BiH prema dobrom putu prema kapitalističkoj i socijalnoj državi?

Ekonomija, biznis, dionice, posao, (ne)zaposlenost...

Moderators: ExNihilo, anex

Post Reply
Retro0000
Posts: 15
Joined: 01/05/2021 11:36

#1 BiH prema dobrom putu prema kapitalističkoj i socijalnoj državi?

Post by Retro0000 »

Ja bih htio da BiH bude što bolja kapitalistička i socijalistička zemlja i ne mislim da je ni u jednom pravcu dobro razvijena jer se teško dođe do novca i socijalne ponude od države su nezadovoljne. Šta me interesira kako bi ona mogla postati bolja i je li ovo skraćeno radno vrijeme u burou za zapošljavanje od 4 sata od koristi da postane fleksibilnija država, zabranjeno ulaziti u prostorije buroa gdje se nalaze kokursi za posao da bude konkurentnija zemlja u regiji itd? Koje socijalne ponude bi ona mogla obezbijediti svakom građaninu kroz budžetski novac za neke stvari?
Post Reply