Page 1 of 1

Pomagajte mi hića mi je!!!

Posted: 03/05/2007 12:25
by sinus
U Prijedlogu dogovorenih promjena Ustava BiH (od 18.03.2006) u tački 6. pod b pise:
"Međunarodni sporazumi i konvencije koje je BiH ratifikovala su obavezujući i imaju prvenstvo nad svim drugim zakonima i ovim Ustavom".

Pitanje: šta sa stanovišta hijerarhije izvora prava znaći prednje rješenje?

Pa eto molio bih vrsne poznavaoce prava da mi dešifruju ovo ako je ikako moguće hitno mi treba za sutra, jer meni nikako ne ide...... :? :?

Unaprijed zahvalan :-D

Posted: 03/05/2007 12:31
by konyan
Sta ti je tacno ovdje nejasno. Mislim da je recenica prilicno direktna. :D

Posted: 03/05/2007 12:43
by sinus
Pa vidiš ako je osnova sve ove hijerahije Ustav, onda se ni jedan međunarodni sporazum ne može ratifikovati ako nije u skladu sa Ustavom i zakonima BiH, i kako onda može takav jedan sporazum da bude obavezujući i da ima prvenstvo u odnosu na sam Ustav ???

Kao što rekoh ne ide mi da ovo provarim, pa ako ima neko da razjasni mi ovo bio bih zahvalan....

Posted: 03/05/2007 12:50
by melb26sa
Primjer Evropska konvencija o ljudskim pravima - ima prvenstvo u odnosu na Ustav BiH i jaca je od njega tj, svi zakoni se moraju usaglasiti sa evropskom konvencijom (sada nisu usaglaseni pa po npr. Protokolu 12 Evropske konvencije neko iz reda ostalih moze da tuzi drzavu jer se nije mogao kandidovati iz refa Ostalih - sto se i desilo Finci i Sejdic). Je li sada jasnije?

Posted: 03/05/2007 12:54
by nokia6170
za sinusa:

a zasto je bitno sta pise prijedlogu necega, to je samo nacrt i pitanje je da li ce biti usvojeno...kao prvo...a kao drugo, to ti nije pravno obavezujuce, sve dok se ne usvoji.

ako ti nije tesko reci, za sta ti tacno treba informacija u vezi sa odnosom ustava i medjunarodnih akata.

pozdrav

Posted: 03/05/2007 13:08
by nokia6170
za Melb:

Jesil bas siguran (sigurna) da Evr. konvencija ima prvenstvo u odnosu na Ustav BiH i da je jaca od njega?:)

Posted: 03/05/2007 13:23
by melb26sa
nokia6170 wrote:za Melb:

Jesil bas siguran (sigurna) da Evr. konvencija ima prvenstvo u odnosu na Ustav BiH i da je jaca od njega?:)


Jesam, sigurna sam. Evr. konvencija je i dio Ustava BiH ali ima i prednost tj, jaca je od njega. Evo ti i objasnjenja: neko se zali kantonalnom sudu, pa onda federalnom, pa drzavnom, pa ustavnom - kada iscrpi sve pravne nadleznosti u BiH onda se moze zaliti i Evropskom sudu za ljudska prava za povredu svojih (pojedinca) prava. U slucaju da sud nadje da procedura nije bila zadovoljena prema ECHR pogodi ko ce da plati? Drzava jer nije to rijesila ranije - obicno uz rjesenje slucaja (nekad i sa velikim kompenzacijama) ide i nalog drzavi da harmonizira svoje zakonodavstvo prema ovom slucaju (da se vise ne bi pojavljivali isti slucajevi).

Upravo iz tog razloga (da se ne bi pojavljivali slucajevi na Sudu u Strazburu) BiH treba da harmonizira SVE svoje zakone sa ECHR. BTW, a sto vjerovatno svi znaju, na sud ide pojedinac (ili grupa) protiv drzave.

Posted: 03/05/2007 13:30
by nokia6170
dobro opisano, i slazem sa nacinom zastitom pojedinca sve do vrha, Evr. suda za ljudska prava...ali to i dalje ne znaci da je Evropska konvencija iznad Ustava BiH i da ima prednost na njim, za razliku od zakona..gdje se tacno kaze da je iznad svih zakona u clanu 2. Ustava BiH.

Da je tako kao sto ti kazes da Evr. konvencija iznad Ustava, onda bi davno Ustavni sud BiH (koji direktno primjenjuje Ustav BiH i Evr. konvenciju raspravljao i rekao da naziv entiteta Republika Srpska nije u skladu sa Evr. konvencijom i da se treba promjeniti Ustav...a to bas ne bi islo, jer nadleznost Ustavnog suda nije da mijenja Ustav, vec da ga primjenjuje i stiti.

p.s. ko se zalio kantonalnom il federalnom sudu, ne moze se zaliti i drzavnom...vec samo ustavnom bih. Pored pojedinaca i grupa, na Evropskom sudu se mogu naci i pravna lica, cak i drzava protiv drzave.

Re: Pomagajte mi hića mi je!!!

Posted: 03/05/2007 14:20
by in medias res
sinus wrote:U Prijedlogu dogovorenih promjena Ustava BiH (od 18.03.2006) u tački 6. pod b pise:
"Međunarodni sporazumi i konvencije koje je BiH ratifikovala su obavezujući i imaju prvenstvo nad svim drugim zakonima i ovim Ustavom".

Pitanje: šta sa stanovišta hijerarhije izvora prava znaći prednje rješenje?

Pa eto molio bih vrsne poznavaoce prava da mi dešifruju ovo ako je ikako moguće hitno mi treba za sutra, jer meni nikako ne ide...... :? :?

Unaprijed zahvalan :-D


Pravno dejstvo ratificiranih konvencija na interno zakonodavstvo uslovljeno je:
a) opcim nacelima primjene konvencija
b)nacelom inkorporacije konvencije u pravni poredak drzave

Poslije ratifikacije konvencije, drzava je duzna da je primjenjuje.
Inkorporacija konvencije u interno zakonodavstvo pojedinih drzava zavisi od rjesenja u pravnom poretku same drzave. U sustini, moguce je da se radi o:
- automatskom inkorporiranju samom ratifikacijom ili
- da se moraju donijeti posebni propisi da bi ratificirana konvencija imala dejstvo

U bih, cinom ratifikacije, medunarodni ugovori, pa i konvencije ulaze neposredno u pravni poredak BIH.

U BIH dejstvo medunarodnih konvencija treba posmatrati u odnosu na: zakone i dr. propise BIH,
zakone i dr. propise entiteta

S obzirom da ratificirana konvencija postaje sastavnim dijelom domaceg nacionalnog pravnog poretka, ona bi trebala biti uskladena sa dr. propisima i aktima tog poretka. To pitanje uskladenosti rjesava se po nacelu hijerarhije propisa i dr. akata, koji cine pravni poredak BIH.

Moze doci do sukoba domaceg zakona sa konvencijom. Takav sukob se treba rjesavati na nacin da se polati sa stanovista da norme medunarodnog prva, koje su punovazno prihvacene od strane nadleznih organa BIH, imaju prvenstvo nad normama domaceg prava, sto ima uporista i u zahtjevu za uskladenoscu normi domaceg prava sa normama ratificirane konvencije.
Dakle, ratificiran konvencija ima primat u odnosu na domace propise, jer je postajuci zakonom BIH, konvencija istovremeno postala zakon pojacanog djelovanja u poredenju sa drugim domacim zakonima.

Posted: 03/05/2007 15:12
by nokia6170
za in media res:

teoretski DA, prakticno NE.

prakticno ce svaki sud prvo gotovo uvijek primjeniti zakon, a vrlo rijetko direktno neku konvenciju. cak i kad je sam zakon u neskladu sa samim ustavom, a kamoli konvencijom..nasi sudovi primjenjuju ponovo takve zakone. nase sudije cekaju da se zakon izmjeni, ne zeleci da oni se upustaju u pimjenu i tumacenje ratifikovanih konvencija.

same sudije (bilo kojeg nivoa drzavnog ili entitetskog) imaju mogucnost da u toku postupka ili prilikom odlucivanja u svom konkretnom predmetu, ako postoji dilema zatraze od ustavnog suda bih pojasnjenje i stav po pitanju uskladjenosti odredjenog zakona sa ustavom ili evr. konvencijom ili nekim drugim medjunarodnim ugovorom.

to ti je u clanu VI Ustava BiH, stav 3, alineja (c).

(c) Ustavni sud je nadležan u pitanjima koja mu je proslijedio bilo koji sud u Bosni i Hercegovini u pogledu toga da li je zakon, o čijem važenju njegova odluka ovisi, kompatibilan sa ovim Ustavom, sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima, ili sa zakonima Bosne i Hercegovine; ili u pogledu postojanja ili domašaja nekog opšteg pravila međunarodnog javnog prava koje je bitno za odluku suda.

Posted: 03/05/2007 16:25
by sinus
nokia6170 wrote:za sinusa:

a zasto je bitno sta pise prijedlogu necega, to je samo nacrt i pitanje je da li ce biti usvojeno...kao prvo...a kao drugo, to ti nije pravno obavezujuce, sve dok se ne usvoji.

ako ti nije tesko reci, za sta ti tacno treba informacija u vezi sa odnosom ustava i medjunarodnih akata.

pozdrav


treba mi za ispit sutra

Dobio sam informaciju koja je poprilično tačna da bi jedno od pitanja moglo biti baš ovo što sam ja napisao od slova do slova.....pa pošto meni to nije baš naj jasnije vodio sam se onom da je više glava pametnije od jedne....

I hvala svima na komentarima dosta ste mi pomogli i pojasnili.....

Posted: 03/05/2007 16:32
by Svemirski_Jebach
slobodno slusaj nokiju ovo za europsku konvenciju...nije ti niko bolje mogao objasniti, covjek se tim bavi.