Page 1 of 1

#1 Zapošljavanje preko biroa i poticaji

Posted: 31/03/2021 19:53
by 202_202pm
Zdravo,
Prije neke dvije-tri sedmice prijateljica je dobila poziv iz firme da su sa biroa dobili njeno ime, da zadovoljava njihove kriterije i ponudili joj posao. Posao je prihvatila i tražili su joj životopis da ga mogu poslati zavodu za zapošljavanje jer oni dobiju neke poticaje, kao sufinanciranje radnika kojeg su zaposlili sa biroa, ne znam točno objasniti. Nakon toga su je zvali i rekli joj da su papire predali, da trenutno nije do njih jer samo čekaju da se sredi to na zavodu kako bi mogla početi sa radom, kao čim to bude gotovo zvat će je na posao. Međutim, od toga je prošlo, kao što sam napisala, dvije-tri sedmice i njoj nitko ništa ne javlja.

Koliko se čekaju takve stvari, ako se zaista čekaju ili je zavlače?