Forex i Serijat

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Post Reply
helda87
Posts: 1
Joined: 15/07/2011 18:28

#1 Forex i Serijat

Post by helda87 » 17/07/2011 00:20

Dali je zabranjeno trgovati na berzi po serijatu :?


HM 2011
Posts: 4736
Joined: 26/06/2011 22:58

#2 Re: Forex i Serijat

Post by HM 2011 » 17/07/2011 01:17

Ima li tu kamate ?

ako ne i još nešto - dozvoljeno je trgovati na berzi....

Kamata - skrivena ili vidljiva, te trgovina na berzi dionicama firmi koje se bave proizvodnjom i prodajom alkohola etc.. logično ne bi trebala biti dozvoljena (kupovinom dionica postaješ suvlasnik - a zabranjeno je proizvoditi, stavljati u promet i slično)....
Princip stvaranja vrijendosti bez rada (trgovina je rad) - iz ničega - je osnovna prepreka u Šerijatu, jer logično u tom poslu neko je totalni gubitnik - a Islam podržava stav pravednosti (iz tog razloga i postoji bezbroj prepreka)....

Pošto se radi o vrijendosti nacionalnih valuta koje fluktuiraju a ne bi trebale (trgovinskim deficitom u FIAT sistemu, emisijom) - preporučio bih oprez,

Dodatno pošto se radi o nacionalnim valutama - a svi će reći da sam radikalan - a u pitanju su nacije koje su ozakonile alkohol, kocku (npr. BH nacija i jedno 80%-90% nacija) - smatram da bi bilo logično da je zabranjeno (analogija sa dionicama firmi koje proizvode i prodaju alkohol).......

U svakom slučaju trgovina nacionalnim valutama je vrlo riskantan business........

Ne vjerujem da će neko napisati bilo šta osim ovoga na ovu temu.....

Usput često mjenjam KM u EURO i EURO u KM - ako ćemo gledati po toj logici - griješnik sam....

User avatar
Nele9
Posts: 598
Joined: 27/10/2010 12:45

#3 Re: Forex i Serijat

Post by Nele9 » 17/07/2011 11:30

Ja bih samo dodao da su u vrijeme mog boravka na Bliskom Istoku, religiozni Arapi takodje izbjegavali i dionice firmi koje se bave proizvodnjom duhana i oružja.

User avatar
statix
Posts: 2961
Joined: 27/08/2009 09:04
Location: Sarajevo

#4 Re: Forex i Serijat

Post by statix » 17/07/2011 12:13

Zar kupovina dionica ne podrazumijeva spekulacije, i samim time, zar je bitno cime se bavi firma cije dionice kupujes?

User avatar
RespectLifeBH
Posts: 102
Joined: 16/06/2011 19:19
Location: Između Krajnosti
Contact:

#5 Re: Forex i Serijat

Post by RespectLifeBH » 17/07/2011 16:15

Ovdje imaš zvanični stav Islamske Zajednice u BiH po tom pitanju:
Pitanje:

Interesuje me kakav je status Forex trgovanja u Islamu tj. da li je dozvoljeno po islamu učestvovati u trgovini novcem gdje se profit ostvaruje kupujući ili prodajući novčane valute npr. EUR/USD. Budući da danas mnogi svjetski brokeri omogućuju pojedincu da putem njihovih online platformi sa jako malim novčanim ulogom mogu početi kako oni nazivaju forex trgovinu, radi se o tome da vi zarađujete ukoliko pravilno predvidite kretanje vrijednosti valute, trguje se na sličan način kao i na našim berzama samo što se kupuje ili prodaje novac, rizik je velik.

Odgovor:

Budući da se u spomenutom obliku trgovine radi o fiktivnom trgovanju, bez primopredaje, uz veliki rizik i svojevrsnu kocku, smatramo da nije dozvoljeno upuštati se u takve trgovinske špekulacije.

Prof. dr. Enes Ljevaković fetva-i-emin - rijaset.ba

http://www.rijaset.ba/index.php?option= ... Itemid=139
Pored svega gore navedenog tu ima i kamate, pa je to jedna "nepremostiva prepreka" i haram po islamskom učenju...
Prekonoćna kamata (rollover, swap)

Na otvorene pozicije pripisuje se dnevna kamata koja može biti pozitivna ili negativna, zavisno o uspostavljanju margina i pozicija na tržištu. Ako ne želite zaraditi ili platiti kamate na Vaše pozicije, jednostavno proverite da li su sve pozicije zatvorene krajem dana na tržištu, zavisno o brokeru, najčešće u 22.00 sata po našem vremenu.

Kako svaka trgovina uključuje posuđivanje jedne valute da bi kupili drugu, zaračunavanje prekonoćne kamate je deo FOREX trgovanja. Ako trgovac kupuje valutu s višom kamatnom stopom od one koju ''posuđuje'', zarada će biti pozitivna (npr. USD/JPY) – trgovac će zaraditi po toj osnovi. Svaki broker ima različite kamate koje dodeljuje, pa se za detalje treba raspitati direktno kod brokera.

forexsrbija.rs/prekonocna-kamata
Allah, s.w.t., kaže u Kur'anu:

“O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici!“
„Ako to ne učinite, eto vam onda, neka znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice vaših imetaka; nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti!


(El-Bekare, 278 – 279)

Na dalje prema islamskom učenju svako ko bude u lancu kamate je proklet, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Ahmed: Prenosi Džabir ibn Abdullah, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah je prokleo: onoga ko je jede, ko njome hrani druge, svjedoke i onoga ko je bilježi!“ (Ahmed)

zatim, kamata je mnogo teža od zinaluka, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Ahmed: Prenosi Abdullah ibn Hanzala, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Dirhem kamate koji čovjek pojede, znajući da je kamata, teži je kod Allaha od 36 činjenja bluda.” (Ahmed)

I na kraju: „Kamata neminovno čovjeka vodi u propast.“ (Ibn Madždže)

Uzvišeni je rekao kako stoji u prijevodu značenja:

"Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: 'Kamata je isto što i trgovina.' A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu."

(El-Bekara, 275)

HM 2011
Posts: 4736
Joined: 26/06/2011 22:58

#6 Re: Forex i Serijat

Post by HM 2011 » 18/07/2011 19:50

statix wrote:Zar kupovina dionica ne podrazumijeva spekulacije, i samim time, zar je bitno cime se bavi firma cije dionice kupujes?
Kada to čovjek posmatra iz aspekta Šerijata kao zakonodavstva, ima veze...

Međutim bitno je naglasiti da kupovinom dionica lice stiče suvlasnička prava u Dioničarskom smislu, što podrazumjeva pravo glasa na skupštini dioničara, kao i pravo na ubiranje dividende.....

Nije svaki venture u kupovinu dionica sa svrhom kupi da bi prodao i zaradio na razlici, iako je i to koliko shvatam stvari trgovina - kupi kada je jeftino i prodaj kada poskupi.....

User avatar
miskin
Posts: 1654
Joined: 26/09/2011 23:35

#7 Re: Forex i Serijat

Post by miskin » 05/09/2012 02:05


Pošto je u Islamu šerijatski status o nečemu dio ispravne predodžbe o istom neophodno je da se navede šta se podrazumijeva pod forex-om.

Forex predstavlja trgovinu sa valutama, tj prodaju jedne a kupovinu druge valute i može biti putem savremenih sredstava elektronskog komuniciranja (telefona, faxa, telefaksa, interneta) ili putem bankovnih transakcija (čekova, bankovnih kartica i slično).

Uzimajući u obzir spomenuto dozvoljeno je vršiti trgovinu sa valutama ako se ispune sljedeći šartovi:

Prvi šart – da preuzimanje valuta bude iz ruke u ruku, svejedno bilo to u stvarnom smislu poput preuzimanja iz ruke u ruku, ili ulazilo u PROPIS preuzimanja iz ruke u ruku poput kupovine valuta putem banke ili trenutne trgovine valutama na berzi.

Poznato je da prilikom kupovine valuta putem banke proces preuzimanja i predavanja valute se ne dešava u istom trenutku, nego čitav proces se može odvijati u toku 48 sati a pored toga se ova prodaja naziva trenutačnom kupoprodajom. Ovo je općepoznato i prihvaćeno u međunarodnom sistemu trenutačne kupoprodaje. Ponekad ovaj proces preuzimanja i predavanja se odvija u toku 96 sati, a to je u slučaju kada se kupoprodaja desi na kraju sedmice, tj. na dane vikenda.

Ovaj način preuzimanja i predavanja valuta iako se ne dešava bukvalno iz ruke u ruku je šerijatski ispravan po stavu većine savremenih učenjaka, fikhskih kolegija i šerijatskih komisija, jer je svako preuzimanje i predavanje među robom shodno prirodi kupoprodaje te robe.

Dokaz da preuzimanje valuta mora biti iz ruke u ruku u stvarnom ili propisnom smislu je hadis kojeg bilježi Muslim od 'Ubadete ibn Es-Samita, radijallahu anhu, a u kojem je došlo: "Zlato za zlato, srebro za srebro, pšenica za pšenicu, ječam za ječam, datule za datule, sol za sol, isto za isto, iz ruke u ruku; a ako su različite vrste prodajite kako hoćete ako je iz ruke u ruku".

Argument iz hadisa su riječi "a ako su različite vrste prodajite kako hoćete ako je iz ruke u ruku".

Drugi šart – da kupoprodajni ugovor ne sadrži u sebi uvjet izbora odustajanja od kupoprodaje ili vremenskog odgađanja preuzimanja jedne od valuta, jer se time narušava gore spomenuti šart preuzimanja i predavanja iz ruke u ruku u stvarnom ili propisnom smislu.

Treći šart – da proces trgovine sa valutama nema namjeru držanja monopola nad određenom valutom jer je u hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu došlo: "Ne čini monopol osim onaj ko čini grešku".

Četvrti šart – da se kupoprodaja među valutama ne čini na ročnim tržištima i berzama, tj. na berzama gdje preuzimanje i predavanje nije trenutačno nego na odgodu.

Uglavnom, svi ovi šartovi, izuzev zabrane činjenja monopola, se vraćaju na jedno a to je da kupoprodaja među različitim valutama bude iz ruke u ruku u bukvalnom ili propisnom smislu kao što je gore pojašnjeno. Ve billahi tevfik.
http://islamika.net/islamske-teme/teme/ ... -na-forexu

Post Reply