Ajeti, hadisi, dove....

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#476 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 05/02/2013 23:06

Prenosi Enes b. Malik r.a., da je Poslanik s.a.v.s. rekao:
'' Koji god musliman posadi sadnicu ili usije usjev, pa od toga bude jeo čovjek, ptica, životinja, ili bilo šta drugo, on će od toga imati koristi do Sudnjeg dana ''. ( Buhari, br. 2320 i Muslim, br. 1553 ).

Prenosi Enes b. Malik r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: '' Ukoliko nastupi sudnji dan, a u ruci jednoga od vas bude palmina sadnica, neka je posadi ako može ''.
( Ahmed 3/183, Buhari u Edebul-mufredu br.479, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-sahiha, br. 9 )


sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#477 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 06/02/2013 16:32

I reci: “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti." (Et-Tevba, 105)

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#478 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 06/02/2013 16:42

Poslanik je ucio: »Allahumme, inni e'uzu bike mine-l-hemmi ve-l-hazen, ve e'uzu bike mine-l-'adžzi ve-l-kesel, ve e'uzu bike mine-l-džubni ve-l-buhl, ve e'uzu bike min galebeti-d-dejni ve kahri-r-ridžal«. (Bože, ja kod Tebe tražim utocište od briga i tuge. Tebi se utjecem od slabosti i lijenosti. Utjecem Ti se i od kukavicluka i škrtosti. I utjecem Ti se od toga da me dug savlada i da me ljudi gaze).

User avatar
em11r
Posts: 947
Joined: 14/03/2012 16:28
Location: TuzlOk

#479 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by em11r » 06/02/2013 18:00

Pitao sam vec na temi Kur'an online ali da upitam i ovdje

Potreban mi je ako je moguce i ako ima (a trebalo bi biti)ajet, hadis ili ucenje nekog od velikih Islamskih ucenjaka o sledecem:

Unosenje stvari (papira, knjiga) na kojima su ispisani Kur'anski ajeti, sure ili Allahovo ime u kupatilo ili wc.


Malo sam guglao ali ima dosta razilazenja u tumacenju
Hvala

User avatar
stotka12
Posts: 569
Joined: 04/11/2012 16:42
Location: Nec Spe Nec Metu

#480 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by stotka12 » 07/02/2013 23:33


sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#481 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 08/02/2013 17:57

Resulullah, s.a.v.s, je rekao: U petak ima jedan cas, u kome, ako ga vjernik potrefi, Allaha nece ni za kakvo dobro zamoliti, a da mu to Allah nece dati i dovu mu uslišati.

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#482 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 08/02/2013 18:14

"Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogrijesili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prasta i On je milostiv." (Kur'an, sura Ez-Zumer, 53

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#483 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 10/02/2013 11:06

Od hazreti Ebu Hurejre prenosi se da je hazreti Pejgamber, alejhisselam, rekao:

Sedmero će Allah prekriti Svojom sjenom, na Dan kada neće biti druge sjene doli Njegove:

· Pravednoga vladara.

· Mladića koji je odrastao u ibadetu prema svome Gospodaru.

· Čovjeka čije je srce vezano za džamije.

· Dvoje koji se vole u ime Allaha, radi Njega se sastaju, i radi Njega se razilaze.

· Čovjeka koga zovne žensko, lijepo i plemenitog porijekla, a on kaže: „Ja se bojim uzvišenoga Allaha.“

· Čovjeka koji dijeli sadaku ali na način da sakrije to da dijeli, i to do te mjere da mu ljevica ne zna šta to dijeli desna ruka.

· Čovjeka koji u osami spomene Allaha, pa mu iz očiju krenu suze.

(hadisi šerif bilježe Buharija i Muslim)

User avatar
miskin
Posts: 1654
Joined: 26/09/2011 23:35

#484 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by miskin » 15/02/2013 08:23

"... Onaj ko bude išao kako bi svom bratu muslimanu pomogao u nekom poslu i na tom ostao sve dok to ne obavi, Uzvišeni Allah će mu učvrstiti njegove noge onda kada noge budu posrtale. A doista ružan moral (ahlak) upropaštava djelo kao što sirće upropaštava med.“(Buhari i Muslim)

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#485 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 15/02/2013 10:58

Uzvišeni Allah kaže: "Ko uradi koliko je trun dobra, vidjet će ga." (Ez-Zelzele, 7.)
Također, Plemeniti Gospodar kaže: "Onaj koji čini dobro, sebi ga čini..." (El-Džasije,15.)
Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Nije vjernik onaj ko je sit, a zna da je njegov komšija gladan."
Prenosi se preko Enesa, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:
"Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, neće rob biti pravi vjernik sve dok ne bude želio svome komšiji (ili je rekao svome bratu) ono što želi samom sebi."

User avatar
fekir
Posts: 51
Joined: 07/01/2013 15:27

#486 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by fekir » 15/02/2013 16:10

em11r wrote:Pitao sam vec na temi Kur'an online ali da upitam i ovdje

Potreban mi je ako je moguce i ako ima (a trebalo bi biti)ajet, hadis ili ucenje nekog od velikih Islamskih ucenjaka o sledecem:

Unosenje stvari (papira, knjiga) na kojima su ispisani Kur'anski ajeti, sure ili Allahovo ime u kupatilo ili wc.


Malo sam guglao ali ima dosta razilazenja u tumacenju
Hvala
Es-selamu allejkum,
pokušavam razumjeti iz kojeg razloga bi unosio u kupatilo i u WC natpise s imenom uzvišenog Allah dž.š. ili Kur'an-skih ajeta ,ali mislim brate da bi to morao izbjegavati. Slušao sam predavanje podavno na temu hamajlije gdje je jedan dobar insan govorio kako su one zabranjene i iz razloga što se sa hamajlijom ide između ostalog u WC koje je samo po sebi prljavo. Molim Allaha da nas uputi na pravi put i da mi oprosti ako sam negdje pogrešio u ovom tekst.
Es-selamu allejkum

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#487 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 15/02/2013 17:25

Ako je pohranjen u mobitelu,isključi se mobitel.Mushaf se ne unosi.Sakriti ga ili ostaviti kod nekoga dok se ne izađe iz WC-a.Men' se čini da sam negdje pročitala da ne valja unositi.Za knjige islamske tematike nema smetnje da se unose u torbi.Ali provjeri ti ipak još negdje,a ne bi bilo loše da postaviš pitanje na stranici Rijaseta Islamske zajednice BiH.Šta ti fetva-i emin dr.Ljevaković kaže,toga se drži.

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#488 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 15/02/2013 17:56

Brate,evo našla sam za mobitel.

Esselamu alejkum,
Kako čovjek da se ponaša kada na svome telefonu u digitalnoj formi ima cijeli Kur'an, a neophodno je da ide u toalet, i kako da se ponaša s telefonom kada je bez abdesta, džunup ili je žena u stanju hajza i nifasa?

Odgovor:
Esselamu alejkum!
Kako čovjek s memoriranim Kur'anom (u moždanim vijugama i ćelijama) smije ići u toalet, analogno tome smije i s mobitelom u čijim memorijskim ćelijama je snimljen Kur'an. Nije dozvoljeno uključivati mobitel s tim sadržajem (bilo da se čita ili sluša) u neprimjerenim prostorijama i mjestima, a samo nošenje aparata ne smeta. To je samo puko sredstvo. Isti je slučaj s različitim stanjima čovjeka (džunupluk, hajz i nifas kod žena i sl.).

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#489 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 15/02/2013 18:00

Evo još sa stranice Rijaseta.

Esselamu alejkum.

Obzirom da se ne smije sa kur'anom ići u wc ili vršiti nužda van wc-a, mene zanima da li se isti propis odnosi i na tefsir amme džuza (obzirom da je ovo džepna knjižica koja se može nosati sa sobom, kojom se svakodnevno u putu možemo koristiti).

Slično pitanje se odnosi i na mobitel na kojem je napisan kur'an (arapski, transkripcija a zatim i prevod)?

Odgovor

Esselamu alejkum!
Isti propis se može primijeniti i na tefsir Amme džuza ukoliko sadrži ajete u originalu (na arapskom jeziku). Ako se radi samo o prijevodu i komentaru, bez navođenja originalnog teksta, onda za to djelo ne važi propis koji važi za Kur'an, jer prijevod Kur'ana nije isto što i Kur'an u svom izvornom obliku.

Eto već je odgovoreno.

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#490 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 19/02/2013 10:41

Dova

Prenosi se od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu, da je rekao: ‘Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Neće nikada rob kada ga zadesi briga i tuga izgovoriti slijedeće riječi, a da neće Allah odgnati od njega brigu njegovu i zamjeniti tugu sa radošću:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ؛ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي ؛ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا )).

(Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur'an veličanstveni učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom brige moje.) Pa su rekli: ‘Allahov Poslaniče, da li trebamo da svi naučimo ove riječi?’ ‘Da, treba svako ko ih čuje da ih nauči.'- odgovori Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. ” (Prenosi Ahmed u svom Musnedu i ibn Hibban u svom Sahihu.)

User avatar
fekir
Posts: 51
Joined: 07/01/2013 15:27

#491 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by fekir » 19/02/2013 11:44

''Hasbunallahu ve ni'mel vekil''

Ove riječi izgovorio je Ibrahim, a.s., kada je bio bačen u vatru pa ju je Allah učinio hladnom i spasonosnom za njega. Izgovorio ih je i Muhammed, a.s., u situaciji koju i Kur'an opisuje: ''...one kojima je, kada su im ljudi rekli: 'Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!' – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: 'Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!' I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan – a Allah je neizmjerno dobar.'' (Ali Imran, 173-174).

User avatar
fekir
Posts: 51
Joined: 07/01/2013 15:27

#492 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by fekir » 19/02/2013 12:01

Image

Da se pohvalim :) ''Hasbunallahu ve ni'mel vekil''
moj ručni rad

iSwagga
Posts: 1526
Joined: 22/03/2010 10:30

#493 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by iSwagga » 19/02/2013 13:12

Aferim :thumbup:

User avatar
nasa
Posts: 8023
Joined: 25/08/2012 16:46

#494 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by nasa » 19/02/2013 16:33

Svaka cast !

User avatar
68847
Posts: 893
Joined: 24/03/2006 21:59

#495 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by 68847 » 19/02/2013 20:00

Ne znam kako je napravljeno al' dobro izgleda.
btw: Jel' Abraham to na arapskom izgovorio?

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#496 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 19/02/2013 22:37

fekir wrote:Image

Da se pohvalim :) ''Hasbunallahu ve ni'mel vekil''
moj ručni rad
MashaAllah.Prelijepo.Ovo je super.Koliko je trebalo udaraca po ovoj podlozi,mogu misliti,kuckanja dosta :) Puno truda.Ja ne radim na drvetu,ali voljela bih i to naučiti.Još uspješniji svaki naredni da ti bude.Amin :)

User avatar
fekir
Posts: 51
Joined: 07/01/2013 15:27

#497 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by fekir » 20/02/2013 10:15

68847 wrote:Ne znam kako je napravljeno al' dobro izgleda.
btw: Jel' Abraham to na arapskom izgovorio?
Napravljeno je ručnim rezbarenjem u drvetu (orah), a ne znam na kojem je jeziku Ibrahim a.s. izgovrio " Dovoljan mi je Allah i divan je On Gospodar ".

User avatar
fekir
Posts: 51
Joined: 07/01/2013 15:27

#498 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by fekir » 20/02/2013 10:25

sour cherry wrote:
fekir wrote:Image

Da se pohvalim :) ''Hasbunallahu ve ni'mel vekil''
moj ručni rad
MashaAllah.Prelijepo.Ovo je super.Koliko je trebalo udaraca po ovoj podlozi,mogu misliti,kuckanja dosta :) Puno truda.Ja ne radim na drvetu,ali voljela bih i to naučiti.Još uspješniji svaki naredni da ti bude.Amin :)
Amin, da te Allah nagradi na ovim lijepim riječima.Za izradu jedne ovakve levhe treba mi 2-3 mjeseca, stim da to radim u slobodno vrijeme, kad stignem :) Ja sam još uvijek početnik u ovom hobiju ,ali rado bih ti objasnio postupak izrade levhi u drvetu ako si zainteresovana. Ovo je jako lijep poklon,a ova levha je već otišla kao hedija :)

sour cherry
Posts: 4016
Joined: 21/12/2012 20:57

#499 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by sour cherry » 20/02/2013 10:40

Allah te nagradio svakim dobrom.Amin.Ako ti nije teško,u slobodno vrijeme napisati postupak.I ja sam početnik,samo ne radim na drvetu nego na foliji,a radim još i rapidografom.Objasni mi postupak kad stigneš.I ja radim jednu za hediju na foliji. :) Hvala,brate.Još si sam ponudio da objasniš.Cijenim to.Allah da ti upiše u dobra djela.Amin.

User avatar
nasa
Posts: 8023
Joined: 25/08/2012 16:46

#500 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by nasa » 20/02/2013 13:56

''


Sve što je na Zemlji prolazno je,

ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete
?!"

(Er-Rahman)

Post Reply