Hidžab-mahrama

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Kviz 3: Da bi odjeća muškarca zadovoljila propis muškarac na sebi treba imati...

šorc
24
22%
šorc do ispod koljena
36
33%
trofrtaljke
5
5%
hlače
0
No votes
hlače i majicu kratkih rukava
17
15%
hlače i košulju
11
10%
hlače, košulju i kapu
2
2%
hlače, košulju, kapu i čarape
15
14%
 
Total votes: 110

User avatar
arzuhal
Posts: 20811
Joined: 03/06/2008 11:26
Location: u čajdžinici "Kod nefsu-l-levvame"

#651 Re: Hidžab-mahrama

Post by arzuhal » 25/02/2009 21:55

Bosanac sa dna kace wrote:
arzuhal wrote:[
Sjećam se, davno jednom, pričao ti ja sa jednim selefijom (al onim sa dna kace) i spomenem ja tako hanefijski mezheb, (tek tako, mogao sam spomenuti i zubno meso mongolskog žohara, svejedno..) kad on odmah: "Ja nisam mezhepčija!". "Šta je to?". "Ne slijedim nikakav/nečiji mezheb! Samo Kur'an i sunnet.
jel se ovo odnosi na mene? :shock: ako da slobodno napisi puni nik mog profila.
i da, nisam nikakav vhbija, selefija i sta ti ja znam, tebi na dusu sto to nekome prisiva su negativnom smislu
Boj se Allaha.
selam
:lol:
Ne odnosi se na tebe i stvarnono nemam pojma kako se ti izjašnjavaš itd. To što sam napisao "sa dna kace" je naš uobičajen izraz. I nije zlonamjerno naveden: navedeni momak, tj. je djelovao da'vetski, dakle aktivan u pozivanju. Tako smo se upoznali.
Bojim se Allaha. Boj se i ti.
We selam!


Mrs.Zurbrigen
Posts: 696
Joined: 25/09/2008 11:27

#652 Re: Hidžab-mahrama

Post by Mrs.Zurbrigen » 25/02/2009 22:02

sta je hanefijski mezheb?

tko su selefije?

thanx! :)

User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 9206
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

#653 Re: Hidžab-mahrama

Post by Bosanac sa dna kace » 25/02/2009 22:03

oouppsss
izvini

User avatar
beautyfool
Posts: 2047
Joined: 04/09/2006 16:45
Location: Dunjaluk

#654 Re: Hidžab-mahrama

Post by beautyfool » 25/02/2009 22:25

Mutazilah wrote:
Hvala arzuhal na razjasnjenju! Time je ova tema za mene zavrsena :)
Elhamdulillah, da hoce i druge teme biti :zjev: ;-)

User avatar
Latina
Posts: 5492
Joined: 19/08/2006 01:47
Location: I'd ratha' be hated 4 who I am, than loved 4 who I'm not.

#655 Re: Hidžab-mahrama

Post by Latina » 26/02/2009 00:00

Mrs.Zurbrigen wrote:sta je hanefijski mezheb?
Iz Ilmihala, koji objasnjava osnove Islama :

Hanefijski Mezheb

Osnivač ovog mezheba je Imami-'Azam Ebu Hanifa (rahmetullahi alejh).

Njegov mezheb je najrašireniji u Islamskom svijetu pa i narodi na Balkanu pripadaju njemu. Imam Ebu Hanifa (kome je ime Numan a ocu mu ime Sabit) je rođen u Kufi 80 godine po hidžri. Učio je pred mnogim Islamskim učenjacima ali najviše pred čuvenim Ebu Ismailom Hammedom (umro 120g. po hidžri) i još čuvenijim Imam Džaferom es-Sadikom koji mu je ujedno bio i Muršid (duhovni učitelj).

Pred tim učenjakom su učili u to vrijeme i Ebu Jusuf (umro 182g. po hidžri) i Muhammed ibn Hasan eš-Šejbani (umro 135 po hidžri). Inače, ova dva učenjaka su i sami bili Imami. Ebu Jusuf, koji je bio vrhovni kadija u Abasidskoj vladavini, je imao veliku zaslugu za proširinje Hanefijskog mezheba. Naime, on je prihvatio većinu fetvi koje je donio Imam Ebu Hanifa te je time udario temelje Hanefijskom fikhu. Imam Šejbani je takođe imao slična mišljenja, te se njih dvojica ubrajaju u Hanefijske Imame i ne smatraju tuđim Imamima. Hanefi mezheb je sazdan uglavnom od najboljih mišljenja ove trojice velikih Imama.

Dakako Hanefi mezheb kao škola fikha nije limitovan na ova tri glavna Imama nego je po savjetu njenog osnivača koji je rekao, ''Ako naiđete na pouzdan (sahih) hadis koji se protivi mom mišljenju (fetvi) odbacite je i slijedite hadis...'', uvijek bio aktuelan i fleksibilan da odgovori na izazove s kojima se muslimansko društvo sučeljavalo tokom subsekventnih stoljeća u kojima su mijenjala kako politička tako i socijalno vjerska stanja Islamskog ummeta.

Ne treba da zaboravimo da su veliki učenjaci među Hanefijama kao Imam akaida Ebu Mensur el-Maturidi (teolog) i Imam Ibn Abidin (pravnik) razvili u detalje ono što je Imam Ebu Hanifa oformio u početku. Stoga ne možemo reći da je današnji Hanefi mezheb isključivo po mišljenju Imam Ebu Hanife, Muhammeda i Ebu Jusufa. Prema tome znak je ignorantnosti od nekih nemezheblija da kažu kako sljedbenici mezheba slijepo slijede Imame kao da su nepogrešivi.

To nije istina jer da je tako onda nam ne bi trebao nijedan učenjak nakon Imama mezheba a svako zna da Hanefije koje nisu mudžtehidi slijeđenjem hanefi mezheba slijede cijeli tim učenjaka od drugog stoljeća po hidžri pa do dan danas kada im zatreba fetva o gusulu i klanjanju u avionu. Ipak samo je jedan Imami-Azam, a to je Imam Ebu Hanifa, kojem niti je bilo a niti će biti premca u Usuli-Fikhu.

Imam Harizmi prenosi hadis od Ebu Hurejre: "U mom Ummetu će biti čovjek po imenu Ebu Hanifa. Na Sudnjem Danu, on će biti svjetlo mog Ummeta." Drugi Hadis: "Čovjek po imenu Numan ibn Sabit zvani Ebu Hanifa će se pojaviti i obnoviti Allahovu vjeru i moj Sunnet." Opet drugi Hadis: "U svakoj epohi će nekoliko mojih sljedbenika dostići visoki stepen, a Ebu Hanifa će biti najviši u svojoj." Ova tri Hadisa su zabilježena u knjigama Fikha 'Mevduatel-Ulum' i 'Durr-ul-Muhtar'.

U predgovoru čuvene Fikh knjige 'Durr-ul-Muhtar' piše: "Hadis kaže: 'Kao što je Adam (alejhi selam) ponosan na mene i ja sam ponosan na čovjeka u mom Ummetu po imenu Numan kojeg će zvati Ebu Hanifa. On je svjetlo mog Ummeta.' "Drugi Hadis: "Poslanici su ponosni na mene. A ja sam ponosan na Ebu Hanifu. Onaj ko voli njega uistinu voli mene. Onaj ko mrzi njega uistinu mrzi mene." Ovi Hadisi su takođe zabilježeni u čuvenoj knjizi Fikha 'El~Muqaddima' od Hadrat Ebu'l-Lejsa as-Samarqandija.

Ibn 'Abidin, u svom komentaru knjige 'Durr el-Muhtar', je dokazao da su ovi hadisi povjerljivi i da nisu mawdu' i naveo hadis iz knjige El-Hajrat el-Hisan od Ibn Hadžar el-Mekkijja: "Ukras svijeta će nestati u 150 godini hidžre." Ibn Abidin nastavlja: "Veliki učenjak fikha Šems el-Aimma 'Abdul-Gaffar el-Kardari (umro 562g. po hidžri) kaže, "Očigledno je da ovaj Hadis govori o Imam el-'Azam Ebu Hanifi, jer on je jedini od velikana koji je preselio na Ahiret u toj godini." Hadis u Buhariji i Muslimu kaže, "Kad bi Iman otišao na planetu Venus, čovjek porijeklom iz Perzije bi ga donio nazad." Imam Sujuti, inače Šafi alim, je rekao, "Preneseno nam je da ovaj Hadis govori o Imami-azam Ebu Hanifi."

Jedan alim (učenjak) je usnio Poslanika (Sallallahu alejhi ve sellem) i upitao ga, 'Šta ti misliš o Ebu Hanifinom znanju?' On mu odgovori, 'Svako je muhtać (u potrebi) za njegovim znanjem.' Imam Ali (Radiallahu anh) kaže, "Da vam kažem o čovjeku zvanom Ebu Hanifa, koji će živjeti u Kufi. Njegovo srce će biti puno znanja i mudrosti. Pred Smak Svijeta mnogi ljudi će nastradati zbog toga što ga nisu cjenili i pratili, isto kao što će Šije nastradati što nisu cjenili i pratili Ebu Bekra i Omera (Radiallahu anhum). Imam Muhammed el-Baqir ibn Zejnel Abidin Ali ibn Husain (Rahmatullahi alejhim), rodio se 57g po hidžri u Medini a umro 113g, ukopan u turbetu Hadrat Abbasa [Radiallahu anh] u Medini) je jednom pogledao Ebu Hanifu i rekao, "Kada oni koji uništavaju vjeru mojih pra-otaca postanu brojni, ti ćeš je obnoviti. Ti ćeš biti spasitelj onih koji se boje i utoka onima koji su zbunjeni! Ti ćeš vraćati heretike na Pravi Put! Allah Silni će ti pomoći!"

U Hanefijskom Mezhebu, 500,000 vjerskih problema, tj, pitanja je riješeno i odgovoreno.

El-Hafiz el-kebir Ebu Bekr Ahmed el-Harizmi piše u svojoj knjizi Musnad, "'Saif el-aimma' prenosi da kad bi Imam azam Ebu Hanifa izvukao fetvu iz Qur'ana el-Kerima Hadisa, on bi je predočio svojim učiteljima i ne bi odgovarao na pitanje dok mu svi učitelji ne bi potvrdili ispravnost njegove odluke." 1000 njegovih učenika je redovno slušalo njegova predavanja u džamiji Kufe. 40 njih je već bilo dostiglo nivo Mudžtehida. Kada bi našao riješenje nekom Šeriatskom problemu on bi ga predočio svojim učenicima. Učenici bi onda pretražili sve spise i ustanovili da je ta fetva u skladu sa Kur'anom, Hadisom, praksom Sahaba. Imam bi onda rekao, "El-hamdu lillahi vallahu ekber," i svi prisutni bi to ponovili za njim. Tek onda bi im Imam rekao da zapišu tu fetvu u zbirku njihove škole.

Ibn Nudžeim el-Misri (Rahmatullahi alejh), autor knjige Bahr er-ra'iq, piše u svom radu Ašbah, "Hadrat Imam Šafijj je rekao da onaj ko želi biti specijalist u Fikhu treba da studira Ebu Hanifine knjige." Abdullah Ibn Mubarak kaže, "Ja nisam vidio nijednog specialiste učenog kao Ebu Hanifa oblasti fikha. Veliki alim Mis'ar bi bi običavao kleknuti ispred Ebu Hanife i ispitivajući naučiti ono što nje znao. On je rekao, "Studirao sam pred 1000 učenjaka pa ipak da nisam vidio Ebu Hanifu, okliznuo bih se u Grčku filozofiju." Ebu Jusuf kaže, "Ja nisam vidio učenijeg čovjeka u oblasti Hadisa kao što je to bio Ebu Hanifa. Nijedan alim nije mogao tako podrobno i kompententno objasniti Hadis kao on. Veliki alim i Mudžtehid Sufjan Sevri kaže, "Naspram Ebu Hanife, mi smo bili kao vrapci prema sokolu. Ebu Hanifa je vođa Uleme'." 'Ali ibn Asim kaže, "Kad bi se znanje Imam Ebu Hanife mjerilo sa znanjem sve ostale Uleme njegove epohe njegovo znanje bi prevagnulo."

Godine 145g. po hidžri, Ibrahim ibn 'Abdullah ibn Hasan ibn 'Ali je poveo akciju prikupljanja vojske da pomogne svom bratu Muhammedu (Rahmatullahi alejhim edžmein), koji je proglasio sebe za Halifu u Madini. Kada je bio u Kufi proglasilo se okolo da mu je Imam Ebu Hanifa pomagao. Halifa Mensur je to čuo, te je uhapsio Imama i dao ga sprovesti iz Kufe u Bagdad. On je tražio od Imama da javno proglasi da on (Mensur) ima puno pravo da bude Halifa. On mu je zauzvrat ponudio da bude vrhovni kadija (sudac). Ima je to odbio.Mensur ga je bacio u okove i dao ga bićevati sa 30 udaraca. Njegove blagoslovljene noge su krvarile. Mensur se poslije pokajao šta je uradio, pa mu je opet poslao 30,000 dukata. Imam je opet odbio te se ponovo našao u zatvoru gdje je svaki dan dobijao po deset udaraca bićem. Prema nekim izvještajima, kaže se da je jedanaestog dana zbog straha od pobune Imam otrovan nekim šerbetom. Prije nego što je izdahnuo Imam se spustio na sedždu. 50,000 ljudi je obavilo njegovu dženazu. Slijedećih dvadeset dana ljudi iz raznih krajeva su dolazili i obavljali dženazu kraj njegova kabura. Da mu Allah Svevišnji podari najviši Džennet i Šefat za naše griješne duše. Amin!

Učenjaci Hanefijskog mezheba su obradili i sabrali Hanefijski Fikh na osnovu Šeriatskih odluka (Fetvi) ova tri velika Imama. Naredne odredbe (Fetve) su samo mali dio tih sabranih pismenih djela, ograničavajući se samo na osnove koje svaki Musliman treba naučiti.

Prije nego završim ovaj uvod želio bih skrenuti pažnju na jedan dosta nemio i opasan trend u ovom zadnjem stoljeću koji je u stvari posljedica jedne velike fitne koju su otpočeli neprijatelji Islama u namjeri da oslabe i potpuno skrše Islam i Muslimane.

Naime, danas su prisutne struje među Muslimanima koje ne žele da slijede put Imam Ebu Hanife i drugih velikih Imama i mudžtehida među prvim generacijama Muslimana. Oni dovode u pitanje njihovu vjerodostojnost i ekspertizu tvrdeći kako nije potrebno slijediti nijednog Imama i mehzeb nego samo Kur'an i Hadis direktno što podrazumjeva pobijanje dva od gore spomenuta četiri izvora Islamskog zakona imenom Idžme i Kijasa. Takvo mišljenje je u suprotnosti sa Idžmom tj. koncenzusom Islamskih učenjaka te se kao takvo mora oštro osuditi i obuzdavati bojkotovanjem takvih osoba kao inovatora i krivovjernika. Danas, i ne samo danas nego već nekoliko stoljeća, ne postoji ustanova u kojoj se može neko obučiti da postane apsolutni mudžtehid (mutlak) te je stoga obligatno svima nama da slijedimo jednog takvog mudžtehida u prvim generacijama Muslimana.

tko su selefije?
Stoga selefije, koje tvrde da je nepotrebno slijediti mehzebe Imama, unose lošu novotariju (bid`a dalala) i siju smutnju svojim svojeglavim interpretacijama Kur'ana i Hadisa. Osim njih postoje i druge struje koje takođe ne priznaju mehzebe niti obligatnost slijeđenja njihove ekspertize, ali se pak zbog svojih modernističkih pogleda ne slažu sa dosta primitivnim i nazadnim selefijama. Oni su okupljeni oko raznih samoproglašenih učenjaka na istoku i zapadu koji vole puno da hodaju okolo i riječito mudruju neznalicama i novim Muslimanima na zapadu. Oni pričaju ono što ljudska narav voli da sluša te su radi toga dosta popularni među neukim masama. Šta da kažem o tim ljudima i onima koji njih slijede osim da navedem dva hadisa našeg časnog Poslanika -sallallahu `alejhi ve sellem:

"Innellahe te’ala la jeqbidul-‘ilme ntiza’a jenteziuh’uhu minel-‘ibad. Ve lekin jeqbidul-‘ilme biqabdil-ulema. Hatta iza lem jubqi ‘alima. Ittehazen-nasu ru-usan džuhhala. Fesuilu fe eftev bi gajri ‘ilm. Fedallu ve edallu." (Ibn Omer u Ahmedovom Musnedu)

"Uzvišeni Allah neće oduzeti ljudima znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru pravi učenjaci, poslije čega na Zemlji neće ostati nijedan istinski učenjak (‘alim), koji bi im mogao biti imam (učitelj, vođa). Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice (džahile) i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore (fetve) bez odgovarajuće kvalifikacije i znanja, čime će svijet zavoditi na stranputicu a time i sami sebe upropastiti."

"Setekunu fitnetun jusbihur-redžulu fiha mi’mina, ve jumsi kafira, illa men ahjehullah bil ‘ilm." (Ebi Emamah u Sahih Buhariji)

"Nastupit će doba smutnji i nereda (fitne) u kojim će ljudi osvanjivati kao vjernici, a zanoćivati kao kafiri, osim onih koje Allah zaštiti Svojim znanjem."

Neznanje je izvor svakog zla a istinskog znanja nema onaj ko nema pobožnosti (takva) i ustezljivosti (vera) a ove dvije stvari ne može imati neko ko žudi za dunjalukom i prezire put (tarikat) pobožnjaka. Imami mehzeba su bili čvrsto utemeljeni u pobožnosti i ustezljivosti a njihovo znanje je izvor skoro svih Islamskih informacija kojim se njihovi današnji kritičari kite jer svaki komentar Kur'ana i predaja Hadisa je došla kroz njihove knjige i usmena predanja. Zar da pljujemo na one koji su nam nektar vječnog života brižno predali i kojima je Allah dželle šanuhu Svoje zadovoljstvo podario i čiju vrijednost i ispravnost je Resulullah -sallallahu `alejhi ve sellem- svojim riječima potvrdio? Zar ćemo biti oni koje je Resulullah -sallallahu `alejhi ve sellem- opisao kao predznak Smaka svijeta (kijametski alamet) što će proklinjati ili nipodaštavati prve sljedbenike njegova ummeta? Ljudi bojte se Allaha Veličanstvenog i ne slijedite one koje je šejtan zaveo pa su sami sebi dušmani a i vas svom putu pozivaju.


Eto. Mislim da je najbolje drzati se onoga u sta nema sumnje, odnosno sustine. :)
Last edited by Latina on 26/02/2009 08:27, edited 1 time in total.

bosna123
Posts: 1421
Joined: 24/09/2008 10:40

#656 Re: Hidžab-mahrama

Post by bosna123 » 26/02/2009 00:50

Mrs.Zurbrigen wrote:sta je hanefijski mezheb?

tko su selefije?

thanx! :)
Da dopunim prije mene receno. U islamu postoje 4 pravne (fikhske) skole: hanefijska, malikijska, hanbelijska i safijska. Bosnjaci su preko Osmanlija postali sljedbenici hanefijske pravne skole. Razlike izmedju mezheba mogu se vidjeti, ako si primjetila, u nacinu klanjanja, u nekim propisima tipa kada se gubi abdest, skracivanje i spajanje namaza na putovanjima itd.
Selefije su u bukvalnom znacenju prve tri generacije muslimana (selef). Danas se taj izraz koristi za pokret koji se zeli vratiti korijenima islama i stoga ne priznaju striktno slijedjenje niti jednog mezheba. Kaze Allah Uzviseni da je razlika u misljenjima blagodat za Ummet, tako da svi ovi pobrojani pravci za izvor vjere i ono na cemu temelje vjerske propise uzimaju i Kur'an i hadis (sunnet, praksu Poslanika saws). Nadam se da ce ti ova terminologija biti malo jasnija. Selam alejkum

User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 9206
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

#657 Re: Hidžab-mahrama

Post by Bosanac sa dna kace » 26/02/2009 07:34

Samo da napomenem, da mezhebi nisu nikakve sekte već pravne škole, i ako je neko drugog mezheba ne znači da je njegov/njen islam manjkav i sl.
Ni jedan od osnivača mezheba nije reko: "E odo ja sada osnovat mezheb moje mišljenje je najispravnije....""

almin-78
Posts: 308
Joined: 21/01/2009 09:05

#658 Re: Hidžab-mahrama

Post by almin-78 » 26/02/2009 12:38

Nema razlicitog tumacenja. Pokrivanje kose u Kuranu nije naredjeno. Oni temelje tu praksu na Hadisima, koje ja ne prihvatam kao vjerski izvor. Nadam se da je sad jasnije


cudi me kako to tvoje ucenje nije prihvaceno u recimo Turskoj,Egiptu Bosni gdje zene vecinom ne nose hidzab...moglo bi se pomisliti da bi jedva docekali da nadju neko opravdanje,ali jok,i dalje svi smatraju da je hidzab farz i nose ga kada klanjaju,bas me zanima zasto ni jedan ozbiljan ucenjak nije ni pomislio da ovo iznese? u zabludi si ti zesckoj,nadam se da ce te to proci

MEDIHA
Posts: 24
Joined: 05/03/2009 19:37

#659 Re: Hidžab-mahrama

Post by MEDIHA » 06/03/2009 23:09

"Vema jentiku anil heva in huve illa vahjun juha" On ne govori po hiru svome, sve sto rekne je objava- naredjenje od Boga, ako je u necemu pogrijesio, odmah je dosla ispravka od Boga, a to se desavalo veoma rijetko. Sam Kur+an nije moguce razumjeti bez tefsira, tumaca kojim je Poslanik objasnjavao svaki ajet, ai pokazao na svom primjeru. Tako mnogi propisi su jasniji u hadisima, ako su u ajetu nejasni. Zato je Allahova mudrost bila da posalje izmedju nas slicnog nama-covjeka koji ima sve potrebe kao i dr. ljudi, on je svaki propis prvo na sebi isprobao pa onda prenosio drugima, dok u krscanstvu, svestenici koji se ne zene i nemaju djecu, kako mogu dati savjet po tom pitanju, kad nikad nisu ni osjetili sta je imati dijete, a kako da daju savjet na bracne probleme, ako nisu nikad u braku. Hocu da kazem da je hidzab objasnjen u hadisima i primjerima kroz zivot <Muhammeda a.s.

MEDIHA
Posts: 24
Joined: 05/03/2009 19:37

#660 Re: Hidžab-mahrama

Post by MEDIHA » 06/03/2009 23:14

Procitajte suru"Nedzm", pa cete vidjeti sta Allah dz.s. kaze o hadisu, da ga poducava On, te da Poslanik nista ne rekne po svome hiru. Onaj ko ne vjeruje u vjerodostojni hadis, onda ne vjeruje ni u ovu suru i jos mnoge koje daju Muhammedu pravo da protumace ajete.

MEDIHA
Posts: 24
Joined: 05/03/2009 19:37

#661 Re: Hidžab-mahrama

Post by MEDIHA » 06/03/2009 23:17

Ovaj gospodin sto ne uzima hadis za izvor, kako onda izgovori sehadet,mozda samo do pola.

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#662 Re: Hidžab-mahrama

Post by Mutazilah » 06/03/2009 23:20

"Vema jentiku anil heva in huve illa vahjun juha" On ne govori po hiru svome, sve sto rekne je objava- naredjenje od Boga,

Zasto ne citas Kuran sestro?

Tako Mi zvijezde kad zalazi,
vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
On ne govori po hiru svome -
to je samo Objava koja mu se obznanjuje
(53:1-4)

Ukoliko citiras i cijelu misao, shvatit ces da je ogranicena na Kuran kao objavu.

No ja znam, da si ti ovo uradila iz nehata.

MEDIHA
Posts: 24
Joined: 05/03/2009 19:37

#663 Re: Hidžab-mahrama

Post by MEDIHA » 06/03/2009 23:47

Hvala ti sto si mi ucinio uslugu, ali mi nisi pojasnio zasto ne vjerujes da je hidzab naredjen u suri "Nur"

MEDIHA
Posts: 24
Joined: 05/03/2009 19:37

#664 Re: Hidžab-mahrama

Post by MEDIHA » 06/03/2009 23:49

Zar ti mislis da bi Bog dozvolio da Poslanik pogrijesi a da ga On ne ispravi?

MEDIHA
Posts: 24
Joined: 05/03/2009 19:37

#665 Re: Hidžab-mahrama

Post by MEDIHA » 06/03/2009 23:51

Zar nije ukras zene njena kosa, posebno prijasnjih zena , duge , lijepe neupropastene farbama kao kod ovih danas.

User avatar
dr.gog
Posts: 4851
Joined: 09/09/2007 12:52
Location: [email protected]

#666 Re: Hidžab-mahrama

Post by dr.gog » 06/03/2009 23:54

:-) Ojjj....ne piši jednu po jednu rečenicu kao zasebne "postove" odmah u nizu :) .Liči na chatt, a to ne valja.
Hvala. :kravata:

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#667 Re: Hidžab-mahrama

Post by Mutazilah » 06/03/2009 23:56

Ne vjerujem da je hidzab religijska obaveza u islamu zato sto tako ne stoji u Kuranu. Na kraju krajeva to su ti potvrdili i suniti na forumu.
Poslanik takvo nesto nikada nije naredjivao jer mu je jedini izvor za donosenje odluka i sudova u religijskim pitanjima bio Kuran i samo Kuran:

A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere u?inio, ali, On ho?e da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natje?ite ko ?e više dobra u?initi; Allahu ?ete se svi vratiti, pa ?e vas On o onome u ?emu ste se razilazili obavijestiti.
(5:48)

Muhammed nikada i ni u jednom trenutku nije imao legislativnu ulogu u islamu.

Mir

MEDIHA
Posts: 24
Joined: 05/03/2009 19:37

#668 Re: Hidžab-mahrama

Post by MEDIHA » 07/03/2009 00:04

Ja bih voljela da je to samo tako kako ti kazes, malo bih imala grijeha. Medjutim, mnogo je knjiga koje sam procitala islamskih a koje pobijaju tu tvoju tezu. Iako sam i ja misljenja da u nuzdi ne mora se imati mahrama, ali ako nisi ni u kakvoj opasnosti, moras se razlikovati od nevjernika. Recimo, ja se ljutim na nase dede, sto su zabranile zenama da se skoluju, samo radi toga sto su morale da skinu mahramu, pa su napravili vece zlo, tako sto smo dobili generacije nepismenih zena a njihovu unucad ucile Srbkinje iz Crne Gore, iako je u skoli samo bilo muslimana. A da su malo popustili i izabrali izmedju dva zla manje, imali bi obrazovane zene, koje bi tek mogle boriti se za nas.

MEDIHA
Posts: 24
Joined: 05/03/2009 19:37

#669 Re: Hidžab-mahrama

Post by MEDIHA » 07/03/2009 00:07

Jos jedno pitanje, je li ti sam sebi tumacis ajete, ili uzimas za tumaca Poslanika?

User avatar
BHF_Manijak
Posts: 22018
Joined: 02/03/2009 23:21
Location: Jedno jedino, Seher Sarajevo

#670 Re: Hidžab-mahrama

Post by BHF_Manijak » 07/03/2009 00:13

Mediha ne zamaraj se,on sam sebi tumaci,i navest ce ti sad ajet da je Kur`an knjiga jasna i pocet svoju foilozofiju,onda se pitam jel po njemu samo Poslanik tu bioda prenese Kur`an??pa onda je to mogo bilo ko bit,a ne covjek najljepse naravi kako se opisuje!! al eto,on je doktor nauka,MUTAZILAHA ZA PREDSJEDNIKA!! :lol: :lol: :-)

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#671 Re: Hidžab-mahrama

Post by Mutazilah » 07/03/2009 00:33

Shodno 75:16-19 Poslanik nije tumacio Kuran, on je duzan samo isti objaviti (29:18, 16:82 itd). Tumacenje mutashabihun (ili kako Korkut prevodi - nejasnih) stavaka (3:7) se desava putem samog Kurana, jer "njihovo znacenje samo Allah zna", a oni koji su zeljni smutnje, tumace te ajete putem nekuranskih izvora (vidi 3:7).

Dakle uloga tumaca Kurana, je nesto sto Muhammed nije ispovjedao, te je izmisljotina "ucenjaka" koji su zivili stotinama godina poslije njega.

User avatar
Compact
Posts: 1730
Joined: 28/08/2008 20:37
Location: Alipašino polje

#672 Re: Hidžab-mahrama

Post by Compact » 30/04/2009 13:04

Pošto smo apsolvirali da je pokrivanje žene stroga vjerska obaveza, ostala je nedoumica da li je obavezna da pokrije i lice.

Ne ulazeći u odobravanje ili negiranje istog, slika govori 1000 riječi!

Stalno se spominje ubacivanje nekog stranog elementa, koji za 300 KM prekriva ženska lica, te da to nema nikakvog utemeljenja, ne samo u Bosni nego u vjeri!

Postaviću nekoliko slika iz perioda 1900.-1945. (znači do dolaska komunista :D ) tek toliko da vidimo da je zar, ili nikab ipak dio bosanke tradicije, a da li je i obavezni dio vjere, e na to nikada nećemo jedinstveni odgovor!

Uživajte....

Image
Image
Image
Image
Image

User avatar
beautyfool
Posts: 2047
Joined: 04/09/2006 16:45
Location: Dunjaluk

#673 Re: Hidžab-mahrama

Post by beautyfool » 30/04/2009 14:47

Divne slike, imas li jos slika starog Sarajeva nevezano za hidzab ?

User avatar
Compact
Posts: 1730
Joined: 28/08/2008 20:37
Location: Alipašino polje

#674 Re: Hidžab-mahrama

Post by Compact » 30/04/2009 15:26

beautyfool wrote:Divne slike, imas li jos slika starog Sarajeva nevezano za hidzab ?
Nemam, i ove sam "ukr'o" prijatelju sa facebooka! Ako šta nađem, poslaću ti!

nakon 15 minuta: evo našao sam na forumu raznih starih slika, Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, itd...

http://www.sarajevo-x.com/forum/viewtop ... =7&t=60730

almin-78
Posts: 308
Joined: 21/01/2009 09:05

#675 Re: Hidžab-mahrama

Post by almin-78 » 30/04/2009 16:24

Evo ti par slika

Bosnjaci prvi svijetski rat:

Image

Bosnjakinje u Mostaru

Image

Sarajevo,pijaca

Image

Image

Image

razglednice

Image

dede :)

Image

Post Reply