Page 1 of 1

#1 Novi oblik korona virusa

Posted: 18/02/2021 01:29
by MuhameedBeg
Clanak koji govori o nastanku novog oblika korona virusa u balkanskim zemljama.
Nalazi se na linku:http://smeartha.com/1UE