvještaju. Osim toga, kako se dalje navodi, Kina je između ostalog koristila veto u Vijeću sigurnosti UN-a kako bi blokirala mjere UN-a za zaštitu najprogonjenijih ljudi širom svijeta.“

Dahua technology zajedno sa drugim kineskim kompanijama prema dostupnim podacima američke administracije uključena je u kinesku kampanju represije, masovnog pritvora te nadzora uz pomoć visoke tehnologije.

Sve po zakonu

Uporedo sa nabavkom termalnih hibridnih kamera opština Centar nabavlja i medicinske kamere za mjerenje tjelesne temperature. Pa je tako za 9 kamera plaćeno 40.000 KM sa PDV-om firmi Patrio d.o.o. Visoko.

Sulejman Abazović, direktor firme Patrio d.o.o. naglašava da je ova firma registrovana na portalu Agencije za javne nabavke te može aplicirati na bilo koji tender. Navode izvora u opštini Centar o isplaćenim višim cijenama za ovu opremu, odbacuje.

„Demantujemo da je oprema plaćena po drastično višim cijenama, nego je roba isporučena i naplaćena čak po nižim cijenama od tržišnih cijena.“

A kao dokaz, Sulejman Abazović dostavio nam je isječke sa Internet stranica na kojima se vidi cijena kamera kineskog brenda Hikvision.

Međutim, vizuelno kamere koje je načelnik opštine Centar Nedžad Ajnadžić prezentirao javnosti u više navrata, kako prilikom primopredaje tako i prilikom donacija nisu kamere Hikvisiona nego proizvođača Visiotech-UNI-T koje se mogu nabaviti u rasponu od 300 do 600 dolara.

Iz opštine Centar ističu da je proces ovih nabavki urađen u skladu sa zakonskim propisima.

„Informacija o pokretanju javnih nabavki objavljena na zvaničnoj stranice ove institucije te da su svi zainteresovani ponuđaći mogli dostaviti svoje ponude.“

Prema navodima iz opštine Centar, osim SYS Company i firme Patrio d.o.o. nijedna druga firma nije se javila na tender.

„Dakle jednako, odnosno ravnopravno za sve zainteresirane firme iz BiH koje su transparentno pozvane da učestvuju u nadmetanju za najpovoljnijeg dobavljača navedene opreme. S obzirom da je tendersku dokumentaciju preuzela samo firma SYS Company i dostavila svoju ponudu identično kao i firma Patrio d.o.o., Komisija za javne nabavke Općine je u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama obavila pregovore sa samo jednim ponuđačem koji se javio na javni poziv, što je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te predložila načelniku Općine kao ugovornom organu da donese odluku o prihvatanju ponude ovog dobavljača.“

Nabavljena oprema u vrijednosti više 150.000 KM prema navodima iz opštine Centar donirana je ustanovama kojima su ti aparati neophodni za obavljanje njihovih funkcija.

„Kamere su dodijeljene u skladu sa odlukom općinskog štaba Civilne zaštite koji je prethodno razmatrao pismene zahtjeve dole navedenih ustanova i donio jednoglasne odluke da se njihovi zahtjevi prihvate ocjenjujući da su im ta sredstva neophodna za obavljanje njihovih funkcija. Na osnovu odluke štaba uređaji su donirani sljedećim ustanovama: Domu zdravlja Kantona Sarajevo, Organizaciona jedinica Centar, Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu i Graničnoj policiji BiH.“

Nadležne institucije u periodu proglašenja „vanrednog“ stanja u BIH zbog korona virusa sprovele su desetine tenderskih ugovora primjenom najnetransparentnijeg postupka nabavke. Zloupotrebe ove mogućnosti evidentne su svakodnevno – od nabavki respiratora, testova, medicinske opreme do nabavki koje nemaju nikakve veze sa prevencijom epidemiološke krize.

I dok nadležne institucije za kontrolu u oblasti javnih nabavki analiziraju stotine ugovora potpisanih u periodu od dva mjeseca a Tužilaštva pokreću istrage, bh. javnost čeka na barem jedan sudski epilog.

Opširnije na: https://www.tacno.net/novosti/ajnadzice ... rne-liste/

kosponovodjeluje
Posts: 499
Joined: 17/09/2016 19:05

#1196 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by kosponovodjeluje » 12/05/2020 18:47

OTKRIVAMO: Kako je Ajnadžić trošio narodni novac za vrijeme pandemije. Termalne kamere plaćene drastično više od tržišnih vrijednosti

Image

Podsjećamo, portal Tačno.net prošle sedmice je objavio tekst o nabavkama medicinskih termalnih kamera koje je opština Centar firmi Patrio d.o.o. platila drastično više od tržišnih vrijednosti.

Patrio d.o.o. Visoko u periodu pandemije korona virusa potpisuje tenderske ugovore sa Federalnom upravom civilne zaštite u vrijednosti preko 2 miliona KM. Pored činjenice da je cijena isporučene robe veća od tržišnih, naznake su da se iza ove firme krije firma KM Trade čiji je djelomični vlasnik Kadrija Kolić, advokat direktora FUCZ Fahrudina Solaka.

Podsjećamo, portal Tačno.net prošle sedmice je objavio tekst o nabavkama medicinskih termalnih kamera koje je opština Centar firmi Patrio d.o.o. platila drastično više od tržišnih vrijednosti.

Tako je Opština Centar 9 kamera za mjerenje tjelesne temperature platila 40.000 KM firmi Patrio d.o.o., međutim realna cijena ove opreme koja je po navodima donirana institucijama za borbu protiv korona virusa, može se nabaviti po cijeni od 300 do 600 dolara.


Nikad čuo za tu firmu

Patrio d.o.o. Visoko prema podacima iz službenog lista nastaje 24.04.2019. preregistracijom firme Guard Security d.o.o. u nekadašnjem vlasništvu Kemala Bakovića. Baković naglašava da je firmu prodao izvjesnom Sulejmanu Abazoviću iz Zenice.

„Ja sam tu firmu prodao. Ne sjećam se tačno kad prošle ili pretprošle godine. Znam samo da se taj čovjek nije nastavio baviti osiguranjem ljudi i imovine nego je preregistrovao firmu za trgovinu. Šta je dalje bilo ja ne znam. Mi smo otišli u Zenicu, potpisali notarski ugovor i ja ga nakon toga nisam vidio.“

Prema registru poslovnih subjekata Patrio d.o.o. Visoko nalazi se na adresi Zanatski centar Sebilj II 40 u Visokom. Novi Zanatski centar u Visokom već duži niz godina je napušten i ruiniran objekt.

Na ovoj adresi pronašli smo kancelariju firme Patrio d.o.o. u kojoj pored smotanog ćilima i jednog kompjutera nismo zatekli nikoga od uposlenika. Kontakt telefoni također ne rade odnosno nisu dostupni.

Patrio d.o.o. prema našim saznanjima počinje učestvovati na tenderima tek u periodu pandemije korona virusa kada se procesi javnih nabavki olakšavaju tako što je institucijama omogućeno direktno pregovaranje sa dobavljačima.

To potvrđuju i podaci sa portala agencije za javne nabavke. Naime, prema njihovim podacima Patrio d.o.o. do sada nije poslovala sa institucijama.

Međutim, ova firma pored ugovora sa opštinom Centar dobija tendere u vrijednosti preko 2 miliona KM za nabavku opreme sa Federalnom upravom za civilnu zaštitu na čelu sa Fahrudinom Solakom.

Prema podacima iz izvještaja, Komisiji za sigurnost Federalnog parlamenta dostavljenog nakon afere „Respiratori“ firma Patrio sa Federalnom upravom za civilnu zaštitu potpisuje tendere za 1000 zaštitnih odijela u vrijednosti 175.500 KM, 20 medicinskih kamera u vrijednosti 77.220 KM, 10.000 vizira za lice za koje je izdvojeno 105.300 KM, te 500 komada dvokomponentnih zaštitnih odijela po cijeni 58.500 KM te 50.000 višekratnih TIP 5 EN 14126 za koje je izdvojeno 1. 989.000 KM.

Identično kao u slučaju nabavki opštine Centar, roba je isporučena po višim cijenama od tržišnih.

Kolege sa portala Akta.ba u tekstu o nabavkama vizira navode da se ova oprema u Bosni i Hercegovini može nabaviti po cijeni od 5 do 6 KM po komadu. Podsjećamo, FUCZ ovu opremu plaćala je 10,50 KM po komadu. Također, razni internet distributeri zaštitne vizire nude po cijenama od 2,54 dolara što nije ni 5 KM.

Takva je situacija i sa nabavkom zaštitnih odijela TIP 5 EN 14126 za koje je izdvojeno 1. 989.000 KM. Odijela ovih karakteristika sa ovim certifikatom mogu se nabaviti po cijeni od 6,40 dolara po komadu bez dadžbina i prevoza. Što u konačnici iznosi 320.000 dolara odnosno 576.000 KM.

Krije li se iza nabavki KM trade

„Tehničke mogućnosti donirane opreme su prezentovali predstavnici firmi „KM Trade“ te „SYS Company“, koji su u postupku javnih nabavki odabrani za isporuku termalnih kamera. Ove firme također imaju obavezu instalacije nove opreme kao i obuku osoba koja će rukovati ovom opremom. Općina Centar je nabavila devet termalnih medicinskih kamera za mjerenje tjelesne temperature od kojih je jedna instalirana u objektu ove lokalne zajednice, dok će ostale osim Granične policije biti raspoređene po zdravstvenim ustanovama.“

Citat koji ste upravo pročitali je zvanično saopštenje opštine Centar nakon donacije medicinskih kamera nabavljenih od firme Patrio d.o.o. Visoko i plaćenih 40.000 KM.

Šta je sporno? Upravo činjenica da je tender za opremu dobila jedna firma, a da druga firma vrši prezentaciju te iste opreme.

Ajnadžićeva Općina Centar negirala vlastito saopštenje

U odgovoru iz opštine Centar negirali su vlastito saopštenje u kojem navode da su opremu prezentovali predstavnici firme KM Trade sa kojom je sklopljen ugovor te naglasili su da je tendersku dokumentaciju preuzela samo firma Patrio d.o.o. te da je iz tog razloga sa ovom firmom pokrenut pregovarački postupak bez objave obavještenja.


Firma KM Trade osnovana je 1999. godine, a pored maloprodaje oružja i specijalne opreme odlično posluje i sa državnim institucijama.

Firma biznismena Mašić Nihada i advokata Kolić Kadrije prema podacima portala javnih nabavki odlično posluje sa državnim institucijama. Tako je u periodu od 2015. kroz 395 ugovora ova firma dobila tendere u vrijednosti nešto više od 30 miliona KM.

Podsjećamo, advokat i vlasnik firme KM Trade Kolić Kadrija advokat je direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka u procesu za aferu „Respiratori“. Tužilaštvo BIH utvrdilo je da su respiratori neupotrebljivi a pored Fahrudina Solaka istragom su obuhvaćeni i vlasnik firme „Srebrna malina“ Fikret Hodžić.

Iz izvještaja Komisiji za sigurnost Federalnog parlamenta evidentno je da je firma KM Trade u vlasništvu Kolić Kadrije u periodu pandemije korona virusa sa Federalnom upravom za civilnu zaštitu sklopila jedan ugovor i to za nabavku 735 zaštitnih naočala u vrijednosti 6.541 KM.

Naši izvori navode da je upravo firma Patrio d.o.o. iskorištena kako bi se poslovalo direktno sa Federalnom upravom za civilnu zaštitu.

“Patrio” d.o.o. je paravan firma KM Trade-a koja je iskorištena u ovom periodu kako bi se direktno poslovalo i kako bi se isporučivala roba po nekim nenormalnim cijenama. Zapitajte se kako je moguće da firma koja ne radi odjednom postane veliki distributer i ugovara poslove u milionskim vrijednostima? Tenderi u Federalnoj upravi civilne zaštite godinama se namještaju tako da ovo što se danas otkriva je samo mali dio kriminala u ovoj instituciji.“

U skladu sa zakonskim procedurama

Iz Federalne uprave za civilnu zaštitu do objave ovog teksta nisu došli odgovori na naša pitanja.

Također iz rukovodstva KM Trade nisu odgovorili na naša pitanja o povezanosti sa firmom Patrio d.o.o. i njenim formalnim vlasnikom Abazović Sulejmanom.

Iz firme Patrio na naša pitanja o broju zaposlenih kao i vezama sa firmom KM Trade u pismenom odgovoru naveli su da se na navode o vezama ove firme i KM Trade ne žele osvrtati.

Ističu su da je isporuka robe FCUZ-u urađena u skladu sa procedurama te da imaju dovoljno angažirane radne snage kako bi kvalitetno uradili svaki posao. Negiraju navode iz saopštenja općine Centar te naglašavaju da su oni isporučili kamere za mjerenje tjelesne temperature.


Kadrija Kolić nakon inicijalnog razgovora prestao je odgovarati na naše pozive.

Opširnije možete pročitati na: https://www.tacno.net/korupcija/iz-fucz ... e-firme-2/

User avatar
Crvene_brigade
Posts: 724
Joined: 19/10/2014 21:31

#1197 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by Crvene_brigade » 18/05/2020 17:41

ni poštenja ni morala.kos-sda đeneral ajnadžić zloupotrebljava i najugroženiju kategoriju stanovništva za besprizornu političku promociju i skupljanje jeftinih političkih poena.džaba mu sve,ništa ga neće spasiti od sigurnog izbornog poraza i utvrđivanja političke i krivične odgovornosti nakon izbora.

Image

vijest prenosimo sa prijateljskog: https://m.facebook.com/SarajevoNekadISad/?locale2=hr_HR

kosponovodjeluje
Posts: 499
Joined: 17/09/2016 19:05

#1198 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by kosponovodjeluje » 27/05/2020 17:35

AJNADŽIĆ PONOVO SLAGAO GRAĐANE: Pionirska dolina nije dobila novi adrenalin park početkom maja

Image

Početkom maja ove godine u Pionirskoj dolini trebao je biti otvoren novi adrenalinski park.

Načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić potpisao je 13. marta 2020. godine Ugovor o realizaciji granta za uređenje manjih javnih površina, izgradnji dječijih igrališta i sportskih ploha na području općine Centar sa v.d. direktorom KJKP “Park”, Edinom Abdurahmanovićem čime su stvoreni uslovi za izgradnju adrenalin parka u Rekreativno zabavnom centru i zoološkom vrtu “Pionirska dolina“. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedila je Općina Centar u iznosu od oko 46 hiljada KM.

Ovaj projekat u punom kapacitetu finansira Općina Centar. Sa potpisivanjem ugovora odmah ćemo prebaciti finansijska sredstva na račun preduzeća “Park“, koji imaju obavezu raspisati javni poziv za odabir izvođača radova. Moja želja je da ovaj park otvorimo do početka maja ove godine kada počinjemo sa obilježavanjem Dana Općine Centar.

Nedžad Ajnadžić, 13. mart 2020.

Abdurahmanović je tom prilikom naveo da će se adrenalin park prostirati na površini od 2.500 metara kvadratnih, a nuditi će sadržaje poput “adrenalinske staze sa preprekama i mostovima do 100 metara dužine, umjetnu stijenu do 6 metara visine i dječiji zip line dužine do 50 metara sa polaznom i dolaznom zaustavnom platformom”.

Kako se do sredine maja 2020. godine u javnosti nisu pojavile informacije o aktivnostima vezanim za ispunjenje pomenutog obećanja, Istinomjer je kontaktirao Općinu Centar i KJKP “Park”. Iz Općine Centar su istakli da su aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje adrenalin parka u Pionirskoj dolini usporene zbog pandemije novog koronavirusa, dok odgovor iz KJKP “Park” do momenta zaključenja ovog teksta nije stigao.

Kompletna realizacija ovog projekta je povjerena KJKP Park, a zbog situacije sa COVID-19, sve aktivnosti su usporene. Prema informacijama iz KJKP Park, tenderska procedura za ovaj projekat je u pripremi i očekuje se raspisivanje postupka javne nabavke za sedam dana.

Odgovor na upit, Općina Centar, 18. maj 2020.

S obzirom na činjenicu da radovi na izgradnji adrenalin parka u Pionirskoj dolini nisu ni započeli, iako je pomenuti park prema najavama trebao biti otvoren za javnost početkom maja ove godine, Istinomjer će načelniku Općine Centar, Nedžadu Ajnadžiću za pomenuto obećanje dati ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

https://istinomjer.ba/pocetkom-maja-u-p ... alin-park/

kosponovodjeluje
Posts: 499
Joined: 17/09/2016 19:05

#1199 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by kosponovodjeluje » 31/05/2020 19:08

KRIMINAL U VRIJEME PANDEMIJE: Institucije i dalje po "hitnom" postupku nabavljaju medicinsku opremu

Image

Piše: Branka Mrkić-RadevićTokom aprila KCUS je na ovaj najnetransparentniji način nabavio medicinska sredstva vrijedna više od 750 hiljada KM, a Općina centar im je po hitnom postupku donirala posteljinu

Od početka pandemije koronavirusa u BiH Agencija za javne nabavke BiH nadležnim tužilaštvima podnijela je devet krivičnih prijava i pokrenula 14 prekršajnih postupaka zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama.


Među ovim prijavama nema nabavki koje je provela Federalna uprava civilne zaštite, jer je Federalna vlada krajem aprila zadužila federalne institucije da joj do 8. maja dostave detaljne informacije o provedenim nabavkama, kao i kriterije za izbor ponuđača. Te informacije nisu dostavljene i Agenciji za javne nabavke.

Zloupotrebe u institucijama

U narednim mjesecima bit će jasno da li će institucije zakona reagovati na prijave Agencije, te da li će afera Respiratori biti jedina koja je izazvala konkretne poteze.
A posla bi za institucije, sudeći prema navodima iz Agencije, moglo biti mnogo. Najčešće zloupotrebe, kažu u Agenciji za Žurnal, koje su primijećene u nabavkama tokom pandemije, odnosile su se na neobjavljivanje planova nabavki, cijepanje nabavke, zloupotrebu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja zbog pozivanja na hitnost koja nije opravdana, poništavanje već započetih otvorenih postupaka kako bi se isti završili pregovaračkim postupkom, probijanje maksimalne dozvoljene vrijednosti za postupke, nenavođenje količine ili obima robe, itd.


Poseban akcenat stavljen je na zloupotrebu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, koji se pravdao navodnom hitnošću uzrokovanom pandemijom. Pisali smo o tome kako su na početku pandemije olakšice koje je samo u izuzetnim slučajevima Agencija omogućila ugovornim organima, korištene za različite nabavke.

Od saopštenja Agencije i uvođenja mogućnosti olakšica prošlo je dva i po mjeseca. Ukidaju se mjere i stanje nesreće u BiH ali se u pojedinim ustanovama još uvijek obavljaju nabavke u kojima se ugovorni organi pozivanju na hitnost uzrokovanu pandemijom!

U Agenciji za javne nabavke smatraju da za to više nema opravdanja:

- Provođenje pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja i pozivanje na hitnost ne mogu se više smatrati opravdanim – kažu:
- Javna nabavka mogla je biti izuzeta od primjene Zakona samo u situacijama krajnje hitnosti, kada je potrebno reagovati istog momenta, npr u roku od jedan ili dva sata, u slučajevima izuzetne nužde kada nije moguće primijeniti postupak nabavke po hitnoj proceduri.

Općina Centar Sarajevo 5. maja provela je pregovarački postupak bez objave obavještenja kojim je izdvojila 45 hiljada KM za posteljinu za izolatorij na KCUS-u! Nabavka posteljine za izolatorij koji je aktivan već sedmicama, Općina pravda hitnošću nabavke. I nabavku od 11. maja, zaštitnu i sigurnosnu odjeću vrijednu oko 12 hiljada KM, tretira kao hitnu.


Općina Bosanski Petrovac 6. maja istim postupkom nabavlja sredstva za dezinfekciju, dok Bolnica Sveti vračevi u Bijeljini 28. aprila izdavaja skoro 20 hiljada KM za adaptaciju prostora za uspostavljanje karantina za oboljele od koronavirusa.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar je 6. maja sklopila ugovor o kupovini testova za detekciju Covid-19 pozivajući se na hitnost, vrijedan skoro 200 hiljada KM.

Šampion je KCUS!

Na isti način bolnica je od kompanije Melcom kupila medicinska sredstva u iznosu od 102 hiljade KM. Pisali smo već o prijateljskim vezama direktora Melcoma Mate Čujića i direktora mostarske bolnice Ante Kvesića.

No apsolutni šampion kupovina provedenih pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja je KCUS. Osim što su na početku pandemije kupili CT aparat vrijedan više od pola miliona KM (sa izuzetno kratkim rokom isporuke), pokušali na isti način kupiti i respiratore, tokom mjeseca aprila KCUS je na ovaj najnetransparentniji način nabavio medicinska sredstva za svoje potrebe vrijedna više od 750 hiljada KM. Ugovori su sklopljeni sa kompanijama Saniteks Velika Kladuša (523 hiljade KM), CEE-MED Sarajevo (92.000), Biosistemi, Mikro-Polo i Derby Trade.
Sa Meditom će ugovor za kupovinu CT aparata sredinom aprila sklopiti i bolnica Abdulah Nakaš. CT aparat plaćen je oko pola miliona KM.

Iako su ovih dana u fokusu respiratori koje je nabavila Srebrena malina, a nadležni su u svoju odbranu tvrdili da se u to vrijeme respiratori nisu mogli naći na tržištu, podaci Agencije za javne nabavke pokazuju da su bolnice uspijevale nabaviti ove aparate. Tako su u Brčko Distriktu nabavili respiratore vrijedne 520 hiljada KM (Sedžan ingenering), a bolnica Abdulah Nakaš 13. aprila potpisala je ugovor za nabavku 10 respiratora i 20 rezervnih crijeva. Plaćeni su oko 600 hiljada KM.

Korištenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja omogućeno je nakon što je Agencija 17. marta izdala saopćenje, navodeći da postoje zakonska rješenja da se nabavke izvrše na hitan način ukoliko postoji opasnost po ljudski život i zdravlje. Ipak, da li se hitnošću mogu pravdati nabavke koje se i dalje realizuju, dva i po mjeseca od pojave virusa u BiH?

https://zurnal.info/novost/23125/instit ... sku-opremu

User avatar
Crvene_brigade
Posts: 724
Joined: 19/10/2014 21:31

#1200 Re: Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić (SDA) - Lik i (ne)djelo, od KOS-a do lopovluka

Post by Crvene_brigade » 02/06/2020 20:18

odlazeci i korumpirani kos-sda đeneral ajnadzic nezakonito je odobrio postavljanje bilborda u dječijem parku jelena vitas.nakon izbornog poraza tender-efendija,poznatiji kao 10% morace poloziti racune za pocinjeni kriminal i urbicid tokom mandata.

Image

nasa stranka i opstinski vijecnik nihad uk tim povodom su izdali saopstenje koje bez ikakvih inetrevencija prenosimo u cijelosti:

Nihad Uk: Billboard u dječijem parku postavljen u svrhu predizborne kampanje je prst u oko građanima Općine Centar

Na parkovskoj površini, uz dječije igralište, u općini Centar postavljen je billboard razmjera kakve imamo priliku gledati uz glavne saobraćajnice diljem države. Općinski odbor Naše stranke Centar traži njegovo hitno uklanjanje.
„Načelnik Ajnadžić je prevršio svaku mjeru s uništavanjem zelenih površina, ali i ukupnog gradskog ambijenta. Posljednji potez je dodatno ponižavajući. Radi se o izbornoj godini. Jasno je da SDA, nakon svih afera koje je potresaju, treba jak marketing da bi zadržala vlast u općinama u kojima ju je osvojila na prethodnim izborima i jasno je da će sporni billboard biti korišten u političke marketinške svrhe. Ovakvi billboardi se postavljaju uz glavne saobraćajnice, na kojima se odvija neometan protok saobraćaja. U Ajnadžićevom slučaju, riječ je o uskoj, gradskoj saobraćajnici gdje su česte gužve i dugi zastoji u saobraćaju. Pritom je s druge strane vidljiv samo djeci i stanarima susjedne zgrade čijem će pogledu predizborni plakat biti izložen više mjeseci 24 sata dnevno. To je provokacija i ustvari antimarketinški potez. Mi nemamo ništa protiv da SDA radi sama protiv sebe, ali šteta koju ovim billboardom nanosi građanima je daleko veća. Tražit ćemo zbog toga da se billboard hitno ukloni. Ako ga oni ne uklone sad, mi ćemo ga ukloniti nakon izborne pobjede“, rekao je Nihad Uk, vijećnik Naše stranke u Općini Centar.

Post Reply