Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.

Moderator: _BataZiv_0809

hladan.preminger
Posts: 3442
Joined: 24/02/2011 12:06

#726 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by hladan.preminger » 19/06/2019 12:34

parola VSTV je "kadrovi za nerad"


User avatar
JThomas
Posts: 67644
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#727 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by JThomas » 19/06/2019 12:56

nije ovo nerad. ovo je zločinački rad.

User avatar
Maraschino
Posts: 18839
Joined: 10/11/2006 16:15
Location: ...

#728 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by Maraschino » 21/06/2019 21:18

pa ti sada kritikuj vstv :shock:
sta kaze onaj zvaljo tegeltija, sve ce tuziti.
ako budu rjesavali tvoje tuzbe kao sve druge, od toga nema nista a ako nesto poduzmu, jos jednom cete pokazati da ste organizovana mafija.

User avatar
JThomas
Posts: 67644
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#729 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by JThomas » 24/06/2019 16:53

http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/116 ... esert.html

dobar je tekst, bez obzira što je on prodan, ko god radi prepoznaće situacije...kad argumentuješ, objašnjavaš, pričaš, znaš da si u pravu ili bar da ima argumenata i za tvoju stranu - a znaš da iz razloga "više sile" (navodnici su namjerni) sviraš kurcu :mrgreen: da je to neko na nekom drugom mjestu i iz nekog drugog razloga već odlučio i presudio...
Problem sa samoregulirajućim VSTV-om je i u tom što njegovi najistaknutiji članovi tužbama prema svojim kritičarima (poput ministra Dragana Mektića, sudije Branka Perića, bivše predsjednice Suda BiH Medžide Kreso, pojedinih novinara), suđenjem, dakle, sa sasvim izvjesnim pozivnim ishodom, zatvaraju prostor svakoj kritičkoj raspravi, dijalogu, polemici.

User avatar
muminovic
Posts: 3301
Joined: 17/08/2013 15:10

#730 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by muminovic » 25/06/2019 10:37

Pravosuđe na bh. način: Građanima pokazivali zadnjice, nazivali ih kravama, tukli se po kafanama...

https://www.klix.ba/vijesti/bih/pravosu ... /190624018

"Šta me ti gledaš debela kravo, vidi na šta ličiš?!" - ukoliko mislite da su ovo riječi nekog od učesnika reality programa iz susjedne Srbije grdno se varate. Ovim riječima se, prema navodima Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a, jedan bh. sudija obratio sugrađanki nakon čega je svukao trenerku i donji veš te joj, vjerovali ili ne, pokazao zadnjicu.
Bosanskohercegovačko pravosuđe posljednjih mjeseci našlo se na udaru brojnih kritika, kako samih nositelja pravosudnih funkcija tako i stručne javnosti, ali i predstavnika međunarodne zajednice.

Najžešće kritike upućene su na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine koje se očito pokazalo nesposobnim da odgovori na savremene izazove bh. društva i omogući uspostavu pravne države.

VSTV BiH sve više je na udaru kritika zbog relativno blagog pristupa kada je riječ o izricanju disciplinskih mjera sudijama, tužiocima i ostalim pravosudnim uposlenicima, a kojima uglavnom izriče javne opomene ili umanjenje plaće u određenom vremenskom periodu.

Informativni portal Klix.ba je tim povodom izdvojio nekoliko konačnih odluka VSTV-a BiH u disciplinskim postupcima, a koje na najbolji način govore o tome u kakvom se stanju nalazi bh. pravosuđe.

Sutkinja "S. Dž. se osjeća ludo" u kafani o kojoj sudi:

Sutkinja Općinskog suda (...) S. Dž. odgovorna je što je kao postupajuća sutkinja u predmetu iniciranom po tužbi tužioca D. S. protiv tužene općine (...) radi poništenja ugovora o zakupu poslovnih prostorija u ulici S. H. M. broj 1. u ... (tzv. "...") i isplate novčanih sredstava, nakon što je ispitala tužbu i poduzela procesne radnje koje prethode održavanju pripremnog ročišta, zbog čega joj je moralo biti poznato ko su stranke u sudskom postupku, šta je predmet spora i kakve procesne zahtjeve stranke ističu, svjesna postojanja obaveze da se kao sutkinja treba ponašati na način da održava i unapređuje povjerenje javnosti i stranaka u svoju nepristrasnost, u dane: 3.8., 13.8., 14.8. i 4.9. 2016. godine, posjetila navedeni ugostiteljski objekt u privatnoj režiji i u društvu prijatelja, nakon čega su na društvenoj mreži Facebook javno objavljene fotografije tužene s prijateljima i statusi sadržaja: "S. Dž. se osjeća fantastično ... u ..." i "S. Dž. se osjeća ludo... u ...", čime je po donošenju presude kojom je u potpunosti usvojila tužbeni zahtjev tužioca, kod suprotne strane u sudskom postupku izazvala sumnju u svoju nepristrasnost i integritet.

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena

Sutkinja sudila sinu svoje tetke, nikoga nije obavijestila o srodstvu:

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH podnio je dana 9. maja 2018. godine disciplinsku tužbu, protiv tužene VB, sutkinje Općinskog suda u (...). U tužbi je navedeno da je tužena u periodu od 16. maja 2013. godine do 18. maja 2014. godine postupala u dva predmeta Općinskog suda do njihovog okončanja, uprkos činjenici da je optuženi, odnosno osuđeni u navedenim predmetima bio njen rođak (sin njene tetke), propustila obavijestiti predsjednika suda o navedenom srodstvu, smatrajući da ne postoje razlozi za njeno izuzeće od postupanja u smislu člana 39. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano u kojim situacijama sudija ne može obavljati sudijsku dužnost, iako svjesna da srodstvo sudije sa strankom u postupku kod svakog objektivnog posmatrača može izazvati sumnju u nezavisnost i nepristrasnost suda u postupku odlučivanja te je tužilac predložio utvrđivanje disciplinske odgovornosti tužene za disciplinski prekršaj.

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena

Sutkinja više od dvije godine nije radila na predmetima, nastupila zastara:

Utvrđuje se da je tužena R. Dž., sutkinja Kantonalnog suda (...), odgovorna što je u periodu od 29. jula 2015. godine do 23. augusta 2017. godine, postupajući kao sudija izvjestilac Kantonalnog suda (...) propustila posvetiti dužnu pažnju prioritetnom rješavanju predmeta br. 27 0 K 023835 15 Kž 2, 32 0 K 228574 15 Kž i 32 0 K 227889 16 Kž, radi sprečavanja nastupanja zastare krivičnog gonjenja, olako držeći da do zastare neće doći, i to:

1. u predmetu, broj: 27 0 K 023835 15 Kž 2 koji je u Kantonalnom sudu u (...) zaprimljen na postupanje po žalbi i dodijeljen tuženoj u rad dana 29.7.2015. godine, u kojem je kao rok za izradu odluke određen 21.11.2015. godine, a apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja nastupala sa danom 12.3.2017. godine, izostankom dužne pažnje kontrolisanja zastare, pouzdajući se da je predmet prema planu rješavanja predviđen za IV kvartal 2017. godine, propustila preduzeti bilo kakvu radnju na okončanju predmeta sve do 13.10.2017. godine, kada je predmet iznijela na sjednicu vijeća, održanu 7 (sedam) mjeseci po nastupanju zastare na kojoj je vijeće donijelo odluku kojom se preinačava prvostepena presuda i odbija optužba, jer je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja,

Dakle, u periodu od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca nije postupala u predmetu, što je imalo za posljedicu nastupanje apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja;

2. u predmetu broj: 32 0 K 228574 15 Kž, koji je u Kantonalnom sudu u … zaprimljen na postupanje po žalbi i dodijeljen tuženoj u rad dana 16.10.2015. godine, u kojem je kao rok za izradu odluke određen 8.2.2016. godine, a apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja nastupala s danom 27.6.2017. godine, izostankom dužne pažnje kontrolisanja zastare, pouzdajući se da je predmet prema planu rješavanja predviđen za III kvartal 2017. godine, propustila preduzeti bilo kakvu radnju na okončanju predmeta sve do 22.8.2017. godine, kada je predmet iznijela na sjednici vijeća, održanoj gotovo 2 (dva) mjeseca po nastupanju zastare, a na kojoj je, usljed daljeg propusta tužene da utvrdi zastaru, vijeće donijelo odluku kojom se pobijana presuda ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, da bi u ponovnom postupku Općinski sud u … 19.12.2017. godine donio rješenje o obustavi postupka, jer je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja,

Dakle, u periodu od 1 (jedne) godine dana i 10 (deset) mjeseci nije postupala u predmetu, što je imalo za posljedicu nastupanje apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja;

3. u predmetu broj: 32 0 K 227889 16 Kž, koji je u Kantonalnom sudu u … zaprimljen na postupanje i dodjeljen tuženoj u rad dana 20.6.2016. godine, u kojem je kao rok za izradu odluke određen 13.10.2016. godine, a apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja nastupala sa danom 23.8.2017. godine, izostankom dužne pažnje kontrolisanja zastare, pouzdajući se da predmet nije obuhvaćen planom rješavanja predmeta u 2017. godini, propustila preduzeti bilo kakvu radnju na okončanju predmeta sve do 7.2.2018. godine, kada je predmet iznijela na sjednicu vijeća, održanu nakon više od 5 (pet) mjeseci po nastupanju zastare, na kojoj je vijeće donijelo odluku kojom se preinačava prvostepena presuda i odbija optužba, jer je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja,

Dakle, u periodu od 1 (jedne) godine dana i 7 (sedam) mjeseci nije postupala u predmetu, što je imalo za posljedicu nastupanje apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja.

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Smanjenje plaće u iznosu od pet posto na period od dva mjeseca

Predsjednica suda "zaboravila" dodijeliti 1.740 predmeta:

Tužena B. B., predsjednica Općinskog suda (...), odgovorna je što je obavljajući dužnost predsjednice Općinskog suda(...), nakon što je stručnim saradnicima Općinskog suda (...), M. O. i P. S. prestao mandat 1. februara 2017. godine, odnosno 30. aprila 2017. godine, i nakon što je elektronskom porukom, koju je VSTV 14.12.2017. godine uputio svim predsjednicima sudova, upozorena da izvrši potrebna dodjeljivanja predmeta radi kreiranja Plana rješavanja predmeta suda za 2018. godinu, vodeći naročito računa da predmeti ne budu neraspoređeni, kršeći svoje predsjedničke obaveze, propisane članom 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju, da osigura ažurnost suda i prati i kontrolira rješavanje predmeta iz starijih godina, propustila da do 6. marta 2018. godine dodijeli 825 predmeta kojima je bio zadužen M. O., od kojih su 426 predmeta bili stari predmeti obuhvaćeni Planom rješavanja predmeta suda za 2018., odnosno 915 predmeta kojima je bio zadužen P. S., od kojih su 367 predmeta bili stari predmeti obuhvaćeni Planom za 2018. godinu.

Dakle, nemarno obavljala svoju dužnost predsjednika suda u preduzimanju potrebnih mjera za osiguranje ažurnosti suda i kontroliranja i praćenju rješavanja više stotina predmeta iz starijih godina, koji su zbog propusta tužene bili neraspoređeni godinu i mjesec, odnosno deset mjeseci, čime je na opisani način počinila disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. (nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti) Zakona o VSTV-u.

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena

Sutkinja prihvatila presudu kao svoju kako bi zaštitila predsjednika suda:

Sutkinja Općinskog suda (...) D. E., oglašena je odgovornom što je obavljajući dužnost sutkinje Općinskog suda u (...) nakon što joj je 28. marta 2012. godine raspoređen u rad predmet Općinskog suda u (...), u kojem je prethodno bivši predsjednik ovog suda I. O. 26.3.2012. godine održao pripremno ročište i glavnu raspravu, na kojem je tužitelja zastupala njegova supruga, advokat F. O., i istog dana donio presudu, navodeći tuženu kao postupajuću sutkinju u zapisniku o održanom ročištu i presudi, koje je unio u CMS; svjesna da nije postupala u ovom predmetu, prihvatila donesenu presudu kao svoju, te 28.3.2012. godine iskazala predmet završenim, konstatovala pravosnažnost presude i naredila dostavljanje presude tuženoj M. H., a potom, 25.4.2012. godine, i Matičnom uredu Općine …., nakon čega je predmet arhivirala 1.6.2012. godine.

Dakle, svjesna da nije postupala u navedenom predmetu, prihvatila je presudu koju je izradio bivši predsjednik suda, i u kojoj je ona navedena kao postupajuća sutkinja, kao svoju i nastavila dalje da postupa u ovom predmetu do njegovog arhiviranja, čime je prethodnom predsjedniku suda I. O., korištenjem svoje sudijske funkcije, omogućila da postupa u predmetu u kojem nije mogao suditi, s obzirom na to da je punomoćnik stranke njegova supruga.

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena

Sudija se u restoranu potukao s advokatom:

Tuženi V. M., sudija Osnovnog suda (...), odgovoran je što je 1. marta 2018. godine, u večernjim satima, oko 20:00 sati, sjedio sa C. S. i M. Ž. u restoranu "…." te nakon što su se za stolom pridružili M. A. i advokat T. G., stupio u verbalnu prepirku uz pogrdne riječi i povišen ton sa T. G., a zatim je došlo i do fizičkog sukoba na način da je tuženi vanjskim dijelom desne ruke udario T. G. u predjelu lica, nakon čega je T. G. uzvratio udarac i zatvorenom pesnicom udario tuženog u predjelu desnog oka, što su prisutni za stolom zaustavili na način da su stali između tuženog i T. G.

Dakle, tuženi je na javnom mjestu u prisustvu više osoba zanemario obavezu dostojanstvenog ponašanja i očuvanja standarda etičkog ponašanja sudije te kao nosilac pravosudne funkcije koji je predmet stalnog nadzora javnosti i koji voljno prihvata ograničenja koja mu nameće funkcija koju obavlja, stupanjem u verbalni i fizički kontakt s advokatom iz …., iskazao ponašanje koje šteti ugledu sudijske funkcije i počinio disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 22. Zakona o VSTV BiH ponašanja u sudu i van suda koje šteti ugledu sudijske funkcije.

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena i smanjenje plaće za iznos od deset posto na period od pet mjeseci

Sudija sugrađane nazivao teroristima i pokazivao im zadnjicu

Tuženi S. K., sudija Općinskog suda (...), proglašen je odgovornim što je svjestan značaja poštivanja različitosti u društvu i obaveze dostojanstvenog ponašanja u skladu s dignitetom funkcije koju obavlja, dana 9.8.2015. godine oko 12:00 sati, u naselju …, Opština ….., osobama: Đ. S:, Đ. A. i Đ. N. rekao da su mudžehedini, da su teroristi, da idu u Sarajevo, da tu nije njihova zemlja, prilikom čega se Đ. S. obratio riječima: "Šta me ti gledaš debela kravo, vidi na šta ličiš?!", a Đ. A. je rekao da je mudžahedin i silovatelj, pripadnik Islamske države koji je u ratu ubio 10 Srba, nakon čega je okrenuo leđa, svukao trenerku i donji veš te im pokazao zadnjicu, čime je kod imenovanih izazvao uznemirenost i zbog čega je pravomoćnim rješenjem Osnovnog suda u ….. broj 89 1 Pr 033990 15 Pr 2 od 10.11.2016. godine oglašen odgovornim za prekršaj iz člana 8. Zakona o javnom redu i miru (Službeni glasnik Republike Srpske broj 11/15) te mu je izrečena uslovna osuda.

Dakle, drugim osobama uputio je krajnje pogrdne i uvredljive izjave na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, čime je na naročito drzak, bezobziran i nedoličan način ispoljio nacionalnu i vjersku netrpeljivost i govor mržnje te pokazao intimne dijelove tijela, odnosno ispoljio ponašanje nedostojno funkciji koju obavlja, čime je naštetio svome ugledu i ugledu sudijske funkcije te tako počinio disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 22. Zakona o VSTV-u BiH ponašanja u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije.

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Smanjenje plaće za iznos od 50 posto na period od jedne godine.

Stručni saradnik pijan ležao na podu u sudu:

Tuženi D. J., stručni saradnik Općinskog suda (...), odgovoran je što je 27. oktobra 2017. godine, u jutarnjim satima u periodu između 8:30 i 9:00 sati, a nakon informacije uposlenika suda, zatečen od predsjednika Općinskog suda (...) U. K., zamjenika predsjednika sudije Š. S., sekretara suda M. Š. i IKT referenta B. K. kako u svojoj kancelariji u Općinskom sudu (...) leži na podu naslonjen na zid, nefunkcionalan za rad, uz nerazgovjetno komuniciranje, nakon čega su ga K. B. i M. B., također uposlenici suda, odveli u Javnu ustanovu Dom zdravlja..., Službu za hitnu medicinsku pomoć, gdje je nakon pregleda, između ostalog, u nalazu navedeno "iz usta pacijenta se osjeća miris koji asocira na alkohol", dok je u dijelu navedenom pod nazivom "Dijagnoza" evidentirano: (I10)HTA i Aethilismus. Stručni tim za psihijatrijsko vještačenje određen rješenjem Prvostepene disciplinske komisije VSTV BiH u nalazu i mišljenju konstatovao je da je tuženi dana 27.10.2017. godine bio u stanju akutne alkoholiziranosti usljed čega je vršenje funkcije stručnog saradnika na taj dan bilo otežano, a s moralne i etičke strane potpuno neprihvatljivo.

Dana 15. decembra 2017. godine oko 10:00 sati napustio je prostorije Općinskog suda u..., te nakon što je telefonskim putem od namještenice suda A. M. obaviješten da se na poziv predsjednika Općinskog suda u ... vrati u sud, odbio rekavši "da nema teorijske šanse da se vrati jer ne može" i pored toga što je za taj dan imao zakazano ročište za glavnu raspravu u predmetu broj 42 0 Mal 038572 17 Mal za 12:00 sati. Tuženi se nije vratio do vremena određenog za održavanje glavne rasprave u navedenom predmetu, niti je o odgađanju ročišta obavijestio stranke u skladu sa članom 111. ZPP FBiH.

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena i smanjenje plaće za iznos od deset posto na period od šest mjeseci

Saradnica "završila" 782 predmeta iako se nisu stekli uslovi:

Tužena J. K., tužiteljica Kantonalnog tužilaštva ... (u vrijeme izvršenja disciplinskog prekršaja stručni saradnik u Općinskom sudu u ...), odgovorna je što je u vremenskom periodu od 23.7.2012. godine do 30.11.2015. godine kao stručni saradnik u Općinskom sudu u …, u 782 predmeta kojima je bila zadužena, u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima - CMS, pogrešno odredila status predmeta "iskazan završenim", a za što se nisu stekli uslovi u smislu Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima kojim je u članu 7. stav 3. propisana obaveza sudije/stručnog saradnika da u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) odredi tačan način završetka predmeta i članu 8. stav 1. kojim je propisano da se završenim predmetom smatra svaki predmet za koji je izdata naredba za dostavu pismenog otpravka odluke suda strankama u postupku i Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima, kojim je u članu 38. stav 1. propisana obaveza evidentiranja promjene statusa predmeta kada se za to stvore zakonske pretpostavke, te je tako suprotno navedenim odredbama pogrešno iskazala predmete završenim.

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Smanjenje plaće u iznosu od 20 posto na period od tri mjeseca

User avatar
JThomas
Posts: 67644
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#731 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by JThomas » 25/06/2019 11:09

za mene i za moje kriterije - sve na jednu stranu a nerad do zastare krivičnog predmeta na drugu. sve opisano treba sankcionisati, mnogo jače nego što se sankcioniše. ali za sjedenje na krivičnom predmetu dok ne zastari bi se morao izgubiti posao, plus dobro i detaljno preispitati ima li namjere i dosluha. to je stvar koja se ne može popraviti. ni smjenom ni bilo kakvom naknadom štete ti ne možeš otkloniti nastalu posljedicu.

User avatar
muminovic
Posts: 3301
Joined: 17/08/2013 15:10

#732 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by muminovic » 25/06/2019 11:15

Ma haj'd ba gledam ima sudaca po 100 zastara - imas odluka VSTV-a kolko hoces, kazna 10% smanjenje plate 3 mjeseca :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)

User avatar
JThomas
Posts: 67644
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#733 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by JThomas » 25/06/2019 11:23

i to Kž oznaka, znači već ima prvostepena presuda, nekakva, kakva-takva. znači nije to komšija te prijavio što si mu zagrebao auto pa se kiseli u tužilaštvu donekle i zbog objektivnog nedostatka kapaciteta. nego ima optužnica, i ima već i presuda. postupak je hitan svakako, a tek ako prijeti apsolutna zastara. to bi se moralo da ima države ne samo skinuti, nego detaljno ispitati o svakom pojedinačnom slučaju i optuženima u njemu.


User avatar
dobar osjecaj
Posts: 3973
Joined: 01/08/2014 11:31

#735 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by dobar osjecaj » 26/06/2019 11:19

Kakva zbirka sociopata. Clanstvo u IZ i SDA dodje kao nesto tipa ulaznice/dozvole da radis sta god zelis, od sitnih kradja do ubistava.
DIREKTOR ZAVODA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI OSLOBOĐEN ZATVORA: Uzimao novac za borbu protiv malarije i AIDS-a ali nije znao šta čini!

Objavljeno: 25.06.2019. u 12:08h

Direktor Zavoda u Zenici osuđen na dvije i po godine zatvora za zloupotrebu položaja jer je uzimao novac od uposlenika. Kantonalni sud uvažio žalbu i Ćerima osudio na uslovnu kaznu, navodeći kako korupcija nije otežavajuća okolnost. Ćerim je član SDA i IZ BiH

FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Piše: Branka Mrkić-Radević

Sažetak crnohumornog procesa u Zenici glasi: bivši direktor (SDA) jednog javnog preduzeća koje se bori protiv ovisnosti prisvojio je novac za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Pritom je sugrađanima poručivao da je bolje da jedu burek nego da se drogiraju, dok je uredno sjedio uz skute reisa i visokih zvaničnika Islamske zajednice u BiH. Osuđen je na dvije i po godine zatvora ali je žalba uvažena jer, dok je uzimao novac, nije bio svjestan šta radi. A korupcija, prema presudi drugostepenog, Kantonalnog suda u Zenici, u BiH nije otežavajuća okolnost!

Općinski sud u Zenici Ahmeda Ćerima, bivšeg direktora Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-do kantona, osudio je u januaru 2018. na dvije i po godine zatvora i isplatu pričinjene štete u iznosu od blizu 50 hiljada KM.

Ahmed Ćerim je, navodi se u presudi Općinskog suda, više od četiri godine uzimao novac od uposlenika Zavoda koji im je uplaćivan iz projekta za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije! Na čelu Zavoda bio je do avgusta 2012. godine, kada ga je razriješio Upravni odbor Ustanove.

Prisvojeno skoro 50 hiljada KM

Tri uposlenika Zavoda Ze-do kantona su, kao vanjski saradnici Federalnog zavoda za javno zdravstvo, potpisali ugovore o djelu o obavljanju poslova na projektu UNDP-a i Federalnog zavoda. Po projektu Global Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije uposlenici Zavoda koji su potpisali ugovor, ali i drugi kadar Zavoda, obavljao je praktične poslove u Zavodu Ze-do kantona. Mislili su da je projektom i predviđeno da dodatni novac koji im liježe na račun, predaju Zavodu.

Direktor Ćerim glavnoj medicinskoj sestri Zavoda rekao je kako će novac biti utrošen za plaćanje “nekih stvari za koje Zavod ne može dobiti račune”. Novac su predavali sekretarici Zavoda.

- Znate kako je to izgledalo? Novac se davao direktno njoj na ruke. Ako bi neko zaboravio ili ne bi stigao, ona izađe pred vrata i prozove: "Taj i taj, 625 KM", naprimjer. I znalo se na šta se to odnosi, i šta treba uraditi. Znači, ta suma je tada bila uplaćena prozvanoj osobi – svjedoči za Žurnal jedan od bivših uposlenika Zavoda.

Zaposlenici su se, navedeno je u presudi, plašili za svoje radno mjesto, pa su naredbu i izvršavali. Tako je direktor od tri uposlenika koja su potpisala ugovor u kešu inkasirao po 15 i po hiljada KM – ukupno 46.432 KM. Presudom mu je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja funkcije rukovođenja u državnim i javnim preduzećima i ustanovama u trajanju od pet godina.

Dok su uredno predavali novac direktoru, uposlenici su pretpostavljali da je tako i predviđeno projektom. Do jedne konferencije, kada su na vlastito zaprepaštenje obaviješteni da kolege iz srodnih institucija u ovom projektu novac za svoj rad stavljaju u vlastiti a ne direktorov džep:

- Mi smo bili šokirani. Ljudi su nam se smijali. To je bio posao koji su obavljali uposlenici Zavoda, i to stresan i težak posao, rad sa specifičnim lijekovima i materijama, rad sa ljudima u posebnim stanjima. To je po projektu bilo predviđeno kao neka naknada za taj posao koji se obavljao pored našeg redovnog posla.

Vijeće Kantonalnog suda: Nije znao šta radi

Kantonalni sud uvažava žalbu koju su na presudu uložili Ćerim i njegova zastupnica i predmet vraća na ponovno suđenje. Vijeće je prihvatilo navode žalbe u kojima se tvrdi da nije jasno da li je učinilac bio svjestan da iskorištava svoj službeni položaj! Ahmed Ćerim, po odluci Kantonalnog suda nije znao šta radi!

Nije dokazana, smatrao je sud, voluntaristička komponenta dok je od svojih uposlenika uzimao novac:

- Ostaje nejasno koje to činjenice i okolnosti po nalaženju prvostepenog suda opravdavaju zaključak da kod optuženog postoji svijest da iskorištava svoj službeni položaj i da njegovo iskorištavanje za cilj ima pribavljanje imovinske koristi.

Općinski sud u oktobru 2018. donosi istu presudu – isplata štete i dvije i po godine zatvora. Ponovo žalba. Kantonalni sud krajem maja odlučuje da se žalba djelimično usvaja, i Ćerima oslobađa izdržavanja zakonske kazne, izričući mu uslovnu osudu u trajanju od dvije godine, što je za pola godine manje od prvostepene presude

Pritom su u obrazloženju svoje presude naveli kako korupcija nije – otežavajuća okolnost:

- Precijenjena je i neopravdano uzeta kao otežavajuća okolnost (u onoj mjeri kako je to učinio prvostepeni sud) da djelo pripada u grupu koruptivnih krivičnih djela, s obrazloženjem da povređuje temeljne vrijednosti jednog društva, tako da se ova okolnost nije mogla eksplicite i posebno cijeniti kao osobito otežavajuća okolnost – navode.

U obrazloženju presude navodi se i kako je kao olakšavajuća okolnost uzeta činjenica da oštećena lica nisu tužila bivšeg direktora već drugi uposlenik:

- Prvostepeni sud nije cijenio ni okolnost da su oštećeni sa optuženim i poslije izvršenja djela ostali u dobrim odnosima... Po ocjeni ovog suda prvostepeni sud precijenio je otežavajuće okolnosti, dok je olakšavajućim okolnostima umanjio vrijednosni značaj.

Kantonalni sud ublažio je i presudu Općinskog suda u vezi sa dužinom trajanja zabrane obavljanja funkcije rukovođenja u državnim i javnim preduzećima i ustanovama. Predug je to period, zaključit će, i tu zabranu izreći na dvije godine.

U sudskom vijeću koje je izreklo presudu bili su sudije Enes Maličbegović, predsjednik, Nermin Tešnjak i Ismar Jukić.

Član Muftiluka zeničkog

Ahmed Ćerim je zaštićen vjerovatno i zahvaljujući svom članstvu u dva važna instituta u BiH: Islamskoj zajednici i Stranci demokratske akcije (SDA).

Član je Kantonalnog odbor SDA Zeničko-dobojskog kantona. Od 2014. do 2018. bio je član Sabora islamske zajednice u BiH iz Zeničkog izbornog okruga. Ponosno pozira na okupljanjima sabornika Muftiluka zeničkog.

Javnost će se prisjetiti maštovite kampanje za borbu protiv droge koju je Zavod za bolesti ovisnosti Ze-do kantona proveo 2010., za vrijeme mandata Ahmeda Ćerima. Tada je pod sloganom “Droga? Ne, hvala, ja ću burek” i “Droga? Ne, hvala, ja ću ćevape” obilježen dan borbe protiv ovisnosti. Zeničanima su dijeljeni burek i ćevapi:

- Burek i ćevapi su korišteni kao metafora za bh. brend koji je sveprisutan i dostupan. Burek, koji možemo kupiti za jednu marku, jeftiniji je od droge (na zeničkom crnom tržištu doza heroina se prodaje za 10 KM) – obrazložili su iz Zavoda.

User avatar
kica
Posts: 790
Joined: 10/03/2012 14:11

#736 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by kica » 17/07/2019 10:32

Perfektne vijesti iz BiH pravosuđa, za nas jos preko 400.000 KM stete.

Image

User avatar
nevenkagaragic
Posts: 1472
Joined: 19/03/2008 20:55
Location: Tuzla
Contact:

#737 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by nevenkagaragic » 18/07/2019 14:23

muminovic wrote:Ma haj'd ba gledam ima sudaca po 100 zastara - imas odluka VSTV-a kolko hoces, kazna 10% smanjenje plate 3 mjeseca :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Jad i cemer nevidjen na planeti! Tako je to kad mafija ima svoju drzavu zar ne?

CIN objavio bazu kažnjenih sudija i tužilaca

"Jake" kazne...
Sta reci osim "vrana vrani oci ne kopa" - ocito zar ne? Dovoljno je pogledati ovo:
BAZA – Disciplinske kazne protiv sudija i tužilaca

TUZIOCi su posebna prica, znaju i ptice na grani vec godinama - NAMERNO traljavo odradjeni poslovi, "gubljenje" dokaza da ne spominjem..
Sta ih briga - ionako greske ne placaju iz svog dzepa. FUUUJ! Cast vrlo, vrlo retkim izuzecima u BH pravosudju na svim nivoima.

"Iako su predmete čuvali u kancelarijama, nisu pisali presude niti osuđenike slali u zatvor, sudije i tužioci su dobijali blage kazne koje nisu utjecale na njihove karijere. Neki od njih su čak i napredovali."
ZALOSNO I JADNO:

Blage kazne za greške sudija i tužilaca

User avatar
muminovic
Posts: 3301
Joined: 17/08/2013 15:10

#738 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by muminovic » 30/07/2019 09:31

Sta reci draga Nevenka - sve je vec receno.


User avatar
nevenkagaragic
Posts: 1472
Joined: 19/03/2008 20:55
Location: Tuzla
Contact:

#739 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by nevenkagaragic » 15/08/2019 19:31

muminovic wrote:Sta reci draga Nevenka - sve je vec receno.

E moj muminovicu...
Odavno, odavno je vec sve receno, sve je jasno, nema vise smisla NISTA govoriti! PravosLudje u BiH bilo i ostalo DNO DNA!
Dovoljno je samo prelistati ove stranice i da se coveku zgadi sve!

User avatar
muminovic
Posts: 3301
Joined: 17/08/2013 15:10

#740 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by muminovic » 17/10/2019 11:03

Smjernice VSTV-a išle u korist zarade Milana Tegeltije u arbitražama
https://epravo.ba/smjernice-vstv-bih-is ... tegeltije/

User avatar
muminovic
Posts: 3301
Joined: 17/08/2013 15:10

#741 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by muminovic » 17/10/2019 11:04

Sankcije za advokate koji nose poklone zatvorenicima

https://epravo.ba/sankcije-za-advokate- ... orenicima/

User avatar
JThomas
Posts: 67644
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#742 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by JThomas » 17/10/2019 12:14

svi ovi koji imaju masu klošara, nije omar jedini, su se apsolutno ponašali kao da je to normalno i dozvoljeno. znači bez ikakvog skrivanja.

User avatar
muminovic
Posts: 3301
Joined: 17/08/2013 15:10

#743 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by muminovic » 17/10/2019 12:18

JThomas wrote:svi ovi koji imaju masu klošara, nije omar jedini, su se apsolutno ponašali kao da je to normalno i dozvoljeno. znači bez ikakvog skrivanja.
To je sitnica, jer pare u kesu daju direktno sudijama i tuziocima, kao i prtvorskim cuvarima.

Pun gepek parfema i poklona za 8 mart se nosi u koferima u sud da se dijeli malo sudijama.

Kako sankcionisati nesto, kada je truhlo do srzi sve od vrha do dna.

U ruke njih 5% je otislo 100 milona KM u zadnjih 8 godina, pa racunajmo...

User avatar
Filter
Posts: 6548
Joined: 31/12/2010 11:42
Location: no country for old men

#744 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by Filter » 17/10/2019 12:56

:shock: ovo je crna hronika

bolje da nisam citao

julisiz es grant
Posts: 7471
Joined: 27/07/2008 23:34
Location: Oj Kupreško ravno poljce, što pozoba Crnogorce...

#745 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by julisiz es grant » 17/10/2019 14:02

Najbolje ko u zatvoru Freiburg u Njemačkoj (čitao sam na njihovoj stranici, ne znam je li tako u ostalim zatvorima): zabranjeno unošenje hrane i pića. Ako hoćeš nešto da pokloniš zatvoreniku kome si u posjeti, možeš u samom zatvoru kupiti slatkiše i sokove, koje platiš karticom kojih imaš u različitim vrijednostima i koju kupiš pri dolasku u posjetu.


User avatar
Maraschino
Posts: 18839
Joined: 10/11/2006 16:15
Location: ...

#747 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by Maraschino » 29/11/2019 22:01

https://www.nezavisne.com/novosti/hroni ... vor/571223

Ako ovo nije stimulativno i za druge sudije, ne znam sta je onda.

Ne radis svoj posao, budes sankcionisan 3 mjeseca sa 10% i to je nekih 1.000KM a za uslugu si dobio desetostruko vise.

Korupcija na najvisem nivou. Nije problem sto se korupcija otkrila nego sto nije adekvatno sankcionisana.

User avatar
muminovic
Posts: 3301
Joined: 17/08/2013 15:10

#748 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by muminovic » 13/12/2019 09:01

Reforma BiH pravosuđa: Strucna javnost smatra da je neophodna nova reforma

https://epravo.ba/reforma-bih-pravosudj ... a-reforma/

User avatar
muminovic
Posts: 3301
Joined: 17/08/2013 15:10

#749 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by muminovic » 13/12/2019 09:07

Europska Unija: Žestoke kritike na rad VSTV-a i pravosuđa BiH u cjelini

https://epravo.ba/europska-unija-zestok ... u-cjelini/

User avatar
muminovic
Posts: 3301
Joined: 17/08/2013 15:10

#750 Re: Pravosudje BiH - najlosiji pravni sistem na svijetu

Post by muminovic » 14/12/2019 11:53

6 mjeseci - 0 optuznica za korupciju:
Kritike Tužilaštvu BiH zbog nepodizanja optužnica za korupciju

https://epravo.ba/kritike-tuzilastvu-bi ... korupciju/

"Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije u prvih šest mjeseci 2019. godine podiglo niti jednu optužnicu za korupciju, rečeno je danas na konferenciji Transparency Internationala organizovanoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Izvještaj o praćenju procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH za prvu polovinu ove godine predstavljen je na konferenciji “Prvosuđe u BiH: Stanje i perspektive”, koja je organizovana u saradnji sa Švedskom razvojnom agencijom (SIDA)."

Post Reply