Page 1 of 1

#1 Neopaganske religije

Posted: 25/03/2021 18:34
by bezimeni nepoznati
Vidio sam na forumu ima tema za Wiccu, ali nema za sve neopagqnske religije. Pa sam otvorio temu da se ne bi otvarale teme pojedinačno za neopaganske releigije kad ih je većina veoka slična.