Page 1 of 1

#1 Angažovanje penzionera u radni odnos

Posted: 11/08/2011 17:10
by abs
Angazovan je penzioner u radni odnos.prema zakonu F BiH, i dalje ima pravo primati svoju penziju pored dplaće u preduzeću.Da li preduzeće ima obavezu da ga prijavi i na zdravstveno osiguranje jer u pitanju je Ugvoor o radu obzirom da je isti rekao da on nebi da se odjavljuje sa zdravstvenog osiguranja kod penzionog fonda zbog povlastica.
Napomena: preduzeće je izvrsilo prijavu na penziono osiguranje ali ne i na zdravstveno mada vrši uplatu doprinosa na zdravstveno osiguranje, Dakle, angažovanom penzioneru preduzeće uplaćuje doprinos na zdravstvo iako ga nije prijavilo a istovremeno ima zdravstvenu zaštitu kod penzionog fonda.Da li postoji povreda zakona u ovom slučaju, da li je preduzeće ispravno postupilo??