Ajeti, hadisi, dove....

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

mamica papucarka
Posts: 8025
Joined: 31/10/2004 16:03
Location: negdje

#76

Post by mamica papucarka » 18/12/2006 11:35

jel zna neko...

prije nekoliko godina izgubila sam jednu jako blisku osobu . I rijetko je sanjam, iako svakodnevno razmisljam o njoj.
I sinoc sam je sanjala. San je bio jako upecatljiv i neobican.

Znam da stari ljudi kazu da sam duzna toj osobi proucit Fatihu. Jel ima jos nesto???


Razmjeran
Posts: 115
Joined: 15/12/2006 18:37

#77

Post by Razmjeran » 18/12/2006 23:05

Ko zeli da bude sacuvan,kad izadje iz kuce bujrum naucit..

Bismillahi teve keltu Allelahi
La havle vela kuvete illa bilahi

ragib
Posts: 1528
Joined: 03/05/2002 00:00
Contact:

#78

Post by ragib » 04/01/2007 23:27

"O skupe, ima onih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im jos nije usao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istrazujte njihove negativnosti, jer onaj ko bude istrazivao mahane brata muslimana, Allah ce istrazivati njegove, a kome Allah bude istrazivao mahane razotkrit ce ga i osramotiti makar i u njegovoj kuci." (Tirmizi i Ebu Dawud)

ragib
Posts: 1528
Joined: 03/05/2002 00:00
Contact:

#79

Post by ragib » 04/01/2007 23:56

Allahov poslanik.s.a.v.s rekao je: Tako mi Onoga u cijim je rukama moja duša, kada ne biste grijesili, Allah bi vas uklonio, a doveo bi narod koji bi grijesio, zatim trazio oprosta od Uzvisenog Allaha, pa bi im On oprastao(Muslim)

Razmjeran
Posts: 115
Joined: 15/12/2006 18:37

#80

Post by Razmjeran » 05/01/2007 10:16

Abdullah sin Mes'uda t veli: ''Pričao nam je Božji Poslanik r – a on je onaj koji istinu govori i kome se vjeruje: ''Stvaranje čovjeka biva u utrobi majke njegove četrdeset dana, zatim bude toliko isto vremena 'aleka', zatim bude isto toliko vremena kao komad mesa (mudga), zatim Allah I pošalje meleka, pa mu udahne dušu; i tom meleku narede se četiri odredbe da zapiše: nafaku (djeteta) i konac života (tj. koliko će živjeti) i njegov posao i da li je (u pogledu drugog svijeta) sretan ili nesretan. Pa tako mi Allaha, osim koga nema drugog boga – jedan čovjek radi posao koji vodi Džennetu sve dotle dok ne bude između njega i Dženneta lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisano, pa počne se baviti poslom koji vodi u Vatru, pa uđe u nju; drugi čovjek opet radi posao, koji vodi vatri sve dotle dok između njega i vatre ne bude lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisano, pa počne raditi posao koji vodi Džennetu, pa uđe u Džennet.'' (Bilježe Buharija i Muslim)

E Ovo je veliki hadis koji objedinjuje stanja čovjeka od početka njegovog stvaranja i njegovog dolaska na ovaj svijet do njegovog završetka u vječnosti; ili u Džennetu ili u Vatri s obzirom na ono šta je radio i šta je stekao na dunjaluku.E Ovaj hadis ukazuje na to da zametak ide u tri različita razdoblja; u vremenskom periodu od 120 dana (četiri mjeseca). Svakih četrdeset dana jedan ciklus se promjeni; u prvih četrdeset dana on biva 'nutfeh' (tj. menij ili sperma, kap tekućine). U drugih četrdeset dana on je 'aleka' – 'aleka' je zgrušana krv koja se kači za ono što dodirne, naziva se 'aleka' (zakvačak) zato što se kači za matericu majke. Kao što kaže Allah I: ''Stvara čovjeka od (ugruška) zakvačka.'' (El-Alek, 2. ajet) U trećih četrdeset dana on biva 'mudga' – 'mudga' je komad mesa veličine zalogaja koji se može sažvakati, dolazi od riječi 'medaga' – sažvakati, a zatim se udahne duša djetetu nakon 120 dana i melek mu upiše četiri stvari; nafaku, tj. šta će sabrati od imetka na dunjaluku, edžel, tj. koliko će trajati njegov život, djelo, tj. da li će biti dobro ili loše, i da li je sretan ili nesretan na Sudnjem danu – ahiretskoj kući.E Allah I spominje ove cikluse u Kur'anu: ''O ljudi, kako možete sumnjati u oživljavanje, – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.'' (El-Hadždž, 5. ajet) Također, kaže Allah I: ''Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!'' (El-Mu'minun, 12-14. ajet) Mudrost stvaranja insana od strane Allaha I po ovom redoslijedu sa Njegovom mogućnošću da ga stvori u potpunosti, cijelosti:1) Tako je htio Allah I.

2) Kako se njegova majka ne bi zamorila noseći ga.

3) Kako bi stvaranje čovjeka bilo u skladu sa stvaranjem ostalih stvorenja u svemiru. Kažemo da svako stvorenje prolazi određene faze u svome odrastanju i rezultat toga je zasnovan uzrocima koji su se prije dogodili, kao što je susretanje muške i ženske jedinke iste vrste.4) Upozorenje od strane Allaha I ljudima da teže ka postepenom izvršavanju stvari, a da ostave žurbu.5) Tu je obavijest ljudima da se moralno upotpunjavanje odvija kao što se odvija tjelesno upotpunjavanje, tj. svaki čovjek treba težiti da se moralno upotpuni prateći određene faze.Udahnjivanje dušeUdahnjivanje duše u zametak biva nakon isteka 120 dana i zbog toga je mudrost u pričeku – 'iddetu žene nakon što joj umre muž, koji traje četiri mjeseca i deset dana; da se vidi da u njenoj materici nema djeteta ili zametka. Duša je ono sa čime insan biva živ i o njoj pojedinosti zna samo Allah I. Kaže Allah U: ''Pitaju te o duši. Reci: »Šta je duša – samo Gospodar moj zna, a vama je dano samo malo znanja.« (El-Isra', 85. ajet)Allahovo I znanje i obaveza vjerovanja u odredbuAllah I zna ono što je bilo i ono što će biti, i na osnovu ovog potpunog znanja Allah I je upisao u Knjigu opskrbu čovjeka koju će on steći na dunjaluku, njegovo djelo; bilo ono dobro ili loše, njegov život – da li je kratak ili dug, i da li je on od sretnih ili nesretnih? Ovo pisanje (pisanje četiri stvari nakon udahnjivanja duše zametku) – jeste različito pisanje od onog prvog kao što kaže Poslanik r: ''Allah je odredio sudbine stvorenja na 50. 000 godina prije stvaranja nebesa i Zemlje.'' (Bilježi Muslim od Abdullaha ibn Amra t)

E U ovome hadisu se prenosi da se zapisivanje događa nakon četiri mjeseca ili nakon treće faze četrdeset dana. Bilježi se u drugim rivajetima da zapisivanje biva u drugih četrdeset dana kao što se bilježi kod Muslima. Odgovor na ovo je:1) Možda se to razlikuje od zametka do zametka?2) Sa izrazom summe (zatim); u ovom hadisu ravija možda nije ciljao na redoslijed, nego je ciljao na nabrajanje. Prenosi se da se ovaj zapis piše između očiju zametka kao što to dolazi u hadisu Omera t da je Poslanik r rekao: ''…a zatim mu se piše između očiju o onome što će doživjeti, pa čak i ako se spotakne.'' (Hadis je sahih, a bilježe ga Bezzar i Ibn Hibban) Kao što dolazi da se zapisivanje vrši na listovima, što bilježi Muslim od Huzejfe ibn Usejd t… ''a zatim se saviju listovi, i u njima se ništa ne dodaje, niti oduzima.'' Vjerovatno da se zapisivanje vrši i na listove i između očiju djeteta, tako da nema kontradikcije.*Napomena! Kad kažemo: Allah je odredio ono što će biti – na osnovu Njegovog I potpunog znanja – to ne znači da On prisiljava ljude na djela koja oni čine! Kaže Allah I u suri Ed-Dahr, 3. ajet: ''Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti.''Fikhski propisi koji su vezani za ovaj hadisKoji je propis pobačenog zametka (abortusa)? Stanja u kojim se vrši pobačaj su sljedeća:1) Slučaj izbora žene. Ovakav pobačaj je dozvoljen u prvih četrdeset dana, dok je zametak u obliku nutfe, a nije dozvoljen nakon tih prvih četrdeset dana, zato što se u drugih četrdeset dana zametak počinje formirati i kako koja faza prolazi zabrana pobačaja je sve veća, naravno uz obostranu suglasnost bračnog para, a nije dozvoljeno ženi da to radi na svoju ruku!2) Slučaj prinude. Stanje prinude biva u onom slučaju kada postoji opravdan strah za ženino zdravlje ili život, tako da se zametak žrtvuje zato što je on sporedan, dok je majka osnova.3) Prirodni pobačaj za koji nije vezan određeni propis zato što žena nema utjecaja na njega.E Da li je žena koja je imala pobačaj ušla u period nifasa? Ukoliko je pobačeni zametak već počeo da se formira u lik čovjeka, u tom slučaju se smatra da je ona u nifasu. Presuda o tome daje se porodilji. Ukoliko dijete ne poprimi oblik insana, nego bude samo u obliku komada mesa, u tom slučaju će se ta krv smatrati pokvarenom i za nju će važiti propis žene u istihazi.E Da li se klanja nad pobačenim zametkom? Ako se pobačaj desi nakon udahnjivanja duše, tj. nakon sto dvadeset dana, onda će mu se klanjati dženaza, zato što je već bilo živo biće koje je umrlo, pa mu se klanja dženaza, a ako se pobačaj desi prije udahnjivanja duše ukopat će se u zemlju i neće mu se klanjati dženaza. Dokaz za dozvoljenost pobačaja u prvih četrdeset dana za razliku od ostalih faza. Ne postoji izričit dokaz u Kur'anu i Sunnetu vezan za ovu stvar zbog čega se i desilo razilaženje uleme.- Prvih četrdeset dana ne počinje formiranje djeteta, jer je zametak tada u vidu muškarčeve sperme koja se sastala sa ženinim jajašcem.

- U drugih četrdeset dana počinje se formirati dijete sa fazom aleka - zakvačka tako da su učenjaci na period nutfe primijenili kijas (analogiju) u skladu sa mes'elom o azlu (izbacivanje muškarčeve sperme van ženine materice) koji je dozvoljen, a u hadisu se navodi da su ashabi govorili: ''Činili smo *azl, a Kur'an se spuštao.'' S obzirom da je period aleke – period u kome se dijete formira u čovjeka koji ima vrijednost, time nije dozvoljeno njegovo uništavanje, zato što uništavanje stvari jeste zabranjeno, osim u slučaju potrebe.E U ovome hadisu vidimo da se sreća ili nesreća čovjeka upisuje i da je to određeno u skladu sa djelima, a svakom je olakšano da čini ono za što je stvoren i što će ga odvesti u sreću ili nesreću. Alija ibn ebi Talib t prenosi da je Poslanik r rekao: ''Nema udahnute duše, a da joj Allah U nije propisao ulazak u Džennet ili Vatru i da je upisan kao sretan ili nesretan, pa reče čovjek: »Allahov Poslaniče, zašto se ne oslonimo na našu odredbu i ne ostavimo djelo?« Pa reče: »Radite, jer svakome je olakšano ono za šta je stvoren!« Oni koji su sretni, njima se olakšava djela sretnih, a nesretnima se olakšava djelo nesretnih, pa je proučio: ''Onome koji udjeljuje i ne griješi.'' (El-Lejl, 5. ajet – bilježe Buharija i Muslim)*Podsjećamo da činjenje azla nije dozvoljeno muškarcu, osim sa dozvolom žene.

Bitan je konačan kraj ovo-dunjalučkog života: tj. bitno je šta čovjek zadnje uradi u životu, kao što se prenosi od Poslanika r: ''Zaista su djela prema njihovim završecima.'' (Bilježi ga Buharija od Sehla ibn Sa'da) Ono što se htjelo reći sa ''laktom'' jeste predstavljanje njegove blizine smrti, a cilj ovoga hadisa jeste da se ovo dešava kod malog broja ljudi, a ne kod većine. Od Allahove U dobrote i milosti jeste da je većina onih koji se mijenjaju sa lošeg na dobro, dok se suprotno rijetko dešava. U ovo ulazi onaj koji je počeo raditi djela stanovnika Vatre sa kufrom ili u vidu nepokornosti, ali se oni razlikuju po vremenu koje će provesti u Vatri, jer kafir će biti vječno u Vatri, dok će grješnik, ukoliko umre na tewhidu, izaći iz nje. U nekim hadisima dolazi: ''jedan čovjek radi posao koji vodi Džennetu'' - (po onome što se ljudima čini), a to je znak da unutrašnjost može biti suprotna od vanjštine i da je loš završetak, i da loš završetak biva uzrokovan unutrašnjom prljavštinom koju ljudi ne vide, zbog toga su se mnogi od selefa bojali lošeg završetka, a Poslanik r je često govorio u svojim dovama: »O Ti, koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri!« – pa mu rekoše: ''Allahov Vjerovjesniče, mi smo povjerovali u tebe i u ono sa čime si došao, pa da li se bojiš za nas? '' – pa reče: »Da, srca se nalaze između dva prsta Milostivog i On I ih okreće onako kako hoće.« (Hadis je hasen, a bilježe ga Ahmed i Tirmizi od Enesa t)Koristi ovog hadisa:

1) Potvrđivanje odredbe.2) Tewba poništava prijašnje grijehe.3) Ko umre na nečemu, o njemu se sudi po tome, svejedno bilo dobro ili loše, s tim što su grješnici (osim kufra) pod Allahovom I željom.4) Trud u činjenju iskrenih djela radi Allaha I i čuvanje od rija'a.5) Ostavljanje samo-opčinjenosti svojim djelima i pouzdanja u Allahovu I plemenitost, uz priznavanje da je to sve Njegova I blagodat.

Razmjeran
Posts: 115
Joined: 15/12/2006 18:37

#81

Post by Razmjeran » 06/01/2007 13:26

DOVE PROTIV ZABRINUTOSTI I ŽALOSTI

دعاء الهم و الحزن


(( اللهم إني عبدك ابنُ عبدك ابن أمتك باصيت بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنز لته في كتابك ، أو علمته أحدآ من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران ربيع قلبي ، و نور صدري و جلاء حزني و ذهاب همي )) . رواه أحمد

"Allahumme inni 'abduke-ibnu 'abdike-ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, 'adlun fijje kada uke, es eluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev 'allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi-l-'ilmi-l-gajbi indeke, en tedž 'ale-l-Kur'ane rebi'a kalbi ve nure sadri ve džela e huzni ve zehabe hemmi"

Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur'an učiniš proljećem srca mog, svjetlo, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih.

ragib
Posts: 1528
Joined: 03/05/2002 00:00
Contact:

#82

Post by ragib » 06/01/2007 23:27

Milostivi Bože,

Učini da samo Tebi služimo!

Da se grijeha klonimo!

Da istinu govorimo!

Da o dobru mislimo!

Da dobra djela činimo!

Da se tuđeg hakka klonimo!

Da kod sebe korisno znanje povećavamo!


Bože Milostivi,

Ne dozvoli da nas zavara uspjeh,

Niti poraz baci u očaj!

Stalno nas podsjećaj da je neuspjeh iskušenje

Koje prethodi uspjehu!

Bože Sveznajući,

Nauči nas da je tolerancija najviši stupanj moći,

A želja za osvetom,

Prvi znak slabosti!


Bože Svemoćni,

Ako nam oduzmeš imetak,

Ostavi nam nadu!

Ako nam podariš uspjeh,

Podari nam i snagu volje da savladamo poraz!

Ako nam uzmeš blagodat zdravlja,

Podari nam blagodat vjere!


Bože Pravedni,

Kada se mi ogriješimo o ljude,

Podari nam snagu izvinjenja!

A kada se ljudi o nama ogriješe,

Podari nam snagu oprosta!


Bože Milostivi,

Ako mi zaboravim Tebe,

Nemoj Ti zaboraviti nas!

Razmjeran
Posts: 115
Joined: 15/12/2006 18:37

#83

Post by Razmjeran » 09/01/2007 20:46

Najbolji među vama su oni koji su najljepšeg ahlaka.'" Hadis bilježe Buharija i Muslim.

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

#84

Post by Kwaheri » 18/01/2007 10:10

“Pomozi svome bratu bilo da čini nepravdu ili je žrtva nepravde.” Neko od ashaba je upitao: “Poslaniče, razumijem šta znači pomoći onome ko je žrtva nepravde, ali kako ću pomoći onome koji je čini?” Poslanik odgovori: “Spriječi ga da čini nepravdu, tako ćeš mu pomoći.”

ragib
Posts: 1528
Joined: 03/05/2002 00:00
Contact:

#85

Post by ragib » 20/01/2007 22:33

Kad bi doso Resule


Kad bi doso Resule
da mi srce otvore
vidio bi Resule
da u njemu rana je

Moja dusa voli te
garibom je bez tebe
Kad bi doso Resule
da mi dusu otvore

Misli moje tuzne su
kao Ja'kub placne su
Kad bi doso Resule
misli da mi razvedre

Nemoj da me napustat
sirocetom ostavljas
Kad bi doso Resule
rane da mi zacijele.

Dragi moj Gospodaru
srce moje ocisti
mom Resulu pripremi
njemu da ga poklonim.

Uvedi me u dzennet
mom Resulu u susret
daruj robu magfiret
uvedi me u dzennet

ragib
Posts: 1528
Joined: 03/05/2002 00:00
Contact:

#86

Post by ragib » 26/01/2007 23:21

Navodi se od imama Alije r.a.:" Kada odlucite imati intimni odnos sa svojom suprugom, ne zurite, jer zena ima potrebe koje treba ispuniti. "

Seks bez predigre izjednacava se s okrutnoscu. Poslanik a.s. rekao je " Trojica ljudi okrutni su... trece je onaj koji ima odnos sa svojom suprugom bez predigre. "

Jos jedan hadis izjednacava seks bez predigre sa zivotinjskim ponasanjem:" Kada bilo ko od vas ima intimni odnos sa svojom suprugom, neka im ne ide kao ( sto to cine ) ptice, umjesto toga treba biti spor i odlagati. "

Poslanik a.s. kaze:" Niko od vas ne bi smio imati intimni odnos sa svojom suprugom kao (sto to cine) zivotinje, umjesto toga, treba imati posrednika izmedju njih. Kada su ga upitali o tom posredniku rekao je - to je ljubljenje i pricanje."

Imam Dzafer es Sadik rekao je:" Treba biti medjusobne predigre izmedju njih zbog toga sto je to bolje za intimni odnos. "

Poslanik a.s. kaze ... " svaka je igra vjernika bezvrijedna , osim u tri slucaja, jedna od tih je medjusobna predigra s njegovom suprugom - to je hakk (pravo).''

Ishak ibn Ammar upitao je imama Dzafera es Sadika da li osoba moze gledati u svoju suprugu kada ona nema odjecu, pa je imam rekao:" U tome nema problema, a da li ima uzivanja i u cemu drugome."

Sto se tice uloge zene u predigri, hvali se zena koja se oslobodi stida kada je sa svojim muzem. Imam Muhammed el Bakri rekao je:" Najbolja zena medju vama jeste ona koja odlaze orudje stida kada skida odjecu za svoga muza, a naoruzava se stidom kada ponovo oblaci svoju odjecu."

ragib
Posts: 1528
Joined: 03/05/2002 00:00
Contact:

#87

Post by ragib » 11/02/2007 01:15

Jednoga dana je Poslanik s.a.v.s., sjedio sa ashabima te je dosao neki beduin i odmah upitao Poslanika s.a.v.s.:' Kad je Posljednji cas?' Ovo je bilo pitanje koje Resul s.a.v.s., nije volio. Resul s.a.v.s. mu rece:' A sta si ti pripremio za njega?' Kaze beduin:' Nisam pripremio puno namaza, niti posta, niti sadake, ali imam jedno: Volim Allaha i Njegovog Poslanika!' Na to mu rece Resul s.a.v.s.:" Bices sa onim koje volis." Enes r.a., prenosioc ovog hadisa, kaze: "Allaha mi, nista nas nije vise obradovalo nakon naseg islama, nego ove rijeci:' Bices sa onim koje volis." Ja volim Allaha i Njegovog Poslanika i Ebu Bekra i Omera i ja se nadam da cu biti sa njima, iako nisam ucinio mnogo, kao oni. (Biljezi Muslim)

User avatar
Abu FEED el-Castro
Posts: 1662
Joined: 19/04/2006 11:41
Location: BH Teheran

#88

Post by Abu FEED el-Castro » 11/02/2007 01:34

Hvala Ragibe :)

KGKG, molim te ne miniraj opet i opet. Btw TO prvo sto spominjes kao lijepu mudrost sto je NEKO izreče i sto se PRIPISUJE Muhammedu a.s. je - ajet... :roll: :o :shock: ...jelde nema veze :oops:
Dobar je bona i plemenit nas Pejgamber - voli ga :sad:

ragib
Posts: 1528
Joined: 03/05/2002 00:00
Contact:

#89

Post by ragib » 16/03/2007 22:26

MI SUDIMO NA OSNOVU ONOGA STO VIDIMO

Drugi pravedni halifa Omer b. el-Hatab, r.a., nakon smrti Poslanika s.a.v.s., i nakon prestanka Objave, je rekao:" Od sada cemo se prema ljudima ophoditi na osnovu njihovih djela i postupaka pa kod koga primjetimo dobro, uzivat ce bezbjednost i bit ce nam blizak, i nije na nama da istrazujemo sta mu je u prsima. Allah, dz.s., ce ga pitati za ono sto sto je bilo u njegovim prsima. A kod koga primjetimo zlo, nece uzivati nasu zastitu i povjerenje, pa makar i govorio da je dobar u dusi!"

ragib
Posts: 1528
Joined: 03/05/2002 00:00
Contact:

#90

Post by ragib » 25/06/2007 01:06

Vrabac i vo

Mudri Lukman je ovako govorio svome sinu:
Sincicu moj, nikad ne bacaj kamen u bunar iz koga si vodu pio!
Zaobilazi zlo, pa ce i ono tebe zaobici, jer zlo je za zlo stvoreno!
Sincicu moj, bolji je vrabac u tvome loncu, nego vo u tudjem!
Sincicu moj, laze ko kaze da se zlo gasi zlim. Ako istinu govori, neka nalozi dvije vatre, pa nek ceka da jedna ugasi drugu. Sincicu moj, zlo se gasi dobrim, baš kao što se vatra gasi vodom!


Spoznaje

Upoznao sam sve prijatelje, ali ne nadjoh boljeg od cuvanja jezika.
Pregledao sam sva odijela, ali ne ugledah bolje od (odijela) cestitosti.
Vidjeh svo blago, ali ne nadjoh bolje od skromnosti.
Probao sam sva dobrocinstva, ali boljeg od savjeta ne bi.
Vidio sam sva jela, ali ne nadjoh bolje hrane od strpljivosti.


Putevi mudrosti


Tri puta vode do mudrosti:
a) razmišljanje - ono je najplemenitije;
b) vaspitanje - ono je najlakše;
c) iskustvo - ono je najneugodnije


Nepovratne stvari

Cetiri stvari se ne mogu nikad vratiti:
izgovorena rijec,
izbacena strijela,
protekli žiot i
propuštena prilika

Ljepota, blago i ljubav

Istinska ljepota nije u izvanjskome izgledu, vec u srcu.

Istinsko blago ne leži u onome što se može vidjeti, vec u onome što je skriveno.

Istinska ljubav nije u onome što se javno uradi, vec u onome što je uradjeno da se ne sazna.Pitali su starca
sta je to brak

Sreca za covjeka
dok je jak...
"Covjek je jos gospodar onih rijeci koje nije izgovorio,ali je rob onih koje su mu izmakle"
(Arapska poslovica)


Sve ima svoju suštinu.
Covjek na može dosegnuti suštinu imana sve dok ne spozna i ne shvati da ono što ga je zadesilo nije ga moglo mimoici, a ono što ga je mimoišlo, nije ga moglo zadesiti."(Musned Ahmeda ibn Hanbela, Taberi, sahih)

Arabella
Posts: 15
Joined: 26/06/2007 20:15

#91

Post by Arabella » 27/06/2007 22:40

OVAKAV JE BIO ALLAHOV POSLANIK, MUHAMMED S.A.V.S

Slušao druge sa pažnjom i poštovanjem;
Prvi nazivao selam i pružao ruku;
Bio je dobroćudna osoba.
Uvijek se smiješio i nikad nije bio namrgođen.
On je uvjek bio spreman da sasluša druge sa velikom pažnjom i poštovanjem, bilo da je govornik odrasla osoba ili dijete.

Njegov pomoćnik, Anas Bin Malik, kaže: ''Služio sam Poslanika deset godina. On nikad nije zahtijevao niti je se žalio, čak ikad sam kasnio sa mojim poslom. Umjesto toga, uvjek bi došao i ponudio pomoć.''

On je bio pažljiv domaćin. Razgovarao bi sasvojim gostima, pokazujući prema svakome podjednaku pažnju. Kada bi mu govorili o svojim problemima, on bi ih pažljivo saslušao.
Uvjek je pokazivao interes za sve predmete razgovora koje bi njegovi gosti izabrali, bilo da se razgovara o vjeri ili o drugim temama. Nikad ne bi prekinuo drugoga dok govori.
Ako ne bi vidio nekog od svojih prijatelja više od tri dana, on bi se počeo raspitivati za njega. Ako bi saznao da je on na putovanju, proučio bi dove za njegovu sigurnost. Ako bi mu prijatelj bio bolestan, on bi ga posjetio. Ako mu je prijatelj zauzet nekim poslom, on bi mu poželio uspjeh.
On je bio uvjek prvi koji je nazivao selam i pružio ruku za pozdrav, i nikad ne bi povlačio ruku dok druga osoba to ne bi učinila.
Volio je djecu i uvjek se rukovao s njima. Odgovarao bi na njihova pitanja i učestvovao u njihovim igrama.
Znao je da ponovi ono što kaže tri puta da bi dozvolio onima koji ga slušaju da shvate šta je želio reći.
On je bio osoba koja je brzo opraštala. Opraštao je i onima koji su ga povrijedili. Bilo mu ih je žao zbog njihovih zlih dijela i molio je Allah da ih uputi.
Kad god bi otišao na neki skup, uvjek bi sjeo na prvo slobodno mjesto. To je zbog toga što se nikad nije smatrao boljim od drugih.
Kad god bi vidio nešto lijepo što mu se sviđalo, rekao bi: ''Slavljen neka je Allah,Svemogući, čijom Milošću svaki dobar posao je završen.''
On je bio hrabar i odvažan čovjek. Bio je prvi u borbama kada je trebalo zaštititi islam i vjernike.
On je uvjek je ispunjavao svoja obećanja i bio je jako darežljiv.
Družio se sa siromašnima i jeo zajedno s njima. On ih je,takođe, pozivao svojoj kući i davao im lijepa jela.
On je ostajao gladan da bi se suosjećao sa siromašnima. Govorio je: ''Ne treba jesti ukoliko se ne osjeća glad, a kada se jede ne treba se prejedati.''
Njemu najdraža stvar je bila da stane u ime Allaha i klanja. Volio je da klanja, naročito poslijeponoćni namaz, kada svako spava.

Arabella
Posts: 15
Joined: 26/06/2007 20:15

#92

Post by Arabella » 29/06/2007 23:50

Od Ukbe ibn Amira se prenosi da je upitao Poslanika, s.a.v.s,: “Allahov Poslanice! U cemu je spas? “Cuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuca bude dovoljna, i placi nad svojih grijehom,” – odgovori mu Poslanik.” (Tirmizi)
Ebu-Musa, r.a. je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s,: “Allahov Poslanice, ko je najbolji musliman?” “Onaj od cijeg jezika i ruku su muslimani sigurni”, - odgovori mu Poslanik.” (Buhari i Muslim)

Upitan sta misli o vracarima, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: “Nisu oni nista.” Pa su ga upitali: “Da, ali nam oni ponekad nesto kazu sto, zaista bude tako?” Na to je on rekao: “To je rijec istine koju ugrabi dzinn i dosapne je u uho svoga prijatelja, dodajuci uz nju stotinu lazi.” (Buharija)

Aisa r.a pripovijeda: "Došla mi je jedna žena, koja prosi s dvoje ženske djece, a ja nisam imala ništa joj dati osim jedne hurme. Ja joj dadoh tu hurmu, a ona je uze, raspolovi i dade svojim kćerima, a ona nimalo ne uze. Zatim je ustala i otišla. Poslije toga nam je došao Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, i ja mu ispričah što se desilo, a on reče: 'Ko bude stavljen na kušnju sa ma koliko kćeri, pa bude dobar prema njima i lijepo ih odgoji, one će mu biti štit od vatre na Sudnjem danu."' (Muttefekun alejhi)

Ebu Musa el Esari r.a kaze da je Allahov Poslanik, saliallahu 'alejhi ve selleme, rekao:,"Vjemik koji uci Kur'an je kao "utrudždže" cedrat (limun, pomorandza); ima lijep miris a i okus mu je lijep, a vjernik koji ne uci Kur'an je kao hurma; nema mirisa a okus joj je sladak. Munafik koji uci Kuran je kao bosiljak; ima lijep miris a okus mu je gorak, a munafik koji ne uci Kur'an je kao gorka tikvica; nema mirisa a okus joj je gorak. ("Muttefekun alejhi)

Abdullah ibn Abbas r.a kaže: "Allahov Poslanik, a.s., uzeo me za rame i rekao: `Budi (ponašaj se) na dunjaluku kao da si stranac, ili putnik (prolaznik)."' Ibn 'Umer, r.a., govorio bi: "Kada omrkneš, ne očekuj jutro, a kada osvaneš, ne očekivaj noć; i uzmi (iskoristi) od svog zdravlja za svoju bolest, i od svog života za svoju smrt." (Buhari)

Aisa, r.a., kaze: “Poslanik, s.a.v.s., je cesto ucio dovu: “O , Ti koji srcima upravljas, ucvrsti moje srce u pokornosti Tebi.’ – Upitala sam ga: - Allahov Poslanice, toliko cesto ucis i ponavljas tu dovu da imam osjecaj da se bojis?! “A kako da se ne bojim, Aisa, kada su srca ljudi medu prstima Silnog, pa kada hoce da preokrene srce nekog covjeka, On to i ucini.” (Ahmed)

“Kada čujete muezzina, govorite ono što on izgovara, zatim donesite salavat na mene, jer onaj ko donese na mene salavat, Allah za taj salavat donese deset na njega, zatim od Allaha tražite meni ’vesîlu’. To je položaj u Džennetu koji je poželjan samo jednom Allahovom robu, a nadam se da ću ja biti taj. Pa ko bude tražio ’vesîlu’ za mene dozvoljeno mu je zauzimanje (šefa’at).”(Muslim)

fenjer
Posts: 126
Joined: 22/03/2005 01:43

#93

Post by fenjer » 30/06/2007 01:37

Usuđuju se da laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju, i oni su pravi lažljivci.” (En-Nahl, 105)


Božiji Poslanik - je rekao: “Čovjekovu prirodu mogu činiti razne osobine, ali ne varanje i laž.” (Ahmed)

“Pitali su Božijeg Poslanika: -Može li vjernik biti kukavica?
- Da! - odgovori.
- Može li vjernik biti škrtica?
- Može! - odgovori Poslanik
- A može li vjernik biti lažac?
- Ne može!... - odgovori.” (Malik)


Božiji Poslanik je rekao: “Klonite se neprovjerenih vijesti, jer je to najgore što se može reći.” (Buhari)

Kada čovjek slaže, melek se udalji od njega milju zbog vonja (smrada) koji ispušta taj postupak.” (Tirmizi)

Ebu Hurejre bilježi da je Božiji Poslanik rekao: ”Ko kaže djetetu: "Dođi, evo ti!" a ne da mu ništa, to mu se ubraja u laž.'' (Ahmed)

Čovjek nije potpun vjernik sve dok ne ostavi laž u šali i diskusiji, pa makar bio iskren u ostalim prilikama.” (Ahmed)


Nikakav gest nije Božijem Poslaniku odvratan kao laž. Dešavalo se da neki čovjek u njegovom prisustvu izrekne neku laž. On bi to u sebi čuvao sve dok ne bi saznao da je taj čovjek došao na teobu.” (Ibn Hibban)

“Prijeđi s onog što ti je sumnjivo na ono što ti nije sumnjivo. Iskrenost je smirenost, a laž je uznemirenost.” (Tirmizi)

Vjerovjesnik je rekao:
“Noćas sam sanjao dvojicu ljudi kako mi prilaze. Onaj koji cijepa svoju vilicu je lažac. On je (na dunjaluku) lagao i te laži su se prenosile s kraja na kraj svijeta. Do Sudnjeg dana, lažac će na taj način biti mučen.” (Buhari)

Esma' bint Jezid je rekla: - O Božiji Poslaniče! Ako bi jedna od nas rekla za nešto što joj se sviđa da joj se ne sviđa, da li je to laž?
- Laž će se tretirati kao laž, a mala laž kao mala laž - odgovori Božiji Poslanik s.a.v.s.” (Muslim)
Poslanik s.a.w.s., kaže: „Allahov Poslanik Nuh, kada mu je došao smrtni čas, reče svome sinu: Ostavljam ti u amanet dvije stvari, a dvije ti zabranjujem: Od tebe tražim la ilahe illallah – jer kad bi se svih sedam nebesa, i svih sedam zemalja stavile na jedan tas, a la ilahe illallah na drugi tas – prevagle bi riječi la ilahe illallah; kada bi svih sedam nebesa i seda zemalja bile jedna halka/krug – riječi la ilahe illalah i subhanallahi ve bihamdihi bi je prekinule; ove riječi su molitva svakog živog stvora, i zbog njih Allah dž.š., hrani stvorenja. Zabranjujem ti širk/idolopoklonstvo i kibur/oholost. Bi rečeno: Allahov Poslaniče, širk nam je jasan, ali u čemu se ogleda kibur/oholost? Rekoše: Jel' kibur kada neko ima dobre cipele s jakim kopčama? Reče: Ne. Jel' kibur kada neko obuče dobru narukvicu? Reče: Ne. Jel' kibur kada neko ima bijesnu jahalicu? Reče: Ne. Jel' kibur kada neko ima dosta društva s kojima se druži? Reče: Ne.
Rekoše: Pa dobro Poslaniče, šta je to kibur? Reče: pobijanje istine i potcjenjivanje ljudi.“ (Musned Ahmed b. Hanbel, br.6583.)Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., u djelu "Medaridžul-Salikin", (1/113.), kaže: "Veliki grijesi poput: licemjerstva/el-rija', umišljenosti/el-'udžb, oholosti/el-kibur, divljenja/el-fahr, uzdizanja/el-hujela', gubljenja nade u Allahovu milost/el-kunut min rahmetillah, pesimizam po pitanju Allahova oprosta/el-je'es min revhillah, sigurnost od Allahove kazne/el-emn min mekrillah, sreća i veselje kada je u pitanju vrijeđanje muslimana/ezal-muslimin, radost kada ih pogodi nesreća/el-šematah bimusibetihim, želja za širenjem bestidnih glasina o njima, zavidjeti im na blagodatima koje im je Allah dž.š., dao, želeći da to nestane od njih – kao i sve ono što iz navedenog proizilazi – je na većem stepenu tahrima i zabrane nego li zinaluk, pijenje alkohola i ostali spoljni veliki grijesi!

User avatar
MECA
Posts: 5
Joined: 21/07/2008 10:06
Location: BIH - Amerika

#94 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by MECA » 22/07/2008 11:48

Gospodar tvoj stvara šta hoće, i On odabira. Oni nemaju pravo birati. Hvaljen neka je Allah i vrlo visoko iznad onih koje s njim izjednačuju!
(Kazivanje,68 )

Reci: "O ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere - pa, ja se neću klanjati onima kojima se, mimo Allaha, vi klanjate, već ću se klanjati Allahu, koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik,

(Junus--104)

User avatar
sheilak
Posts: 17842
Joined: 29/12/2006 21:44
Location: kod njega

#95 Re:

Post by sheilak » 22/07/2008 17:57

mamica papucarka wrote:jel zna neko...

prije nekoliko godina izgubila sam jednu jako blisku osobu . I rijetko je sanjam, iako svakodnevno razmisljam o njoj.
I sinoc sam je sanjala. San je bio jako upecatljiv i neobican.

Znam da stari ljudi kazu da sam duzna toj osobi proucit Fatihu. Jel ima jos nesto???
I mene bi ovo zanimalo. Zapravo, sta se kaze za snove - sta oni predstavljaju i na koji ih nacin tumaciti.

Kauboj
Posts: 5
Joined: 11/08/2011 00:55

#96 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by Kauboj » 01/02/2012 01:02

Rekao je Džibril:
“O Muhammede: živi kako hoćeš, ali znaj da si mrtav. Voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se od njega rastati. Radi šta hoćeš, to će ti se namiriti.”

User avatar
Diwan
Posts: 6546
Joined: 12/11/2005 00:59
Location: Transcendencija

#97 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by Diwan » 01/02/2012 08:30

Dio iz meni lično drage Dževšen dove, koja se sastoji od 100 dijelova.

44.

O Ti koji si bliži od svega, Koji si draži od svega, Koji si uzvišeniji od svega, silniji od svega, snažniji od svega, bogatiji od svakoga, plemenitiji od svakoga, blaži od svakoga, milostiviji od svakoga, veličanstveniji od svakoga.

Slavljen neka si Ti, osim kojeg drugog boga nema,
Milosat milost, spasi nas od vatre!

Kauboj
Posts: 5
Joined: 11/08/2011 00:55

#98 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by Kauboj » 01/02/2012 19:14

"Samo ti možeš oblikovati svoj život u skladu s onim kako ti gledaš na to.Tvoj život je produkt tvojih misli, zato ne stavljaj na oči tamne naočale." ~ Aid el Karnij

User avatar
Diwan
Posts: 6546
Joined: 12/11/2005 00:59
Location: Transcendencija

#99 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by Diwan » 02/02/2012 07:19

takođe iz Dževšen dove

16.
O Ti Koji si Gospodar svega, Ti Koji si Bog svega, Koji si Stvoritelj svega, Koji si iznad svega, Koji si prije svega, Koji si poslije svega, Koji znas sve, Koji možeš sve, Koji činiš sve, Koji si vječan, a sve drugo prolazno.

Slavljen neka si Ti, osim kojeg drugog boga nema,
Milosat milost, spasi nas od vatre!

User avatar
Control panel
Posts: 5266
Joined: 10/04/2008 12:12
Location: Sarajevo

#100 Re: Ajeti, hadisi, dove....

Post by Control panel » 05/02/2012 21:58

ima li neko da mi tacno odgovori na kojim mjestima se uci fatiha umrlim. jeli samo na mezarju ili i u svim prilikama, kada na nekim skupovima, recimo pozovu da ucenjem fatihe ili na drugi nacin odamo pocast.

Post Reply